BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága március 28-án tartott nyilvános ülésérıl Helye: Békéscsaba, Szabadság tér II. emelet Jelen vannak: Dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke Dr. Fábián Ágnes a bizottság képviselı tagja Herczeg Tamás a bizottság képviselı tagja Szabóné Kocziha Tünde a bizottság képviselı tagja Dr. Andrásy Gyula a bizottság külsı tagja Dr. Tóth János a bizottság külsı tagja Igazoltan volt távol: Galisz Géza a bizottság külsı tagja. Tanácskozási joggal vett részt: Strifler Attila képviselı Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı Uhrin Nándorné csoportvezetı Baloghné Bagó Gabriella csoportvezetı Dr. Becsei László fıigazgató Bogár Éva intézményvezetı Nagy Erzsébet Diána közfoglalkoztatási ügyintézı Meghívottként jelen volt: Dr. Sonkoly Iván fıorvos Dr. Gyimesi András osztályvezetı fıorvos Dr. Kerekes Attila: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 7 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van, így a bizottság határozatképes, a nyilvános ülést megnyitotta. A bizottság a napirendi pontok tárgyalása elıtt ünnepi bejelentést kíván tenni. Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplı nyilvános ülés napirendi pontjait. - Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1

2 NAPIRENDI PONTOK Nyilvános ülés 1. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében címő (kódszám: TÁMOP-6.2.2/A/11/1) és a Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára címő (kódszám: TÁMOP /A/11/1) pályázati felhívásra Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet finanszírozási szerzıdésének módosításához szükséges fenntartó jóváhagyás Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 3. A helyi kitüntetésekrıl szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által beadandó pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Házi segítségnyújtás biztosítása Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 7. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 8. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 9. Pályázat benyújtása Kistérségi Startmunka mintaprogram támogatására Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. Bejelentések (A bizottság ülésére megérkezett Herczeg Tamás bizottsági tag. A bizottság létszáma: 5 fı). 2

3 Napirend elıtti bejelentés Dr. Kerekes Attila: A bizottság figyelemmel kíséri és igyekszik a lehetıségei szerint támogatni is Békéscsaba egészségügyét. Külön öröm, ha vannak olyan orvosok, akik Békéscsabán túl is elismerést szereznek. Úgy gondolta, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságnak kötelessége külön gratulálni azoknak az orvosoknak, akik a közelmúltban kitüntetést kaptak, így gratulált dr. Gyimesi Andrásnak és dr. Sonkoly Ivánnak. Magyarország Elnöke megbízásából, március 15-e alkalmából, dr. Réthelyi Miklós miniszter, Halász János parlamenti államtitkár és dr. Jávor András közigazgatási államtitkár, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést adta át dr. Gyimesi Andrásnak, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet Belgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosának. Az Országos Alapellátási Intézet a múlt évben is meghirdette az Az év praxisa pályázatot, amelyre összesen 218 érvényes ajánlás érkezett. A jelöltek közül választotta ki a zsőri a 10 legjobb hazai és a 10 legjobb határon túli praxist, amelyekre interneten lehetett szavazni. A 10 legjobb praxis között szerepelt Dr. Sonkoly Iván és a munkáját segítı Pauló Mária körzeti nıvér. A praxishoz 1500-an tartoznak, de Sonkoly Iván és Pauló Mária körzeti nıvér mintegy nyolcezer szavazattal végeztek az elsı helyen. Dr. Sonkoly Iván és Dr. Gyimesi András egy napon kapta meg a diplomáját, szeptember 11-én. A kitüntetést is közel azonos idıben kapták meg. Mindketten úgy éltek és élnek jelenleg is, ahogy egy szellemi, értelmiségi embertıl megkívántatik. Azzal, hogy megkapták a diplomát, nem fejezték be a tanulást, hanem folyamatosan képezték magukat és egyre elırébb jutottak szakmailag. Egy értelmiségi embernek nemcsak a szakmáján belül, de azon kívül is van felelıssége a hazájáért, a városáért és szőkebb környezetéért, ahol jelen is voltak, hiszen társadalmi munkát is végeztek mindketten. Dr. Sonkoly Iván az Orvosi Kamarában is végzett feladatot, amelyért szintén elismerést kapott, a Megyei Orvosi Kamara kiváló dolgozója lett. Dr. Gyimesi András is kapott más kitüntetést is, megkapta a Magyar Imre Érdemrend kitüntetést. A két orvos életpályájában még egy hasonlóságot felfedezett: Dr. Sonkoly Iván 1981-tıl lett a 9. háziorvosi kerület háziorvosa, dr. Gyimesi András pedig 1981-ben tette le belgyógyász szakvizsgáját, ezután pedig a diabetológia felé fordult a figyelme. Ezen a területen országos elismerésre tett szert, hiszen 1988-ban Gyulán alakult ki egy diabetológiai központ, késıbb pedig 2002-ben átkerült Békéscsabára, ahol szintén egy országos hírő és szakmailag elismert központot hozott létre. Elıször csak a 2. sz. Belgyógyászati Osztály vezetıje, majd 2004-ben a 3. sz. Belgyógyászati Osztály, 2009-ben pedig az 1. sz. Belgyógyászati Osztály vezetıje is lett. Az, hogy Békéscsaba önkormányzatától még nem kapott elismerést, annak tudható be, hogy bármilyen kitüntetéshez 10 éves békéscsabai munkaviszony szükséges. Dr. Sonkoly Iván megkapta a Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést, mivel ı már 35 éve dolgozik Békéscsabán. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság mindkét orvosnak gratulált a kitüntetéshez, és átadta részükre az ajándékot. Dr. Gyimesi András: Megköszönte a gratulációt és az ajándékot is. Büszke az állami kitüntetésre, és ennek értéke még inkább felértékelıdött számára, amikor látta, hogy még kik 3

4 részesültek kitüntetésben. Amikor 2 évvel korábban dr. Becsei László fıigazgató jelezte, hogy állami kitüntetésre terjesztik fel, nem gondolta, hogy ennek lehet realitása. Amikor megkapta a meghívót, akkor úgy érezte, hogy ez nem egyéni siker, mert az, aki felterjesztette a kitüntetésre, jelezte, hogy értékeli a munkáját. Azon túl, hogy a kitüntetésre büszke, az is sokat jelent számára, hogy erre alkalmasnak ítélte a környezete és igyekszik ennek a jövıben is megfelelni. Véleménye szerint sok érdemes ember van, aki részesülhetne kitüntetésben, de nem mindenkinek adatik meg. A kitüntetést a diabetológia területen végzett több évtizedes gyógyító szakellátás, fejlesztı munkásság, oktatói és szakmai, közéleti tevékenység elismeréseként kapta, amely életmő díjnak is tekinthetı. Leginkább az esik jól neki, hogy a gratulációk ıszinték és szívbıl jövık, amely jelzi azt, hogy a kitüntetés nem csak az egyénnek szól, hanem a környezetnek is. Dr. Sonkoly Iván: Megköszönte a gratulációt és az ajándékot is. Örül annak, hogy a bizottság is magáénak érzi a kitüntetést. Úgy gondolja, hogy az egyén dicsıségén túl a kitüntetés a város dicsıségéhez is hozzájárul. Az Év Praxisa pályázatot az Országos Alapellátási Intézet hirdette meg 2011-ben másodszor. Annyiban különbözött az elızı évitıl, hogy a pályázatot kiterjesztették a Kárpáton túli praxisokra is, így a Kárpát-medence legjobb orvosait keresték. Úgy zajlott a pályázat, hogy a betegek ajánlásokat küldtek az orvosaikról rövid történetek formájából. Ezen történet közül választotta ki egy szakmai grémium a 10 legjobb határon belüli és a 10 legjobb határon túli praxist. A második fordulóban internetes szavazásra került sor, amely alapján eldöntötték a végleges sorrendet, így került be a határon belüli praxisok közül az elsı helyre a körzeti nıvérrel együtt. A díjátadásra Budapesten, január 31-én került sor. Az Országos Alapellátási Intézet fıigazgatója és Szócska Miklós államtitkár volt a díjátadó. Elhozta azt a magazint, amelyben egy írás található az év praxisáról, Békéscsaba, mint az ország legkedveltebb háziorvosa címmel. Itt is a várost emelik ki. Dr. Kerekes Attila: Megköszönte dr. Gyimesi Andrásnak és dr. Sonkoly Ivánnak, hogy megjelentek a bizottság ülésén és ismételten gratulált a kitüntetésekhez. Tárgy: A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében címő (kódszám: TÁMOP-6.2.2/A/11/1) és a Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára címő (kódszám: TÁMOP /A/11/1) pályázati felhívásra Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Információi szerint május 1-tıl az állam átveszi a kórház irányítását. Támogatja az elıterjesztésben foglaltakat, mivel a pályázat nem igényel önrészt. Dr. Becsei László: A kórház valóban állami irányítás alá kerül május 1. napjától. Jelenleg csak a törvénytervezetet látták, a véglegesítésre ezután kerül sor. Tudomása szerint a dátum nem fog változni, még akkor sem, ha a törvénytervezet bizonyos részei módosulhatnak. Az önkormányzat mindig is támogatta az uniós pályázatokat és az önerıt teljes egészében átvállalta. A nagy TIOP-os pályázat kapcsán is említették, hogy az önrész nem lesz ablakon kidobott pénz, hiszen a kórház továbbra is a békéscsabai lakosok és a környezı települések ellátását szolgálja majd. A pályázat kapcsán az államtitkár úr többször említette, hogy több részlete lesz az egészségügyi dolgozók bérrendezésének. Nem általános bérrendezésrıl van szó, hanem bizonyos területeknek a lehetıségeit növeli. Két TÁMOP-os pályázat van, amely több 4

5 megjelölt célt ölel fel: ösztöndíj adása a most fıiskolára, egészségügyi képzésre járó diákoknak, ráépített szakképzések, illetve egészségügyi szakdolgozókat érintıen többletmunka díjazására van lehetıség. Az elsı cél az utánpótlás, illetve a szakképesítések minıségének, számának az emelése szempontjából fontos, a másik cél pedig a már rendszerben dolgozó szakdolgozók bérének a kompenzálására szolgálnak. Itt közel 190 szakdolgozót fog érinteni egy 15 ezer forintos többletmunkáért adható béremelés. A pályázatban bizonyos pontosítások még hátra vannak, hiszen a szakképzésekkel kapcsolatosan a képzési terveket még el kell készíteni, hogy milyen képzések indulnak, milyen hosszúságúak lesznek, így emiatt a költségek is változhatnak némileg. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 208/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatot nyújtson be a Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében címő TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú pályázati kiírásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára címő TÁMOP-6.2.4/A/11/1 kódszámú pályázati kiírásra. Tárgy: A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet finanszírozási szerzıdésének módosításához szükséges fenntartó jóváhagyás Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Vannak operatív feladatok, mint pl. amikor az OEP-pel kell egy szerzıdést megkötnie a szakorvosnak, és ehhez elvileg a közgyőlés jóváhagyása szükséges. Az elıterjesztés szerint ezt a hatáskört a polgármesterre ruházná át a közgyőlés. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 5

6 209/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet vonatkozásában felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 30. (4) bekezdésében meghatározott fenntartó általi jóváhagyásra. Határidı: december 31. Dr. Kerekes Attila: Tájékoztatta dr. Becsei László fıigazgató fıorvost, hogy a kórház felügyelıbizottságának ülésére április 18-án órakor kerülne sor, amennyiben ez az idıpont megfelelı. Tárgy: A helyi kitüntetésekrıl szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. A jogalkotó eredeti szándéka az volt, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik kiesnek az önkormányzati állami szektorból és vállalkozók lettek, azok is kapják meg a 25., 30. év után járó elismerést. Erre hozták létre a hőségdíj kitüntetést. Nem akartak ebbıl kizárni senkit, azonban ez elıállt, így ezt a problémát küszöbölné ki a módosítást. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a közgyőlés a rendeletet a mellékelt rendelettervezet szerint alkossa meg. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 210/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Lakásügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a rendeletet a mellékelt rendelettervezet szerint szíveskedjen megalkotni. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 6

7 - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 211/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodásnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által 6/2012. (II. 16.) sz. KTT. határozattal elfogadott módosítását, valamint a megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által beadandó pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Szabóné Kocziha Tünde: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az elıterjesztés szerint 15 évig nem lehet kivonni az épületet a szociális gondozás alól. A bizottságon elhangzott, hogy ez hosszú idı. Kérdés: nem lehetne-e ezt a 15 éves idıtartamot csökkenteni? Az ügyben 4 igen és 4 tartózkodó szavazat született a pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottság ülésén. A javaslat az volt, hogy a közgyőlés döntsön a kérdésben. Dr. Fábián Ágnes: Véleménye szerint vizsgálják meg a kérdést, és majd a közgyőlésen döntsék el, hogy a 15 év jogos vagy lehet-e csökkenteni. Dr. Kerekes Attila: Van javaslat arra, hogy a 15 év helyett mekkora intervallum szerepeljen? Megnézte valaki, hogy a 15 év nem kötelezı érvényő-e? Dr. Tıgye Ildikó: A kistérségi társulás készítette elı az elıterjesztést. A 15 éven nem tudnak változtatni, mert a pályázati kiírásban feltételként szerepel. A pályázat beadásához szükséges a fenntartó nyilatkozata a 15 éves fenntartói kötelezettségrıl, ennek hiányában nem fogadják be a pályázatot. A pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottság ülésén az okozta a dilemmát, amit a bizottság elnöke kérdésként meg is fogalmazott. Nevezetesen, hogy nem lenne-e célszerőbb egy ingatlanban elhelyezni valamennyi intézményt; nincsenek-e erre vonatkozó tervek? Elmondta a bizottság ülésén, hogy mindig is ez volt a cél, ebbe az irányba szerettek volna elmozdulni egyrészt a racionális mőködtetés miatt is, másrészt az ingatlanok olyan állapotban vannak, amelyek nem felelnek meg a bentlakásos ellátás követelményeinek. A megvalósításra azért nem került eddig sor, mivel jelentıs költséget igényel egy-egy intézmény kialakítása. Egy férıhely kialakítása 6 millió forintba kerül. Folyamatosan arra vártak, hogy mikor írnak ki erre vonatkozóan pályázatot. A jelenlegi pályázat társadalmi vitájában részt vettek, illetve javaslatokat tettek a kiírás módosítására is. A pályázat azért nem 7

8 alkalmas a céljaik megvalósítására, mivel úgy lehetne férıhelyet és infrastruktúrát fejleszteni, hogy meg kellene hagyni a most meglévı telephelyet. Ennek pedig nem igazán van értelme úgy, hogy ezek mellett plusz telephelyet hozzanak létre, még akkor sem, ha ez egy koncentrált telephely lenne. Ez nem költségcsökkentést eredményezett volna, hanem éppen költségnövelést, de lehet, hogy hosszú távon megérte volna. Próbáltak egyeztetést folytatni arra vonatkozóan, lehetséges-e, hogy 2 évig kell ezeket a külsı telephelyeket megtartani? Mert akkor lehet, hogy megérte volna pályázni, de így sem engedték meg a rövid határidıt. A pályázat szerint új telephelyet akkor lehet létrehozni, ha a meglévı telephelyeken csökkentik a túlzsúfoltságot, és onnan néhány embert áthelyeznek. Ez az oka annak, hogy ezen pályázat keretében nem kerül sor az intézmények egy ingatlanban történı elhelyezésére. A telephelyek közül több bentlakásos intézménynek december 31-én lejár a mőködési engedélye. A szociális törvény úgy módosult, hogy december 31-éig még van lehetıség arra, hogy a mőködési engedélyt az engedélyezı hatóság meghosszabbítsa. A város elhelyezési kötelezettsége kb. 100 embert érint, ha az intézmények mőködési engedélye lejár. Nyilván ezért gondolta azt a kistérség, hogy még ez a 10 férıhely fejlesztése is elırelépést jelent. Dr. Kerekes Attila: Mennyi a pályázat önrésze? Dr. Tıgye Ildikó: A pályázathoz nem kell önrész, 100 %-os támogatást lehet nyerni. Herczeg Tamás: Korábban is szerették volna racionalizálni az intézményhálózatot, hogy a nagyon leromlott, kevés fıt ellátó telephelyekrıl csoportosítsák át az ellátottakat úgy, hogy a normatív támogatásnak megfelelı mértéket ki tudják használni azon a telephelyen, ahol több ellátott van. Ezt az irányt támogatja ez a pályázat, hiszen 25 fırıl 35 fıre nı az ott ellátottak létszáma. Nem kell minden bizottságnak azonos véleményen lennie. 15 év múlva is lesznek idıs emberek, 15 év múlva is szükség lesz az idısgondozásra. Nem látja azt, hogy belátható idın belül, rövidtávon lesz olyan pályázati kiírás, amelyik ingyen, 100 %-os támogatási intenzitással egy nagyobb, önálló telephely építését lehetıvé tenné. Racionálisnak és célszerőnek tartja, hogy a pályázaton részt vegyenek és az európai uniós forrást megszerezzék. Dr. Kerekes Attila: Két fontos információ hangzott el: a 15 év elıírás és 100 %-os támogatás nyerhetı, ezért támogatja a határozati javaslatot. A Bankó András utcai épület milyen állapotban van? Dr. Tıgye Ildikó: Rossz állapotban van az épület. Az intézmény 25 férıhelyes. Korábban már készítettek egy elıterjesztést a közgyőlésre egy plusz 25 férıhely fejlesztésére és a meglévı 25 férıhely fejlesztésére vonatkozóan. 350 millió forintos terv készült a fejlesztést illetıen, azonban nagyon soknak találták ezt az összeget. Dr. Kerekes Attila: Ezek szerint ez a pályázat nem ellentétes a korábbi szándékkal, mert a fejlesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban is benne van. Herczeg Tamás: Olyannyira nem ellentétes, hogy azt tervezték, hogy a Hadnagy utcában építenek egy új szociális intézményt. Itt nem ez történik, hanem egy rossz állapotban lévı ingatlant újítanak fel és bıvítik is. 8

9 Dr. Fábián Ágnes: A 15 év nem indokolt, de, ha a pályázati kiírásban ez a feltétel, akkor nem tudnak mit tenni. 100 %-os támogatásért nyilván garanciát kér a pályázat kiírója is. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 212/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárulását adja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által készítendı, a Békéscsaba, Bankó András u. 44. szám alatti (976 hrsz-ú) Idısek Otthona épület átalakítására, bıvítésére vonatkozó pályázatnak a TIOP /1 kódszámú pályázati kiírásra történı benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztés aktiválásához. A Közgyőlés vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a fejlesztendı ingatlant a Kistérségi Társulás rendelkezésére bocsátja bentlakásos intézményként történı mőködtetésre legalább az ingatlanon végzett építési munkák megkezdésétıl számított 15 évig. A Közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást aláírja és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Tárgy: Házi segítségnyújtás biztosítása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. A házi segítségnyújtást a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény el tudja látni. Ha más civil szervezet jelenik meg a színen, az konkurenciát jelentene és bevételkiesést okozhat. Herczeg Tamás: Azokról a civil szervezetekrıl van szó, amelyek nem állami, nem egyházi fenntartásúak. Vannak olyan szervezetek, amelyek nyújtják ezt a szolgáltatást, csak egyházi fenntartásúak. Az egyházi fenntartású szervezeteknél nem kötelezı az önkormányzati együttmőködés, illetve nem kell az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata az ellátás biztosításához. Ezzel a határozati javaslattal a civil szervezetek egy részét korlátozzák az ellátás biztosításában. Nagyon sok olyan szervezetet ismernek, amelyek ezen a területen megjelennek, kontroll nélkül mőködnek, semmilyen felelısségük nincs, és az önkormányzat sem tudja kontrollálni a tevékenységüket. Sok rossz példát tudnak arról, hogy szakmailag nem megfelelıen mőködnek, mégis igénybe veszik az állami normatívát. Ez csökkenti az esélyeit az önkormányzati, kistérségi intézményeknek. Van olyan ellátás, amelyet érdemes civil szervezetre bízni és valószínőleg van olyan is, amelyet nem. A házi segítségnyújtás olyan ellátástípus, amelyrıl úgy gondolják, hogy nem érdemes civil szervezetre bízni. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 9

10 - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 213/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül biztosítja, ezért a személyes gondoskodást nyújtó nem állami fenntartású, házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén biztosító fenntartók részére a finanszírozási rendszerbe történı befogadásához hozzájáruló nyilatkozatot nem ad ki. Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Kerekes Attila: A térítési díjakat nem igazán emelik, az étkezési térítési díjak összege nem változik. A szenvedélybetegek esetében még csökken is a térítési díj összege. A szakosított ellátásnál nı a befizetendı összeg. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 214/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Lakásügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a melléklet szerinti rendelettervezet alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. A bölcsıdéktıl gondozási díjat lehetne kérni. El kell dönteni, hogy akarják-e. A jelképes összeg a költségvetési helyzetet nem javítaná. A Szociálpolitikai Osztály elemzést végzett a térítési díj bevezetését illetıen. A kimutatás szerint lehet, hogy anyagilag hátrányos lenne a díj bevezetése, és ezért arra a 10

11 következtetésre jutottak, hogy nem érdemes térítési díjat kérni a bölcsıdékben. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a közgyőlés az elıterjesztés melléklete szerinti rendelettervezet alapján alkossa meg a módosító rendeletet. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 215/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Lakásügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a melléklet szerinti rendelettervezet alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Pályázat benyújtása Kistérségi Startmunka mintaprogram támogatására Dr. Kerekes Attila: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Vannak olyan közfoglalkoztatottak, akiket kiközvetítettek valahová és annyira megkedvelték, mert jól dolgozott, hogy meg is tartották hosszabb távon is. Dr. Tóth János: A kórházban is elıfordult már, hogy a közfoglalkoztatottként kiközvetített munkaerıt megtartották. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 216/2012. (III. 28.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához a Kistérségi Startmunka mintaprogram pályázat benyújtását 323 fı foglalkoztatására az elıterjesztésben szereplı tartalommal jóváhagyja. Dr. Kerekes Attila: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyrıl külön jegyzıkönyv készült. K.m.f. Dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke 11

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. április 17-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 1/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 8-án (pénteken) 11.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 1/2009. (I. 26.) A Településszerkezeti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben