1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire."

Átírás

1 Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások e Ft B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel e Ft 4043 e Ft 4. Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft K1 Személyi juttatás: e Ft K2 Járulékok: e Ft ok: e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft 5. A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2000 e Ft 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg.

2 8. Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások e Ft, B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel 9703 e Ft 4043 e Ft 9. Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft K1 Személyi juttatás: e Ft, K2 Járulékok: e Ft ok: e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft K9 Finanszírozási kiadás e Ft 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 12. A Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: e Ft 13. A Közös Önkormányzati Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft K1 Személyi juttatás: e Ft K2 Járulék: e Ft : 4365 e Ft 14. (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi

3 költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 16. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: e Ft 17. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft K1 Személyi juttatás: e Ft K2 Járulékok: e Ft ok: 6773 e Ft 18. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 5 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét 3530 ezer forintban állapítja meg. 20. A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B4 Működési bevétel 300 e Ft 3230 e Ft 21. A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 3530 e Ft K1 Személyi juttatás: 1810 e Ft K2 Járulékok: e Ft ok: 1230 e Ft 22. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 1 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése 23. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg.

4 24. A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatás e Ft B4 Működési bevétel e Ft e Ft 25. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft K1 Személyi juttatás e Ft, K2 Járulékok: e Ft ok: e Ft 26. (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése 27. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 28. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B4 Működési bevétel e Ft e Ft 29. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft K1 Személyi juttatás: e Ft K2 Járulékok: e Ft ok: e Ft 30. (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 31. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

5 a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. Záradék: 10. Záró rendelkezések A rendeletet. kihirdettem. Kelt: Gyói Gábor polgármester Dr. Babák Zoltán jegyző

6 1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi bevételei Megnevezés előirányzat B1. Működési célú támogatások B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működési tám Zöldterület gazdálkodás Közvilágítási fel tám Köztemető fennt tám Közutak fennt tám Egyéb önkormányzati fel tám Lakott külterület fel ellátása Kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám Óvodapedagógusok bértám Óvodaműködtetési tám B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám Egyes jövpótló tám kiegészítése Pénzbeni szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Idős személyek részére nyújtott ellátás Gyermekétkeztetési fel tám B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám B116 Önkormányzati támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Tb támogatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel B813 Pénzmaradvány

7 ÖNHIKI Tüzifa Bevételek összesen

8 2.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K5 Egyéb működési célú kiadás (céltartalék) K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás) Közös Önkormányzati Hivatal Alkony Gondozási Központ Óvoda Műv ház 3230 Titesz Közvilágítás Család és nővédelmi ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok Munkanélküliek, aktív korúak ellátása K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Foglalkoztatást hely tám Lakásfenntartással összefüggő ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Lakásfenntartási tám Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Óvodáztatási tám 50 gyermekvédelmi ellátás Egyéb szociális pénzbeni ellátás K4 ellátottak pénzbeni ellátása Települési támogatás 6929 Gyermekvállalási tám 300 Bursa 400 Rendszeres szoc segély 846 Tüzifa Gyermekjóléti szolgálat K1 személyi juttatás K2 Járulékok Kiadás összesen: számú melléklet

9 Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Önkormányzat 8 2.) Család- és nővédelmi gondozás 1 3.) Gyermekjóléti szolgálat 1 Összesen: 10

10 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Megnevezés Működési bevétel B1 Működési célú támogatás B11 Önkormányzatok működési támogatása B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2163 B3 Közhatalmi bevétel B34 Építményadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B4 Működési bevétel 9703 B410 Egyéb működési bevétel 9703 Bevételek összesen: Működési kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K4 Ellátottak pénzbeni juttatása K5 Egyéb működési célú kiadás K512 Céltartalék K9 Finanszírozási kiadás Létszám 10

11 5.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal évi bevételei Megnevezés előirányzat B816 Intézményi támogatás Bevételek: 32930

12 6.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai Megnevezés Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K33 Közüzemi díjak K337 Egyéb üzemeltetési díj(bélyeg, biztosítás) K35 ÁFA évi előirányzat Kiadás összesen: 32930

13 7. számú melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Közös Önkormányzati Hivatal 9 Összesen: 9

14 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 8. számú melléklet Megnevezés Működési Bevételek: B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék Kiadások összesen: Létszám 9

15 9.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda évi bevételei Megnevezés előirányzat B81 Intézményi támogatás Bevételek: 20856

16 10. sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda évi kiadásai Megnevezés Óvodai nevelés, ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, szakmai anyag, egyéb anyag) K32 Kommunikációs szolg (internet, telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA évi előirányzat

17 11. számú melléklet Tiszasasi Óvoda évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvoda 5 Összesen: 5

18 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 12. számú melléklet Megnevezés Működési Bevételek: B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék Kiadások összesen: Létszám 5

19 13.sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár évi bevételei Megnevezés előirányzat B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel Terembérleti díj B81 Intézményi támogatás Bevételek: 3530

20 14. sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár évi kiadásai Megnevezés Közművelődés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA évi előirányzat

21 15. számú melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Művelődési Ház 1 Összesen: 1

22 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 16. számú melléklet Megnevezés Működési Bevételek: 3530 B4 Működési bevétel B410 Terembérleti díj B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen: 3530 Működési Kiadások 3530 K1 Személyi juttatás 1810 K2 Járulék Kiadások összesen: 3530 Létszám 1

23 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi bevételei Megnevezés előirányzat 17.sz. Melléklet B1 Működési célú támogatás B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak) B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Étkezési térítési díj B410 Egyéb működési bevétel Lakás bérleti díj Tornaterem bérleti díj Egyéb sajátos működési bevétel B816 Intézményi tám Bevételek: 86768

24 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi kiadásai 18.sz. Melléklet Óvodai intézményi étkeztetés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok Megnevezés Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulékok Egyéb kiegészítő szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulék Országos közfoglalkoztatott program K1 Személyi juttatás K2 Járulék Közművelődés Temető évi előirányzat Kiadás összesen: 86768

25 19. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 3 2.) TITESZ 4 3.) Egyéb kiegészítő szolgáltatás 3 4.) Közfoglalkoztatottak 38 Összesen: 48

26 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 20. számú melléklet Megnevezés Működési Bevételek: B1 Működési célú támogatás B16 Támogatásértékű bev (Munkaügyi központ) B4 Működési bevétel B405 Ellátási díj B410 Bérleti díj 1630 B410 Egyéb működési bev B816 Intézményi tám Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék Kiadások összesen: Létszám 48

27 21.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ évi bevételei Megnevezés előirányzat B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel B816 Intézményi tám Bevételek összesen 90280

28 Alkony Gondozási Központ évi kiadásai 22.sz. Melléklet Megnevezés Szociális étkezés K1 Személyi juttatás K 2 Járulék Házi segítségnyújtás K1 Személyi juttatás K2 Járulék Idősek, demens betegek nappali ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulékok Idősek, demens betegek tartós bevtlakásos ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulék évi előirányzat Kiadás összesen: 90280

29 23. számú melléklet Alkony Gondozási Központ évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Alkony Gondozási Központ 25 Összesen: 25

30 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 24. számú melléklet Megnevezés Működési Bevételek: B4 Működési bevétel B405Ellátási díj B816 Intézményi tám Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék Kiadások összesen: Létszám 25

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben