Paks Város évi zárszámadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város 2009. évi zárszámadása"

Átírás

1 Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósult munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósított munkák C1 C2 C3 C4 C5 Éves létszámkeret önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkorményzati szinten) C8 C1 C11-1 Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C évi hivatali pénzmaradvány felhasználás C12-1 C12-2 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a -ra leírt befektetett eszközökről C12-3 C12-4 C12-5 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Bizottsági és egyes keretek felhasználása D1 Paks Város címrendje

2 Paks Város 29. évi zárszámadása D2 D3 29. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról

3 Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés teljesítés a tény mód. %-ban I. Működési bevételek ,3 1. Intézményi műk.bevételek , Egyéb saját bevételek , Hozam és kamat bevételek ,4 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb sajátos bev., bírságok ,5 II. Támogatások , III IV eredeti ei. módosított ei. 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel ÁFA bevétel és viszatérülés Normatív támogatások , 2. Központosított előirányzatok , 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások , ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz , Tűzoltóságok támogatása , 4. Fejlesztési célú támogatások , ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások , 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek ,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel ,6 1. Támogatásértékű működési bevétel ,7 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett 4 6 egyéb költségvetési szervtől átvett ,7 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,8 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V Véglegesen átvett pénzeszközök ,5 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről ,9 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,8 VI Támogatási célú kölcsönök Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése ,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom ,3 nélküli bevételek kivételével ,8 VII Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , ebből: működési célú , felhalmozási célú , Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő bevételek Bevételek összesen ,9 118,6 14,8 1, 1,

4 Paks Város 29. évi zárszámadása

5 Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I Működési kiadások , 1 Személyi juttatás ,5 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,2 2 Munkaadót terhelő járulék ,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,8 3 Dologi kiadások ,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,1 4 Egyéb folyó kiadások ,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,7 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások , 7 Támogatásértékű működési kiadás ,7 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,1 9 Kamatkiadás ,5 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 167 II Felhalmozási és tőkejelleh ű kiadások ,9 1 Felújítás ,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ,8 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,1 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás , 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,2 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok , 1 Általános tartalék (működési) , 2 Felhalmozási céltartalék , 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai ,5 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték , 1 Működési célú kölcsön , 2 Felhalmozási célú kölcsön ,4 VI Finanszírozási kiadások , 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel , 3 Forgatási célú értékpapír Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadás Kiadások összesen ,8

6 II. Paks Város 29. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I. Működési bevételek ,6 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel ,5 118, Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés ,5 13, Hozam és kamat bevételek ,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók ,2 13,9 - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó ,9 96,7 113,2 - Helyi iparűzési adó ,1 - Idegenforgalmi adó ,4 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók ,5 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés , 1, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó ,2 - Termőföld bérbead.sz.adó 5 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok ,2 II. Támogatások , III IV Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működ ő és önállóan működ ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve 1. Normatív támogatások , 2. Egyéb központi támogatás 3. Központosított előirányzatok , 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások , a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz , b Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz , c Tűzoltóságok támogatása , 5. Fejlesztési célú támogatások , a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások , c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek ,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel ,4 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel , ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,4 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ,8 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,6 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről ,7 VI. 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök , Működési, támogatási kölcsön visszatérülése ,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom ,3 nélküli bevételek kivételével ,2 VII. Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , ebből: működési célú , felhalmozási célú , Bevételek összesen ,6

7 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesít ő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény

8 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP /1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

9 Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE79P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei tény Források összesen Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

10 Paks Város 29. évi zárszámadása

11 Paks Város 29. évi zárszámadása II-Aa7 Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Települési önkormányzatok feladatai a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok a (1) Lakosságszám szerint fő a (2) De településenként legalább 1 5 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.a (3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő c Települési sportfeladatok fő Körzeti igazgatás a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok aa Alap-hozzájárulás körzetközpont ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő b Építésügyi igazgatási feladatok ba Térségi normatív hozzájárulás fő bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése

12 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 3.a Alap-hozzájárulás körjegyzőség / hónap 3.b Ösztönző-hozzájárulás 3.bd Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a körjegyzőség / székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc hónap község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m3 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság fő III.1.a személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati fő III.1.b tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.2. A dologi kiadások támogatása a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi m III.2.a kiadásaihoz III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer

13 Paks Város 29. évi zárszámadása III.2.c A Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a B Info A 29. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft db Ft 1 Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő III.2.e A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)

14 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok aa 2 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel ab (1) Családsegítés fő 5, ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 5, ac lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ad 11 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.b Gyermekjóléti központ működési hó 11.c Szociális étkeztetés ca A nyugdíjminimum 15%át el nem érő jövedelem esetén fő cb A nyugdíjminimum 15%át elérő, de annak 3%át meg nem haladó jövedelem esetén fő

15 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 11.cc A nyugdíjminimum 3%-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 11.d Házi segítségnyújtás 11.da A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 5 11.db A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.e (1) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által fő 137 működtetett - házi segítségnyújtás e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő 11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben fő 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 11.g Utcai szociális munka működési hó 11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása fő i Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11.i (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (2) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 11.j Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása fő 11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes főétkeztetése 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 55 22

16 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás aa (1) Gyermekvdelmi különleges ellátás fő 12.a Info 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 1 ellátottak 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátások fő 12.a Info 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 2 ellátottak 12.ab (1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás ba Otthont nyújtó ellátás fő 12.b Info 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 12.bb Utógondozói ellátás fő 12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó szociális intézményekben bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő bcab A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 12.bcac A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga 12.ca Eléri az 52 Ft-ot, de nem haladja meg a 6 Ft-ot fő

17 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása a Bölcsődei ellátás fő b Családi napközi ellátás fő 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Egyes szociális feladatok támogatása II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő

18 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvény és a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 15. Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!) 15.a Óvoda A 28. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) nevelési év fő 15.a (2) 1 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (3) nevelési év fő a (4) 1 3. nevelési év fő 451 A 29. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) nevelési év fő 15.a Info 1 A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (2) nevelési év fő a Info 2 A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő 29. éves mutató

19 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.b Általános iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő b (3) 1 3. évfolyam fő b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 29 függetlenül 15.b (5) évfolyam összesen fő 9 15.b (6) évfolyam fő b (7) évfolyam fő 466 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő b (3) 2 3. évfolyam fő b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 188 függetlenül 15.b (5) évfolyam összesen fő b (6) évfolyam fő b (7) 2 7. évfolyam fő b (8) 2 8. évfolyam fő c Középfokú iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 29. éves mutató

20 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 9-1. évfolyam 15.c (1) 1 Összesen fő c (2) 1 Gimnázium fő c (3) 1 Szakközépiskola fő c (4) 1 Szakiskola fő évfolyam 15.c (5) 1 Összesen fő c (6) 1 Gimnázium fő c (7) 1 Szakközépiskola fő 53 A 29. évi költségvetési törvény alapján 9-1. évfolyam 15.c (1) 2 Összesen fő c (2) 2 Gimnázium fő c (3) 2 Szakközépiskola fő 6 15.c (4) 2 Szakiskola fő évfolyam 15.c (5) 2 Összesen fő c (6) 2 Gimnázium fő c (7) 2 Szakközépiskola fő évfolyam 15.c (8) 2 Összesen fő c (9) 2 Gimnázium fő éves mutató

21 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.c (1) 2 Szakközépiskola fő d Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 19 szakképzési évfolyama 15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő 43 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 25 szakképzési évfolyama 15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő A 28. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 3 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő Info 4 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 896 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 15. Info6 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 15.e Alapfokú művészetoktatás A 28. évi költségvetési törvény alapján éves mutató

22 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 1 Összesen fő e (2) 1 Minősített intézményben fő e (3) 1 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 1 Összesen fő e (5) 1 Minősített intézményben fő e (6) 1 Nem minősített intézményben fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 2 Összesen fő e (2) 2 Minősített intézményben fő e (3) 2 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 2 Összesen fő e (5) 2 Minősített intézményben fő e (6) 2 Nem minősített intézményben fő 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1 Összesen fő f (2) 1 Óvoda fő 29. éves mutató

23 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 29. éves mutató 15.f (3) 1 Általános iskola fő f (4) 1 Gimnázium fő 15.f (5) 1 Szakközépiskola fő 15.f (6) 1 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 1-15.f (6) 1 szerinti adatokból 15.f Info 7 Összesen fő f Info 8 Óvoda fő 15.f Info 9 Általános iskola fő f Info 1 Gimnázium fő 15.f Info 11 Szakközépiskola fő 15.f Info 12 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 2 Összesen fő f (2) 2 Óvoda fő 15.f (3) 2 Általános iskola fő f (4) 2 Gimnázium fő f (5) 2 Szakközépiskola fő 15.f (6) 2 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 2-15.f (6) 2 szerinti adatokból 15.f Info 13 Összesen fő f Info 14 Óvoda fő

24 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.f Info 15 Általános iskola fő f Info 16 Gimnázium fő 15.f Info 17 Szakközépiskola fő 15.f Info 18 Szakiskola fő 15.g Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 29. éves mutató A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1) 1 A szakiskola 9-1. évolyamán fő (2) 1 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 43

25 Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a 1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 2 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet d 1 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1)2 A szakiskola 9-1. évolyamán fő (2) 2 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 6 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a 2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 3 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet d 2 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 29. éves mutató

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 1/124 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b Önkormányzati szintű

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa7 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Paks Város 2008. évi zárszámadása

Paks Város 2008. évi zárszámadása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Aa-1 II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 C2 C3 C4 C5 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikert Községi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - iadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban!

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban! 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat 1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben