ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca / Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje"

Átírás

1 Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sárszentlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatásinevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi intézményi alapító okiratot fogadja el: ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Az intézmény neve: Vak Bottyán Általános Művelődési Központ 2./ Az intézmény rövid neve: Vak Bottyán ÁMK 3./ OM azonosítója: / Költségvetési törzsszáma: / Az intézmény típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca / Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje 8./ Az alapítás éve: 1948 Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján augusztus 31. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett feladataihoz. Az intézmény jogutódja a Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Sárszentlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete által augusztus 31. napján megszüntetett Pálfa-Sárszentlőrinc Általános Iskola és Óvoda nevű közoktatási intézményeknek. 8./ Az intézmény fenntartója, székhelye: - Kisszékely Község Önkormányzata, 7082 Kisszékely, Szabadság utca Nagyszékely Község Önkormányzata, 7085 Nagyszékely, Táncsics Mihály utca Pálfa Község Önkormányzata, 7042 Pálfa, Alkotmány u Tolnanémedi Község Önkormányzata, 7083 Tolnanémedi, Fő utca Sárszentlőrinc Község Önkormányzata, 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi S. u Simontornya Város Önkormányzata, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

2 2 A fenntartó önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében meghatározott fenntartói hatásköröket az intézmény alapítás, átszervezés, megszüntetés hatásköröket kivéve Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja. 9./ Az intézmény felügyeleti szervének neve, székhelye: Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7081 Simontornya, Szent István király utca / Működési területe: Simontornya város és Kisszékely, Nagyszékely, Pálfa, Tolnanémedi, Sárszentlőrinc községek közigazgatási területe. 11./ Az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy 12./ Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv 13./ Az intézmény szervezeti felépítése, az intézményegységek és tagintézmények neve és címe: 13./a. Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységei: - óvodai intézményegység, - általános iskolai intézményegység, - sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata, - szakiskolai intézményegység, - gimnáziumi intézményegység, - sportcsarnok intézményegység. 13,/b. Az intézményegységek megnevezése: - Vak Bottyán ÁMK Óvodája 7081 Simontornya, Mátyás király utca 7. - Vak Bottyán ÁMK Általános Iskolája 7081 Simontornya, Hunyadi János utca Vak Bottyán ÁMK SNI Általános Iskolai Tagozata (kimenő rendszerben) 7081 Simontornya, Hunyadi János utca Vak Bottyán ÁMK Szakiskolája 7081 Simontornya, Hunyadi János utca Vak Bottyán ÁMK Gimnáziuma 7081 Simontornya, Gyár utca Vak Bottyán ÁMK Sportcsarnoka 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15/A.

3 3 13./c A tagintézmények megnevezése: - Vak Bottyán ÁMK Általános iskola és Óvoda - Tolnanémedi 7083 Tolnanémedi, Fő utca 8. - Vak Bottyán ÁMK Általános iskola és Óvoda Pálfa 7042 Pálfa, Deák F. u Vak Bottyán ÁMK Általános iskola és Óvoda - Sárszentlőrinc 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi S. u Vak Bottyán ÁMK Általános iskola és Óvoda Nagyszékely 7085 Nagyszékely, Rákóczi F. u / A intézmény telephelyei: Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 13. (óvoda) Pálfa, Kossuth u. 19. (óvoda) Pálfa, Kossuth u. 35. (alsó tagozat) Sárszentlőrinc, Petőfi u. 39. (óvoda) Simontornya, Szent István király utca 4. (napközis konyha) Simontornya, Hunyadi János utca 1. (tanműhely) Simontornya, Beszédes Ferenc utca (tankert) Simontornya, Petőfi u. 1. (alsó tagozat) Tolnanémedi, Fő utca (alsó tagozat) Tolnanémedi, Fő utca 6. (óvoda) 15. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként: Főtevékenység: Alapfokú oktatás Óvodai ellátás - Napközi otthonos óvodai ellátás. A gyermek óvodai nevelése harmadik életévétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb nyolcéves korig. Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése. - cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven történő közvetítése, cigányhagyomány ápolása Pálfán és Sárszentlőrincen - sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai ellátása Kt. 30. alapján (sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) - óvodai fejlesztő program halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára (integráltan), a 12/2007(III.14.) OKM rendelet szerint.

4 4 Általános iskolai nevelés-oktatás - Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanköteles korúak általános iskolai nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon) iskolaotthonos oktatás - cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven történő közvetítése, cigányhagyomány ápolása Pálfán és Sárszentlőrincen - sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása - sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók integrált ellátása a Kt. 30. alapján - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása (fejlesztő foglalkozások, kis létszámú fejlesztő csoport működtetése) ( sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 39/D és 39/E ) - általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás - Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 1-8. évfolyamon Gimnázium nevelés-oktatás (Simontornyán) - Nappali rendszerű, általános műveltség megszerzését célzó gimnáziumi oktatás évfolyam, valamint érettségire és felsőfokú tanulmányokra való felkészítés; nyelvi előkészítő évfolyam (9-13. évfolyam) - gimnáziumi felnőtt oktatás - sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók integrált ellátása a Kt. 30. alapján - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása (fejlesztő foglalkozások, kis létszámú fejlesztő csoport működtetése) ( sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 39/D és 39/E )

5 5 Szakmai középfokú oktatás (Simontornyán) - Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás szakiskola évfolyam oktatása, - sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók integrált ellátása a Kt. 30. alapján - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása (fejlesztő foglalkozások, kis létszámú fejlesztő csoport működtetése) ( sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 39/D és 39/E ) - Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. Alaptevékenységi körben végzett szakképzési évfolyamokon szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás, vizsgáztatás A szakiskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása - A szakképző évfolyamokon oktatott szakmák: - női ruha készítő szakképesítés dísznövény és zöldségtermesztő szakképesítés lótenyésztő szakképesítés Képesség kibontakoztató felkészítés Integrációs nevelés, oktatás Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat - pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás pedagógiai szakmai szolgáltatás Sporttevékenység - sportintézmények, sportlétesítmények működtetése - diáksport

6 6 Egyéb intézményi szolgáltatások: - óvodai intézményi étkeztetés - iskolai intézményi étkeztetés - munkahelyi vendéglátás - iskola egészségügyi ellátása - saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása A társulás a közoktatási törvény 86. (1)-(2) bekezdése szerinti kötelező feladatát (a többiekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása) a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás intézményegységeiben ellátni: gyengénlátó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe fokban) beszédfogyatékos értelmi fogyatékos (enyhe fokban) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. SNI általános iskolai tagozat: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, logopédiai szolgáltatás nyújtása sajátos nevelési igényű tanulók számára. A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ, mint költségvetési előirányzati tekintetében teljes jogkörűnek minősülő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő közös fenntartású közoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 16./ Az intézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: Az önkormányzat tulajdonában levő vagyonnal rendelkezés az adott település önkormányzatának vagyonhasznosítás rendjéről szóló hatályos. rendeletének előírásai szerint szabályozott. 17./ Az intézmény által használt ingatlanok tulajdonjoga: Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1353/1 hrsz. számú, 8065 m 2 területű, természetben Simontornya, Hunyadi út 15. szám alatti ingatlan. Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1496/2 hrsz. számú, 4958 m 2 területű, természetben Simontornya, Széchenyi u. 60. szám alatti ingatlan. Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1494/3 hrsz. számú, 675 m 2 területű, természetben Simontornya, Széchenyi u. 60. szám alatti ingatlan. Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1441 hrsz. számú, 2596 m 2 területű, természetben Simontornya, Petőfi u szám alatti ingatlan.

7 7 Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1442 hrsz. számú, 2745 m 2 területű, természetben Simontornya, Petőfi u szám alatti ingatlan. Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 135/4/4/1 hrsz. számú, 1087 m 2 területű, természetben Simontornya, Gyár u szám alatti ingatlan). Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonát képező 29/2 hrsz. számú, 2706 m 2 területű, természetben Simontornya, Szent István kir. u. 1. szám alatti ingatlan. Nagyszékely Község Önkormányzatának tulajdonát képező 587/4 hrsz. számú, 1341 m 2 területű, természetben Nagyszékely, Rákóczi u. 12. szám alatti ingatlan. Nagyszékely Község Önkormányzatának tulajdonát képező 811 hrsz. számú, 3964 m 2 területű, természetben Nagyszékely, Táncsics u. 11. szám alatti ingatlan. Tolnanémedi Község Önkormányzatának tulajdonát képező 127 hrsz. számú, 1342 m 2 területű, természetben Tolnanémedi, Fő u. 6. szám alatti ingatlan. Tolnanémedi Község Önkormányzatának tulajdonát képező 25 hrsz. számú, 2269 m 2 területű, természetben Tolnanémedi, Fő u. 8. szám alatti ingatlan. Tolnanémedi Község Önkormányzatának tulajdonát képező 435/436 hrsz. számú, 2903/791 m 2 területű, természetben Tolnanémedi, Fő u szám alatti ingatlan. Pálfa Község Önkormányzatának tulajdonát képező Pálfa 2 hrsz. számú, 1027 m 2 területű, természetben Pálfa, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan. Pálfa Község Önkormányzatának tulajdonát képező Pálfa 17 hrsz. számú, 6132 m 2 területű, természetben Pálfa, Kossuth u. 35. szám alatti ingatlan. Pálfa Község Önkormányzatának tulajdonát képező Pálfa 285 hrsz. számú, 8181 m 2 területű, természetben Pálfa, Deák F. u. 16. szám alatti ingatlan. Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonát képező 128. hrsz. számú, 4767 m 2 területű, természetben Petőfi út 39. szám alatti ingatlan. Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonát képező 124. hrsz. számú, 9775 m 2 területű, természetben Petőfi út 49. szám alatti ingatlan. A közös fenntartású közoktatási intézmény tagozatait, tagintézményeit, intézményegységeit, telephelyeit befogadó ingatlanokat az ingatlan tulajdonjogát birtokló Önkormányzatok az ingatlanokat nevelési oktatási célra a közös fenntartású közoktatási intézmény térítésmentes használatába adják. 18./ A vagyontárgyak feletti rendelkezés joga: A közös fenntartású közoktatási intézmény által, az intézmény tagozatainál, tagintézményeinél, intézményegységeinél, telephelyein nevelési oktatási célra használt gépek berendezések, felszerelések esettében a tulajdonost megillető jogokat és

8 8 kötelezettségeket a társulásban résztvevő Önkormányzatok egyénileg gyakorolják, azokat a közös fenntartású közoktatási intézmény térítésmentes használatába adják és gondoskodnak pótlásukról. 19./ Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: Simontornya: Óvoda 150 fő Általános iskola 1-4. évfolyam 208 fő Általános iskola 5-8. évfolyam 240 fő Sajátos nevelési igényűek 40 fő 6 osztályos gimnázium 7-8. évfolyam 60 fő 6 osztályos gimnázium évfolyam 175 fő Esti gimnázium évfolyam 150 fő Nappali tanrendű felnőttek gimnáziuma 105 fő Szakiskola évfolyam 70 fő Szakiskola évfolyam elméleti képzés 70 fő Szakiskola évfolyam gyakorlati képzés 72 fő Tolnanémedi Tagintézmény Óvoda vegyes csoporttal Általános iskola 1-4 évfolyam összevont Általános iskola 5-8 évfolyam Nagyszékelyi Tagintézmény Általános iskola 1-4 évfolyam összevont Óvoda vegyes csoporttal Pálfa Tagintézmény Óvoda vegyes csoporttal Általános iskola 1-4 évfolyam Általános iskola 5-8 évfolyam Sárszentlőrinc Tagintézmény Óvoda vegyes csoporttal Általános iskola 1-4 évfolyam összevont 50 fő 52 fő 100 fő 52 fő 25 fő 60 fő 100 fő 100 fő 60 fő 52 fő Emelt szintű oktatás: általános iskolai oktatás: testnevelés gimnáziumi oktatás: informatika 20./ Iskolai évfolyamok száma: általános iskola: gimnázium: szakiskola: 1-8. évfolyam illetve évfolyam évfolyam ill. 1/11., 2/12. és 3/13. szakképzési évfolyam

9 9 21./ Az oktatás munkarendje: - minden intézményegységben nappali rendszerű, kivétel a gimnázium: nappali és esti 22./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (1), (5)-(8) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. -a, 18. (4)-(6) bekezdése alapján. Simontornya, augusztus 31. Keresztes László Várkonyi Zoltán Bérdi Imre Demény Károly Miklós Lajos Csőszné Kacz Edit

10 10 Záradék: A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 89. (1) bekezdése és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében eljárva Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete..számú KT Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete..számú KT Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete..számú KT Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete..számú KT Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete..számú KT Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete számú KT augusztus 31-i hatállyal módosította. Simontornya, 2008 augusztus 31. Bárdos László címzetes főjegyző

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

követelményspecifikációhoz

követelményspecifikációhoz A DATSZÓTÁRAK követelményspecifikációhoz 1. Bevezetés, célok Az alábbiakban szereplő adatszótárak definíciója az intézményi adminisztrációs szoftverek fejlesztésének és használatának azon célkitűzéseit

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben