HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A"

Átírás

1 FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: szeptember 6. Utolsó módosítás: augusztus 23.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ELÉRHETİSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek hatálya KÖZZÉTÉTEL ÉS ÉRTESÍTÉS Közzététel Értesítés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA ALAPSZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belüli helyi hívásszolgáltatás Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hívásszolgáltatás Belföldi távolsági hívásszolgáltatás Nemzetközi hívásszolgáltatás Mobil hívásszolgáltatás Tudakozó hívásszolgáltatások Belföldi és helyi tudakozódás Nemzetközi tudakozódás Segélykérı (különleges) hívásszolgáltatás Faxhívás szolgáltatás Belföldi zöld szám hívásszolgáltatás Belföldi kék szám hívásszolgáltatás Emeltdíjas szám hívásszolgáltatás (AudioTex) Távszavazás hívásszolgáltatás Nemzetközi speciális hívásszolgáltatás KÉNYELMI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI SZERZİDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS Szerzıdéskötés A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI AZ ELİFIZETİI TELEFON SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE AZ IGÉNYBEJELENTÉSTİL SZÁMÍTVA HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSE, A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

3 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE HASZNÁLHATÓSÁG AZ ELİFIZETİI TELEFON SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSI PONTON MÉRÉSI MÓDSZEREK MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA AZ ELİFIZETİ RÉSZÉRİL AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE Képviseleti jogosultság A szerzıdéskötés megtagadása Az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával vállalja, hogy Az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK FELTÉTELES KEDVEZMÉNY, HŐSÉGNYILATKOZAT AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELİFIZETÉSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS FELTÉTELEI Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Szerzıdésmódosítás az Elıfizetı kezdeményezésére Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI SZÜNETELTETÉSE SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ELİFIZETİ KÉRÉSÉRE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI SZOLGÁLTATÓ JOGOSULTSÁGA A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁRA A szolgáltatás megállapodott mértéken felül használata ÁTALÁNY KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁS MEGSZŐNTETÉSE KORLÁTOZÁS MÓDJA

4 10. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS napos felmondás napos felmondás napos felmondás DÍJVISSZATÉRÍTÉS A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén Telefonszám újrafelhasználása Együttmőködés a szerzıdés megszőnése esetén AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS FELMONDÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDİ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELINTÉZÉSE) AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELJÁRÁSI RENDJE DÍJREKLAMÁCIÓ AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGE KÉSEDELMES, VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉREK Hibaelhárítási késedelem Átírási késedelem Áthelyezés lehetetlenségérıl való értesítés késedelme ELİFIZETİ FELELİSSÉGE VIS MAIOR REKLAMÁCIÓ, VITÁK INTÉZÉSE, JOGORVOSLAT AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL 4

5 KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Egyszeri díjak Rendszeres díjak ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZÁMHORDOZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI FOGALMAK A SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS ELİFIZETİ AZONOSÍTÁSA ELJÁRÁS MENETE SZÁMHORDOZÁSI IGÉNY MEGTAGADÁSA SZÁMLATARTOZÁS (EGYÉB KÖVETELÉSEK) RENDEZÉSE ELJÁRÁS TOVÁBBI MENETE SZABADDÁ VÁLÓ ELİFIZETİI SZÁM ÚJ ELİFIZETİHÖZ RENDELÉSE FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS CSOMAGOK FIBERNET TELEFON ALAPCSOMAG A csomag tartalma Fibernet telefon alapcsomag díjazási idıszakok és forgalmi limitek Fibernet Telefon alapcsomag szolgáltatás belépési díjai Egyéb díjak Fibernet telefon alapcsomag havi díjak Fibernet telefon alapcsomag forgalmi díjak FIBERNET TELEFON ALAP+ DÍJCSOMAG A Telefon Alap+ díjcsomag tartalma Fibernet Telefon Alap+ díjcsomag díjazási idıszakok és forgalmi limitek Fibernet Telefon Alap+ díjcsomag szolgáltatás belépési díjai A Telefon Alap+ díjcsomag egyéb díjai Fibernet Telefon Alap+ díjcsomag havi díjak Fibernet Telefon Alap+ díjcsomag forgalmi díjak

6 1.2.7 Fibernet Telefon Alap+ Szentendre, Leányfalú, Pilisszentlászló díjcsomag forgalmi díjak*** Fibernet Telefon Alap és Alap+ díjcsomag emelt díjas hívások díjai MELLÉKLET HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS KÉNYELMI ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK TITKOS SZÁM REJTETT SZÁM TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLET HÍVÓ FÉL ELİFIZETİI SZÁMÁNAK MEGJELENÍTÉSE ÉS LETILTÁSA SZOLGÁLTATÁS (CLIP/CLIR) HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS FELTÉTEL NÉLKÜL HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS FOGLALTSÁG ESETÉN HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS NEM FELEL ESETÉN ÁLLANDÓ HÍVÁSKORLÁTOZÁS ELEKTRONIKUS TELEFONKÖNYV MEGJELENÉS MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET MELLÉKLET: A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI MUTATÓI MELLÉKLET: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET: EGYEDI ELİFIZETİI SZERZİDÉS MELLÉKLET: KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK LEÍRÁSI ÉS DÍJAI FIBERNET A KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK LEÍRÁSAI ÉS DÍJAI KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK DÍJAI SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG KORLÁTOZÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE

7 1. Szolgáltató adatai, általános rendelkezések, ügyfélszolgálat elérhetısége 1.1 A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati irodáinak elérhetısége Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített név: FiberNet Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. Cégjegyzékszám: Internetes honlap címe: Ügyfélszolgálatok telefonszáma és nyitvatartása : Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentı telefonszáma: 1280 (06:00-22:00-ig) Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentı telefax száma: Internetes ügyfélszolgálat elérhetısége: Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma Az ügyfélszolgálati Nyitva tartás iroda által ellátott települések H K Sze CS P Szo Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Kossuth L. u I. emelet Alcsútdoboz, Bodmér, Budaörs, Budapest (IX., X., XI., XII., XIX., XXI., XXII. kerületek), Ercsi, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Leányfalu, Martonvásár, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszentlászló Százhalombatta, Szentendre, Tabajd, Tárnok, Tordas, Újbarok, Üröm, Vértesboglár 10:00 17:00 08:00 20:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 15: Gödöllı, Remsey krt. 8. Gödöllı, Kerepes, Erdıkertes, İrbottyán, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Szada 08:00 20:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 12: Siófok, Fı u Siófok, Szabadbattyán, Gárdony, Dinnyés, Kápolnásnyék,Velence, Agárd 08:00 120:00 Zárva 08:00 16:00 Zárva 08:00 16:00 május - szeptemb er 09:00-12: Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Hévíz, Zalaszentgrót, Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok, Fonyód, Herend, Bánd, Szentgál 08:00 20:00 13:00 16:00 Zárva 08:00 16:00 08:00 16:00-7

8 6500 Baja, Szabadság u. 5. Baja, Bácsalmás, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Dávod, Hercegszántó Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, 08:00 20:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 18:00 08:00 13: Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Siklós, Sellye, Somogyapáti, Garé, Patapoklosi, Almamellék, Ócsárd, Szava, Bisse, Magyarbóly, Villány, Kozármisleny, Barcs, Matty, Kesző, Vajszló, Szentlırinc, Szigetvár, Pécs-Somogy és Pécs- Vasas. Mohács, Lánycsók 08:00 20:00 zárva 08:00 18:00 zárva 08:00 14: Cegléd, Kút u. 5. Cegléd, Tószeg, Martfő 08:00 20:00 09:30 16:30 12:30 16:30 09:30 16:300 08:00 12: Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky. krt. 8. Kecskemét, Városföld, Csongrád 08:00 20:00 09:30 16:30 12:30 16:30 09:30 16:30 08:00 12: Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Kaba, Báránd, Balmazújváros, Újfehértó, Hajdúhadház, Püspökladány, Nádudvar, Nagyrábé, Sárrétudvari, Sarkad, Nyíradony, Nyírbátor, Szeghalom, Fehérgyarmat, Túrkeve, Vésztı, Tépe, Berrettyóújfalu, Esztár, Gyomaendrıd, Hajdúbagos, Konyár, Kisújszállás, Mikepércs, Okány, Pocsaj, Karcag, Törökszentmiklós, 08:00 20:00 Zárva 8:00 12:00 8:00 12:00 08:00 14: Nyírbátor, Kenyérmezı u. 6. Nyírbátor 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 08:00 20:00 08:00 14:00 8

9 3580 Tiszaújváros Szent István u. 1. fsz. 6. Egyek, Polgár, Tiszalök, Mezıkeresztes, Mezıkövesd, Füzesabony, Poroszló, Kál-Kompolt, Heves 08:00 20:00 Zárva 8:00 12:00 8:00 12:00 08:00 14:00 9

10 1.2 Az általános szerzıdési feltételek célja, hatálya Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek célja: a Szolgáltató és az Elıfizetı közötti jogviszony rögzítése a szolgáltatással kapcsolatban a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: EHT), valamint az elektronikus elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet (a továbbiakban Rendelet) megfelelıen. Az általános szerzıdési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévı távközlési hálózatot felhasználva helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújt elıfizetıi részére Az általános szerzıdési feltételek hatálya Személyi hatály Az általános szerzıdési feltételek személyi hatálya kiterjed a FiberNet ZRt-re, mint Szolgáltatóra, valamint az elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevı Elıfizetıkre. Egyéni Elıfizetınek minısül az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a távközlési szolgáltatást. Üzleti/intézményi (korábban közületi) Elıfizetınek minısül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Elıfizetı jogosult az elıfizetıi szerzıdés megkötése után üzleti/intézményi, illetve egyéni elıfizetıségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni Idıbeli hatály Az általános szerzıdési feltételek idıbeli hatálya a bejelentés alapján a hatósági nyilvántartás idıtartamára, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idı alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az elıírt módon az Elıfizetı tudomására kell hozni Területi hatály Az általános szerzıdési feltételek területi hatálya: Magyarország területén a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet. Ezen belül a földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg és azok körét szabadon változtathatja, ennek felsorolása az ügyfélszolgálaton megtekinthetı, illetve a 3. sz. Melléklet tartalmazza. Az aktuális területi elérhetıségrıl a Szolgáltató honlapján biztosít tájékoztatási lehetıséget. 10

11 Tárgyi hatály Az általános szerzıdési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. Az általános szerzıdési feltételek tárgyi hatálya a helyhez kötött telefon szolgáltatás, ezen belül nyilvános helyi távbeszélı-szolgáltatás (KSH SZJ ), nyilvános belföldi távbeszélı-szolgáltatás (KSH SZJ ) valamint nyilvános nemzetközi távbeszélıszolgáltatás (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki, amelyet a Szolgáltató elsısorban saját tulajdonában lévı hálózatán és berendezésein nyújt. Amennyiben az általános szerzıdési feltételek módosulása esetén az Elıfizetı a változásokról való értesítést követı 8 napon belül az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonos tájékoztatóban megjelölt helyen írásban nem tesz kifogást, a módosított általános szerzıdési feltételek elfogadottnak tekintendık. A Szolgáltató jogosult a kifogást elutasítani, ha az megalapozatlan. Megalapozatlan a kifogás, ha a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az elıfizetıi szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen módosította az elıfizetıi szerzıdést. A kifogás elutasítása esetén az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), a Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez, a Gazdasági Kamarák mellett mőködı békéltetı testülethez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 1.3 Közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerzıdési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, illetve az interneten mőködtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel vagy a távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatásadással teljesíti Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következı módokon tehet eleget: a) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy b) a jogszabályban foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy c) a jogszabályban foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy d) a szolgáltatás 8. pontban meghatározott, Szolgáltató által kezdeményezett szüneteltetése, valamint az általános szerzıdési feltételek módosítása esetében az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni, vagy e) az általános szerzıdési feltételek módosításáról szóló értesítést ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást az értesítendı Elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján. 11

12 A Szolgáltató köteles az ÁSZF-et azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelızıen nyilvánosságra hozni, az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetıvé tenni, valamint a hatóságnak megküldeni. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. 2. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása 2.1 A szolgáltatás meghatározása Helyhez kötött telefon szolgáltatás A Szolgáltató helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújt az Elıfizetık részére. A helyhez kötött telefonszolgáltatás azt jelenti, hogy az Elıfizetık elıfizetıi telefon hozzáférési pontjukon keresztül hívást tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött telefonhálózatok elıfizetıi végpontjára vagy bármely mobil rádiótelefon hálózat elıfizetıi végpontjára. Az elıfizetık hívás fogadására képesek ugyanazon vagy bármely helyhez kötött telefonhálózatból vagy mobil rádiótelefon hálózatból érkezı hívás esetében. A hívások kezdeményezése történhet akár belföldi akár nemzetközi irányban, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi akár nemzetközi irányból. A szolgáltatás alapvetıen kábeltelevíziós hálózaton, vagy felek külön megállapodása esetén más hozzáférési közegen (így különösen optika, mikrohullám stb.) keresztül vehetı igénybe. Az alapszolgáltatások mellé az elıfizetı a jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében részletezett kényelmi és egyéb szolgáltatásokat is megrendelheti. A jelen fejezetben foglalt szolgáltatások díjait az ÁSZF 1. számú Melléklete tartalmazza. Amennyiben az egyedi elıfizetıi szerzıdés, vagy jelen ÁSZF eltérıen nem rendelkezik a Szolgáltató helyhez kötött telefon szolgáltatása az alábbi jellemzıkkel bír: a) Az elıfizetı az Emeltdíjas szám hívásszolgáltatást ( ) ilyen irányú igénye esetén kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott elıleg jelen ÁSZF-ben foglalt megfizetése után veheti igénybe. b) ha az elıfizetı forgalmi díja bármely egymást követı 7 (Hét) napon, vagy egy naptári hónapon belül eléri az ÁSZF-ben (9.1.1.) meghatározott mértékő bruttó összeget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, a híváskezdeményezéseket letiltani. c) Szolgáltató extrém hosszúságú (azaz legalább 60 percet meghaladó) folyamatos vonalkapcsolat esetén minden hívásirányban jogosult az automatikus hívásbontásra. d) A Szolgáltató hálózatán belüli hívások esetén azok ingyenessége az 1. számú mellékletben meghatározott idıtartamra vonatkozik, ezt követıen a hívások díjazása megegyezik a hálózaton belüli helyi hívások esetén a helyi hálózaton 12

13 kívüli tarifával, a hálózaton belüli belföldi hívások esetén a belföldi hálózaton kívüli hívások tarifájával. 2.2 Alapszolgáltatások leírása Helyi hívás Definíció: Egyazon földrajzi számozási körzeten belüli elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között létrejött beszéd vagy fax forgalom, amely nem minısül a szolgáltató hálózatán belüli hívásnak. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı Szolgáltató hálózatán belüli helyi hívásszolgáltatás Definíció: A szolgáltató hálózatához tartozó két azonos földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató elıfizetıi között jöhet létre. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hívásszolgáltatás Definíció: A szolgáltató hálózatához tartozó két eltérı földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató elıfizetıi között jöhet létre. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı. 13

14 2.2.4 Belföldi távolsági hívásszolgáltatás Definíció: Két különbözı földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom, amely nem minısül a hálózaton belüli forgalomnak. A hívott elıfizetı vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi elıtétet (06), belföldi rendeltetés, illetve a hatjegyő elıfizetıi számot kell tárcsázni. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı Nemzetközi hívásszolgáltatás Definíció: Valamely külföldi és a Magyar Köztársaság területén lévı elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom. A hívott elıfizetı vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi elıtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy), hálózat azonosító kódot és elıfizetıi vagy globális elıfizetıi számot kell tárcsázni. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı Mobil hívásszolgáltatás Definíció: A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjai között lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. A hívott mobil rádiótelefon elıfizetı vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi elıtétet (06), két számjegyő mobil hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyő mobil rádiótelefon-számot kell tárcsázni. Díjazása: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı. 14

15 2.2.7 Tudakozó hívásszolgáltatások A Szolgáltató biztosítja, hogy elıfizetıje igénybe vehesse bármely országos tudakozó szolgáltatást, továbbá köteles megadni az ilyen tudakozó szolgáltatóknak, az elıfizetı hozzájárulásától függıen: - az elıfizetı nevét, - lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és - kapcsolási számát. Az átadott információk csak az egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel Belföldi és helyi tudakozódás Definíció: A Belföldi és helyi tudakozódás szolgáltatás igénybevételével az Elıfizetı az elıfizetıi állomásáról magyarországi elıfizetık és hívószámok kapcsán - tudakozódhat arról, hogy: egy névvel és legalább részleges címmel megjelölt személy vagy intézmény telefon elıfizetı-e, illetıleg valamely telefon-állomás nyilvántartott használója-e, és mi az elıfizetıi száma, egy elıfizetıi számmal megjelölt telefon-állomásnak ki az elıfizetıje, és mi a címe, egy kapcsolási számmal megjelölt nyilvános állomásnak mi a címe. Kezdeményezés: A tudakozódást a 198-as tudakozószolgálati hívószámon kell kérni. Az igénybevétel korlátai: A tudakozó szolgálat csak azon elıfizetık adatairól ad felvilágosítást, akik ehhez hozzájárultak. Hívásonként maximum 4 tudakozódás (kapcsolási szám, cím, vagy elıfizetıi név kiadása) lehetséges. Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján Nemzetközi tudakozódás Definíció: A Nemzetközi tudakozó-szolgáltatás igénybevételével az Elıfizetı információt kérhet arról, hogy egy névvel és címmel megjelölt személy elıfizetı-e, és ha igen, mi az elıfizetıi száma. Kezdeményezés: A tudakozódást a 199-es tudakozószolgálati hívószámon kell kérni. Díjazás: Igénybevételi díj az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján Segélykérı (különleges) hívásszolgáltatás Definíció: Az alábbiakban felsorolt hívószámokon az igénybe vevı a szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási idıben gyors és egyszerő módon adhat hírt valamilyen válságos helyzetrıl az erre szolgáló szervezetnek. Hívószámok: 15

16 Mentık 104 Tőzoltóság 105 Rendırség 107 Európai egységes segélyhívó 112 Díjazás: A segélykérı hívások díjmentesek Faxhívás szolgáltatás Definíció A telefax szolgáltatás révén a felhasználó papíron rögzített adatok másolatát továbbíthatja a telefon hálózaton keresztül. Szolgáltatás abban az esetben történik, amennyiben az igénybe vevı, papíron vagy más lapon rögzített adatot a szolgáltató vagy harmadik személy birtokában lévı eszköz segítségével leolvas és egyirányúan továbbít, a szolgáltatást igénybe vevı által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil rádiótelefon hálózati telefax vagy bármely más címre. Az igénybevétel módja: Az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakoztatott, - a mindenkori jogszabályok (jelen ÁSZF készítésének idıpontjában 9/2004. (IV.22.) IHM rendelet) elıírásainak megfelelı végberendezés (faxkészülék). Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. Elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontról kezdeményezett telefax szolgáltatás esetén a forgalmi díj mértéke a hang-hívás szolgáltatás idıegység díján alapul, az adatátvitel tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási idıszaktól függ. A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı Belföldi zöld szám hívásszolgáltatás Definíció: A Szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 80-as elıhívószámú telefonszámokra hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményezı számára a hívás díjmentes. Kezdeményezés: A hívást a belföldi elıtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölı számmal (80) és a hatjegyő, a zöld számhoz tartozó elıfizetıi számmal kell kezdeményezni. Az igénybevétel korlátai: Csak olyan hálózatban található zöldszámok érhetıek el a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik. Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. 16

17 Belföldi kék szám hívásszolgáltatás Definíció: A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 40-es elıhívószámú hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményezı számára a hívás helyi szakaszára vonatkozó díját kell alkalmazni. Kezdeményezés: Belföldi kék szám hívás-szolgáltatást a belföldi elıtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölı számmal (40) és a hatjegyő, a kék számhoz tartozó elıfizetıi számmal kell kezdeményezni. Az igénybevétel korlátai: Csak olyan hálózatban található kékszámok érhetıek el a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik. Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján Emeltdíjas szám hívásszolgáltatás (AudioTex) Definíció: A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy a 06/90, 06/81 és 06/91 -es elıhívószámú telefonszámokra irányuló emeltdíjas hívásokat kezdeményezzenek. Kezdeményezés: Emeltdíjas szám hívás-szolgáltatást a elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontról lehet igénybe venni belföldi elıtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölı számmal (90) és a hatjegyő, a számhoz tartozó elıfizetıi számmal. A szolgáltatás igénybevételérıl elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdés részét képezı Nyilatkozat Kényelmi szolgáltatások dokumentumon nyilatkozik. E nyilatkozat elmulasztása esetén szolgáltató a késıbbiekben, csak az elıfizetı külön kérésére teszi lehetıvé e szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltató az Emeltdíjas szám hívásszolgáltatás igénybevehetıségét az Elıfizetı ilyen irányú igénye esetén az ÁSZF-ben meghatározott elıleg jelen ÁSZF-ben foglalt megfizetése után a Szolgáltató haladéktalanul, az elıleg összegének Szolgáltatóhoz való megérkezésétıl (jóváírásától) számított 3 munkanapon belül biztosítja. Szolgáltató az ügyfélszolgálaton való személyes befizetés kivételével kérheti, hogy az elıleget Elıfizetı a Szolgáltató által megállapított kódszámmal megjelölt rendelkezéssel fizesse meg, ennek hiányában Szolgáltató csak Elıfizetı külön írásbeli kérésébıl szerezhet tudomást az elıleg fizetésérıl, így az Emeltdíjas szám hívásszolgáltatás igénybevehetısége is csak ezen külön írásbeli kérés alapján lehetséges. Az itt meghatározott vagy hivatkozott elıleg összegeket Szolgáltató jogosult az Elıfizetı által bármely igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatásra (pl. KTV, interent stb.) elszámolni. Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés aláírásával tudomásul veszi azt is, hogy az itt meghatározott vagy hivatkozott elıleg összegeket Szolgáltató azok Szolgáltatóhoz való megérkezését (jóváírását) követı 2 hónapon belül kibocsátott számlá(k)ban írja jóvá. Az igénybevétel korlátai: Csak olyan hálózatban található emelt díjas számok érhetıek el a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik. 17

18 Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján Távszavazás hívásszolgáltatás Definíció: A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 81-es elıhívószámú telefonszámokra irányuló hívásokat kezdeményezzenek. A szolgáltatás igénybevételérıl elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdésben nyilatkozik. E nyilatkozat elmulasztása esetén szolgáltató a késıbbiekben, csak az elıfizetı külön kérésére teszi lehetıvé e szolgáltatás igénybevételét. A távszavazás szolgáltatásnak az alábbi két fajtáját veheti igénybe az elıfizetı: - Távszavazás hívás: Hívások (szavazatok) számlálása. Ez esetben rövididejő (kb. 6 sec) hívásról van szó, és a kapcsolat a elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont és a szavazatszámláló berendezés között áll fenn. A szavazatszámláló berendezés a kapcsolat felépülése után a szavazat fogadását bemondással nyugtázza. - Távszavazás beszélgetés (AudioFix) Elıre meghatározott (beállított) hívásszám elérése után a következı hívás, vagy a véletlenszerően kiválasztott hívások operátorhoz történı irányítása, riport készítése, vagy nyeremény rögzítése céljából. Ez esetben hosszabb idejő (több mint 6 sec.) hívás jöhet létre, mely alatt a kapcsolat az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont és a Szolgáltató között jön létre. Kezdeményezés: Távszavazás szolgáltatást az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontról lehet igénybe venni belföldi elıtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölı számmal (81) és a hatjegyő, a számhoz tartozó elıfizetıi számmal. Az igénybevétel korlátai: Csak olyan hálózatban található emelt díjas számok érhetıek el a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik. Díjazás: Az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján Nemzetközi speciális hívásszolgáltatás Definíció: A szolgáltatás lehetıvé teszi távközlési összeköttetések létrehozását a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjához csatlakozó elıfizetıi állomások, és a világ bármely pontján lévı tengeri vagy szárazföldi mobil mőholdas távközlési hálózathoz csatlakozó elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a Szolgáltató 1. számú Mellékletében meghatározott mőholdas szolgáltatók által üzemeltetett mőholdakon keresztül beszéd-, szöveg-, valamint adatátvitel céljára. Díjazás: Idıtartam alapú (ha az ÁSZF melléklete el nem tér: megkezdett perc alapú) beszélgetési díj, melyet az igénybe vett szolgáltatás típusa határoz meg. Szabadáras szolgáltatások. Díjak az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az 18

19 minısül, ha a hívó és hívott telefon szolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı es körzetszám Definíció: A szolgáltatás lehetıvé teszi távközlési összeköttetések létrehozását a Szolgáltató elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pontjához csatlakozó elıfizetıi állomások, és es körzetszámbeli DIAL-UP internet szolgáltatást biztosító szolgáltatók által üzemeltetett beszéd-, szöveg-, valamint adatátvitel céljára. Díjazás: Idıtartam alapú (ha az ÁSZF melléklete el nem tér: megkezdett perc vagy másodperc alapú) beszélgetési díj, melyet az igénybe vett szolgáltatás típusa határoz meg. Szabadáras szolgáltatás.ok. Díjak az 1. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján. A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetıleg eredményes jelátvitelnek az minısül, ha a hívó és hívott telefonszolgáltatás hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idıszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendı. A szolgáltatás sajátos jellemzıi miatt az ilyen jellegú hívások esetén az elérhetı sebesség jelentısen alacsonyabb lehet, mint a névleges. Egyes esetekben kapcsolódási problémák is felléphetnek. 2.3 Kényelmi és egyéb szolgáltatások A helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz kapcsolódó kényelmi és egyéb kiegészítı szolgáltatásai jelen ÁSZF 2. számú mellékletében kerültek meghatározásra. 2.4 Komplex szolgáltatási csomag A Szolgáltató által nyújtott Komplex szolgáltatási csomagban a helyhez kötött telefon szolgáltatással együtt vezetékes mősorelosztó (Kábeltelevíziós), és/vagy internet szolgáltatást nyújt a Szolgáltató ezen szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori hatályos Általános Szerzıdési Feltételeiben, valamint a jelen ÁSZF 7. számú mellékletében foglalt feltételekkel. 19

20 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 3.1 Szerzıdéskötésre vonatkozó eljárás Szerzıdéskötés A helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére szóló szerzıdés egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és általános szerzıdési feltételekbıl áll. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylınek írásban, elektronikus levelezés útján illetve telefonos ügyfélszolgálat (contact-center) mőködése esetén egyéb módon (üzenetrögzítın) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. A Szolgáltató mősorelosztó hálózatokon nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatása kizárólag a Szolgáltató visszirányú adatátvitelre alkalmas és képes mősorelosztó hálózata által lefedett területen rendelhetı meg. Amennyiben a Szolgáltató mősorelosztó tevékenysége az adott területen megszőnik, úgy a szerzıdés ellehetetlenülés okán megszőnik. Amennyiben a felek kölcsönösen megállapodnak, a fentiektıl eltérı területen is adható a szolgáltatás. Amennyiben az adott ingatlanon már van kiépített és mőködı mősorelosztó és/vagy internet hozzáférési pont, a szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy a kábeltelevíziós és/vagy internet elıfizetı és a mősorelosztó hálózat(ok)on nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatási csomag Elıfizetıje azonos legyen. Az igénylıi bejelentés kötelezı minimális tartalmi elemei: a) Elıfizetı neve, lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye (értesítési/számlázási címe), illetve székhelye, kapcsolattartó neve és telefonszáma b) Természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvıképes személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. c) Nem természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı neve, címe, cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma. d) A létesítés címe, nyilatkozat, hogy új vételi hely vagy meglévı vételi hely e) Az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének helye és darabszáma (az igénylı az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek - az ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni), f) Az igényelt fizetési mód, az igényelt szolgáltatás típusa, nyilatkozat a meglévı telefonszám hordozási igényérıl, g) A szerzıdés tartama; h) Az elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl 20

21 i) Az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; j) az igénybejelentés helye, idıpontja l) nyilatkozat az ingatlan használatának jellegérıl (tulajdonos, használó) m) tulajdonosi hozzájárulás (ha az igénylı nem tulajdonosa az ingatlannak és ezt a szolgáltató tudomására hozza) n) az igényben érintett ingatlanon van-e kiépített saját lakáshálózat; o) elıfizetı különleges igényei a létesítéssel kapcsolatban Az elıfizetıi igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, amennyiben erre lehetısége van, felveszi a kapcsolatot az igénybejelentıvel az igénybejelentés kiegészítésére. A természetes személy Elıfizetınek a szerzıdéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként (üzleti/intézményi elıfizetı) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni az egyedi elıfizetıi szerzıdés erre vonatkozó pontjának kitöltésével, legkésıbb az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával egyidejőleg. Amennyiben az Elıfizetı a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Elıfizetı a szolgáltatást egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Az igénybejelentés alapján a hálózat alkalmasságának ellenırzése után amennyiben az elızetes információk szerint nem kizárt a szolgáltatás nyújtása az igénynek megfelelıen a Szolgáltató egy elızetesen egyeztetett idıpontban felkeresi az Igénylıt az igényelt létesítési ponton. A Szolgáltató a helyszínen megvizsgálja a telefon szolgáltatás hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az Igénylı egyedi igényeit, amely alapján szolgáltatási szerzıdésre és az egyedi kiépítési igény teljesítésére vonatkozóan ajánlatot ad. Az Igénylı a Szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatára az igényfelmérés után, a helyszínen válaszol. Ha az Igénylı valamely ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhetı. Ha az igénylı az Elıfizetı aktiválási díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylı elfogadja, sor kerül az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésére. Az elıfizetıi szerzıdés Felek kölcsönös érdekeinek és a szolgáltatás jellegének figyelembevételével kizárólag írásban jön létre. Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdést, az általános szerzıdési feltételek kivonatát, valamint - az elıfizetı kérése esetén az általános szerzıdési feltételek egy példányát az elıfizetı rendelkezésére bocsátani. 21

22 Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Elıfizetı által is aláírt szerzıdést. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés létrejöttét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, _- a felek eltérı megállapodása hiányában - legfeljebb az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni. Amennyiben a telefon szolgáltatás hozzáférési pont kiépítése egyedi ajánlat alapján történik, a Szolgáltató az egyedi ajánlattal elfogadott kiépítés ellenértékét az elsı szolgáltatási számlával számlázza ki. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, - ha az Elıfizetı a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha az Elıfizetı, vagy harmadik személy magatartása miatt a csatlakozás nem, vagy csak késıbb valósulhat meg. - ha a Felek a telefon szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. Amennyiben az Elıfizetı nyilatkozatában kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás kiépítésének akadálya elmúltával a szolgáltatás igénybevételének lehetıségérıl tájékoztassa, úgy arról a Szolgáltató a nevezett mőszaki akadályok elhárulta után az Elıfizetıt telefonon, írásban, vagy -ben értesíti. 3.2 A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevétele a megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján történik. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elıfizetı részérıl, hogy az Elıfizetı rendelkezzék megfelelı elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési ponttal és a 14. pontban részletezett megfelelı végberendezéssel. Az elıfizetıi végberendezés RJ 11 csatlakozóval kapcsolódik a szolgáltató hálózatához. Minden ettıl eltérı fajtájú bekötést, pl. az Elıfizetı által igényelt telefonvonalnak telefonalközpontra való rákötését vagy további telefonkészülékek azonos telefonvonalra való rákötését a szolgáltató jogosult megtagadni, illetıleg azt csak az Elıfizetı felelısségére végzi el. Szolgáltató nem vizsgálja az Elıfizetı által biztosítandó eszközök (így például végberendezés, telefon/fax készülék stb.) alkalmasságát, azonban Elıfizetı nem veszélyeztetheti, vagy akadályozhatja a Szolgáltató Hálózatának, rendeltetésszerő mőködését, így különösen más felhasználók mőködését. Az Elıfizetı a szolgáltatást kizárólag a telefon szolgáltatás hozzáférési ponton, a Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközökön (például modemen, telefon adapteren) keresztül veheti igénybe. Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelısségére másnak átengedheti. Az Elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a telefon szolgáltatás hozzáférési pontján, illetve az ott telepített, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközön keresztül történik. 22

23 Az Elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı jogokat harmadik személyre ruházza át. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételéhez, módosításához, vagy az elıfizetı azonosíthatósága érdekében jelszót bocsát az elıfizetı rendelkezésére, az elıfizetıt jelszavainak titokban tartásával kapcsolatosan teljes körő felelısség terheli. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Elıfizetı jelszavát csak az Elıfizetıvel közli. Szolgáltató kifejezetten felhívja az Elıfizetı figyelmét arra, hogy biztonsági okokból a jelszót rendszeresen változtatni kell. A biztonságos mőködés érdekében az Elıfizetı köteles gondoskodni a saját eszközeinek biztonságos mőködésérıl, ennek elmulasztásából származó problémákért a Szolgáltató felelıséget nem vállal. A szolgáltató által nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítı szolgáltató nem választható. Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés el nem tér Elıfizetı a szolgáltatási aktiválásától kezdıdıen köteles a szolgáltatás igénybevételéért fizetendı rendszeres díjakat (ide nem értve például az Elıfizetı aktiválási, vagy szolgáltatásaktiválási díjakat) megfizetni. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A Szolgáltató helyhez kötött telefon szolgáltatása, a szolgáltató által meghatározott területeken Magyarországon, és az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott idın belül vehetı igénybe. A Szolgáltató helyhez kötött telefon szolgáltatását a megjelölt földrajzi területen belül nyújtja, a vállalt rendelkezésre állási idıszakban, az elıfizetıi szerzıdés hatályba lépését követıen a kiépítést és aktiválást követıen az elıfizetıi szerzıdés idıtartama alatt. A földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán folyamatosan elérhetı. A szolgáltató által a telefon szolgáltatás hozzáférési ponton üzemeltetett készülékek folyamatos 220 V-os tápáramellátást igényelnek, amelynek biztosítása az elıfizetı felelıssége. Az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak idıtartama alatt a 2. pontban valamint a 2. számú Mellékletben felsorolt szolgáltatások nem elérhetık. 4. Az elıfizetıi telefon szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje az igénybejelentéstıl számítva 4.1 Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén A létrejött elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı által történı aláírásakor 23

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás meghatározása A szolgáltatás a helyhez kötött, és a nem helyhez kötött telefonszolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül telefonszolgáltatást vehetnek igénybe.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/126-028/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2010. január20. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. december 01-től 1 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 7 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET... 7 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben