TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt Anett jegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, 111. (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi módosított költségvetésének: - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 4. A Gondozási Központ költségvetése 4. A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

3 5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése szerint. 6. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 6. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint. 7. Tartalék képzése 7. A Képviselő-testület a évi költségvetésben Céltartalék (Pejtsik hagyaték) e Ft, Általános tartalék címén e Ft, összesen: e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 8. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezés 9. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. dr. Vancsura István polgármester dr. Menyhárt Anett jegyző

4 6/2015.(II.17.) Ör. 1. sz. melléklet adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának évi működési bevételei és kiadásai Kötelező önkormányzati feladatok Működési bevételek helyi adók tartózkodás utáni ifa 65 iparűzési adó egyéb közhatalmi bevételek föld bérbe adás 75 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása köztemető támogatása 100 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés házi segítségnyújtás 870 szociális ágazatban bértámogatás szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása 147 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatok egyéb támogatása központi költségvetésből származó egyéb támogatások gépjárműadó kiegészítő támogatások működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz elkülőnített állami pénzalapoktól Tulajdonosi közösségtől pénzeszköz átvétel áfa megtérülések működési bevételek kormányzati funkciók szerint önkormányzati jogalkotás működési bevételek növénytermesztés áru- és készletértékesítés áfa 595 vízellátás 93

5 víztermelés, -kezelés egyéb bevételek 0 áfa 0 konyha intézményi működési bevétel áfa iskolai, intézményi étkeztetés intézményi működési bevétel áfa lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati lakások lakbér 0 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok bérleti díjbevétel továbbszámlázott szolgáltatás város, - és községgazdálkodási szolgáltatás piaci helypénzek 350 egyéb kiadói tevékenység Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hírdetés 916 áfa 70 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása TAT-on résztvevők befizetései,működési bevételek 106 áfa 29 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése rendezvények, skanzen belépők, bérleti díjak 120 áfa 32 általános épülettakarítás alaptev körében végzett szolg 285 áfa 32 kiemelt rendezvények működési bevételek 60 eseti pénzbeli szociális ellátások kölcsön visszatérülése évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli működési bevételek Kötelező önkormányzati feladatok Működési kiadások Személyi juttatások önkormányzati jogalkotás zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás téli közfoglalkoztatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 100 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás 681 egyéb vendéglátás önkormányzati jogalkotás

6 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése 953 város-, községgazdálkodási szolgáltatás téli közfoglalkoztatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 340 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 13 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 655 ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás 178 konyha önkormányzati jogalkotás Dologi kiadások zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok város-, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése 550 közvilágítás konyha folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 637 iskolai intézményi étkeztetés 0 önkormányzati jogalkotás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 350 ifjúság- és egészségügyi gondozás 275 általános épülettakarítás 533 növénytermesztés víztermelés, -kezelés 110 adóigazgatás 53 kiemelt rendezvények közterületek rendje 277 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 122 állat-egészségügy 371 hulladékkezelés 421 szennyvíz 259 nemzetközi kulturális együttműködés 94 háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 400 egyéb önkormányzati eseti ellátás óvodáztatási támogatás 280 gyermekvédelmi támogatás normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociáis segélye köztemetés 265 közgyógy méltányossági jogcímen fiatalok első lakáshoz jutása 450

7 kamatmentes kölcsön adósságkezelés 100 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása társulási hozzájárulás Bursa támogatás 454 Apraja Falva Családi Napközi támogatása egyéb működési célú kiadás Kft. Támogatása intézmények finanszírozása Tartalékok működési célú általános tartalék /2015.(II.17.) Ör. 2. sz. melléklet adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése 0 KEOP pályázat 0 ÁROP pályázat 0 Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ ÁROP pályázat 0 KEOP pályázat Könyvtár bővítés Telekvásárlás Művelődési ház rámpa 376 Orvosi rendelő nyílászáró csere 560 Tárgyi eszköz beszerzések 985 Pénzforgalom nélküli kiadások felhalmozási tartalék

8 6/2015.(II.17.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek 34 Előző évi pénzmaradvány Központi támogatás választáshoz Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházás 337 Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből Gondozási Központ évi költségvetése 6/2015.(II.17.) Ör. 4. sz. melléklet Működési bevételek térítési díj bevétel áfa bevétel szociális étkeztetés előző évi pénzmaradvány egyéb működési bevétel 950 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Működési és beruházási kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzati egyéb bevétel 3 919

9 6/2015.(II.17.) Ör. 5. sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei támogatás visszafizetése -36 előző évi pénzmaradvány Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások 137 Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel 487 6/2015.(II.17.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eft-ban Könyvtár évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek 150 előző évi pénzmaradvány 324 Támogatás Kulturális Alapból Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházási kiadások Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből 5 649

10 Tiszaalpár Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulás kimutatása 6/2015.(II.17.) Ör. 7. sz. melléklet adatok Ft-ban jogcím év mutató 2. számú melléklet évi támogatás (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján 16,14 fő I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V. Beszámítási összeg II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma 15,1 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 15,3 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 15,1 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.a (1) családsegítés III.3.a (2) gyermekjólét III.3.c (1) szociális étkeztetés 100 fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás 7 fő III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás 7 fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás 6, III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás I + II + III Támogatás összesen IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása Költségvetési kapcsolatból összesen:

11 Tiszaalpár Önkormányzata INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 6/2015.(II.17.) Ör. 8. sz. melléklet adatok eft-ban Hónap Polgármesteri Hivatal Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Gondozási Központ Könyvtár Összesen 2014 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

12 Tiszaalpár Önkormányzat költségvetési mérlege 6/2015.(II.17.) Ör. 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK évi tervezett előirányzat Megnevezés évi tervezett előirányzat Működési célú tám ogatások állam háztartáson belülről Szem élyi juttatások Közhatalm i bevételek Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Felhalm ozási bevételek Ellátottak pénzbeli juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Egyéb m űködési célú kiadás Önkorm EU és egyéb támogatás Beruházási kiadások Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz Felújítás 0 ÁFA visszaigénylés Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Általános tartalék Támogatásértékű bevételek Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) OEP-től átvett pénzeszköz Működési kölcsönök megtérülése 0 Finanszírozási bevételek KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési hiány Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási hiány 6 780

13 6/2015.(II.17.) Ör. 10. sz. melléklet Tiszaalpár Önkormányzata év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv eft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költs. származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Szakfeladatok működési bevételei Működési kölcsönök megtérülése 0 0 Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Szennyvízberuházás 2014-ra tervezett tám Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e ÁROP pályázatárop pályázatárop pályázat 0 0 Fénzmaradvány felhalmozási célú ig.vétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben