Paks Város évi zárszámadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város 2009. évi zárszámadása"

Átírás

1 Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósult munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósított munkák C1 C2 C3 C4 C5 Éves létszámkeret önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkorményzati szinten) C8 C1 C11-1 Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C évi hivatali pénzmaradvány felhasználás C12-1 C12-2 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a -ra leírt befektetett eszközökről C12-3 C12-4 C12-5 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Bizottsági és egyes keretek felhasználása D1 Paks Város címrendje

2 Paks Város 29. évi zárszámadása D2 D3 29. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról

3 Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés teljesítés a tény mód. %-ban I. Működési bevételek ,3 1. Intézményi műk.bevételek , Egyéb saját bevételek , Hozam és kamat bevételek ,4 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb sajátos bev., bírságok ,5 II. Támogatások , III IV eredeti ei. módosított ei. 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel ÁFA bevétel és viszatérülés Normatív támogatások , 2. Központosított előirányzatok , 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások , ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz , Tűzoltóságok támogatása , 4. Fejlesztési célú támogatások , ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások , 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek ,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel ,6 1. Támogatásértékű működési bevétel ,7 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett 4 6 egyéb költségvetési szervtől átvett ,7 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,8 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V Véglegesen átvett pénzeszközök ,5 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről ,9 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,8 VI Támogatási célú kölcsönök Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése ,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom ,3 nélküli bevételek kivételével ,8 VII Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , ebből: működési célú , felhalmozási célú , Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő bevételek Bevételek összesen ,9 118,6 14,8 1, 1,

4 Paks Város 29. évi zárszámadása

5 Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I Működési kiadások , 1 Személyi juttatás ,5 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,2 2 Munkaadót terhelő járulék ,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,8 3 Dologi kiadások ,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,1 4 Egyéb folyó kiadások ,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,7 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások , 7 Támogatásértékű működési kiadás ,7 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,1 9 Kamatkiadás ,5 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 167 II Felhalmozási és tőkejelleh ű kiadások ,9 1 Felújítás ,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ,8 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,1 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás , 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,2 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok , 1 Általános tartalék (működési) , 2 Felhalmozási céltartalék , 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai ,5 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték , 1 Működési célú kölcsön , 2 Felhalmozási célú kölcsön ,4 VI Finanszírozási kiadások , 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel , 3 Forgatási célú értékpapír Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadás Kiadások összesen ,8

6 II. Paks Város 29. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I. Működési bevételek ,6 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel ,5 118, Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés ,5 13, Hozam és kamat bevételek ,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók ,2 13,9 - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó ,9 96,7 113,2 - Helyi iparűzési adó ,1 - Idegenforgalmi adó ,4 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók ,5 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés , 1, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó ,2 - Termőföld bérbead.sz.adó 5 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok ,2 II. Támogatások , III IV Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működ ő és önállóan működ ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve 1. Normatív támogatások , 2. Egyéb központi támogatás 3. Központosított előirányzatok , 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások , a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz , b Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz , c Tűzoltóságok támogatása , 5. Fejlesztési célú támogatások , a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások , c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek ,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel ,4 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel , ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,4 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ,8 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,6 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről ,7 VI. 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök , Működési, támogatási kölcsön visszatérülése ,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom ,3 nélküli bevételek kivételével ,2 VII. Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , ebből: működési célú , felhalmozási célú , Bevételek összesen ,6

7 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesít ő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény

8 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP /1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

9 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE79P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei tény Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

10 Paks Város 29. évi zárszámadása

11 Paks Város 29. évi zárszámadása II-Aa7 Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Települési önkormányzatok feladatai a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok a (1) Lakosságszám szerint fő a (2) De településenként legalább 1 5 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.a (3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő c Települési sportfeladatok fő Körzeti igazgatás a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok aa Alap-hozzájárulás körzetközpont ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő b Építésügyi igazgatási feladatok ba Térségi normatív hozzájárulás fő bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése

12 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 3.a Alap-hozzájárulás körjegyzőség / hónap 3.b Ösztönző-hozzájárulás 3.bd Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a körjegyzőség / székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc hónap község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m3 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság fő III.1.a személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati fő III.1.b tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.2. A dologi kiadások támogatása a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi m III.2.a kiadásaihoz III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer

13 Paks Város 29. évi zárszámadása III.2.c A Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a B Info A 29. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft db Ft 1 Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő III.2.e A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)

14 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok aa 2 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel ab (1) Családsegítés fő 5, ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 5, ac lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ad 11 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.b Gyermekjóléti központ működési hó 11.c Szociális étkeztetés ca A nyugdíjminimum 15%át el nem érő jövedelem esetén fő cb A nyugdíjminimum 15%át elérő, de annak 3%át meg nem haladó jövedelem esetén fő

15 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 11.cc A nyugdíjminimum 3%-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 11.d Házi segítségnyújtás 11.da A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 5 11.db A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.e (1) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által fő 137 működtetett - házi segítségnyújtás e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő 11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben fő 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 11.g Utcai szociális munka működési hó 11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása fő i Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11.i (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (2) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 11.j Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása fő 11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes főétkeztetése 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 55 22

16 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás aa (1) Gyermekvdelmi különleges ellátás fő 12.a Info 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 1 ellátottak 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátások fő 12.a Info 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 2 ellátottak 12.ab (1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás ba Otthont nyújtó ellátás fő 12.b Info 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 12.bb Utógondozói ellátás fő 12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó szociális intézményekben bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő bcab A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 12.bcac A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga 12.ca Eléri az 52 Ft-ot, de nem haladja meg a 6 Ft-ot fő

17 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása a Bölcsődei ellátás fő b Családi napközi ellátás fő 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Egyes szociális feladatok támogatása II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő

18 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvény és a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 15. Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!) 15.a Óvoda A 28. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) nevelési év fő 15.a (2) 1 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (3) nevelési év fő a (4) 1 3. nevelési év fő 451 A 29. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) nevelési év fő 15.a Info 1 A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (2) nevelési év fő a Info 2 A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő 29. éves mutató

19 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.b Általános iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő b (3) 1 3. évfolyam fő b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 29 függetlenül 15.b (5) évfolyam összesen fő 9 15.b (6) évfolyam fő b (7) évfolyam fő 466 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő b (3) 2 3. évfolyam fő b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 188 függetlenül 15.b (5) évfolyam összesen fő b (6) évfolyam fő b (7) 2 7. évfolyam fő b (8) 2 8. évfolyam fő c Középfokú iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 29. éves mutató

20 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 9-1. évfolyam 15.c (1) 1 Összesen fő c (2) 1 Gimnázium fő c (3) 1 Szakközépiskola fő c (4) 1 Szakiskola fő évfolyam 15.c (5) 1 Összesen fő c (6) 1 Gimnázium fő c (7) 1 Szakközépiskola fő 53 A 29. évi költségvetési törvény alapján 9-1. évfolyam 15.c (1) 2 Összesen fő c (2) 2 Gimnázium fő c (3) 2 Szakközépiskola fő 6 15.c (4) 2 Szakiskola fő évfolyam 15.c (5) 2 Összesen fő c (6) 2 Gimnázium fő c (7) 2 Szakközépiskola fő évfolyam 15.c (8) 2 Összesen fő c (9) 2 Gimnázium fő éves mutató

21 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.c (1) 2 Szakközépiskola fő d Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 19 szakképzési évfolyama 15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő 43 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 25 szakképzési évfolyama 15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő A 28. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 3 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő Info 4 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 896 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 15. Info6 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 15.e Alapfokú művészetoktatás A 28. évi költségvetési törvény alapján éves mutató

22 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 1 Összesen fő e (2) 1 Minősített intézményben fő e (3) 1 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 1 Összesen fő e (5) 1 Minősített intézményben fő e (6) 1 Nem minősített intézményben fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 2 Összesen fő e (2) 2 Minősített intézményben fő e (3) 2 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 2 Összesen fő e (5) 2 Minősített intézményben fő e (6) 2 Nem minősített intézményben fő 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1 Összesen fő f (2) 1 Óvoda fő 29. éves mutató

23 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 29. éves mutató 15.f (3) 1 Általános iskola fő f (4) 1 Gimnázium fő 15.f (5) 1 Szakközépiskola fő 15.f (6) 1 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 1-15.f (6) 1 szerinti adatokból 15.f Info 7 Összesen fő f Info 8 Óvoda fő 15.f Info 9 Általános iskola fő f Info 1 Gimnázium fő 15.f Info 11 Szakközépiskola fő 15.f Info 12 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 2 Összesen fő f (2) 2 Óvoda fő 15.f (3) 2 Általános iskola fő f (4) 2 Gimnázium fő f (5) 2 Szakközépiskola fő 15.f (6) 2 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 2-15.f (6) 2 szerinti adatokból 15.f Info 13 Összesen fő f Info 14 Óvoda fő

24 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.f Info 15 Általános iskola fő f Info 16 Gimnázium fő 15.f Info 17 Szakközépiskola fő 15.f Info 18 Szakiskola fő 15.g Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 29. éves mutató A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1) 1 A szakiskola 9-1. évolyamán fő (2) 1 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 43

25 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a 1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 2 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet d 1 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1)2 A szakiskola 9-1. évolyamán fő (2) 2 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 6 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a 2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 3 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet d 2 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 29. éves mutató

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 2843/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben