JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl március 10. (1. ülés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)"

Átírás

1 Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl március 10. Nyirád 2009

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: március óra Jelen vannak: Papp Attila alpolgármester 3. Andrónyi Miklós képviselı 4. Nagy Gábor képviselı 5. Simon Balázs képviselı 6. Szalai Sándor képviselı 7. Vers Istvánné képviselı Könnyid Erika jegyzı Horváthné Kulcsár Katalin pénzügyi vezetı tanácsos Offenbek Istvánné pénzügyi fımunkatárs Frick Beatrix könyvvizsgáló Igaz Sándor iskolaigazgató Illés Olga Szociális Segítı Központ vezetıje Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı Czafit Zsófia mővelıdésszervezı, könyvtáros Fermos László Nyirád SE elnöke Kovács József Nyugdíjas Klub vezetıje Kocsis László Iskola a gyermekeinkért Közalap. Németh László Önkéntes Tőzoltó Egyesület valamint 2 fı érdeklıdı nyirádi lakos Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Csikány Róbertné képviselı 2. Hoffmann Ottó képviselı 3. Kovács Károly képviselı A képviselı-testület létszáma: 10 fı Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Kovács Károlyné igazgatási vezetı-fıtanácsos

3 2 Tisztelettel köszöntöm képviselı-társaimat, jegyzı asszonyt, intézményvezetıket, civil szervezet vezetıket, a könyvvizsgálót és a megjelent érdeklıdıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 7 tagja van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Simon Balázs és Szalai Sándor képviselıket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóval kapcsolatban van-e módosító javaslat? Papp Attila alpolgármester Kovács Károly képviselı indítványát tartom a kezemben, aki nem tudott eljönni az ülésre. Azt kéri, hogy vegyük föl a napirendi pontok közé a volt rendırlakás hasznosításának megtárgyalását. Ezt a témát a vegyes ügyek keretében tárgyalni fogjuk. Megállapítom, hogy több módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı: 1. A évi költségvetés megtárgyalása Elıterjesztı: 2. Vegyes ügyek 1. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MEGTÁRGYALÁSA Amely költségvetésrıl ma beszélünk, az talán egy, másfél órával ezelıtt állt össze. Kb. egy hónapja azzal a szándékkal álltunk föl a tárgyalóasztaltól, hogy egy olyan új költségvetést terjesztünk a testület elé, amely a költségek nagyobb csökkentését irányozza elı. Ezzel szemben ma egy olyan költségvetést tárgyalunk meg, mely nem a költségek lefaragását tartalmazza, hanem a megszorítások feloldását. Ennek az ellentmondásnak az az oka, hogy megpróbálnánk ÖNHIKI pályázatot beadni, és e szellemben próbáltunk olyan költségvetés tervezetet létrehozni, amely az ÖNHIKI beadásához, vagy a minisztériumi keretbıl való támogatás-kéréshez megfelel. Ezekre tekintettel az adható juttatásokat visszaterveztük a tavalyi szintre, és néhány dolog került módosításra, ami az ÖNHIKI szempontjából kedvezı lehet. 2,8 millió forinttal Halimba túlfinanszírozta magát az iskola vonatkozásában, az elszámolás során ezer forint a többletbevétel. Ez felhalmozási, vagy mőködési célú átadott pénzeszköz lesz. A biztosítási díjak sora ezer forinttal több, összesen ezer forint. Az étkezési hozzájárulások sor ezer forinttal nıtt, összesen ezer forint. Az egyéb költségtérítés, hozzájárulás sor ezer forinttal csökkent. További javítások az ÖNHIKI-hez:

4 3 Alapilletmények sor közhasznú foglalkoztatás, közszféra 13. havi illetményének fele ezer forint. Illetménykiegészítés sor 13. havi következménye ezer forint. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: erre eddig nem terveztünk, itt kell megtervezni a közalkalmazottak munkából való távollét idejére jogszabályban meghatározott esetekben fizetendı díj és az egyébként a munkavállalónak járó illetmény különbözetét, a köztisztviselık szabadidı megváltását, pedagógusok minıségi kereset kiegészítését. Az összeg ezer forint. Szociális juttatás ezer forint. A bérek járuléka további ezer forint. Dologi kiadások: A évi beszámolás során az önkormányzatnak normatív visszafizetési kötelezettsége keletkezett ezer Ft. Szociális juttatások közül a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét ezer forinttal kevesebb összegben tervezzük, ugyanennyivel csökken a bevételi oldalon a normatív kötött felhasználású támogatás is. Bevételek: Gépjármőadó összegét csökkentjük 604 ezer forinttal. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja csökken 367 ezer forinttal. Szociális feladatokra központi támogatás ezer forinttal csökken. Támogatásértékő átvett pénzeszköz fejezettıl nı ezer forinttal. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett nı ezer forinttal. Kiadási és bevételi elıirányzat ezer forint, bevételi oldalon ezer forint hitellel. A bevételi elıirányzat eft lesz, kiadási elıirányzat eft lesz, hitelfelvételi terv eft. A dolgozói adható juttatások tehát a következık szerint alakulnak: Ft-os melegétkezési hozzájárulás, amelyet javasolok az önkormányzat konyháján igénybe venni, mert ez 5 millió Ft-os nagyságrendet képviselne bevételként, amit az önkormányzat vissza tudna venni, ellenkezı esetben Ft-os hideg étkezési utalvány járna, valamint Ft egészségpénztári hozzájárulás és Ft nyugdíjpénztári befizetés dolgozónként. Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy a képviselı-testület a évi költségvetést így fogadja el. Nagy Gábor képviselı Ha jól emlékszem, éppen egy évvel ezelıtt merült fel az, hogy milyen lehetıségeink vannak az ÖNHIKI beadására. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kérdést nem lehet adhoc eldönteni! Kérdésem, hogy mi indokolta azt, hogy már egy költségvetési koncepciót elfogadva, munkamegbeszélésen egyezségre jutva teljesen új irányt vesz az elképzelés, mert eddig szó sem volt ÖNHIKI pályázat beadásáról. Van valami új információ, új jogszabály? Mi változott az elmúlt egy hónap alatt? Miért nem lehet egy éven át megalapozottá tenni, és tényleg közös elıkészítés és döntés után ÖNHIKI-zni? Ez a kérdés elıkészítetlen volt a számomra, melyet semmi nem indokol. Kifejezetten negatív érzéssel jöttem erre az ülésre.

5 4 Alapvetıen abból kell kiindulni, hogy az egy hónappal ezelıtt elkészített költségvetésben is voltak bizonytalanságok. A dologi kiadások tekintetében a víz, villany, gáz költségein kívül nem tartalmazott effektíven semmit. A béreket, járulékokat, a mőködéshez szükséges kiadásokat tudtuk beállítani. Egyátalán nem tud fellélegezni a falu, mert nincs tervezve forrás fejlesztésekre, javításokra. Nem tudtunk máshol elvonni, mint a dolgozói juttatásokból, mert semmi plussz nincs! Mőködhet a falu egész évben úgy, hogy plussz pénzhez nem tudunk jutni. Ha az ÖNHIKI pályázaton sikeresek lennénk, nem lenne jobb a helyzet, de a dologi kiadásokat tekintve elmozdulhatnánk. Az elıkészítés megalapozatlanságát az okozta, hogy betegség miatti személyi kiesés is történt a munkából. Andrónyi Miklós képviselı Az elıterjesztett költségvetés szerint eft a tervezett hitelfelvétel. Az ÖNHIKIvel mennyi támogatást remélhetünk? Nehéz megjósolni a támogatás mértékét, 6-8 milliós összeget remélünk. Papp Attila alpolgármester Ha a 60 önkormányzati dolgozónak így tudunk többletjuttatást adni, akkor támogatom az ÖNHIKI beadását, az elıterjesztett költségvetés elfogadását. Nagy Gábor képviselı A falunap és a kányafesztivál költségei hol vannak szerepeltetve a költségvetésben? A reklám- és propaganda soron szerepel eft. Ebbıl 400 eft a NYIRlevél kiadását fedezi. Andrónyi Miklós képviselı Célszerő lenne abban gondolkodni, hogy nem kellene két rendezvényt tartani, hanem egyre összpontosítani. A falunap költségvetése fél millió forint. A kánya fesztiválra 100 ezer forint önerıt szánunk, a többi költségre 1 millió forintra, melyet fellépıkben és produkciókban kapnánk meg pályázatot nyújtottunk be. Természetesen, ha a testület úgy gondolja, falunap lehet kétévente, kánya fesztivál meg esetleg nem kell. Czafit Zsófia mővelıdésszervezı, könyvtáros A kánya fesztivált is meg tudjuk tartani, ha nyerünk a pályázaton, és elég tartalmas programot állítottunk össze erre is. A falu közössége szerintem jobban örül két színvonalas programnak, mint egynek. Nem gondolom, hogy Nyirádon olyan sok rendezvény lenne, hogy ne bírna el kettıt!

6 5 Azt kérem a testület tagjaitól, hogy értsék meg: nincs máshol pénz ebben a költségvetésben, amit el lehetne venni, mint az alkalmazottak adható juttatásai. Vegyünk el minden plussz juttatást, csak a fizetések maradjanak, és döntsünk úgy, hogy egyetlen civil szervezetet sem támogatunk? Akkor tényleg teljesen ellehetetlenül ez a falu! Sem civil szervezetek, sem fejlesztések, hova jutnánk? Azért kell megpróbálni az ÖNHIKI-t, hogy pénzt hozhassunk a községbe. Andrónyi Miklós képviselı Néha úgy érzem, hogy az egyes rendezvények pl. amit civil szervezetek szerveznek konkurenciái akarnak lenni egymásnak, vagy az önkormányzat rendezvényeinek. Azt számolom továbbá, hogy ha nyerünk mondjuk 5-6 milliót az ÖNHIKI-vel, de a hitelfelvételi terv több, mint 22 millió, akkor hol van a nyeresége ennek a tervnek? Nagy Gábor képviselı Ezt a részét én sem értem. A rendezvényekhez kapcsolódva azt szeretném hangsúlyozni, hogy fél millió forint nagyon sok pénz, és azt javasolom, hogy a falunap és a kányafesztivál egyben legyen megrendezve, így az összköltségeik csökkennének. Az így megtakarított pénzt tegyük pl. egy útépítési alapba, mert ha rosszul állunk, ilyen módon is spórolni kell! Ugyanígy gondolom az egyéb rendezvényekkel kapcsolatban is, mint pl. a nınap, vagy az idısek karácsonya. Ebben a helyzetben az ilyen programok legyenek önköltséges alapon szervezve, dobják össze a költségeit a résztvevık. Így olyan módon lehetne spórolni, mely különösebben senkinek sem fájna. Ez részemrıl képviselıi indítvány. A sokszor lerágott csont a hivatali telefon, melynek elıfizetıi díját szerintem minden dolgozónak és képviselınek ki kellene fizetnie. Az ebbıl befolyó összeg is mehetne az útalapba. Ezek nem személyi juttatások! Papp Attila alpolgármester Ezekre a javaslatokra térjünk vissza akkor, ha ismerjük az ÖNHIKI eredményét! Részemrıl a ma elıterjesztett költségvetést el tudom fogadni. Nagy Gábor képviselı Amennyiben az ÖNHIKI nem lesz eredményes, a reprezentációs költségeket tegyük át fontosabb feladatokra, pl. útalapba! Papp Attila alpolgármester Szerintem abban egyet tudunk érteni, hogy a következı testületi ülésen döntünk abban, hogy két nagy önkormányzati rendezvény falunap és kánya fesztivál legyen-e, vagy csak egy. Egyelıre az sem biztos, hogy a kánya fesztivál megrendezésére benyújtott pályázatunk nyerni fog. Mivel az elızetes tájékoztatás szerint megyénként 15 pályázat fog nyerni, kicsi az esélyünk.

7 6 Papp Attila alpolgármester Még annyit főznék az adható juttatások kapcsán az elıterjesztéshez, hogy a falunak az az érdeke, hogy a munkavállalóit megbecsülje. Olyan költségvetés készült, mellyel van esély az ÖNHIKI eredményes benyújtására. Azt mondom, hogy rossz emberek lennénk, ha ezt nem próbálnánk meg. Egy jó vezetı, amit lehet, kiharcol a dolgozóinak. Ha az ÖNHIKI nem jár eredménnyel, ott a miniszteri keret. Ha minden kiadást lecsupaszítunk, semmilyen támogatásra sem lesz esélyünk. Frick Beatrix könyvvizsgáló Arra hívom fel a képviselı-testület tagjainak a figyelmét, hogy ha ez a költségvetés elfogadásra kerül, és az önkormányzat szerencsés lesz, és támogatásban részesül, akkor már a költségvetésben nem lehet átcsoportosításokat végrehajtani. Nincs meg az átjárás a csoportok között, hanem az elfogadott költségvetésnek megfelelıen kell gazdálkodni. Kérem, ezt is mérlegeljék! A társadalmi- és civil szervezetek támogatására szánt összeget nagyjából felosztottuk, maradt 70 ezer forint, melynek felhasználására a képviselı-testület tılem vár javaslatot. Kérem, hogy ezt az összeget a Nyirád Községért Közalapítvány kapja meg, hiszen ez a szervezet az összes pénzét a falura áldozta. Nem bontanám meg a régi rendszert, és maradna a felosztás, amit az elsı munkamegbeszélésen elterveztünk. Az adható juttatások során maradjon személyenként a Ft-os konyhai melegétkeztetés vagy a Ft-os hideg étkezési utalvány, a Ft egészségpénztári befizetés, és a Ft nyugdíjpénztári hozzájárulás. Kérem, hogy az elhangzottak szerint szavazzunk az elıterjesztett költségvetés elfogadásáról! A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasította, a évi költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadta el. SZÜNET Megállapítom, hogy a szünetet követıen is 7 önkormányzati képviselı van jelen, az ülés továbbra is határozatképes. A költségvetéssel kapcsolatosan felmerült kérdések tisztázására, a tervezet újra tárgyalására egy óra múlva rendkívüli ülést hívok össze.

8 7 2. VEGYES ÜGYEK Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan mind az üzemeltetésre, mind a közszolgáltatásra - közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ehhez szükség van minden társult önkormányzat együttmőködésére, egy testületi határozat megalkotására. Önkormányzatunk érvényes hulladékszállítási szerzıdéssel rendelkezik, amely azonban legkésıbb 2012-ben lejár, ezt követıen csak közbeszerzési eljárást lefolytatva lehet új közszolgáltatói szerzıdést kötni azoknak a településeknek, amelyek nem rendelkeznek 100 %-ban saját tulajdonú, árbevételének legalább 90 %-át ebbıl a tevékenységbıl realizáló gazdasági társasággal. A közbeszerzési eljárással kiválasztott új közszolgáltató csak a jelenlegi szerzıdés lejártát követıen venné át a feladat ellátását, de a Királyszentistváni Hulladékkezelı Központ üzembe helyezésétıl oda kell szállítani a mi településünkrıl is a lakossági szilárdhulladékot a jelenlegi közszolgáltatónak is, így mindenképpen módosítani szükséges a helyi rendeletet. Amennyiben nem csatlakoznánk a közbeszerzési eljárás közszolgáltató kiválasztását érintı részéhez, úgy ezt természetesen megtehetjük, ebben az esetben csak azokra a településekre írják ki a közbeszerzési eljárást, amelyek az errıl szóló elfogadó határozatukat március 20-ig megküldik a társulásnak. De ekkor is kötelesek lennénk Királyszentistvánra szállítatni a hulladékot, ott megfizetve a rendszer mőködtetéséhez szükséges díjat kapupénzt ami várhatóan nettó 329 Ft/ürítés lesz. Az a javaslatom, hogy önkormányzatunk fogadja el a Társulási Tanács javaslatát, Nyirád Önkormányzata is csatlakozzon a közbeszerzési eljáráshoz mind a győjtésre, mind a szállításra vonatkozóan. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 12/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Észak- Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következıket határozza meg: 1. Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. 2. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodásnak az üzemeltetési elvekrıl készült kiegészítését az önkormányzat képviseletében aláírja. 3. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyőjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.

9 8 4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerzıdések lejártát követıen, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltatóval közszolgáltatói szerzıdést kössön. Felelıs: Határidık: 1., 2. pont: április pont március pont: december 31. Önkormányzatunk megrendelte a pályázati támogatással megvásárolni tervezett Volkswagen kisbuszt. Mivel a támogatás utófinanszírozású, célszerő a vételár megfizetéséhez a Porsche Bank Zrt. által ajánlott, forint alapú, változó kamatozású kölcsönt igénybe vennünk. Errıl a bank testületi határozatot kér önkormányzatunktól. Papp Attila alpolgármester A kölcsön nagyon kedvezı, 90 napos futamidejő, a THM mutató 0 %. Kérem, szavazzunk a kölcsön felvételérıl! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 13/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete forint alapú, változó kamatozású, Ft összegő kölcsönt vesz fel a Porsche Bank Zrt.-tıl (1139 Budapest, Fáy u. 27.) a pályázati támogatással megvalósuló, 1 db Volkswagen kisbusz vételárának megfizetéséhez. A kölcsön fedezete az MVH 178/1901/64/6/2008. számú határozata alapján nyújtandó pályázati támogatással, valamint az önkormányzat évi költségvetésében biztosított. A kölcsön idıtartama a pályázati támogatásnak a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által az önkormányzat számlájára történı átutalása napjáig terjed. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerzıdést a Porsche Bank Zrt.-vel megkösse. Felelıs: Határidı: május 15.

10 9 A Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítvány Pécsrıl anyagi támogatás iránti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. Az alapítvány támogatására forrással nem rendelkezünk, ezért a kérés elutasítását javasolom. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 14/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja a Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítvány Kiemelkedıen Kh. Szervezet 7634 Pécs, Gém utca 7. mőködéshez, szállítási feladatok biztosításához kért anyagi támogatás iránti kérelmét. Indokolás: Nyirád Község Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetıvé a támogatást, erre forrással a évi költségvetésében nem rendelkezik. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl a határozat megküldésével a kérelmezıt értesítse. Felelıs: Határidı: március 25. Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. Mivel támogatásukra forrással nem rendelkezünk, a kérés elutasítását javasolom. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 15/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. mőködéséhez benyújtott, anyagi támogatás iránti kérelmét.

11 10 Indokolás: Nyirád Község Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetıvé a támogatást, erre forrással a évi költségvetésében nem rendelkezik. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl a kérelmezıt értesítse. Felelıs: Határidı: március 25. J. L. nyirádi lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a rá kivetett magánszemélyek kommunális adóját engedjük el. Indokaként azt hozta föl, hogy gyermekét egyedül neveli, és nem lakik Nyirádon. Mivel ezen adó kivetése nem tartózkodási helyhez, hanem ingatlanhoz kötött, javasolom a kérés elutasítását. Kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 16/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja J. L. magánszemélyek kommunális adójának elengedésére vonatkozó kérelmét. Indokolás A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/1995. (XII. 14.) Ör. 1. (2) bek. szerint: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentességre vonatkozó szabály: 3. (1) bek.: Mentes a lakás, vagy lakásbérlet után fizetendı adó alól az a magánszemély, aki - idıskorúak járadékára jogosult, - aki egyedülálló, és az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesül, - egyedül élı szociális járadékos,

12 11 - egyedül élı nyugdíjas, és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, - aki egyedül élı, és álláskeresési segélyben részesül, - egyedül élı álláskeresési járadékos, és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg. Adókedvezményre vonatkozó szabály: 4. (1) bek.: 50 %-os kedvezményben részesül az a magánszemély, aki nyugdíjas házaspár esetén az 1 fıre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj-minimumot nem éri el, egyedül, önálló háztartásban élı nyugdíjas, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. Amennyiben a kérelmezı úgy ítéli meg, hogy az adómentesség, vagy az adókedvezmény megilleti, azt az adóhatóságnak Nyirád Község Önkormányzata jegyzıjének címezve kell bejelentenie és hitelt érdemlıen igazolnia. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl a határozat megküldésével az ügyfelet értesítse. Felelıs: Határidı: március 25. A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program meghatározott intézkedéseinek végrehajtására jött létre 2008-ban. Mőködési területük a Bakonyhoz tartozó vagy kapcsolódó 29 település, amelyek együttesen a Bakony jelentıs részét lefedik. A 2008-ban általuk készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában a következı gondolatokat fogalmazták meg: Céljuk közigazgatási határokon átnyúló, de természetes határokat figyelembe vevı társadalmi összefogás a Bakonyért, azért a tájért, amely természetvédelmi és a kulturális örökség szempontjából Magyarország egyik különleges adottságú területe. Ez a térség hosszú távú és felelıs gondolkodást igényel minden lakójától. A több évszázados kultúrát, az itt élt népek örökségét lakossága ırzi és ápolja, élvezi annak szépségét, idelátogató vendégei számára hasznosítja értékeit, de arról is gondoskodik, hogy ezeket gyarapítsa. Az Európai Bizottság ebben az évben harmadik alkalommal írta ki a,,kiváló Európai Desztinációk" címő pályázatát, Magyarország legjobban fejlıdı ökoturisztikai desztinációja" súlyponttal. Az elmúlt években bakonyi kistérségi közösségek nyújtottak be pályázatot erre a kiírásra, ezek között kiemelkedıen elismert pályázat

13 12 is volt. Arra azonban még nem volt példa, hogy a Bakony, mint földrajzi egység megjelent volna pályázatban lehetséges egységes turisztikai desztinációként. Ezt a célt tőzte most ki maga elé az egyesület, amely gesztor szerepét kívánja felvállalni ebben a pályázatban. Az egyesület kéri, hogy ha önkormányzatunk egyetért a kezdeményezésükkel, támogassuk azt. Arra számítanak, hogy az egész Bakony térségében az érintett partnerek többsége támogatja kezdeményezésüket, és így kiemelkedı számú partneri nyilatkozatot csatolhatnak a pályázatukhoz. Ez a pályázat számunkra nem jár költséggel, viszont a pályázaton elért eredményünktıl függıen olyan promóciós lehetıségekhez jut az egész bakonyi térség, amelyek segíthetik a bakonyi turizmus fellendülését, a térség jobb megismerését határainkon belül és kívül. Javasolom a kezdeményezés támogatását, kérem, szavazzunk! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 17/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete együttmőködési szándékát fejezi ki A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 8420 Zirc, Petıfi S. u. 4. által benyújtandó, a Magyarország legjobban fejlıdı ökoturisztikai desztinációja cím elnyerésére irányuló pályázatához. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a partnerségi nyilatkozatot írja alá, és az egyesület részére küldje meg. Felelıs: Határidı: március 20. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete a volt rendırlakás hasznosítása tárgyában, bérbe vételi kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat. A József A. u. 3. szám alatti volt rendırlakás több éve üresen áll. Tavaly nyár óta több rendezvényükhöz kölcsön kapták már az épületet és udvarát az önkormányzattól, kisebb javításokat, karbantartásokat is elvégeztek az épületben. Régi gondjuk, hogy nincs egy olyan állandó, zárható ingatlanunk, ahol pl. elhelyezhetnék a három szövıszéküket, lebonyolíthatnák az adományosztásokat, egyéb kisebb programokat. Tagságuk részérıl felmerült az ötlet, hogy milyen jó volna számukra ez az épület, és amennyiben a képviselı-testület támogatja felvetésüket, hogy legalább 5 évre, térítésmentesen bérbe adja számukra az épületet, ez év májusára elkészítenék azt a pályázatot, mely az EMVA III. keretében

14 13 nyújtana támogatást az épület külsı felújítására, udvari bútorok padok, székek, asztalok, szabadtéri tőzrakó beszerzésére, valamint kerítésének felújítására. Ha civil szervezet nyújtja be pályázatát az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı támogatásra, a szervezet a beruházás bruttó összegének 100 %-át kaphatja meg, tehát a költségvetési szervekkel ellentétben az ÁFA-t sem kell vállalnia önerıként. Fontos, hogy akkor pályázhat a civil, ha az épület a tulajdonában van, vagy rendelkezik egy bérleti szerzıdéssel. Nyertes pályázat esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem (várhatóan 2010 nyara) benyújtásától számított 5 évig tart, tehát a bérbe adási szerzıdést 2015 végéig volna célszerő megkötni. Ha pályáznak, és nyernek, az okozna gondot, hogy a támogatás utófinanszírozású, tehát az elvégzett és leszámlázott munkát elıre ki kellene fizetni. Ez mivel pénzügyi lehetıségeik korlátozottak egyesületüknek komoly kihívást jelentene. Ebben feltétlenül kérnék az önkormányzat anyagi segítségét. A pályázat benyújtására május 1. és május 31. között lesz lehetıség, melynek elbírálása kb szeptemberében, októberében várható. A felújítást nyertes pályázat esetén 2010 tavaszára terveznék, tehát az önkormányzat anyagi támogatására, a beruházási költség megelılegezésére a évi költségvetésébıl volna szükség. Az egyesület tagjai vállalnák a rendszeres karbantartást, ha bérlıi lennének az épületnek, valamint bérleti szerzıdés birtokában pályáznának egyéb pályázatokon a mőködésre, főtés, világítás költségeire is. Papp Attila alpolgármester Ugyanezen témában szeretnék javaslatot elıterjeszteni a következı ülésre a tőzoltó szertár bérbe adására és felújítására is. Kérem, szavazzunk arról, hogy önkormányzatunk határozott idıre, december 31-ig, térítésmentes használatra bérbe adja a Nyirád, József Attila u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı ingatlant a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára. A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 18/2009. (III. 10.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete térítésmentes használatra bérbe adja a Nyirád, József Attila utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévı ingatlant a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára. A bérleti szerzıdést a felek határozott idıre, december 31. napjáig kötik meg.

15 14 A képviselı-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés elkészíttetésével és aláírásával. Felelıs: Határidı: március 25. Andrónyi Miklós képviselı Kérem a polgármesteri hivatalt, hogy gondoskodjon a Széchenyi és Dózsa utcát összekötı átjáróban a közvilágítás kijavíttatásáról, mert hosszú ideje nem világít a Dózsa utca felıli lámpa. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselı-társaim munkáját, az ülést órakor bezárom. A mai napra, órára a évi költségvetési rendelet-tervezet ismételt megtárgyalására újabb képviselı-testületi ülést hívok össze, melyen minden képviselı megjelenésére számítok. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Könnyid Erika jegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Simon Balázs képviselı Szalai Sándor képviselı

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4. Ügyszám: 9-23/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2014. március 4. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15. Ügyszám: 26-18/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. szeptember 15. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben