Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ"

Átírás

1 Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u Tagintézménye: Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 4. Intézményegységei: Jakabszállási Általános Iskola, Jakabszállási Óvoda 5. A székhelyén kívüli további működési helye, telephelye: - Jakabszállás, Tavasz u. 6. óvoda - Jakabszállás, Kun u. 2. iskola - Jakabszállás, Petőfi S. u. 13. _ művelődési ház - Fülöpjakab, Tempolom u. 1. iskola - Fülöpjakab, Alkotmány u. 18. óvoda 6. Típus szerinti besorolása ( a CV. tv. alapján): Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv Gazdasági-pénzügyi feladatait Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 7. Típusa a közoktatási törvény szerint: többcélú intézmény, általános művelődési központ 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás, óvodai nevelés 9. Szakágazati besorolása: Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Alapító szerv neve, címe: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpjakab, Alkotmány u Fenntartó neve, címe: Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa 14. Felügyeleti szerv neve, címe: Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa 15. Jogállása: Önálló jogi személy

2 16. Működési területe: Jakabszállás és Fülöpjakab települések 17. Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenysége december 31-ig: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ellátja a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket Óvodai nevelés Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig legfeljebb hétéves korig a közoktatási törvényben foglalt óvodai nevelési feladatokat mindkét község közigazgatási területén Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátja a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekeket, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Diáksport Művelődési ház tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Alaptevékenysége január 1-től: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél (tanulók tankönyvvel való ellátása kedvezményesen és nem kedvezményesen) Óvodai intézményi étkeztetés

3 (gyermekek kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése) Iskolai intézményi étkeztetés (tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése) Munkahelyi étkeztetés (dolgozók étkeztetése) Óvodai nevelés, ellátás Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig legfeljebb hétéves korig a közoktatási törvényben foglalt óvodai nevelési feladatokat mindkét község közigazgatási területén Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, 1-4. évfolyam Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, 1-4. évfolyam (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, tanulási zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, tanulási zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási

4 folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények működtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Kiegészítő tevékenysége december 31-ig: Egyéb szálláshely szolgáltatás Kiegészítő tevékenysége január 1-től: Üdülői szálláshely-szolgáltatás, ifjúsági, túristaszállás-szolgáltatás Üdülői, tábori étkeztetés Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 19. Felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám: Felvehető tanulói létszám iskolában: Fülöpjakab 190 fő Jakabszállás 260 fő Felvehető gyermeklétszám óvodában: Fülöpjakab 60 fő Jakabszállás 100 fő 20. Az iskolai évfolyamok száma: Alsó tagozat: 1-4 évfolyam Felső tagozat: 5-8. évfolyam 21. Óvodai csoportok: Kis, középső, nagycsoport, vegyes csoport 22. Oktatás munkarendje: nappali 23. A szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézményt a Jakabszállási és Fülöpjakabi képviselő-testület által, pályázat alapján határozott időre kinevezett magasabb vezető állású igazgató vezeti. Munkáját egy általános igazgatóhelyettes, valamint egy tagintézményvezető segíti, akik vezető állásúak. Az intézmény képviseletére az igazgató jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és

5 Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja. A vezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet 5. -ában foglaltak alapján bízzák meg. 24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztattjainak jogviszonya közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozik, és munkaviszonyban, közhasznú, közcélú foglalkoztatásban végzett jogviszony, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény irányadó. 25. A feladatellátást szolgáltó vagyon: a fenntartó önkormányzatok által, az intézmény használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: Fülöpjakab, Templom u. 1. általános iskola 601. hrsz. Fülöpjakab, Alkotmány u. 18. óvoda 733. hrsz. Jakabszállás, Tavasz u. 6. óvoda 289. hrsz ha Jakabszállás, Kun u. 2. általános iskola 216. hrsz ha Jakabszállás, Petőfi S. u. 13. művelődési ház 270. hrsz ha 26. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a tulajdonos és a fenntartó önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 27. Gazdálkodási jogkör december 31-ig: A gazdálkodás megszervezésének módja: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Jakabszállás, május 19. Szabó Mihály Polgármester Csáki Béla polgármester Záradék: A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ alapító okiratát a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.. sz. tanácsülési határozatával, Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. sz. kt. határozatával, Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. sz. határozatával július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben