AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2 Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006. éves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

3 2005/2006. ÉVES JELENTÉS I. 2005/2006. éves beszámoló a magyar számviteli elveknek megfelelően 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Kiegészítő melléklet 4. Üzleti jelentés II. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRSelvek) szerint elkészített 2005/2006. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Pénzügyi kimutatások 2.a. Mérleg és eredménykimutatás 2.b. Cash flow kimutatás 2.c. Saját tőke változásai 2.d. Kiegészítő melléklet 3. Üzleti jelentés III. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRSelvek) szerint elkészített 2005/2006. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Pénzügyi kimutatások 2.a. Mérleg és eredménykimutatás 2.b. Cash flow kimutatás 2.c. Saját tőke változásai 2.d. Kiegészítő melléklet 3. Üzleti jelentés

4 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, január 24.

5

6 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, január 24. A vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt Budapest, X. Keresztúri út /2006. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, október 20. a vállalkozás vezetője (képviselője) A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta.

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2005.IX.30. módosításai 2006.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2005.IX.30. módosításai 2006.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2005.IX.30. módosításai 2006.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2005.IX.30. módosításai 2006.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2004/2005 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2005/2006 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2004/2005 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2005/2006 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 20. A Társaság január 24-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

14 2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, január 24. A vállalkozás vezetője (képviselője)

15 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1

16 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2

17 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1.1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A Cég neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (a Társaság ) A Társaság alakulásának idıpontja: december 31. (a Társaság átalakulással jött létre) A Társaság székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út A Társaság internetes honlapjának címe: A Társaság rövid történeti áttekintése: A Társaság elıdje az 1913-ban alapított Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. volt. A kezdetben gyermektápszert gyártó cég 1921-tıl már a gyógyszerek széles választékát is elıállította. A háború után a Társaságot államosították, majd több kisebb gyógyszergyár beolvasztásával létrejött az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár (EGYT). A Társaság 1985-ben módosította nevét EGIS Gyógyszergyárra, majd december 31-én részvénytársasággá alakult eft alaptıkével. Az alaptıke november hónapban eft-tal felemelésre került új részvények zártkörő kibocsátása útján. Valamennyi új részvényt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank jegyezte le, így a megemelt alaptıkébıl 30 % tulajdoni részesedést szerzett júniusában az állami kézben lévı EGIS részvények nagyobb része nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre került. Ezáltal az állami tulajdon 28 %-ra csökkent július 25-én a Társaság bevezette részvényeit a Budapesti Értéktızsdére. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Rt augusztus elején valamennyi részvényét eladta az angol Nat West Securities befektetési banknak. Ezt követıen december közepén a Servier francia gyógyszergyár megvette az EBRD 30 %-os és a Nat West 21 %-os részvénycsomagját, ezáltal többségi tulajdont szerzett a Társaságban. 3

18 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Az alapításkori, illetve az aktuális alaptıke: alapításkor (1991. december 31.) jelenleg (2006. szeptember 30.) A Társaság fı részvényesei: szeptember szeptember 30. ATP (Servier) 50,91% 50,91% Egyéb 49,09% 49,09% Összesen 100% 100% A Magyarországon bejegyzett Társaság alapvetı üzleti tevékenysége a gyógyszer alapanyagok (hatóanyagok) és késztermékek (tabletták, szirupok és injekciók, stb.) elıállítása bel- és külföldi piacokon történı értékesítés céljából. Termelési tevékenységét Budapesten és Körmenden végzi. Az üzleti év: október 1-tıl szeptember 30-ig A könyvviteli szolgáltatás irányításával, vezetésével megbízott személy: dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes MKK tagsági szám: A könyvvizsgáló neve és címe: Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. A társaság képviseletére jogosult személy neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Gál Péterné vezérigazgató 1118 Budapest, Somlói út 7. 4

19 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal együtt hatályos évi C. számviteli törvénynek (a továbbiakban a számviteli törvény ), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: Üzleti év A Társaság üzleti éve október 1-tıl szeptember 30-ig tart A beszámoló pénzneme A Társaság mérlegfıösszege tárgyévben elıször haladta meg a százmilliárd forintot és így a számviteli törvény elıírásai szerint az éves beszámolót millió forintra kerekítve kellene elkészíteni. A millió forintra kerekített összehasonlító adatok hiányában azonban a Társaság a mellékelt pénzügyi jelentés adatait ezer forintban adja meg és a következı, 2006/2007-es üzleti évtıl teszi elıször közzé millió forintra kerekített éves beszámolóját Mérleg A Társaság a számviteli törvényben megadott választható mérlegsémák közül az A tagolású változatot alkalmazza Eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény alakulásában meghatározó szerepe van az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének. A számviteli törvényben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározására lehetıvé tett kétféle mód közül a Társaság az ún. Forgalmi költség eljárás módszerét, ezen belül pedig az A tagolású változatot alkalmazza. Bemutatásra kerül az összköltség eljárással készített eredménykimutatás is. 5

20 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Kiegészítı melléklet A kiegészítı mellékletbe azok a számszerő adatok és szöveges magyarázatok kerülnek, amelyek a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének, mőködése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetık, a hitelezık számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplıkön túlmenıen szükségesek. A kiegészítı melléklet szerkezete: A. Általános rész B. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések C. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések D. Tájékoztató rész A mérlegkészítés idıpontja A Társaság mind a 2005., mind a szeptember 30-val végzıdı év mérlegkészítésének dátumát október 22-ben határozta meg Immateriális javak Az immateriális javak között a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek jelennek meg. A Társaság a október 1-e után vásárolt szoftvereket a vagyoni értékő jogok között mutatja ki. A szellemi termékek között a október 1-e elıtt vásárolt szoftvertermékek, valamint az aktivált kutatási-fejlesztési eredmények (szabadalmak, találmányok, újítások, törzskönyvi dokumentációk, stb.) vannak. Vásárolt szabadalom, találmány, törzskönyvi dokumentáció esetén aktiválandó a vételár összege. Saját dolgozó által kifejlesztett újítás-találmány hasznosításakor aktiválandó a kifizetett egyösszegő díj. A témaszámos közvetlen kutatás-fejlesztési (K+F) költségek közül az aktiválandó, amely konkrét termékhez rendelhetı és a termék fejlesztése a tárgyévben sikeresen befejezıdött illetve várhatóan a tárgyévet követı harmadik év végéig eredményesen lezárul (vagyis a termék forgalomba kerül és a fejlesztés költségei az árbevételbıl várhatóan megtérülnek). Az immateriális javakat bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéken tartja nyilván a Társaság, csökkentve a halmozott amortizációval. 6

21 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Kivételek az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti szoftverek, melyek bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámolásra kerül. Az 50 ezer forint feletti szoftverek éves leírási kulcsai a Társaságnál (%): Szoftverek eft között eft fölött Az ugyancsak a szellemi termékek között kimutatott, aktivált kutatási-fejlesztési eredményeket a gyártási eljárások használatba vételétıl illetve az új termékek forgalomba hozatalától három évi egyenlı részletben írja le a Társaság Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) költségen kerülnek értékelésre, csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés, használatbavétel napjától számolja el a Társaság. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés lineárisan, az adott tárgyi eszköz bekerülési (bruttó) értéke és az alkalmazott leírási kulcs szorzatából kerül kiszámításra. Kivételt képeznek az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök, melyek bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az 50 ezer forint feletti tárgyi eszközök éves leírási kulcsai a következık: Éves kulcs % Épületek 2-6 Vezetékek 6-10 Gépek, berendezések, felszerelések eft között eft fölött Számítógépek 33 Jármővek 20 Az amortizációs normák szerinti leírást meghaladó, terven felüli értékcsökkenést számol el a Társaság, ha a tárgyi eszköz (valamint a szellemi termék) értéke tartósan lecsökken, mert az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható. 7

22 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Befektetett pénzügyi eszközök A más gazdasági társaságban meglévı tulajdoni részesedéseket részvényeket, üzletrészeket beszerzési értékükön veszi nyilvántartásba a Társaság. A Társaság a befektetéseknél értékvesztést számol el a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegő - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. A Társaság a korábban elszámolt értékvesztés összegét visszaírással csökkenti, amennyiben a befektetés piaci értéke az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéket jelentısen és tartósan meghaladja Készletek a. Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek (és a bekövetkezett készletváltozások) értéke átlagos (súlyozott) beszerzési áron kerül kiszámításra. Ehhez képest a mérlegben csökkentett értéken szerepelnek azok a készletek, amelyek a vonatkozó elıírásoknak illetve eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, megrongálódtak, felhasználásuk kétségessé vált illetve feleslegessé váltak. A készletek értékének csökkentését a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával ezekben az esetekben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak megfelelı, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. b. Saját termeléső készletek értékelése A saját termeléső készletek értéke elıállítási költségen kerül kimutatásra. A mérleg készítésekor a záróállomány utókalkulációval meghatározott közvetlen önköltségének megállapítása mellett a saját termeléső készletek év végi értékelése a készletek elıállítási költségének, valamint a mérleg készítéséig ismert vagy várható piaci értékének összehasonlítását és indokolt esetben az értékvesztés (leértékelés) elszámolását is jelenti. Egyedi minısítés, értékelés alapján a saját termeléső készleteknél értékvesztés kerül elszámolásra, ha a készlet - fizikai állaga romlott (minıségromlás, káresemény, stb.), - eredeti felhasználási céljának megfelelıen már nem használható, nem értékesíthetı, - a mérlegkészítés napján ismert (várható) piaci eladási ára alacsonyabb, mint az elıállítási önköltsége. 8

23 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Követelések A belföldi vevıkövetelések az elfogadott, elismert összegben kerülnek a mérlegbe. Az exportból származó devizakövetelés forintértéke a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kerül meghatározásra és rögzítésre a könyvviteli nyilvántartásokban. A vevık (adósok) minısítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztés kerül elszámolásra a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülı összege közötti veszteségjellegő különbözet összegében. Az egyéb követelések értéke a mérlegben a még járó (teljesítendı), az igényelt illetve kifizetett összegben kerül kimutatásra Valós értékelés A Társaság nem él a pénzügyi instrumentumok valós értéken történı értékelésének lehetıségével Forgalomképes értékpapírok A forgalomképes értékpapírok olyan pénzpiacon értékesíthetı befektetések, amelyek vásárlásának célja a rövid távú likvid alapokba történı befektetés és nem jellemzı annak hosszú távú megtartása. A forgalomképes értékpapírok a nyilvántartási érték és a piaci érték közül az alacsonyabb értéken vannak nyilvántartva. Az átértékelések eredménye az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. Az értékpapírokon keletkezett kamatok a kamatbevételek között, míg az osztalékok az osztalékbevételek között kerülnek kimutatásra. A befektetés értékesítése során a nyilvántartási és eladási ár között keletkezett különbség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. Beszerzési értékükön (hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a vételár részét képezı kamattal csökkentett vételáron) szerepelnek a mérlegben a következı, nem tartós befektetésként vásárolt értékpapírok: - államkötvények - diszkont kincstárjegyek - részvények Kivételt képeznek azok az értékpapírok, melyeknél értékvesztést kell elszámolni a könyv szerinti és a piaci érték közötti veszteségjellegő különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. 9

24 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Pénzeszközök A mérlegben a pénztár értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban lévı forintpénzkészlet értéke, valamint a valutakészlet MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyammal átszámított forintértéke és a kapott csekkek, illetve utalványok értéke kerül kimutatásra. A bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyezı értéke, továbbá a devizaszámlán lévı deviza bankkivonattal egyezı értékének az MNB devizaárfolyammal átszámított forintértéke szerepel Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú hitelek között a pénzforgalom könnyebb lebonyolítását lehetıvé tévı belföldi, forintban fennálló folyószámlahitelek szerepelnek. A szállítókkal szemben forintban teljesítendı kötelezettségek az elismert, számlázott összegben kerülnek kimutatásra a mérlegben. A külföldrıl származó, devizában fennálló kötelezettségek a szerzıdés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek a könyvviteli nyilvántartásba felvételre. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke a mérlegben a teljesítendı (fizetendı) összegben jelenik meg Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra való átszámításánál alkalmazott árfolyam A Társaság által a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra való átszámításánál alkalmazott árfolyam a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam Devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése A mérlegben valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszközt és kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken mutatja ki (értékeli át) a Társaság. 10

25 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés árbevétele az üzleti év során teljesített áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás alapján kiszámlázott összegeket tartalmazza. Az értékesítés árbevétele akkor kerül elszámolásra, amikor a bevétel összege egyértelmővé válik, valamint amikor valószínősíthetı, hogy az ellenértéket a Társaság realizálni tudja. Az értékesítés árbevétele a kiszámlázott összegek általános forgalmi adóval és engedményekkel csökkentett értékét foglalja magában Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék A jelen és jövıbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelıen költségként kerülnek elszámolásra vagy aktiválásra. Az azonosítás évében céltartalék képzés kerül elszámolásra a jelenben fennálló, a múltbeli mőködés eredményeképp bekövetkezett azon környezetszennyezések elhárítási kiadásaira, amelyek nem járulnak hozzá a jelen- és jövıbeli bevételek keletkezéséhez. A céltartalék mértékének megállapítása az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalék képzésére akkor kerül sor, ha valószínősíthetı vagy bizonyos a kötelezettség megléte és megfelelıen becsülhetı annak mértéke Mérlegen kívüli kötelezettségek A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a mellékelt pénzügyi kimutatásokban. Azokat a kiegészítı melléklet tartalmazza azon eseteket kivéve, amikor a kedvezıtlen kimenetel következtében keletkezı kötelezettség esélye távoli, minimális Leltározás A Társaság mérete, eszköz- és forrásállományának nagyságrendje szükségessé teszi, hogy a mérleg valódiságának maximális biztosítása, a könyvelés illetve a nyilvántartások ellenırzése és a vállalkozói tulajdon védelme érdekében a Társaság valamennyi eszközét és forrását minden évben leltározza Jelentıs összegő hiba Ellenırzés vagy önellenırzés által feltárt, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett hibá(ka)t a Társaság abban az esetben tekinti jelentıs összegőnek, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során ugyanazon évet érintı megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az 500 millió forintot. 11

26 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba A Társaság saját tıkéjének nagyságrendje a számviteli törvény által rögzített maximális (20 százalékos) értéken belül egy alacsonyabb határ megállapítását indokolja. Ez az érték 10 százalék, vagyis a Társaság esetében lényeges a hiba, ha az ellenırzés(ek) megállapításai következtében az utolsó (közzétett) üzleti év saját tıkéje legalább 10 százalékkal változik. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett az adott üzleti évet megelızı üzleti évre vonatkozó éves beszámolót ismételten közzé kell tenni A mérlegtételek értékelése Az egyedi értékelés elve alapján az eszközök és források mérlegben szereplı értékének megállapítása során azokat egyedileg kell értékelni. Az éves beszámoló mérlegében megjelenı (a mérleg fordulónapján meglévı) eszközöket nemcsak a mérleg fordulónapján ismert értékek alapján, hanem a mérlegkészítés napjáig megismert hatások figyelembevételével kell már a tárgy üzleti évrıl készített beszámolóban is szerepeltetni, azaz az értékelésük során figyelembe kell venni minden olyan terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést, valamint ezek visszaírt összegét, amelyek elszámolása a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált események, piaci hatások révén válik szükségessé. 12

27 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1.3. A TÁRSASÁG VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitőzése a társaság piaci helyzetének állandó erısítése, az árbevétel folyamatos és jelentıs növelése, a nyereség és a vállalati mőködés hatékonyságának emelése. A 2005/2006. üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el a mőködés minden fı területén. Az értékesítés Magyarországon 12 %-kal, az export 27 %-kal (dollárban 16 %-kal) bıvült. A célkitőzéseknek megfelelıen ezévben is a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Kelet-Európában pedig 11 %-kal emelkedett a dollárban mért export. Számottevıen tovább nıtt az értékesítés fedezete. A mőködés általános költségei az innovációt szolgáló területeken dinamikusan, más tevékenységeknél visszafogottan növekedtek. Új értékes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább folytatódtak a termelı kapacitások megújítását célzó beruházások Magyarországon és jól haladt a Servier és az EGIS Nyrt. közös új gyógyszergyárának építése Oroszországban. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttmőködés a tárgyévben is jelentısen hozzájárult a társaság erısödéséhez. A társaság a 2005/2006. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 21 %-kal több az elızı üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel a október 1. és szeptember 30. közötti idıszakban millió Ft-ot tett ki. Ez 12 % emelkedést jelent az elızı évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,5 % volt. Az export az üzleti év során 257,3 millió dollárt ért el. Ez 16 %-kal több, mint az elızı évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt piacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Közép- és Kelet-Európában pedig 11 %-kal nıtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 36 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 9 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben. Az export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami (16 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 10 %-os emelkedése együttes hatására) 27 %-kal volt magasabb az elızı évnél. A mőködési költségek változása kedvezı volt. A gyorsan bıvülı és a stratégiai piacokra összpontosuló értékesítés, valamint a kedvezıbb termelési költségek hatására 65 %-ra nıtt az értékesítés fedezeti hányada. Az általános költségek az innovációt szolgáló területeken nıttek dinamikusan, (így az értékesítési költségek 29 %-kal, a kutatási költségek 21 %-kal), míg az egyéb általános költségek emelkedése mérsékelt volt. 13

28 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) A társaság üzleti eredménye 2005/2006-ban millió Ft-ot ért el. Ez 24 %-kal több az elızı év üzleti teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 16 %-át tette ki. A jelentıs növekedést a kedvezı értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye millió Ft-ot tett ki, ami 19 %-kal több az elızı évnél. A rendkívüli tételek egyenlege 59 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Nyrt szeptember 30-i adózás elıtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 23 %-kal több, mint az elızı évben. Jól szolgálják a társaság jövıbeni fejlıdését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentıs befektetések is. Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 3 termékcsalád 7 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelı kapacitásainak fejlesztéséhez, a mőködés színvonalának további emeléséhez. A program szerint haladt elıre a Servier és az EGIS Nyrt. együttmőködésben a korszerő új oroszországi gyógyszergyár megépítése. A társaság teljes munkaidıs dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fı volt, ami 13 fıvel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tıkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 15 %-kal haladja meg az elızı üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tıke értéke Ft-ra nıtt. Az EGIS Nyrt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvezı. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Nyrt. részvényeinek tızsdei forgalma és árfolyama is. 14

29 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Az EGIS Nyrt. tevékenységének fı számszerő jellemzıi szeptember 30-ra végzıdı év szeptember 30-ra végzıdı év Index % Nettó árbevétel mft ebbıl Belföld mft Export mft musd 222,5 257,3 116 Eredmény Üzleti mft Szokásos mft Adózás elıtti mft Adózott mft Teljes munkaidıs létszám az idıszak végén Fı Beruházások mft K + F (*) mft Befektetett eszközök az idıszak végén mft Saját tıke az idıszak végén mft (*) az aktivált kutatási és fejlesztési költségekkel együtt 15

30 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés szeptember 30-ra végzıdı év szeptember 30-ra végzıdı év Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 15,23 15,59 Adózás elıtti eredmény / nettó árbevétel % 17,58 17,95 Eszközmegtérülési ráta % 11,68 12,60 Tıkemegtérülési ráta % 13,55 14,26 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját tıke Ft Pénzhányad (Likvid eszközök/rövidlejáratú % kötelezettségek) Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vevıállomány forgása nap Eladósodottság (Kamatozó források/saját tıke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 11,04 7,72 16

31 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Cash flow-kimutatás: A pénzeszközök változásáról készített cash flow-kimutatás a és szeptember 30-ra végzıdı évben a következı: Sorszám Megnevezés szeptember 30-ra végzıdı év szeptember 30-ra végzıdı év I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény (kapott osztalékkal csökk., ld. 16.sor) Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Eredménytartalékból való átadás leányvállalatnak IV. Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III. sorok) Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege

32 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 18

33 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 2.1 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása a, Az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának alakulása a szeptember 30-ra végzıdı évben a következı: Aktiválások Növekedés Átsorolás Csökkenés Bruttó érték változása Immateriális javak Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen Halmozott értékcsökkenés változása Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenési leírás Átsorolás Csökkenés Immateriális javak Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen Nettó érték változása Növekedés Csökkenés Immateriális javak Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen

34 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) b, Az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának alakulása a szeptember 30-ra végzıdı évben a következı: Aktiválások Növekedés Átsorolás Csökkenés Bruttó érték változása Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen Halmozott értékcsökkenés változása Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenési leírás Átsorolás Csökkenés Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen Nettó érték változása Növekedés Csökkenés Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen

35 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenési leírása a, Értékcsökkenési leírás alakulása a szeptember 30-ra végzıdı évben a következı: Mérlegtételek Kulcsok szerint Költség (terv szerinti) Egy öszszegben Összesen Egyéb ráfordítás (terven felüli) Immateriális javak Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Összes értékcsökkenési leírás b, Értékcsökkenési leírás alakulása a szeptember 30-ra végzıdı évben a következı: Mérlegtételek Kulcsok szerint Költség (terv szerinti) Egy öszszegben Összesen Egyéb ráfordítás (terven felüli) Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Összes értékcsökkenési leírás

36 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 2.2 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedések A Társaság más gazdasági társaságban meglévı tulajdoni részesedései a és szeptember 30-ra végzıdı évekre a következı (részvények, üzletrészek): Könyv szerinti érték Tulajdoni hányad % a, Leányvállalatok Medimpex Kereskedelmi Zrt ,0 EGIS Slovakia spol. s r.o ,0 EGIS Polska Sp. z o.o ,0 EGIS Praha spol. s r.o ,0 EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o ,0 EGIS Pharmaceuticals UK Ltd ,0 EGIS Rompharma S.R.L ,0 Medimpex Iran Ltd ,9 EGIS Ilaclari Limited Sirketi ,5 Összesen b, Közös vezetéső vállalkozások Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt ,0 Medimpex Irodaház Ingatlankezelı Kft ,0 Medimpex UK Ltd ,0 Összesen c, Társult vállalkozások OOO Serdix ,5 Medimpex Jamaica Ltd ,0 Medimpex West Indies ,0 Gyógyszeripari Ellenırzı és Fejlesztı Laboratórium Kft ,0 Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt ,7 Aegis Pharmaceuticals Inc ,0 Anpharm Sp. Akc ,3 Recyclomed Kht ,0 Összesen d, Egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozások Gyógynövény Kutató Intézet Zrt ,4 Medimpex Italia S.R.L ,0 Medimpex Japan Co. Ltd ,6 Magyar Gyógyszer Zrt ,6 Erste Bank Zrt Összesen

37 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Az oroszországi Serdix részvénytársaságban a meghatározó befolyást a Társaság anyavállalata, az ATP (Servier) gyakorolja 51 %-os szavazati joggal, ezért a befektetés a társult vállalkozások között kerül bemutatásra. A részvénytársaság tevékenysége jelenleg egy várhatóan utolsó negyedévétıl termelı új gyógyszergyár felépítésére korlátozódik. Tárgyév szeptemberében a Társaság a román disztribúció támogatására EGIS Rompharma név alatt egy új leányvállalatot hozott létre, melyben 100 %-os részesedéssel rendelkezik. A Társaság befektetéseirıl részletesebb információkat a 4.4 fejezet tartalmaz Tartósan adott kölcsönök A tartósan adott kölcsönök között dolgozóknak adott lakáscélú kölcsönök kerülnek bemutatásra és szeptember 30-án eft, illetve eft értékben. 23

38 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 2.3 KÉSZLETEK Vásárolt készletek A vásárolt készletek és szeptember 30-án meglévı állománya a következı: Anyagok nyersanyagok csomagolóanyagok mőszaki anyagok egyéb anyagok összesen Áruk vásárolt áruk göngyölegek összesen Kísérleti állatok Az elıbbiekben közölt készletadatok már az értékvesztések elszámolása utáni összegek. A végrehajtott selejtezések értékadatai: szeptember 30-ra végzıdı év: szeptember 30-ra végzıdı év: További értékvesztések (leértékelések) a készletek minısítése alapján: szeptember 30-ra végzıdı év: szeptember 30-ra végzıdı év: A leértékelések leggyakoribb indoka: - Közeli lejárat miatt már nem, vagy nehezen értékesíthetı vásárolt áruk 24

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben