ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 10. és 12., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. és 4. -aiban foglaltak alapján Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./2010 (.) sz. Ökt. határozatával az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. Az intézmény neve: Ságvári Endre Gimnázium 2. Az intézmény azonosítói: 2.1. OM azonosító: Törzskönyvi azonosító: Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út Az intézmény típusa: Gimnázium 4.1. Tagozata: Nappali 4.2. Évfolyamainak száma: évfolyam Gimnázium (9-12. osztály) 4 évfolyam Gimnázium (9-13. osztály) (idegen nyelvi előkészítő) 5 évfolyam Gimnázium (7-12. osztály) 6 évfolyam 5. Felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám: 655 fő 6. Alapításának időpontja: Intézménytörténeti alapítása dátuma: Az intézmény alapító szerve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB. Az alapítói jogok gyakorlója: Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér Az intézmény irányító szerve: Székhelye: Kazincbarcika Város 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Önkormányzata 8.2. Az intézmény fenntartó szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

2 9. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatás 11. Az intézmény besorolása Tevékenységének jellege szempontjából: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közoktatási feladatot ellátó közintézmény Feladatellátásához gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. Gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 12. Alaptevékenységi szakágazat: Általános középfokú oktatás 13. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: * Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelés-oktatása. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók általános iskolai neveléseoktatása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai neveléseoktatása. Autista és halmozottan fogyatékos tanulók neveléseoktatása. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók általános iskolai nevelése-oktatása. Testi érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása * Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelés-oktatása. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók általános iskolai nevelése- *1 Hatályon kívül helyezte az 1. oszlopot a../2010. (.) Ökt határozat 1. pontja * 2 Hatályon kívül helyezte a sz. szakfeladatot a../2010. (.) Ökt határozat 2. pontja és módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 5. pontja

3 oktatása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai neveléseoktatása. Autista és halmozottan fogyatékos tanulók neveléseoktatása. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók általános iskolai nevelése-oktatása. Testi érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása * Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés 13.9.* Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása * Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése * Közcélú foglalkoztatás * Munkahelyi étkeztetés * Közhasznú foglalkoztatás * Nem lakóingatlan bérbeadása 14. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: * Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 14.2.* M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 14.5.* Éttermi, mozgó vendéglátás 14.6.* Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés 15. Működési kör: Kazincbarcika és vonzáskörzete 16. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben * 1 Hatályon kívül helyezte a sz. szakfeladatot a../2010. (.) Ökt határozat 3. pontja és módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 6. pontja * 2 Hatályon kívül helyezte a sz. szakfeladatot a../2010. (.) Ökt határozat 4. pontja és módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 7. pontja * 3 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 8. pontja * 4 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 9. pontja * 5 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 10. pontja * 6 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 11. pontja és 16.pontja * 7 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 15. pontja * 8 Hatályon kívül helyezte a sz. és sz. szakfeladatokat a../2010. (.) Ökt határozat 12. pontja * 9 Hatályon kívül helyezte a sz. szakfeladatot a../2010. (.) Ökt határozat 13. pontja és módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 17. pontja * 10 Hatályon kívül helyezte a sz. szakfeladatot a../2010. (.) Ökt határozat 14. pontja és módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 19. pontja * 11 Módosította a./2010. (.) Ökt. határozat 18. pontja

4 foglaltak szerint Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg. 17. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 18. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény alkalmazottainak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. A képviseleti jogot az intézmény vezetője az SZMSZ-ben szabályozott módon átruházhatja az intézmény más alkalmazottjára. 19. Az intézmény bankszámlával rendelkezik. 20. A feladatellátást szolgáló vagyon: Kazincbarcika Város tulajdonában lévő hrsz. alatti ingatlan. A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 21. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint. Az építmények és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Kazincbarcika Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény rendelkezési joga kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. 22. Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: 23. Az intézmény körbélyegzőjének hivatalos szövege: Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2. Adószáma: Ságvári Endre Gimnázium, Kazincbarcika 24. Záradék: A Ságvári Endre Gimnázium Alapító Okiratát Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./2010. (...) sz. Ökt. határozatával hagyta jóvá.

5 A módosított egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályba lépés ideje augusztus 1. Kazincbarcika, július. Dr. Illés Pál jegyző Szitka Péter polgármester

6

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben