Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma

2 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe... 3.o 1.2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége... 3.o 1.3 Hibabejelentő elérhetősége... 3.o 1.4 Internetes honlap címe... 3.o 1.5 Felügyeleti szervek elérhetősége... 3.o 1.6 Általános szerződési feltételek elérhetősége... 3.o 2.Előfizetői szerződés megkötése, feltételei... 3.o 2.1 Előfizetői szerződés kötésének kezdeményezése, a bekötés menete... 3.o 2.2 Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok... 3.o 2.3 Előfizetői pont létesítésének és a szolgáltatás megkezdésének határideje... 4.o 2.4 Szerződések nyilvántartása, adatváltozás... 4.o 3. Előfizetői szolgáltatás tartalma... 4.o 3.1 Előfizetői szolgáltatás tartalma... 4.o 3.2 Szolgáltatás elérhetőségének földrajzi területe... 4.o 3.3 Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye... 4.o 4. Előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága... 4.o 4.1 Szolgáltatásminőségi célértékek... 4.o 4.2 Szolgáltató által megvalósítható biztonsági intézkedések... 4.o 4.3 Előfizetői végberendezés csatlakozásának feltételei... 4.o 5. Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása... 4.o 5.1 Szünetelés esetei, feltételei... 4.o 5.2 Előfizetői szolgáltatás korlátozása... 5.o 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták... 5.o 6.1 Vállalt hibaelhárítási célértékek, nyilvántartás, hibaelhárítás... 5.o 6.2 Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése... 5.o 6.3 Előfizető jogai hibás teljesítés esetén... 5.o 6.4 Ügyfélszolgálat működése... 5.o 6.5 Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezése... 5.o 7. Díjszabás, díjfizetés, számlázás, behajtás, kötbér... 6.o 7.1 Szolgáltatásokért fizetendő díjak, a számlázás menete... 6.o 7.2 Díjfizetési módok... 6.o 7.3 Akciók, akciós díjak... 6.o 7.4 Behajtás... 6.o 7.5 Kötbér meghatározása, mértéke és megfizetésének módjai... 6.o 8. Szerződés időtartama, szerződésmódosítás... 7.o 8.1 Szerződés időtartama... 7.o 8.2 Szerződésmódosítás esetei... 7.o 8.3 Áthelyezés, átírás... 7.o 9. Adatkezelés, adatbiztonság... 7.o 9.1 Szolgáltató által kezelt adatok és kezelésük... 7.o 9.2 Előfizetőt terhelő adatbiztonsági szabályok... 7.o 10. Előfizető nyilatkozatai... 8.o 11. Előfizetői szerződés megszűnése... 8.o 12. Előfizető egyéb kötelezettségei... 8.o 12.1 Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség... 8.o 12.2 Szolgáltatás rendeltetésszerű használata... 8.o 12.3 Előfizető anyagi felelőssége... 9.o 12.4 Adatváltozás bejelentése... 9.o 1.sz melléklet Szolgáltatás megrendelő o 2.sz melléklet Előfizetői Szerződés o 3.sz melléklet Regisztrációs lap o 4.sz melléklet Szolgáltatás Csomagok o 5.sz melléklet Hibabejelentő Lap o 6.sz melléklet Minőségi célértékek o

3 3/16 ÁSZF Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei 1.Általános adatok, elérhetőség 1.1 Szolgáltató neve és címe Név: FARKAS KATALIN E.V. Cím: 4032 Debrecen, Lehel u / Ügyfélszolgálat elérhetősége A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot működtet, melyet az ügyfelek hétköznap 8.00 és óra között vehetnek igénybe. Ezen elérhetőségi időn kívül a szolgáltató elektronikus úton, és SMS, fogadja a bejelentéseket. Telefon: 0640/ Hibabejelentő elérhetősége A szolgáltató telefonos hibabejelentőt működtet, melyet az ügyfelek hétköznap 8.00 és óra között vehetnek igénybe. Ezen elérhetőségi időn kívül a szolgáltató elektronikus úton, és SMS, fogadja a bejelentéseket. Telefon: 0640/ Internetes honlap címe Felügyeleti szervek elérhetősége Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. (+36 1) Debrecen, Hatvan u. 43. (+36 52) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-alföldi Regionális Felügyelősége 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36. (+36 52) Általános Szerződési feltételek elérhetősége A szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés általános feltételei elérhetőek a szolgáltató internetes honlapján. Igény esetén elektronikus úton ingyenes, postai úton térítésköteles példány küldésére van lehetőség. 2. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 2.1 Előfizetői szerződés kötésének kezdeményezése, a bekötés menete Előfizetői szerződés megkötését a Megrendelőlap kitöltésével és Szolgáltatóhoz való eljuttatásával lehet kezdeményezni. A megrendelőlap beérkezését követően, 24 órán belül, a Szolgáltató (esetleg alvállalkozója) telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel időpont egyeztetés végett. Az előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató, vagy alvállalkozója a helyszínen megvizsgálja a kiépítés lehetőségét, majd a technikai feltételek megléte (optikai rálátás a hozzáférési pontra) esetén elvégzi a bekötést. Az előfizetői végpont kiépítéséhez szükséges eszközöket a Szolgáltató biztosítja (a Szolgáltató tulajdonában maradnak). Bekötéskor az előfizető átveszi őket, azokért anyagi felelősséget vállal. A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges épületgépészeti feltételeket (antennarögzítési pont tetőn, kéményen, tetőablakon, födém átfúrás, stb.) az előfizető biztosítja. A munkák végeztével Megrendelő lehetőséget kap a szolgáltatás kipróbálására. Amennyiben a technikai feltételek elégtelen volta miatt a bekötés nem történik meg, a megrendelőt semmiféle költség nem terheli. Megrendelő dönthet úgy, hogy saját költségén javít a technikai feltételeken. Ekkor új időpont egyeztetése szükséges. 2.2 Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok Név: Születési hely és idő: Anyja leánykori neve: Cím: Szem. Ig. száma: Adószám (cég esetén): Cégjegyzék szám (cég esetén): Telefonszám: Számlázási cím: Levelezési cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma:

4 4/16 ÁSZF Adatok igazolásához személyi igazolvány, lakcímkártya, legalább egy közüzemi számla bemutatása szükséges. Cégek esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, vezető vagy meghatalmazott személyi igazolványa és lakcímkártyája. 2.3 Előfizetői pont létesítésének és a szolgáltatás megkezdésének határideje Előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői végpont már kiépítésre került, a szolgáltatás azonnal elérhető. 2.4 Szerződések nyilvántartása, adatváltozás A szerződéskötés során keletkezett bizonylatokat a szolgáltató lefűzi, azok bármikor visszakereshetőek. Az előfizető adataiban bekövetkezett változást, előfizető köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Szolgáltató a kapcsolattartásra az előfizető által megadott telefonszámot, valamint az előfizető részére kialakított elektronikus postafiókot használja. Szolgáltató elhárít magáról minden olyan kárt, mely a be nem jelentett telefonszám változás, vagy a postafiók használatának előfizető általi mellőzése okoz. 3. Előfizetői szolgáltatás tartalma 3.1 Előfizetői szolgáltatás tartalma A szolgáltató az Előfizető részére Internet Hozzáférés szolgáltatást nyújt az alábbiak szerint: - IP protokoll alapú kapcsolat az Internet hálózat felé, az Előfizetői szerződésben megadott paraméterekkel. 3.2 Szolgáltatás elérhetőségének földrajzi területe Az ellátott területek aktuális listája megtalálható a szolgáltató internetes honlapján. 3.3 Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A szolgáltató felelőssége az egyedi előfizetői szerződés szerinti igénybevételi hely címén, az ügyfél részére biztosított kábel végén található RJ45 csatlakozóig terjed. 4. Előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1 Szolgáltatásminőségi célértékek A szolgáltató célja a folyamatos alaphálózati rendelkezésre állás. A szolgáltató folyamatosan figyeli az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolatot, annak esetleges meghibásodását, a hibaelhárításának módját, időigényét naplózza. Az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat rendelkezésre állásáról havi statisztikát vezet, melyet előfizetői kérésre, betekintésre átenged. Az előfizetői szerződésben vállalt sebességek teljesítése érdekében a szolgáltató rendszeresen vizsgálja az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat terheltségét. Amennyiben a terheltség rendszeresen eléri, vagy meghaladja a 80%-ot, a szolgáltató intézkedik az alaphálózati kapcsolat sávszélességének bővítéséről. A 13/2011. (XII.27.) sz. NMHH Rendeletben foglalt elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. 4.2 Szolgáltató által megvalósítható biztonsági intézkedések Szolgáltató védi hálózati eszközeit az illetéktelen behatolásoktól. A spam tevékenység elterjedése miatt tiltja a TCP 25 port forgalmát. Szolgáltató nem alkalmaz tűzfalat az internet és az előfizető közötti hálózatán. Előfizetők maguk kötelesek gondoskodni eszközeik védelméről, vírusmentességéről. 4.3 Előfizetői végberendezés csatlakozásának feltételei Szoftver. Az előfizetőnek az Internet eléréshez szüksége van egy olyan operációs rendszerre, amely rendelkezik az IP alapú hálózati protokoll kezeléséhez megfelelő képességekkel. Ilyen operációs rendszerek léteznek Windows és más (UNIX, Macintosh, stb.) alapokon is. Az operációs rendszer komponenseit az előfizető biztosítja. A Windows-tól eltérő operációs rendszerek hálózati részeinek beállításáról az előfizető gondoskodik. A hálózati interfész kártyákat és a szükséges meghajtó programot az előfizető biztosítja. Hardver. Az előfizető részéről mindössze egy RJ45 típusú csatlakozóval ellátott hálózati interfész kártyával rendelkező számítógép biztosítása szükséges. A bázisállomásához történő csatlakozáshoz szükséges, IEEE szabványnak megfelelő vezeték nélküli interfészt, melynek rendelkeznie kell a hírközlési hatóság típus-, forgalomba hozatali-, egyedi engedélyével, vagy a CE, H megfelelőségi jelöléssel, minden esetben a szolgáltató biztosítja. 5. Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1 Szüneteltetés esetei, feltételei A szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetést szüneteltetheti. A szünetelés idejére rendelkezésre állási díjat kell fizetni. Mentesül a rendelkezésre állási díj fizetése alól az előfizető, ha igazolja, hogy munkanélküli. A szüneteltetés leghosszabb időtartama 6 hónap. Szünetelés utáni visszakapcsolásért a szolgáltató nem kér díjat. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet naptári hónaponként 1 napra, a hálózat karbantartása, felújítása miatt, az előfizető 15 nappal korábban történő értesítése mellet, előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén, valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon.

5 5/16 ÁSZF Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre, ide nem értve a rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető nem köteles megfizetni a szünetelés időtartamára vonatkozó díjat. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. 5.2 Előfizetői szolgáltatás korlátozása A szolgáltató jogosult az előfizető adatforgalmát korlátozni, abban az esetben, ha az előfizető a rendelkezésére bocsátott végponton keresztül olyan adatforgalmat generál, amely akadályozza a többi előfizetőt a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában. A szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatást korlátozni, ha az előfizető harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy segítségével hálózati szolgáltatást nyújt. Ilyen esetben a szolgáltató az előfizetőt elektronikus, vagy postai úton figyelmezteti. Amennyiben az előfizető további 8 nap után sem hagy fel a jogszerűtlen magatartás folytatásával, a szolgáltató jogosult az előfizető végpontját az alaphálózatból kizárni, az előfizetővel szemben a szerződés felmondását kezdeményezni. A szolgáltató jogosult az előfizető forgalmának korlátozására, ha olyan információ jut birtokába, mely szerint az előfizetői végpontról jogosulatlan hozzáférést kísérelnek meg, vírus vagy egyéb támadást intéznek más számítógépek, szerverek ellen. Az előfizető értesítése mellet korlátozásra kerülnek a felhasznált protokollok és portok. Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás korlátozására, ha az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van. Amennyiben előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. A határidő elmulasztása esetén minden késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada fizetendő kötbérként. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1 Vállalt hibaelhárítási célértékek, nyilvántartás, hibaelhárítás A szolgáltató az előfizetőktől érkező hibabejelentések fogadására telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 8-16 óra között áll az előfizetők rendelkezésére. Ettől eltérő időpontokban az előfizetők a szolgáltató elektronikus elérhetőségein jelenthetik be a szolgáltatással kapcsolatos problémákat. A szolgáltató a hibabejelentéseket 2 munkanapon belül megvizsgálja. A vizsgálat megállapításairól az előfizetőt értesíteni kell. A hiba bejelentésétől a kijavításig eltelt idő nem haladhatja meg 72 órát. Előfizetői végpont helyszínén történő hibaelhárítás szükségessége esetén a szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot az előfizetővel időpont egyeztetés végett. Amennyiben az előfizető nem fogadja el a szolgáltató által felkínált időpontot, az előfizető által elfogadott és a felajánlott idő közötti különbség nem számít bele a hibaelhárítási határidőbe. A hiba elhárításáról a szolgáltató értesíti az előfizetőt. A bejelentett hibákról napló készül, mely tartalmazza a hiba természetét, a bejelentés időpontját, az elhárításhoz szükséges eszköz és szakember igényt, valamint a hiba kijavításának időpontját az előfizető értesítésének módját. 6.2 Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése Az előfizetők a szolgáltatás minőségével és egyéb tulajdonságaival kapcsolatos panaszaikat írásban jelezhetik a szolgáltató felé a szolgáltató weboldalán található Hibabejelentő Lapon, vagy bármely más írásos formában a szolgáltató címére postázva. A beérkezett panaszok kivizsgálását a szolgáltató haladéktalanul megkezdi, erről az előfizetőt 2 napon belül írásban értesíti. Amennyiben a panasz díjreklamáció, kötbér vagy kártérítési igény jellegű, a szolgáltató személyes konzultációt kezdeményez a panasz tisztázására. 6.3 Előfizető jogai hibás teljesítés esetén Szolgáltató köteles kötbért fizetni előfizető részére, ha nyilvántartása szerint hibásan teljesített. Erről a tényről és a kötbér mértékéről a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt. Amennyiben az előfizető vélelmezése szerint a szolgáltatásban tartós hibás teljesítés történt, lehetősége van kötbér megállapítását kérni. Ha a szolgáltató a kötbér mértékét elfogadja, a jóváírást a következő számlázási időszakokban érvényesíti. Ha szolgáltató az előfizető által kért kötbér mértékével nem ért egyet, kezdeményezi egy kompromisszumos jóváírás megállapítását. A feleknek mindvégig törekedniük kell a jóváírás mindkét szerződő fél számára elfogadható mértékének kialakítására. 6.4 Ügyfélszolgálat működése A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 8-16 óra között érhető el. Ettől eltérő időszakban, a szolgáltató elektronikus elérhetőségein ( , SMS) áll ügyfelei rendelkezésre. Az ügyfélszolgálatra beérkező hívásokról hangfelvétel készülhet. E tényről a beszélgetés megkezdésekor az ügyfélszolgálat tájékoztatja a hívót. 6.5 Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezése Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. Az előfizető a szolgáltatóval szemben fennálló követelését a Debrecen Városi Bíróságon is érvényesítheti.

6 6/16 ÁSZF 7. Díjszabás, díjfizetés, számlázás, behajtás, kötbér 7.1 Szolgáltatásokért fizetendő díjak, számlázás menete Sikeres előfizetői végpont kiépítésekor bekötési díjat kell fizetni. Az aktuális bekötési díj mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. A bekötési díjat a bekötést végző személy részére kell átadni, melyről az átvevő számlát állít ki. A szolgáltatások igénybevételéért havi előfizetési díjat kell fizetni. Az előfizetési díj függ az előfizetett szolgáltatáscsomag tartalmától. Az aktuális előfizetési díjcsomagok paramétereit és a fizetendő havidíjak mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az előfizetési díjakról előző hónap 20. napján számla készül. Az előfizető a számlát postán vagy elektronikus (a szerződésben kért módon) úton kapja meg. Amennyiben a számla nem érkezik meg előző hónap 28. napjáig, előfizető köteles értesíteni Szolgáltatót. A számlák fizetési határideje tárgyhónap 10. napja. Szolgáltató a számlát akkor tudja rendezettnek tekinteni, ha az ellenértéke a bankszámlájára megérkezett. Elektronikus számlatovábbítás esetén az Előfizető kedvezményt kaphat. A kedvezmény mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Elveszett számla, vagy csekk pótlása díj ellenében kérhető. A díjak mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltató felelősségi határán belüli hibák elhárítása díjmentes. Kivételt képez ez alól, ha a hiba az előfizetői végpont áramellátásának hibájából, túlfeszültségből, statikus kisülésből, vihar okozta kárból, rongálásból keletkezett. Utóbbi esetekben előfizetőt terheli a kiszállási díj és a cserélendő eszköz értékének megfizetése. Munkadíjat szolgáltató nem számít fel. Előfizető által kért helyszíni hibafeltárás esetén, amennyiben a hiba nem a szolgáltató felelősségi határán belül van, kiszállási díj és minden megkezdett félórára szervízdíj fizetendő. Az aktuális díjak mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő összegek a következő havi számlában kerülnek terhelésre a lezárt, előfizető által aláírt, munkalapok alapján. Előfizetői szerződés megszűnésekor leszerelési díjat kell fizetni. Mértéke megtalálható a 4. számú mellékletben. A leszerelést végző személynek fizetendő, számla ellenében. 7.2 Díjfizetési módok Előfizető az esedékes díjakat banki átutalással, vagy a számlához mellékelt postai sárga csekken fizetheti meg szolgáltató részére. Előfizető az Egyéni előfizető szerződésben nyilatkozhat arról, hogy miképpen szeretné fizetni a számlákat. A szolgáltató átutalásos, vagy postai csekkes fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. 7.3 Akciók, akciós díjak Az aktuális akciókról, kedvezményekről a szolgáltató weboldalán kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. 7.4 Behajtás Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra. Amennyiben a számla ellenértéke a lejárat utáni tizedik munkanapig nem érkezik meg a szolgáltató bankszámlájára a szolgáltató emlékeztető SMS üzenetet küld az Előfizető szerződésben megadott elérhetőségére. További 10 nap eredménytelen várakozás után, értesítő SMS elküldése után a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. Szolgáltató a 30 napot meghaladó díjtartozásról tértivevényes felszólítást küld előfizető részére. A felszólítás előállításáért, postázásáért a szolgáltatót díj illeti meg, a 4. számú melléklet szerint. Az előfizetőt akkor is terheli díjfizetési kötelezettség, ha az elmaradását kifizette, de az a szolgáltató bankszámlájára a felszólítás postázásának napjáig nem érkezett meg. Amennyiben a 30 napos felszólításban megadott határidő eredménytelenül telik el, a szolgáltató kezdeményezi a fizetési meghagyás megküldését. Ennek ügyvédi, eljárási és egyéb költségei az előfizetőt terhelik. Az aktuálisan fizetendő díjakat a 4. számú melléklet tartalmazza. Szolgáltató akkor is jogosult a megadott költségek megtérítését kérni, ha az előfizető közben kiegyenlítette tartozását, de az összeg a szolgáltató bankszámlájára a fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése napjáig nem érkezett meg. Az előfizető hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a szolgáltató harmadik félnek átadja, követeléseinek behajtása céljából. A behajtások költsége az előfizetőt terheli. 7.5 Kötbér meghatározása, mértéke és megfizetésének módjai Az előfizető megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától esedékes. Kötbérfizetési kötelezettségnek a szolgáltató a szerződésszegő magatartás, vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az előfizetőt megillető kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt köteles eleget tenni. E kötelezettség teljesítését a szolgáltató nem kötheti az előfizető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének eleget tehet a kötbért a következő havi számlán történő jóváírásával. Az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az előfizető részére egy összegben, jelenlévők esetében készpénzben, amennyiben a szolgáltató az előfizető szükséges adataival rendelkezik banki átutalással, egyéb esetben postai úton fizeti meg. A szolgáltató kötbér fizetésére köteles a hiba kivizsgálásának eredményéről szóló értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra. A kötbér mértéke az értesítés elmulasztása esetén a vetítési alap kétszerese. A hibaelhárítási határidő túllépése esetében, ha a szolgáltatás a vállalthoz képest

7 7/16 ÁSZF alacsonyabb minőségben vehető igénybe a kötbér mértéke a vetítési alap négyszerese, ha a szolgáltatás nem vehető igénybe a kötbér mértéke a vetítési alap nyolcszorosa. A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hiba bejelentését megelőző hat hónapra, rövidebb szerződés esetén a teljes időszakra az előfizető által a szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Amennyiben a hiba bejelentését megelőzően az előfizető díjat még nem fizetett, akkor a havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg. 8. Szerződés időtartama, szerződésmódosítás 8.1 Szerződés időtartama Az előfizetői szerződés határozatlan időre köthető, bármikor felmondható. Előfizető általi felmondás esetén a felmondási idő 8 nap. Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondási idő 60 nap, kivéve a rendkívüli felmondást. 8.2 Szerződésmódosítás esetei A szerződést a felek kölcsönösen előre egyeztetett módon, írásban módosíthatják. A szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben erre a jogszabályi környezet változása kötelezi. A szerződés módosításáról, annak életbelépését megelőzően 30 nappal a szolgáltató az előfizetőt tájékoztatni köteles. A szolgáltatónak lehetősége van az egyéb gazdasági tényezőkhöz igazodás érdekében a szerződéses feltételek módosítását kezdeményezni. Amennyiben az erről szóló írásos tájékoztató ellen az előfizető 15 napon belül nem emel kifogást, vagy az előfizető ráutaló magatartást tanúsít, a szerződésmódosítás a feltüntetett időpontban életbe lép. 8.3 Áthelyezés, átírás A szolgáltató az előfizető végpont áthelyezését csak abban az esetben vállalja, ha az előfizető által megjelölt helyszínen a szolgáltatás technikai feltételei adottak. A felmérés költsége az előfizetőt terheli. Az áthelyezés díját a 4. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltató a felmérés eredményéről az előfizetőt 15 napon belül értesíti. A technikai feltételek megléte esetén szolgáltató az áthelyezést a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elvégzi. A leszerelés és a felszerelés közötti időszakra előfizetési díjat nem kell fizetni. Az áthelyezéssel kapcsolatos határidők elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért fizet, melynek mértéke minden késedelmes nap után az áthelyezési díj egyharmada. Áthelyezés, átírás iránti kérelmet az előfizető írásos ( , posta) formában nyújthat be. Átírás szerződésmódosítás keretében lehetséges, szerződésmódosítási díj fizetendő, melynek mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az átírást a szolgáltató köteles 15 napon belül végrehajtani, vagy az elutasításáról a kérelmezőt értesíteni. A határidő késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetendő, melynek mértéke mindem késedelmes napra a szerződésmódosítási díj egytizede. 9. Adatkezelés, adatbiztonság 9.1 Szolgáltató által kezelt adatok és kezelésük Az internet szolgáltatás használatával továbbított adatok tartalmáért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötését megelőzően az előfizetőtől kapott, vagy tudomására jutott információt köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik félnek át nem adhatja, kivéve a szolgáltató alvállalkozóit, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. A felek a szerződés tartalmát, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteket kötelesek bizalmasan kezelni. A szolgáltató az előfizetők személyes adatait titkosan kezeli, azokat harmadik személynek csak az előfizető külön hozzájárulása esetén adhatja ki. A szolgáltató az általa, vagy a hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy személyes adat jutott a tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. A szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli. 9.2 Előfizetőt terhelő adatbiztonsági szabályok Előfizető saját érdekében köteles bizalmasan kezelni az előfizetői szerződésben és egyéb kapcsolódó iratokban megadott, az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, azonosítókat, kódokat és jelszavakat. Előfizető köteles haladéktalanul jelezni szolgáltatónak, ha tudomására jut, hogy illetéktelen kezekbe került adatok sérthetik az előfizető, vagy a szolgáltató érdekeit. Előfizetői reklamáció esetén a szolgáltató biztosítja, hogy az előfizető valamennyi nyilvántartás rá vonatkozó részébe betekinthessen.

8 8/16 ÁSZF 10. Előfizető nyilatkozatai Szolgáltató kizárólag az előfizetői szolgáltatás nyújtásához használja előfizető adatait, előfizető iratairól másolatot nem készít, így nincs szükség a jogszabályokban meghatározott előfizetői nyilatkozatokra. 11. Előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetői szerződés megszűnik a felmondási idő leteltével. A szerződés megszűnésének feltétele, hogy az előfizetőnek nincs díjtartozása, és a leszerelési díj megfizetésre került. A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést, ha az előfizető a fizetési kötelezettségének az esedékesség napjától számított 60 napon belül nem tesz eleget. Az előfizető halála, jogi személy megszűnése esetén az örökös, illetve jogutód az előfizető helyére léphet. Erről az örökösödés, jogutódlás felmerülésétől számított 30 napon belül nyilatkoznia kell. Amennyiben az örökös, jogutód a határidőn belül nem nyilatkozik, vagy nem szándékozik az előfizetést fenntartani, a szolgáltató a felmondási díj felszámítása mellett a szerződést felmondja. A szerződés megszűnése esetén az előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körűen együttműködik a szolgáltatóval és az előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőséget biztosít a használatára bocsátott eszközök visszavételezésére. Amennyiben a fent említett eszközök üzemképtelenek, megrongálódtak, vagy az első egyeztetett időpontot követő 30 napon belül az előfizető hibájából nem kerül sor az eszközök leszerelésére, úgy az előfizető köteles az eszközök értékének teljes körű megtérítésére. Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatást nem tudja a megfelelő technikai szinten nyújtani, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szerződés felmondása írásban, postai vagy elektronikus úton ( ), az arra jogosult személy aláírásával lehetséges. 12. Előfizető egyéb kötelezettségei 12.1 Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség Előfizető köteles együttműködni az előfizetői végpont kiépítése, a hibák elhárítása és a leszerelés elvégzése érdekében. Lehetővé kell tennie az eszközök felszerelésének helyt adó ingatlanra történő bejutást. Információ nyújtásával elő kell segítenie a hiba behatárolását, elhárítását. Köteles tájékoztatni szolgáltatót minden olyan tudomására jutott körülményről, mely a szolgáltatás megfelelő nyújtását elősegítheti, vagy veszélyezteti Szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az előfizető joga a szolgáltatás rendeltetésszerű használata. Az előfizetőt érintő és nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való felelősséget a szolgáltató elhárítja magától. Az előfizető a szolgáltatásokra vonatkozóan használati joggal rendelkezik, mely jogok nem kizárólagosak, nem átruházhatóak és nem továbbértékesíthetőek. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar jogszabályok szerint üzleti vagy magántikot sértő, bűncselekménynek minősülő, vagy közmegbotránkoztatásra alkalmas módon használni. Etikai kódex. Az Internet szolgáltatását igénybe vevő előfizetőknek a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szolgáltatás igénybevétele során az alábbi elvekhez kell igazodniuk: - Adatok jogosulatlan megszerzése és az erre irányuló magatartás nem megengedett, és a szolgáltatásból való azonnali kitiltáshoz vezethet. - Jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok a szolgáltató szerverén történő tárolása, hálózatán való továbbítása nem megengedett. - A szolgáltatás igénybevétele során nem adhatnak hamis, elavult, vagy félrevezető információkat. - Tekintettel kell lenni a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra. - Nem megengedett magatartások, amelyek: - bárkit törvényellenes cselekmény elkövetésére bátorítanak, vagy bujtogatnak, - szexuális, erőszakos vagy trágár tartalmuk miatt megbotránkozást keltenek, - pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk vagy bármi más miatt félrevezetők, - súlyos vagy széles körű ellenállást váltanak ki, - becsmérlők és megalázók, - faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak, - egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, - elfogadhatatlan mértékű félelem- vagy nyugtalanságérzetet keltenek, - bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják, - az előfizető által kínált szolgáltatás tartalmáról vagy áráról bárkit félrevezetően tájékoztatnak. Az olyan információk, melyek teljesen vagy részben gyerekekhez és fiatalkorúakhoz szólnak, nem tartalmazhatnak szexuális tevékenységekre való utalásokat, valamint olyan tartalmú anyagokat, amelyeket tisztességes szülők nem engednének meg, hogy gyermekük tudomására jusson. Bármely szolgáltatás által közölt információk és az általuk hordozott nézetek nem zavarhatják meg a gyermekek, fiatalkorúak, értelmi fogyatékosok, gyengeelméjűek vagy bármilyen más, gondnokság alatt álló személyek magánéletét vagy

9 9/16 ÁSZF nyugalmát, tekintettel az ilyen gondnokság alatt álló személyek különleges védelmének szükségességére. Teljes tartalom megtalálható a címen Előfizető anyagi felelőssége Előfizető anyagi felelősséggel tartozik az előfizetői végpont kiépítésekor általa átvett eszközök meglétéért. Azok épségének megőrzése érdekében a jó gazda gondosságával jár el. Az eszközök elvesztése, vagy gondatlanság következtében történő sérülése esetén a bekötés alkalmával aláírt Regisztrációs lapon feltüntetett értékben köteles megtéríteni a szolgáltató kárát Adatváltozás bejelentése Előfizető köteles haladéktalanul jelezni szolgáltató felé, személyes adataiban bekövetkezett változásokat. Adatváltozás bejelentése írásban történhet. Mellékletek: - 1. Szolgáltatás megrendelő - 2. Egyedi előfizetői szerződés - 3. Regisztrációs lap - 4. Szolgáltatási csomagok és díjak táblázata - 5. Hibabejelentő lap - 6. Minőségi követelmények a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet szerint. Debrecen,

10 10/16 ÁSZF SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ KERTESNET INTERNET Telefonos ügyfélszolgálat 0640/ Web: Megrendelő adatai: Név (lánykori név): Születési hely és idő: Lakcím: Létesítési cím: Személyi igazolvány száma: Adószám (cég esetén): Cégjegyzékszám (cég esetén):. Telefon: cím: A megrendelt szolgáltatás paraméterei: Csomag neve: A szolgáltatás mikrohullámú összeköttetést jelent a szolgáltató és az előfizető telephelye (lakhelye) között. A szolgáltató a megrendelést követően felméri, hogy a megjelölt ponton a szolgáltatás igénybe vehető-e. Amennyiben a megrendelő által megjelölt helyen nem biztosítható a szolgáltatás, a szolgáltató a megrendelést tárgytalannak tekinti, erről a megrendelőt tájékoztatja. A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges eszközöket (antenna, antenna kábel, rádiós interfész, UTP kábel) a szolgáltató biztosítja. A megrendelő köteles biztosítani az eszközök üzembe helyezhetőségének feltételeit (antenna felfüggesztési pont, rúd, szabad kábelút az antenna és a pc között, személyi számítógép 1db RJ45 hálózati csatlakozó hellyel, 220v/50Hz áramellátás). A kapcsolathoz szükséges szoftveres beállításokat a szolgáltató MS Windows operációs rendszerek esetében vállalja. Egyéb programok esetében a megrendelő maga gondoskodik a megfelelő beállításokról. A megrendelő a szolgáltatási pont kiépítésekor a telepített eszközöket a szolgáltatás időtartamára használatra kapja, azokért anyagi felelősséget vállal. A szolgáltató a hálózati végpont kiépítését 30 napon belül végzi el. A fentieket tudomásul veszem, a megjelölt szolgáltatást megrendelem. Kelt: Debrecen,.. Megrendelő Bekötve:... Adatfeldolgozó

11 11/16 ÁSZF Egyedi előfizetői Szerződés mely létrejött egyrészről Név (lánykori név):... Születési hely és idő:... Anyja neve:... Lakóhely / székhely:... Személyi igazolvány szám:... Adószám (cég esetén):... Cégjegyzék szám (cég esetén):... Telefon:... Előfizetői hozzáférési pont helye:... Számlázási cím:... Levelezési cím:... a továbbiakban, mint Előfizető, másrészről FARKAS KATALIN E.V. Cím: 4032 Debrecen, Lehel u /102. Adószám: Nyilvántartási szám: a továbbiakban, mint szolgáltató, együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 1. A szolgáltatás leírása A szolgáltató az előfizető részére jelen szerződés időtartama alatt vezeték nélküli rádiós Internet hozzáférési szolgáltatatást biztosít a választott szolgáltatáscsomag szerint, megfelelve az ÁSZF 6. számú mellékletében megadott minőségi célértékeknek. A vezeték nélküli rádiós Internet hozzáférés a szolgáltató saját, vagy társszolgáltató, üzemeltetésében lévő, mikrohullámú rádió technológián alapuló adatátviteli hálózatán valósul meg. Az adatátviteli hálózathoz való csatlakozáshoz, minden szükséges eszközt, azaz típusengedélyes rádiós berendezést és antennát a szolgáltató biztosítja. A vezeték nélküli rádiós Internet hozzáférés szolgáltatás átadási pontja IEEE szabványnak megfelelő ETHERNET interfész csatlakozója. A szolgáltató rendszeréhez az előfizető a telepítéskor felszerelt és a regisztrációs lapon részletezett technikai adatokkal rendelkező rádiós interfész segítségével kapcsolódik. A szolgáltatás biztonsága érdekében a regisztrációs lapon található adatok bizalmasan kezelendők. A rendszer telepítését és a szükséges beállításokat díj ellenében a szolgáltató végzi. A felszerelt eszközöket (rádiós interfész, antenna, kültéri doboz, antennakábel, kisméretű tartókonzol, 20fm adatkábel) a szolgáltató a szolgáltatás idejére a megrendelő részére ingyenes használatba adja. Nagyobb antenna, nagyobb tartószerkezet vagy hosszabb adatkábel igénye esetén a többletköltséget a megrendelő megtéríti. A megrendelő a berendezésekért anyagi felelősséget vállal. A felszerelt és átvett eszközök listáját valamint azok értékét a Regisztrációs lap tartalmazza. A szolgáltató a hálózatát veszélyeztető, valamint a hatályos jogszabályokat sértő, adatforgalmat korlátozhatja. A szolgáltató hálózatán belül bármiféle szerver üzemeltetése tilos. Szolgáltató tiltja a TCP 25 port forgalmát (ÁSZF 4.2 és 5.2 fejezetei). A szolgáltatás megkezdése az előfizetői szerződés aláírásával egy időben történik. A szolgáltatásért a szolgáltatót a szolgáltatás csomagnak megfelelő előfizetési díj illeti meg. Ennek mértékét és az egyéb díjakat az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen díjak jelen szerződés részét képezik annak ellenére, hogy itt nincsenek tételesen felsorolva.

12 12/16 ÁSZF 2. A megrendelt csomag leírása Szolgáltatás csomag neve: A szerződés időtartama, fizetési feltételek A szerződés időtartama:... határozatlan. Bekötési díj (szerződéskötéskor fizetendő):... Választott számlaküldési és fizetési mód:... Havi díj:... Leszerelési, áthelyezési díj (felmondáskor, áthelyezéskor fizetendő): ,- Ft A szolgáltató a havidíjat tartalmazó számlát a megelőző hónap 20-ig bocsájtja ki 20 napos fizetési határidővel. Előfizető jelzi, ha a tárgyhónapot megelőző hónap 28-ig nem kapja meg a számlát. Amennyiben a számla ellenértéke a lejárat utáni tizedik munkanapig nem érkezik meg a szolgáltatóhoz, szolgáltató ingyenes emlékeztető üzenetet küld előfizetőnek. Kifizetetlen számla lejártát követő 20. napon szolgáltató figyelmeztető üzenetet küld előfizetőnek. Ennek díja az előfizetőt terheli. Amennyiben a tartozás ideje eléri a 30 napot a szolgáltatás kikapcsolásra kerül. A szolgáltatás újraaktiválása a számla és a visszakapcsolási díj befizetése, illetve a befizetés igazolása után 8 órán belül megtörténik. A szerződésben szereplő árak bruttó árak, mértékük megegyezik a fizetendő összeggel. Ha a szerződés határozatlan időre jött létre az előfizető 8 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja a szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy nincs díjtartozása és a leszerelési díjat megfizeti. A szerződés egyoldalú módosítása esetén az előfizetőt megillető jogokat, a szerződésmódosítás és megszűnés eseteit az ÁSZF 8.2 és 11. fejezetei tartalmazzák. 4. Kapcsolattartás Szolgáltató biztosítja a telefonos és elektronikus elérhetőségét a honlapján közzétett telefonszámon és fiókon keresztül. Előfizetővel a kapcsolattartás az előfizető, szerződésben megadott telefonszámán és címén keresztül történik. Előfizető köteles írásban (SMS, posta, ) jelezni, ha telefonszáma illetve címe megváltozik, vagy megszűnik. 5. Vitás kérdések rendezése Jogviták esetén, előfizetőt megillető lehetőségeket az ÁSZF 1.5 és 6.5 fejezetei tartalmazzák. A szolgáltató szerződésszegése esetén előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF 6.3 fejezete, a szolgáltatás szünetelésére, korlátozására vonatkozó szabályokat az ÁSZF 5. pontja, a hibabejelentések, egyéb panaszok bejelentésének menetét az ÁSZF 6. pontja tartalmazza. 6. A teljes szerződés részei - Jelen szolgáltatási szerződés. - Általános Szerződési Feltételek, melynek példányát az előfizető olvasható formában átvette. A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a szolgáltató székhelyén és a címen. - Regisztrációs lap + aktuális díjszabás. A fentieket, valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmát ismerem és elfogadom. Jelen szerződés a mai napon lép életbe. Debrecen, Szolgáltató Előfizető

13 13/16 ÁSZF REGISZTRÁCIÓS LAP KERTESNET INTERNET Telefonos ügyfélszolgálat 0640/ Web: Előfizető adatai: Név:... Cím:... Kapcsolattartó neve:... Kapcsolattartó telefonszáma:... Szolgáltatás paraméterei: Csomag neve:... Telepítés címe:... Rádiós interfész MAC címe:... Rádiós kapcsolat IP címe:... Telepített eszközök: Értéke (Ft) Rádiós interfész:... Antenna:... Koax kábel csatlakozókkal:... Adatkábel:... Kültéri doboz:... Tápegység tápfeladóval:... Tartószerkezet: Kijelentem, hogy a fentiekben ismertetett eszközöket és a szolgáltatást működőképesen átvettem. Debrecen..... Előfizető.. Átadó

14 14/16 ÁSZF Internet előfizetői szolgáltatáscsomagok, szolgáltatási díjak Érvényes től, visszavonásig NINCS HŰSÉGIDŐ! Magánszemélyek által előfizethető csomagok Csomag megnevezése Sávszélesség (letöltés/feltöltés) [Mbit/s] Garantált le/feltöltési sebesség [Mbit/s] Előfizetési díj [Ft/hó] Bekötési díj [Ft] Megjegyzés Net50 0,50/0,25 0,25/0, , ,- megszűnt Net100 1,00/0,50 0,50/0, , ,- megszűnt KERTeM 3,00/1,00 0,75/0, , ,- 5,8 GHz-es területeken igényelhető. KERTeL 6,00/2,00 1,50/0, , ,- 5,8 GHz-es területeken igényelhető. Havidíj tartalmazza az adott sávszélességű internet, korlátlan számú fiók és hozzá tartozó korlátlan tárhely használatának díját! Elektronikus számlaküldés kedvezménye (alkalmanként) 0,- Leszerelési, áthelyezési díj (felmondáskor, áthelyezéskor fizetendő) 3.500,- Szerződésmódosítás díja (díjcsomag váltáskor fizetendő) 2.500,- Adminisztrációs díj (tartozás miatti SMS, számla és csekk újraküldése) 500,- Kiszállási díj (nem szolgáltatói hiba helyszíni elhárításakor) 750,- Megismételt kiszállás (előfizető hibájából) 2.500,- Végponthoz kapcsolódó hálózatépítés (ügyfél kérésére óránként) 2.500,- Hibaelhárítás az ügyfél gépén (ügyfél kérésére óránként) 3.500,- Fizetési felszólítás (30 nap után) 2.500,- Szolgáltatás visszakapcsolás (nemfizetés után) 2.500,- Fizetési meghagyás (nem tartalmazza az illetéket) ,- Peresített követelés első fokon (nem tartalmazza az illetéket) ,- Peresített követelés másod fokon (nem tartalmazza az illetéket) ,- Végrehajtási eljárás (nem tartalmazza az illetéket) ,- Feltüntetett árak bruttó árak, megegyeznek a fizetendő összeggel! A bekötési díj tartalmazza a rádiós interfész, kisméretű tartókonzol, antenna, és maximum 20fm utp kábel felszerelését. A fenti eszközök bekötési díja nem vételár. Az eszközök továbbra is a szolgáltató tulajdonában maradnak.

15 15/16 ÁSZF Hibabejelentő LAP KERTESNET INTERNET Iratszám: Ügyfél: Felvevő :... BEJELENTÉS MÓDJA: TELEFON FAX POSTA SZEMÉLYES IDEJE:.ÉV HÓ...NAP.ÓRA.PERC HIBA TERMÉSZETE: LEVELEZÉS: NEM MEGY LASSÚ MÓDOSÍTÁS KAPCSOLAT: NEM MEGY LASSÚ MÓDOSÍTÁS EGYÉB: Időpont egyeztetése: Hiba feltárása: Hiba javítása:.. A szolgáltatást üzemképesen átvettem, a munkalapon szereplő munkák elvégzését, a felhasznált anyagok mennyiségét igazolom. Előfizető megjegyzése:... Előfizető aláírása: Átvétel ideje: Dátum:. Szerviz:.

16 16/16 ÁSZF Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet szerint Hálózati szolgáltatásminőségi követelményeket 1000 előfizető alatt nem kötelező szerepeltetni. Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet szerint: Minőségi mutatók megnevezése Garantált le/feltöltési sebesség a 0,50 / 0,25 Mbit/s sávszélességű NET50 díjcsomaghoz Garantált le/feltöltési sebesség a 1,00 / 0,50 Mbit/s sávszélességű NET100 díjcsomaghoz Garantált le/feltöltési sebesség a 3,00 /1,00 Mbit/s sávszélességű KERTeM díjcsomaghoz Garantált le/feltöltési sebesség a 6,00 / 2,00 Mbit/s sávszélességű KERTeL díjcsomaghoz Vállalt célértékek le/feltöltés [Mbit/s] 0,25 / 0,12 0,50 / 0,12 0,75 / 0,25 1,50 / 0,50

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet hozzáférés szolgáltatáshoz Berettyóújfalu Biharkeresztes Biharnagybajom Nagykereki

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2016. április 7. ÁSZF Printer-fair Kft. 2500

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SAFE-FLEX SZOLGÁLTATÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYI CÍMEI 5 1.2. A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. január 01. Verzió: 2016/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés INTERNET hozzáférési szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés INTERNET hozzáférési szolgáltatásra Szerződésszám:, Dátum: Egyedi Előfizetői Szerződés INTERNET hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről LCCK Bt. (székhelye: 2518 Leányvár Kálvária utca 53.; cégjegyzékszám:11-06-009959) mint

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2011. június 1. Verzió: 2011/06/01 TARTALOMJEGYZÉK Az Általános Szerződési

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. Oláh Gábor egyéni vállalkozó (Oláh Gábor, 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben