Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve október 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14."

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról 171/2009. (X.14) ÖH Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további egy jogviszony létesítésének engedélyezése 172/2009. (X.14) ÖH Gerébi Kúria Kft. Geréby sírbolt rendbe hozatalával kapcsolatos kérelme 173/2009. (X.14) ÖH A Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása 174/2009. (X.14) ÖH A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének fenntartói engedélyezése a 2009/2010-es tanítási évre vonatkozóan 175/2009. (X.14) ÖH Részvétel a Településőr-programban 176/2009. (X.14) ÖH A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel kötött bérleti szerződés módosítása 177/2009. (X.14) ÖH Terület térítésmentes használatba adása RC autók gyakorlópályájához 178/2009. (X.14) ÖH Előminősítő pályázat benyújtása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-én a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Biró Tiborné, Dr. Csire Gézáné, Józsáné dr.kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Sápi Tibor, Sikár József képviselők (15 fő) Bejelentéssel távol: Dr. Cserényi Péterné, Rubos János, Zsigó Viktor képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Dr.Szeberényi Gyula Tamás jogász Tengölics Judit irodavezető Nagy Judit irodavezető Turupuli Péterné irodavezető Szilágyi Ödön csoportvezető Dr.Balogh László belső ellenőr dr.gazdag Judit vez.ref. Petényi Sándorné csoportvezető Osbáth Barna Isk.igazgató Bártfai Róbert Lm. és Vid. L. f. szerk. Gerébi Kúria Kft. Szélesi László Hegedűs István 8. napirendi ponthoz Kardos Attila Ladánybene polgármestere 4. napirendi ponthoz Jegyzőkönyvvezetők: Mezei Anett Krisztina Nagy Imréné Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent Képviselő-társaimat, vendégeinket. Mielőtt elkezdenénk az ülést, egy pár mondatos tájékoztatásom lenne. Kaptunk két meghívót is most az ülés előtt. Az egyik a Művelődési Ház és Könyvtár október 23-i ünnepsége részletes programját tartalmazza, mely szerint 15 órakor egy könyvbemutató kezdődik a díszteremben Bakacsi Ernőtől, majd 17 órakor az 56-os megemlékezés veszi kezdetét a Kecskeméti Katona József Színház művészeinek közreműködésével. A műsor után pedig koszorú elhelyezésére kerül sor az emléktáblánál a rendőrség előtt. Sok szeretettel várunk mindenkit. A másik meghívó pedig a IX. Egészségügyi Szakmai Napok - Nyílt Napokra invitál bennünket október 19-től 22-ig. Szeretném felhívni a figyelmet a szerdai nap programjára, 10 órakor lesz a felújított Egészségház átadó ünnepsége. A további jó hírek közé tartozik, hogy megkezdte munkáját az iskolában egy félállású iskolapszichológus, reméljük nagy hasznára lesz a diákoknak. A Hivatal külső fa részeinek az újra festése is folyamatban van, már csúnyán meg volt kopva, ráfért az újítás. Az elnyert pályázat alapján a könyvtárban is megkezdődnek a felújítások, főleg a számítógépes állomány és programok megvásárlására fordítják a pénzt.

3 3 E hét csütörtökén erdőtelepítéssel kapcsolatos tájékoztatás lesz a Művelődési Házban 16 órakor, amire állami támogatást lehet nyerni. A Lehel utcában kihelyezésre került az a lámpatest, amiről a legutóbbi ülésen döntés született, ezzel kapcsolatban Áldozóné Zsuzsa néni köszönetét szeretném tolmácsolni. Mai ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 15 képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol dr. Cserényi Péterné, Rubos János képviselők és Zsigó Viktor még nem jelezte, hogy jön-e vagy csak késik. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. A napirendi pontokban 1 plusz napirendi pont felvételét javaslom a mai anyagokhoz, ez egy előminősítő pályázat benyújtása lenne jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatással. Még egy javaslatom lenne az 5. napirendi ponthoz, hogy a Gerébi Kúria Kft Geréby kápolna helyett Geréby sírbolt szerepeljen, mert itt elírás történt. Van-e valakinek további javaslata? Amennyiben nincs, aki a napirendi pontokat a felvett napirendi ponttal együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. Napirendi pontok Előterjesztő 1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009. (.) rendelete a Basky András évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19) rendelet módosításáról polgármester 2./ Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Basky András polgármester 3./ A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Basky András polgármester 4./ Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további jogviszony Basky András létesítésének engedélyezése polgármester 5./ Gerébi Kúria Kft Geréby sírbolt rendbe hozatalával kapcsolatos kérelme Basky András polgármester 6./ Részvétel az IRM felhívásában közzé tett Településőr-programban Basky András polgármester 7./ A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel Basky András kötött bérleti szerződés módosítása polgármester 8./ Terület térítésmentes használatba adása RC autók Basky András gyakorlópályájához polgármester 9./ Előminősítő pályázat benyújtása jelzőrendszeres házi Basky András segítségnyújtás állami támogatására polgármester 10./ Interpelláció

4 4 1.napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009. (.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19) rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Azokat a módosításokat vezettük végig, amikről már döntött a Testület. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A rendelet hatályba lépésénél technikai módosítást javaslok: E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 14/2009. (VI.25) rendelet 1., 1/a., 2., 2a- 2e., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7. melléklete Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelettervezettel, a költségvetési rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

5 5 Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. -a helyébe az alábbi 5. lép: Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként (1) Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási bevételek összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: E Ft E Ft E Ft E Ft (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

6 6 2. Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. (1)-(9), valamint 6. (12) - (14) bekezdései helyébe az alábbi 6. (1)-(9), valamint 6. (12) - (14) bekezdései lépnek: Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: személyi juttatás E Ft munkaadókat terhelő járulékok E Ft dologi kiadások: E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: E Ft E Ft 251 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: E Ft Ebből: személyi juttatások: E Ft munkaadót terhelő járulék E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: E Ft működési célú pénzeszköz átadás E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt E Ft tám. ért. pénzeszköz átadás E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: beruházás E Ft felújítás E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 67 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: E Ft (6) Céltartalékok: E Ft - Kiadások mindösszesen: E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák. (8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (12) évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7 7 (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép. (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép. (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép. (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép. (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép. (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép ) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 14/2009. (VI.25) rendelet 1., 1/a., 2., 2a-2e., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7. melléklete /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző E rendelet kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

8 8 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 1. melléklet Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. pe. átad. Tartalék Beruházás, felújítás Felh. C. pe. átad. Tám. ért. műk. kiadás Összesen Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat összesen

9 9 1/a melléklet Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként fő Mód. Elóir. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 50 igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) 8 Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) 3 Önkormányzat összesen 67 Iskola 90 Kollégium 34 Óvoda 51 Művelődési Központ 14 EGYSZI 39 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 9 Felsőlajosi tagóvoda 8 Intézmény összesen 251 Mindösszesen 318

10 10 2. melléklet Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/15) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) ebből: működési célú felhalmozási célú Összesen Int. Finanszírozás

11 11 Működési bevételek részletezése Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg) Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Hivatal működési bevételek összesen /a melléklet Helyi adók részletezése Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) Iparűzési adó (16/09) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 350 tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen Bírságok, pótlékok részletezése Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) Környezetvédelmi bírság (16/20) Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) Talajterhelési díj (16/24) Egyéb sajátos bevételek (16/25) 928 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen

12 12 Átengedett központi adók részletezése 2/b melléklet Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) Gépjárműadó (16/15) Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások részletezése Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) Lakosságszámhoz kötött (16/37) Norm. Hozzájár. (16/38) Ebből: közokt. Feladatokra Szociális feladatokra Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 699 E Ft Ker.kieg E.Ft közműtám. 48 E. Ft.,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/48) 56 Szociálpolitikai juttatásokra (16/48) Egyéb központi támogatás alakulása Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

13 13 Fejlesztési célú támogatások részletezése Mód. Ei. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen 2/c melléklet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése (08/02) Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű működési bevételek részletezése Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás Illegális hulladéklerakók felszámolására Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre e Ft, int. Társ eE Ft.. előző évi különbözet eft belső ell. Társulás 733 E Ft, Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel /d melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Mód. Ei. Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (akadálymentesítési 7.500, és 5 utcás pályázat eFt) Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14 14 2/e melléklet Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Mód. Ei. Működési célra átvett pénzeszközök részletezése Mód. Ei. Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 0 Működési célú pe. átv. non-profit szerv. 0 Működési célú pe. átv. külföldről 0 Működési célú pe. átv. EU költségvetésből 0 Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)

15 15 3.melléklet

16 16 Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ebből: általános tartalék ebből: céltartalék ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen Céltartalék részletezés Önkormányzat összesen TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben DAOP /A. A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása TÁMOP /1/ A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben ÁROP-1.A.2/A. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében DAOP /C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése Normatíva várható elsz különbözete Idegenforgalmi adó évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele Környezetvédelmi bírság évi bevétele 252 Talajterhelési díj évi bevétele 334 Építésügyi bírság évi bevétele Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete Mindenki ebédel pályázat önerő BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű 928 Összesen melléklet

17 17 4/a melléklet

18 18 Felhalmozási kiadások részletezése 5. melléklet Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt) Beruházási kiadások feladatonként Hivatal IGSZ Összesen Egészségház főbejárati szélfogó Kerékpárút fakivágás fapótlás Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás Szennyvízpályázat I. ütem saját erő Nyilvános WC Játszótér Takarítógép iskola Járdaépítés Közvilágítás bővítése Depurátor EGYSZI Óvoda Szent Lajos utca korszerűsítése DAOP /C tervezési díj ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás DAOP /A közbeszerzési eljárás DAOP /A többlet költségek DAOP /A műszer beszerzés többlet költsége DAOP /C pályázati dokumentáció készítése TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése Urnafal építés temető DAOP-5.1.2/B szakmai előkészítő munka Összesen Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése Hivatal IGSZ Összesen Temető felújítás Sportcsarnok parketta Kazán általános iskola Árpád utca felújítás TEUT Óvoda fűtéskorszerűsítés CÉDE Tűzoltóság felújításának tervezése, engedélyezése Felújítás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése Mód. Ei. Első lakáshoz jutók támogatása Lakossági közmű támogatás 48 Munkáltatói lakás építési, felújítási kölcsönök Összesen 4 948

19 19 6. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása Mód, ei. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. (1) bek. B-c) pont ( szakf) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. (1) bek. a pont ( szakf) Rendelkezésre állási támogatás Szt.37. (1) bek. ( szakf.) Közcélú munka Szt. 36. (853333szakf.) Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek.( szakf.) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) ( szakf) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt (1) bek c) pont ( szakf.) Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek (normatív) ( szakf.) Átmeneti segély (Szt. 45. ) ( szakf) Temetési segély (Szt. 46. ) ( szakf.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A..( szakf) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő 820 gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) ( szakf) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 640 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi 40 megállapítás) Gyvt.21. Köztemetés (Szt. 48. ) ( szakf) 850 Étkeztetés (Szt. 62. ) Közgyógyellátás (Szt. 49. ) ( szakf) Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl tám.) ( szakf) Megelőlegezett gyermektartásdíj ( szakf.) Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Ápolási díj járuléka 4 920

20 20 7. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadások Összeg Támogatott cél Egyéb szervezetek Református egyház 250 Kántortanyítói lakás felújítása Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület 2500 Tűzoltóság működtetése, fenntartása Cigány Kisebbségi Önkormányzat 250 CKÖ által rendezett programok támogatása Lajosmizséért Közalapítvány 600 Kulturális tevékenység támogatása Lajosmizse Rendőrőrs 1050 Új járőrgépkocsi vásárlás Táborfalvi Közműv. Népzenei Egyesület 300 XXIV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor megrendezése Főplébánia Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek 263 Szenvedélybeteg-segítő szolgálat közösségi ellátása Táltos Birtok Alapítvány évi Lovas Napok Egyéb szervezetek támogatása összesen Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör 165 Sakk népszerűsítése érdekében versenyek rendezése Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület 100 Diákolimpián, rendezvényeken részvétel Asztalitenisz Club 280 Versenyek való részvétel Almavirág Horgászegyesület 50 Nemzetközi versenyeken részvétel Kispályás Teremlabdarúgás 80 XII. Városi teremlabdarúgó bajnokság Topkids Kse 100 Tornaterem bérlet versenyeken részvétel N-18 Postagalamb Sport Egyesület 50 Bajnokságok díjazása, serleg vásárlás Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt év után a felnőtt labdarúgás felélesztése labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) 1000 Rendezvények megszervezése, edzés és versenylehetőségek biztosítása Mizse Kézilabda Club (férfi ) 2800 Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést Mizse Kézilabda Club (női) 300 elérni Sportszervezetek támogatása összesen Társadalmi szervezetek Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Gyermekmosoly Alapítvány Tündérkert Alapítvány Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület Gyermekekért Plusz Alapítvány Életfa Hagyományörző Egyesület Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Társadalmi szerv. támogatása összesen Bursa Hungarica 500 Lajosmizséért díj 500 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 110 Polgármesteri keret 860 Testvérvárosi kapcsolatok 448 Orvosok támogatása 40 eftx11főx12hó Mindenki Ebédel 150 CÉDE pályázathoz kistérségnek 315 Működési célú pénzeszköz átadás összesen Hozzájárulás a bel- és külterületi lakosság nyugodtabb életkörülményihez 300 Testedző szoba parkettázás 150 Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások 60 Szakmai Napok, Idősek világnapja 153 Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb. 100 gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb. 281 Benedek Elek meséiből kiállítás, ünnepség 300 Sury iskola udvarának átalakítása 5 Hangszerpark bővítése 25 Továbbképzések, tréningek, táborok,

21 21 2.napirendi pont Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további egy jogviszony létesítésének engedélyezése Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A 4. számú előterjesztést tárgyalnánk, nagy tisztelettel köszöntöm Kardos Attila polgármestert. Ladánybene azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy Kutasiné Nagy Katalin körjegyzői munkásságát meghosszabbítani szíveskedjünk további 1 évvel, mert a Ladánybenei jegyző kérte, és szeretné, hogy a 3. évet is gyesen tölthesse kisbabájával. Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen milyen döntést hoztak. Nagy Erzsébet ÜB elnök: A bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk, Ladánybene polgármestere levelében olvashattuk, hogy a helyettesítés meghosszabbítását kérik, így egybehangzóan amellett döntöttünk, hogy támogatjuk ezt a kérelmet. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület is támogassa. Oláh Attila képviselő: Magam részéről is támogatom a segítségnyújtást. Csak azt szeretném kérdezni a jegyző asszonytól és aljegyzőasszonytól, hogy a 2010-es év elég nehéznek tűnik, meg tudják-e problémamentesen oldani így is ezt az időszakot? Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Az aljegyző asszony nevében is mondhatom, hogy természetesen igen, hiszen már a 3. ciklust teljesítjük Ladánybene tekintetében is, úgy gondolom, hogy probléma e tekintetben egyszer sem merült fel, így a továbbiakban is biztosítani tudjuk a zökkenőmentes segítséget. Basky András polgármester: Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 171/2009. (X.14.) ÖH. Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további egy jogviszony létesítésének engedélyezése Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére engedélyezi január 1-től Ladánybene Község jegyzőjének távolléte idejére annak heti 6 órában történő helyettesítését december 31-ig. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában foglalt feladat ellátására kötendő megállapodás aláírására. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október 14.

22 22 3.napirendi pont Gerébi Kúria Kft Geréby sírbolt rendbe hozatalával kapcsolatos kérelme Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A Geréby sírbolt rendbe hozatalával kapcsolatos az előterjesztés. Korábban egy évvel ezelőtt már sor került egy állagmegőrzésre, akkor a Gerébi Kúria Kft és Lajosmizse Város Önkormányzata közös finanszírozásával oldódott meg. A mostani kérelemben is Szélesi László azt írja hogy közös teherviseléssel próbáljuk megoldani ezt a feladatot, hiszen mára már balesetveszélyessé vált. A felét ők támogatnák, a felét pedig mi. Felmerült a bizottsági ülésen is, hogy vannak-e élő leszármazottai a Gerébi családnak, hogy nekik kellene erről gondoskodni, de nem találtunk. Amennyiben nem újítjuk fel, nyílván meg kell szüntetni ezt a sírhelyet. Talán nem ez a helyén való, hiszen ez a név Lajosmizse hírnevét is öregbíti. Két árajánlat érkezett be a felújítással kapcsolatban, az egyik forint, a másik egy Ft bruttó ajánlat. Marton Ferenc képviselő érintettséget jelentett be a témában, hiszen az egyik árajánlatot ők adták. Basky András polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, elfogadásra javasolja a 2. javaslatot, tehát a felújítást, én magam is ezt támogatom. Sápi Tibor képviselő: Érdeklődök, hogy milyen mélységű volt a kutatás, konkrétan tudjuk-e hogy nincs élő rokon, vagy csak ismeretség alapján. Basky András polgármester: Az egyetlen rokon, akiről tudunk az Argentínában lakott Geréby Katinka, akiről úgy tudjuk, hogy már nem él, de valóban bizonyítványt nem láttam róla, leszármazottai, örökösei nincsenek. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy ha netán élne is leszármazottja Argentínában, vagy valahol a Föld másik oldalán, a Geréby név a városunknak annyi pluszt adott, hogy kötelességünknek érzem a rendbehozatalt támogatnunk, gyakorlatilag már műemléknek nevezhetjük. Feleslegesnek tartom a további kutatásokat rokonok után. Basky András polgármester: A hírnév nagyban az üzemeltetőknek köszönhető, de valóban Lajosmizse nevével összefügg. Jelen van körünkben a kivitelező, aki az egyik ajánlatot adta, szeretném megkérdezni tőle, hogy van-e még olyan fal, ami alkalmas alapnak a felújításhoz? Orlov Bálint kivitelező: centiméterig lementünk, van tégla. Bekötésekkel megoldható lenne. Basky András polgármester: Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozat-tervezettel, mely szerint Ft lenne a mi részünk, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő, Marton Ferenc képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

23 23 172/2009. (X.14.) ÖH. Gerébi Kúria Kft Geréby sírbolt rendbe hozatalával kapcsolatos kérelme Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gerébi Kúria Kft részére Ft fejlesztési célú pénzeszközt ad át a Geréby sírbolt felújításához történő hozzájárulás céljából. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatáshoz szükséges forrást a Lajosmizse Város Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet 5. számú mellékletében a felújítási kiadások között tervezett temető felújítási kiadások terhére biztosítja, és egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő a határozat 1.) pontjában meghatározott összeg átvezetését. 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a Gerébi Kúria Kft-vel az Együttműködési megállapodást kösse meg. Határidő: október 14. Felelős: Képviselő-testület 4. napirendi pont A Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden intézményünknek van külön házi rendje, de mivel az elmúlt időszakban összevonásra kerültek, a közoktatási törvény pedig kimondja, hogy egységes házirendnek kell lennie, ezért átdolgozásra és egységesítésre kerültek. Az ehhez szükséges fórumokat, a Diákönkormányzat, Szülői Szakszervezet az iskola végigjárta, beépítette a javaslatokat. Mindezt a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia, ahhoz hogy életbe léphessen. Az anyag mellékletét terjedelme miatt nem osztottuk ki, de a honlapon megtekinthető volt, illetve személyesen itt a Hivatalban is. Megkérem az igazgató urat, hogy a házirend fontosabb elemeiről számoljon be nekünk. Osbáth Barna FIÁI igazgató: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő- Testületet. A házirendben szabályozni kell többek között az iskolát használók kötelességeit és lehetőségeit, a gyerekekkel kapcsolatos jutalmazások és megrovások lehetőségeit. A Szülői szervezettel közösen próbáltunk olyan szabályokat bele vinni, mint például az egységes nyakkendő, ami ne legyen túl kihívő, de dekoratív legyen, ez abszolút szülői támogatottsággal lett elindítva. Szeretném megköszönni az iskola pszichológust, nagyon örülök, hogy nyert a pályázat, bízom benne, hogy a gyerekek is sokat nyernek vele. Basky András polgármester: MOB támogatta, én is támogatom, elfogadását javaslom. Vane valakinek további kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

24 24 173/2009. (X.14.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános Iskola házirendjét jóváhagyja. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét soros ülésén tájékoztassa. Felelős: Képviselő-testület, jegyző Határidő: október 6. 5.napirendi pont A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének fenntartói engedélyezése a 2009/2010-es tanítási évre vonatkozóan Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A maximális osztály létszám túllépés lehetőségére már adtunk be kérvényt, most is 20 %-kal történő túllépés az indokolt. A MOB ülésén tárgyalta, elfogadásra javasolta a kérelmet, úgy gondolom nekünk is támogatnunk kell. Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 174/2009. (X.14.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének fenntartói engedélyezése a 2009/2010-es tanítási évre vonatkozóan Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés c.) pontjában valamint a 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján a 2009/2010-es tanítási évre vonatkozóan engedélyezi a Fekete István Általános Iskola részére a maximális osztály létszám tanítási év közben 20%-al történő túllépését. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október 6.

25 25 6. napirendi pont Részvétel az IRM felhívásában közzé tett Településőr-programban Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Van egy pályázati kiírás, melyben lehetőség nyílik, hogy az önkormányzatok településőrt foglalkoztassanak, így nálunk két településőr beiktatására van lehetőség. Amennyiben közcélú foglalkoztatású személyt alkalmazunk, a minisztériumtól 80 ezer Ft. egyszeri támogatást tudunk igényelni felszerelés támogatására. Ha köztisztviselőként alkalmaznánk az önkormányzatnak sokkal több költsége keletkezne, mivel bizonytalan a kimenetele a keretnek, mert csak addig tudják a támogatást biztosítani, amíg a keret el nem fogy. Azt a verziót válasszuk, mely szerint a közcélú munka keretében foglalkoztatottak közül válasszunk ki két személyt. Az előterjesztés mellékletében a Támogatási megállapodás III. pontja szerinti verziót támogatnánk és két főre pályáznánk.a PTK tárgyalta és támogatta a pályázat benyújtását. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal, valamint a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 175/2009. (X.14.) ÖH. Részvétel a Településőr-programban Határozat 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett a közrend és közbiztonság erősítése érdekében közterületfelügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok részére kiírt felhívásra 2 főre a pályázatát benyújtsa. 4. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Támogatási megállapodás III. 1. pontja szerinti támogatási formát fogadja el. 5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában elfogadott támogatási formát tartalmazó Támogatási megállapodás aláírására és ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtására. 6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 fő alkalmazásra kerülő településőrt a TÁMOP program keretében biztonsági őri képzésre beiskolázza, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott rendelkezésre állási támogatásban részesülők között nincs megfelelő végzettségű személy. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október napirendi pont A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel kötött bérleti szerződés módosítása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elmúlt testületi ülésen már döntöttünk arról, hogy támogatjuk a tűzoltóság épületének az átalakítását. A tegnapi nap folyamán volt a bejárás és

26 26 megnéztük a tűzoltóság jelenlegi körülményeit és az elképzelésekről is tartott tájékoztatót Koller Dániel elnök. A rajzon látható amennyiben a beruházások megvalósulnak milyen mértékű a terület visszaadása. A bérleti szerződés módosítását a mellékletben megtalálhatják. Az 5. pontban lenne apróbb változtatás, mely helyesen: Minden még hátralévő meg nem kezdett év után lenne, tehát a még megkezdett helyett. Marton Ferenc képviselő: A bérleti szerződés módosításával egyetértek, de csak arra az állapotra vonatkozzon, amikor ezt a feladatot látja el működőképesen. Ha az állami finanszírozás megszűnik, megroggyan a testület, akkor ezt a feladatot nem tudja ellátni, akkor térítésmentesen adja vissza. Dr.Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd: Rendeltetésszerűen használja, nyilván tűzoltási célra, ezt kellene pontosítani, és e tekintetben is módosítani a szerződést. Ez egy új helyzet, mit szól hozzá a másik fél, ha beruház, akkor vissza kell adnia, ez egy jogvitának lehet az alapja. Basky András polgármester: Az átalakítását azért végzik el rajta, hogy a tűzoltásnak a legoptimálisabban tudjanak megfelelni. Dr.Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd: 5 perces szünetet kérnék, hogy végig gondoljuk. Basky András polgármester: Amennyiben Marton Ferenc képviselő fenntartja a módosítását, akkor technikai szünetet rendelek el. Marton Ferenc képviselő: Fenntartom, garanciát kérek. s z ü n e t Basky András polgármester: Megszületett a megegyezés, kérem az ügyvéd urat ismertesse, mellyel a bérleti szerződést egészítjük ki. Dr.Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd: A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a bérbeadót az előző pontban irt visszafizetési kötelezettség csak abban az esetben terheli, ha Lajosmizse területén a tűz és katasztrófavédelmi feladatokat a bérlő saját maga, vagy más szervezet által el tudná látni. Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a kiegészítéssel együtt a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (Koller Dániel képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta.

27 27 176/2009. (X.14.) ÖH. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel kötött bérleti szerződés módosítása Határozat 1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel, valamint a Lajosmizsei Városi Tűzoltó Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosítását az 5. ponthoz elhangzott módosítással, valamint az alábbi kiegészítéssel: 6. A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a bérbeadót az előző pontban írt visszafizetési kötelezettség csak abban az esetben terheli, ha Lajosmizse területén a Tűz - és Katasztrófavédelmi feladatokat a bérlő saját maga, vagy más szervezet által el tudná látni. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására, amennyiben az LTMMK bemutatja a szerződésmódosítás 1.sz. mellékletét képező átalakítási tervet. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október napirendi pont Terület térítésmentes használatba adása RC autók gyakorlópályájához Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Kérelem érkezett be hozzánk RC autók gyakorlópályájának térítésmentes használatba adására. Itt van körünkben Hegedüs István, aki az egyik kérelmező. A sportpálya mögötti területen egy kis területet szeretnének használni, melyen RC autók számára gyakorló pályát létesítenének. A pálya közelében van néhány családi ház. Ha zavarja a lakókat az autók zaja, és panasz érkezik a lakóktól a szerződés 8 napon belül felbontható. Egyebekben a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel felmondhatja. A határozati javaslatban annyi változás van, hogy 150x150 m kerüljön használatba adásra. Marton Ferenc képviselő: Egyetértek a terület odaadásával. Azt a környéket jól ismerem, én a helyükben először meginterjúvolnám a lakókat mielőtt elkezdenék a pálya építését. Apró Ferenc képviselő: A kerítés felé eső rész 50 m, javaslom kerítésig adjuk oda, mert a 10 méteres sávot senki nem fogja használni. Dr.Adonyi Lajos alpolgármester: Kerüljön bele a szerződésbe ha bármilyen módon megszűnne a szerződés a használatba adó nem köteles más területet biztosítani a használatba vevőnek. Semmilyen formában az átalakításnak az ellenértékét nem követelheti. Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a két kiegészítéssel, valamint a határozati javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

28 28 177/2009. (X.14.) ÖH. Terület térítésmentes használatba adása RC autók gyakorlópályájához Határozat 1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 841 hrsz-ú ingatlanból Hegedűs István Lajosmizse, Liszt F.u.37. szám alatti lakos részére 100m x 50m nagyságú terület kerüljön használatba adásra a mellékelt használati szerződésnek megfelelően azzal, hogy használati szerződést az alábbiakkal ki kell egészíteni: A 3.pontban Amennyiben a használatba vevő bármi nemű átalakítási munkát, beruházást végez a használatba vett területen, annak megtérítésére igényt nem nyújthat be a használatba adó felé. A 4. pontban A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a használatba adó a használatba vevőnek nem köteles másik területet biztosítani. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a használati szerződés aláírására. Felelős: Képviselő-testület Határidő: október napirendi pont Előminősítő pályázat benyújtása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatására Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A házi segitségnyujtást a következő évtől új formában kívánja elláttatni az állam és be kell nyújtani egy előminősítő pályázatot, mert ellenkező esetben nem leszünk jogosultak normatívára, mivel ezt a házi segitségnyujtást továbbra is szeretnénk üzemeltetni. Nyilatkozni kell, hogy szeretnénk folytatni a munkát. Van-e kérdés, vélemény. Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal és a határozati javaslatban leírtakkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 178/2009. (X.14.) ÖH. Előminősítő pályázat benyújtása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által közzé tett és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására vonatkozó. előminősítő pályázati felhívásra. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetőjét a

29 29 pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok összeállítására, illetve Lajosmizse város polgármesterét a pályázat benyújtására. Felelős: Képviselő-testület, ill. intézményvezető és polgármester Határidő: október 14., ill november napirendi pont Interpellációk Sápi Tibor képviselő: Meg kellene vizsgálni a lehetőségét annak, hogy a Posta nyitvatartási ideje meghosszabbításra kerüljön. A hét legalább két napján l7 óráig tartana nyitva, vagy szombat délelőtti nyitva tartással üzemelne., Basky András polgármester: Két évvel ezelőtt már volt ilyen igényünk, de elutasítottak bennünket, még egyszer írunk levelet és kérjük a Postát méltányolják a lajosmizsei lakosok kérését. Van-e további interpelláció? Amennyiben nincs, kérdezem az interpellálót, hogy a kérdésre adott választ elfogadja-e? Sápi Tibor képviselő: Igen elfogadom a választ. Több napirend nem volt, így polgármester a képviselő-testületi ülést órakor bezárta. kmf. /: Basky András sk.:/ /: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/ polgármester jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: /: Sápi Tibor sk.:/ /: Biró Tiborné sk.:/ képviselő képviselő

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17. Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/3/2010. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 2008. október 8.

Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 2008. október 8. Lajosmizse Város Önkormányzata I/7-13/ 2008. Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 2008. október 8. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 152/2008. (X.8.) A ValdiDent Fogászati Betéti Társaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/15/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 4. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére Tárgy: Elızetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben