Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló"

Átírás

1 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:kiegészítő támogatás közokatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása 1.5. Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Müködési támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Bevételek (VIII.+IX.+X.) VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétel 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

2 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

3 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat I. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: EU-s projekt megvalósítása 2. Munkaadót terhelő járulékok ebből: EU-s projekt megvalósítása 3. Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4. Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 7. Társadalom és szoc.pol.juttatások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Működési célú kamat 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék 4 Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE függő, átfutó kiadások

4 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített bevétele Megnevezés... változás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műödési bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2.Helyi adók ebből:- Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások Egyéb központi támogatás 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása 1.5. Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Bevételek (VIII.+IX.+X) VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétel 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE tény eredeti ei. várható előirányzat II.Aa

5 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

6 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló feladat év normatív támogatása a évihez viszonyítva II.Aa-1 előző év tárgyév fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg változás 2009-hez

7 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

8 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

9 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített kiadása II.Ba Megnevezés tény eredeti ei. várható előirányzat I. Működési kiadások 1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társadalom és szoc.pol.juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú kölcsön II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása III. 2 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék 4 Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása VI. 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése

10 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

11 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Feladat megnev ezése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás II-Ba-1 ezer Ft-ban... év ei.... érv.ei.... mód.ei....előir. Források összesen

12 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b eredeti... cím előir. cím, előirányzat neve tény ei.... várható előirányzat változás %.ágazat 101 Intézény neve I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás. év e.ei. év mód....év előir. saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen ezer Ft-ban Kiadások, költségek 2009 év e.ei 2009 év mód év előir. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

13 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése cím előir. cím, előirányzat neve tény.. eredeti ei.. várható... előirányzat I.1. III.1. IV. 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás I. Működési kiadások II. III. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

14 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése cím előir. cím, előirányzat neve... tény.. eredeti ei.. várható... előirányzat I.1. III.1. IV. 151 Német Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás I. Működési kiadások II. III. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Tartalékok KIADÁSOK FŐÖSSZEGE Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék

15 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló odó szervenként, azon II.c változás %

16 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló odó szervenként, azon II.d változás %

17 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló A kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, II.e valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében eft-ban 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat bevétele terv terv terv kiadása terv terv terv Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevétele Önkorm.költségvetési támogatása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Előző évi kv.visszatérülés, kiegészítés Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe.átvét.áh-n kívülről Működési c.pe.átadás áh-n kívülre Működési tám.kölcsön visszatérülése Társadalom és szoc.pol.juttatások Pénzmaradvány működési célra Értékpapír érték.működési célú Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kamat Kötvények kibocsátásnak bevét.működési Működési c.tám.kölcsönök nyújtása Működési célú hitel felvétele Általános tartalék Működési céltartalék Értékpapír vásárlás kiadásai műk.célú Kötvények beváltásának kiadásai műk. Hitelek visszafizetése működési célú Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz és immat.jav.értékesítése Önkormányzatok saj.felh.és tőke bevétele Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.c.pe.átvétel áh-n kívülről Támogatásért.felhalmozási kiadás Felhalm.c.pe.átadás.államh.kívülre Felhalm.támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kamat Pénzmaradvány felhalmozási célra Értékpapír érték.felhalmozási célú Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújt. Felhalmozási céltartalék Kötvények kibocsátásnak bevét.felhalm. Értékpapír vásárlás kiad.felhalm.célú Felhalmozási célú hitel felvétele Kötvények beváltásának kiad.működési Hitelek visszafizetése felhalm célú Bevételek összesen Kiadások összesen 151 Német Kisebbségi Önkormányzat II.e eft-ban Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat bevétele terv terv terv kiadása terv terv terv Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos műk.bevétele Munkaadót terhelő járulékok Önkorm.költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb folyó kiadások Előző évi kv.visszatérülés, kiegészítés Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe.átvét.áh-n kívülről Működési c.pe.átadás áh-n kívülre Működési tám.kölcsön visszatérülése Társadalom és szoc.pol.juttatások Pénzmaradvány működési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Értékpapír érték.működési célú Működési célú kamat Kötvények kibocsátásnak bevét.működési Működési c.tám.kölcsönök nyújtása Működési célú hitel felvétele Általános tartalék Működési céltartalék Értékpapír vásárlás kiadásai műk.célú Kötvények beváltásának kiadásai műk. Hitelek visszafizetése működési célú Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz és immat.jav.értékesítése Beruházás Önkormányzatok saj.felh.és tőke bevétele Felújítás Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásért.felhalmozási kiadás Felhalm.c.pe.átvétel áh-n kívülről Felhalm.c.pe.átadás.államh.kívülre Felhalm.támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kamat Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújt. Értékpapír érték.felhalmozási célú Felhalmozási céltartalék Kötvények kibocsátásnak bevét.felhalm Értékpapír vásárlás kiad.felhalm.célú Felhalmozási célú hitel felvétele Kötvények beváltásának kiad.működési Hitelek visszafizetése felhalm célú

18 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló Bevételek összesen Kiadások összesen

19 II. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek részletezése, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve cím 300 Polgármesteri Hivatal cím előir. cím, előirányzat neve... tény.. eredeti ei... várható II-Bb... változás előirányzat % feladat I.1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

20 összesen I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+VI.) IV. Értékpapírok vásárlásainak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beválátásnak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

21 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B változás cím kiadások tény eredeti ei. várható előirányzat % Önállóan működő intézmények egészségügyi ágazat szociális ágazat óvodai ágazat alapfokú oktatás ágazat középfokú oktatás ágazat kultúra ágazat tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok CKÖ NKÖ Polgármesteri Hivatal kiadásai Önkormányzati költségvetési kiadások önkormányzat szociális gondoskodás városüzemeltetés támogatások EU-s forrásból megvalósuló feladatok Beruházások, felújítások fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is) tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok általános tartalék céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai Forgatási célú értékpapír vásárlás hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

22 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló

23 Paks Város évi költségvetése - 2. forduló III Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2 /1 cím előir. cím, előirányzat neve feladat I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+VI.) IV. Értékpapírok vásárlásainak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beválátásnak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE.. tény.. eredeti ei.. várható... előirányzat változás %

24 Paks Város... évi költségvetése/zárszámadása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: szociális gondoskodás cím előir. cím, előirányzatneve tény várható előirányzat szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön III.B3. változás +/- % Szociális gondoskodás 24/65

25 Paks Város... évi költségvetése/zárszámadása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: városüzemeltetési feladatok III.B4 cím előir. cím, előirányzat neve tény várható előirányzat városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön változás +/- % városüzemeltetési feladatok 25/65

26 Paks Város... évi költségvetése/zárszámadása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot támogatások cím: III.B5 cím cím, előirányzat neve tény várható előirányzat támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön változás +/- % támogatások 26/65

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben