Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege"

Átírás

1 1 Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok I. Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 0 II. Külső finanszírozás működési kiadásai 0 0 Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 Külső finanszírozásból származó működési 0 III. bevételek 0 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

2 2

3 2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

4 3 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek Helyi adók 2.1 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 400 Átengedett központi adók összesen

5 4 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv Előző évi támogatások, visszatérülések összesen V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom

6 5 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen 0 IX X Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei 0 Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 0 Működési célú hitelek összesen 0 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

7 6 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt

8 7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII VIII IX Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú

9 8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV V VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság 1 436

11 10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

12 10 4. sz. melléklet Társulások évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat Bevételi cspt csp előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen Társulások bevételei összesen 3 750

13 11 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Közlekedés tervezés Hosszú távú városfejlesztési koncepció Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás Infomatikai szolgáltatások Polgármesteri hivatal hardver karbantartása Gépvásárlás Szoftver vásárlás Műszaki nyilvántartás, feldolgozás Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Földhivatali digitális térkép használata Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása E-önkormányzati rendszer fejlesztése Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám.elsz Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Választókörzeti keret Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése SZINT Kft. támogatása Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése Közvilágítás Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret Orvosi rendelők karbantartása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése Parlagfű program Szeged város fakataszterének elkészítése Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Szeged Tisza part rendezése Véderdő kialakítása Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Nyílvános illemhely üzemeltetése Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb Biopolisz Kft működési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Tisza Volán Zrt normatív támogatása SZKT normatív támogatása

14 12 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Pedagógus "Életműdíj" Szeged Ifjú Tehetsége Szakképzési fejlesztési program Iskolák külföldi diák-kapcsolatai mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP Tanulói laptop program Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Évfordulós kiadvány Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény

15 13 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 7 Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Szeged Kártya bevezetése Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Kultúra 2000 pályázat Sportlétesítmények bérlése Kultúra, sport összesen Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek Egyéb igazgatási kiadások Reprezentációs kiadások Frakcióköltségek Külkapcsolati költségek Országgyűlési választások Helyi önkormányzati választások Igazgatási kiadások Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása Sport célú támogatási keret Kiemelt sportesemények támogatása Polgármesteri keret Egyházi támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret Kiemelt városi rendezvények Információs kiadványok Városmarketing Per és egyéb költségek Vagyonbiztosítási kiadások Könyvvizsgálat Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltségek Központi támogatás maradv. visszafizetése Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Kisebbségi székház üzemeltetési tám Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Rendőrség támogatása Bűnmegelőzési Tanács Polgárőri tevékenység támogatása Polgárvédelmi feladatok Esélyegyenlőségi Iroda működtetése Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése Hatósági feladatok elvégzése Területfejlesztési költséghozzájárulás Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

16 14 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Esély a Stabilitásra Közalapítvány Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Lakossági közműfejlesztés támogatása Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Költségvetési int évi kiutalatlan támog évi kiut Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen

17 15 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Domaszéki út kiépítése Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése Új autóbusz megállóhelyek létesítése Csillapított forgalmú övezetek kialakítása Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont Kerékpártárolók építése Marostő járdaépítés Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u Kerékpárút rekonstrukciós keret Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP József Attila Iskola akadálymentesítése Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház Újszegedi Liget - Játékok Kertje Szőregi homokbánya Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr Iparosított techn készült lakóépületek felújítása Kémény felújítási program (2009.) Új fedett uszoda építése Tűzoltóság eszközfeljesztése Szegedi Regionális Repülőtér Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Vitéz utcai Bölcsőde Kémény felújítási program (2008.) Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Hajlat u Bölcsőde felújítása Zsiráfház építése Színház energetikai korszerűsítése Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció Két Állatkert "TwoZoos" projekt Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése sz. melléklet

18 16 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 52 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön IKV Zrt. részére tagi kölcsön SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása Úthálózat rekonstrukció Széchenyi tér rekonstrukció Újszegedi Liget rekonstrukciója Északi városrész és járda rekonstrukció Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Közvilágítás fejlesztés Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás Lézerközpont projekttársaság alapítása Innovációs projektttársaság alapítása Buszmegálló rekonstrukció Városrészi közterület fejlesztési keret Karácsonyi díszvilágítás Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása Egészségügy összesen Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mft) évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mft) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa Vízügyi Építési Alap ÁFA sz. melléklet

19 17 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 13 Elektromos tömegk. visszaig. áfa SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Újszegedi Református templom építésének támogatása Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Kötvény kamat elszámolások Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen sz. melléklet

20 18 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program Bevizsgált játszóterek felújítása Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs Sás u. 2., lapostető szigetelés Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Bajai út 9., tető javítás Szociális ellátás összesen Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás Ady Kollégium nyílászárók cseréje Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendszer kiép Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiépítés Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 99 99

21 19 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás Rock Klub kialakítás Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások 1 József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme Országgyűlési képviselői irodák kialakítása Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1. sz. melléklet Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Intézmény neve Személyi Intézmény juttatás összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 141 141 Csonka J.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. május 1- tól 2012. október 31-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai . oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 50 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 009.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti terve Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei,

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város Fogászati ügyelet LFP-2008-LA-7, LFP-2009-LA-7 kódszámú termofor kémények felújítása c. pályázatok, valamint a LFP-2008-LA-2 iparosított technológiával építetett lakóépületek felújítása c. pályázat kezelése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított %-a Eredeti

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/211. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 8/21. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Old alsz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Old alsz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2010. (V.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései)

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) Tisztelt Közgyűlés! I. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.) 2013. évi szerződések (Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.) 1. szerződés tárgya:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. KIMUTATÁS - a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről - 1. sz. melléklet E.Ft. Megnevezés Központi irányítás összesen M Á T É S Z A L K A K Ö Z P O

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések Thealter fesztiválok megrendezése Együttműködési megállapodás Szeged M.J. Város Önkormányzata - MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ 5.200.000,-Ft 2009.01.01. - 2013.12.31. Szegedi Jazz Napok

Részletesebben

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLT ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE 1. Testületi szervek mőködési feltételeinek javítása, döntéselıkészítés, végrehajtás jobb végzése 1. Testületi döntéshozatal minıségivé

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja az Javasolt típus I. Árubeszerzés Villamos áram beszerzése önkormányzati intézményekbe 86 539 109 905 nyílt 2014.04. 2014.09.01-2015.12.31. nem Baross Gábor Ált. Iskola Sportpálya lefedése sátorszerkezettel

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben