BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 203. évi költségvetése teljesítését: Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel, Ft költségvetési kiadással, Ft finanszírozási célú kiadással, Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással e rendelet 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el. 4. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 5. A Képviselő- testület közvetett támogatásait a 8. melléklet, hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 4. melléklet szerint fogadja el. 6. A Képviselő-testület a normatív ok, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 9-. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi összevont mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az egyszerűsített beszámolót e rendelet 4-6. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület 203. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 7. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá. 0. Az Önkormányzat részesedéseinek állományát a 8. melléklet, a pénzeszközök változását a 3. melléklet tartalmazza.

2 . Képviselő-testület 203. december 3-én fennálló vagyonának értékét a 9. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 2. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról 203. évben Ft kifizetés történt. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. B é k é s, 204. április 30. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 204. május 5-én Tárnok Lászlóné jegyző 2

3 . melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 5 Megnevezés 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

4 .melléklet a 5/204. (V. 05) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR %-a 5 Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra ezer Ft-ban Bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevétel Megnevezés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Külső finanszírozás Hitel felvétel 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,83 7 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,00 0 Jantyik Mátyás Múzeum ,00 Püski Sándor Könyvtár ,00 2 Városgondnokság ,00 3 Polgármesteri Hivatal ,79 4 Költségvetési szervek összesen: ,79 5 Önkormányzat ,68 6 Békés Város mindösszesen: ,95

5 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ezer Ft-ban 2 Működési kiadások 3 Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális i adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 4 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

6 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN ezer Ft-ban 2 3 %-a 4 Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Megnevezés Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,78 6 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,53 9 Jantyik Mátyás Múzeum ,98 0 Püski Sándor Könyvtár ,4 Városgondnokság ,25 2 Polgármesteri Hivatal ,24 3 Költségvetési szervek összesen: ,50 4 Önkormányzat ,5 5 Békés Város mindösszesen: ,73

7 3. melléklet a 5/204. (V. 05.)önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és inztézményei 203. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A B C D E F G H I J K L M 2 Létszámkeret terv terv Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámított létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 3 Megnevezés 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Önkormányzat+Intézmények Közfoglalkoztatottak Mindösszesen

8 4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ A B C D E F G H I J K ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 A költségvetésben tervezett kiadások 4 I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések 5. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) Ótemető úti óvoda építés (DAOP) Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO) Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO) Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) Óvodafejlesztés (TÁMOP) Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása I. EU-s fejlesztések összesen (+ 8) : II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 5 Önkormányzat: 6. Szennyvíz bekötővezetékek építése Baky úti óvoda energetikai fejlesztése Városháza homlokzat felújítása Rendezési Terv készítés Polgármesteri Hivatal: 2 5. Gyepmesteri telepen kenelek építése Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése II. Beruházások, felújítások összesen (+ 6) III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) 25. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF) Kötvény visszavásárlás (EUR) Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök III. Egyéb felhalmozási kiadások (+ 7): A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 35 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: Kazán Clas Evo (Ariston) Epson mátrix nyomtató Cascade klíma Midea klíma Gree klíma Aszfaltozási munkák Tetőszigetelési munkák Radiológiai ultrahang készülék Atmos LI-ion akkumulátor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok) Notebook 50 50

9 4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 48 ezer Ft-ban Hangkeverő pult Rotációs kapa Szivattyú Kamera Pénztárgép (3 db) Fényképezőgép Kézilabada kapu Csocsó asztal Vegyszeradagoló Polgármesteri Hivatal összesen: Klíma felszerelése Gyepmesteri gépjármű téli abroncs csere Jantyik Mátyás Múzeum összesen: Interaktív tábla Lézernyomtató Önkormányzat összesen: Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj) Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj) Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés START munkaprogram tárgyi eszközei Ivóvízhálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása Dánfok tetőhéjalás Gőz kialakítás Energiatakarékossági pályázat Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.) Szánthó A. u. 3 épület felújítás Tarhosi lakások felújítása Útalap építés (Lánc- Bercsényi) Informatikai hálózatépítés (Jantyik u. 2-25) Térítésmentes eszközök ÁFA -ja (ALFÖLDVÍZ Zrt) Beépített öltőzőszekrény (Dr. Hepp Ferenc tagintézmény) Karácsonyi díszkivilágítás (jégcsapfüggöny) Mélyépítmény műszaki tervezése B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök, részesedések 85 Önkormányzat összesen: K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/203.(VI.3. határozat) K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/203.(VI.3.) határozat Lakossági közműfejlesztés támogatása Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT) IFT-nak pénzeszköz átadás Üzletréász vásárlás ( LISZ KFT-tól - BKSZ KFT részére) Önkormányzati ingatlanok szennyvízfejl. Hozzájárulásának elszámolása Városgondnokság összesen: Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába átadás C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

10 5. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ Békés város Önkormnyzata 203. évi tartalék a feladatonkénti bontásban A B C D E ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 Az Önkormányzat költségvetésében 5. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra Környezetvédelmi alap Polgárvédelmi faladatokra Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira Református Egyház közoktatási feladataihoz A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 6. Hivatali étkezde működési kiadásaira Adóbehajtási jutalékra I. Működési céltartalék összesen:(+ 7) Az Önkormányzat költségvetésében II. Fejlesztési céltartalékok 6. Pályázati önerőre Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés Intézményi ingatlanok felújítása Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása II. Fejlesztési céltartalék összesen:( + 4) III. Tartalékok mindösszesen:(i + II)

11 6. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG A B C D 2 ezer Ft-ban Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú költségvetési támogatás Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Szociális ellátások és egyéb juttatások Működési célú kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú kiadások Bevételek megnevezése Működési célú pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Működési célú kölcsönök Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Beruházások, felújítások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hitel, kölcsön torlesztése Felhalmozási célú központi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány Kölcsön nyújtása igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi szociális pénzeszközeinek I.-III. negyedévi felhasználása TÁJÉKOZTATÓ I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, gazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások A B C D E ezer forintban 2 Jogcím Állami támogatás+önerő együtt Önerő maradványa 3 4 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Közgyógy ellátás Ápolási díj ( havi) Adósságkez.kapcsolatok lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka (202.2.havi) Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Polgármesteri Hivatal összesen: II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások 4 Jogcím ezer forintban Önerő maradványa 5 Ápolási díj (méltányossági) járulékkal Átmeneti segély (kölcsön) Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély Temetési segély (kölcsön) Pénzbeni temetési segély Rendkiv.gyermekvéd.támogatás Adósságkezelési támogatás Közművesítési tám Továbbtanulási tám Otthoni szakápolás Helyi autóbuszbérlet támogatása Kommunális adó támogatás Életkezdési támogatás %-os étkezési támogatás Köztemetés Önkormányzat összesen: Mindösszesen (I+II):

13 8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi közvetett támogatásai A B C D E F. Támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege ezer Ft-ban Összesen Magánszemélyek kommunális adója Mentesség Önkéntes tűzoltó Helyi iparűzési adó 60 EFt alatti adóalap Idegenforgalmi adó 70 év felettiek Összesen: Támogatás jogcíme Összesen ezer Ft-ban 9. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból 0. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése. 0 Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: 0

14 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi normatív ának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A B C D E F G H I J K L M N forintban Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+;-) Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) április 5-ig július 5-ig október 5. 2 ÖNK-i hivatal működésének támogatása átmeneti támogatása 42, ÖNK-i hivatal műk. Támogatása havi időarányos tám. 42, ÖNK-i hivatal működésének támogatása összesen Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege I.. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám 9 9 Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési órák szám. Össz Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. 3.b.) 2,6,87-0,29 3 Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közv. Segítők száma A fenntartott int. Intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szerv. Csop Köznev. Tv-ben elismert vezetői létszám Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 9 Köznev. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési óraszámának összege Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. Kieg. Szab. 2,94 2,94 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők száma A fenntartott intézmények, az intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csop. Száma össz Óvodaped. Átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Nem sajátos nevelsi igényű óvodás gyermekek száma Az osztályok, csop. Szervezése rész 3. pontja szerinti 2 főként figy. Vehető saj. Nev. Ig. gyermekek Gyerkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyerekek száma Köznev. Tv. 47 (7) bek. Két főként figy. Vehető sajátos nev. Igényű gyermekek száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop II.. és II. 2. jogcímek összesen Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám. Bölcsődében elhely. Gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tám. Óvodában rendsz. Gy.véd. Kedv Óvodai, skolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában 3 v. többgy. Családban élő gy Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetéstám. Óvodában tartósan beteg v. fogy Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában rendszeres gy.véd. Kedv Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. 3 vagy többgy. Családban élő gyermek Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. tartósan beteg vagy fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám.ált. isk. rendszeres gy.véd. Kedv. Részesülő gyerekek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Gimn. 3 v. többgy. Családban élő gyermek - 42 Óvodai, isk. kol. Étk. Tám. Gimn. rendsz. Gy.véd kedv. Részesülő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. 3 vagy többgy. Családban élő

15 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 44 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges forintban Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 45 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek 2-46 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Rendszeres gy.véd. Kedv Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. 3 v. többgy. Családban élő gy Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Rendszeres gy.véd kedv Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Koll. 3 v. többgy. Családban élő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Koll. Tartósan beteg v. fogy gyermek Óvodai, iskolai,koll. Étk. Támogatása összesen II. 3. jogcímek Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel fő lakszámig műk. Engedéllyel családsegítés 4, , Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel fő lakszámig műk. Engedéllyel gyjóléti szolg. 4, , Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel Társulási kieg. Családsegítés Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. Társulási kieg. Gyjóléti szolg Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. Étk. Társulás által történő fel.ellátás szociális étk Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Házi segítségnyújtés. Társulás által történő fel.ellátás házi segítségnyújtás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gy.jóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Fogl. Tám. Részesülő társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogy. Személyek nappali int. Ellátása társulás által történő felaldatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma társulás által történő fel. Elltás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása demens szem. Nappali int. Elltása Egyes szoc. És gyjóléti dfel. Tám. Demens személyek nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok nappali int. Ellátsa Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok nappali int. Elltása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Elltáttak társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos gyermek Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok átmeneti szállása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli 25 25

16 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N forintban 80 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 8 III.3. jogcímek Települési ÖNK tám. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Összesen , , ,

17 0. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A B C D E F G ezer Ft-ban Központosított ok megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (3+4) Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A. 0 Központosított ok összesen: (0 +8) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése B Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 202.évi kompenzációja Itthon vagy-magyarország szeretlek programsorozat C. 8 Egyéb központi támogatások összesen: D. 9 Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

18 . melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata előző évi ( 202.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása A B C D E 2 ezer Ft-ban 3 Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 202. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (203. évi) Ebből 203. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés ( fel nem használt) 4= Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Központosított ok összesen: (0+02)

19 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi összevont mérlege A. B C D E 2 ezer Ft-ban Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK állományi 3 érték 4. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 6 0 I. Immateriális javak ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 9 II. Tárgyi eszközök összesen: (08+ +5) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (7+ +22) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A. Befektetett eszközök összesen: ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek /a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások /b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen: ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy nemzetközi támogatási programok miatti követelések támogatási program előlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: ( ) Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (49+50) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen: ( ) Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív átfutó elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) B. Forgóeszközök összesen: ( ) Eszközök összesen: (30+62) IGAZ

20 A. B C D E FORRÁSOK ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Sorszám állományi érték állományi érték 70. Tartós tőke Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása Értékelési tartalék D. Saját tőke összesen: ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 74 8 I. Költségvetési tartalékok összesen: ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 8 88 II. Vállalkozási tartalék összesen:( ) E. Tartalékok összesen: (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése 8 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ( ) Ktgv-i passzív függő elszámolások Ktgv-i passzív átfutó elszámolások Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (6+ +2) F. Kötelezettségek összesen: ( ) Források összesen: ( )

21 3. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásának bemutatása A B C ezer Ft-ban 2. Pénzkészlet január -én Saját költségvetési pénzforgalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi kiegészítések, visszatérítések 6 5. Függő bevételek Finanszírozási bevételek 8 7. Költségvetési kiadások Függő kiadások Finanszírozási kiadások Pénzkészlet változás összesen ( ): Pénzkészlet tárgyidőszak végén (+8):

22 4. melléklet a 5/204.(V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített mérlege előírt tagolása A B C D E F G 2 ezer forintban 3 Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 4 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 3 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 7 D) SAJÁT TŐKE Tartóstőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 2 E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok 24 F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelzettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

23 5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése előírt tagolása A B C D E 2 Sorszám Megnevezés 3 4 A B C D E 5 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékokés szociális i adó Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (0+ +2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 2 7 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 23 9 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (3+9) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

24 5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez 39 A B C D E Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 46 4 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (35+4) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-3) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybeve bett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (4-9) Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (44-22)

25 6.melléklet a 5/204. (V. 05.)) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása A B C D E F G H 2 ezer Ft-ban Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyév auditált Sorszám beszámoló eltérések (+) sített beszámoló eltérések (+) beszámoló záró költségvetési Auditálási egyszerű- költségvetési Auditálási egyszerűsített 3 Megnevezés záró adatai beszámoló záró adatai záró adatai adatai 4. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállakozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 5 2. pénzmaradvány (9+0+) A 2. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

26 7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 203. évi pénzmaradvány jóváhagyására A B C D E F G 2 ezer Ft-ban Intézmény megnevezése pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabadon felhasználható összesen Egészségbizt. alap maradványa Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 6 Egyesített Egészségügyi Int.és TB.: Rendelőintézet Önk.: Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés város mindösszesen:

27 8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzatának részesedései A B C ezer Ft-ban 2. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt. részvény Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés LISZ Kft. üzetrész Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész Békés Megyei Vízművek Rt. részvények Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés Békés Airport Kft.. részesedés Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon Békés Ferment Kft Körösök Völgye Kft. üzletrész 0 2. Békés város bölcsödéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés Összesen:

28 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása A B C D E F G H I J K 2 Immateriális javak Ingatlanok Gépek,berendezések Megnevezés 3 Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat: Mindösszesen:

29 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása L M N O P Q R S T U V W X Y ezer Ft-ban 2 Járművek Tenyészállatok Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen Megnevezés 3 Bruttó értékértékcsökk.nettó értékbruttó értékértékcsökk.nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat: Mindösszesen:

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben