A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt. határozatokkal módosított okirattal Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 008. évi CV. törvény. -a, valamint a közoktatásról szóló 99. évi LX- XIX. törvény 7. (5) bekezdése, alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Rövidített neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola. OM azonosítója: OM Székhelye: Mezőkovácsháza, Árpád u Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú közoktatás az 99. évi LX- XIX. törvény alapján 6. Alapvető szakágazat: 8500 Alapfokú oktatás 6.. Alaptevékenységei szakfeladatok rendje szerint: 850 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (-4. évfolyam) Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése. Könnyített és gyógytestnevelés, sport- és szabadidős tevékenység, gyermekek, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, iskolaotthonos ellátás. Jó gyakorlatok szolgáltatása: átadás, tanácsadás, mentorálás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése. Könnyített és gyógytestnevelés, sport- és szabadidős tevékenység, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása Jó gyakorlatok szolgáltatása: átadás, tanácsadás, mentorálás Az 5. és 0. pontok törlése miatt a sorszámozás változott. Módosította a 67/00. (XII..) sz. kt. határozattal elfogadott módosító alapító okirat. Hatályos: től Kiegészítette a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Kiegészítette a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos:

2 86904 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 850 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (-4. évfolyam) 850 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) A szakfeladatokon a sajátos nevelés az alábbi területeken folyik: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása. Integráltan oktatható SNI-s és egyéb pszichés funkciózavarral küzdő gyermekek nevelése: a) tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékos) b) mozgássérültek (mozgás-és testi fogyatékosok) c) látássérültek (érzékszervi fogyatékos- gyengén látó) d) hallássérültek (érzékszervi fogyatékos-nagyot halló) e) megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenesség, f) megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenesség Enyhe fokban sérült értelmi és más fogyatékos tanulók teljes integrációban történő oktatása. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók beilleszkedését elősegítő rehabilitációs és fejlesztő célú foglalkozás. Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése. Könnyített és gyógytestnevelés, sport- és szabadidős tevékenység, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 850, Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon A szakfeladaton Alapfokú művészetoktatás az alábbi művészeti ágakon folyik: zeneművészet -klasszikus zene (zongora, fuvola, klarinét, trombita, furulya, hegedű, gitár, szaxofon,) - elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard) 0-től felmenő rendszerben: Klasszikus zene Fafúvós tanszak furulya fuvola klarinét szaxofon Rézfúvós tanszak trombita Akkordikus tanszak Módosította a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Módosította a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Kiegészítette a 86/0. (IX. 6.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: tól

3 gitár Billentyűs tanszak zongora Vonós tanszak: hegedű Elektroakusztikus zene Billentyűs tanszak o szintetizátor- keyboard 850, Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, színművészeti és bábművészeti ágban A szakfeladaton alapfokú művészetoktatás az alábbi művészeti ágakon folyik: a) táncművészet (társastánc, modern tánc) b) képző- és iparművészet (grafika, grafika- és festészet) c) színművészet- és bábművészet (színjáték) 0-től felmenő rendszerben: Képző- és iparművészeti ág Képzőművészeti tanszak Grafika és festészet tanszak Szín- és bábművészeti ág Színjáték tanszak Táncművészeti ág Társastánc tanszak Moderntánc tanszak 8559 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 569 Óvodai intézményi étkeztetés 569 Iskolai intézményi étkeztetés 5697 Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás - más önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény diákétkeztetésének biztosítására 8899 Szociális étkeztetés 5500 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: iskolai tanulók üdültetése egyéb üdülőházban 8000 Építményüzemeltetés 6800 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módosította a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Kiegészítette a 86/0. (IX. 6.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: tól

4 4 termek bérbeadása Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 904 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7. Felvehető maximális tanuló létszám: 550 fő általános iskolás, 00 fő művészeti iskolás 8. Évfolyamainak száma: általános iskolában: - 8 művészetoktatásban:-. előképző:- alapfok: -6 továbbképző -4 Tagozat: nincs 9. Működési területe: Mezőkovácsháza város közigazgatási területe 0. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv a. Neve: Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete b. Székhelye: Mezőkovácsháza, Árpád u. 76..,, Besorolása:.. Intézmény típusa: összetett alapfokú iskola.. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, rendelkezik pénzügyi és számviteli egységgel.. 4, 5 Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: - Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp.. - Mezőkovácsháza Városi Könyvtár, Mezőkovácsháza, Árpád u Mezőkovácsházi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, Mezőkovácsháza, Árpád u Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. - MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mezőkovácsháza, Árpád u. 76. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a költségvetési szervek közötti megállapodás rögzíti. Beiktatta a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Módosította a 67/00. (XII..) sz. kt. határozattal elfogadott módosító alapító okirat. Hatályos: től Módosította a /0. (I. 0.) sz. kt. határozattal elfogadott módosító alapító okirat. Hatályos: től 4 Módosította és kiegészítette a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Módosította a 86/0. (IX. 6.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: tól

5 5. Vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott 5 év időtartamra szól. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 4. Gazdaságvezetőjének kinevezése: A polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő gazdaságvezetőt nevez ki. 5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak közalkalmazottak, illetőleg munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Felettük a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 6. Feladatellátást szolgáló vagyona: Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselő-testület által szakmai feladatellátáshoz biztosított ingó- és ingatlan vagyon 6.. Feladatellátást szolgáló épületingatlan: Mezőkovácsháza, Árpád u.84., Balatonszántód, Vörösmarty u Vagyon feletti rendelkezési joga: A hatályos jogszabályok és az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint. Ezen alapító okirat 009. július. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 0/004. (VI..). sz alapító okirat és az azt módosító 48/004. (XI. 5.), 5/006. (XII. 7.), 8/007. (VIII. 5.), /008. (I. 6.), 77/008. (IV. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott alapító okiratok hatályukat vesztik. Mezőkovácsháza, 0. szeptember 6. Prof. Dr. Turcsán Zsolt Izsákné Hetényi Valéria polgármester jegyző Módosította a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos: Módosította a /0. (VII. 7.) sz. kt. határozattal elfogadott Módosító Alapító Okirat. Hatályos:

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Intézményi átszervezések Sorszám: IV/4 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben