Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2) és a 90. (1) bekezdése,, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján a Kapuvár Város által szeptember 1- jén létesített (egykori Polgári Iskola, volt II. sz. Általános Iskola, Pátzay Pál Általános Iskola, Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, ma) Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szeptember 1-jétől Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2. Az intézmény rövid neve: Kapuvár Térségi ÁI és PSz 3. Székhelye : 9330 Kapuvár, Kossuth u Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 5. Az intézmény törzsszáma: Az intézmény OM azonosítója: Alapításának ideje: szeptember Az intézmény történelmi alapítója: Kapuvár Város 9. Az intézmény alapítója: Kapuvár Városi Önkormányzat 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Alapítói joggal felruházott irányító szerv: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Az intézmény irányító szerve: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9330 Kapuvár, Fő tér l. 10./ Fenntartó szerv: Kapuvár Város Önkormányzata 9330 Kapuvár, Fő tér 1.. Babót Község Önkormányzata 9351 Babót, Ady E. u.3. Himod Község Önkormányzata 9362 Himod, Kossuth u. 1. Hövej Község Önkormányzata 9361 Hövej, Fő u. 52. Osli Község Önkormányzata 9354 Osli, Fő u. 9. Szárföld Község Önkormányzata 9353 Szárföld, Fő u. 16. Veszkény Község Önkormányzata 9352 Veszkény, Fő u. 63. Vitnyéd Község Önkormányzata 9371 Vitnyéd, Fő u /A fenntartói jogokat az intézményfenntartói megállapodás alapján Kapuvár Városi önkormányzat gyakorolja

2 12. Működési köre: Kapuvár Város közigazgatási területe, Hövej, Himod, Veszkény, Szárföld, Babót, Osli és Vitnyéd község közigazgatási területe a közoktatási intézményi társulás keretében, Az intézmény kötelező felvételi körzete Kapuvár Város, Hövej, Himod, Veszkény, Szárföld, Babót, Osli és Vitnyéd Községek közigazgatási területe. A pedagógiai szakszolgálat tekintetében az intézmény működési területe kiterjed a szolgáltatást igénylő önkormányzatok közigazgatási területére a fenntartó és az igénylő önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján. 13. Az intézmény telephelyei: 9330 Kapuvár, Ifjúság u Kapuvár, Rákóczi u Babót, Fő u Veszkény, Fő u Szárföld, Fő u Osli, Rákóczi u Himod, Kossuth u Vitnyéd, Mátyás kir. u Az intézmény tagintézményei: 9330 Kapuvár, Ifjúság u Babót, Fő u Veszkény, Fő u Szárföld, Fő u Osli, Rákóczi u Vitnyéd, Mátyás kir. u pont törölve 16.Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 17. A jogszabályban meghatározott közfeladat: általános iskolai oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat 18. A működés alapját képező jogszabályok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatról szóló jogszabályok. 19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján a évi LXXIX. Törvény 18. -a, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. -a alapján. Az intézmény igazgatójának megbízása és felmentése tárgyában Hövej, Himod, Babót, Szárföld, Veszkény, Osli és Vitnyéd Községek Polgármesterének előzetes véleményezési joga van. A megbízás előkészítése a Kapuvár Városi Önkormányzat illetékes bizottságának a feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője látja el.

3 20. Foglalkoztatottak alkalmazása: A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény, illetőleg az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az irányadó. 21. Tevékenységi köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 25., 26., 34. és 35. -ában meghatározottak ellátása. 22. Az intézmény tevékenysége szakfeladat rend szerint: Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A.) Alaptevékenység TEÁOR: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazat száma: alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) A , számú szakfeladat részletezése: testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; tanulmányaikat magántanulóként folytató, sajátos nevelésű igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján; testi, érzékszervi súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók; beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók; a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók Általános iskolai napközi otthoni nevelés Pedagógia szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Iskolai diáksport tevékenység

4 B.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 23. Évfolyamok száma: 8 (általános iskola 1-8. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek osztályos nevelése-oktatása szeptember 1.- jén hatályát veszti 24. A felvehető maximális tanulólétszám: 1010 fő, szeptember 1.-től 1000 fő 25. A intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon: Feladatai ellátásához az intézmény rendelkezésére áll a 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u (helyrajzi szám: 3465, 3463), a 9330 Kapuvár, Rákóczi u. 28. (helyrajzi szám: 3719) és a 9330 Kapuvár, Ifjúság u. 3. (helyrajzi szám:1340/5) szám alatti ingatlan a rajta található általános iskolai épülettel, járdákkal, kerítéssel és pályákkal, valamint 9351 Babót, Fő u. 74., 9353 Szárföld, Fő u. 17., 9352 Veszkény, Fő u. 53., 9362 Himod, Kossuth u. 1., 9354 Osli, Rákóczi u. 7., és 9371 Vitnyéd, Mátyás kir. u. 4. szám alatti ingatlanok. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő- és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 26. A vagyon feletti rendelkezés joga: Vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik, de a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 27. A fenntartói ellenőrzés rendje: Az önkormányzat által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, felterjesztések, előterjesztések. 28.: Az intézmény külön megállapodás alapján ellátja a METRUM Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait is. 29. Záró rendelkezések: Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse az iskola igazgatója. Jelen Alapító Okirat augusztus 1-jén lép hatályba. Kapuvár, augusztus 1. Kapuvár Városi Önkormányzat: Hámori György sk. polgármester Borsodi Tamás sk. címzetes főjegyző

5 30. Záradék: Az alapító okiratot a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 339/2007. (XII.17.) ÖKT határozatával, a 105/2008. (V.26.) ÖKT határozatával, a 148/2008. (VI.25.) ÖKT határozatával és 66/2009. (III. 26.) ÖKT. határozatával módosította. A évi CV. törvény alapján történő módosítás hatályba lépésének időpontja: július 1. Az alapító okirat július 1-én hatályba lépő módosítását Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Himod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2009. (V.25.) ÖKT határozatával 41/2009. (V.29. ) ÖKT határozatával 33/2009. ( V.25. ) ÖKT határozatával 49./2009. (V.27.) ÖKT határozatával 31/2009. ( V.28. ) ÖKT határozatával 33./2009. ( V.15. ) ÖKT határozatával 35/2009. ( V.29.) ÖKT határozatával 46./2009. (V.26.) ÖKT határozatával hagyta jóvá. Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító Okiratot 181/2011. (VIII.29.) ÖKT. határozatával módosította. A módosítás hatályba lépésének napja: szeptember 1. Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2011. (VIII.29)ÖKT határozatot és az Alapító Okiratot a 228/2011. (IX. 26.) ÖKT. határozatával módosította. A módosítást Babót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2011. (X. 28.) ÖKT. határozatával, Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2011. (X. 10.) ÖKT. határozatával, Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2011. (XI. 23.) ÖKT. határozatával, Osli Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011. (IX. 29.) ÖKT. határozatával, Szárföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2011. (XI. 11.) ÖKT. határozatával, Veszkény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2011. (X. 4.) ÖKT. határozatával, Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2011. (XI. 25.) ÖKT. határozatával hagyta jóvá. Kapuvár, november 28. Kapuvár Városi Önkormányzat: Hámori György polgármester Borsodi Tamás címzetes főjegyző

6 .. Babót Község Önkormányzata. Himod Község Önkormányzata. Hövej Község Önkormányzata Osli Község Önkormányzata Szárföld Község Önkormányzata Veszkény Község Önkormányzata.. Vitnyéd Község Önkormányzata Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja: november 28.