K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S"

Átírás

1 Nyilvántartásba vételi szám: Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP / TIOP / Ikt. sz.: K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: cégjegyzék száma: Fıtevékenység: 8532 szakmai középfokú oktatás Közhasznú szerv fokozata: Kiemelten közhasznú szervezet Tulajdonosi elfogadás kelte: május 22. Tulajdonosi elfogadás határozatszáma: 8/2012. (05.22.) TTH Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Tel: 76/ Fax: 76/ Web: Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

2 T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló és kiegészítı melléklete és annak alapján összeállított közhasznúsági jelentés, valamint közhasznú mérleg és eredménykimutatás (1/a és 1/b.melléklet) 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (4/a és 4/b. melléklet) 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (3.sz. melléklet) 4. A cél szerinti juttatások kimutatása (fogadott szakképzési hozzájárulás elszámolás 2.sz. melléklet). 5. Központi költségevetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke (4/a és 4/b. melléklet 6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása (5.sz. melléklet) 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. 15/2 2

3 1. Számviteli beszámoló A.1. A vállalkozás rövid bemutatása - A társaság neve: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A vállalkozás székhelye és levelezési címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Internetes honlapja: A létesítı okirat kelte: augusztus A cég jegyzett tökéje: Ft A cég adószáma: A társaság cégjegyzékszáma: A vállalkozás alapítói és tulajdonosai: Tulajdonosok én Jegyzett tıke eft Jegyzett tıke megoszlása, szavazati arány Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ,29% Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam 150 0,34% Tiszakécske Város Önkormányzata Kiskungélegyházi PG Alapítvány Kecskeméti Fıiskola 110 0,25% 290 0,66% 100 0,23% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 100 0,23% Összes jegyzett tıke ,00% Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. képviseli: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, Horváth Péter intézményvezetı Tiszakécske Város Önkormányzata Székhely: 6060 Tiszakécske, Kırösi u. 2. Képviselı: Kovács Ernı Kiskunfélegyházi PG Alapítvány Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. Képviselı: Pintér Csaba Kecskeméti Fıiskola Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Képviselı: Dr. Danyi József Kecskeméti és Térsége Többcélú Társulás Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor 1.3. A vállalkozás képviselıje A társaság ügyvezetıje: Pósfayné Bakota Éva Az ügyvezetı a társaság képviseletét július ig megbízásos jogviszony, tıl határozatlan idejő munkaviszony keretében látja el. A további adatokat a társaság cégkivonata tartalmazza. 15/3 3

4 A számviteli beszámoló részét képezi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a hozzá tartozó kiegészítı melléklet, valamint a jelen közhasznúsági jelentés 1-5. számú mellékleteiként csatolt kimunkálások. Tekintettel arra, hogy az 1-5. sorszámon csatolt táblázatok mindegyikének Megjegyzés rovata tartalmazza az abban szereplı adatok indoklását is, itt nem ismételjük meg sem a számadatokat, sem az azokhoz tartozó szövegrészt, csupán néhány mondattal utalunk annak tartalmára, illetve kiemelünk részletezı táblázatokat. A csatolt mellékletekben külön ki nem emelt néhány tételrıl részletesebben: Az 1/a mellékletként csatolt mérlegben kimutatott pénzeszközök összetétele: Megnevezés Fık.szla száma Érték forintban Tárgyidıszak végén Ft Pénztár OTP folyószámla Orgov.Takszöv-nél vezetett fıszámla Orgov.TÁMOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP alszla. Önkorm.önerı+kamata , OTP szakképzési hozzájárulás elszám.szla 3846, Összesen: Megnevezés az aktív idıbeli elhatárolások összetétele: Tárgyidıszak Lekötött betétre idıarányosan járó kamat (391) TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 2.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, én és én együttesen kiutalt összeg TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 6.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett rész TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. A án az ESZA-hoz benyújtott 1.sz. pénzlehívásra megvalósítási költség ellentételezéseként az ESZA által csak 2011-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, án kiutalt összeg TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben kiutalt mőködési költségek TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett mőködési költségek Bevételek aktív idıbeli elhatárolása összesen /4 4

5 Kötelezettségek összetétele: Megnevezés Elızı év(ek) módosítása Tárgyidıszak F. Kötelezettségek (Mérl.66.sor.) Hosszú lejáratú kötelezettségek (M.71.sor) Kméti Önkormányzattól kapott kölcsönbıl hosszú lejáratú kötelezettségnek minısülı rész TIOP re kapott elıleg Egyéb h.lej.köt.(pü.lízing) - - Rövid lejártú kötelezettségek (M.80.sor) Rövid lejáratú kölcsönök Kméti Önkormányzattól Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásal szemben (M.87.sor.) - - Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással - - Egyéb rövid lej.kötelezettségek (M.89.sor) TÁMOP ra kapott elıleg TIOP re kapott elılegbıl társasági adó 7 1 áfa ben fogadott szakképzési hozzájárulásból 2011-ben felhasználható rész ben fogadott szakképzési hozzájárulásból 2012-ben felhasználható rész Szerzıdés nélkül érkezett, NSZFI-nek tovább utalandó szhj 43 TIOP pályázat miatt beszállítóktól kapott ajánlati biztosíték Tiszakécske Önk.2011.évre utalt, de késve érkezett tulajdonosi támogatás 2012-ben kerül felhasználásra, addig kötelezttségként kimutatva Kmét és Térsége Többélú Társulástól 2011.évre utalt, de késve érkezett tulajdonosi támogatás 2012-ben kerül felhasználásra, addig helyi adó - 37 egyéb kötelezettség (kifizetendı nettó bér stb.) 50 - Passzív idıbeli elhatárolások részletezése: Bevételek passzív idıbeli elhatárolása: Megnevezés Elızı évek önellenırzése miatt keletkezett tételek Tárgyidıszak Felnıttképzési bevételek p.id.elhat TÁMOP bankszámlára jóváírt látraszóló kamat TIOP bankszámlára jóváírt látraszóló kamat Összesen: /5 5

6 Ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása: Megnevezés Elızı évek önellenırzése miatt keletkezett tételek Tárgyidıszak Pályázatokhoz nem köthetı ktg.ráf.vegyes tételek TÁMOP-hoz kapcsolódó tételek TIOP-hoz kapcsolódó tételek Ügyvezetıi prémium és járulákai Összesen: Halasztott bevételek részletezése: Megnevezés Tárgyidıszaki változás tárgyévi fejlesztési támogatásokból történt állománynövekedés okán Tárgyidıszaki változás: fejlesztési támogatásként, az eszközök értékcsökkenésének ellentételezéseként elszámolt, rendkívüli bevétellel egyezı összeg Tárgyidıszak HEFOP pályázatból beszerzett tárgyi eszközök nettó értékének 100 %-a, mint a következı években elszámolandó értékcsökkenés fedezete (483108) HEFOP pályázatból beszerzett tárgyi eszközök nettó értékének 92,32 %-a, mint a következı években elszámolandó értékcsökkenés fedezete (483208) re fogadott szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett tárgyi eszközök nettó értékével megegyezı halasztott bevétel, mely az elkövetkezendı években az aktuális évi értékcsökkenés összegével megegyezıen kerül rendkívüli bevételként elszámolásra:( ) NSZFI-MPA Dec.pály.tám.hal.bev.elsz. ( ) NSZFI-MPA Dec.pály-hoz felh.szhj önerı hal.bev.( ) TIOP-hoz uniós fejlesztési támogatás hal.bev. ( ) TIOP-hoz SZHJ önerı hal.bev.kimut. ( ) TÁMOP-hoz uniós fejlesztési támogatás hal.bev.( ) Halasztott bevételek összesen: A mérleg G sorában passzív idıbeli elhatárolás és halasztott bevételként együttesen kimutatott összeg a fenti három táblázat összesített adata szerinti eft. 15/6 6

7 Az 1/b. mellékletként csatolt eredménykimutatásban szereplı eredmény összetételének részletezése: A tárgyidıszaki összesen megoszlása Az mindöszesenbıl kiemelt vállalkozási tevékenység Megnevezés 2010.év mindösszesen 2011.év mindösszesen Mindösszesenbıl: TÁMOP-hoz kapcsolódóak TIOP-hoz kapcsolódó tételek Felnıttképzéshez kapcsolódó tételek HEFOP fenntarthatóság, diák képzés és egyéb KETISZK-et érintı tételek (szhj; Dec.pály.) Anyagjellegő ráfordítások: # 188 Bér és járulékai,szem.j.ráf Értékcsökkenés Pü.mőv.ráfordításai Egyéb ráfordítás Ktg-ek ráfordítások együtt: # 188 Mőködési költség ellentételezésére elszámolt bevételek (tulajdonosi hj, szhj.): Egyéb bevételek Tevékenységi bevételek Pü.mőveletek bevételei arányosítva a vállalkozási és közhasznú tevékenység arányában Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatás bevételei, részletezés bemutatva a rk.bev.fejezetben) Bevételek együtt: # 191 Egyenleg, tárgyévi adózás elıtti eredmény összetétele: # 3 T.adó a közhasznú eredménykimutatás alapján: Adózott eredmény TÉNY Köztudott, hogy a társaságnak uniós pályázatból nyeresége nem származhat, hiszen pályázatból a felmerülı mőködési és fejlesztési költségek kerülhetnek ellentételezésre. Ezért az itt megjelenı eredmény csak évek között áthúzódó, a pályázatok kezdı- és lezáró éveinek ( ) összevont eredményét vizsgálva, az nulla eredménynek felel majd meg. A fenti táblázat szemlélteti, hogy az uniós pályázatok megvalósulása során a évi eredmény javára a TÁMOP pályázatnál eft, és a TIOP pályázatnál eft eredmény mutatkozik, melynek oka: A számviteli törvény támogatás-elszámolási sajátosságából ered, hogy mőködési bevételt a számvitel csak akkor enged elhatárolt bevételként kimutatni, ha az annak összegére benyújtott támogatás-lehívást az elbíráló jóváhagyta, és a támogatás átutalása vagy elıleg terhére történı elszámolásának engedélyezése a mérlegzárásig 15/7 7

8 megtörtént. A jelen beszámoló Bevételek aktív idıbeli elhatárolása fejezetnél bemutattuk ennek pályázatonkénti, azon belül évek közötti ( ) évek eredményének módosító hatását. A társaság kötelezettsége a HEFOP és HEFOP pályázatok fenntarthatóságának biztosítása. Ennek fedezete tevékenységének bevételeibıl nem finanszírozható teljeskörően. Ezen túlmenıen a HEFOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett tárgyi eszközök évi értékcsökkenésébıl az önerıre jutó, ezáltal a Kecskeméti TISZK költségeként jelentkezı összeg az értékcsökkenés 7,68 %-a, mely összegszerően a tárgyévben eft. A társasági adó alapot módosító tételek levezetése, a társasági adó és a mérleg szerinti eredmény számítása: adatok eft-ban Megnevezés: év részletezése Elızı év/ek önrevíziója miatt keletkezett tételek év részletezése Adózás elıtti eredmény Adóalap növelı tételek: Értékcsökkenési leírás Sztv. szerint Értékvesztés (ha van, akkor a tárgyévi ráf. II.Követelések fejezetnél részletezettek alapján Bírság jogerıs hat.alapj Önrevízió miatti tétel - - Nem a vállalkozás érdekében felmerülı költség (leltárhiány és reprezentáció) Átl. Hitelállomány kamatai miatti korr. És Tulajdonosi kölcsön kamata Adóalap növelı tételek összesen: Adóalap csökkentı tételek: Elızı évi elhatárolt veszteségbıl az elszámolt rész - - Adótv.szerinti écs tárgyévi összege: Adóalap csökkentı tételek összesen: Társasági adó alapja, vagy elhatárolt veszteség Számított tárgyévi társasági adó Már bevallott t.adó - Még fizetendı elızı év/ek miatti társasági adó A 2009.év adataiba beépült, elızı évi önrevízió miatti t.adó kötelezettség - - Adókedvezmény a közhasznú tevékenység alapján: Társas vállalkozások KÜLÖNADÓJA: - - Fizetendı társasági adó 7 1 Adózott eredmény: Eredm.tart.ig.vétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény: Következı év/ek/ben adóalap csökkentésként figyelembe vehetı göngyölített adóalap csökkentı tétel: A társasági adó megállapításához szükséges arányosítás, azaz a közhasznú és nem közhasznú tevékenység megoszlását a következı táblázatban mutatjuk be: 15/8 8

9 évi társasági adó megoszlása Megnevezés eft Megoszlás eft Megoszlás Megfizetendı adó Adómentes rész Közhasznú tevékenység bevétele(a tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenységgel arányosan megosztott része együtt) , , Vállalkozási tevékenység bevétele (tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenység arányosan megosztott része együtt) , ,045 1 Összes eredm.kimutatás szerinti bevétel , , Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A csatolt 4/a és 4/b.sz. mellékletekben kerültek nevesítésre a kapott és elszámolt, felhasznált támogatások. A 4/a. melléklet a mőködési költségek ellentételezésére kapott illetve elszámolt támogatások részletezését és annak felhasználását is tartalmazza. A 4/b. melléklet forrásonként mutatja be a fogadott, és abból a tárgyévben fejlesztési támogatásként elszámolható illetve elszámolt és felhasznált, rendkívüli bevételként kimutatott tételeket. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Ezzel kapcsolatos számszerő adatokat a 3.sz. melléklet tartalmazza, a részletes szöveges indoklás az eredménykimutatásnál leírtak szerinti. 15/9 9

10 A vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatásához kiegészítı információk: Megnevezés I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (Mőködési cash flow sorok) Adózás elıtti eredmény (önrevízióval módosított) Amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás (431-rıl árf.kül.) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredm. (önrev.módosítva) Szállítói kötelezettség változása (hosszú lej. és kapcs.váll.kiszőrésével!) Egy év rövidlejáratú kötelezettség változása (Mérl.89.sor) Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása (értékvesztés nélkül) Forgóeszk.(vevıköv.és pénzeszköz nélkül) változása (M.39.sor változása. Eszköz, ezért elıjelet vált!) Tárgyidıszak ( ) Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) (önrevízióval módosított) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés Fejlesztési támogatás miatti korrekciós tétel II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eldása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele (Jegyz.t.befiz.része) Kötvény,hitelv.megtest.ért.pap.kibocs.bev Hitel és kölcsön felvétele H.lej.nyújtott kölcs.bankbet.törl.megszün.bevált Véglegesen kapott pénzeszköz (fejlesztési támogatás) Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvényt és hitelviszonyt megtest.ért-p.visszafiz Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (A változás indoklása a kieg.mell. F.Kötelezettségek fejezet táblázat és szövegrészében kiemelve) Hosszú lej.nyújtott kölcs.elh.bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni kötelezettség változása, továbbá egyéb hosszú lej.köt.változása M.71.sor. (Részletek az F. fejezet KÖTELEZETTSÉGEK táblázatban) IV. Pénzeszközök változása +-I. +-II. +-III. sorok /10 10

11 Mutatók Arány Arány Tıkeellátottsági mutató: Tıkeszerkezeti mutató: Saját tıke ,76 Mérleg fıösszeg Kötelezettségek ,07 Saját tıke ,70 692,85 Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke ,08 Befekt.eszk ######### Likviditási mutató I. Forgóeszközök ,60 Rövid. Lej. Kötel ,91 Likviditási mutató II. forgóeszk ,57 Kötelezettségek ,53 ROA (Eszközarányos nyereség) Adózott eredmény ,80 1,48 Összes eszköz Adózott eredmény ROE (Saját tıke megtérülése) 45,30 25,92 Saját tıke EBITDA Üzemi eredmény + Amortizáció ,86 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Ezen kimunkálás (4.sz. melléklet) a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettektıl a TISZK-ként fogadható szakképzési hozzájárulás i pénzmozgását és annak felhasználását, illetve az abból 2012-ben felhasználható állományát mutatja be. 5. Központi költségevetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Ezen pont szerinti kapott támogatási tételekkel kapcsolatos adatok és szöveges indoklás beépítve a 2. pontnál ismertetett, 4/a és 4/b. sz. mellékletek szerinti, a támogatások felhasználásáról szóló szövegbe illetve táblázatokba. 6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Társaság vezetı tisztségviselıje: Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı. A évében folyósított, illetve a év terhére elszámolt juttatásról a csatolt 5.sz. melléklet tartalmaz adatokat. 15/11 11

12 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Kecskeméti TISZK azzal a céllal jött létre, hogy - tanulmányaik befejezését követıen - biztosítsa mind a iskolarendszerő szakképzésben, mind a felnıttképzésben érintett tanulók, felnıttek elhelyezkedését a munkaerı-piacon. Ennek érdekében a Kecskeméti TISZK szolgáltatásaival, az alkalmazott taneszközeivel (korszerő gépek, felújított környezet, modern tananyagok) arra törekszik, hogy leendı tanulóink, partnerintézményeink tanulói sikerrel találjanak maguknak szakmát és olyan oktató- és képzıközpontként mőködjünk, mely megfelel a mai modern kor munkaerıpiaci elvárásainak. A Társaság december 31-ig hatályosan a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. 26. c) pont 4. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. Ezen közhasznú tevékenysége révén olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvény 85. -a alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság tevékenységének területei: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében évben az alábbi fı tevékenységeket végezte: o a HEFOP P /1.0 és a HEFOP P /1.0 projektek év eleji lezárultát követı fenntarthatóságának biztosítása, továbbá o a TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének A Kecskeméti TISZK szak- és felnıttképzésének fejlesztése a munkaerıpiaci alkalmazkodás elısegítésére megnevezéső, valamint o TIOP / Keresetvezérelt szakképzés megteremtése a Kecskeméti TISZK munkaerıpiaci igények alapján történı infrastrukturális fejlesztésével megnevezéső projektek megvalósítása, o a megvalósítás alatt lévı projektek, pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása, o a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos elıírt feladatok elvégzése, o a pályázatok elszámolási dokumentumainak összeállítása, elszámolások benyújtása és azok rendezése a pályázat elbírálóival. 15/12 12

13 o Ezen TÁMOP és TIOP pályázatok megvalósítása során: tananyagfejlesztés, tanártovábbképzések megindítása és lebonyolítása: A nyelvi (angol, német) képzéseken túl informatikai, módszertani, illetve személyiségfejlesztı tréningeken (összesen 16 tanfolyam) képezhették magukat a partnerintézmények tanárai, vezetıi. Az oktatások elvégzése után minden résztvevı tanúsítvánnyal és kreditpontokkal gazdagodott. Szakmai fórum kerül megrendezésre, amelyre meghívást kaptak Kecskemét város szakképzı és általános iskoláinak igazgatói, intézményegység-vezetıi, pályaválasztás elıtt álló diákok osztályfınökei, minden nevezett iskola pályaválasztásért felelıs pedagógusa, Diákok részére életpálya tervezéshez, pályaorientációhoz kapcsolódó elıadások, továbbtanulási tájékoztatók, szakmaválasztási börzék megtartása, a pályázat keretében elkészített szóróanyagok pályaválasztók rendelkezésére bocsátásával; Mi a pálya iroda indítása és mőködtetése, melynek keretén belül a diákok pl. az iroda pszichológusa és mentálhigiénés szakemberei által szakmai segítséget, tájékozódási pontot kapnak az életpálya tervezéséhez, elkészítéséhez kipróbálhatták magukat papír alapú és számítógépes tesztek kitöltésével, amely segíti jobb önértékelésüket a tesztek eredményeit pszichológus és mentálhigiénés szakemberek értékelték, amely alapján pályaválasztási tanácsot kaptak megtekinthették a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ képzıhelyeit, tanmőhelyeit ismerkedhettek a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központban oktatott szakmacsoportokkal élı szakma bemutatókon vehetnek részt videó-konferencia vonalon keresztül bepillanthattak a város szakképzı iskoláinak életébe Mővészeti képzésben résztvevı tanulók részére kiállítás szervezése, TÉR közösségi program szervezése, melyen partnerintézményeinek vezetıi, érdeklıdı pedagógusai, tanulói és családtagjaik vehettek rész. A programkínálatban szerepelt pl. Kreatív mőhelymunka virágkötészet, vagy pl. Fórumszínház. 15/13 13

14 Családi nap, szabadidı hasznos eltöltésére szervezett programok. Nyári TÉR táboroztatás: A projekt keretében 2010-ben és évben is lehetıség nyílt évente 20 hátrányos helyzető 9. osztályos leány tanuló díjmentes táboroztatására. A partnerintézmények diákjai utazhattak a táborozásokra, ahol túrázáson, szórakoztató és képességfejlesztı programokon, valamint személyiségfejlesztı csoportfoglalkozásokon vettek részt. A TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének elnevezéső projekt által megvalósítandó feladatok közé tartozott egy a TISZK-et, valamint partnerintézményeit bemutató és népszerősítı reklámfilm készítése. TÁMOP-TIOP szakmai fórum : A rendezvény célja volt az Európai Unió által is támogatott, megvalósított projektek széleskörő megismertetése, és egyben a munkavállalók munkaerı-piaci alkalmazkodásának segítése. A rendezvényen képviselték intézményeiket a kecskeméti intézményegység-vezetık és iskolaigazgatók. A résztvevık három elıadást hallgathattak meg Szakképzés tartalomfejlesztései a gyakorlatorientált szakképzés szolgálatában ; Minıségirányítás, a pedagógia program és kompetencia térkép szinergiája ; és Gyakorlati oktatói kompetenciák a vállalati képzés hatékonysága témakörökben. o A fenti uniós pályázatokból nemcsak a fentiekben kiemelt közhasznú képzési feladatok valósultak meg. A pályázatok megvalósításának keretén belül történt még pl: Három építési beruházás, valamint eszközpark fejlesztés (ez utóbbihoz önerıként bevonva a fogadott szakképzési hozzájárulásból 89 millió forintot) öt megvalósítási helyszínen: a Kecskeméti TISZK Szolnoki úti központi képzıhelyén és négy partnerintézményénél, azaz a Kodály Iskolában, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolában és a Lestár Péter Egységes Középiskolában. 15/14 14

15 o A pályázatok keretében megvalósított közhasznú tevékenységen belül saját szervezésben végzett közhasznú tevékenységünkrıl: o OKJ-s szakképesítést adó felnıttképzés indítása, folyatatása: Az autóelektronikai mőszerész, gépipari minıségellenır, volfrámés fogyóelektródás hegesztı, valamint karosszérialakatos tanfolyamokon összesen 63 fı kapott OKJ-s képesítést, továbbá 16 fı tett sikeres vizsgát kisgyermek gondozó képzés tárgyából. o Életpálya-tanácsadás a felnıttképzések keretén belül, melynek keretében pl. csapatépítı tréning, a résztvevık önismeretének fejlesztése, a munkanélküliség, mint probléma feldolgozásának elısegítése volt a foglalkozások témája. a közhasznú tevékenység célcsoportja: o tagintézményeink tanulói és tanárai o pályaválasztás elıtt álló általános iskolák tanulói, szüleik és pedagógusaik, o munkát keresı, vagy egyéb okból újabb szakmát szerezni kívánó felnıttkorúak. a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: Megnevezés év/fı év/fı Tagintézményeinktıl társaságunknál gyakorlati képzésben résztvevı tanulói létszám TÁMOP pályázat megvalósítása keretében a "TÉR" programon résztvevık létszáma Pályaválasztási BÖRZE résztvevıinek létszáma Nyári "TÉR" tábor résztvevıinek létszáma Pályaválasztási tanácsadást igénybe vevık száma Tanártovábbképzésben résztvevık létszáma 288 A munkaügyi központon keresztül és saját szervezésben végzett felnıttképzésben résztvevı személyek száma 70. Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı 15/15 15

16 Kecskeméti TISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése 2010.év Önrevízió 2011.év a b c d e A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközöi IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök I. Készleltek II. Követelések 83 - III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Tıketgartalék III. Lekötött tartalék IV. Eredménytartalék V. Tárgyévi eremény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 12 2 E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások, halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN: Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

17 Kecskeméti TISZK KFT Fordulónap: KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 1/b.melléklet Sorsz. A tétel megnevezése a b c d A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú mőködésre kapott támogatás a. alapító Kmét Mjv-tıl b. alapító Tiszakécske Önk-ttól c. alapító Km.Kistérségi Többcélú Társulástól - - d. központi költségvetésétıl - - e. nem tag önkormányzat(ok)tól Pályázati úton elnyert támogatás együtt (2/a és 2/b. mellékleteken részletezve): HEFOP bevétel elhatárolás feloldott része TÁMOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt TIOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt NSZFI-MPA dec.pály Fogadott szakképzési hozzájárulásból elszámolt fejlesztési támogatás együtt: Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatáson felüli rész) Aktivált saját teljesítmény értéke - - B Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek - - C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegı ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - - E Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke - - F Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás elıtti eredmény együtt: ebbıl: G Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 19 3 H Adófizetési kötelezettség 7 1 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 12 2 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Adózott eredmény I+J TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Kapott kamat megosztása közhasznú és vállalkozási tevékenység arányában: Tárgyévi kamat és megoszlása a tevékenységek között Tevékenységi bevételek kamat nélkül Megoszlás Tárgyévi kamat és megoszlása a tevékenységek között Közhasznú tevékenység összes bevétele kamat nélkül (Tao.tv. 6.mell.) , Vállalkozási tevékenység bevétele kamat nélkül ,045 3 Összes mőködési bevétel kamat nélkül ,000 Kamatbevétel és megosztása a társasági adó megállapításhoz: Tárgyévben felmerült összes költség A Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek a. munkabérek b. megbízási díjak c. Vezetıi prémium d. Tanulószerzıdésesek ösztöndíja - 2. Személyi jellegő egyéb költségek Bérek és személyi jellegő költségek közterhei B Nyújtott támogatások Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

18 Kecskeméti TISZK KFT KIIMUTATÁS a évre fogadott szakképzési hozzájárulás elszámolásáról Közhasznúsági beszámoló 2.sz. melléklete évi tárgyidıszaki beszámolóra vonatkozó adatok Felhasználás összege Fogadott TÁMOGATÁS idıszaka évrıl áthozott tételek együttes összege Beszámolási idıszakban fogadott tételek együttes összege Felhasználás módja 2011-ben felhasználható, vagy után az NSZFI-nek visszautalandó fel nem használt összeg Tárgyévben felhasználható, vagy 2012-re átvihetı Felhasználás határideje elızı évibıl tárgyévibıl - Iskoláknak tovább adva évben évben fogadott szakképzési hozzájárulásból december 31-ig felhasználhatóan áthozott összeg a fıkönyvben TIOP önerıként felhasználva NSZFI Decentralizált - pályázathoz önerı és - kiegészítésként felhasznált összeg: Saját nyilvántartásba vett tárgyi eszköz beszerzés évben év javára a tárgyidıszak utolsó napjáig beérkezett összeg Iskoláknak tovább adva évben TIOP önerıként felhasználva Egyéb pályázathoz felhasználva Saját nyilvántartásba vett tárgyi eszköz beszerzés évben A évre fogadott SZHJ-ból felhasználható illetve továbbadható egyenleg Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

19 Kecskeméti TISZK KFT Közhasznúsági jelentés 3.sz.melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Elızı évi összeg eft Megnevezés Elızı év(ek) önellenırzés miatti változása Tárgyévi összeg eft Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény összesen: ebbıl: Közhasznúsági tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Egyéb Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

20 Kecskeméti TISZK KFT Mőködési költségek ellentételezésére kapott támogatások és azok felhasználása Közhasznúsági jelentés 4/a. melléklet Mőködési támogatások részletezése: 2010-ben befolyt illetve elszámolt mőködési támogatás 2010-ben felhasznált mőködési támogatás Tárgyidıszakban befolyt illetve mőködési bevételként elszámolt támogatás Tárgyidıszakban felhasznált mőködési támogatás Mőködési költségek fedezetére visszafizetési kötelezettség nélküli tulajdonosi támogatás: Kecskeméti Önkormányzattól Tiszakécske Önkormányzatától Km.és Térsége Többcélú Társulástól (pü-leg én teljesült) Pályázatok megvalósítási költségeinek ellentételezésére fogadott vissza nem térítendı támogatások: TÁMOP ESZA által elfogadott és 2010/2011-ben kiutalt, a pályázat megvalósítás költségeinek ellentételezésére folyósított támogatás TÁMOP ESZA által elfogadott, a megvalósítás költségeinek ellentételezésére a beszámoló készítéséig 2011/2012-ben kiutalt támogatás TIOP ESZA által elfogadott és 2010/2011-ben kiutalt, megvalósítás költségeinek ellentételezésére folyósított támogatás TIOP ESZA által elfogadott, a megvalósítás költségeinek ellentételezésére a beszámoló készítéséig 2011/2012-ben kiutalt támogatás Szakképzési hozzájárulás fogadására jogosult társaságként a hozzájárulás fogadásával, nyilvántartásával elszámolásával kapcsolatlban a költségek fedezetére a évi LXXXVI. Tv. 4.. (6) bek. alapján elszámolható Összesen: Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

21 Kecskeméti TISZK KFT Fejlesztési támogatás fogadása és felhasználása Közhasznúsági jelentés 4/b. sz. melléklet Fejlesztési támogatások részletezése: A én HALASZTOTT BEVÉTEL- KÉNTnyilvántartott összeg a 2010-ben és a korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összegekbıl 2011.évi NYITÓ Tárgyidıszakban fogadott, felhasznált, illetve elköltött összeg A befolyt illetve elszámolt összegbıl a tárgyévben a pályázatból beszerzett Következı év/ekre átvitt tárgyi eszközök értékcsökkenésének halasztott bevétel ellentételezésére elszámolható rendkívüli bevétel NSZFI-MPA dec.pályázatra NSZFI-tıl befolyt összeg Önerıként felhasznált szakképzési hozzájárulás TIOP pályázatból megvalósuló fejlesztésekhez: szakképzési hozzájárulás felhasználása önerıként ESZA által a beszámoló készítéséig elfogadott és kiutalt összeg TÁMOP pályázatból megvalósuló fejlesztésekhez: ESZA által elfogadott, kiutalt támogatás Fogadott szakképzési hozzájárulásból a TISZK keretében végzett oktatáshoz beszerzett tárgyi eszközök Tárgyévben induló tételek együtt: A 2008-ban lezárult HEFOP pályázatok halasztott bevételébıl a tárgyévi értékcsökkenés ellentételezésére elszámolt tételek: HEFOP halasztott bevétel elszámolása rendkívüli bevételként, mint fejlesztési támogatás HEFOP halasztott bevétel elszámolása rendkívüli bevételként, mint fejlesztési támogatás Lezárult HEFOP pályázatokkalkapcsolatos támogatás elszámolás együtt: MiNDÖSSZESEN : Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

22 Kecskeméti TISZK KFT Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege eft tárgyév Megjegyzés Tiszteletdíjak, megbízási díjak Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı megbízási díj Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı munkabér 486 Cél szerinti pénzbeli kifizetések Pósfayné Bakota Éva ügyvezetıi prémium Megbízási díj, munkabér és prémium együtt: Az adott évre vonatkozóan az üzleti tervben kitőzött cél teljesítése alapján jóváhagyott összeg. Utazási költségtérítés Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Telefon: 76/507-458, Fax: 76/507-459, Email: info@ketiszk.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: RT04-0004/2008 Intézmény-akkreditációs

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt.sz.: K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ----------------------------------------------------- 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Készült: 2009. július TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 Ikt. sz.: K

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. Készült: 2007. június TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben