Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete"

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2009./III. 27./ rendelete a város évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ a város évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: R./ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A kiadási és bevételi főösszeg, valamint a hiány változtatása nélkül a R. 4. melléklet V. fejezet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.. Ez a rendelet március 27-én lép hatályba. Pásztó, március 22. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja március 27. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) 1. számú melléklet szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Évi terv Módosítás Módosítás Módosítás Várható szám szám név előirányzat előirányzat (+) (-) előirányzat V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing részvény vásárlás klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím

3 1. Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Kolostor bérleti díja Dologi kiadás működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás )

4 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) ok 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Városi Ünnepség Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 30 Iskolacentrum PH őrzése Rendkívüli kiadások Gimnázium vakolat javítása Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés ÁNTSZ iroda magváltás Műk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.műk. Kiadás

5 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 36 Turisztikai marketing tevékenység 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak Mikszáth K. Gimnázium Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) évi töblettámogatás viszafiz Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat 500

6 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai 15 felad Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv Régivásártér út csapadékárok burk Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber Felújítási kiadások Irinyi út felújítás Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv Műv.közp.felújítás Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás,

7 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-1/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-158/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 39/2007.(XII.14.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 39/2007.(XII.14.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 39/2007.(XII.14.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben