1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben"

Átírás

1 Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház 29 ért.) Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önálló intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel

2 4. Előző évi pénzmaradvány számú melléklet Városi Gondozási Központ összesen: Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Munkáltatói kölcsön visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön nyújtás visszafiz. 548 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz Liget Fürdő tul.kölcsön vf Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Pénzmaradvány összesen: Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei összesen:

3 1. számú melléklet 0 3

4 4 1. számú melléklet

5 1. számú melléklet

6 6 1. számú melléklet

7 1/a. számú melléklet Cím szám Alcím szám Cím neve Alcím neve Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. V. Norm.állami Áteng.szja 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel Lakott külterülettel kapcs.fel Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell Lakáshozjutás és fenntartás fel Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám Alapszolgáltatási központ ovodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás, nevelés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Kiegészítő hozzájárulás egyéb 24 okt.fel Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Helyi közműv.és közgyüjt.fel Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására Változás Mód. VI. Változás Mód. VII. VII. mód. megosztása 3

8 adatok Ft-ban Alcí Cím Alcím m neve neve Megnevezés Eredeti Mód. V változás Mód. VI változás Mód. 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga Középisk ped felk. 0 0 szakmai fejl. Tanulókra 0 0 szakm. Fejl. 5-8 évf. 0 0 Inform fejl. Műk.feledatok 0 0 ped.szakszolgálat közcélú foglalkoztat normatív kötött felh.tám szoc.továbbképzés Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen: Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc adóerőképesség al Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: Államháztartási tartalék azátengedett -ból 4

9 1/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m ne Alcím neve Előir. neve évi eredeti ei. Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d Áru -és készletértékesítés 0 Fűnyírás 10 Hirdetés 0 Sokszorosítás, fénymásolás 3 Reklám bevétel 0 Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Közösségi Ház bevétele Tájház bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Elhasználódott készletek értékesítése 0 Pályázati dokumentáció bev Előző évi segélyvisszafizetése 163 Energia térítés Kötbér, bírság, egyéb kártérítések-kártérítés Egyéb bevételek Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata 0 Gyomaendrődi elszármazottak találk Gondozási díj Kamatbevétel Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó rek.terv továbbszáml. Bev. településektől Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartási díj megelőlegezésre átvett pe Mozgáskorlátozott támogatás Mezőőri jár. átvett pénz Okmányiroda reg.díjra átvett pe. 153 Létszám leépítés miatt központi tám.kis B.(7 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.rózsahegyi (5 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.kner I.Gimn. (3 fő) 0 Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő ) Közhasznú tám.bev.50% tám Parlagfű mentesítésre munkaügyi k.tám Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése Térs.Szoc.Gond.K.térségi normatíva Kis B.Ált.Isk. normatíva -óvoda Közmunka pályázatra pe. Átvétel Időközi helyi választásra átvett pe Kisebbségi választásra átvett pe Érettségi vizsgákra átvett pe Dobi u. Kocsorhegyi út árvíz okozta károk helyreállítása Vasutas Települések Szöv. Pályázati pe. 20 Előző évi norm.áll.ellenőrz.során feltárt pe

10 1/c. számú melléklet Előző évi előirányzat maradvány v.fiz. 947 Kistérségi normatíva pe.-oktatás Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály Gye-i Inkubátorház tervezése ( % p.p.) Rózsahegyi I.vizesblokk Céde pály. 0 0 Tájház bizt.ber.kiállítótér kial.-okm pály. 0 0 Kerékpárút terv.kodály u-híd Településfejl.koncepció elkész.-teki pály Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog Otthonteremtési támogatás Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart Rau féle Víziközmű társ. érd.hj Játszótér építésre Rózsah.Alapítványtól átvett pe Felh.célú bev.városgazdálkodás-piac,lakossági bef.utólagos 480 közmű Közérdekű kötelezettségvállalás összege Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) Szennyvíz érd.hj Szociális bérlakás Hivatali pénzmaradvány-műk Tájház pm Településfejl.konc Lakossági vízbekötés támogatása 83/2007. (IV.17.) Vkm. Biz.hat Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog Belvíz II.ütem 10% saját erő Ivóvíz min. program terv.hj.-darft könyvtár Nagy P.jub.jut. 414 e ft műk. 6

11 7 1/c. számú melléklet

12 8 1/c. számú melléklet

13 2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: /a Városi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Gondozási Központ összesen: /b Térségi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 8. Térségi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár

14 2.számú melléklet 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 4. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Működési kiadások mindösszesen:

15 9 2.számú melléklet

16 10 2.számú melléklet

17 Szakfel. szám Cím Alcím Előir. Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím 2007.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve Eredeti előirányzat VI. 2/a. számú melléklet Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Erdőgazdálkodás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Lapkiadás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Magasépítő ipar 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Mélyépítő ipar 3. Dologi kiadás Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Útépítés 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Üdültetés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen

18 2/a. számú m Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Saját ingatlan haszn. 3. Dologi kiadás (ÁFA kiadás) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Orvosi ügyelet 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Önk.képviselővál. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Vállalkozói iroda 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

19 2/a. számú m Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Máshová nem sor.szerv.tev. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Belvízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Ápoló gondozó ell. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn) Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébánia Összesen: Közmunka és közcélú foglalk. Pály. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Telep.vízellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közvilágítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Közmunka pályázat költségei 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Óvodai nevelés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

20 2/a. számú m Ált. Iskola 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Nappali r.okt.tan.támogatása 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Nappali r.gimn..okt. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Oktatási célok és egyéb fel. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fogorvosi szolgálat 3. Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eü-i ellátás egyéb fel. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Nevelőotthoni ellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Bölcsőde 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Rendszeres szociális pénzb.ell. 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

21 2/a. számú m Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Munkanélküliek ellátása 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzbeli ell. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzb.ell.belvíz tám 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás (Kamat) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Szoc.étkeztetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közösségi Ház Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közművelődés váll.tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen:

22 2/a. számú m Egyéb kult.és szórakozt.tev. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Múzeumi tevékenység (Tájház) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Túraútvonal 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Sport vállalkozás tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Diáksport 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Máshová nem sorolt kult.tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Máshová nem sorolt sporttev. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen:

23 2/a. számú m

24 2/a. számú m

25 2/a. számú m

26 2/a. számú m

27 2/a. számú m

28 2/a. számú m

29 Cím Alcím Előir. 3. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben Cím Alcím Előirányzat neve évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.-Óvodai burkolási munkák Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból szakrendelő épület homlokzat felúj Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ 8. Térségi Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár 6. Épület felújítás, festés 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás - TEUT pályázat saját erő Szivattyú felúj Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk Képtár padlózat javítás Százszorszép Óvoda felúj.273/2007. KT hat Rózsahegyi K.Isk.vizesblokk felúj.-céde pály Rózsahegyi K.Isk.tetőhéjazat csere Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(energia rac.p.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

30 Cím Alcím Előir. Cím 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Alcím Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése Eszközbeszerzés-inform.pály, eszközátcsop BMKK pályázatból eszközfejlesztés Kis Bálint Általános Iskola összesen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola-iskolai bútorvás Informatíkai pályázatból eszközbesz Épületfelújítás Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: Kner Imre Gimnázium informatikai pályázatból szám.tech.eszköz Szakképzési hozzájárulásból eszközbesz Szám.gép, oktatási eszközök vásárlása pénzmaradványból Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból eü.gép műszer beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Gondozási Központ-Rózsakert fejlesztés hagyatékból Sütő vásárlás Térségi Gondozási Központ-átjátszóállomás besz Térségi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat-HEFOP pály.-szoftver vás számítógép vásárlás pénzmaradványból Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. Informatikai támogatás felhasználása Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség 7. Szám.tech.eszközbesz.HEFOP pályázatból Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 5. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Elmaradt szennyvíz bekötések db belterületi útépítés Lévai-Kálvin út - TEUT pály.saját erő Úttervek készítése, egyéb útépítés Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú vill.háló Hulladéklerakó rekultiváció Játszóterek építése Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem Helyi virágosítási verseny Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés Régi játékok átalakítása I.ütem Holtágak rehabilitációja tervezés Inkubátorház tervezése Idegenforgalmi konc Tájház biztonságtech.berend,kiállítótér kialakítása-okm pály Településfejlesztési koncepció elkész.-teki pály Belvíz II.ütem Opelhez GPS vásárlás Polg.Hiv.informatikai eszközök beszerzése Temető bővítésének eng.terve, ált.rend.terv mód Taninform pr. felhasználói jog beszerzés- okt.int Liget Fürdő pancsoló medence ép.304/2007. KT hat Tulipános Óvoda kerítés készítése Kerékpárút tervezés Kodáy u. híd közötti szakasz

31 4. Közvilágítási lámpatestek felszerelése számú mellékle Településrend.terv, akadálymentesítési terv Ingatlan, telek vásárlás Ifjúsági és sporttábor fejl. bérleti díjból Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Gondozási Központ Beköltözési hozzájárulás visszafizetése Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja Lakossági közmű kifiz Lakosságnak ivóvíz bekötésre átadott pe Önk.lakásért fiz.pénzbeni térítés háztartásoknak Otthonteremtési támogatás Képtár padlózat felújítás Ivóvíz min. program terv.hj.-darft Hulladéklerakó rek.terv. -Csárdasz, Hunya, Kétsoprony Belvíz I. ütem felh.c.pe.átad Beköltözési hozzájárulás vf ÖTE pe.átadás tűzoltó autóra-237/2007, 325/2007.KT hat Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Liget Fürdő Tulajdonosi kölcsön 267/2007. KT.hat Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön Közköltséges temetésre kifiz Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai

32 5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Módosított Módosított Előirányzat neve évi terv szám szám szám neve neve előirányzat VI. előirányzat VII. 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.kner I.G Közcélú foglalkozás kötött tám Polgármesteri alap Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % Sportalap 1, Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap /2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad Állati hulla ártalm.2006.évi évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett belvíz kár Előző évi pénzmaradvány 0 0 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.világtalálkozóra) Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás Illegális hulladéklerakók felszámolása Közmunkaprogram saját erő Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP pályázat Tájház pénzmaradvány előző évről Térségi Szoc.Gond.Központ 13. havi illetmény Gyermekétkeztetés pály.saját erő Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.( fő) Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) Kner I.Gimn.pályázati alap Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Kirendeltség ép.akadálymentesítése 229/2007KT rend Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő Selyem út III.ütem 40% saját erő Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő Belvíz III. ütem 10% saját erő Belvíz II.ütem 10% saját erő Belvíz II.ütem támogatás összege 0 0 Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő Hivatali informatika 50% saját erő Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő Endrődi városrész rehab.terv Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok rendkívüli rendezvényalap- Sági Gy.kiadás támog Általános tartalék - pályázati alap(ebből:1146 ÖTE tám, VILÁGTAL.1432,Kirendeltség akadálym Tartalék összesen

33 5. számú melléklet

34 6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege mérlege évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Megnevezés Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

35 7. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig Megnevezés Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett 3000 Hitelek mindösszesen: Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december december 14-én a társulás megszűnt. 20

36 8. számú melléklet Ötv. 88. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása: E Ft-ban. Megnevezés összeg Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság 111 Vagyon-,üzemelt, konc.díjból szárm.bev. 6 Egyéb sajátos bevételek összesen le hiteltörlesztés 192 le hitel kamata 0 Saját bevétel: Korrigált saját bev.összesen: % A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa E Ft. Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül

37 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete 9.számú melléklet Intézmény megnevezése évi nyitó létszám (fő) évi létszámvált én jóváhagyott létszám (fő) létszámvált. IV.rend.mód én jóváhagyott módosított létszám (fő) Kis Bálint Ált.Isk pedagógus technikai Óvodapedagógus 8 8 technikai 6 6 Csárdaszállás óvoda 1 1 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Hunyai telephely 4 4 Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus technikai d Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 Ebből: Igazgatás - Kt 0 Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Tájház - Kjt Közhasznú foglalk. 0 Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú fogl rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás 22

38 10. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet Bevételek: 1. Helyi adó Átengedett központi adók Önkormányzati sajátos bevétel Központi ktgvetési hozzájár.és tám Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 7. Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen 225 (7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás ( ) Kiadások együttesen 285 ( ) Finanszírozási művelet Összes kiadás ( ) Tartalék Kiadás mindösszesen 285 ( ) Záró pénzkészlet (Nyitó )

39 Megnevezés Mód.ei.IV. 1-6 hó terv1-6 hó telj. 1-9 hó terv1-9 hó telj. Október November December Összesen Összesen terv Ös Nyitó pénzkészlet Módosított e.i. Módosított ei.vii Bevételek: 1. Helyi adó Átengedett központi 890 adók Önkormányzati sajátos bevétel Központi ktgvetési 640 hozzájár.és tám Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen (7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás ( ) Kiadások együttesen 2 ( ) Finanszírozási művelet Összes kiadás ( ) Tartalék Kiadás mindösszesen ( ) Záró pénzkészlet (Nyitó )

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként /2014. Ök. rendelet 4/a. melléklete Köztisztviselık juttatása 970 448 926 154 összesen 970 448 926

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Bevételek Kiadások Int. mködési bevételek 110 395 121 915 115 781 Személyi juttatások

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben