Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15."

Átírás

1 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási csomag: Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 1 db postafiók, 2MB tárterület, vírus ellenırzés Maximális letöltési/feltöltési sebesség: 1024/256 Kbit/sec 2 GB le- vagy feltöltési forgalom felett 512/256 Kbit/sec Garantált letöltési/feltöltési sebesség: 192/64 Kbit/sec Csatlakoztatható számítógépek száma: 1 db IP cím: 1 db dinamikusan változó belsı hálózati Internet Szerver üzemeltetésére nincs lehetıség 2. START szolgáltatási csomag: Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 1 db postafiók, 5MB tárterület, vírus ellenırzés Maximális letöltési/feltöltési sebesség: 2048/256 Kbit/sec 10 GB le- vagy feltöltési forgalom felett 1024/256 Kbit/sec Garantált letöltési/feltöltési sebesség: 256/128Kbit/sec Csatlakoztatható számítógépek száma: 1 db IP cím: 1db dinamikusan változó belsı hálózati Internet Szerver üzemeltetésére nincs lehetıség

2 1./2. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok Üzleti elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. Üzleti Alapszolgáltatási csomag: Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 1 db postafiók, 5MB tárterület, vírus ellenırzés Maximális letöltési/feltöltési sebesség: 2048/256 Kbit/sec 10 GB le- vagy feltöltési forgalom felett 1024/256 Kbit/sec Garantált letöltési/feltöltési sebesség: 256/128Kbit/sec Csatlakoztatható számítógépek száma: 1 db IP cím: dinamikusan változó belsı hálózati Internet Szerver üzemeltetésére nincs lehetıség

3 2./1. melléklet Internet hozzáférés Díjszabása, Dusnok Egyszeri díjak Belépési díjak határozatlan idejő szerzıdés Egyéni KTV elıfizetı esetén : 2.000,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Egyéni nem KTV, és üzleti elıfizetı esetén : 5.000,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Szerelési díj: Egyéni KTV elıfizetı esetén 1 számítógépig adathálózati Interfésszel, kábelezéssel: 5.000,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Egyéni nem KTV elıfizetı és üzleti elıfizetı esetén 1 számítógépig adathálózati Interfésszel, kábelezéssel: 7.500,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz A csatlakoztatni kívánt számítógép mőködıképes 10/100 hálózati kártyáját elıfizetı biztosítja. Szolgáltatás hozzáférési ponton túli szerelés esetén az óradíj: 4900Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Szolgáltatási csomag váltása: 2000,-Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Szolgáltatás szüneteltetési díj: Egyéni elıfizetı esetén 1 vagy 2 hónap esetén: 1.500,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Egyéni és üzleti elıfizetı esetén 3-6 hónapig: 5.000,- Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Szolgáltatás aktiválási díj: 2.000,-Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Korlátozás feloldási díj: 2.000,-Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Áthelyezési díjak: Hálózaton belüli áthelyezés díja egyéni és üzleti elıfizetı esetén: 6500,-Ft amely 25% Áfa-t tartalmaz Értesítési díj: Elıfizetési díj 15 napot meghaladó késedelmes kiegyenlítése estén az értesítési díj: Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Szerzıdésmódosítási díj / átírás /: Elıfizetıi szerzıdésmódosítási díj: Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Kiszállási díj: Átadási ponton túli munkavégzés vagy elıfizetıi hálózati hibajavítás megrendelése esetén Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz Nem szolgáltatói hiba miatti valamint sürgısségi 72 órán belüli kiszállás esetén rendkívüli kiszállási díj évtıl: Ft, amely 25% Áfa-t tartalmaz

4 2./2. melléklet Internet hozzáférés Díjszabása Dusnok Havi Elıfizetési díjak Egyéni elıfizetık részére: LAN-CITY / Motorola DOCSIS bérleti díj határozatlan idejő szerzıdés mellett minden csomag esetén: KTV Elıfizetıknek: Nem KTV Elıfizetıknek: 500,- Ft 25% Áfa-val növelve. 1000,- Ft 25% Áfa-val növelve. Start Light szolgáltatási csomag KTV Elıfizetıknek: 2 400,- Ft 25% Áfa-val növelve. START szolgáltatási csomag KTV Elıfizetıknek: 3 600,- Ft 25% Áfa-val növelve. Nem KTV Elıfizetık esetén a havi elıfizetési díjak bruttó 500 Fttal magasabbak További fiók : Egyéni KTV elıfizetı esetén: 250,- Ft,/hó amely 25% Áfa-t tartalmaz Nem KTV elıfizetı esetén: 550,- Ft,/hó amely 25% Áfa-t tartalmaz

5 2./3. melléklet Internet hozzáférés Díjszabása Dusnok Üzleti elıfizetı esetén: Motorola DOCSIS bérleti díj határozatlan idejő szerzıdés mellett minden csomag esetén: Kábel Modem bérleti díj: 1000,- Ft 25% Áfa-val növelve. Üzleti Alapszolgáltatási csomag : 4 800,- Ft 25% Áfa-val növelve. További fiók : 800,- Ft/db/hó amely 25% Áfa-t tartalmaz Fix IP cím díja: 1500,-Ft/hó, amely 25% Áfa-t tartalmaz

6 3. sz. melléklet: minıségi mutatók a 229/2008. Kormányrendelet (IX.12.) szerint. Minıségi mutató megnevezése A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje A bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási határideje A szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése Garantáltan /átlagosan elvárható/ le/feltöltési sebesség A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézıjének 120 mp belüli bejelentkezésének aránya Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje Meghatározás Mérési Módszer Minimál érték Célérték A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ában teljesített határideje. Kizárt eset: az igény területi vagy mőszaki korlátok miatt nem teljesíthetı. A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje. A szolgáltató érdekkörébe tartozó, valós a szolgáltatásminıséggel összefüggı hibákra vonatkozó bejelentés. Kizárt eset: ha a javítás, vagy annak igazolása az elıfizetı telephelyének elérésétıl függ és ez- a szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt- nem lehetséges. A szolgáltatás igénybevehetıségének és a teljes elvi idı aránya a. A szolgáltatási terület egészét érintı átmeneti szünetelés egy évben b. Az elıfizetık legalább 10%-át érintı átmeneti szünetelés egy évben Az átlagos le ill. feltöltési sebesség amelyet a szolgáltató az elıfizetı számára a szolgáltatás igénybevétele esetén, az esetek 80%-ában forgalmas idıszakban garantál, BIX referencia szerveren mérve. Az ügyfélszolgálatra beérkezı hívások esetén A szolgáltató nem alkalmaz forgalommérésen alapuló számlázást Az érvényes megrendelés idıpontja és a létesítés idıpontja között eltel idı. Az adatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer, munkalap nyilvántartási blokkja szolgáltatja A hibafelvétel és a szolgáltatás megfelelı minıségő ismételt rendelkezésre állása között eltelt idı. Az adatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer, munkalap nyilvántartási blokkja szolgáltatja A szolgáltatás kiesés és a helyreállítás között eltelt idı. Az adatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer, munkalap nyilvántartási blokkja, munkanapló szolgáltatja A szolgáltatás váratlan meghibásodása a szolgáltatási terület egészét érintı elıfizetık számára a szolgáltatás nem igénybe vehetı. Az elıfizetık legalább 10%-át érintı váratlan meghibásodásból eredı szolgáltatás kiesések teljes idıtartama. Start Light Start 30 nap 72 óra 15 nap 72 óra 95% 97% 14400perc 10 nap 25920perc 18 nap 80% 85% perc 6 nap 15840perc 11 nap 192/64 kbit/s 256/128 kbit/s

7 N-Telekom KFT Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Tel: Elıfizetıi Szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférésre Elıfizetıi szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatásra, amely létrejött egyrészrıl az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság ( 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8.), mint Szolgáltató, másrészrıl megnevezett ( tulajdonos( ok), fıbérlı ) mint Elıfizetı között alulírott napon és helyen a következı feltételek mellett: A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelı által igényelt szolgáltatási szintnek megfelelı Internet hozzáférési szolgáltatást nyújt Koaxiális /HFC/ kábelhálózaton keresztül Elıfizetı részére a szolgáltató által ÁSZF szerint közzétett szolgáltatási paraméterek szerint mindenkori díjszabás szerinti szolgáltatási díj ellenében. A szerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételek /ÁSZF/ 1. számú melléklete a szolgáltatás részletezését, 2. melléklete a szolgáltatás díját, 3. sz. melléklete a minıségi célértékeket tartalmazza. Hibabejelentı telefonszáma: ; Elıfizetı neve:... egyéni üzleti Elızı (leánykori neve).. Anyja neve:.. Elıfizetıi azon/szerz. sz./:. szül ideje:. helye:. Lakcíme:... utca...hsz. Üzleti elıfizetı esetén: Adószám: Cégjegyzékszám: Szolgáltatás hozzáférési/végpont/pont helye:......utca...hsz. Modem telepítési helye /épületen belül/:... Operációs rendszer típusa:... Ingatlan: tulajdonosa bérlıje Bérlı esetén tulajdonosi hozzájárulás szükséges! Levelezési Címe:...utca...hsz...irsz. Fizetési mód: készpénz átutalás csoportos beszedési megbízás Bank neve címe:.. Bankszámla szám:. Meglévı KTV csatlakozás esetén, csak szakszerő, szabványoknak megfelelı / MSZ EN EMC/ belsı KTV elosztó hálózat esetén lehetséges a kiépítés, melynek költsége igénylıt terheli. A számítógép, periféria mőködı képességének biztosítása elıfizetı feladata A elıfizetıi-hozzáférési pont kiépítéséhez fizetendı belépési díj: Ft. 25% Áfa- val vagy korábban megfizetve, a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésének vállalt ideje ( max. 30 nap) :...év,..hó,..nap. Szerelési díj 1. vételi helyre Ft 25%Áfa-val, további szerelési díjak óra díja:..ft/óra 25%Áfa-val + anyagköltség tételesen. A szolgáltató a szerzıdés megszőnése esetén a belépési és szerelési díjat nem téríti vissza, a szerzıdés megszőnésével kapcsolatos szabályok az általános szerzıdési feltételek szerint alkalmazandóak. IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁS /árak érvényes ÁSZF szerint/ Egyéni 1 szintő szolgáltatás Start Light Ft/hó*. 2.szintő szolgáltatás Start Ft/hó*. Üzleti 1.szintő szolgáltatás Alap Modem bérleti díj *Bruttó havidíj szerzıdéskötéskor. Ft/hó* Ft/hó* A változtatás jogát fenntartjuk! *A szolgáltatás részletes tartalmát, mőszaki paramétereit az ÁSZF 2.sz. melléklete / Szolgáltatások leírása / tartalmazza. Szolgáltató a szolgáltatás biztosításához adatátviteli Interfészt és Kábel Modemet telepít elıfizetıhöz. A Kábel Modem Szolgáltató tulajdona. Elıfizetı a Kábel Modem állapotáért felelısséggel tartozik, annak mechanikai károsodása, szakszerőtlen használata, elvesztése esetén bruttó Ft összegő kártérítési felelısséggel tartozik. A szolgáltatás 2 hónapot meghaladó szüneteltetése, vagy a szerzıdés megszőnése esetén a Kábel Modemet elıfizetı átadja Szolgáltatónak. Szolgáltatást kizárólag csak jogos és törvényes célokra használható. Bármilyen, a magyar, vagy nemzetközi szabályokat sértı ( Szerzıi jogot sértı, üzleti titok alapját képezı, személyiségi jogokat sértı, vagy obszcénnak ítélt anyagnak, a Internet hozzáférésen, -ben történı terjesztése, számítógépekbe, rendszerekbe történı jogosulatlan bejutás tilos. A szolgáltató mőszaki paraméterek változása esetén jogosult cserélni tulajdonában lévı a Kábel Modemet elıfizetınél. Elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat: Elıfizetı jelen Elıfizetıi szerzıdés aláírásával az Általános Szerzıdési Feltételek 15. pontjában részletezett elıfizetıi adatkezelési részt megismerte, és a 15. pontnak megfelelıen hozzájárul adatainak kezeléséhez. A Szolgáltató az elıfizetık részére történı számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az elıfizetıi szerzıdések figyelemmel kísérése céljából a következı adatokat kezelheti: Az elıfizetıi szerzıdés jogszabályban meghatározott kötelezı elemei EHT évi C. tv bek. Tartozás hátrahagyása esetén szerzıdés felmondásának eseményei Az adatok a szerzıdés megszőnéséig, az igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az elıfizetıi szerzıdés figyelemmel kísérése/ a számla teljesítésének az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı igények EHT bek. szerinti elévülésig, kivétel, ha más törvény az adatkezelésre eltérı határidıt ír elı (1év). A fenti adatok átadhatók az elıfizetı hozzájárulása nélkül is azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetıleg az ügyféltájékoztatást végzik. A számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

8 A nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bőncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy jogsértı felhasználásának üldözése céljából, az arra hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságoknak és az ügyészségnek. A fentiek szerint átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevıket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. Elıfizetı hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató Elıfizetı címére a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítéseket küldjön. Általános Szerzıdési Feltételek / ÁSZF / fontosabb pontjai: 1.Elıfizetési díjak fizetésének ideje:a szolgáltatási díj befizetése az aktuális hónap 10. napjáig esedékes, amely készpénzben a Szolgáltató pénztárába is befizethetı ill. egyéb egyeztetet módon egyenlíthetı ki. Elıfizetı a szolgáltatás elıfizetési díját minden megkezdett hónap után köteles megfizetni. A Szolgáltató díjhátralék esetén bármelyik fizetési mód mellett választhatja a díjbeszedı küldését. 2. A szolgáltatásra a felek határozatlan idejő szerzıdést kötnek, amely az Elıfizetı részérıl - 8 napos felmondási határidıvel - felmondható. A Szolgáltató a szerzıdést rendes felmondással 60 napos idıtartamra szüntetheti meg. A szolgáltató általi rendkívüli felmondás díjtartozás miatt 30 napra, egyéb szerzıdésszegés miatt 15 napra lehetséges. A szerzıdés megszőnése, a rendkívüli felmondás, az elıfizetıi szolgáltatások korlátozására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF. 10. fejezete részletezi. 3. A elıfizetıi szerzıdésszegés esetén irányadó szabályokat az ÁSZF 9. fejezete, a Szolgáltató hibás teljesítése, vagy más szerzıdésszegése esetén irányadó rendelkezéseket az ÁSZF 13. fejezete tartalmazza. 4. Szerzıdés módosítás esetei és elıfizetı jogai szerzıdés módosítás esetén: ÁSZF 7. pont A szolgáltató az általános szerzıdési feltételek módosításáról köteles az elıfizetıt a módosítás hatálybalépését megelızıen 30 nappal értesíteni. Az értesítést Szolgáltató az értesítendı elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján közzéteszi, vagy amennyiben ilyen idıszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy minden elıfizetıje számára díjmentesen elérhetı információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra idıtartamban az értesítést közzéteszi, avagy az elıfizetı által megadott postai, vagy elektronikus hírközlési elérési úton az elıfizetıt közvetlenül megkeresi. Díjváltozás esetén a tervezett változás elıtt 30 nappal a Szolgáltató értesíti az Elıfizetıt, illetve közzéteszi az új díjakat. A szerzıdést érintı díjváltozási feltétel a szerzıdés részévé válik, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követıen - elfogadta vagy arra nyilatkozatot egyáltalán nem tett. Ilyenkor a díjváltozás hatálybalépésének napjától az Elıfizetınek az új díjakat kell fizetnie. Amennyiben valamely módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben, azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy valamely szolgáltatást, többlet, vagy kiegészítı szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. Áthelyezés: Ha az elıfizetı az elıfizetıi-hozzáférési pontot Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül / legalább vonali szinten kiépített hálózat van / változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt 30 napon belül teljesíteni. A Szolgáltató díjtartozás esetén nem vállalja az áthelyezést. Ha az áthelyezés végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, Szolgáltató a Elıfizetıt értesíti az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. A elıfizetıi-hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezésig az elıfizetıi jogviszony szünetel. Az áthelyezés díja a mindenkor fizetendı áthelyezési díj összege. Átírás: Szolgáltató az Elıfizetı kérésére az Általános Szerzıdési Feltételek szerint módosítja az Elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás), ugyanakkor az elıfizetıi-hozzáférési pont helye nem változik meg. A Szolgáltató díjtartozás esetén nem vállalja az átírást Átírás, szerzıdésmódosítás esetén a 3. számú mellékletben foglaltak szerint átírási díjat kell fizetni. Az átírás teljesítését Szolgáltató az átírás kérelmezését követı, formai követelményeknek megfelelı átírási kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül teljesíti. Amennyiben Szolgáltató az átírást határidıben nem teljesíti, úgy minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán köteles jóváírni. Az átírás az elıfizetıi szerzıdés alakszerő módosításához kötött. A módosítás díjköteles. Az Elıfizetı adataiban történt változást 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Szolgáltató részére. Az Elıfizetı mulasztása a Szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól mentesíti. Nem minısül az elıfizetıi szerzıdés módosításának: - elıfizetı adataiban, vagy a szolgáltató adataiban bekövetkezı változás - további, vagy kiegészítı szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatási szintek közötti áttérés - szolgáltatási szintek mőszaki paramértereinek változása 5.Hibabejelentés, hibaelhárítás, célértékeit az ÁSZF 11. fejezet részletezi. A Szolgáltatás minıségi célértékét az ÁSZF 5. fejezete részletezi. Szolgáltató hibabejelentıje a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási idıben vagy az Ügyfélszolgálat telefonszámán keresztül érhetı el. Ügyfélfogadási idın kívül az Ügyfélszolgálat, hibabejelentı telefonszámán, üzenetrögzítıre lehet hibabejelentést tenni. 6.Az Elıfizetı jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy az ingatlanán áthúzódó vagy azon elhelyezett, Szolgáltató tulajdonát képezı rendszerrészek védelmét a jó gazda gondosságával kezeli. Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a felszerelt vezetékeken, a hozzátartozó szerelvényeken és tartozékokon változtatást eszközölni kizárólag Szolgáltató jogosult. E tilalom megszegésébıl eredı kárt, helyreállítási költséget Elıfizetı köteles megtéríteni. Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a létesítés helyén történı minden olyan átalakítási munka esetén, amely a felszerelt vonali, elıfizetıi kábel áthelyezését vonja maga után, köteles átalakítási szándékát - a munka megkezdése elıtt 30 nappal Szolgáltató részére bejelenteni, a kapcsolódó terveket egyeztetni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató a felszerelt kábel kiváltására és áthelyezésére nem köteles. Az áthelyezés és kiváltás költségeit Elıfizetı viseli. Elıfizetı egyidejőleg tudomásul veszi, hogy az Elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén, ha az ingatlanra vonali kábel került kiépítésre, az ingatlanán lévı vonali hálózat eltávolítására nem jogosult, a vonali kábel ingatlanán történı fennmaradását tőrni köteles, a vezetékjog érvényességéhez szükséges intézkedések megtételéhez hozzájárul. 7. A jelen rendelkezésekben nem szabályozottak körében (az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztett ) N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételei, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Az általános szerzıdési feltételek hozzáférhetı az ügyfélszolgálati helyiségben hirdetmény formájában. 8. Ha Elıfizetınek az elıfizetıi szerzıdéssel vagy az elıfizetıi jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, az ügyfélszolgálati irodához fordulhat, személyesen vagy írásban. Ha a felek az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı jogvitájuk ügyében megegyezni nem tudnak, az Elıfizetı panasszal élhet az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnél továbbá a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjénél, vagy panaszát peres eljárásban bíróság elıtt (ÁSZF 19. pont) érvényesítheti. Jelen szerzıdés az aláírás napján lép hatályba, felek határozatlan idıre határozott idıre..év.hó.napig kötik. Elıfizetı jelen Elıfizetıi szerzıdés aláírásával az Általános Szerzıdési Feltételekben, valamint annak mellékleteiben foglaltakat elfogadja, és elismeri, hogy a szolgáltatásra vonatkozó díjszabást és egyéb feltételeket megismerte, az ÁSZF kivonatának 1 példányát átvette. Kiskunhalas, hó,...nap Elıfizetı

9 Kábeles Internetet használó Elıfizetıinknek hó Adathálózati Interfész: A külsı koaxiális hálózatot és a belsı koaxiális hálózatot elválasztó egység, amelyhez megfelelıen árnyékolt koaxiális kábelen keresztül csatlakozik a Kábel Modem. Az adatátviteli csatlakozó pont 2 irányú jel átvitelt tesz lehetıvé, egyéb csatlakozói leválasztják a TV és rádió készülékekbıl érkezı zavarokat. Átszerelése, átalakítása saját és más elıfizetık Adatátvitelét jelentısen zavarhatja, ezért TILOS!!! Kábelmodem: A szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott, a szolgáltatás nyújtásához és igénybevételéhez szükséges berendezés. A számítógéphez a modem szabványos Ethernet hálózati kártyán keresztül, kábellel csatlakozik. / Windows XP operációs rendszer és legalább P4 processzorral rendelkezı számítógép esetén USB porton is csatlakoztathat a számítógép./ Ebben az esetben 2 számítógép is csatlakoztatható / 1 db USB-vel, 1 db Ethernet csatl./a Kábel Modemhez egyéb kiegészítı nélkül / HUB, Switch stb./ Elıfizetıi hozzáférési pont: a Kábel Modem Ethernet vagy USB csatlakozó felülete. A számítógép Kábel Modemhez csatlakoztatott Interfészének /csatoló/ TCP/IP protokollját automatikus IP cím beállításra kell kapcsolni, mert Szolgáltató DHCP szervert üzemeltet. Maximális letöltési sebesség függvénye az ügyfél által letölteni kívánt adatot szolgáltató szerver aktuális kapacitásától, terheltségétıl, a számítógép sebességétıl / célszerő más szerveren, WEB oldalon ellenırizni/. Szolgáltató a Modemeket hálózatán keresztül felügyeli, de nem vállal felelısséget a Felhasználó hardware és szoftware termékeiért, azok mőködési rendellenességeiért, ezen okok miatt fellépı a Szolgáltatás igénybevételét akadályozó tényezıkért. Szolgáltató az alábbiakat javasolja és felhívja Felhasználó figyelmét a következıkre: a Modemhez csatlakoztatott eszközök rendeltetésszerő, megfelelı mőszaki állapotú használatára, és érintésvédelemi megfelelıségére. a Számítástechnikai eszközeinek, és az azon tárolt adatok hálózati túlfeszültség elleni védelmére /túlfeszültség ellen védett AC 230 / dugalj, elosztó használatát javasoljuk. az eszközökre / számítógép, hordozható eszközök/ célszerő biztosítást kötni. a csatlakoztatott eszköz vírus és biztonsági réseinek védelmére, operációs rendszer, Internet böngészı és beépülı moduljainak frissítésére, melyek elıfeltételei a probléma mentes használatnak. a rendszeres biztonsági másolatok, és rendszer visszaállítási pontok létrehozására az eszközökrıl és az azon tárolt adatokról a Felhasználónak javasoljuk a böngészı programok biztonsági beállításainak / Szülıi tartalom szőrés, stb./ használatát, illetve az egyes WEB oldalak megnyitásakor megjelenı figyelmeztetések gondos értelmezését. Saját, bizalmas adataik/ bankkártya adatok, üzleti titkok, stb. / védelme érdekében csak titkosított kapcsolatban továbbítsanak információt. A Modem telepítése elıtt / célszerően már az igénylés benyújtásakor / készítsenek biztonsági másolatot eszközeiken tárolt adataikról. Szolgáltató a szolgáltatás beüzemelésekor technikai támogatást nyújt Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével, szolgáltatás elınyeivel, lehetıségeivel kapcsolatban Szolgáltató technikai tanácsadása nem terjed ki a következıkre: oktatás, fejlesztési konzultáció, a Felhasználó számítógépének és egyéb perifériáinak javítása és alkalmassá tételére a szolgáltatás igénybevételéhez. Szolgáltatás jogszerő használata: Szolgáltatás kizárólag csak jogos és törvényes célokra használható. Bármilyen, a magyar, vagy nemzetközi szabályokat sértı ( Szerzıi jogot sértı, üzleti titok alapját képezı, személyiségi jogokat sértı, vagy obszcénnak ítélt anyagnak) az Internet hozzáférésen, -ben történı terjesztése tilos, illetve tilos számítógépekbe, rendszerekbe történı jogosulatlan bejutás!!! Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Szolgáltatás azonnali felfüggesztésére. Szolgáltató jogosult Felhasználótól érkezı vírust tartalmazó -ek továbbításának blokkolására. Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatást harmadik fél részére értékesítse, lakóingatlanán vagy telekhatárán kívül megossza, a Modemet a Szerzıdés szerinti telepítési helyrıl áthelyezze. N-Telekom Kft.

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2012.07.01.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2012.07.01. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2012.07.01. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

... Elıfizetı. Szolgáltató: N-Telekom Kft.

... Elıfizetı. Szolgáltató: N-Telekom Kft. N-Telekom KFT. 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Tel: 40/737-121 Elıfizetıi Szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférésre Elıfizetıi szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatásra, amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/126-028/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10.

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme:

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS A BORSODWEB BWDSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE........sz. szerződés amely az alább megjelölt időpontban jött létre a BorsodWeb Internet Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Mely létrejött egyrészről az Név: Létesítés helye:.. Levelezési cím: Ügyfél adatok Telefon/Fax: kitöltése E-mail:.. Adószám:.. Cégjegyzék

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben