A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt I. féléves gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése"

Átírás

1 A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint konszolidált, nem auditált eredménykimutatást és mérleget tartalmazza. A beszámolási idıszakban a Gardénia csoportszinten -110 MFt mérleg szerinti eredménnyel zárt az elızı évi 104 MFt veszteséggel szemben. Üzemi szinten a cégcsoport 62 MFt veszteséget halmozott fel a 111 MFt-os tavalyi üzemi veszteséghez képest. A 49 MFt-os javulást elsıdlegesen a konszolidációs kör megváltozása, illetve a Gardénia és a Gardénia Szolgáltató üzemi eredményének javulása okozta. A bázisidıszak és tárgyidıszak között a konszolidációs kör lényegesen változott. A konszolidációs körbıl kikerült a Garkonf Kft, a Dénia Kft és a D-Text 2002 Kft. A Garkonf Kft december 15-e óta végelszámolás alatt áll, és így már 2005 végén nem szerepelt a konszolidációs körben. A cég végelszámolása jelenleg is folyamatban van. A Dénia Kft 100%-át a Gardénia a tárgyidıszakban eladta, így 2006-tól már sem a Dénia, sem a 75%-os leányvállalata, a D-Text 2002 Kft nem szerepel a konszolidációs körben. A Dénia üzletrészének értékesítése a Gardénia NyRt mérlegében 95 MFt nyereséget, a konszolidált beszámolóban 28 MFt nyereséget eredményezett. Az értékesítés során a Gardénia eladási opciót adott a vevınek, miszerint 2006 végéig a Dénia üzletrészét elıre meghatározott értéken a Gardéniának visszaadhatja. Ezen kívül biztosítékként a Gardénia április 27-i közgyőlése jóváhagyott egy vételi opciót a Gardénia tulajdonában lévı ingatlanra a vevı számára. Míg a Dénia értékesítése a cég eredményhelyzetére és likviditására pozitívan hatott, addig a Gardénia konszolidált árbevételére a Dénia konszolidációból történı kikerülése kedvezıtlenül hatott. Egyébként a cégcsoport árbevétele exportban piaci visszaesés miatt 17%-kal, belföldön ugyancsak elsısorban a fentiek miatt 17%-kal csökkent. A cégcsoport fedezetei egyrészt a kiskereskedelmi fedezetek konszolidációból való kikerülése, másrészt a Gardéniát külföldi beszerzései miatt negatívan érintı EUR/HUF árfolyamváltozás miatt csökkentek. Az értékesítés, adminisztrációs és egyéb általános fix költségek az árbevétel visszaeséséhez képest jellemzıen nagyobb mértékben csökkentek. Ennek köszönhetıen a cégcsoport üzemi vesztesége I. félévében 111 MFt veszteségrıl 62 MFt veszteségre csökkent. Az EUR/HUF árfolyamváltozás hatása elsı félévben 17 MFt nyereséget, míg elsı félévben 64 MFt árfolyamveszteséget eredményezett. Ezek hatásai végett a cég mérleg szerinti eredménye I. félévében 110 MFt veszteség lett, amely szint a bázis idıszakhoz képest gyakorlatilag változatlan (2005. I. félév: -104 MFt). Az NyRt létszáma tárgyév elejéhez képest 5 fıvel 59-re, a csoporté - a konszolidációs kör változása miatt - 42 fıvel 72-re csökkent I. félévében a társaság létszáma 70 fı, a csoporté 168 fı volt. Az eredménykimutatás elemzése A Gardénia csoport elsı félévi konszolidált árbevétele 656 MFt volt, amely 17%-os csökkenést jelent a bázis idıszakhoz képest. Az export piacokon elért árbevételünk 311 MFt tett ki, ami 17%-os csökkenésnek felelt meg a bázis idıszakhoz viszonyítva. A nyugat-európai területeken értékesítésünk 18%-kal csökkent a bázishoz képest. Ez elsısorban fı piacunk, a német forgalom 21%-os visszaesésének következménye. Francia és finn területen elért árbevételünk is terv és bázis alatt teljesült. A nyugat-európai terület forgalom visszaesésének oka továbbra is a távol-keleti konkurencia. Külföldi katalógusáruház partnereink kihasználják az olcsó távol-keleti bérmunka és vásárlási lehetıségeket, így jobbára a munkaigényes és kisebb mennyiségő rendelések érkeznek hozzánk. Közép-kelet európai régióban értékesítésünk szintén 17%-kal csökkent. Ezen belül a legjelentısebb forgalomcsökkenés Horvátországban (16%) és Szlovéniában (50%) tapasztalható. Romániában az elızı évhez képest 4%-os a visszaesés mértéke. A csökkenést az okozta, hogy míg 2005-ben az üzletnyitások jelentıs forgalom növekedést jelentettek, 1

2 addig ebben az évben ezzel a tényezıvel már nem számolhattunk. Szintén nehezítették a régióban az értékesítést a vevık fizetési nehézségei. A belföldi forgalom elsı félévben 345 MFt-ot tett ki, ami az értékesítés nettó árbevételének 53%- a. A bázis idıszakhoz képest a belföldi árbevétel 18%-os csökkenését kizárólag a konszolidációs kör változása okozta, elsıdlegesen a Dénia csoport árbevétel kiesése miatt. A többi vevıknél, egyes nagyvevıknél elért térnyerésünk a márkaüzleteknél történı forgalomcsökkenést nagyságrendileg kompenzálta. Az utóbbi hónapokban tapasztalható EUR/HUF erıteljes árfolyamváltozás kedvezıtlen hatást gyakorolt fedezeteink alakulására. A Gardénia alapanyag beszerzése kb. 90 %-ban importból történik, míg export részarányunk már nem éri el az 50%-ot. Ennek következtében fedezeteink romlottak. Az értékesítés bruttó eredménye az árbevételnek 45%-át tette ki a bázis idıszaki 52%-kal szemben. A vállalat fix (értékesítés közvetett) költségei ebben az évben 34%-kal csökkentek az árbevétel 17%-os csökkenése mellett, aminek egyik oka a cégcsoport konszolidációs körének megváltozása, másrészt költségcsökkentési intézkedéseink hatása. Az egyéb üzemi ráfordítások és bevételek egyenlege 29 MFt veszteséget (2005. elsı félév 30 MFt veszteség) eredményezett, nagyjából azonos szinten a bázishoz képest. A bázishoz képesti növekményt mind bevételi, mind pedig ráfordítási oldalról a Dénia Kft 110 MFt-os törzstıke leszállítása okozta. A kamatráfordítások és a kamatbevételek különbözete 13%-os csökkenést mutat a bázishoz képest a hitelállomány csökkenése miatt. A Gardénia április 27-én 127 MFt (480 ezer EUR) vételárért értékesítette Dénia Kft üzletrészét. A Dénia Kft saját tıkéjének értéke az eladás idıpontjában 99 MFt volt. Igy a befektetés értékesítésébıl származó nyereség 28 MFt-ot tett ki. A pénzügyi mőveletek egyéb bevételei/ráfordításai soron az árfolyamnyereségek és veszteségek különbözete, illetve az egyéb pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege jelenik meg elsı félévében 62 MFt veszteséget mutattunk ki a bázis idıszak 20 MFt nyereségével szemben. Oka elsısorban az EUR/HUF árfolyam kedvezıtlen alakulásában keresendı elsı félévében a deviza követelések és kötelezettségek (vevı és szállító) árfolyam vesztesége 20 MFt volt, melybıl a félévi átértékelési különbözet 14 MFt veszteséget okozott. A devizahitel átértékelésébıl származó árfolyamveszteség az alacsony nyilvántartási ár miatt 39 MFt volt. Ezzel szemben a bázis idıszakban a deviza követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége az átértékeléssel együtt mindössze 1 MFt árfolyamnyereséget jelentett. A devizahiteleknél az elsı félévi törlesztés 23 MFt-os árfolyamnyereségével szemben a féléves átértékelés 7 MFt veszteséget eredményezett. A Gardénia NyRt elsı félévében 13 MFt nyereséggel gazdálkodott. A konszolidációba bevont leányvállalat eredménye a csoport eredményét rontotta. A magyar és nemzetközi számviteli szabályok közti eltérés hatása erıteljesen jelentkezett az eredménykimutatás alakulásában. Az egyik kiemelkedı tétel a kötelezı átértékelés okozta 52 MFt-os veszteség, a másik a Dénia üzletrész értékesítése. Ez NyRt szinten 95 MFt nyereséget eredményezett, ezzel szemben az IFRS szabályai szerint 28 MFt nyereséget jelentett. A Gardénia Szolgáltató Kft 1 MFt veszteséggel zárta a félévet. A veszteség egyrészt az egyre erısödı konkurencia, másrészt a visszafogott közületi beruházásoknak tudható be. A cég az utóbbi hónapokban javuló tendenciát mutat, és a jelenlegi munkaellátottsága alapján éves eredményét illetıen nyereség várható (2005 teljes évében 3 MFt vesztesége volt). A Garkonf Kft-ben a végelszámolás folyamata jelenleg is tart. A végelszámoló a szállítókkal elsı hónapjaiban megállapodott a tartozások csökkentett kielégítésére vonatkozóan annak érdekében, hogy a felszámolás elkerülhetıvé váljon. Fıképp az elengedett kötelezettségeknek köszönhetıen, valamint az eszközeladásokból származó bevételekbıl a Kft 26 MFt nyereséget realizált az elsı félévben. 2

3 A mérleg elemzése A Gardénia konszolidált mérlegében június 30-án az eszközök és a források összes értéke MFt, amely 0,8%-os növekedést jelent a bázishoz képest. A forgóeszközök állománya (557 MFt) 14%-kal csökkent a bázis idıszakhoz képest. A forgóeszközökön belül a készletek az idıszak végén 295 MFt-ot tettek ki, ami 31%-os csökkenésnek felel meg. A csökkenés oka fıleg a Dénia és ezzel az ı készlete konszolidációs körbıl való kikerülése. A vevıkövetelés 23%-kal nıtt a bázishoz képest elsısorban az újonnan belépı nagy forgalmat bonyolító szupermarket-barkácsáruház átlagosnál hosszabb fizetési határideje, illetve a pozitív deviza átértékelési különbözet miatt. Az egyéb követelések 20%-os növekedése elsıdlegesen a visszaigényelhetı adókövetelésekbıl adódik a bázishoz képest. Az egyéb forgóeszközök (aktív idıbeli elhatárolások) a bázishoz képest 75%-kal csökkentek. A csökkenésnek oka a konszolidációs kör változása, illetve a MEHIB kötvény minimáldíj megszőnése. Az aktív idıbeli elhatárolások között ezeken kívül még elıfizetési díjak, katalógus, stb idıbeli elhatárolásai szerepelnek. A befektetett eszközök állománya MFt, ami bázishoz képest 9%-os növekedést jelent. Az immateriális javak csökkenését a Dénia Kft és a Garkonf Kft konszolidációs körbıl való kikerülése okozta. A tárgyi eszközök állományának 10%-os növekedése elsıdlegesen az ingatlanok devizában meghatározott valós megtérülési értéken történı értékelésébıl adódott. (EUR/HUF árfolyam növekedés) Ennek alapján ingatlanjaink IFRS szerinti értéke án MFt, án MFt. A Gardénia NyRt közgyőlése április 27-én a Dénia Kft vevıjének - annak nyújtott eladási opció biztosítékaként - vételi opciót hagyott jóvá, ami keretében ha a vevı a Déniát vissza szeretné adni a Gardéniának és az üzlet elsı negyedévében bármilyen okból nem teljesül lehetıség nyílik számára az ingatlanokat 2,5 millió EUR értéken megvásárolni. Mivel ez az opció még nem nyílt meg, a könyveinkben nem vettük figyelembe. A befektetések soron évben értéket nem mutatunk ki. A bázis idıszakban 7 MFt értékben a Dénia Kft Novozamocka üzletrésze szerepel, ami II. félévében értékesítésre került. A cégcsoport rövid lejáratú kötelezettségei között a szállítók állománya a bázis idıszakhoz képest 6%- kal nıtt, ami elsısorban a devizás szállítóállomány értékelésébıl adódó jelentıs árfolyamveszteségnek (20 MFt) tudható be. Az egyéb kötelezettségek és elhatárolások 41%-kal nıttek a bázishoz képest, amely a bevételek passzív idıbeli elhatárolásainál kimutatott elızı éveket érintı APEH revízió 19 MFt-os adóvisszatérítésébıl adódik. A céltartalékok 85%-os csökkenése (34 MFt) az APEH elızı éveket érintı átfogó adóvizsgálata miatti várható kötelezettség összegének feloldásából (10 MFt), valamint a biztos jövıbeni kötelezettségekre képzett bónusz értékének forgalomarányos csökkenésébıl adódott. A rövid lejáratú hiteleknél a bázishoz képest 30%-os csökkenés figyelhetı meg. A csökkenés oka az, hogy a I. félévben még a konszolidációs körben szereplı Dénia Kft 50 MFt hitele idıközben visszafizetésre került. A hosszú lejáratú hitelek éven belüli része 4%-al nıtt a bázishoz képest, mely elsısorban a devizahitel átértékelésébıl származó árfolyamdifferenciának tudható be. A hosszú lejáratú kötelezettségeinknél devizahitel kötelezettségünk éven túli törlesztırészét, a pénzügyi lízing miatti (gépkocsik) kötelezettségeket, valamint a gépkocsi hiteleket és az alapítókkal szembeni kötelezettségeinket mutatjuk ki. A devizahitelek I. félévi törlesztırészletei átütemezésének, és a gépkocsilízingek éven túli részének csökkenése miatt 21%-os csökkenés figyelhetı meg a bázishoz képest. A saját tıke összességében 12,7%-kal (111 MFt-tal) növekedett, amit elsısorban az értékelési tartalék jelentıs mértékő növekedése okozott. Egyebek A Gardénia Rt közgyőlése április 27-én kizárólag az éves rendes közgyőlés napirendjeit tárgyalta. Elfogadta az Alapszabály módosítását (Nyrt Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság) és döntött Felügyelı Bizottsági tag választásról Martin Lanczmann személyében, mivel elızıleg Dr. Georg Kühhas a felügyelı bizottsági tagságáról lemondott. A 3 fıs felügyelı bizottságot április 27-tól Dr. Békesi László elnök, Martin Lanczmann és Grenczer Gábor alkotják. Peter Zelnik úr a közgyőlés napjával vezérigazgatói tisztségérıl lemondott. A közgyőlést követı Igazgatósági ülés Schmidt István urat nevezte ki a vállalat vezérigazgatójának. 3

4 A Gardénia területén megvalósítandó ingatlan projekthez a terület ipari területrıl kiemelt bevásárló központi területté lett átminısítve. A beépítettségi szint az elızetesen egyeztetett 60% helyett 40%-kal került elfogadásra. A magasabb beépítettségi szint eléréséhez szükséges eltérési engedélyezési dokumentációt elkészítettük és benyújtásra került az Önkormányzathoz. Az eljárás jelenleg folyamatban van. A beépítést módosító határozat közgyőlési elfogadása után kerülhet sor az építési engedély benyújtására. A Gardénia számára az ingatlannal kapcsolatos energiaköltségek fıként a téli idıszakban komoly terhet jelentenek, ezért a cég vezetése még a főtési szezon beállta elıtt, október 1-tıl az Ipari Parkba való átköltözését határozta el. Emiatt a Gardénia Igazgatósága elıreláthatólag szeptember 26-ra hív össze rendkívüli közgyőlést, ami többek között a cég székhelyének változásáról hivatott lesz dönteni. 4

5 Társaság neve: Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. Telefon: 96/ Társaság címe: 9025 Gyır, Csipkegyári út 11. Telefax: 96/ Ágazati besorolás: Textilipar cím: Idıszak: január június 30-ig Befektetıi kapcsolattartó: Goda Ibolya Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatok Általános információk Igen Nem Auditált - X Konszolidált X - Számviteli elvek Magyar - IFRS X Egyéb - Egyéb: Kerekítés millió Ft-ra Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptıke Tulajdoni Szavazati jog 1 (%) Besorolás 2 hányad (%) Gardénia Szolgáltató Kft 15,0 MFt 66,7 66,7 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetéső (K); Társult (T) 5

6 Mérleg jún jún.30. Változás %-ban (adatok MFt-ban) FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök ,9 Követelések ,8 Készletek ,8 Egyéb forgóeszközök ,0 Forgóeszközök összesen ,3 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak ,0 Tárgyi eszközök ,8 Befektetések ,0 Egyéb befektetett eszközök 0 0 Nm Befektetett eszközök összesen ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók ,7 Egyéb kötelezettségek és elhatárolások ,9 Céltartalékok ,0 Rövid lejáratú hitelek ,6 Hosszú lejáratú hitelek éven belüli része ,8 Rövid lej. Kötelezettségek összesen ,3 Nettó forgóeszközérték (108) (60) -80,0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek ,4 Hosszú lej. Kötelezettségek összesen ,4 Kötelezettségek összesen ,4 Kisebbségi részesedés ,1 SAJÁT TİKE Jegyzett tıke ,0 Tıketartalék ,0 Eredménytartalék (996) (935) -6,5 Mérlegszerinti eredmény (110) (104) -5,8 Értékelési tartalék ,7 Saját tıke összesen ,7 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 6

7 Eredménykimutatás (adatok MFt-ban) jan jún jan jún.30. Változás %-ban Belföldi értékesítés árbevétele ,7 Export értékesítés árbevétele ,7 Értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége ,5 Eladott áruk beszerzési értéke ,5 Eladott /közvetitett/szolgáltatások értéke ,0 Üzleti tevékenység ráfordításai ,8 Értékesítés költsége ,9 Igazgatási költségek ,8 Egyéb általános költségek ,9 Egyéb üzemi ráfordítások ,2 Egyéb üzemi bevételek ,8 Üzemi (üzleti) eredmény (62) (111) 43,9 Egyéb mőveletek bevételei / (ráfordításai): 0 0 Nm Kamatköltség (14) (16) 12,5 Befektetések értékesítésébıl származó eredmény 28 0 Nm Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei / (62) ,0 (ráfordításai) Egyéb mőveletek eredménye (48) ,0 Adózás és kisebbségi részesedés elıtti eredmény (110) (107) -3,3 Adófizetési kötelezettség 0 0 Nm Adózott, kisebbségi részesedés elıtti eredmény (110) (107) -3,3 Kisebbségi részesedés ,0 Mérleg szerinti eredmény (110) (104) -6,2 7

8 Mérlegen kívüli jelentısebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentıséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.). Tulajdonosi struktúra, részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptıke, bevezetett sorozat Idıszak elején (január 01-én) Idıszak végén (június 30-án) % Db % Db Belföldi intézményi 8, , Külföldi intézményi 66, , Belföldi magánszemély 23, , Külföldi magánszemély 1, , Munkavállalók, vezetı 0, , tisztségviselık Saját tulajdon Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100, , A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen I. félévben a Gardénia NyRt és leányvállalatai nem rendelkeztek saját részvényekkel. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra és a teljes alaptıkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Hungarian Industries GmbH Részesedés (%) Szavazati jog (%) Megjegyzés Külföldi Intézményi ,50 62,50 szakmai befektetı Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) Bázis idıszak vége Tárgyév eleje Tárgyidıszak vége Társasági szinten Csoport szinten

9 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) Üzleti év eleje I. negyedév vége II. negyedév vége Társasági szinten Csoport szinten III. negyedév vége Üzleti év vége Vezetı állású személyek és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/ megszőnése Saját részvény tulajdon (db) IT Peter Zelnik elnök IT Schmidt István vezérigazgató IT Ivan Holler tag FB Dr. Békesi László elnök FB Grenczer Gábor tag FB Martin Lanczmann tag SP Bakody Katalin értékesítési és marketing határozatlan 200 igazgató Összesen: IT = Igazgatóság tagja FB = Felügyelı Bizottság tagja SP = Stratégiai pozícióban lévı alkalmazott A tárgyidıszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Közlemény a éves gyorsjelentés megtekinthetıségérıl éves gyorsjelentés Magyar Tıkepiac, Az éves rendes közgyőlés helyének, idıpontjának és napirendi pontjainak közzététele BÉT honlapja Pontosítás a közgyőlési meghívóhoz Tájékoztatás üzletrész értékesítésrıl és személyi változásról Közlemény a éves jelentés megtekinthetıségérıl BÉT honlapja Felelıs Vállalatirányítási Nyilatkozat A Gardénia Nyrt közgyőlési-, igazgatósági- és felülgyelı bizottsági Magyar Tıkepiac BÉT honlapja Közgyőlési jegyzıkönyv BÉT honlapja Alapszabály határozatai és a társaság éves jelentésének kivonata Összefoglaló jelentés a tıkepiaci törvény alapján az elmúlt 12 hónap közzétételeirıl A Gardénia NyRt Igazgatósága 9

10 10

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. éves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. éves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. éves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke elıírja, hogy a Tızsdére bevezetett társaságok 2005. évtıl kezdıdıen az összevont (konszolidált)

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Jegyzõkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl

Jegyzõkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl Jegyzõkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselõit, a testületek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. éves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. éves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. éves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben