BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL"

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. tv ában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1. Békés Város Képviselı-testülete a évi költségvetésrıl szóló módosított 3/2006. (II.24.) Kt. sz. rendelet végrehajtását EFt bevétellel és EFt kiadással az elıterjesztés sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: EFt kiadása: EFt A bevételek elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. (ROP pályázat) EFt Testvérvárosi együttmőködés c. (Gyergyószentmiklós) pályázat 628 EFt Napkelte hajléktalanok nappali intézményének kialakítása c. (elızı évrıl áthúzódó HEFOP pályázat) EFt Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása c. (HEFOP pályázat) EFt Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével c. (HEFOP pályázat) EFt Máskép/p módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) EFt Programfejlesztés a hatékony együttnevelésért c. (HEFOP pályázat) EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében c. (HEFOP pályázat) 500 EFt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) EFt Bevételek összesen: EFt A kiadások elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. (ROP pályázat) Testvérvárosi együttmőködés c. (2005. és évi pályázatok) Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása c. (HEFOP pályázat) Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével c. (HEFOP pályázat) Máskép/p módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében c. (HEFOP pályázat) Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) Kiadások összesen: EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 1

2 2. Az önkormányzat évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/A. sz. melléklete szerinti bevétele: EFt kiadása: EFt 3. Az önkormányzat évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/B. sz. melléklete szerinti bevétele: 973 EFt kiadása: 973 EFt 4. Az önkormányzat évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ C. sz. melléklete szerinti bevétele: 945EFt kiadása: 904 EFt 5. Az önkormányzat évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ D. sz. melléklete szerinti bevétele: 160EFt kiadása: 2 EFt 6. A Képviselı-testület a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet szerint elıírt tagolásban az egyszerősített beszámolót a sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. Az önkormányzat december 31-i vagyonának értékét a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá a Képviselı-testület. 8. Békés Város Önkormányzata évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 14. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelıen hagyja jóvá a Képviselıtestület. 9. A Képviselı-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának évi felhasználását EFt összegben hagyja jóvá. 2

3 9. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. B é k é s, április 26 Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Kihirdetés napja: április 27. 3

4 1. számú melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Gondozási Szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskola Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen:

5 1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet E M T E M T E M T E M T Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Gondozási Szolgálat Felhalmozási (értékpapír) bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 1 3 Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskola Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen:

6 1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen E M T E M T E M T , Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat , Területi Gondozási Szolgálat , Szociális Szolgáltató Központ ,00 2 Eötvös József Általános Iskola ,03 3 Karacs Teréz Általános Iskola ,00 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ,74 5 Óvoda ,20 6 Mővelıdési Központ , Alapfokú Mővészeti Iskola , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,19 7 Általános Mővelıdési Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,26 Intézmények összesen: ,24 8 Polgármesteri Hivatal , Piacfelügyelet ,00 Mindösszesen: ,50 %

7 2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai Címszám Alcímszám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Fıfogl. Részfogl. Összesen Fıfogl. Részfogl. Összesen E M T E M T ezer Ft -ban Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Gondozási Szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskola Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal * Piacfelügyelet Mindösszesen: * ebbıl 76 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott Terv Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Címszám 1

8 2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai Alcímszám Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft -ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Gondozási Szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskola Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen: Címszám Alcímszám

9 2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen % Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet E M T E M T E M T E M T ,70 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat ,26 Területi Gondozási Szolgálat ,00 Szociális Szolgáltató Központ ,82 Eötvös József Általános Iskola ,46 Karacs Teréz Általános Iskola ,83 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ,58 Óvoda ,23 Mővelıdési Központ ,53 Alapfokú Mővészeti Iskola ,05 Jantyik Mátyás Múzeum ,36 Könyvtár ,66 Általános Mővelıdési Központ ,40 Jantyik Mátyás Múzeum ,22 Könyvtár ,20 Intézmények összesen: ,37 Polgármesteri Hivatal ,85 Piacfelügyelet ,00 Mindösszesen: ,46

10 3. számú melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási elıirányzata Megnevezés Terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 40 7 Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 79 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 84 Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célok és feladatok 3. számú melléklet folytatása

11 Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Terv Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Háziorvosi szolgálat Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal * Erdıgazdálkodási szolgáltatás Körzeti igazgatási tevékenység Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: * ebbıl közhasznú foglalkoztatott 26 fı, közcélú foglalkoztatott 55 fı

12 3. sz. melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási elıirányzata Megnevezés Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Települési vízellátás és vízm.véd Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Pedagógiai szakszolgálat Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Oktatási célok és feladatok számú melléklet folytatása

13 Megnevezés Háziorvosi szolgálat Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Erdıgazdálkodási szolgáltatás 10 Körzeti igazgatási tevékenység Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Kiadási elıirányzatok összesen:

14 3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási elıirányzata Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) ,42 Könyv és zenemőkiadás ,06 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,34 Épület fenntart. és korsz ,22 Üdültetés ,99 Munkahelyi vendéglátás ,00 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart ,08 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn ,76 Önkormányzati igazgatás ,26 Helyi kisebbségi önk. tev ,19 Települési vízellátás és vízm.véd ,09 Polgári védelmi tevékenység ,13 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat ,62 Város - községgazd. szolg ,31 Közvilágítási feladatok ,94 Pedagógiai szakszolgálat ,46 Oktatási célok és feladatok ,73 3. számú melléklet folytatása

15 Megnevezés Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen % E M T E M T E M T E M T Háziorvosi szolgálat ,75 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás ,99 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát ,85 Munkanélküli ellátások ,00 Eseti pénzbeni szoc.ellátások ,98 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát ,54 Belvíz - szennyvíz elvezetés ,38 Köztisztasági szolgáltatás ,94 Sportint. sportlét.mőködtetése ,09 Máshová nem sorolt sporttev ,38 Máshová nem sorolt kult.tev ,21 TÜSZSZI ,45 Fürdı és strand szolgáltatás ,96 Közhasznú, közcélú foglal ,40 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 10 Körzeti igazgatási tevékenység ,00 Országgyőlési képviselıválasztás ,00 Önkormányzati képviselıválasztás ,00 Finanszírozási mőveletek elsz ,00 Egészségnevelési feladatok ,00 Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: ,85

16 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006.évi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Városháza udvarrendezése Komposztáló telep tervezés A. Áthúzódó feladatok összesen: (1+2) Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Városháza bádogozása és homlokzat felújítása Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítása Buszvárók tervezése Sportcentrum építés közbeszerzés lebonyolítása Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal konyhai eszközök beszerzése Piac lefedése I. ütem Karacs Teréz Általános Iskola tornaterem tetıszigetelésének II. üteme Karacs Teréz Általános Iskola hőtı beszerzése Eötvös József Általános Iskola tejhőtı beszerzése Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola fızıüst beszerzése Summás utca fekvırendır elhelyezése Lakossági útalap építés (Sírály, Magyar, Hegedős, Andor, Pásztor, Fülöp utcák) Szánthó A. u. 1. sz. épület vásárlása B. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen: (1+ 14) Pályázatos beruházások: 1. Városi utak aszfaltozása évi I. ütem Település Rendezési Terv készítése Agrárinnovációs Központ építése Jantyik Mátyás Múzeum felújítása Galéria felújítása Dánfoki gázvezeték kiépítése Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat) Városi utak aszfaltozásának tervezési költsége C. Pályázatos beruházások összesen: (1+ 8) Kölcsönök, átadott pénzeszközök: 1. Kamatmentes kölcsönre Helyi értékek védelmére Békés-Mezıberény kerékpárút tervezése, önkormányzati hozzájárulás Élıvízcsatorna pályázat (INTERREG) PEA pályázat megvalósítására Belvízkárosodott magántulajdonú ingatlanok felújítására Szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak önkormányzati hozzájárulás Szennyvízberuházás egyösszegő befizetései (Fundamenta-Lakáskassza-Lakástakarékpénztár Rt-nak átadott pénzeszközök) Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer alapítói vagyonához hozzájárulás Belvízelvezetés címzett támogatás II. ütem tervezési költségére D. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen: ( ) E. Betervezett felhalmozási feladatok elıirányzatai mindösszesen: (A+B+C+D)

17 4. sz. melléklet folytatása Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: Kishajókikötı és gyaloghíd építés (PEA pályázat) Múzeum köz térburkolat készítés Békés - Mezıberény közötti kerékpárút építés tervezési költsége Kistérségi Gyógycentrum építés tervezési költségei Dánfoki önkormányzati tulajdonú üdülık gázellátási terve /37 hrsz.-ú földterület vásárlás Informatikai fejlesztés (KET bevezetése) Vízjogi üzemeltetés engedélyezési díja Hajnal u. 43. lámpatest felszerelés képviselıi alapból Kossuth u. szivattyúállás kiépítése Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem vízjogi eng. megval. tanulmány (címzett támogatás) Hulladéklerakó telep 4 db talajvízkút építési terve Hajnal István Idısek Otthona főtési rendszer korszerősítése Hajnal István Idısek Otthona tetıszigetelés Farkas Gyula Mezıgazdasági, Ipari Szakképzıiskola, Gimnázium és Kollégium tanterem kialakítás Sportcsarnok tetıhéjjalás cseréje Piac tér 3. irodaépület átalakítása Békéscsaba-Békés kerékpárút geodéziai bemérése Üzletviteli tanácsadás, pályázatkészítés (Gyógycentrum) Külterületi ivóvízvezeték hálózat bıvítése Játszótér építés Prágai u. járdaépítés (képviselıi alapból) Taninform szoftvercsomag felhasználási engedélye Rendezvénysátrak beszerzése London u. járdaépítés József A. u. 5. sz. orvosi ügyelet épületrész átalakítása Kossuth u.4. kéményhelyreállítás Kossuth u. 4. udvarrendezés Csapadékvízelvezetés Okmányirodába mobilklíma beszerelése Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések ÁFA-val Uroflowméter EKG készülék Tremor mérıeszköz db Splitklíma Pulzoximeter Spirométer Ideggondozói program Dioptriamérı Ingeráram és UH készülék Vákumkészülék Asztali centrifuga Vízfürdı Ingeráram készülék Operációs rendszer Számítógép beszerzése Számítógépes hálózat bıvítése 61 61

18 4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: ebbıl: 47. Beltéri ajtó beépítése Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 48. Szociális foglalkoztató építése sz. Idısek Klubjához feljáró építés Jármővásárlás Garázs építés Kerékpártároló építés Klíma Mosógép Mosogatógép beszerzése Eötvös József Általános Iskola összesen: ebbıl: db számítógép Tejhőtı Videókamera Varázsláda Szerelıkészlet garnitúra db projektor db digitális tábla állvánnyal db note book db interaktív táblamásoló rendszer db számítógép konfiguráció beszerzése Karacs Teréz Általános Iskola összesen: ebbıl: 66. Melegentartó ételpult tartozékokkal Szeletelıgép db hőtıszekrény Számítógép db hordozható számítógép db interaktív tábla Számítógépes program Nyelvi labor beszerzése 482 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: ebbıl: 74. Nyomtató Lamináló gép beszerzése Óvoda összesen: ebbıl: 76. Nyomtató beszerzése Alapfokú Mővészeti Iskola összesen: ebbıl: 77. Hangszervásárlás (piszton) Általános Mővelıdési Központ összesen: ebbıl: 78. Hangszervásárlás (cimbalom) Számítógép beszerzése Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 80. Győjtemény nyilvántartó program beszerzése F. Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések összesen: (1+ 80)

19 4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val Költségvetésbıl megvalósult felújítások Karacs Teréz Általános Iskola összesen: ebbıl: 1. Tornaterem felújítása Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: ebbıl: 2. Vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 3. Fıtéri híd védıkorlát felújítása Belterületi közutak burkolatának felújítása Hajnal István Idısek Otthona kazánház felújítása G. Költségvetésbıl megvalósult felújítások összesen: (1+ 5) H. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen: (1+ 6) ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakosság részére közmőfejlesztési támogatás Dolgozók részére folyósított kölcsönök (munkáltatói támogatás számláról) Állami gondoskodásban részesülık otthonteremtési támogatása Adomány Gyergyószentmiklósnak Vízmő- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlására Békés Piac tér 3. sz. alatt kialakított kistérségi irodák többletköltségéhez hozzájárulás Mindösszesen: (E+F+G+H)

20 5.sz.melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék elıirányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Céltartalék Eredeti Módosított 1. Oktatási célfeladat szakfeladat oktatási feladataira Oktatási célfeladat szakfeladat közmővelıdési feladataira Oktatási célfeladat szakfeladat ifjúsági feladataira Nevelési tanácsadás feladatellátására IX. 1-tıl Nevelési tanácsadás eszközfejlesztésére Gázenergia költségeire Államháztartási céltartalékra Normatíva lemondására (gyógypedagógiai oktatás) Teljesítményhez kötött jutalmakra (adóbehajtási jutalék és pályázati céljutalom) Szelektív hulladékgyőjtı edényzetek beszerzésére pályázati önerı Belterületi közutak burkolatának felújítására pályázati önerı Galéria épületének felújítására pályázati önerı Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TPFC-SZP) Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TRFC) Turisztikai eszközök, sátrak beszerzésére pályázati önerı Pályázati céltartalék Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok támogatása A. Céltartalék összesen:(1+ 18) Általános tartalék 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési kiadásaira Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP pályázatának kiadásaira B. Általános tartalék összesen:( 1+2) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

21 Eszközök Békés Város Önkormányzata évi egyszerősített mérleg elıírt tagolása Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések ( + ) 6.sz. melléklet ezert Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) ezert Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

22 7.sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi egyszerősített pénzforgalmi jelentés elıírt tagolása Sorszám elıirányzat Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Pénzforgalmi kiadások (13+18): Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások) Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ): Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ): Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

23 Békés Város Önkormányzata évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolása 8.sz.melléklet Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 10. Módosított pénzmaradvány ( ) 11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

24 9. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31. mutatószám állami hozzájárulás Az önkorm. által az adott célra ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg forintban Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 12=(10+11)- (3+5) Pedagógus szakvizsga Pedagógiai szakszolg Szoc. továbbképzés Állami hozzájárulások összesen:

25 10. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás mutatószám forintban Eltérés (+ -) december 31. állami hozzájárulás 9=7-(3+5) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazg. alap-hozzájárulás Körzeti ig. fel. Okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok T.-gazd.inf.-súlyos foglalk.gondokkal küzdı önk. feladatai Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakás fenntartás feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Szoc.gyermekjóléti alapszolgáltatások közösségi ellátások Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsıdei ellátás Ingyenes bölcsıdei étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés Óvodában Gyógypedagógiai nevelés Óvodában Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon

26 10. sz. melléklet folytatása Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás mutatószám forintban Eltérés (+ -) december 31. állami hozzájárulás 9=7-(3+5) Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Korai fejlesztés, gondozás Alapfokú mővészeti oktatás- zenemővészeti ág Alapfokú mővészeti oktató-képzı,ipar,tánc,színházi ág Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1-4. évfolyamokon Képesség kibontakoztató felkészítés Személyiség fejlesztı tehetséggondozó, felzárkoztató okt /2005. tanévet megelızıen indított fejl., felzárk. okt Integráció felkészítés Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása Általános iskolába bejáró gyermekek 1-4. évfolyamokon Általános iskolába bejáró gyermekek 5-8. évfolyamokon Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 50 %-os Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os Ált.iskolában 5-8. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 100 %-os Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 100 %-os Ingyenes tankönyvellátás ált.isk évfolyamokon Ingyenes tankönyvellátás ált.isk évfolyamokon Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Üdülıhelyi feladatok Intézmény tásulás ált.isk.1-4. évfolyamokon Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg Intézmény társulás ált. isk évfolyamokon Állami hozzájárulások összesen:

27 11. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A. B. C. D J o g c í m Lakossági közmőfejlesztés támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Támogatás rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 1 Gyermek és ifjúsági feladatok Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása Központosított elıirányzatok összesen: (01 +09) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: (10+11) Egyéb támogatások összesen: (12+13) Támogatások mindösszesen: (A+B+C) A központosított költségvetésbıl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Az önkormányzat által Visszafizetés 2-(3+4)

28 11/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata elızı évi ( 2005.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötöttfelhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása J o g c í m Az önkormányzat által évben fel nem használt de feladattal terhelt összege (2006. évi) Ebbıl évben az elıírt határidıig ténylegesen felhasznált Visszafizetés 4=(2-3) Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Közigazgatási hatósági eljárás bevezetésének támogatása I. Központosított elıirányzatok összesen: (01+02) Rendkívüli idıjárás miatt lakossági károk enyhítése, II. valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása Támogatások mindösszesen:( I. + II.)

29 11/B. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Forintban M e g n e v e z é s Sorszám Eredeti elıirányzat elsı adatközlés alapján Tény ( i normatív hozzájárulás) adatok szerint Jövedelemkülönbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Lakhelyen maradó SZJA (10%) 2. Iparőzési adóalap (ezer forintban) 3. Iparőzési adóerıképesség 4. Lakosok száma (fı) 5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje 6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 7. Kiegészítés egy fıre 8. Kiegészítés évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen: 10. Önkormányzat által fizetendı összeg

30 Békés Város Önkormányzata évi összevont mérlege 12. sz. melléklet ESZKÖZÖK Sorszám állományi érték Tárgyév 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 6 I. Immateriális javak ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen: (08 +15) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17 +22) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 28 IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkez.vett eszközök ( ) A. Befektetett eszközök összesen: ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 34 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások /b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek 36 I. Készletek összesen: ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebbıl: - tartósan adott kölcs.-bıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes támogatási program - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: ( ) Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen: ( ) Ktgv-i aktív függı elszámolások Ktgv-i aktív átfutó elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolások Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások 59 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) B. Forgóeszközök összesen: ( ) Eszközök összesen: (30+61) sz. melléklet folytatása

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51.

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. 18854330-9218-529-17 2006. évi Közhasznúsági jelentés Kelt: Tamási, 2007. május 25. A Tamási Fúvós Egylet 2006. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés 1,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben