Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény"

Átírás

1 Iktatószám: /2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi intézményi alapító okiratot fogadja el: Alapító okirat Költségvetési szerv: Neve: Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 7133 Fadd, Váci M. u. 1. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés, Általános iskolai oktatás, nevelés Oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálati tevékenység Egyenlő bánásmód érvényesítése Vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, tanulók választás alapján- anyanyelvükön, illetőleg anyanyelvükön és magyarul vagy magyar anyanyelven történő nevelése, oktatása Herczig Gáborné Fadd Nagyközség jegyzője

2 Alaptevékenysége: december 31-éig hatályos szakfeladatrend Óvodai nevelés megnevezése -Napközi otthonos óvodai ellátás, -A gyermek óvodai nevelése harmadik életévétől az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves koráig, -Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése, -Az óvodai nevelés olyan módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülői igények eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak, -Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási törvényben maghatározottak, -Logopédiai feladatok ellátása, -Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése -A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet. -Logopédiai feladatok ellátása január 1-jétől hatályos szakfeladatrend megnevezése Óvodai nevelés, ellátás -Napközi otthonos óvodai ellátás, -A gyermek óvodai nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő óvodai nevelési tevékenység, -Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése, -Hátrányos helyzetű gyermekek ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, -Az óvodai nevelés olyan módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülői igények eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak, -Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási törvényben maghatározottak, -Logopédiai feladatok ellátása, -Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása -A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet. -Logopédiai feladatok ellátása.

3 2009. december 31-éig hatályos szakfeladatrend megnevezése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles korúak általános iskolai nevelése, oktatása. -Iskolaotthonos oktatás és nevelés -Középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás. -Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. -Cigány kisebbségi nevelés: kizárólag magyar nyelven az etnikai program részeként -Logopédiai feladatok ellátása -Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás intézményegységeiben ellátni: gyengénlátó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe beszédfogyatékos értelmi fogyatékos (enyhe viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű tanulók naappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása -Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. -A fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. -Logopédiai szolgáltatás nyújtása január 1-jétől hatályos szakfeladatrend megnevezése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles korúak általános iskolai nevelése, oktatása. -Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. -Cigány kisebbségi nevelés: kizárólag magyar nyelven az etnikai program részeként -Logopédiai feladatok ellátása -Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás intézményegységeiben ellátni: gyengénlátó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe beszédfogyatékos értelmi fogyatékos (enyhe viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) -Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. -A fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. -Logopédiai szolgáltatás nyújtása

4 2009. december 31-éig hatályos szakfeladatrend megnevezése Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) -Általános iskolai tanulók napközi otthonos ellátása, tanulószobai foglalkozása január 1-jétől hatályos szakfeladatrend megnevezése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles korúak általános iskolai nevelése, oktatása. -Középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás. -Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. -Cigány kisebbségi nevelés: kizárólag magyar nyelven az etnikai program részeként -Logopédiai feladatok ellátása -Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás intézményegységeiben ellátni: gyengénlátó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe beszédfogyatékos értelmi fogyatékos (enyhe viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd Pedagógiai szakszolgálat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) -Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. -A fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. -Logopédiai szolgáltatás nyújtása

5 2009. december 31-éig hatályos szakfeladatrend megnevezése január 1-jétől hatályos szakfeladatrend megnevezése Bölcsődei ellátás Általános iskolai napközi otthoni nevelés -Napközi otthoni nevelés az 1-4. évfolyamon Diáksport Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése -Napközi otthoni nevelés az 1-4. évfolyamon Általános iskolai tanulószobai nevelés -Tanuló szobai nevelés az 5-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése -Tanuló szobai nevelés az 5-8. évfolyamon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Bölcsődei ellátás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Az intézmény működési köre: Fadd Nagyközség és Gerjen község közigazgatási területe. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

6 Fenntartó neve és címe: Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. Gerjen Község Önkormányzata 7134 Gerjen, Béke tér 1. Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. Típus i besorolása: Tevékenységségek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő (Pénzügyi, gazdasági feladatait Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjét, az igazgatót Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7 Az intézmény telephelyei (feladatellátási helyei): Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Faddi Tagóvodája Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Faddi Tagóvodája Gárdonyi Gáza Óvoda és Általános Iskola Gerjeni Tagóvodája 7133 Fadd, Templom u Fadd, Dózsa Gy. u Gerjen, Szt. István u. 28. Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 7133 Fadd, Mátyás kir. u. 4. Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Gerjeni Tagiskolája 7134 Gerjen, Szt. István u. 26. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: - óvoda: - Fadd:: 200 fő - Gerjen: 50 fő - általános iskola: - Fadd: 450 fő - Gerjen: 200 fő Az iskolai évfolyamok : Fadd : nyolc; 1-8. évfolyam nyolc, 1-8. évfolyam SNI Gerjen: nyolc, 1-8. évfolyam Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése: A feladatellátást szolgáló vagyon: Alapfokú oktatás A társult önkormányzatok az általuk alapított intézmény térítésmentes használatába adják az alábbi ingatlanokat: - a Paksi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a gerjeni 353 számú tulajdoni lapon, a 267/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szent István utca 26. szám alatt található. - a Paksi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a gerjeni 211 számú tulajdoni lapon a 116 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szent István utca 28. szám alatt található. - a Szekszárdi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a faddi tulajdoni lapon a 1697/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Fadd, Váci M. u. 1. szám alatt található. - a Szekszárdi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a faddi tulajdoni lapon a 340 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Fadd, Mátyás király u. 4. szám alatt található.

8 - a Szekszárdi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a faddi tulajdoni lapon a 702 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Fadd, Templom u. 3. szám alatt található. - a Szekszárdi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a faddi tulajdoni lapon a 713 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Fadd, Dózsa Gy. u. 4. szám alatt található. A leltár i ingóvagyon: Lásd a települési önkormányzatok érték i és a mennyiségi nyilvántartásai alapján. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzatok tulajdonában levő, az általuk térítésmentes használatba adott vagyonnal az intézmény az önkormányzatokkal kötött külön megállapodásban foglaltak rendelkezik. Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozat(ok): Az egységes szerkezetű Alapító okiratot Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 78/2009. (V.14.) Kt. határozatával elfogadta. Az egységes szerkezetű Alapító okiratot Gerjen Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 39/2009.(V.14.) Kt. határozatával elfogadta. Hatálya: június 1. Záradék: A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola alapító okiratát Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2009.(V.14.) Kt. határozatával, valamint Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2009.(V.14.) Kt. határozatával, június 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Fadd, május 18. Fülöp János Fadd Nagyközség polgármestere Herczig Gáborné Fadd Nagyközség jegyzője Máté Dénes Gerjen Község polgármestere dr. Nagy Attila Dunaszentgyörgy-Németkér- Gerjen Községek körjegyzője

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben