GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2010. (IV. 29.) határozattal 34/2011. (V. 30.) határozattal (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Vernyihel Lívia polgármester dr. Mészáros Katalin jegyző

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a közoktatásról szóló évi LXIX törvény 37. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény ai, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm rendelet 10. -a alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi alapító okiratot bocsátja ki: 1 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: 2 Neve: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Rövidített neve: ÁMK Gyöngyösoroszi Székhelye: Árpád Fejedelem Általános Iskola Gyöngyösoroszi Jókai út 1. OM azonosítója: A költségvetési szerv telephelyei: 2.1 Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha Gyöngyösoroszi Kossuth Lajos út Községi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Gyöngyösoroszi Jókai út A költségvetési szerv alapításának időpontja: augusztus Létrehozásáról rendelkező határozat: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2009.(VI. 26.) számú határozata 5. A Költségvetési Szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti óvodai nevelés, általános iskolai nevelés és oktatás, gyógypedagógiai nevelés és oktatás, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása és nevelése b) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII kisebbségi óvodai nevelés és kisebbségi iskolai oktatás és nevelés c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekek napközbeni ellátása iskolai napközi és gyermekétkeztetés 1 A felhatalmazó rendelkezést módosította a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 1. pontja. Hatályos július 1- től. 2 Az 1.-8 pont és annak rendelkezéseit módosította a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 2. pontja. Hatályos július 1-től

3 d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység e) munkavállalói, munkahelyi és vendégétkeztetés 5.1 A Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatainak meghatározása TEÁOR szám szerinti bontásban: Alapfokú oktatás- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés Egyéb vendéglátás - óvodai közétkeztetés - iskolai intézményi közétkeztetés - munkahelyi vendéglátás Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshová nem sorolható egyéb oktatás - gyermekek napközbeni ellátása napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás Könyvtári, levéltári tevékenység Intézményegységenkénti bontásban: Árpád Fejedelem Általános iskola: Alaptevékenység: Alapfokú oktatás általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Cigány kisebbségi oktatás Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók oktatása A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató illetve integrációs felkészítést biztosít Alapfokú oktatás sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, Alapfokú oktatás - általános iskolai felnőttképzés (1-4. évfolyam) 5 Alapfokú oktatás - általános iskolai felnőttképzés (5-8. évfolyam) Máshová nem sorolható egyéb oktatás - gyermekek napközbeni ellátása napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 7 3 A 8891 szakfeladat-szám 8559-ra módosítva 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1- től 4 A 8520 szakfeladat új tevékenységrésszel kiegészítve 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től 5 A 8520 szakfeladat új tevékenységrésszel kiegészítve 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től szakfeladat új tevékenységrésszel kiegészítve 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től 7 A 8891 szakfeladat-szám 8559-ra módosítva 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1- től - 2 -

4 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, diáksport Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha: Alaptevékenység: Iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés, kisebbségi óvodai nevelés, etnikai fejlesztés, Óvodai fejlesztő program szervezésének biztosítása Iskolai előkészítő oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Gyermekek napközbeni ellátása óvodai nevelés keretén belül Községi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház: Alaptevékenység Könyvtári. levéltári tevékenység (Könyvtár, közművelődés) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben szabályozott közoktatási feladatok, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. törvényben szabályozott közművelődési feladatok. 6. A Költségvetési szerv alaptevékenysége és vállalkozói tevékenysége intézményegységenkénti bontásban: 6.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége: Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás szakágazat kód: Árpád Fejedelem Általános Iskola - régi szakfeladat: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás - új szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - új szakfeladat: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. 8 Szakágazat kódja módosítva a 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től - 3 -

5 Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés személyiség fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. Sajátos nevelési igény megszűnésével a visszahelyezett tanulók oktatása az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott pedagógiai program szerint, azaz áthelyezést követő második tanév végéig. 9 - új szakfeladat: Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( 1-4 évfolyam ). Az általános iskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési iskolánkban cigány - feladatok ellátásához. - új szakfeladat: Általános iskolai felnőttképzés (1-4. évfolyam) 10 - új szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - új szakfeladat: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés személyiség fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. Sajátos nevelési igény megszűnésével a visszahelyezett tanulók oktatása az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott pedagógiai program szerint, azaz áthelyezést követő második tanév végéig új szakfeladat: Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) Az általános iskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési iskolánkban cigány - feladatok ellátásához. - új szakfeladat: Általános iskolai felnőttképzés (5-8. évfolyam) 12 - új szakfeladat: Általános iskolai napközi otthoni nevelés - új szakfeladat: Általános iskolai tanulószobai nevelés - régi szakfeladat: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás - új szakfeladat: Általános iskolai napközi otthonos nevelés - új szakfeladat: SNI tanulók napközi otthoni nevelés Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra 9 A szakfeladat részletezése 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal kiegészítve. Hatályos július 1-től 10 Új szakfeladat megállapítva a 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től 11 A szakfeladat részletezése 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal kiegészítve. Hatályos július 1-től 12 Új szakfeladat megállapítva a 16/2010. (IV.29.) számú KT határozattal. Hatályos július 1-től - 4 -

6 vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - új szakfeladat: Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés személyiség fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. - új szakfeladat: Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása - új szakfeladat: közhasznú foglalkoztatás - bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - új szakfeladat: közmunka - egyéb közfoglalkoztatás - régi szakfeladat: iskolai intézményi közétkeztetés - új szakfeladat: iskolai intézményi étkeztetés - régi szakfeladat: munkahelyi vendéglátás - új szakfeladat: munkahelyi étkeztetés - régi szakfeladat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - új szakfeladat: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A költségvetési szerv tulajdonában lévő ingatlan, vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti, vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére. Az alapfeladat ellátására közvetlenül nem használt ingatlanrészek üzemeltetése Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha - régi szakfeladat: Óvodai nevelés - régi szakfeladat: SNI gyermekek óvodai nevelése - régi szakfeladat: SNI tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. - új szakfeladat: Óvodai nevelés ellátás - új szakfeladat: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

7 Integrációs és foglalkoztató Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés személyiség fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozás. - új szakfeladat: Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Óvodában azon nemzheti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja. - új szakfeladat: közhasznú foglalkoztatás - bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - új szakfeladat: közmunka - egyéb közfoglalkoztatás - régi szakfeladat: óvodai intézményi közétkeztetés - új szakfeladat: óvodai intézményi étkeztetés - régi szakfeladat: munkahelyi vendéglátás - új szakfeladat: munkahelyi étkeztetés Községi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház - régi szakfeladat: Közművelődési könyvtári tevékenység - új szakfeladat: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Az évi CXL. Törvény 55 -a értelmében. Fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Az évi CXL. Törvény 65. -a értelmében gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állománnyal rendelkezik. A könyvtár ellát iskola könyvtári feladatokat, így a 11/1994. MKM rendelet 3. számú melléklete szerint feladata a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása; tájékoztatás nyújtás a dokumentumokról és szolgáltatásokról; tanórai foglalkozások tartása, egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. - új szakfeladat: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - új szakfeladat: közhasznú foglalkoztatás - bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - 6 -

8 - új szakfeladat: közmunka - egyéb közfoglalkoztatás 6.2 A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 7. A Költségvetési szerv működési köre: Gyöngyösoroszi község közigazgatási területe. A beiskolázási körzete megegyezik a működési körrel. 8. Alapító szerve, fenntartója és az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út Felügyeleti szerv neve, székhelye: Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyösoroszi Kossuth Lajos út Típus szerinti besorolása: gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv A közoktatásról szóló évi LXIX. törvény szerinti típusa: többcélú közoktatási intézmény: általános művelődési központ, melynek keretében óvoda, általános iskola, művelődési ház, iskolai és nyilvános könyvtár működik. 11. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete bízza meg a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) sz. Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves időtartamra. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Gyöngyösoroszi Község Képviselő-testülete gyakorolja. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó 13 A 10. pont címét és annak rendelkezéseit módosította a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 3. pontja. Hatályos július 1-től

9 A Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 15 Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv, mely szakmai alapfeladatot lát el, szakmai szervezeti egységgel. Szakmai tevékenységét a képviselő-testület által évente megállapított, jóváhagyott költségvetésből mely az önkormányzat költségvetésének része - látja el. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján, és e szerv által meghatározott módon részt vesz a költségvetés tervezésében, költségvetési beszámolásban, könyvviteli elszámolásban. Az intézmény pénzellátásáról, készpénz ellátmány biztosításáról, számlára történő vásárlások átutalásáról, az intézmény költségvetésének terhére a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 15. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás: óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása: általános iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja A feladatellátást szolgáló vagyon Árpád Fejedelem Általános Iskola Gyöngyösoroszi, Jókai út 1. sz. alatt lévő 62 hrsz. alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely. A vagyon feletti rendelkezés jogát Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata gyakorolja. Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha Gyöngyösoroszi Kossuth Lajos 147. sz. alatt lévő 240. hrsz. alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely. A vagyon feletti rendelkezés jogát Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata gyakorolja. Községi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Gyöngyösoroszi Jókai út 3 szám alattit lévő 64 hrsz alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely. A vagyon feletti rendelkezés jogát Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata gyakorolja. 14 A 13. pontot és annak rendelkezéseit a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezve július 1-től. 15 A 14. pontot és annak rendelkezéseit módosította a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 4. pontja. Hatályos július 1-től. 16 A 16. pontot és annak rendelkezéseit a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 5. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezve július 1-től

10 18. A vagyon feletti rendelkezés joga A vagyon feletti rendelkezés jogát Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata gyakorolja. A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza. 19. Maximális gyermek-, tanulólétszám Árpád Fejedelem Általános Iskola 10 osztály 200 tanuló Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha 2 csoport 65 gyermek 20. Az évfolyamok száma Árpád Fejedelem Általános Iskola 1-8 évfolyam 10 osztály Gyöngyösoroszi Óvoda és Konyha 2 óvodai csoport 21. Az ÁMK jogelődjei Árpád Fejedelem Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Konyha Községi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Záradék: Az Általános Művelődési Központ alapító okiratát Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2009.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozatával augusztus 15-i hatállyal hagyta jóvá. Az új szakfeladat rend január 1-én lép hatályba, amely a régi szakfeladat rendet hatályon kívül helyezi. dr. Kovács Norbert mb. jegyző Vernyihel Lívia polgármester Záradék: A 16/2010. (IV. 29.) KT. számú határozatban foglalt kiegészítésekkel egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi, május 3. Záradék: 17 Dr. Kömlei Károly mb. jegyző Az Alapító Okirat módosítását Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 34/2011. (V. 30.) KT. határozatával hagyta jóvá. A módosítások július 1-vel lépnek hatályba. Gyöngyösoroszi, június 3. Vernyihel Lívia polgármester 17 A módosítások hatálybalépéséről a 34/2011. (V. 30.) KT határozat 6. pontja, az egységes szerkezetbe foglalásra történő felhatalmazásról ezen határozat 7. pontja míg az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásának felhatalmazásáról ezen határozat 8. pontja rendelkezik. Hatályos július 1-től - 9 -

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben