2/ aa. melléklet Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez"

Átírás

1 és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen 254, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen Beszámítás összege I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 8 hónapra 8 Óvodapedagógusok elismert lét napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport ek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett 10 csoport (vegyesen szervezett csoportok létszámát is itt kell figyelembe venni) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege ,88 12,

2 és támogatások óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 14 segítők a Közokt. 1. számú melléklet Első része szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények összesen A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok összesen hónapra 18 Óvodapedagógusok elismert lét napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport ek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett 20 csoport (vegyesen szervezett csoportok létszámát is itt kell figyelembe venni) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint 16,19-0,25 15,94 22 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők a Köznev. tv. 2. melléklete szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények összesen A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok összesen OP Óvodapszichológusok

3 és támogatások Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek 28 elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre Ft/létszám/3 hónap Óvodaműködtetési támogatás 30 8 hónapra 31 NAPI 4 ÓRAI óvodai foglalkozásra szervezett csoport nem sajátos nevelési igényű óvodás ek a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 33 csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 34 csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő ek, akiknek a gondozását 35 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak 36 minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő ek

4 és támogatások ek TELJES IDEJŰ óvodai nevelésre 37 szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok létszámát is itt kell figyelembe venni) nem sajátos nevelési igényű óvodás ek a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 39 csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 40 csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő ek, akiknek a gondozását 41 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak 42 minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő ek 43 4 hónapra 44 NAPI 4 ÓRAI óvodai foglalkozásra szervezett csoport nem sajátos nevelési igényű óvodás ek

5 és támogatások a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési 46 igényű ek, akiknek nevelése nem a többi kel együtt történik a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként 47 figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként 48 figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő ek, akiknek a gondozását 49 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak 50 minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő ek ek TELJES IDEJŰ óvodai nevelésre 51 szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok létszámát is itt kell figyelembe venni) nem sajátos nevelési igényű óvodás ek a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési 53 igényű ek, akiknek nevelése nem a többi kel együtt történik a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként 54 figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek

6 és támogatások a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként 55 figyelembe vehető sajátos nevelési igényű ek bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő ek, akiknek a gondozását 56 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak 57 minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő ek 58 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása 59 bölcsődében elhelyezett ek étkeztetése fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett ek étkeztetése Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában 63 részesülő három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos általános iskolában 67 részesülő

7 és támogatások 68 három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos gimnáziumban 71 részesülő három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos szakközépiskolában 75 részesülő három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos szakiskolában 79 részesülő három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos kollégiumban 83 részesülő három- vagy többes családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 és támogatások 87 Szociális és jóléti alapszolgáltatások általános 88 feladatai fő lakosságszám felett működési engedéllyel 89 családsegítés , , , jóléti szolgálat , , , Szociális és jóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés 92 családsegítés jóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás-nem fogyatékos Gyermekek átmeneti intézményei 101 ek átmeneti otthona családok átmeneti otthona Egyes szociális és jóléti feladatok támogatása Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek

9 és támogatások 106 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek időskorúak gondozóháza nem demens személyek A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Intézmény-üzemeltetési támogatás Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyei jogú városok önkormányzatának közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 57/2013. (IV.24.) számú

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben