110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület november-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2009. ( ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009. (II.2) rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, az elnyert pályázatok, a közbeszerzési eljárások, a tényleges kivitelezési költségek figyelembe vétele alapján, c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított elıirányzatokat EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8521 EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 559 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 224 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -636 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak 2180 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 5714 EFt, évi bérpolitikai intézkedések támogatása EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6831 EFt, - sajátos nevelési igényő gyermekekkel, tanulókkal foglalkozók támogatása 3494 EFt, - települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása (TEUT) 2543 EFt,

3 3 a évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások a várható kifizetések támogatás-tartalmának megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a 2009.évi adatközlések alapján 9702 EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a évi adatközlések alapján 298 EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására EFt-tal emelkedik, a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert - tárgyévben igénybe vehetı számított és egyéb támogatások elıirányzatát a feladatoknak megfelelıen az alábbiak szerint szükséges módosítani : - Norvég Alap támogatás EFt, - NFGM támogatás EFt, - TEKI támogatás EFt, - KDOP támogatás EFt, - TIOP támogatás 6510 EFt, - TÁMOP támogatás EFt, - VMÖK támogatás -94 EFt, - alapítványi támogatás 2000 EFt, - Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 932 EFt, az elıirányzat mind EFt-tal csökken, a kötvénykibocsátásból származó bevétel az elıterjesztésben foglaltak figyelembevételével: - céltartalék: társasház felújítás átütemezés miatt EFt-tal, - Városgondnokság felújítási címjegyzék feladatainak csökkenése miatt EFt-tal, - fejlesztési célú feladatok saját forrás emelkedése miatt 9536 EFt-tal nı, így a felhasználható maradvány EFt-ra emelkedik, a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok -189 EFt, - szociális feladatok -600 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása EFt, - társasház felújítások támogatása EFt,

4

5 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár évi kiadási elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás 1. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (fı) 1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ -GAESZ - keresetkiegészítés Igény : Javaslat: Városi Óvodák - keresetkiegészítés közcélú foglalkoztatás konyhabútor átvett Beépülı jellegő: - gyógyped.pótlék em. 11 hó Igény : Javaslat: Erkel Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - keresetkiegészítés ingyenes tankönyv tankönyvtámogatás által bevételi többlet Igény : Javaslat:

6 2 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 3.Munkácsy Mihály Általános Iskola - keresetkiegészítés tanulók tankönyvtám nemzetiségi tankönyv Igény : Javaslat: Tarczy Lajos Általános Iskola - keresetkiegészítés tankönyvtámogatás eszközbeszerzés SAC/C Igény : Javaslat: Weöres Sándor Általános Iskola - tankönyvtámogatás által ingyenes tankönyv keresetkiegészítés közcélú foglalkoztatás éves évforduló Igény : Javaslat:

7 3 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola - keresetkiegészítés átvett ök közcélú foglalkoztatás érettségi és szakmai vizsgadíjak ingyenes tankönyv tám ált. tankönyvtámogat Beépülı jellegő: - kötelezı átsorolás 5 hó kötelezı átsorolás 5,5 hó köt.átsor. járul. többl.5 hó Igény : Javaslat: Pápai Szakképzésszervezési Társulás - átvett elıirányzat átcsoportosítás Igény : Javaslat:

8 4 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 8.JM Városi Könyvtár - közcélú foglalkozatás kiesı munkabér átvett pályázat kulturális szakember továbbképz. korrekció - keresetkiegészítés Igény : Javaslat: JM Mővelıdési Központ - átvett ök keresetkiegészítés Kertbarát Népfıiskola rendezvények elszámolása érdekeltségnöv. pályázat szoftver telepítés kulturális szakember továbbképzés - Mozi tartalék alkatrészek Igény : Javaslat:

9 5 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 10.Városi Televízió - keresetkiegészítés átvett Igény : Javaslat: Városi Sportcsarnok - keresetkiegészítés elıirányzat átcsoportosítás EB többletigény Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Városgondokság - többletbevétel terhére elıirányzat átcsoportosítás közcélú foglalkoztatás keresetkiegészítés Huszár ltp garázssor bontás - Házkezelıség felújítások városi rendezvény

10 6 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) - illegális szemétlerak. megszőntetés eszközbeszerzés Gyıri út kerékpárút helyreállítás - faültetés hóeltakarítás elhullott állatok elszállítás forgalomtechn. eszközök PELC dobókör helyreállítás - murvázott út helyreállítás Beépülı jellegő: - Zárda u.5. üzemeltetési kiadásai 2 hó Igény : Javaslat: Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon - keresetkiegészítés közcélú foglalkoztatás Vörösmarty Otthonház éves évforduló - szociális foglalkoztatás 2009.év segélyek többlete Idısek Karácsonya Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR)

11 7 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj szociális foglalkoztatás év Igény : Javaslat: Eü. Alapellátási Intézet - keresetkiegészítés MEP finanszírozás tervezési korrekció Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi kör MEP finanszírozás Igény : Javaslat: Bóbita Bölcsıde - felmentési idı miatti többlet felmentés miatti többlet keresetkiegészítés Igény : Javaslat:

12 8 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) 3. Fenyveserdı Bölcsıde - angol nyelvtanfolyam SAC/C közhasznú foglalkoztatás keresetkiegészítés éves évforduló Igény : Javaslat: Napsugár Bölcsıde - közcélú foglalkoztatás átvett keresetkiegészítés Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı - prémium évek 2009.II.név prémium évek III.név - keresetkiegészítés 0-08.hó járulékmegtakarítás hó

13 9 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) - közcélúak járulékhelyesb közcélú foglalkoztatás létszámracionalizálás -5 Igény : Javaslat: Tőzoltóság - keresetkiegészítés bevételi többlet Igény : Javaslat: Polgármesteri Hivatal - keresetkiegészítés éves köszöntése kamatbevételi többlet egyházak támogatása társadalmi szervez. tám Ifjúsági és Sport Biz.elıir Bakony Volán Zrt tám közoktatás fejleszt.tám.: minıségbiztosítás - SAC/C-17 oktatás Petıfi Gimn. átadott pénzeszk. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás lakásfenntartási tám

14 10 Elıirányzat-módosítás jogcíme 1.Személyi juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú támogatások Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm. tám. 9.Kiadások 10.Költségvet. támogatás - nyári szociális étkeztetés Rendırkapitányság támog számítástechnikai eszközök beszerzése alapítványi támogatások: 70/2009.(V.21).határozat: Kékfestı Múzeum támog Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR) Beépülı jellegő: - közhasznú fogl Igény : Javaslat: Költségvetési létszámkeret (fı) Mind igény: Mind javaslat:

15

16 2009. évi bevételi elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) 2.sz.melléklet Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ 1.Városi Óvodák - átvett Igény : Javaslat: Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - bevételi többlet Igény : Javaslat: Munkácsy Mihály Általános Iskola - elıirányzat átcsoportosítás Igény : Javaslat: Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

17 2 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 4.Tarczy Lajos Általános Iskola - bevételi többlet Igény : Javaslat: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola - átvett ök Igény : Javaslat: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás - átvett Igény : Javaslat: JM Városi Könyvtár - átvett pe. kiesı munkabér átvett Többc.Társ átvett pályázat Igény : Javaslat: Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

18 3 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 9.JM Mővelıdési Központ - átvett Igény : Javaslat: Városi Televízió - átvett Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 2.Városgondnokság - bevételi többlet Igény : Javaslat:

19 4 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 3. Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj Igény : Javaslat: Eü.Alapellátási Intézet - MEP finansz.tervezési korrek Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi körz. MEP Igény : Javaslat: Fenyveserdı Bölcsıde - közhasznú foglalkoztatottak Igény : Javaslat: Napsugár Bölcsıde - átvett Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

20 5 Elıirányzat módosítás jogcíme 1.Mőködési 1.1.Intézményi mőködési 3.Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.Támogatásértékő mőködési OEPtıl átvett Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel Egyéb 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett Egyéb 5.Véglegesen átvett ök 5.1.Mőkıdési célú államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 5. Tőzoltóság - felhalmozási bevétel Igény : Javaslat: Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat Polgármesteri Hivatal - Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk kamatbevétel többlet ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR) Beépülı jellegő: - közhasznú foglalkoztatás Igény : Javaslat: Mind igény: Mind javaslat:

21 Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. járulékok 3.Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások 4. PIP közmő és útépítés saját forrás Áth.2010.é vre 12.Áth.2011.é vre EFt 3. sz. melléklet 1. oldal 5. Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa, Fı u számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP pályázat Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés 19. Barát utca 11. épület rekonstrukció Panel pályázatok önkormányzati támogatása Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének 34. felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Játszóterek építése és felújítása Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása -2-2

22 Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. járulékok 3.Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások 55. Tapolcafı árokfelúíjtás Áth.2010.é vre 12.Áth.2011.é vre EFt 3. sz. melléklet 2. oldal 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Ötödik utca útfelújítás saját forrás Margaréta utca útépítés Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Borsosgyır járda felújítás Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi 77. rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív 91. intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás 93. parkoló építése Fejlesztési célú feladatok

23

24

25

26 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2009. ( ) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.2) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: /1/ 3../1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi fıösszegét EFt-ban kiadási fıösszegét EFt-ban állapítja meg. /2/ /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

27 - 2 - Bevételi elıirányzatok EFt Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési OEP-tıl átvett Egyéb Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett ök Támogatási kölcsönök 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett Egyéb 5.1. Mőködési célú pe. államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe. államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

28 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett Egyéb Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett ök Támogatási kölcsönök visszatérülése, 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett Egyéb 5.1. Mőködési célú pe. államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pe. államháztartáson kívülrıl igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1.Építés és településfejlesztés 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 Közmőv.és okt.felad. 0 7.Ig.tev.önk. 0 8.Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám 0 14.Vállalkozási Központ 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 1Alapítványi támogatások 0 17.Egyházak támogatása 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 0 24.Intézményi pályázatok támogatás 0 25.Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás 0 3 Nyári szociális gyermekétkezt ÁH kívüli pe elszámolások Összesen Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

29 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím 2009.évi Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma elıirányzat Mőködési 1.1.Intézményi mőködési Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányztatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett Egyéb Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk Véglegesen átvett ök 5.1.Mőködési célú átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mind /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg: EFt

30 - 5 - Kiadási elıirányzatok és létszámkeret EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Létszám keret (fı)

31 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támo- Felújítások 7. Beruházás gatások támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elszl Közcélú és közhasznú fogl Normatv áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkezt ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

32 - 7 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata évben EFt Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 1. Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások Áth évre 11. Áth évre 2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás 0 5. Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Új feladatok: 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító 0 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás saját forrás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások

33 - 8 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata évben EFt Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 90. Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) 92. Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése Egyéb felh.tám. 9.Kiadások 93. Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhız, murvás parkoló építése Fejlesztési célú feladatok 10. Áth évre 11. Áth évre

34 Cím Elıirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Költségvetési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok EFt

35 Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mind 2009.évben EFt 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások :

36 év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ IV. Elıirányzatok megnevezése Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 0hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Mőködési kiadási elıirányzat Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat Fejlesztési kiadási elıirányzat Általános tartalék elıirányzata Céltartalék elıirányzata Kiadási elıirányzat Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzatok

37 E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, 2009.november 1 Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 14/2009. (XI.2) rendelete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.115.- E Ft.

Előterjesztés. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.115.- E Ft. 1.napirendi pont Tárgy: 2015. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az Önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a 2011.évi CXCV.tv, Magyarország 2015 évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi XCIX.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (5.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-137/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Nemti Önkormányzat számviteli politikájában 2012. évben módosítás nem történt. Az önkormányzat hivatala nem végez vállalkozási

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1.sz.melléklet M e g n e v e z é s eredeti előirányzat Bevétel összesen módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben