Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére"

Átírás

1 BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben részesítése, valamint forgalomtechnikai üzemeltetés 3 éves programja Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó Bizottságainak és a Tanácsnokoknak. Tisztelt Közgyőlés! A Podmaniczky Program Budapest középtávú városfejlesztési programja, amelynek jegyében korábban soha nem látott mértékő útfelújítás-sorozat indult 2005 júniusában, egy élhetıbb és átjárhatóbb fıváros megteremtése érdekében. A felújítás-sorozat minden budapesti kerületet érintett. Mindez gyorsabb közlekedést, kevesebb kátyút, átjárhatóbb Budapestet jelent. A Podmaniczky Program keretében 2005 és 2007 között a Fıvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévı 1000 km hosszúságú úthálózat közel 40 százalékát ben 80 km, 2006-ban 200 km, 2007-ben 120 km út - felújítását végeztük el. Az útfelújításokkal együtt 32 km kerékpárút és közel 20 km buszsáv is kialakításra került. A buszsávok hasznossága már az útfelújítások okozta torlódások elkerülésénél is bebizonyosodott, s a tömegközlekedés vonzóvá tételében továbbra is kiemelkedı szerepük lesz. Az útfelújítási munkálatok nagy részénél (idén közel 80 százalékánál) a burkolat felújítását megelızte az elöregedett közmővek rekonstrukciója. A régi csatorna-, víz-, gáz- és elektromos vezetékek cseréjével, javításával ugyanis megelızhetı, hogy a felújított utak a közeljövıben ismételten felbontásra kerüljenek, és így betartható az 5 éves bontási tilalom. A Fıváros kiemelten foglalkozott az útfelújítások és

2 2 közmőmunkák összehangolásával az egész program folyamán. Ennek köszönhetıen a lakosság véleménye is sokkal pozitívabb lett az útfelújításokról, mint a korábbi években. Az útfelújítások megvalósításához a Budapest Szerzıdésben ígért kormányzati támogatás nyújtott segítséget. A pályázati felhívás, és a pályázást szabályozó kormányrendelet azonban több esetben is olyan kritériumokat fogalmazott meg, amelyek nem tették lehetıvé a kiviteli költségek 50 százalékának lehívását ban a 10,6 Mrd forintos költségeinkbıl 2,895 Mrd forint (tartalmazza a vitatott 580 millió forintot is) támogatást, 2007-ben a 10,7 Mrd forintos költségeinkbıl 1,6 Mrd forint támogatást kaphatunk a TEÚT-as pályázaton. A hiányzó állami forrás pótlása érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kértük az állami forrás kiegészítését, valamint a pályázati rendszer módosítását. A pályázati rendszerben alapvetıen két dolog módosítását kell elérni (2. melléklet). Az egyik, hogy a támogatási szerzıdés megkötésénél (a pályázásnál) a közbeszerzési eljárást követı vállalkozási szerzıdés értékével lehessen pályázni. A másik pedig az, hogy az elszámolható tételek ne legyenek szőkítve, és az egységárak se legyenek maximálva. Ezek teljesítése esetén lehetséges az százalékos finanszírozási arány elérése. A következı 3 éves útfelújítási terv összeállításánál kiindulási adatként a Magyar Köztársaság évi költségvetés tervezetének 5. melléklet 14. pontjában szereplı, a Fıváros és a 23 kerület számára beállított 3,5 Mrd Ft-os pályázati összeget tekintettük. Ebbıl a Fıvárosi Önkormányzat számára 3,0 Mrd Ft megítélését feltételeztük. A támogatás teljes mértékő lehívásához minimálisan 4,079 Mrd Ft saját forrásra van szükség, mert a kiviteli költségeken kívül más (tervezés, lebonyolítás, közbeszerzés, pályázati díjak) költségek is felmerülnek. Amennyiben a 4,079 Mrd Ft saját forrás biztosítva lesz, és a pályázati rendszert kérésünknek megfelelıen módosítják, akkor a 3,0 Mrd forint saját kivitelezési forrással megegyezı mértékő állami forrást is igénybe tudjuk venni, azaz teljesül az 1 Ft-hoz 1 Ft-os elv. Ez a megközelítıleg 7,079 Mrd Ft kb. 65 km burkolat felújítására lesz elégséges 2008-ban. Az engedélyokiratot ennek megfelelıen úgy állítottuk össze, hogy a 2008-ra ütemezett munkák 65 km út felújítását tartalmazzák, így ezek jövı évi megvalósítása (közbeszerzési eljárások ajánlataitól függıen) szinte biztosnak mondható. A kitőzött cél továbbra is az, hogy a következı 3 évben az eddigiekhez hasonló ütemben újuljanak meg a fıváros által kezelt és üzemeltetett útvonalak. Ennek megfelelıen összesen 300 km út felújítását tartalmazza az engedélyokirat. A re ütemezett utak között vannak olyanok, amelyek megvalósítása 2008-ban indokolt lenne, de forráshiány miatt 2009-re ütemeztük át. A 2009-re és 2010-re ütemezett felújítások most tervezetként szerepelnek, tükrözik a kerületek kéréseit, valamint figyelembe veszik a Budapest teljeskörő csatornázási projekt és más közmő beruházások ütemezését is. Abban az esetben, ha 2009-re nagyobb állami, illetve fıvárosi források állnak majd rendelkezésre, akkor km út felújítása történhet meg a következı években, ha nem változnak a források, akkor ez az ütem km lesz. A felújítások évenkénti ütemezésénél elsıdleges szempont az út mőszaki állapota és a Fıvárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló csatornázási projektekkel való

3 3 összehangolás volt, de mint már említettük - korlátot jelentett a fıvárosi és állami költségvetés is. Ezt követıen az együttépíthetıséget vizsgáltuk, pl. a párhuzamos utak felújítását más-más évre terveztük. Az elıkészítés során a program összeállításához levélben kerestük meg a Kerületi Önkormányzatok polgármestereit, hogy fontossági sorrendben tegyenek javaslatot - szakaszhatárok megjelölésével fm és m 2 feltüntetésével, évenkénti bontásban - az elkövetkezendı három évben kerületükben felújítani kívánt fı- és tömegközlekedési utakra. Csak azokat a kerületi igényeket tudtuk figyelembe venni, ahol más - általunk ismert - beruházások miatt (közmőépítések, idegen beruházások) a felújítást követıen az útburkolat ismételt felbontására nem kerülne sor. Az FKF Zrt. és a Fıváros javaslataival kiegészített kerületi listákat a kerületi polgármesterekkel, illetve az általuk kijelölt személyekkel november án egyenként egyeztettük. A még ezután is nyitott kérdéseket melyek közmő építéseket, vagy BKV fejlesztést tartalmaztak- az érintettek bevonásával november 28-án tisztáztuk. A leegyeztetett ütemezéseken kisebb mértékő korrekciót kellett végrehajtani, annak érdekében, hogy a évi forrásokból biztosítható legyen a többi közlekedési program elıkészítése is. Az útfelújítási program tervezetét megküldtük a következıkben felsorolt közmőtársaságok és társügyosztályok vezetıinek is. I.-XXIII. Kerületi Önkormányzatok Polgármesterei Budapest Elektromos Mővek Nyrt Emmerich Endresz elnök-vezérigazgató Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Horváth Lajos ügyvezetı igazgató Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. - Antal Attila vezérigazgató Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. Kovács Lajos Vezérigazgató DBR METRÓ - Balogh Árpád projektigazgató Fıvárosi Csatornázási Mővek Zrt. Palkó György vezérigazgató Fıvárosi Gázmővek Zrt. Dr. Bakonyi Tibor vezérigazgató Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Bielek Péter vezérigazgató Fıvárosi Vízmővek Zrt. Haranghy Csaba vezérigazgató BFFH Fıépítészi Iroda Beleznay Éva fıépítész BFFH Kommunális Ügyosztály Tóthné Nick Dorottya ügyosztályvezetı BFFH Közmő Ügyosztály Somlai Gyula ügyosztályvezetı A beérkezett véleményeket a Közlekedési Ügyosztály képviselıi az engedélyokirattervezet összeállításánál figyelembe vették. Kerékpáros infrastruktúra Az útfelújítási program szorosan összefügg a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésével. Az elmúlt két évben az útfelújításokhoz kapcsolódva mintegy 32 km kerékpárút, illetve sáv létesült. A Városfejlesztési koncepció - a Podmaniczky program és a közlekedési rendszer fejlesztési terve is - a városi kerékpáros közlekedés szerepének jelentıs növelését tőzi ki célul re a városon belül a kerékpározás részarányát a jelenlegi 1-2 százalékról 5 százalékra szeretnénk növelni. Ehhez (más intézkedések mellett) folyamatosan szükséges a jelenlegi közúti infrastruktúra kerékpárbarát átalakítása, a nagyobb forgalmú utakon újabb kerékpárutak, kerékpársávok létesítése. Erre - mőszaki és gazdaságossági szempontból egyaránt az teremti a

4 4 legcélszerőbb alkalmat, amikor az egyéb útszakasz egyébként is felújításra vagy átépítésre kerül. Valamennyi útfelújítás során a kerékpáros közlekedés számára elınyös megoldások kivitelezésére is törekszünk, bizonyos utaknál azonban indokolt a külön kerékpáros létesítmény: kerékpárút vagy kerékpársáv létrehozása. E beruházások azonban nehezen illeszthetık az útfelújítások rendszerébe, mivel általában építésiengedély-kötelesek, elıkészítési idejük hosszabb, és az útfelújítások pályázati rendszerében nem igényelhetı rájuk támogatás. Ezért az útfelújítások költségkeretében a kerékpározást segítı beavatkozások közül a jövıben csak a kisebb, építési engedélyt nem igénylı munkákat végeznénk el, a jelentısebb és a felújítástól is elválasztható kerékpáros létesítményeket külön beruházás keretébıl kell finanszírozni. A fenti útfelújítási változatok költségei építési engedély köteles kerékpáros létesítményeket nem tartalmaznak. A város vezetése az elmúlt idıszakban számos alkalommal elkötelezte magát a kerékpározás gyorsabb ütemő fejlesztése mellett, így vállalhatatlan a kerékpárutak, illetve -sávok elhagyása az útfelújítással érintett utakról. Ezért önálló kerékpáros közlekedési célú beruházás indítására teszünk javaslatot, hogy ennek keretében végezzük el a felújított útszakaszokon a kerékpárutak kiépítését is. Amennyiben önálló kerékpáros költségkeret nem kerülne biztosításra, úgy a kapcsolódó kerékpáros létesítmények költsége a felújítás önrészét - és ezzel a lehívható támogatást is - csökkentené. Ezzel együtt ismételten hangsúlyozzuk - az útfelújítás elıkészítésének és megvalósításának idıigényét növeli (engedélyezési eljárások idıigénye) minden ilyen beruházás. A tulajdonviszonyok, tulajdonosi hozzájárulások esetleges elhúzódása pedig magát az útfelújítást is ellehetetlenítheti. Az építési engedélyköteles kerékpárutak megvalósításához a Beruházási rendelet szerint külön célokmányt kell készíteni, az a jelen engedélyokiraton belül nem kezelhetı. Emiatt a évre tervezett felújításoknál a kerékpárosokat segítı beavatkozások csak azoknál az utcáknál valósíthatók meg, amelyeknél ezek beavatkozások nem építésiengedély-kötelesek, vagy a kerékpárút a felújítástól idıben elválasztva, késıbb is megépíthetı. A évek felújításaihoz kapcsolódó kerékpáros létesítményeket a év folyamán megterveztetjük és engedélyeztetjük. Kivitelezésük a mőszaki megoldástól függı egyedi döntés szerint az útfelújítással együtt vagy attól idıben elválasztva, az alább A. pontban ismertetett, külön kerékpáros beruházási keretbıl kerül finanszírozásra. Az útfelújításokkal együtt kialakítható kerékpáros elemek a szükséges fejlesztéseknek csak egy részét képezik, hiszen helyüket és szakaszhatáraikat az útfelújítás szempontjai határozzák meg. Az így létrehozott kerékpárutak nem mindig alkotnak összefüggı hálózatot a régebbi elemekkel, más beruházások keretében szükséges lehet a hiányzó elemek kiépítése. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a következı forrásokból valósulhat meg: A. A Fıváros saját beruházásaként, csak saját forrásból, önállóan vagy út- és hídfelújításaihoz illetve más közlekedési beruházásaihoz kapcsolódva; B. A Fıváros saját önálló beruházásaként, Uniós forrás támogatással (KMOP pályázat); C. A Fıváros saját önálló beruházásaként, állami támogatással (GKM pályázat); D. A kerületi önkormányzatok beruházásában (saját és pályázati forrásokból); E. Külsı beruházó számára elıírt, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kötelezı infrastruktúraként.

5 5 Az A, B és C pontokban felsorolt beruházások elkülönített kerékpáros célú elıirányzatokat igényelnek, amelyekre a következıkben teszünk javaslatot. (A kerékpáros beruházásoknak a következı évekre a 7 éves pénzügyi tervben nincs elegendı elıirányzata, ezt költségvetési átcsoportosítással kell megteremteni.) A kerékpáros pályázatokkal kapcsolatban eddig évre 378 mft értékben történt közgyőlési kötelezettségvállalás (78 mft az EuroVelo pályázatok önrészeként, 300 mft a KMOP pályázatok önrészeként). A. A Fıváros saját beruházásaként, csak saját forrásból megvalósuló, önálló, vagy út- és hídfelújításokhoz, illetve más közlekedési beruházásokhoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Az önálló kerékpáros beruházás elsısorban a támogatás nélküli infrastruktúra fejlesztéseket tartalmazza, de ennek keretében lehet elkészíttetni azon kerékpárutak terveit is, amelyek a késıbbi évek GKM, illetve KMOP pályázatain lesznek benyújthatók. A 7 éves pénzügyi terv jelenleg évente csupán mft-ot tartalmaz erre a célra. Ennek jelentıs megemelését javasoljuk, mivel ez tenné lehetıvé a kerékpáros fıhálózat mintegy 100 km-rel történı bıvítését a években (természetesen részben az útfelújításokhoz kapcsolódva). A beruházás tartalma: Útfelújításokhoz kapcsolódó, de azoktól külön finanszírozást igénylı hálózati elemek; Önálló beruházásként megvalósítandó új hálózati elemek; Meglevı hálózati elemek korrekciója, korszerősítése; Tájékoztató táblarendszer továbbfejlesztése; Kerékpártárolók kialakítása; B+R kerékpárırzık kiépítése; További kerékpáros hálózati elemek tervezése. A feladat becsült forrásigénye mft, melybıl a évben 364 mft biztosítása szükséges. A 2008-as kivitelezéső feladatokra (160 mft költséggel) engedélyokirat, a további évek elıkészítéséhez (4 410 mft költséggel) célokmány szükséges, ezért két külön beruházásként szerepeltetjük a 3. és 4. mellékletben. B. A Fıváros saját önálló beruházásaként, uniós forrás támogatással (KMOP pályázat) tervezett kerékpáros fejlesztések A Közgyőlés októberi ülésén hagyta jóvá a KMOP keretében kiírt kerékpárútfejlesztési támogatási keretre történı pályázat benyújtását. A két pályázat önrészeként a projektekhez összesen legfeljebb 300 mft saját forrást hagyott jóvá a évi költségvetésben. A kerületekkel lefolytatott egyeztetések után a két pályázatot (hivatásforgalmi kerékpárutak, illetve turisztikai kerékpárutak fejlesztésére) a közgyőlési határozatnak megfelelıen határidıre, november 16-án benyújtottuk. A két pályázat 22 km új kerékpáros hálózati elem megvalósítására összesen mft összegő projektet tartalmaz, 80 százalékos támogatással, 204 mft önrésszel. A beruházás költségeihez

6 6 hozzá kell számítani a beruházás részeként mőszakilag szükséges, de a pályázat által nem támogatott és ezért formailag a pályázati projekthez nem tartozó költségelemeket (pl. kapcsolódó járda felújítása, sebességcsökkentı küszöbök létesítése, stb.), összesen mintegy 40 mft értékben. Így a KMOP pályázati projektek megvalósításához mft összegő feladat tervbe vétele s benne saját forrásból 244 mft biztosítása - szükséges. A pályázatok elbírálása februárjában várható. A pályázati ütemterv betarthatósága érdekében addig el kell indítani a lebonyolító kiválasztását, majd az építési engedélyek birtokában meg kell kezdeni a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokat. Ez csak beruházási okmány birtokában lehetséges. A beruházás célokmányára a 5.sz. mellékletében teszünk javaslatot. A KMOP keretében 2013-ig további kerékpárút-pályázatok kiírása várható. Az ezeken történı induláshoz szükséges tervezések elvégzését és a pályázati önrészt az A. pontban javasolt önálló kerékpáros fejlesztési keretbıl javasoljuk biztosítani. C. A Fıváros saját önálló beruházásaként, állami támogatással (GKM pályázat) tervezett kerékpáros fejlesztések A Közgyőlés júniusi ülésén hagyta jóvá a GKM által kiírt (EuroVelo) kerékpárútfejlesztési támogatási keretre történı pályázat benyújtását. A Közgyőlés a két benyújtott pályázatra összesen 78 mft saját forrást biztosított, és céltartalékon tervbe vette a beruházásokat. A pályázatok elbírálása megtörtént. Mindkét pályázat támogatásban részesült, de a megpályázottnál kisebb összeggel. Az építési pályázat esetében (IV. ker. Újpesti vasúti híd Váci út) emiatt 16 mft-tal, a tervezési pályázat esetében (XXII. ker. Kastélypark u. Vágóhíd u. ) pedig 1 mft-tal szükséges növelni a Fıváros saját forrásrészét. A támogatási szerzıdés megkötéséhez a hiányzó saját forrásrész vállalásán túl a tervezési, lebonyolítási és kivitelezési munkákra vonatkozó szerzıdések megkötése is elengedhetetlen. Az ezekre irányuló közbeszerzési eljárások elindításához a beruházási okmány jóváhagyása szükséges. A beruházás engedélyokirataira a 6. és 7. sz. mellékletekben teszünk javaslatot ig évente további GKM kerékpárút-pályázatok kiírása várható. Az ezeken történı induláshoz szükséges tervezések elvégzését és a pályázati önrészt az A. pontban javasolt önálló kerékpáros fejlesztési keretbıl javasoljuk biztosítani. A fenti kerékpáros célú feladatok éves ütemezése így az alábbiak szerint alakul: mft Összesen A1. Fıvárosi kerékpáros kultúra évi fejl A2. Kerékpáros közlekedés fejl B. KMOP tám. kerékpárutak saját f támogatás C. GKM támogatású kerékpárutak saját forrás támogatás Összesen saját forrás Összes támogatás Így a évi költségvetésben az eddigi 393 mft-os kötelezettségvállaláson túl további 239 mft, összesen 632 mft saját forrás biztosítása szükséges kerékpáros célokra.

7 7 Tömegközlekedés elınyben részesítése A modal-split (a tömegközlekedést választók) arányának a tömegközlekedés számára kedvezı alakulása csak gyors, pontos, kiszámítható és, kényelmes szolgáltatással biztosítható. A hatékony elınyben részesítés célszerő és szükségszerő lépése az egyéni gépjármőforgalom nagyságának forgalomtechnikai eszközökkel történı szabályozása, különös tekintettel a városhatárt átlépı közúti forgalomra. Kiemelt feladat a - már jelenleg is mőködı - kamerás ellenırzı rendszer további fejlesztése. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a szabálysértık megfelelı szankcionálásához szükséges jogszabályi háttér biztosítása, korszerősítése. Az autóbuszsávok kialakítása közlekedéspolitikai szempontból minden olyan helyen szükséges, ahol a tömegközlekedési jármővek az egyéni közlekedés által okozott torlódások következtében egyes jelzılámpás csomópontok elıtt periódust veszítenek, vagy adott útvonalon menetidejük lényegesen megemelkedik. Az eddig létesített buszsávok adatait tartalmazza a következı táblázat: Év Helyszín Létesített buszsávok hossza (m) 2000 elıtt (tervezett) A jelenleg mintegy 43 km-es elınyben részesített útszakaszból (buszsáv, villamosautóbusz közös pályahasználat, kizárólagos áthajtási lehetıség) hozzávetıleg 24 km (55%) az elmúlt 5 évben készült. A közösségi közlekedés elınyben részesítése érdekében az alábbi projektek elıkészítésén dolgozunk: 1., Közösségi közlekedés elınyben részesítése (KMOP pályázat) A 14 helyszín közel 4,5 km buszsáv útszélesítéssel történı kialakításának, további 8,4 km-en forgalomtechnikai beavatkozásokkal a közösségi közlekedés haladási feltételeinek javítását célozza. Az elıkészítés és pályázati önrész forrásai biztosítottak. (A 109,5 mft pályázati önrész évi költségvetésben céltartalékon szerepel.) 2., Rákoskeresztúri buszkorridor Rákoskeresztúr, Városközpont Örs vezér tere között buszsáv, illetve egyéb elınyben részesítési intézkedések bevezetése Európai Uniós forrásokból. A projekt tervezett összköltsége 1,02 Mrd Ft. A pályázati önrész biztosításához 2008-ban 50 mft 2009-ben 200 mft saját forrás hozzárendelése szükséges a Fıváros évi költségvetésébıl.

8 8 3.,Buszsáv program A közösségi közlekedési jármővek menetidıadatainak elemzése alapján további mintegy 40 helyszínen, valamint nyomvonalon indokolt a haladási feltételek javítása jellemzıen a közúti forgalomtól különválasztott zárt pálya építésével. Ez megközelítıleg 30 km tömegközlekedési útvonalat jelent, ahol az elınyben részesítési intézkedések költsége megközelítıleg 3-3,5 Mrd Ft. A Buszsáv program program várható forrásigényének évek szerinti bontása: év év év Összesen Elıkészítés (millió Ft.) 70 mft 70 mft mft Kivitelezés (millió Ft.) mft 1600 mft 3200 mft A tömegközlekedés elınyben részesítésére a 3 (1., + 2., + 3.) program összesen Összesen KMOP buszsáv saját forrás 109, ,5 (2007. évi céltartalékon) támogatás Rákoskeresztúr buszsáv saját forrás támogatás Buszsáv program (saját forrás) Összesen saját forrás 429, ,5 Összes támogatás költségigényő. (A támogatások összege becsült érték, a pályázat értékelésének függvénye.) Forgalomtechnikai üzemeltetés Az elmúlt évben a forgalomtechnikai eszközök üzemeltetésére fordított források a korábbi években (2005. év) biztosított összegnek csak százalékát tették ki, miközben a mennyiségi feladatok növekedtek. Emiatt több tevékenység (pl. parkolásgátló oszlopok rongálás utáni helyreállítása, a jelzıoszlopok korrózióvédelme, a forgalmi rendnek a Közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény által elıírt 5 évenkénti felülvizsgálata és nyilvántartása, az útburkolati jelek felújítása, stb.) forrás hiányában nem volt elvégezhetı. Forgalomtechnikai üzemeltetési források az elmúlt három évben: mft mft mft (várható kifizetés) mft (tervezett)

9 9 Összességében ahhoz, hogy a fıváros minimális szinten üzemeltetni tudja a forgalomtechnikai létesítményeit évente 2,4-2,5 Mrd Ft költségvetési forrásnak kell rendelkezésre állnia. Útburkolati jelek (Forgalomtechnikai üzemeltetésen belül) Külön kiemeljük az általános üzemeltetési forráshiányból a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelkedı fontosságú útburkolati jelek felújításának igényét. A Fıváros kb km-es úthálózatán, melybıl 1000 km a fı- és tömegközlekedési útvonal, nyilvántartásunk szerint mintegy m 2 tartós, és m 2 festett útburkolati jel van. Ebben az évben leszámítva a burkolat-felújítással érintett útvonalakat útburkolati jel felújítás forráshiány miatt nem történt. Ennek megfelelıen az útburkolati jelek általános állapota leromlóban van, s ez a forgalombiztonság szempontjából kedvezıtlen és a közvélemény számára nem magyarázható. 1./ Tartós (thermoplasztik) útburkolati jelek 2005-ben az útfelújításokkal együtt a felújított útvonalakon mintegy 8000 m 2 útburkolati jel is megújult, a forgalomtechnikai üzemeltetésbıl pedig további m ban hasonló nagyságrendben, az útfelújításokkal együtt m 2, a forgalomtechnikai üzemeltetésbıl pedig m 2 tartós útburkolati jel felújítása történt meg ben az útfelújításokkal együtt mintegy m 2 útburkolati jel újult meg, a forgalomtechnikai üzemeltetésben útburkolati jelek felújítására elıirányzott 2,6 mft azonban gyakorlatilag csak az ıszi idıszakban néhány iskola körüli kopott gyalogátkelıhelyek felújítására volt elegendı. A gyakorlatban érzékelhetı burkolati jel felújítás nem volt, ezzel együtt ez a forrás az idén kimerült. A fennmaradó mintegy négyzetméternyi tartós útburkolati jel felújításához hozzávetıleg 840 mft forrás lenne szükséges. Ha ez egyszeri forrásként 2008-ban rendelkezésre állna, akkor a jövı év végére pótolhatóak lennének azok a burkolati jelek, melyek felújítására az elmúlt években nem kerülhetett sor. 2./ Festett útburkolati jelek Azokon az útvonalakon, amelyek burkolatának állapota nem teszi lehetıvé a tartós útburkolati jelek felvitelét, nyilvántartásunk szerint mintegy m 2 festett útburkolati jel található. Évi kétszeri felújítás esetén (ami egy minimálisan elfogadható szinten tartást jelent) mintegy 90 mft szükséges a felújításukhoz. A fentiek figyelembe vételével, amennyiben a kétféle útburkolati jel tekintetében az összes lemaradást 2008-ban szeretnénk behozni, akkor 930 mft forrás lenne szükséges. Ezt követıen legalább évi m 2 tartós és 2x m 2 festett burkolati jel felújítását kell elvégezni, ehhez a jelenlegi árszinten kb mft lenne szükséges évente. Amint a biztonságos közlekedési feltételek (útpálya, burkolati jelek) biztosítottak a tömegközlekedés elınyben részesítésével jelentıs eredményt, az utazóközönség szimpátiáját érhetnénk el.

10 10 Az elıterjesztésben szereplı feladatok együttesen hozhatnak tökéletes eredményeket, hiszen például az elmúlt években létesített, vagy a következı években létesítendı buszsávokhoz a késıbbiekben a forgalomtechnikai üzemeltetés is elengedhetetlen lesz. A közlekedési feladatok évi saját forrása a évi útfelújítások maradványkeretébıl biztosítható. A többi évre szükséges saját forrásigényt a Fıvárosi Önkormányzat vagyonába tartozó ingatlanok eladásából kívánjuk fedezni. Az elıterjesztés mellékleteiben szereplı engedélyokiratok és célokmányok részletes indoklásai: Az Útfelújítások között tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A felújítás tényleges elıkészítettsége: Az útfelújításokhoz tanulmánytervek nem készültek, a kiviteli terveket döntı részben - külön közbeszerzési eljárás során kiválasztandó tervezıkkel kell elkészíttetni. A tervezés során az érintett kerületekkel, szakmai szervezetekkel egyeztetni szükséges. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Az útfelújítások nem hatósági engedélykötelesek, a kerületi tulajdonú utaknál a tulajdonosi hozzájárulást meg kell szerezni. c.) A felújítás gyakorisága, várható élettartama: Az útburkolatok felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. Az útfelújítással a burkolatok várható élettartama mintegy 10 év. d.) A felújítással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A felújításra javasolt útvonalak alapközmővekkel, burkolt úttal ellátottak, de az utak állapota nem megfelelı, felújításuk indokolt. Az infrastruktúra terhelése nem változik. A vízelvezetés javulni, a zajterhelés pedig csökkenni fog a felújított burkolatnak köszönhetıen. e.) A felújítással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: A felújítás megvalósítása esetén az átadástól számított 10 éven belül csak üzemeltetıi feladatokat kell ellátni. A felújítás elmaradása esetén a rossz minıségő, elöregedett burkolat karbantartására hatványozottan növekvı költségeket kell fordítani. f.) Egyéb tény, és körülmények: A felújítások mellett megjelölt évszám 2008-ban a megvalósítás, és esetén a tervezett megvalósítás idıpontját jelöli. A felújítások tervezett becsült költségének biztosításához állami, költségvetési pénzekre is szükség van, melyeket pályázati úton lehet megszerezni. A és években megvalósítandó felújításokat a Fıvárosi Közgyőlésnek az adott év költségvetésével együtt kell elfogadni, az ütemezéseket a

11 11 felhasználható források, és a csatornázási projekt elırehaladásának függvényében évente felülvizsgáljuk. A megvalósítás kezdése, befejezése, az üzembe helyezés várható idıpontja: Az elıkészítés megkezdése: december A kivitelezés kezdete: március Az utolsó útfelújítás befejezése: december Lebonyolítási feladat befejezése december A megvalósítás költsége évenkénti ütemezésben, a költségtervezés módja: A költségeket a évi adatok alapján, a további évekre becsléssel határoztuk meg, melyek az útfelújítások költségeit tartalmazzák. Az adatok millió forintban és a bruttó sor kivételével - nettó összegek év év év év ELİKÉSZÍTÉS KIVITELEZÉS 5074, TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS EGYÉB TARTALÉK Nettó összesen: 5899, Bruttó összesen: A felújítás teljes pénzügyi forrása (ÁFÁ-val millió Ft-ban): Saját forrás Állami támogatás Összesen évben évben évben évben A felújítási engedélyokiratból következı feladatok: Az engedélyokirat elfogadását követıen el kell végezni a felújítási programban szereplı feladatok részletes egyeztetését a közmőtársaságokkal, a BKV Zrt-vel, és az érintett kerületekkel. A pályaszerkezeti vizsgálatoknak is meg kell történnie és az elızetes mőszaki tartalmat is meg kell határozni. A tervezıi és lebonyolítói közbeszerzési eljárásokat elı kell készíteni és meg kell indítani, majd ezeket követıen a kivitelezési közbeszerzési eljárások lefolytatása, illetve a nyertes ajánlattevıkkel a szerzıdéskötés is meg kell hogy történjen. Az útfelújításra igénybevehetı pályázatoknál a pályázatok elkészítése és benyújtása is feladat. Az Fıvárosi kerékpározási kultúra évi fejlesztése tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A beruházás tényleges elıkészítettsége: A Közgyőlés 2001-ben fogadta el a Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét. Ebben célul tőzte ki, hogy 2015-ig a kerékpározás a budapesti közlekedésben legalább 5%-os részarányt érjen el, a jelenlegi 1-2%-kal szemben. A kerékpáros

12 12 közlekedés fejlesztésének eszközrendszerét Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve határozta meg, többek között a következıkben: - szemléletformálás, - összefüggı kerékpár-közlekedési hálózat kialakítása, a biztonságosan kerékpározható útvonalak felhasználásával, szükséges helyeken kerékpárutak, sávok létesítésével, - a biztonságos kerékpártárolás feltételeinek megvalósítása, - kombinált utazások (kerékpár+tömegközlekedés= B+R) feltételeinek megteremtése. Az 1990 óta folyó fejlesztések eredményeképpen a fıhálózat hossza elérte a 170km-t. E fıhálózat legnagyobb részén speciális tájékoztató táblarendszer segíti a közlekedést. Több mint kerékpártároló - férıhely létesült a város területén különbözı intézményeknél. A HÉV néhány állomásán kísérleti jelleggel zárt kerékpárırzık létesültek. Rendszeresen megjelent Budapest ingyenes kerékpáros térképe, mely e közlekedési eszköz egyik leghatékonyabb népszerősítési formája. A kitőzött cél eléréséhez a kerékpározás feltételeinek folyamatos fejlesztése szükséges, melyek egy része önálló beruházásként valósítható meg. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az errıl szóló nyilatkozat. A feladat megvalósításához hatósági engedély nem szükséges. d.) A beruházással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Alapút, alapközmő jelen beruházásra nem értelmezhetı. A környezetre gyakorolt várható hatás: A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú program megvalósulásával lesznek érzékelhetık: A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármő forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.) e.) A beruházással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: A beruházás keretében megvalósuló létesítmények a fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok, a Fıvárosi Önkormányzat és a kerékpártárolót igénylı intézmények között. f.) Egyéb tény, és körülmények: Nincs. Az Kerékpár-közlekedés fejlesztése tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A beruházás tényleges elıkészítettsége: A Közgyőlés 2001-ben fogadta el a Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét. Ebben célul tőzte ki, hogy 2015-ig a kerékpározás a budapesti közlekedésben legalább 5%-os részarányt érjen el, a jelenlegi 1-2%-kal szemben. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének eszközrendszerét Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve határozta meg, többek között a következıkben:

13 13 - szemléletformálás, - összefüggı kerékpár-közlekedési hálózat kialakítása, a biztonságosan kerékpározható útvonalak felhasználásával, szükséges helyeken kerékpárutak, sávok létesítésével, - a biztonságos kerékpártárolás feltételeinek megvalósítása, - kombinált utazások (kerékpár+tömegközlekedés= B+R) feltételeinek megteremtése. Az 1990 óta folyó fejlesztések eredményeképpen a fıhálózat hossza meghaladta a 170km-t. E fıhálózat legnagyobb részén speciális tájékoztató táblarendszer segíti a közlekedést. Több mint kerékpártároló - férıhely létesült a város területén különbözı intézményeknél. A HÉV néhány állomásán kísérleti jelleggel zárt kerékpárırzık létesültek. Rendszeresen megjelent Budapest ingyenes kerékpáros térképe, mely e közlekedési eszköz egyik leghatékonyabb népszerősítési formája. A kitőzött cél eléréséhez a kerékpározás feltételeinek folyamatos fejlesztése szükséges, melyek egy része önálló beruházásként valósítható meg. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Az új hálózati elemek kialakításához építési engedély vagy közútkezelıi hozzájárulás szükséges. c.) A beruházás gyakorisága, várható élettartama: A megvalósítandó kerékpáros hálózati elemek a város úthálózatának szerves részét képezik. A beruházás keretében megvalósuló létesítmények a fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok, a Fıvárosi Önkormányzat és a kerékpártárolót igénylı intézmények között. d.) A beruházással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Alapút, alapközmő jelen beruházásra nem értelmezhetı. A környezetre gyakorolt várható hatás: A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú program megvalósulásával lesznek érzékelhetık: A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármő forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.) e.) A beruházással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok, a kerékpártárolót igénylı intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat között. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Fıvárosra jutó átlagos fenntartási költség a jelen beruházással megvalósuló létesítményekre évi 40 mft körül várható. f.) Egyéb tény, és körülmények: Nincs. Az KMOP támogatású kerékpárutak tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A beruházás tényleges elıkészítettsége:

14 14 A Közgyőlés 2001-ben fogadta el a Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét. Ebben célul tőzte ki, hogy 2015-ig a kerékpározás a budapesti közlekedésben legalább 5%-os részarányt érjen el, a jelenlegi 1-2%-kal szemben. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének eszközrendszerét Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve határozta meg, többek között a következıkben: - összefüggı kerékpár-közlekedési hálózat kialakítása, a biztonságosan kerékpározható útvonalak felhasználásával, szükséges helyeken kerékpárutak, sávok létesítésével. Ehhez a saját források szőkössége miatt külsı, pályázati finanszírozási lehetıségeket is meg kell ragadni. A Fıvárosi Közgyőlés októberi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a KMOP kerékpárutak fejlesztése címen meghirdetett pályázatára A pályázat benyújtása megtörtént, egy turisztikai, és egy hivatásforgalmi projekt formájában, melyek 10 különbözı kerékpáros útvonalat tartalmaznak, összesen 22 km hosszúságban. Az útvonalak illeszkednek Budapest kerékpáros fıhálózatának tervébe, a meglevı 170 km-t meghaladó hosszúságú fıhálózattal és a következı években tervezett hálózati elemekkel együtt alkotnak összefüggı rendszert. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Az új hálózati elemek kialakításához építési engedély vagy közútkezelıi hozzájárulás szükséges. c.) A beruházás gyakorisága, várható élettartama: A megvalósítandó kerékpáros hálózati elemek a város úthálózatának szerves részét képezik. A beruházás keretében megvalósuló létesítmények a fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok és a Fıvárosi Önkormányzat között. d.) A beruházással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Alapút, alapközmő jelen beruházásra nem értelmezhetı. A környezetre gyakorolt várható hatás: A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú program megvalósulásával lesznek érzékelhetık: A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármő forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.) e.) A beruházással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok, a kerékpártárolót igénylı intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat között. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Fıvárosra jutó átlagos fenntartási költség a jelen beruházással megvalósuló létesítményekre évi 4 mft körül várható. f.) Egyéb tény, és körülmények: A feladat két eleme - Alkotmány utcai és Bogdánfy úti kerékpársáv - mőszakilag összefügg az érintett utak felújításával, amik az útfelújítási program keretében valósulnak meg.

15 15 Az EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd - Váci út) tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A beruházás tényleges elıkészítettsége: A pesti oldalon a Duna menti kerékpáros útvonal hossza még alig éri el a Duna-part hosszának 1/3-át májusában fejezıdött be a legészakibb szakasz a múlt évi GKMes pályázat támogatásával a Szilas-patak - Székesdőlı között 2 km hosszban. Ez a kerékpárút lesz a Duna bal partján Szob és Dunakeszi között már kiépült regionális útvonal budapesti bevezetı szakasza, amikor Dunakeszi (várhatóan 2008-ban) kiépíti a Budapesthez csatlakozó szakaszt. A megépült szakasz déli folytatása a Szilas-pataktól már megtervezésre került a Váci út korszerősítésének terveiben, a kivitelezésre 2008-ban kerül sor a GKM finanszírozásában, az M0 beruházáshoz kapcsolódva. Jelen feladat keretében kiépülhet a Duna menti kerékpárút Újpesti vasúti híd és Váci út (Megyeri csárda) közötti szakasza..ezzel a Belváros és az északi városhatár között létrejön az összefüggı Duna menti kp útvonal A Fıvárosi Önkormányzat a Közgyőlés júniusi döntése alapján pályázatot nyújtott be az EuroVelo kerékpárutak támogatására kiírt GKM pályázaton. A támogatásról a döntés megszületett. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az errıl szóló nyilatkozat. Építési engedély. c.) A beruházás gyakorisága, várható élettartama: A megvalósítandó kerékpárút a város kerékpárút-hálózatának szerves részét képezi. d.) A beruházással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Alapút, alapközmő jelen beruházásra nem értelmezhetı. A környezetre gyakorolt várható hatás: A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú program megvalósulásával lesznek érzékelhetık: A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármő forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.) e.) A beruházással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzat és a Fıvárosi Önkormányzat között. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Fıvárosra jutó átlagos fenntartási költség a jelen beruházással megvalósuló létesítményekre évi 1 mft körül várható. f.) Egyéb tény, és körülmények: Nincs.

16 16 Az EuroVelo kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u. - Vágóhíd u.) tárgyú engedélyokirat elıterjesztését megalapozó 25/2001. (V.11.) Fıv.Kgy. rendelettel módosított 50/1998. (X.30.) Fıv. Kgy. rendelet szerinti részletes indokolás: a.) A beruházás tényleges elıkészítettsége: A budai oldalon a Duna menti kerékpáros útvonal az északi városhatártól a XXII ker. M0 hídfıig került fokozatosan kialakításra az elmúlt 15 év során. A déli városhatárig hiányzó szakaszból a Kastélypark utcától délre esı részt a XXII. ker önkormányzat megterveztette. A Kastélypark u. - Vágóhíd u. közötti szakasz terveztetésnek támogatására a Fıvárosi Önkormányzat a Közgyőlés júniusi döntése alapján pályázatot nyújtott be az EuroVelo kerékpárutak támogatására kiírt GKM pályázaton. A támogatásról a döntés megszületett. A szakasz hossza kb. 5 km, ebbıl 1,8 km új kerékpárút-tervezés, 3,2 km meglevı kerékpáros útvonal EuroVelo paraméterekkel történı áttervezése. Ezzel a budai oldalon teljessé válhat a Duna menti útvonal. b.) A szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát: Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az errıl szóló nyilatkozat. Jelen feladatnál nem értelmezhetı. c.) A beruházás gyakorisága, várható élettartama: Jelen feladatnál nem értelmezhetı. d.) A beruházással érintett alapközmő, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Jelen feladatnál nem értelmezhetı. e.) A beruházással érintett létesítmény mőködtetésének becsült éves többletköltsége illetve költségmegtakarítása: Jelen feladatnál nem értelmezhetı. f.) Egyéb tény, és körülmények: Nincs. Határozati javaslatok: Az elıterjesztéssel kapcsolatban kiemeljük, hogy: A kerékpáros infrastruktúra fejlesztés B és C fejezete valamint a hozzá kapcsolódó 8, 9, 10, 11. sz. határozatok már megnyert ill. már beadott pályázatok beruházásaira vonatkoznak. Ezek jóváhagyása a Fıvárosi Közgyőlés decemberi ülésén feltétlenül szükséges, mert a fenti határozatok biztosítják a már megnyert pályázat emelt összegő saját forrását (EuroVelo), valamint a szükséges elıkészítı munka megkezdését (EuroVelo és KMOP). E határozatok elmaradása esetén a saját forrás hiánya ill. a kiírók által megkövetelt határidık csúszása miatt a pályázati támogatás visszavonása fenyeget. Önmagukban e határozatok az eddigi kötelezettségvállalásokhoz képest összességében többletforrást nem igényelnek. A tömegközlekedés elınyben részesítése keretében a 13., 14. sz. határozatok már megnyert ill. már beadott pályázatok beruházásaira vonatkoznak. Ezek jóváhagyása abban az esetben is feltétlenül szükséges amennyiben az elıterjesztés

17 17 többi (nagy forrásigényő) témája nem kap támogatást vagy a döntés elhalasztásra kerül. A fenti határozatok biztosítják a már megnyert pályázat emelt összegő saját forrását, valamint a szükséges elıkészítı munka megkezdését. E határozatok elmaradása esetén a saját forrás hiánya ill. a kiírók által megkövetelt határidık csúszása miatt a pályázati támogatás visszavonása fenyeget. 1. A Fıvárosi Közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal az Útfelújítások között engedélyokirat fıvárosi saját forrására évben 4079 mft erejéig, melyet a évi útfelújítások maradványkeretébıl biztosít. Határidı: évi költségvetés elfogadása 2. A Fıvárosi Közgyőlés jóváhagyja az Útfelújítások között engedélyokiratát a 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a Fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap 3. A Fıvárosi Közgyőlés felkéri a Fıpolgármester Urat, hogy járjon el annak érdekében, hogy a fıvárosi útfelújításokhoz nyújtott állami támogatások pályázati rendszere úgy módosuljon, hogy az útfelújításokra a Fıváros a saját forrásként e célra fordított összegével megegyezı mértékő támogatást (50%-50%) kapjon. Határidı: 60 nap Határozathozatal módja: egyszerő szótöbbség. 4. A Fıvárosi Közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal a Fıvárosi kerékpározási kultúra évi fejlesztése engedélyokirat fıvárosi saját forrására évben 160 mft erejéig, melyet a évi útfelújítások maradványkeretébıl biztosít. Határidı: évi költségvetés elfogadása 5. A Fıvárosi Közgyőlés eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X.30) Fıv. Kgy rendeletben a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási, és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy és jóváhagyja az elıterjesztés 3. mellékletében szereplı, Fıvárosi kerékpározási kultúra évi fejlesztése c. beruházási engedélyokiratot, és felkéri a fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap Felelıs: dr. Demszky Gábor 6. A Fıvárosi Közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal a Kerékpáros közlekedés fejlesztése célokmány fıvárosi saját forrására évben 204 mft erejéig, melyet a évi útfelújítások maradványkeretébıl biztosít. Határidı: évi költségvetés elfogadása

18 18 7. A Fıvárosi Közgyőlés jóváhagyja az elıterjesztés 4. mellékletében szereplı, Kerékpáros közlekedés fejlesztése c. beruházási célokmányt, és felkéri a fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap Felelıs: dr. Demszky Gábor Határozathozatal módja: egyszerő szótöbbség. 8. A Fıvárosi Közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal a KMOP támogatású kerékpárutak célokmány fıvárosi saját forrására évben 173 mft, 2009-ben 44 mft erejéig. Határidı: mindenkori éves költségvetés elfogadása 9. A Fıvárosi Közgyőlés jóváhagyja az elıterjesztés 5. mellékletében szereplı, KMOP támogatású kerékpárutak c. beruházási célokmányt, és felkéri a fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap Felelıs: dr. Demszky Gábor 10. A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy a Duna menti kerékpárút Újpesti vasúti híd és Váci út (Megyeri csárda) közötti szakaszának GKM támogatással történı kiépítésére saját forrásként 90 mft-ot biztosít évi költségvetésében. A 9112 évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe vett Kerékpárút-építés(Újpesti vasúti híd- Váci út) c. feladat elıirányzatait ennek megfelelıen módosítja (90 m Ft saját forrás, 58 mft támogatás), a feladat nevét megváltoztatja : EuroVelo kerékpárút-építés(újpesti vasúti híd- Váci út) és jóváhagyja az elıterjesztés 6. mellékletében szereplı engedélyokiratot, valamint felkéri a fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap Felelıs: dr. Demszky Gábor 11. A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy a XXII. ker. Duna menti kerékpárút Kastélypark u. Vágóhíd u. közötti szakaszának GKM támogatással történı tervezésére és engedélyeztetésére saját forrásként 5,0 mft-ot biztosít évi költségvetésében. A 9112 évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe vett Kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u. Vágóhíd u. ) c. feladat elıirányzatait ennek megfelelıen módosítja (5 mft saját forrás, 3 mft támogatás), a feladat nevét megváltoztatja: EuroVelo kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u. Vágóhíd u. ) és jóváhagyja az elıterjesztés 7. mellékletében szereplı engedélyokiratot, és felkéri a fıpolgármestert annak aláírására. Határidı: 15 nap Felelıs: dr. Demszky Gábor 12. A Fıvárosi Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a tömegközlekedés elınyben részesítése érdekében Buszsáv program sor kerüljön a 7 éves fejlesztési tervbe, mely költségvetési kötelezettségvállalás évre 70 mft-ot biztosít.

19 19 Határidı: évi költségvetés elfogadása 13. A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy a Rákoskeresztúr buszkorridor kiemelt projekt megvalósítására biztosítja a pályázathoz szükséges önerıt évi költségvetésében 50 mft, évi költségvetésében 200 mft erejéig. Határidı: és évi költségvetés elfogadása 14. A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy a Közösségi közlekedés elınyben részesítése tárgyú KMOP pályázathoz a szükséges 109,5 mft-ot a évi céltartalékról 2008-ra átcsoportosítja. Határidı: évi költségvetés elfogadása 15. A Fıvárosi Közgyőlés úgy dönt, hogy amennyiben a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatásának pályázati rendszerében sikerül elérni a fıvárosra nézve kedvezıbb feltételeket, illetve a fıváros évi privatizációs bevételi tervei teljesülnek, akkor a Közgyőlés még a év folyamán dönt a fenti felújítások és fejlesztések évi elıirányzatáról. Melléklet: 1. mell.: Útfelújítások között engedélyokirat 1. változat 2. mell.: A pályázati rendszer átalakítására vonatkozó levél 3. mell.: Fıvárosi kerékpározási kultúra évi fejlesztése engedélyokirat 4. mell.: Kerékpáros közlekedés fejlesztése célokmány 5. mell.: KMOP támogatású kerékpárutak célokmány 6. mell.: EuroVelo kerékpárút-építés(újpesti vasúti híd- Váci út) engedélyokirat 7. mell.: EuroVelo kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u. Vágóhíd u.) engedélyokirat Budapest, december Hagyó Miklós fıpolgármester-helyettes Láttam: Tiba Zsolt fıjegyzı

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/126-028/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

városépítészeti ötletpályázat

városépítészeti ötletpályázat ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Újpest, Váci út 121. Fıvárosi Vízmővek Zrt. a Nagyfelszíni Víztisztító mő hasznosítását célzó szabályozási terv készítését megalapozó városépítészeti ötletpályázat 2009-2010

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat az Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat megvalósításához

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben