A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Hajdúnánási Óvoda 2. OM azonosító: Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 4. Telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u sz Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 3. Feladatellátás helyei: 3.1. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar utca Telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Kasza utca Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca Hajdúnánás, Dorogi utca Hajdúnánás, Attila utca Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca k megnevezése: Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc 4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3. Hajdúnánási Óvoda Szivárvány 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert 4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24. Hajdúnánási Óvoda Napsugár 4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.

2 2 Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából a közüzemi díjak és a karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 5. Az intézmény típusa: óvoda Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott szabályozás tartalmazza. 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: gyermekek óvodai nevelésének ellátása Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenység: Törvényben és az óvodai nevelési programjában meghatározott keretek között: - óvodáskorú gyermekek nevelése a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 8 éves korig a tankötelezettség kezdetéig. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai óvodai nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. A fogyatékosság típusa szerint: - enyhe testi fogyatékos, - érzékszervi fogyatékos - hallássérült, - beszédfogyatékos, - enyhe értelmi fogyatékos, - autizmus spektrum zavarral küzd. - autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek. a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral

3 3 (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján. - intézményi étkeztetés - környezeti nevelés - környezetvédelemre nevelés - korai idegen nyelv oktatása - játékos informatika oktatása - testnevelés differenciált fejlesztési programmal - alkotóképesség fejlesztése, tehetséggondozás, gyermektorna, gyermektánc - intézményi vagyon működtetése - gyermek felügyelet Integrációs felkészítés óvodafejlesztő program. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Szakfeladat száma, megnevezése: óvodai nevelés ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kormányzati funkció: kor.funk. megnevezés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: Vállalkozási tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása nincs

4 4 7. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Indítható óvodai csoportok száma: 500 fő 520 fő 20 fő 21 csoport 8. k megnevezése: Eszterlánc Óvoda 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 1. sz. Óvoda 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u sz. Hétszínvirág Óvoda 4080 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz. 7. sz. Óvoda 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz. 2. sz. Óvoda 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz. Napsugár Óvoda 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 8. Illetékessége, működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe 9. Alapítás éve: Alapítás ideje: Jogelőd szerv neve és székhelye: Hajdúnánás Alapfokú Okt. Int. Gazd. Ellátó Szervezete 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca Alapító szerv neve és székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 11. Fenntartó szerv neve és székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 15. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 13. Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv vezetője az óvodavezető, akit

5 14. Az intézmény képviseletére jogosult: az óvodavezető 5 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozott időre, 5 évre bíz meg nyilvános pályázat útján 15. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony - közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint, - munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerint 16. Feladat ellátást szolgáló vagyon: Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. (3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 15. (1) bekezdése, a selejtezés pedig a 15. (3) bekezdése szerint. 18. Az ingatlanok címe, helyrajzi száma: 1. sz. Óvoda: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u sz., hrsz. (alapterülete: 2601 m 2 ) Eszterlánc Óvoda 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz., hrsz. (alapterülete: 5032 m 2 ) Hétszínvirág Óvoda: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz hrsz. (alapterülete: 5768 m 2 az iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m 2 ) 7. sz. Óvoda 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz hrsz. (alapterülete: 4771 m 2 ) 2. sz. Óvoda 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz hrsz. (alapterülete: 1568 m 2 ) Napsugár Óvoda 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.

6 hrsz. (alapterülete: 1940 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104., 3262 hrsz. (alapterülete: 7566 m 2 az iskolával együtt, az óvoda alapterülete: 2958 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca , hrsz. (alapterülete: 2601 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3., hrsz. (alapterülete: 5032 m 2 ) 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca 1., hrsz. (alapterülete: 5768 m 2 az iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24., hrsz. (alapterülete: 4771 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Attila utca 26., hrsz. (alapterülete: 1940 m 2 ) 4080 Hajdúnánás, Perczel utca hrsz. (alapterülete: 1568 m 2 ) Záradék: Jelen alapító okirat szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Óvoda 548/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testület Határozattal jóváhagyott, december 21. napján kelt és január 1-jén hatályba lépett alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az.../2014. (V....) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá. Hajdúnánás, május 29. Dr. Kiss Imre jegyző Szólláth Tibor polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E.

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata képviselő-testülete,

Részletesebben