TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2007.évi CLXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a Tiszaug Község Önkormányzatának 2008.évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. Az Ör. 2. -át az alábbiak szerint módosítja: 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. 2. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását a Terület-és Településfejlesztési, illetve az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 1

2 (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15. számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16. számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18. számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat évre a 19. számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20. számú melléklet tartalmazza. (21) évi BEVÉTELEK alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat költségvetés kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata évi költségvetési bevételeit a 23. számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata évi költségvetési kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget évre a 25. számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26. számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet évre a 27. számú melléklet tartalmazza. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Sinka Ferenc s.k. polgármester Tombácz Ferenc s.k. jegyző 2

3 1. számú melléklet TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi c í m r e n d j e Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Köztemető fenntartási feladatok 7. Közvilágítási feladatok 8. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 9. Háziorvosi szolgálat 10. Fogorvosi ellátás 11. Védőnői szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Munkanélküli ellátások 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 16. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 17. Művelődési Központok, házak tevékenysége 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként LÉTSZÁMKERET 2008.évben 2. számú melléklet I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 32 fő 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 13 fő 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1 fő 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 8 fő 4. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulásai 3

4 intézmények ellátó kisegítő szolgáltatás 3 fő 9. Háziorvosi szolgálat 0 fő 11. Védőnői szolgálat 0,5 fő 17.Művelődési központok, házak tevékenysége 0,5 fő 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 19 fő 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 14 fő 2. Házi segítségnyújtás 2 fő 3. Nappali szociális ellátás 1 fő 4. Családsegítés 0,5 fő 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,5 fő 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 1 fő A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezés 3. számú melléklet támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ell Közművelődési és közgyűjteményi feladatok számú melléklet összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása számú melléklet összesen: személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: számú melléklet Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím összege Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok - lakosságszám alapján kiegészítés Ft-ra Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása 5. számú melléklet 4

5 Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok összesen: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása 6. számú melléklet A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen: számú melléklet A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Település- üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1011 fő x 1430 Ft/fő = de településenként legalább Ft (kiegészítés) Közösségi közlekedési feladatok 1011 fő x 515 Ft/fő = Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 fő x 3800 Ft/fő = Pénzbeli szociális juttatások Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 8. számú melléklet 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 5

6 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 fő x Ft/fő = /2 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása /3 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása /4 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés /5 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés /6 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen a normatív hozzájárulások: melléklet 9. számú Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez Ft összeghatárig. Az eredeti előirányzaton túl a 121/2008.(VI.17.) képviselő-testületi határozattal a Tiszaugi Testedző Egyesület részére megállapításra került Ft vissza nem térítendő támogatás. Támogatások összesen:

7 10. számú melléklet Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2008.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások összesen: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2008.évi költségvetés kiadási főösszegei 11. számú melléklet 2/1 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /2 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /3 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /4 családsegítés személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések

8 szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /5 szociális étkeztetés társadalmi és egyéb juttatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások társadalmi juttatások kiadások összesen számú melléklet KIMUTATÁS A 2008.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 13. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2008.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. 8

9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14. számú melléklet Ilyen jellegű bevételt 2008.évben tervezünk Ft összegben. Év közben a Kunsági Nemzeti Park által megvásárolt területek értékesítését tervezzük: Ft értékben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. számú melléklet Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel évben nem tervezhető. Módosítás keretében Ft hitel terhére beépítésre került a költségvetésben. 16. számú melléklet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2008.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: Ft. I. módosítás után a hitel állomány összege Ft. II. módosítás után a hitel állomány összege: Ft. III. módosítás után a hitel állomány összege: Ft. IV. módosítás után a hitel állomány összege: Ft V. módosítás után a hitel állomány összege: Ft 17. számú melléklet Intézményi beruházás 2008.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot nem tervezünk. Beruházások a következők voltak az aktuális évben: - e-mon pályázat keretében 2 db számítógép vásárlása körtvélyes sorra vízjogi hatósági engedélyezés vízjogi engedélyek tervei szennyvíz vízjogi engedélyezési terve Felújítás 18. számú melléklet 2008.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot nem tervezünk. Felújítás az aktuális időszakban a következők voltak: - a 2006.évi árvízkárok következtében megrongálódott utak javítására, felújítására kaptunk az elmúlt évben. Az összeg nem került felhasználásra kivitelezési okok miatt, azonban ebben az évben a megjelölt utak felújítása megtörtént Ft összegben. Előző évekről áthúzódó kiadások 2008.évre 19. számú melléklet 2007.évi költségvetést terhelték volna, de nem tudtuk kiegyenlíteni, így ezen számlákat 2008.évben kénytelenek vagyunk rendezni. A költségvetésünkben ezen összegekkel számoltunk. Részletesen: - A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet: Ft, kamatterhe: Ft. 9

10 - 197/2007.(X.09.) sz.képviselő-testületi határozat szól arról a döntésről, mely szerint a DAOP /2F jelű pályázaton való részvételhez (Eötvös Iskola Tiszaugi óvodai tagintézményében Ft összegben az ingatlan nyílászáróinak cseréjére, szélfogó gerendáinak cseréjére stb.) Ft önrészt biztosít az Önkormányzat a 2008.évi költségvetése terhére. CÉLTARTALÉK 20. számú melléklet 2008.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 21. számú melléklet 2008.évi BEVÉTELEK alakulása működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás normatív állami támogatás havi illetmény kötött célú támogatás közcélú foglalkoztatás támogatása normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) működési célú pénzeszközátvétel fejezettől működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból működési bevételek összesen: felhalmozási és tőke jellegű bevétel: felhalmozási bevételek összesen: működési és felhalmozási bevételek: hitelek, működési hitelek pénzmaradvány

11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési bevételei Szakfeladat megnevezése saját bevétel normatíva össz: összes bevétel kisegítő mezőgazdasági szolgálatás Helyi közutak hidak alagutak Intézményi étkeztetés kiegészítő tev Önk. Képviselő vál. kapcs. fel önkormányzati igazgatási tevékenység önkormányzati kisegítő szolgálat város-és közsséggazdálkodási szolg köztemető fenntartási kiadások önkormányzati feladatra nem terv.elsz háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás egyéb szociális és gyermekj.sz művelődési központok, házak tev Országgy. képviselő választ. kapcs. fel eseti pénzbeli szocilis ellátás eseti pénzbeli szociális ellátás összesen: számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési kiadásai Szakfeladat megnevezése bérjellegű kiad. járulékok egyéb kiad. összesen kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás helyi közutak, hidak, alagutak Intézményi étkeztetés kiegészítő tev Önkormányzati vál. kapcs. fel. végreh önkorm. Igazgatási tevékenység

12 önkorm. kisegítő ellátó szolgálat város-és közsséggazdálkodási szolg köztemető fenntartási feladatok közvilágítási feladatok háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat egyéb szociális és gyermekjóléti sz ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás rendszeres szociális pénzbeli ellátás munkanélküli ellátások eseti pénzbeli szociális ellátások eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás művelődési központok, házak tevékenys sportintézmények, sportlétesítmények országgy. vál. kapcsolatos fel kiadások összesen: számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzat 2008.évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Kamatkiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb folyó kiadás működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 felhalmozási kiadások: vállalkozási tevékenység kiadásai: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 25. számú melléklet Önkormányzati összevont mérleg 2008.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg kisegíítő mezőgazdasági szolgáltatás helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Önkormányzati választásokkal kapcs. Fel. Végrehajtása önkormányzati igazgatási tevékenység önkormányzati kisegítő intézményi ellátó szolgálat város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás rendszeres szociális pénzbeli ellátás munkanélküli ellátások eseti pénzbeli szociális ellátások eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások művelődési központok, házak tevékenysége sportintézmények, sportlétesítmények országgyűlési képviselő választással összefüggő feladatok Összesen: számú melléklet önkormányzati összevont mérlege normatíva szakfeladatra bontásával szakfeladat megnevezése bevételek összesen kiadások összesen kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás helyi közutak, hidak, alagutak intézményi étkeztetés kiegészítő tev

14 Önk. képv. választásokkal kapcs.fel önkormányzati igazgatási tevékenység önkormányzati kisegítő int.ellátó szolg város- és közsséggazdálkodási szolg köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok önkorm.feladatra nem terv. elszámolás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat egyéb szociális és gyermekjóléti szolg ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs i házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás rendszeres szoc. pénzbeli ellátások munkanélküli ellátások eseti pénzbeli szoc. ellátások eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás művelődési központok, házak tevékenys sportintézmények, sportlétesítmények országgyűlési képviselő választ. kapcs. fel összesen:

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1434 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 55 55 3 55 Intézményi működési

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1/a. ) Bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

1/a. ) Bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be. Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.29.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.) rendelet módosításáról Pátka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1/2014.(I.30.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1/2014.(I.30.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1/2014.(I.30.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2013.(II.14.) rendelet módosítása Tiszaug Község Önkormányzat

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Közutak,

Részletesebben

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KIADÁSOK kiemelt előirányzatai

KIADÁSOK kiemelt előirányzatai POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2007 Kisegítő mezőgazdasági 014034 Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 452025 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. 1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi Sors zám 2017. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111 108 796 0 108

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben