3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg."

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról, a I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban : R ) módosításáról a évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 -ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: e Ft - felújítások összege: e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft - működési kiadások összege e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása e Ft = működési célú pénzeszköz átadás e Ft = működési célú támogatásért.kiad e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft

2 Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított ok e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről - e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft

3 - 3 - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be.

4 - 4 - /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetés I. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Ez a rendelet november 28-án lép hatályba. Pásztó, november 20. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja november 28. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 Hiány levezetése 20/2008. (X.15.) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetés hiány: utáni költségvetési hiány: Hiány csökkentés (eft) Hiányt növelő tételek Hiány csökkentő tételek P.V. Önk Óvodája - Építményadó növekedés Gázenergia többlet ktg-e Gépjárműadó növekedés Kazán javítás ktg-e SZJA jövkülönbség mérséklése - Csőtörés helyreállítás ktg-e 144 (iparűzési adóalap csökk. miatt) Dózsa György Ált Iskola - Helyi szervezési intézked. kapcs. - Temetési költség 163 többlet kiadások támogatása július havi normatíva Teleki László Városi Könyvtár és pótigény Műv Központ - Egyéb bevétel növekedése Csohány Galéria működtetési ktg-e 50 - Számítógép értékesítés bevétele 157 Margit Kórház - Prémium évek program támogatása (korrekció) 12 Intézmények Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás Tárgyévben felvett hitel kamata Út-híd keret többlet kiadásai Fogorvosi rendelő dologi kiadás Növényvédelmi bírság 50 - Polg. Hiv. őrzése (akadálymentesítés Kivitelezése) Gimnázium épület vakolat javítás (testületi döntés alapján) ZAVIT érd hozzájárulás 500 Hiányt növelő tételek összesen Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek utáni költségvetési hiány

6 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S évi eredeti + - e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek % Helyi adók % Felhalmozási bevételek % Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen % Működési célra átvett pénzeszközök % műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) % ÁH-on kívülről % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Felhalmozási célra átvett pénzeszközök % Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) % ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) % Előző évi központi költségvetési vissztérülések % 864 Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen % Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen % Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám % Működésképtelen önk.kieg.tám % Évközben várható többlettám % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ % Fejlesztési célú hitel % Hitelek összesen % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása % A Polg. Hivatal igazgatási kiadása % A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) % Intézmények felhalmozási kiadási % Felújítási kiadások (önkormányzat) % Fejlesztési kiadások (önkormányzat) % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) % A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket. Teljesítés I.- III. negyedév Teljesítés %- a - A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák. Likvid hitelek felvétele : Likvid hitelek törlesztése :

7 1/B MELL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz. M E G N E V E Z É S évi eredeti Teljesítés I.- III. negyedév + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) * % Helyi adók % Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen % Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök % Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) % ÁH-on kívülrő átvett % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Különböző (műk.célú) visszatér % 910 Előző évi központi költségvetési vissztér % 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) % Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen (7..8) % Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható % működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 15 Működési célú hitel % Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása % A Polg.Hivatal igazgatási kiadása % A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) % Összes kiadásból - személyi kiadás % munkáltatót terhelő járulékok % dologi kiadás % Műk.c. tám. ért.kiadás % Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről % működési célú hiteltörlesztés % ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** % társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. 230 * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : Helyszíni és szabálysértési bírság : Összesen : ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft *** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft

8 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Ssz. M E G N E V E Z É S évi eredeti Teljesítés I.- Teljesítés %- III. negyedév a + - e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek % Felhalmozási célú önkorm. bevételek % Átvett pénzeszközök felhalmozási célra % önkormányzat % intézmények % Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ % Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás % Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a % Lakáshozjutás f.a. /100%/ % Felhalmozási célú hitel % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) % KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai % Önkormányzat felújítási kiadásai % Önkormányzat fejlesztési kiadásai % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) %

9 1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) % 717 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány % 200 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 917 KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás % speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN %

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás ,8% Margit Kórház ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,0% Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások ,2% gép, műszer besz. (alvás diagn.) ,9% 700 -szám.tech.eszk.beszerz ,8% vagyoni értékű jogok ,0% jármű ,4% főzőkonyha kialakítás (épület és gép) ,4% épület (egyéb) 477 -gép, műszer felújítás 10. Felújítások Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,3% Felhalmozási kiadás 48 - Vagyoni értékű jogok Területi Gondozási Központ összesen ,1% Területi Gondozási Központ ,7% Működési költségvetés ,7% Személyi juttatások ,4% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,6% Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,4% Felhalm. kiadások ,8% 560 -szám.tech. és ügyv.eszk ,8% 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona ,5% Működési költségvetés ,5% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona ,6% Évi eredeti Teljesítés

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név Évi eredeti Teljesítés 1. Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,8% Ellátottak pénzbeni juttatásai ,0% Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés ,6% Működési költségvetés ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások (Postaktg) ,9% Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás ,0% rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre ,0% műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (szoc. Kölcs.) Ellátottak pénzbeni juttatásai ,6% I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,8% * Ebből gép, berendezés : 439, épület : 96 ** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** e forint - felhalmozási célú kölcsön : felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : 2562 összesen : 3312

12 Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET Évi eredeti 1. Alapfokú oktatás ,6% Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,9% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ,9% egyéb gép, berendezés ,9% Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola ,3% Működési költségvetés ,3% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,3% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,8% Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai ,3% Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

13 2008. Évi eredeti Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,6%

14 4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti zat port- + - Teljesítés előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények ,0% Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,0% Pe. átadás (műk.c.) 22 - ( működési célra ÁH belülre ) Felhalmozási kiadások ,8% Számítás és ügyv.techn.eszk.besz ,8% Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,0%

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti + - zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás ,7% Működési költségvetés ,7% Dologi kiadások ,7% Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása ,2% Működési költségvetés ,2% Személyi juttatások 3. Dologi kiadások ,2% Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás ,3% Működési költségvetés ,3% Dologi kiadások ,2% Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél * Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás ,2% Működési költségvetés ,2% Dologi kiadások ,2% Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás ,9% Működési költségvetés ,9% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,1% Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás ,0% Működési költségvetés ,0% Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás ,2% Működési költségvetés ,2% Dologi kiadások ,7% Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadás Teljesítés

16 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név Évi eredeti Teljesítés Köztisztasági feladatok ,1% Működési költségvetés ,1% Személyi juttatások ,3% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,8% Települési vizellátás ,3% Működési költségvetés ,3% Dologi kiadás ,3% Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,3% * Évi maradvány e Ft

17 2008. Évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- negyedév szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal % Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet % Működési költségvetés % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) % Felhalmozási kiadások % számítástech.eszközök,programok % fénymásoló lízing % részvény vásárlás tulajdonközösség klíma szerelés % Képviselő-testület kiadásai % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás % felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre % Egyéb feladatok % Városi TV működtetés % Dologi kiadás % Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap % Dologi kiadás % Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl % Felh.célú kölcsön törl % Könyvvizsgálói feladat % Dologi kiadás % Tagsági díjak % Dologi kiadás % Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím % Személyi kiadás % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadás % Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata % Dologi kiadás % Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám % Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás ÁH belülre % Szennyvíztársulat támogatása III.ütem % Pénzeszköz átadás % 4316 Teljesítés I.-III.

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Verseny és diáksport támog % Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Fizetendő ÁFA % ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Dologi kiadás % Felhalmozási célú áfa befiz % Kolostor bérleti díjai % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre % Önkéntes Tűzoltóság támogatása % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Nemzetközi kapcsolatok % Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások % Működési célú pénzeszköz átadás % műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC % Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár % Dologi kiadás % Városi Ünnepség % Dologi kiadás % Országos népszavazás % Személyi kiadás % Munkaadót terheli jár % Dologi kiadás % 686

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) % Dologi kiadás+kamat % Programiroda támogatása % Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) % Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum őrzése, PH őrzése % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak % Mikszáth K. Gimnázium % Rajeczky Benjamin Zeneiskola % Működési célú pénzeszköz átadás % 3888 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre % Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások % Fejlesztési kiadások % Beruházások % Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése % Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út ) Munkáltatói lakásép.alap % Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve % Hunyadi út építés tervezés % Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** % Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása % Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv % Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés % Kórház pályázatírás % Pályázatírás sikerdíja % Kórház építési eng. Terv % Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv % Zagyván túli csapadékvíz elvezetés % Régivásártér út csapadék árok burkolata % Kékesi út kerítés építés Felújítási kiadások % Irinyi út felújítás % TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj % 3471 Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks % Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás % Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) % Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások % Földterület,telekvásárlás % Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 - személygépkocsi beszerzés % Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Adósságszolgálat kiadásai % Fejlesztési célú hitel törlesztése % Célhitel törlesztés % Tőketörlesztés % Kamattartozás % Víziközmű társulás hitel törlesztés % Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I., II., III. ütemek ) % Rövidlejáratú hitel törlesztése % Tőketörlesztés % Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása % Intézmény finanszírozás % Pénzeszköz átadás % V. fejezet összesen % * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a e Ft saját erő 2009-ben kell.

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi kiad ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,7% Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN ,8% 917

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,6% Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,5% Működési költségvetés ,5% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,6% Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: ,3%

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás ,0% Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN ,8%

25 2008. évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név negyedév + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás ,0% Margit Kórház ,1% Működési költségvetés ,7% Intézményi működési bevételek ,7% Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök ,6% Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ,0% 798 -ÁH-on kívülről ,0% OEP támogatás működési célú ,8% Felhalm. célra átvett pénzeszk ,0% ÁH-on belülről ,0% ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Munkáltatói kölcsön törlesztés Ügyeleti ellátás ,4% Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök ,5% Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) ,4% OEP támogatás ,0% Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,4% Területi Gondozási Központ összesen ,9% Területi Gondozási Központ ,0% Működési költségvetés ,0% Intézményi működési bevételek ,1% Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz ,2% Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) ,2% OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,2% Védőnői szolgálat ,9% Működési költségvetés ,3% Intézményi működési bevételek ,3% Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök ,1% Teljesítés I.-III.

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás ,1% Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona ,4% Működési költségvetés ,8% Intézményi működési bevételek ,8% Átvett pénzeszközök ,4% Működési célra átvett pénz ,4% ÁH-on belülről ,4% ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Gyermekek Átmeneti Otthona ,9% Működési költségvetés ,6% Intézményi műk. Bevételek ,6% Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,8% Szociális segélyezés ,3% Működési költségvetés ,5% Intézményi műk. bevételek ,5% Átvett pénzeszközök ,0% Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) ,0% Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) ,0% Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése ,0% 910 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,8%

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás ,1% Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ,2% Működési költségvetés ,0% Intézményi műk.bevételek ,0% Átvett pénzeszközök ,3% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,3% ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,4% Dózsa György Általános Iskola ,8% Működési költségvetés ,5% Intézményi műk.bevételek ,5% Átvett pénzeszközök ,1% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,1% ÁH-on kívülről ,0% Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Gárdonyi Géza Általános Iskola ,0% Működési költségvetés ,7% Intézményi műk.bevételek ,7% Átvett pénzeszközök ,0% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,8% ÁH-on kívülről ,8% Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,7% Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk.

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N ,1%

29 2008. Évi eredeti Teljesítés %- Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- Teljesítés szám szám név a + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények ,7% Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp ,7% Működési költségvetés ,1% Intézményi műk.bevételek ,1% Átvett pénzeszközök ,7% Működési célra átv. pénzeszk ,5% ÁH-on belülről ,7% ÁH-on kívülről ,3% Fejlesztési célra átv. pénzeszk ,0% ÁH-on belülről ,0% Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,7% III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,7%

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés cso- irány- cso- + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok ,4% Lakásgazdálkodás ,1% Működési bevételek ,1% Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ ,1% Városgazdálkodás ,8% Működési bevételek ,7% Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ ,4% Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) ,7% Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj ,7% Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja ,0% 2400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja ,0% Továbbszámlázott szolg.bevétele ,3% Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) Átvett pénzeszközök ,7% Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv ,7% Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,4% Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2009./III. 27./ rendelete a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. szeptember 4., október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-52 /2011. A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Város-rehabilitációra

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2004. (IV.19.) számú rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2004. (IV.19.) számú rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV.19.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben