Indoklás A évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról"

Átírás

1 Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel

2 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 9. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö 876 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

3 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat III. előirányzat IV. előirányzat Változás cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra évi kompenzáció úszásoktatás TÁMOP pály."merj a legjobb Csárdaszállás elszámolás -Óvoda ellátottak p.jutt.korrekció saját bevétel növekedésből 8 8 szabad pénzmaradvány rendezés Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció Óvodai feladatellátás Átvett pe.hunya önk-tól úszásoktatás Közcélú foglalkoztatás Csárdaszállás telephely 211. évi kompenzáció Csárdaszállás óvodai feladat Változás cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció TISZK visszafizetés Tempus Útravaló ösztöndíj p Normatíva visszafiz.köt Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció átcsoportosítás takarítás átszerv.m munkaügyi központos támogatásbó keresetkiegészítés Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció közhasznú munkavégzők közérdekű felajánlás saját rezsis beruházás rendezése esély klub kerítés építése 1 1 Városi karácsony 2 2 Változás

4 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen zongora és présgép vásárlása Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Halfőző verseny bevétel előir Változás cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás Települési hulladék Változás Helyi közutak üzemeltetése Változás 4

5 42111 Útépítés Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Pásztor u. fásítás közmunka saját erő átadása Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás kisebbségi képv.választás Változás Önkormányzati képviselőválasztás Változás Gyámhivatal Változás Építéshatóság Változás Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása rendezvényalapból nemzeti ünnepre átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból évi kompenzáció Változás Okmányiroda Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Változás Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás Közvilágítás 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs Változás Városgazdálkodás Változás Vállalkozói iroda Változás 5

6 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok Változás Közterület felügyelők Változás Mezőőri szolgálat Változás Településőrök Változás Polgárvédelmi tev. Változás Ár- és belvízvédelem Változás Óvodai nevelés Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás Változás Szúnyoggyérítés, település eü. 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs /211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek -4-4 Változás Időskorúak bentlakásos ellátása Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás Rendszeres szoc.segély Változás Időskorúak járadéka Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás Ápolási díj alanyi jogon Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás Óvodáztatási ellátás Változás 6

7 Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás Átmeneti segély Változás Temetési segély Változás RK gyermekvédelmi tám. Változás Mozgáskorl.közl.tám. Változás Egyéb önk.eseti p.ell. városi karácsonyra ÖNO-nak -2-2 Változás Adósságkezelési szolgáltatás Változás Közgyógyellátás Változás köztemetés Változás Bölcsődei ellátás Változás Otthonteremtési támogatás Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás Civil szervezetek működési támogatása 558/211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek 4 4 civil alapból átcsop.-esély klub -1-1 Változás Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö Változás Közhasznú foglalkoztatás Változás Közmunka Változás Védett természeti értékek megőrzése Változás ált.iskolai okt. TIOP pályázat eszköz Változás

8 91521 Közműv.int.működtetése Változás Képtár Változás Diáksport Változás M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap 2 2 Változás Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/211, 616/211 Kt h Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás Egyéb közösségi és társ.tev-szonda múzeumi referens Változás Temetkezés Változás Sportlétesítmények működtetése Változás Népszámlálás népszámlálás kiadásai Változás Összesen: Polg.Hiv. összesen: Mindösszesen:

9 Felújítás Eredeti előirányzat III. előirányzat 8 66 IV. előirányzat változás 1 6 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimn. 4. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 68/211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Felújítás változás összesen: 1 6 9

10 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat III. ei IV. ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása 48 Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 Taninform program felh.jog. 124 TIOP pály. - Eszközbesz Kerékpársáv és út terv 1 Út-és parkoló tervek készítése -1 Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 11. Polgármesteri Hivatal /211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

11 6. Céltartalék Eredeti előirányzat III. előirányzat IV. előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap -2 Sport alap Rendezvényalap -229 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -319 Papp Zsigmond hagyatékának költsége -16 Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt. 2 3 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 194 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -221 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 8 32 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék -933 Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

12 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 211. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Előir. neve 211. évi terv neve előirányzat III. előirányzat IV. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 4. Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 1

13 2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés(zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-53/211. Gye.Kt. hat Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Önkormányzat bevétel összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 14. Hitelfelvétel összesen Önkormányzat bevétele mindösszesen

14 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 59 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

15 Szakf. Cím szám Alcím szám Polgármesteri Hivatal 211. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. 2/c. melléklet előirányzat IV e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva szociális Képviselő választás támogatása Támogató szolgálat támog Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét évben be nem folyt támog.-komp.a.o Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján Települési önkormányzatoktól átvett pe évi népszámlálás Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-szoc-ibl Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét. 59 4

16 2/c. melléklet Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü Műk.célú pénzeszközátvétel összes Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe Városi örökség pály Kerékpárút ép.pályázat Belvízrendezés VII.ütem TIOP pály.eszközbesz IKSZT beruh évb évben be nem folyt tám.(akadály Támogatásértékű felhalmozási bev Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj Útépítési hozzájárulás (előző év Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll Otthonteremtési támogatás Rek.alap bev. Vízmű 45 Ipari Park telekvásárlás áfa vig Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív Felh.célú pénzeszközátvétel összes

17 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 21. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összes Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgál Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 6

18 3.melléklet 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és T Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

19 3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal 211. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szá m szám neve neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás (Kam Pénzeszköz átad., Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen Kisebbségi Képviselőválasztás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás

20 3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: Finanszírozási műveletek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen:

21 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen:

22 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen:

23 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Közmunka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Védett természeti értékek megőrzése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Alapfokú oktatás -ált.iskola 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 2 2 Összesen: Közműv. Int.működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen:

24 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Szakközépiskolai okt. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Népszámlálás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 5 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhel Dologi kiadás Pénzeszköz átad Polg.Hiv.igazg.és egyéb Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13

25 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 211. évben 4. melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Adományból épületfelújítás Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Határ Gy.Városi Könyvtár Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Szabadság téri járdafelúj.szerződött Út, járda és kerékpárút felújítás Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk Sportcsarnok felújítása Csónakház felújítása /211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. Opel Combo autógáz beszerelés 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen Felújítási kiadás mindösszesen:

26 5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 211. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Előirányzat neve Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss 6. Kner Imre Gimnázium Pénzmaradványból digitális tananyag 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés adományból épület felújítás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 2. Határ Gy.Városi Könyvtár Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zongora és présgép vásárlása Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: 6. Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 21. évben végrehajtott útép., útfelúj Magtárlaposi lakásvásárlás Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás Belterületi útépítés Kerékpársáv és út terv Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 IKSZT ber.211.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése 1 1 Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz Fő út Bajcsy út környezetrendezés Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Csónakkikötő Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése

27 5. melléklet Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése Védelmi övezet per területvásárlás Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés Informatikai beruházások Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó Föld és egyéb ingatlan vásárlása Szennyvíztisztító telep elvi engedély Sportcsarnok felúj Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Taninform program felh.jog. 124 TIOP pály. - Eszközbesz Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Beköltözési hj.visszafizetés ÁK Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak Belvíz III.Megyének peszk.átad Támogatás értékű felhalmozási össz Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás /211. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó 4 4 Közmű 15 % visszatérítés Környezetvéd.alap felhasználása /211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Otthonteremtési támogatás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat 876 Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Vállalkozásfejlesztési alapból támog Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl Kötvény törlesztése (42125CHF*21*2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai 16

28 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap Kitüntetési alap 2 2 Ifjúsági alap Civil alap 3 7 Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 5 Állati hulla ártalm előző évi 6 5 Rendezvények alapja Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás: Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Papp Zsigmond hagyatékának költsége Kállai adomány Lejárt életbiztosítás (polgármester) Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. ÖNO átvett konyhai készlet rendezése Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt melléklet Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 1 % tart.hely Beköltözési hozzájárulás 6 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Belvíz beruházás VIII. ütem terv Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Hulladéklerakó bírság Kötvény fel nem használt része Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3. pály Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s Vállalkozói alap Közösségi közlekedés saját erő Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 5 Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 Lakossági útép.hj.visszafiz Előző évek bérleti díj maradványa Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 72, város Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Egyéb általános tartalék Általános tartalék Tartalék mindösszesen

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 963 186 80 500 882 686 Ellátmány 281 961 281 961 Támogatások 236 034 0 236 034

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben