A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési szerv rövid neve: Weöres Sándor ÁIAZTI A költségvetési szerv székhelye: 2230, Szabadság tér 2/b. Telephely: 2230, Csokonai u , Erzsébet u Elérhetőség: A jogszabályban meghatározott közfeladatról rendelkező jogszabály: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. A jogszabályban meghatározott foglalkoztatottakról rendelkező jogszabály: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 2. Az alapító szerv neve, címe: Nagyközség Önkormányzat 2230, Szabadság tér 1. Alapítói jog gyakorlója: Város Önkormányzat 2230, Szabadság tér 1. Elérhetőség: Az alapítás időpontja: 1925 Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján szeptember hó 1. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett feladataihoz. (Alapító Okirat száma: 109/97.) 4. A költségvetési szerv irányító szerve: Város Önkormányzat Irányító szerv székhelye: 2230, Szabadság tér 1. Az költségvetési szerv fenntartó szerve: Város Önkormányzata Székhelye: 2230, Szabadság tér A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata: Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 6. OM azonosító: Törzskönyvi azonosító szám: A költségvetési szerv működési területe: Kötelező felvételt biztosító általános iskola esetében: Erzsébet telep, Petőfi telep, a 31-es út melletti tanyák külterületi rész, Szt. István út páratlan oldala (23-tól 99-ig), Táncsics M. út páratlan oldala (1-től 37- ig) és a vasút által bezárt terület,

2 valamint a vadászház és környező tanyák külterületi részek. Művészeti iskola: elsősorban közigazgatási területe és a környező községek. 8. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv 9. A költségvetési szerv típusa: általános iskola 1-8. évfolyam művészeti iskola zeneművészeti ág évfolyam táncművészeti ág évfolyam egyéni fejlesztés, fejlesztő felkészítés 1 évfolyam A gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9.2. Az előirányzatok feletti rendelkezési jog szerint: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 10. Férőhely szám MSZ szerint: fejlesztő felkészítés és általános iskola: 923 tanuló művészeti iskola (tánc): 120 tanuló művészeti iskola (zene): 100 tanuló 11. Maximális tanulólétszámok feladatonként: Általános iskola: Egyéni fejlesztő, iskola előkészítés: 30 fő, 2 csoport 1-4. évfolyam: 479 fő, 16 osztály 5-8. évfolyam: 467 fő, 16 osztály összesen: 972 fő zeneművészeti oktatás: táncművészeti oktatás: összesen: 100 fő 120 fő, max. 8 csoport 220 fő 11. Alaptevékenységi szakágazat: alapfokú oktatás A költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenység és az ezzel összefüggő szakfeladatok: 12. Alapvető tevékenységek: alapfokú oktatás Alaptevékenység szakágazat száma: 8520 Alapfokú oktatás 12.1.Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés SNI tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés SNI tanulók tanulószobai nevelése SNI Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az iskolában: érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása, középsúlyos értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek, magántanulói státuszban lévő tanulók oktatása feladatellátási megállapodás alapján, a beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű, magántanulói státuszban lévő tanulók oktatása feladatellátási megállapodás alapján.

3 a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása, szeptember 1-től: megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek után. 2011/2012. tanévtől 2. évfolyamtól felmenő rendszerben legfeljebb 2026/2027. tanévig: Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: Szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, zongora, kamarazene, zenekar, kórus Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban: Népi játék, néptánc iskolai diáksport tevékenység és támogatása iskolai intézményi étkezés munkahelyi étkeztetés 2011/2012. tanévben induló képzéstől felmenő rendszerben: Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ágazat Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott Billentyűs tanszak: zongora Vonós tanszak: gordonka Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus Alapfokú művészetoktatás Táncművészeti ágazat Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) Néptánc (1-6 alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon) Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret Tánctörténet Választható tantárgyak: Népi játék (1-2 előképző évfolyam) Néptánc (1-6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon Népzenei alapismeretek (1-6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon Táncjelírás olvasás (9-10. továbbképző évfolyamon) Egyéb közoktatási feladatok: - pedagógus szakvizsga támogatása - pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása - minőségfejlesztési feladatok ellátása - tanulók tankönyv ellátása - integrációs képesség-kibontakoztató nevelés (IPR), (alaptevékenysége keretében az iskolai nevelés-oktatás megszervezését a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai integrációs program alapján végzi), tehetséggondozás (az intézmény akkreditált tehetségpont, mely keretében saját program szerint végzi tehetséggondozó tevékenységét).

4 12.2. A költségvetési szerv tevékenységei: Az költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13. A költségvetési szerv kapacitása: - 32 tanterem - 5 szertár - 3 előadóterem - 2 technika terem - 2 számítástechnika terem - 2 táncterem - 1 tornacsarnok (közös használatban az iskola fenntartójával, iskolai üzemeltetésű, TÜF Kht. fenntartásában) - 2 tornaszoba - 2 ebédlő - 3 melegítő konyha - 2 öltöző - 5 tanári szoba - 1 igazgatói iroda - 1 helyettesi, titkársági iroda - 1 gazdasági iroda - 7 vizesblokk - 2 könyvtár - 1 orvosi szoba - 1 pénztár 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon A költségvetési szerv használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak szerint: - leltár szerinti ingatlanvagyon; - érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján természetben Intézmény címe Helyrajzi szám Alapterület (m 2 ) Becsült érték Központi épület ,- Ft Szabadság tér 2/b. Régi épület ,- Ft Szabadság tér 2/b. Csokonai utcai iskola ,- Ft Csokonai u Erzsébet úti iskola Erzsébet u / ,- Ft 15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Város Önkormányzat 16. A költségvetési szerv pénzügyi, számviteli tevékenysége: A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladataival összefüggő ügyviteli feladatokat önállóan látja el, gazdálkodást végző szervezeti egysége van. 17. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjai) kinevezési, megbízási, választási rendje:

5 A költségvetési szerv vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Vezető: Spaitsné Rónaszéki Mária megbízott magasabb vezető, igazgató Megbízás kelte: augusztus Megbízás időtartama: augusztus 1-től július 31-ig 5év Határozat száma: 117/2008. (06.09) Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megnevezése: közalkalmazotti jogviszony, polgári törvénykönyv illetve a munka törvénykönyve szerint létesített jogviszony Gazdasági vezető: kinevezett magasabb vezető, munkáltatói jogok gyakorlója: polgármester (jogosítvány kiterjed: a kinevezés, megbízás, felmentés, megbízás visszavonás, díjazás megállapítása.) 18. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: igazgató Kötelezettségei: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és az alapító okirat szerinti szakmai tevékenység megszervezése és megvalósítása. Adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed a költségvetés tervezéséhez, a beszámolóhoz és a szakfeladati rendhez tartozó mutatószámokhoz szükséges kapacitás-, feladat- és teljesítménymutatók nyilvántartására és határidőre történő megadására Felelőssége: Felelős a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok betartásáért, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért. A tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír, felelős a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjáért. A használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működéséért. A szakmai és pénzügyi rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért, továbbá a számviteli rendért. Jelen Alapító Okiratot Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv 176/2011. ( ) sz. határozatával hagyta jóvá. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szeptember 13. napján lép hatályba., szeptember 13. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: Jelen Alapító Okirat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/1999. sz., 62/2000. sz., a 214/2001. sz., a 29/2004. (03.08.) sz., a 104/2007. (04.23.) sz. a 19/2008. (01.17.) sz. a 160/2008. ( ) sz. 103/2009. (V.25.) sz. 182/2009. (06.19.) sz. 314/2009 (11.09.) sz. a 352/2010. ( ) sz. és a 176/2011. (09.13.) sz. határozatai alapján készült. Varga Ernő jegyző

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-16/2010. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben