1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység"

Átírás

1 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: június óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap Ez a: sz. fm. példány Kapják elosztó szerint. T Interaktív vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Számítógépes programcsomag használata Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése "A" változat Kidolgozási idı: 90 perc Szakképesítés OKJ azonosítója: Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintézı A vizsga ideje: június P. H június

2 2 (vizsgázó olvasható neve) Pénzügyi-számviteli ügyintézı Számítógépes programcsomag használata 1. vizsgafeladat A változat Kidolgozási idı: 90 perc A kérdéstípusok pontszámai 1. feladat 2. Összesen feladat Elérhetı pontszám Elért pontszám Megfelelt eredmény -hez szükséges minimális pont 50 % 25 pont * értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felet meg Minısítés az elért pontszám * alapján %-ban ** EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100 % Javító tanár neve:. Aláírása: hó.nap A vizsgaelnök esetleges észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:... Vizsgaelnök neve Vizsgaelnök aláírása FIGYELEM! A dolgozatírásnál segédeszközként a könyvviteli és irodai programokon kívül zsebszámológép használható! A pontozási javaslatban feltüntetett pontszám csak akkor adható, ha a jelölt a gazdasági eseményeket a bizonylatokon kikontírozza, majd a kijelölt programmal rögzítette. Csak bizonylaton történı kontírozásra pont nem adható!

3 1. Könyelési feladat 3 INTERAKTÍV VISZGAFELADAT PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZİK RÉSZÉRE Ön a Denevérbau Kft. munkatársa. A Denevérbau Kft.-nek az alábbi január havi bizonylatait kapja meg kontírozásra és rögzítésre. Mérlegképes könyvelı ellenırzi az Ön munkáját. A Denevérbau Kft. adatai: Adószáma: Székhely, ill. levelezési címe: 1038 Budapest, Szılı u. 11. Bankszámlaszáma: OTP Bank NYRT Adószáma: Folyószámla azonosító: KSH számjele: A cég tevékenységei: építıipari szolgáltatásokat nyújt, fıleg alvállalkozókkal dolgoztat, a felhasználásra kerülı anyag egy részérıl a KFT gondoskodik, SZJ (áfa 27%) mőemlékvédelmi szakértés SZJ (áfa mentes), igazságügyi szakértés SZJ (áfa mentes), lakóingatlan bérbeadás SZJ (áfa mentes), Információk a cég évi számviteli politikájából: A cég egyszerősített éves beszámolót és "A" típusú, összköltség eljárású eredménykimutatást készít. A vásárolt készletet beszerzéskor azonnal költségként számolják el. A 2012-es évben elszámolt számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenés a tárgyi eszközöknél megegyezik. Az egy összegben költségként elszámolható kis értékő eszközök értékhatára Ft. Az értékcsökkenést havonta számolják el, s napi értékcsökkenést számítanak. Értékcsökkenést az üzembehelyezés napjától számolnak el. A rendelkezésre álló számlarend részletébıl használja a könyveléshez szükséges részletezı számlákat! Önnek most a Denevérbau Kft. bizonylatait kell könyvelnie a rendelkezésre álló fıkönyvi program segítségével a következı feladatok ismeretében: 1. Könyvelje le a cég január 1-i nyitómérlegét és a nyitás utáni rendezı tételeket! 19 p 2. Könyvelje le a megadott számlákat! 6 p 3. Könyvelje le a bankszámlakivonatokat! 9 p 4. Könyvelje le a pénztárbizonylatokat! 6 p 5. Listázza ki a programból a január havi Áfa adatokat, és írja be a 20. oldalon található táblázatba! 3 p Összesen: 43 p Jó munkát!

4 4 Részletek a vállalkozás számlarendjébıl: 11. Immateriális javak 113. Vagyoni értékő jogok 114. Szellemi termékek 116. Technikai számla 118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 13. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 131. Termelıgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Tehergépkocsi, haszongépjármő 138. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek terven felüli écs. és annak visszaírása 139. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek terv szerinti értékcsökkenése 14. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 142. Személygépkocsi 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 148. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek terven felüli écs. és annak visszaírása 149. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek terv szerinti értékcsökkenése 16. Beruházások (felújítások) 161. Befejezetlen beruházások 19. Lekötött bankbetét 196. Lekötött bankbetét (forintos) Anyagok 211. Alapanyagok Építési anyagok Padlóburkolólap Homok Kavics Égetett tégla 27. Közvetített szolgáltatások 271. Közvetített szolgáltatások 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 311.Belföldi követelések (és folyószámla azonosító adatok) 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét számla Elszámolási betét számla I. (OTP) Elszámolási betét számla II Átvezetési számla 39. Aktív idıbeli elhatárolások 391. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 392. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 41. Saját tıke 411. Jegyzett tıke 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény

5 Szállítók Belföldi szállítók (és folyószámla azonosító adatok) 461. Társasági adó elszámolása Elızı évi társasági adó Társasági adó elıleg 462. Személyi jövedelemadó elszámolása 463. Költségvetési befizetési kötelezettség Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése Szakképzési hozzájárulás teljesítése Szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség teljesítése 466. Elızetesen felszámított általános forgalmi adó 467. Fizetendı általános forgalmi adó 468. Általános forgalmi adó elszámolási számla 471. Jövedelemelszámolási számla 472. Fel nem vett járandóságok 473. Társadalombiztosítási kötelezettség Nyugdíjbiztosítási járuléktartozás Egészségbiztosítási járuléktartozás Fordított áfa technikai számla (vagy más számla) 51. Anyagköltség 511. Felhasznált anyagok költsége Építési anyagköltség Nyomtatvány, irodaszer Energia költség Gépkocsi üzemanyag ktg Egyéb anyagköltség Tisztítószer 52. Igénybevett szolgáltatások költségei Karbantartás, javítás (gépkocsi stb.) Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Posta, telefon, telefax költség Folyóirat, hírlap elıfizetése Szállítási költség Taxi költség Bérleti díjak Hirdetés, reklám, propaganda költségek Parkolás, gépkocsi mosás költsége Tagsági díjak Kamarai tagdíj Oktatás és továbbképzés költségei Fénymásolás, sokszorosítás költségei Takarítási költségek Szakkönyvek, szaklapok költségei Egyéb szolgáltatások költségei Internet szolgáltatás költsége 53. Egyéb szolgáltatások költségei 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Bankköltség

6 Biztosítási költségek Gépkocsi kötelezı felelısség biztosítás Gk. köt. Fel. bizt. KJZ 286 forg. rendszámú gk Gk. köt. Fel. bizt. forg. rendszámú gk Casco biztosítás Casco biztosítás KJZ 286 forg. rendszámú gk Casco biztosítás forg. rendszámú gk Költségként elszámolt adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. Bérköltség 541. Bérköltség 55. Személyi jellegő egyéb kifizetések 551. Munkavállalóknak tagoknak fizetett személyi jellegő kifizetések Betegszabadság díja, munkáltatót terhelı táppénz, táppénz kiegészítés Munkába járással kapcsolatos költségek térítése Kiküldetés napidíja 552. Jóléti és kulturális költségek 559. Egyéb személyi jellegő kifizetések Munkáltatót terhelı SZJA Reprezentációs költségek 56. Bérjárulékok 561. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás (százalékos) 564. Szakképzési hozzájárulás 565. Szociális hozzájárulási adó 57. Értékcsökkenési leírás 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kis értékő (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök és imm. javak écs leírása 81. Anyagjellegő ráfordítások 814. Eladott áruk beszerzési értéke 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 91. Belföldi értékesítés árbevétele 911. Építıipari tevékenység árbevétele 912. Mőemlékvédelmi szakértés 913. Igazságügyi szakértés 914. Lakóingatlan bérbeadása 915. Készlet értékesítés árbevétele 916. Telefon magáncélú használata 97. Pénzügyi mőveletek bevételei 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott(járó) kamat

7 7 Partnertörzs ÁR-LA Kft Belle Bt Budai Tégla Cserép Zrt Centrál Mosodák Zrt Error Kft Hasznosító Kft Minor Bt Mobil Kft Terra Kft Bp., Ady E. u Bp., Csurgói u Bp., Bécsi u Bp., Róbert Károly krt Bp., Pitypang u Bp., Attila út Vác, Hunyadi u Kistarcsa, Petıfi u Bp., Alkotás u. 42. Amortizációs normák: A maradványértéket a beruházás aktiválásakor egyedileg határozzák meg. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok* Szellemi termékek 3 év 3 év Épületek Hosszú élettartalmú szerkezető épületek 2 % Mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Ügyvitel-technikai berendezések és eszközök 33% Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 14,5% Jármővek 20% * A vállalkozás a vásárolt szoftvereket, melynek csak használati jogát vásárolja meg vagyon értékő jognak minısíti.

8 8 A Denevérbau Kft január 1-jei kiemelt nyitó adatai: Vevıi követelés szla.: Centrál Mosodák Zrt. (AST8-F ) Pénztár Elszámolási betétszámla (OTP) Ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása a felénk számlázott bérleti díjjal kapcsolatos Eszközök összesen Jegyzett tıke: Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Szállítói kötelezettség szla.: Hasznosító Kft. (AC7S-L ) Jövedelem elszámolási számla Személyi jövedelemadó tartozás Társadalombiztosítási kötelezettség Nyugdíjbiztosítási járulék: Egészségbiztosítási járulék: Áfa kötelezettség Levonható áfa Fizetendı áfa Áfa pénzügyi elszámolása Források összesen

9 DENEVÉRBAU KFT 9 NYITÓ 1038 Budapest, Szılı utca 11. Adószám: Bankszámla: OTP SZÁMLASZÁM: AST8-F DÁTUM: Megrendelı: Centrál Mosodák Zrt Budapest Róbert K. krt. 27. Adószám: Pj: Átvevı (ha különbözik): ELADÓ MEGR.SZÁMA TELJ.IDEJE SZÁLLÍTÓ FIZETÉSI MÓD ESEDÉKESSÉG 19/ átutalás MEGNEVEZÉS A 19/11 számú szerzıdés szerint ÁFA KULCS MÉR- TÉKEG SÉG MENNY. EGYSÉG- ÁR ÁFA NÉLKÜL ÖSSZEG ÁFA NÉL- KÜL kiszámlázott építıipari szolg SZJ Az áfa törvény 142 -a értelmében az áfát a szolgáltatás igénybevevıje fizeti. Megállapodásunk értelmében késedelmes fizetés esetén 8 % kamatot számolunk fel a késedelmes napok alapján! azaz Hatszázezer forint FIZETENDİ: Adó % Adóalap Adóérték Ár összesen mentes Összesen A számla három példányban készült. 2. példány

10 SZÁMLA 10 NYITÓ A szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): Hasznosító Kft A vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Bankszámla száma és megnevezése): Denevérbau Kft Budapest Attila út 7. Pj: Adószám: Budapest, Szılı utca 11. Bankszámlasz.: OTP A megre ndelés száma Fizetési mód A teljesítés idıpont-ja Számla kelte Fizetési határidı A számla sor-száma 6/2011 átutalás AC7S-L MEGNEVEZÉS Szılı u 11. sz. alatti irodahelység 4 havi bérleti díja ÁFA KULCS MÉRTÉ KEGY- SÉG MENNY. EGYSÉG -ÁR ÁFA NÉLKÜL ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL / 2011 december-2012 március hó/ mentes hó Áfa kulcs Adóalap Áfa Összesen: mentes % 27% Összesen: A számla végösszege: Kettıszázezer forint Kiállította: Nagy Tihamér 1. példány A számla három példányban készült.

11 A szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): Error Kft 1024 Budapest, Pitypang u. 4. Pj.: Adóigazgatási azonosítószám: Megrendelés száma Fizetési mód 11 A teljesítés idıpont-ja SZÁMLA A vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Bankszámla száma és megnevezése): Denevérbau Kft Budapest, Szılı utca 11. Adószám: Bankszámlasz.: OTP Számla kelte Fizetési határidı A számla sorszáma 3/2011 átutalás AC7S-H MEGNEVEZÉS ÁFA KULCS MÉRTÉ KEGY- SÉG MENNY. EGYSÉG -ÁR ÁFA NÉLKÜL ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL A Centrál Mosodák Zrt. II. emeletén épület szerkezeti munkák SZJ Az áfa törvény 142 -a értelmében az áfát a szolgáltatás igénybevevıje fizeti. Áfa kulcs Adóalap Áfa Összesen: mentes Közvetített szolgáltatás 5% 27% Összesen: A számla végösszege: Egymillió-hatszázezer forint Kiállította: Kováts Katalin 1. példány A számla három példányban készült.

12 12 DENEVÉRBAU KFT 1038 Budapest, Szılı utca 11. Adószám: Bankszámla: OTP SZÁMLASZÁM: AST8-F DÁTUM: Megrendelı: Centrál Mosodák Zrt Budapest Róbert K. krt. 27. Adószám: Pj: Átvevı (ha különbözik): ELADÓ MEGR.SZÁMA TELJ.IDEJE SZÁLLÍTÓ FIZETÉSI ESEDÉKESSÉG MÓD 2/ átutalás MEGNEVEZÉS A 2/11 számú szerzıdés szerint ÁFA KULCS MÉR- TÉKEG SÉG MENNY. EGYSÉG- ÁR ÁFA NÉLKÜL ÖSSZEG ÁFA NÉL- KÜL kiszámlázott építıipari szolg. SZJ Az áfa törvény 142 -a értelmében az áfát a szolgáltatás igénybevevıje fizeti. Megállapodásunk értelmében késedelmes fizetés esetén 8 % kamatot számolunk fel a késedelmes napok alapján! azaz Egymillió-hatszázötvenezer forint FIZETENDİ: Adó % Adóalap Adóérték Ár összesen mentes Összesen A számla három példányban készült. 2. példány

13 13 SZÁMLA A szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): Budai Tégla és Cserép Zrt Budapest, Bécsi út 112. Adószám: Bankszámla: A vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Bankszámla száma és megnevezése): Denevérbau Kft Budapest, Szılı utca 11. Bankszámlasz.: OTP A megre ndelés száma 1/20 12 Fizetési mód A teljesítés idıpont-ja Számla kelte Fizetési határidı A számla sor-száma átutalás AC7S-L MEGNEVEZÉS Padlóburkoló lap Toscana VTSZ 3824 ÁFA KULCS MÉRTÉ KEGY- SÉG MENNY. EGYSÉG -ÁR ÁFA NÉLKÜL ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL 27 m Áfa kulcs Adóalap Áfa Összesen: mentes % 27% Összesen: A számla végösszege: Négyszázötvenhétezer-kettıszáz forint Kiállította: Breglovics Katalin 1. példány A számla három példányban készült.

14 14 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Zrt. Budapest, V. Nádor u. 16. Adóigazgatási szám: XII. KERÜLETI FIÓK 1126 BUDAPEST BÖSZÖRMÉNYI ÚT BANKSZÁMLAKIVONAT SZÁMLASZÁM: SZÁMLATULAJDONOS NEVE: DENEVÉRBAU KFT. SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: DENEVÉRBAU PÉNZF. SZ. BETÉTKAMAT: 0,25% KÖNYVELÉS DÁTUMA: KIVONATSZÁM (SZLA SORSZÁMA): 1/ LAP ÉRTÉKNAP FORGALOM MEGNEVEZÉSE AZONOSÍTÓ TERH/JÓV KÖZLEMÉNY ADATOK ÖSSZEG AC7S-L Hasznosító Kft AST8-F Centrál Mosodák Zrt Bérjárandóság (csoportos átutalási megbízás) NAV Személyi jövedelemadó beszedési számla NAV Egészségbiztosítási alap beszedési számla NAV Nyugdíjbiztosítási alap beszedési számla készpénz felvétel (ssz. 4512) NYITÓ EGYENLEG: ELİJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG 616 TERHELÉS ÖSSZESEN: JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: ZÁRÓ EGYENLEG EGYENLEGBİL ÁLL. GARANTÁLT: EBBİL ZÁROLT ÖSSZEG

15 15 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Zrt. Budapest, V. Nádor u. 16. Adóigazgatási szám: XII. KERÜLETI FIÓK 1126 BUDAPEST BÖSZÖRMÉNYI ÚT BANKSZÁMLAKIVONAT SZÁMLASZÁM: SZÁMLATULAJDONOS NEVE: DENEVÉRBAU KFT. SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: DENEVÉRBAU PÉNZF. SZ. BETÉTKAMAT: 0,25% KÖNYVELÉS DÁTUMA: KIVONATSZÁM (SZLA SORSZÁMA): 2/ LAP ÉRTÉKNAP FORGALOM MEGNEVEZÉSE AZONOSÍTÓ TERH/JÓV KÖZLEMÉNY ADATOK ÖSSZEG AC7S-H szla. Error Kft AST8-F szla. Centrál Mosodák Zrt NYITÓ EGYENLEG: ELİJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG TERHELÉS ÖSSZESEN: JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: ZÁRÓ EGYENLEG EGYENLEGBİL ÁLL. GARANTÁLT: EBBİL ZÁROLT ÖSSZEG

16 16 Idıszaki pénztárjelentés Denevérbau Kft január 1-jétıl 31-ig Sorszám: 1115 Sorszám Be-kifiz. napja Bevételi kiadási biz. sz. Kp. forg. Jogc.sz Szöveg Bevétel Kiadás Ft készpénzfelvétel Irodaszer vásárlás Taxi költség Tisztítószer Átvitel:

17 17 Sorszám Be-kifiz. napja Bevételi kiadási biz. sz. Kp. forg. Jogc.sz Szöveg Bevétel Kiadás Ft Áthozat Pénztár ellenırzés jogcím szerint pénztárforg. jogcím szerint Forgalom átvitel db pénznem Ft bevétel Ft Kezdı pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Mellékletek: összesen 1 db bevételi bizonylat kiadás Ft 3 db kiadási bizonylat pénztáros 5 Giczi Ferenc Összesen ellenır: Záró pénzkészlet Többlet 0 Hiány 0 összesen

18 Denevérbau Kft Budapest Szılı u BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT Bélyegzı helye Sorszám: Kelet: Adamovics László által (megbízásából) befizetett Ft, azaz Kettıszázezer forintot az alábbiak szerint kell bevételezni: Készpénz forgalmi jogc. Könyvelési számlaszám Szöveg Összeg Készpénz felvétel bankszámláról Kiállító Ellenır: Utalványozó Melléklet: db Könyvelı: Pénztáros Az összeg átvevıjének aláírása: Bné Giczi Ferenc Kiss Terézia Összesen: személyi száma: Denevérbau Kft Budapest Szılı u. 11. KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT Bélyegzı helye Sorszám: Kelet: Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kiss Terézia -nak Ft, azaz Tízezer-egyszázhatvan forintot Készpénz forgalmi jogc. Könyvelési számlaszám Szöveg Összeg Irodaszer Kiállító Ellenır: Utalványozó Melléklet: 1 db Összesen: Könyvelı: Bné Pénztáros Giczi Ferenc Az összeg átvevıjének aláírása: Kiss Terézia személyi száma: KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA A számlakibocsátó neve, címe: Papírbolt Bt 1026 Bp., Rákóczi út 15. Adóigazgatási azonosítószám: A vevı neve, címe: Denevérbau Kft Bp., Szılı út 11.. Számlasorszám: AHJY9H KSH besorolási száma, megnevezése A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS mennyiségi egysége mennyisége egységára 27% (ált. forg. adóval növelt) értéke 27% ált.forg. adóval növelt A4-es másolópapír csomag (500 db/csomag) A számla fizetendı végösszege Tízezer-egyszázhatvan forint A számla végösszege 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz

19 19 Denevérbau Kft Budapest Szılı út 11. KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT Bélyegzı helye Sorszám: Kelet: Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kiss Teréziának -nak Ft, azaz Hétezer-hatszázhúsz forintot Készpénz forgalmi jogc. Könyvelési számlaszám Szöveg Összeg Taxi költség Kiállító Ellenır: Utalványozó Melléklet: 1 db Összesen: Könyvelı: Bné Pénztáros Giczi Ferenc Az összeg átvevıjének aláírása: Kiss Terézia személyi száma: KÉSZPÉNZFIZETÉSI Taxi közlekedés SZÁMLA SZJ Adóigazgatási azonosító száma: A vevı neve: Kiss Pál Denevérbau Kft. Asz: Címe: 1038 Bp., Szılı út 11.. A 21,26%-os ált. forg. Adó összegét is tartalmazó fizetendı fuvardíj: azaz Hétezer-hatszázhúsz Ft Gépjármővezetı neve: Kiss Pál Frsz: ABC-123 Számla kelte:...budapest, január..hó.11...nap Denevérbau Kft Budapest Szılı út 11. KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT Bélyegzı helye Sorszám: Kelet: Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kiss Terézia -nak Ft, azaz Ötezer-nyolcvan forintot Készpénz forgalmi jogc. Könyvelési számlaszám Szöveg Összeg Tisztítószer Kiállító Ellenır: Utalványozó Melléklet: 1 db Összesen: Könyvelı: Bné Pénztáros Giczi Ferenc Az összeg átvevıjének aláírása: Kiss Terézia személyi száma:

20 KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA A számlakibocsátó neve, címe Interfruct Sprintáruház 1033 Bp., Nagyszombat u Adóigazgatási azonosítószám: KSH besorolási száma, megnevezése 20 A vevı neve, címe: Denevérbau Kft Számlasorszám Budapest Szılı út A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS mennyiségi egysége mennyisége egységára 27% (ált. forg. adóval növelt) értéke 27% ált. forg. adóval növelt Padlótisztítószer (1,5 l) db Vtsz Kiállította: Beke Teréz A számla fizetendı végösszege Ötezer-nyolcvan forint A számla végösszege 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz 5. Listázza ki a programból a január havi áfa adatokat és írja az alábbi táblázatba! Általános forgalmi adó Fizetendı áfa Levonható áfa Kötelezettség. v. követelés* A megfelelı aláhúzandó Összeg Ft-ban 43

21 2. feladat: Bérszámfejtés 21 A Denevérbau Kft. február 1-vel felvett egy új dolgozót. A munkavállalónak a naptári évben február 1. elıtt jövedelme nem volt. Feladatok: a, Rögzítse fel a munkavállalóval kapcsolatos adatokat az analitikus bérprogramban! b, Az adatbevitel után futtassa le a február havi bérszámfejtést! Készítse el a programból a fizetési jegyzéket és mentse el a program által felajánlott állományt. 6 1 Ha a bérszámfejtésig nem jutott el, akkor hagyja bekapcsolva a programot a vizsga végeztével. Ebben az esetben a vizsgafelügyelet fogja a felvitt adatokat nyomtatni. A munkaviszony esetén a következı közterheket és levonásokkal kell elszámolni: Szociális hozzájárulási adó 27% Nyugdíjjárulék 10% Egészségbiztosítási és munkaerıpiaci járulék 8,5% Szakképzési hozzájárulás 1,5% Személyi jövedelemadó elıleg 16% február hónapja 29 napos, a munkanapok száma 21 nap. Hétköznapra esı munkaszüneti nap (ünnepnap) nem volt. H K Sz Cs P Szo V A vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Denevérbau Kft. Székhelye, ill. levelezési címe: 1038 Budapest, Szılı u. 11. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma:

22 Az alkalmazott adatai: 22 Alkalmazott neve: Kiss Béla Születési neve: Kiss Béla Anyja neve: Nagy Natália Állampolgársága: magyar Születési helye, ideje: Salgótarján, Adóazonosító jele: TAJ száma: Állandó lakhelye: 2360 Gyál, Kossuth út 56. Családi állapota: nıtlen Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt Kedvezményezett: Kiss Béla Alkalmazás kezdete: február 1. Havi bruttó munkabére: Ft ( a kifizetés napja március 6.) Alkalmazás módja/minısége: teljes munkaidıs munkaviszony (határozatlan idejő szerzıdéssel) Munkaidı típusa: teljes munkaidı, heti munkaórák száma: 40 óra FEOR-08 szám/megnevezés: 4111 Titkár(nı) Igénybe vehetı alapszabadság: 28 nap Munkahely: központ Munkakör, foglalkozás, szakképzettség: ügyviteli titkár (1991.;Ügyviteli szakközépiskola Budapest) 7

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

T GYAKORLATI-ÍRÁSBELI VIZSGATÉTEL

T GYAKORLATI-ÍRÁSBELI VIZSGATÉTEL 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi id: 2012. október 3. 11.30. óra Minsít neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. február 3. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Interaktív vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Interaktív vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idı: 2013. április 9. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minısítı szerv neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM fıosztályvezetı Készítı szerv: Nemzeti Munkaügyi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S -Képviselı-testületnek- a Patakhı Energiaszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Interaktív vizsgatevékenység

Interaktív vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: 05-.. /2012. év Érvényességi idő: 2012. máj. 17. 8.00 óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok A vizsgafeladat ismertetése:

Részletesebben

A B C D E F G. II. Bevallott idıszak: 2009. év.. hó. naptól 2009. év.. hó. napig

A B C D E F G. II. Bevallott idıszak: 2009. év.. hó. naptól 2009. év.. hó. napig BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2009. adóévben Enying város illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó a

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA 1 II. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30.-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Eszközfinanszírozás

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben