Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 - 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 0 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 0 8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban Adatok forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium - Segítők bértámogatása Végkielégítés - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Szünidei étkeztetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Szociális ágazati pótlék 123. Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció 31. Készletbeszerzés Szociális ágazati pótlék kiegészítés 311. Szakmai anyagok beszerzése Szociális célú tűzifa - Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó 116. Elszámolásból származó bevételek - Egyéb szakmai anyag Elvonások és befizetések bevételei 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Irodaszer, nyomtatvány OEP finanszírozás védőnői szolgálat Munkaruha OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Hajtó, kenőanyag OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás Egyéb üzemeltetési anyag A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Kommunikációs szolgáltatások START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szolgáltatási kiadások HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Közüzemi díjak Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) - Villamos energia Területalapú támogatás - Gázdíj Vízdíj, szennyvízdíj Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vásárolt élelmezés Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Bérleti és lízing díjak melléklet

9 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Közhatalmi bevételek Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Jövedelemadók Működési célú előzetesen felszámított áfa Magánszemélyek jövedelemadói Fizetendő általános forgalmi adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb dologi kiadások 34. Vagyoni típusú adók Ellátottak pénzbeli juttatásai Építményadó Egyéb nem intézményi ellátások Kommunális adó Lakhatási támogatás Termékek és szolgáltatások adói Újszülött gyermekek támogatása Értékesítési és forgalmi adók Gyógyszertámogatás Állandó jellegű iparűzési adó Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó) Ideiglenes jellegű iparűzési adó Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Gépjárműadók Szociális célú tűzifa (2016. évi saját forrás) Egyéb közhatalmi bevételek Szépkorúak támogatása Pótlék Eseti támogatás Bírság Temetési támogatás Közigazgatási bírság Gyermekek átmeneti segélye Működési bevételek Elemi kár enyhítési támogatás Készletértékesítés ellenértéke - Köztemetés Szolgáltatások ellenértéke Arany János ösztöndíj Bérleti díj (Települési Vízmű) Egyéb működési célú kiadások Bérleti díj (Felszabadulás u.29.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - Sírhely Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - Közterület használati díj Egyéb elvonások, befizetések - Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone,Magyar Telekom) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Köztemetés visszatérülés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Napelem használati díj Egyéb tartalék Piaci helypénz Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Beruházások Lakbér Immateriális javak beszerzése, létesítése - Helyiségbérleti díj Ingatlanok beszerzése, létesítése 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ellátási díjak Felújítások Óvodai étkeztetés Ingatlanok felújítása Szociális étkeztetés Informatikai eszközök felújítása - Iskolai étkeztetés Egyéb tárgyi eszközök felújítása 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb felhalmozási célú kiadások Kamatbevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 410. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési bevételek Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg

10 5. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 0 9. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 813. Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Közhatalmi bevételek 0 1. Személyi juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Foglalkoztatottak személyi juttatásai Állatvédelmi bírság Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb közhatalmi bevétel Normatív jutalom 4. Működési bevételek Helyettesítési díj 402. Szolgáltatások ellenértéke Béren kívüli juttatások Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Cafeteria juttatások Fénymásolás Közlekedési költségtérítés Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb költségtérítések Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb működési bevételek Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások

11 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások 5.Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári beiratkozási díj Normatív jutalmak - Fénymásolás Közlekedési költségtérítés - Bérleti díj Egyéb költségtérítések Nyomtatási díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek 21. Szociális hozzájárulási adó Működési célú átvett pénzeszközök Egészségügyi hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag

12 - Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek Személyi juttatások Általános forgalmi adó visszatérítése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Működési célú átvett pénzezközök Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele

13 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti díj Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás 5.Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

14 Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2016-ban, viszonyítva a évhez Támogatások megállapításának figyelembe vett lakosságszám: január évre vonatkozó költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján 2487 fő 3. melléklet adatok Ft-ban Sorszám Támogatás jogcíme Mutató Fajlagos összeg Ft/mutató Összeg Mutató Fajlagos összeg Ft/mutató Összeg I.1.a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 7 fő , Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.ba. ellátásának támogatása 242 ha , I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 49,6 km I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos felad.támogatása I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 20,36 km I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat. 366 fő I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása év 8 hónapra 5,8 fő ,2 fő Óvodapedagógusok bértámogatása év 4 hónapra 5,3 fő ,3 fő II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege (3 hónapra) 5,8 fő ,3 fő II.1. Segítők bértámogatása 2016 év 8 hónapra 4 fő fő II.1. Segítők bértámogatása 2016 év 4 hónapra 4 fő fő II.2. Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 8 hónapra 61 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 19 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 43 fő II.2. Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 4 hónapra 55 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 10 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 49 fő II.5. Kieg. tám. az óvodaped.minősítése miatt 1 fő fő II. Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása III.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása Beszámítás összege 0 0 Beszámítással csökkentett támogatás A évi központi költségvetési törvény értelmében A I.1.a. - I.1.d. szerinti támogatások kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel. A II.1. - II.2. II.5.szerinti támogatások kizárólag az óvoda működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-ának, a rendszeres szociális segély 10%-ának, a lakásfenntartási támogatás 10%-ának önkormányzati saját forrására használható fel. A támogatás a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel. A támogatás felhasználható továbbá a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint gyermekétkeztetés kiadásaira.

15 III.3.c. Szociális étkeztetés 45 fő fő E két feladat közötti támogatás átcsoportosítható. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 2 szolgálat szolgálat III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján 4,91 fő ,57 fő A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el. III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c. III. IV.1.d. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2501 fő fő KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN A támogatás kizárólag a könyvtári és közművelődési feladatok működési költségeire számolható el.

16 2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetés Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK: Iskola,Sportcsarnok Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.Konyha Önkormányzati Kft.Műhely Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI Papír-Írószer Bolt Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás

17 Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

18 Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Szociális hozzájárulási adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások 057 Egyéb felhalmozási célú kiadások melléklet Adatok Ft-ban Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterületek, közkutak, földbérbeadás Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvér-települési kapcsolatok ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Szünidei gyermekétkeztetés Összesen

19 Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi) ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Adatok Ft-ban Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Összesen:

21 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

22 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Tervezett kiadás Szociális célú tűzifa (2016. évi) Elemi kár enyhítési támogatás Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó) Eseti támogatás Temetési támogatás Gyermekek átmeneti segélye Gyógyszertámogatás Köztemetés Arany János ösztöndíj Szépkorúak támogatása Összesen:

23 8. melléklet Kisszállás Polgármesteri Hivatal köztisztviselő polgármester Intézmény ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK, ÁLLÁSHELY év szakmai technikai összesen Teljes munkaidő részmunkaidő Teljes munkaidő részmunkaidő Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár március 16-tól 2 0,5 2,5 Összesen 18 0,5 4 22,5 Feladatellátáshoz szükséges további létszámok Védőnői szolgálat 1 1 Tanyagondnoki szolgálat 2 2 Étkeztetés 1 1 Fogászati alapellátás (fogászati asszisztens) 0, től (fogorvos, fogászati asszisztens) 2 2 Településüzemeltetés 2 2 Közfoglalkoztatás éves létszámterve Összesen: Önkormányzati létszám összesen 26 0, ,5

24 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés évi terv K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet Ivóvízminőség javító program hozzájárulás Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás kerékpárút karbantartásához támogatás Önkormányzati Kft. működési támogatása Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Összesen (K506+K512+K513):

25 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadásai 10. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés évi terv K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kisszállás Önkormányzati Kft. Ebből: - temető üzemeltetéséhez hulladékgyűjtő konténerek vásárlása Összesen:

26 Kisszállás Község Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve 11. melléklet Adatok Ft-ban Jogcím évi tervszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen:

27 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi közvetett támogatások előirányzata 12. melléklet Adatok e Ft-ban Támogatás alapja száma Támogatásban részesülők összege 1 Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni a teljes mértékben a kivetette kommunális adót Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum Ft erejéig Kisszállási Víziközmű Társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Fogorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Gyermekorvosi rendelő bérleti díj Falugazdász iroda helyiségbérleti díja KMB iroda helyiségbérleti díja Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Sportegyesület Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs Közvetett támogatások összesen:

28 13. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban 1. Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs. Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei 14. melléklet Adatok Ft-ban Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból megvalósuló folyamatban lévő projektje nincs.

29 Kisszállás Község Önkormányzata évi beruházási, felújítási kiadásai 15. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám Forrásösszetétel Alap Áfa Pályázati forrás Saját erő K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop Pendrive (3 db) Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop Asztali számítógép Külső winchester Reapeter WIFI jelismétlő K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató Szürő audiométer Halogén vizsgáló lámpa Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése - Riasztórendszer kiépítése A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat TP / db segélyhívó készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására

30 - Gyermekkönyvtárba székek Függönyök, karnisok Művelődési Ház - Fénymásoló Tűzhely Vasaló Elektromos fali darts játék Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere K7 Összesen:

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019 TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019 Tartalom I. BEVEZETŐ... 4 II. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT... 5 II.1 TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI... 5 II.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA... 6

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem 1. számú melléklet Megnevezés Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként adatok ezer ft-ban 2. számú melléklet 011130 013320 013350 013360 018030 031030 041232

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D 1. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi Megnevezés 2014. terv 2015. terv módosított előirányzat

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben