BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL"

Átírás

1 Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (V. 29.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (VI. 26.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2009. (VI. 26.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (VIII.28.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13.) kt rendelet módosításról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2009. (X. 02.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2009. (X. 30) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2009. (XI. 27.) rendelete A évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) módosításról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A évi Költségvetésről Szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról

2 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére. Békés Város Önkormányzata évi költségvetése Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht 67. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (1) Címek és alcímek 1. cím Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1. cím 1. alcím Szociális Szolgáltató Központ 2. cím Kistérségi Iskola 3. cím Kistérségi Óvoda 4. cím Kulturális Központ 4. cím 1. alcím Jantyik Mátyás Múzeum 4. cím 2. alcím Könyvtár 5. cím Polgármesteri Hivatal 2. (2) Címek és alcímek bevételi előirányzatai 1. előirányzat Intézményi működési bevételek 2. előirányzat Felügyeleti szervtől kapott támogatások 3. előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 5. előirányzat Előző évi pénzmaradvány (3) Címek és alcímek kiadási előirányzatai 1. előirányzat Személyi juttatások 2. előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. előirányzat Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 1

3 5. előirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. előirányzat Felhalmozási kiadások (4) 5. Cím bevételi előirányzatai 1. előirányzat Intézményi működési bevételek 2. előirányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. előirányzat Önkormányzat költségvetési támogatása 4. előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. előirányzat Támogatás értékű bevételek 6. előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 7. előirányzat Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. előirányzat Hitelek 9. előirányzat Előző évi pénzmaradvány (5) 5. Cím kiadási előirányzatai 1. előirányzat Személyi juttatások 2. előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. előirányzat Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök 5. előirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. előirányzat Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök 7. előirányzat Tartalékok 8. előirányzat Hitel visszafizetés 3. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: EFt EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: normatív támogatások központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4 5. Támogatásértékű bevétel ebből: támogatásértékű működési bevétel ebből : társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele Hitelek ebből: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. DAOP. pályázat támogatása EFt Közösségi közlekedésfejlesztése c. DAOP pályázat támogatása EFt 4. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fő összege: Ebből: fejlesztési céltartalékok előirányzata EFt működési céltartalékok előirányzata EFt EFt Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai (): 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások

5 7. Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. DAOP. pályázat EFt Közösségi közlekedésfejlesztése c. DAOP pályázat EFt (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 6.-6/E. sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves gördülő tervezését megalapozó számításokat. (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be. (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit. 5. (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fő összege 982 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány 11 4

6 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fő összege 982 EFt. (4) A évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fő összege 946 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány 375 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fő összege 946 EFt. (4) A évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fő összege 897 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány 326 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fő összege 897 EFt. (4) A évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fő összege EFt. (2)A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft- 5

7 ban): 1. Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány 461 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fő összege EFt. (4) A évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok (1) Békés Város Képviselő-testülete a Ktv. 49/J. alapján szociális és kegyeleti támogatás céljaira keretet hoz létre, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (2) A keret összege: szociális támogatásra 200 EFt, kegyeleti kiadásokra 200 EFt 10. (1) Békés Város Képviselő-testülete évben is a Peremkerületi program megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkel. Értékeik, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása évben EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni. 11. (1) Békés Város Képviselő-testülete évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) Az Alap forrása évben EFt, valamint előző költségvetési évben fel nem használt EFt, összesen EFt. 12. (1) A évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadást tartalmaz. Jogcíme zajmérő eszköz vásárlása. A tárgyévi kiadásokat évközben a környezetvédelmi alap számla évi záró egyenlege növelheti Ft feladattal terhelt pénzmaradvány fedezettel. (2) A évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neme a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására. 6

8 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (1) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető. (2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket az Áht. 93. (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítások a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válnak véglegessé. (4) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a Képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell. 14. Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik. Ettől eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott jogos igény alapján lehet. 15. (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet (az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni) kötelesek betartani. (3) Az intézmények kötelesek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodni. A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok túlteljesítése esetén az intézményvezető a zárszámadáskor a túllépés okának indoklását köteles írásban előterjeszteni a képviselőtestületnek. (4) A évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 16. Az intézmények költségvetésében negyedévenként, belső ellenőrzés útján vizsgálni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. A túligényelt normatíva lemondását az intézmény köteles 7

9 kezdeményezni a fenntartónál a jogszabályban meghatározott határidő betartásával. 17. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni. (2) A Képviselő-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselő-testület az SZMSZ-ben szabályozott módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével. (3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalásra, a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, az elszámolások elrendelésére (utalványozásra) a polgármester illetve az általa meghatalmazott személyek, ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás vagy az utalványozás elrendelése előtt az ellenjegyző köteles megállapítani és írásban rögzíteni, hogy a kötelezettségvállaláshoz a költségvetési keret, a teljesítéshez a pénzügyi fedezet, rendelkezésre áll. A továbbiakban az Ámr (12) bekezdése, valamint az Ámr (4) bekezdése szerint kell eljárni. 18. Az évközben létrejött hiány kezelésére a 112/2008. (III. 27.) számú határozat alapján a május 14-ig terjedő időszakra maximum 250 millió Ft. felső összeg határú folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ezt követően a Képviselő-testület a folyószámlahitel felvételéről újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 19. Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a szükséges és indokolt mértékű hitelfelvétel összegéről. 20. A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott előirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik 21. A évi költségvetés előkészítő eljárásának lefolytatásában részt vettek: Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 28. (7) alapján a kisebbségi önkormányzatok elnökei. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29. (4) alapján a költségvetési szervek vezetői. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29. (9) alapján bizottságok, Képviselő-testület. A Kotv LXXIX. tv (3) alapján az intézmények alkalmazotti közösségének vezetői, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat. A Kjt XXXVIII. tv. 6. alapján az intézmények megfelelő szintű szakszervezeti vezetői. 8

10 Záró rendelkezések 22. A rendelet hatálya: január december A évi költségvetés végrehajtásáról április 30-ig kell beszámolni a Képviselőtestületnek. B é k é s, február 12. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző A rendelet kihirdetésre került: február 13-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 9

11 4/2009. (II. 13.) rendelet 1 sz. melléklete 1. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Címszám Alcímszám 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

12 4/2009(II. 13.) rendelet 2/A sz. melléklete 2/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Létszámkeret (Átlaglétszám ) Teljes munkidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Megnevezés Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: II. Teljes munkidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Cím szám Alcím szám A évi CVII. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Megnevezés Cím szám Alcím szám 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

13 4/2009.(II. 13.) rendelet 1/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása Jogcím megnevezése 1/A.sz. melléklet évi előirányzat ezer Ft I. Intézményi működési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei - Polgármesteri Hivatal működési bevételei Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele Épületek fenntartása és korsz. ( Inkubátorház kial. áfa visszatérülés ) Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj) Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi) Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.) Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti dija ) Önk. üdülők igénybevételi díja (Fonyód) Állategészségügyi szakfeladat Belvíz-, szennyvízelvezetés kamat bevétel, áfa visszatérülés I. Működési bevételek összesen: Jogcím megnevezése Normatíva évi Mutatószám Ft előirányzat ezer Ft II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása - Helyi adóbevételek Ebből: Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó 500 Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek Ebből: Mezőőri járulék Közterület használati díj Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Átengedett, megosztott bevételek SZJA évi állandó népesség alapján ( 8 %) SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra Gépjárműadó Átengedett, megosztott bevételek összesen: ebből: SZJA Gépjárműadó Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Települési üzemeltetési és igazgatási feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok (egységes) = Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján) = Gyámügyi, igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatra Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami hozzájárulás összesen: ebből: Lakosságszámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások 1. Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás - Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkezés ( bölcsöde ) Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedő) Hajléktalanok átmeneti szállása Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés Családsegítés 12 hó Gyermekjóléti szolgálat 12 hó Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebböl: Lakossászámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten

14 1/A sz. melléklet folytatása Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások Normatíva évi Mutatószám Ft előirányzat ezer Ft 2. Óvodai nevelés - Óvodai nevelés 1-2.nevelési év ( 8/12 ) 13, Óvodai nevelés 3. nevelési év ( 8/12 ) 53, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év ( 4/12 ) 60, Gyógypedagógia nevelés ( 8/12 ) / Testi, érzékszervi / Gyógypedagógiai nevelés (4/12 ) / Testi, érzékszervi / Gyógypedagógiai nevelés ( 8/12 ) / Enyhe ért. fogy. / Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Enyhe ért. fogy. / Gyógypedagóiai nevelés ( 8/12 ) / Megism. funk. / Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Megism. funkc. / Etnika (nyelvoktatás 8/12) Etnika (nyelvoktatás 4/12 ) Etnika (kizár. magyar nyelvenv 8/12 ) Etnika ( kizárólag magyar nyelven 4/12 ) Int. társ. óvódájába járó gyerm. tám. ( 8/12 ) Int. társ. óvodájába járó gyerm. tám. ( 4/12 ) Kedvezménye étkeztetés Pedagógus szakvizsga tám. ( 8/12 ) Pedagógus szakvizsga tám. ( 4/12 ) Óvoda összesen: Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola - Iskolai oktatás 1-2 évfolyamon ( 8/12 ) 21, Iskolai oktatás 3 évfolyamon ( 8/12 ) 14, Iskolai oktatás 4. évfolyam ( 8/12 ) 14, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 8/12 ) 27, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam ( 8/12 ) 42, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam ( 4/12) 20, Iskolai oktatás 3. évfolyam ( 4/12 ) 11, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4/12 ) 18, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 4/12 ) 24, Iskolai oktatás 7. évfolyam ( 4/12 ) 15, Iskolai oktatás 8. évfolyam ( 4/12 ) 22, Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / Testi érzékszervi / Gyógypedagógiai okt. ( 4/12 ) / Testi, érzékszervi / Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / enyhe ért. fogy. / Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / enyhe ért. fogy. / Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / megismerő funkc. / Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / megismerő funkc. / Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 8/12 ) 1, Napközi, tanulószobai fogl évfolyam ( 8/12 ) 1, Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam ( 8/12 ) 3, Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam ( 8/12 ) 3, Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam ( 8/12 ) 2, Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 4/12) 1, Napközi, tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam ( 4/12 ) 1, Iskolaotthonos foglalkozás 1-3. évolyam 4/12 ) 4, Iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam ( 4/12 ) 3, Etnika nyelvoktatás ( 8/12 ) Etnika nyelvoktatás ( 4/12 ) Etnika kizárólag magyar nyelven ( 8/12 ) Etnika kizárólag magyar nyelven ( 4/12 ) Kedvezményes étkezés Étkezés évfolyam Ingyenes tanulói tankönyv támogatás 1-8 évfolyamon Általános tanulói tankönyv támogatás Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / új társ / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évfolyamon ( 8/12 ) / új társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évfolyamon ( 4/12 ) / új társ./

15 1/A sz. melléklet folytatása Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások Normatíva évi Mutatószám Ft előirányzat ezer Ft - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évf. ( 4/12 ) / új társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / régi társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 6-8. évf. ( 8/12 ) / régi társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-6. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 7-8. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ált. Iskola Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ált. Iskola Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ped. Szakszolg Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ped. Szakszolg Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) ( 8/12 ) Pedagógiai szakszolgálat ( közalk. létszám ) ( 4/12 ) Diáksporttal kapcsolatos feladatok ( 8/12 ) Diáksporttal kapcsolatos feladatok ( 4/12 ) Összesen: Zeneiskola - Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 ) Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 ) 1, Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 ) 5, Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 ) 1, Ped. Módszer minősített zeneművészeti. oktatás ( 8/12 ) Ped. Módszer minősített táncművészeti oktatás. ( 8/12 ) Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás ( 4/12 ) Ped. módszer minősített táncművészeti oktatás ( 4/12 ) Pedagógus szakvizsga ( 8/12 ) Pedagógus szakvizsga ( 4/12 ) Zeneiskola összesen: Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen: Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen: Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás Kötött felhasználású normatíva Központosított előirányzatok - Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított előirányzatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Ebből: - Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám Adósságcsökkentési támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Fejlesztési célú támogatások - - Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI évi üteme ) - II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen: Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célú támogatások - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Ebből: - Bagoly vendéglő értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege Üres önkormányzati lakások értékesítése III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

16 1/A sz. melléklet folytatása Jogcím megnevezése évi előirányzat ezer Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Intézmények átvett pénzeszközei OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.) Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei Ebből: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól) Közmunka program támogatás évi támogatása Mezőőri szolgálatra Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel Szociális foglalkoztatásra évi támogatása Támogató szolgáltatás támogatása Közösségi ellátás támogatása Tematikus turisztikai útvonal kial. Támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Ebből: - Békés- Mezőberény kerékpárút építésére Dánfoki útfelújítására TEUT pály Sas u. útfelújítására TEUT pály Lengyel L. u. útfelújítására Krisztina zugi út felújítására LEKI pály Piaci parkoló építésre LEKI pály Fedett autóbuszvárók építésére Békés - Murony kerékpárút építésére Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele Inkubátorház kialakítására Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítésére LEKI pály Csallóközi u. 40 sz. akadálymentesítésére Garancia és kezességvállalás visszatérülés Városháza homlokzat felújítására Malomasszonykerti ivóvíz hálózat kiépítésére LEKI pály Oncsai szennyvízvezeték kiépítésére LEKI pály Uszoda építésre Dánfoki szabadstrand felújítására LEKI pály IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl Kamatmentes kölcsön törlesztése Átmenetii segély kölcsön visszatérülése Temetési segély kölcsön visszatérülés Vállalkzói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Hitelek -Felhalmozási célú hitelfelvétel Ebből: - Uszoda építésre Utak építéshez VI. Hitelek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Ady u. parkoló építésére Bérlakás számla maradv. Inkubátorház kialakításához Hőzső 4. sz. homlokzat felújítására Városháza homlokzat felújítására ( Helyi értékvéd alap ) Köztrületen elkövetett jogsértések megelőzz. pály. maradvány Viziközmű számla maradványa Kamatmentes kölcsön előző évi maradványa I. - VII. összesen:

17 4/2009(II. 13.) rendelet 2 sz. melléklete 2. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen Címszám Alcímszám 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

18 4/2009. (II. 12.) rendelet 3 sz. melléklete 3. sz. melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási előirányzata Megnevezés főfogl. Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Személyi rész. fogl. össz. juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök ezer Ft -ban Kisegítő mg. szolgáltatások.( Parkf.) Könyv és zenemű kiadás Helyi közutak, hidak lét. és felújítása Épület fenntart. és korszerűsítés Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemelt. és fennt Saját, vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önkormányzatok Polgári védelmi feladatok Önkorm.int.ellátó és kisegítő szolg Város - községgazdálkodás Közvilágítás Oktatási célfeladat Állategészségügyi feladatok Rendsz.gyermekvédelmi tám Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elv Köztisztasági szolgáltatás Sportintézmények, sportlét. műk Máshová nem sorolt sport tev Máshová nem sorolt kult.tev Fürdő és strandszolgáltatás Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Kiadási előirányzatok összesen Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen

19 4/2009. (II. 13.) rendelet 4 sz. melléklete 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban Megnevezés Bruttó előirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem 714 I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmérő eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút évi ütem Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló bővítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:

20 4/2009. (II. 13.) rendelet 5 sz. melléklete 5. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok Előirányzat 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.) A. Céltartalék összesen:(1+ 3) Működési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira Intézmények karbantartási feladataira Áremelkedések többletköltségeire Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások) Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark) Természetvédelmi alapra Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész) Tanácsadó testületek működési kiadásaira 650 B. Általános tartalék összesen:( 1+ 14) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

21 4/2009. (II. 13.) rendelet 6 sz. melléklete 6. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a 1. Személyi juttatások felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített 2. Munkaadókat terhelő járulékok tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kamatbevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei befizetés és kamat kifizetés) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális ellátások és egyéb juttatások Hitelfelvétel 6. Hiteltörlesztés 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 9. Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások 9. Működési célú bevételek mindösszesen: Működési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése Tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hitel törlesztés Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési célú hitel felvétele Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 7. Értékpapírok vásárlása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékpapír beváltás, értékesítés egyéb támogatás 10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 11. Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés 10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

22 4/2009. (II. 13.) rendelet 6/A sz. melléklete 6/A.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú kiadások mindösszesen: 982 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) tőkejellegű bevételei 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 2. Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 982

23 4/2009. (II. 13.) rendelet 6/B sz. melléklete 6/B. sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú kiadások mindösszesen: 897 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) tőkejellegű bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 897

24 4/2009. (II. 13.) rendelet 6/C sz. melléklete 6/C sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú kiadások mindösszesen: 946 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) tőkejellegű bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 946

25 4/2009. (II. 13.) rendelet 6/D sz. melléklete 6/D. sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhelő járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFAja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú kiadások mindösszesen: Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 031

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete. a 2013. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete. a 2013. évi költségvetésről BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben