Önkormányzati Rendeletek Tára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Rendeletek Tára"

Átírás

1 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(V.04.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Módosított rendelet azonosítója: 7/2014.(V.05.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: május 4. Hatályba lépés dátuma: május 5. Dokumentum készült: május 4.

2 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) a.) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdésben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. b.) pontjában meghatározott körében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a., működési bevételét : e Ft-tal b., felhalmozási bevételét : e Ft-tal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített a., működési kiadását : e Ft-tal fogadja el. a.a., személyi juttatások : e Ft a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : e Ft a.c.,dologi kiadások : e Ft a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai : e Ft a.e., egyéb működési célú kiadások : e Ft b., felhalmozási kiadását : e Ft-tal fogadja el. b.a., felújítási kiadás e Ft b.b., felhalmozási, beruházási kiadás e Ft b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft (3) A költségvetés bevételi többletét : e Ft-ban állapítja meg, melyből : a., működési bevételi többlet : e Ft b., felhalmozási bevételi többlet : e Ft. (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását e Ft -tal fogadja el. a., működési célú maradvány: e Ft b., felhalmozási célú maradvány : e Ft. (5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 313 e Ft tal fogadja el, melyből : a., működési célú finanszírozási bevétel : 0 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel: 313 e Ft. (6) A finanszírozási műveletek kiadásait e Ft-tal fogadja el, melyből: a., működési célú finanszírozási kiadás : 439 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás : e Ft. 2 / 63

3 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak ét az 1. melléklet szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti ét,, és bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat általános működési és ágazati aihoz biztosított költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 3. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott ok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként,, és bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként,, és bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja. 4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. 6. A felhalmozási kiadások ét beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el. 7. (1) Az önkormányzat költségvetésének ét tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja. 8. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 9. Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 10. A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi ét a 14. melléklet szerint jóváhagyja. 12. Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. 3 / 63

4 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 13. Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. 14. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg. 15. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványt működési célra használhatják fel. 16. Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet szemlélteti. 17. Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja. 18. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi. 19. A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. Záró rendelkezések 20. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tiszaföldvár, április 30. Hegedűs István polgármester Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 4 / 63

5 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Kihirdetési záradék E rendelet kihirdetésére május 4-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban. Tiszaföldvár, március 30. Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 5 / 63

6 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat év összevont bevételei Sor sz. módosított előirányzat évi összesen rovat szám terv Teljesítés %_a A B C D E F G H I J K 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B12 9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 13. Vagyoni tipusú adók B % 14. Értékesítési és forgalmi adók B % 15. Fogyasztási adók B Gépjárműadók B % 17. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 18. Egyéb közhatalmi bevételek B % 19. Közhatalmi bevételek (= ) B % 20. Szolgáltatások ellenértéke B % 21. Közvetített szolgáltatások értéke B % 22. Tulajdonosi bevételek B % 23. Ellátási díjak B % 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 25. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 26. Egyéb működési bevételek B % 27. Működési bevételek (= ) B % 28. Ingatlanok értékesítése B % 29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B % 31. Működési célú átvett pénzeszközök B % 32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 33. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 34. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 35. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 36. Államháztartáson belüli megelőlegezés % 37. Finanszírozási bevételek B % 38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % 6 / 63

7 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat módosított Teljesítés szám terv előirányzat összesen %-a A B C D E F G H I J K 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 15. Finanszírozási kiadások % 16. KIADÁSOK ÖSSZESEN % / 63

8 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat bevételei Sor sz. Forrás megnevezése módosított előirányzat évi évi összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % 11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 14. Vagyoni tipusú adók B % 15. Értékesítési és forgalmi adók B % 16. Fogyasztási adók B Gépjárműadók B % 18. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 19. Egyéb közhatalmi bevételek B % 20. Közhatalmi bevételek (= ) B % 21. Szolgáltatások ellenértéke B % 22. Közvetített szolgáltatások értéke B % 23. Tulajdonosi bevételek B % 24. Ellátási díjak B % 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 29. Működési bevételek (= ) B % 30. Ingatlanok értékesítése B % 31. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B % 33. Működési célú átvett pénzeszközök B % 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 35. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 36. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 38. Államháztartáson belüli megelőlegezés % 39. Finanszírozási bevételek B % 40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Teljesítés %-a 8 / 63

9 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2014évi kiadásai Sor sz. módosított előirányzat összesen Teljesítés %-a rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 15. Finanszírozási kiadások % 16. KIADÁSOK ÖSSZESEN % 9 / 63

10 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal bevételei Sor sz. Forrás megnevezése módosított előirányzat összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Közhatalmi bevételek % 4. Szolgáltatások ellenértéke B % 5. Közvetített szolgáltatások értéke B % 6. Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 9. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B % 13. Működési bevételek (=3+ +11) B % 14. Működési célú átvett pénzeszközök B % 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 17. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal kiadásai Teljesítés %-a Sor sz. Forrás megnevezése módosított Teljesítés rovat %-a szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K Költségvetési kiadások K1-K % 10 / 63

11 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 4. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Városi Bölcsőde 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Bölcsőde 2014.I.negyedévi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 11 / 63

12 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 5. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Belterületi Óvoda bevételei módosított előirányzat évi évi összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Teljesítés %-a Belterületi Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat évi évi összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % Teljesítés %-a 12 / 63

13 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 6. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Homoki Óvoda 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Homoki Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 13 / 63

14 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 7. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Vadárvácska Óvoda 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése Teljesítés módosított %-a rovat szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Vadárvácska Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L Teljesítés %-a 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14 / 63

15 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 8. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Ház bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B8 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Művelődési Ház kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 15 / 63

16 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 9. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Városi Könyvtár 2014.évi bevételei rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Könyvtár 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 16 / 63

17 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 10. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014.évi bevételei rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 0% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K12 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 17 / 63

18 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 11. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Egyesített Szociális Intézmény 2014.évi bevételei Sor Forrás megnevezése módosított %-a Teljesítés sz. rovat szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B % 5. Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B % 7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 8. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 9. Kamatbevételek B % 10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B % 12. Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maravány igénybevétele % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Egyesített Szociális Intézmény 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 18 / 63

19 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 3. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működéséhez biztosított általános támogatások részletezése év A B C D Jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati ok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma évben 4 hónapra II.1.(3)2 óvodapedagogusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvoda működtetési támogatás II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok támogatása III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása Muzeális ok támogatása V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása Üdülőhelyi ok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési ainak egyéb támogatása Helyi szervezési intézkedések támogatása E útdíj bevezetése miatti kompenzáció évi bérkompenzáció VI. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Hitelállomány rendezése Közszolgálati dolgozók 2014.évi bérkompenzációja ÖSSZESEN: VII. Felhalmozási célú központositott támogatások Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vis maior támogatás támfal építés Múzeum fejlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés támogatáa Csapadékvíz elvezetés EU-önerő Szennyvízcsatorna építés EU. önerő / 63

20 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ainak kiemelt bevételi előirányzatai, és bontásban év Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormány Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú Államigazgatási működési és támogatások, Felhalmozási Önkormányzati Bevételek Önként Önként Költségvetési szerv zati Működési bevétel célú központi célú pénzeszköz támogatások áht.- Kötelező Kötelező ágazati átvett bevétel támogatás összesen funkció támogatás átvétel on belülről támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P Városi Bölcsőde Belterületi Óvoda Homoki Óvoda Vadárvácska Óvoda Városi Művelődési Ház Városi Könyvtár Tiszazugi Földrajzi Múzeum Egyesített Szociális Intézmény Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális 11. ellátások, juttatások Ö s s z e s e n : / 63

21 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez II. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai, és ok bontásban év Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormányz Felhalmozási célú Államigazgatási Működési működési és támogatások, Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Szak megnevezése ati központi Kötelező Kötelező bevétel ágazati átvett bevétel pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen funkció támogatás támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 13. Oktatási Intézmények működési támogatása évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 14. Bölcsődei intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Köztemető fenntartás Város és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Településtisztasági szolgáltatás, belvízelvezetés Települési vízellátás Szennyvíz elvezetés és kezelés Közvilágítás Önkormányzati közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Központi ügyelet Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a 30. felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti 31. díj ( CAMINUS ) Önkormányzati vagyon üzemeltetése Általános tartalék Fejlesztési ok Lakásép. vásárlás támogatása Elszámolás a központi költségvetéssel Ö s s z e s e n : / 63

22 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez III. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai, és ok bontásban év Működési bevétel Felhalmozási bevétel Általános működési Működési célú Államigazgatási Kormányz Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Feladat megnevezése Működési bevétel és ágazati támogatások, átvett Kötelező Kötelező ati funkció bevétel központi támogatás pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P Önkormányzati 37. képviselőtestület működése Önkormányzat igazgatási tevékenység 38. szociális ellátások, juttatások Társulások működési támogatása, 39. hozzájárulások 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi Hulladéklerakó: társulás működési támogatása Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás Külterületi csatornák fenntartása " Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség Testvérvárosi kapcsolatok Közterület évi 2014.évi Kitüntetések, szakmai díjak Bursa Hungarica ösztöndíjak Mini labor Hitelfelvétel évi 2014.évi 2014.évi 50. Lapkiadás Civil szervezetek támogatása Sport ok támogatása Tűz és katasztrófa védelmi ok Strandfürdő üzemeltetés Autóbusz pályaudvar építése Elszámolások a központi költségvetéssel Múzeum fejlesztés Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Ö s s z e s e n I-II-III. összesen / 63

23 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 5. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ainak kiemelt kiadási előirányzatai, és bontásban 2014.év Költségvetési szerv Kormán yzati funkció Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások és felújítások Egyéb felhalmozási kiadások A B C D E F G H I K L M N O Összesen Működési kiadás Kötelező Önként Felhalmozási kiadás Kötelező Önként Államigazg atási 1. Városi Bölcsőde Belterületi Óvoda Homoki Óvoda Vadárvácska Óvoda Városi Művelődési Ház Városi Könyvtár Tiszazugi Földrajzi Múzeum Egyesített Szociális Intézmény Polgármesteri Hivatal 10. igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal: jegyző 11. hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások Ö s s z e s e n : / 63

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat költségvetéséről Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 9/2010. (IV. 30.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben