Mellékletek és részletező táblázatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékletek és részletező táblázatok"

Átírás

1 Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek Község Önkormányzat Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti 2. számú melléklet bontásban 3. számú melléklet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei és Kiadásai kormányzati 4. számú melléklet funciókszerinti bontásban 5. számú melléklet Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 6. számú melléklet Sombereki Óvoda Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 7. számú melléklet Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Bevételei és Kiadásai 8. számú melléklet kormányzati funciókszerinti bontásban Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 9. számú melléklet Önkormányzat összesen Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda 10. számú melléklet Tagintézményenként 11. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 12. számú melléklet Az önkormányzat létszámadatai 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 14. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 15. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 16. számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 17. számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 18. számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege Somberek Község Önkormányzata évi előirányzat felhasználási és likviditási 19. számú melléklet terve 20. számú melléklet Somberek Önkormányzat konyha részletes költségvetése

2 Sorszám Bevételek Somberek Község Önkormányzata évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi előirányzat évi évi Megnevezés előirányzat előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott Tartalékok Általános Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: ( ) Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: ( ) Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat 25. Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 26. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 27. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 28. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 29. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 30. Egyéb külső finanszírozási bevételek 31. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású Ft Ft ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : kötött felhasználású (DRV) Ft Kincstárjegy Ft

3 Ft

4 2. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Választott tisztségviselők juttatásai Ft Egyéb külső személyi juttatások T+ A kiküldetés+m megbizás Ft Kiküldetések kiadásai Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Finanszírozási kiadások Ft Ft Cofog: Köztemető-fenntartás és -működtetés Egyéb közhatalmi bevétel Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek Ft Tulajdonosi bevétel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből.származó bevétel földbérletek Ft Kamatbevételek kincstárjegyhozam Ft Működési bevételek Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - kisbusz (JZL 527) Ft Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel -DRV ZRT Felhalmozási bevételek Ft Ft Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft 4

5 Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ingatlanok beszerzése, létesítése Ft Beruházások Ft Ft Cofog: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ft Működési célú központosított előirányzatok- bérkompenzáció Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Ft Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft 0 Ft 0 Ft Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA Ft Magánszemélyek kommunális adója Ft Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Ft Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Tartalékok Ft Tartalékok céltartalék Ft Egyéb működési célú kiadás Ft A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései MÁK vissza Ft Ft Ft Cofog: Támogatási célú finanszírozási műveletek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Ft Felhalmozási célű előző évi maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Ft Ft Ft Cofog: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft 5

6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások 0 Ft Szociális hozzájárulási adó 0 Ft Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás H.T.:2015/ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft 6

7 Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Béren kívüli juttatások Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Ft Ft Cofog: Közfoglalkoztatási mintaprogram START -BELVÍZ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások összesen 0 Ft Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: közfoglalkoztatás START- BELVÍZ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Közlekedési költségtérítés Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszk Ft Munka és védőruha Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Közfoglalkoztatási mintaprogram - START MG- i Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft 7

8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Készletértékesítés ellenértéke Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Munka és védőruha Ft Más egyéb szolgáltatások ( talajművelés) Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ft Cofog: Egyéb szárazföldi személyszállítás Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft MT alapján teljes, részmunkaidős bére Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyé szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft 8

9 Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft Ft Cofog: Közvilágítás Villamos energia Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Zöldterület-kezelés Vis major pályázati bevétel -Teniszpálya Ft Vis major pályázati bevétel -Rákóczi u Ft Vis major pályázati bevétel- Rákóczi u partfal Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére- komp Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft 9

10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály teniszpálya Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi Ft Felújítások Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA teniszpálya Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi Ft Ft Ft Cofog: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Hajtó és kenőanyag Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Szállítás Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Más egyéb szolgáltatások / szemétszállítás Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Kötelező jellegű díjakat Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft 10

11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, Ft Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Cofog: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft 11

12 Egyéb működési célú kiadás Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft Ft Cofog: Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési bevételek Ft Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Kiküldetési költség Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 0 Ft Ft Ft Cofog: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft 12

13 Cofog: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZMŰVELŐDÉS Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások Ft Működési célú átvett pénzeszköz Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatások összesen Ft Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft 13

14 Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Szállítás Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik -ÓVODA Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik normatíva+ GD Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Ft SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások Ft Ft Ft Cofog: Óvodai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 14

15 05243 Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: munkahelyi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft 15

16 Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai 0 Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft 16

17 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély önk Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -szünidei Vásárolt élelmezés Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - települési támogatások rendszeres rendszeres települési támogatás Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Szociális étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 17

18 05243 Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Vásárolt élelmezés Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel Ft Működési bevételek Ft Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - bursa Ft eseti támogatás - átmeneti segély Ft Köztemetés Szoc.tv Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft 18

19 Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft 19

20 05263 Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai 0 Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Fizetendő általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN Ft Ft Ft 20

21 K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft K5 Egyéb működési célú kiadások Ft K6 Beruházások Ft K7 Felújítások Ft K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft K9 Finanszírozási kiadások Ft KIADÁS ÖSSZESEN Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Ft B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft B3 Közhatalmi bevételek Ft B4 Működési bevételek Ft B5 Felhalmozási bevételek Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz Ft B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 21

22 Sorszám Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek évi előirányzat 3. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Központi irányító szervi támogatás Egyéb működési célú kiadások 6. Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi Likviditási célú hitelek törlesztése 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 14. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 15. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 18. Felhalmozási bevételek Felújítások 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 21. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 22. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) 23. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 24. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 25. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 26. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 27. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 28. Egyéb külső finanszírozási bevételek 29. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 30. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet január 1-én Ft

23 4. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám Főkönyvi szám név évi eredeti ei Egyéb közhatalmi bevételek Ft Közhatalmi bevételek Ft Kamatbevételek Ft költségek visszatérítései Működési bevételek Ft Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Központi, irányító szervi támogatás Ft Finanszírozási bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Ft Jubileumi jutalom Ft Béren kívüli juttatások Ft Ruházati költségtérítés Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Ft Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Informatikai eszközök Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolg igénybevétele Ft Internet díj Ft Telefonszámla Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Egyéb dologi kiadások Ft Dologi kiadás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ft K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások Ft K7 K8 K9 B1 B2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft B3 Közhatalmi bevételek Ft B4 Működési bevételek Ft B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft

24 Sorszám Megnevezés Bevételek GD ÓVODA Sombereki Óvoda évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege SOMBEREK ÓVODA évi előirányzat összesen Kiadások Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) Egyéb működési célú kiadások 6. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 25. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 5. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat összesen 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016 január 1- én: Ft

25 6. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Óvoda évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Sombereki Óvoda Cofog: SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi szám Főkönyvi szám név évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Ft Működési bevételek Ft Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : Ft Cofog: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi Főkönyvi szám név évi előirányzat szám Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás Ft Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Finanszírozási bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft kompenzáció Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Gyógyszer Ft Könyv, folyóirat Ft Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft 25

26 Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Dologi kiadás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : Ft Görcsönydobokai Tagóvoda Cofog: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi szám név szám évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Finanszírozási bevételek Köztisztviselők,közalkalmazottak bére kompenzáció JUBILEUMI jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Más járulék fizetési kötelezettség Munkaadókat terhelő járulék Gyógyszer Könyv, folyóirat Kis értékű tárgyi eszköz Szakmai anyag beszerzése Irodaszer Munka és védőruha Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

27 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Pénzügyi bankköltség Más egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Dologi kiadás Kiadás Görcsönydobokai Tagóvoda összesen: K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások Ft K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 27

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként /2014. Ök. rendelet 4/a. melléklete Köztisztviselık juttatása 970 448 926 154 összesen 970 448 926

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

1. sz. függelék a 1/2018. (II.26. ) önkormányzati rendelethez

1. sz. függelék a 1/2018. (II.26. ) önkormányzati rendelethez 1. sz. függelék a 1/2018. (II.26. ) önkormányzati rendelethez Somberek Község 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 306,0 általános IX. 5 5

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat 2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben