J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága január 19-i nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Bencze László a Bizottság elnöke, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Nagy János bizottsági tag, Gaál Erika bizottsági tag, Dr. Tája Eleonóra bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Jenei Ivett, az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Szekeres Szabolcs, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ családsegítı szakmai részleg vezetıje, Mészáros Károlyné az Idısek Nappali Intézetének szakmai vezetıje, Rédei József az Emergency Service ügyvezetıje, Simó Gáborné regionális vezetı. Egyéb:-- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság január 19-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartotta nyilvános és rendes valamint ezt követıen zárt ülését. A Bizottság elnöke a Bizottság január hó 19-i nyilvános és rendes ülését megnyitja. Jegyzıkönyv számára Bencze László, mint a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 5 tagú Bizottság 17 óra 15 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes. Bencze László bizottsági elnök a bizottsági ülést megnyitja, és ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Indítványozza, hogy a nyilvános és rendes bizottsági ülés Egyebek napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal, illetve elıterjesztéssel):

2 11./ Tájékoztatás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye jövıbeni mőködtetésének lehetséges alternatíváiról. (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 12./Javaslat az Orvosi Rendelı Intézetben a várótermi információs rendszer kiépítésének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Indítványozza továbbá, hogy a zárt bizottsági ülés Egyebek napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal, illetve elıterjesztéssel): 1./ Javaslat a NÁNA Építész Stúdió Bt. a Pilis, Gólyahír utca 6. sz. alatti új, két gondozási egységes bölcsöde építés Bútorozási tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezési szerzıdés megvitatására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Bencze László bizottsági elnök végezetül, és összefoglaló jelleggel - indítványozza, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága január 19-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét, - az eseti tanácskozási joggal megjelent meghívottakra tekintettel - az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Tájékoztatás a Központi Orvosi Ügyelet évi tevékenységérıl. Közremőködı: Simó Gáborné, Központi Orvosi Ügyelet vezetıje. 2./ Tájékoztatás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye jövıbeni mőködtetésének lehetséges alternatíváiról. (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete valamint szervei évi munkatervének elfogadására, illetve jóváhagyására. 4.2./ Javaslat a évi Közmeghallgatások idıpontjainak meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatát érintı pályázat(ok) intézése eljárás rendjére vonatkozó szabályzat elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2

3 6./ Állásfoglalás Pilis Város Önkormányzatának évi bevételeivel és egyes kiadásainak tervezésével kapcsolatos kérdésekrıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi (ügykezelıi és rendszeresen foglalkoztatott munkavállalói), a Polgármesteri Hivatal által koordinált szakfeladatok alatt mőködı intézmények tevékenységét ellátó közalkalmazottai, valamint az Önkormányzathoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottai részére évben nyújtandó adómentes juttatások és a Cafetéria keret összegének megállapítására (az Egységes Közszolgálati Szabályzathoz kapcsolódó Cafeteria Szabályzat megállapítása és kiadása végett.) 8./ Javaslat a Pilis Város Önkormányzata fenntartásában álló Egészségügyi szakfeladatokat ellátó helyen, a Móricz Zsigmond Közösségi Házban és a Kármán József Városi Könyvtárban dolgozó közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló kollektív szerzıdésének / Közalkalmazotti Szabályzatának felülvizsgálatára, az átdolgozott munkaügyi dokumentum fenntartó részérıl történı jóváhagyására. 9./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. 10./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének kiadására. 11./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi, ún. teljesítmény értékelési rendszere, illetve a évi teljesítményértékelési feladatok meghatározására. 12./ Javaslat az Orvosi Rendelı Intézetben a várótermi információs rendszer kiépítésének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 13./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a NÁNA Építész Stúdió Bt. a Pilis, Gólyahír utca 6. sz. alatti új, két gondozási egységes bölcsöde építés Bútorozási tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezési szerzıdés megvitatására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. 3

4 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bencze László, a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság január hó 19-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése napirendjét elfogadta, amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Tájékoztatás a Központi Orvosi Ügyelet évi tevékenységérıl. Közremőködı: Simó Gáborné, Központi Orvosi Ügyelet vezetıje. 2./ Tájékoztatás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye jövıbeni mőködtetésének lehetséges alternatíváiról. (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete valamint szervei évi munkatervének elfogadására, illetve jóváhagyására. 4.2./ Javaslat a évi Közmeghallgatások idıpontjainak meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatát érintı pályázat(ok) intézése eljárás rendjére vonatkozó szabályzat elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6./ Állásfoglalás Pilis Város Önkormányzatának évi bevételeivel és egyes kiadásainak tervezésével kapcsolatos kérdésekrıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi (ügykezelıi és rendszeresen foglalkoztatott munkavállalói), a Polgármesteri Hivatal által koordinált szakfeladatok alatt mőködı intézmények tevékenységét ellátó közalkalmazottai, valamint az Önkormányzathoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottai részére évben nyújtandó adómentes juttatások és a Cafetéria keret összegének megállapítására (az Egységes Közszolgálati Szabályzathoz kapcsolódó Cafeteria Szabályzat megállapítása és kiadása végett.) 8./ Javaslat a Pilis Város Önkormányzata fenntartásában álló Egészségügyi szakfeladatokat ellátó helyen, a Móricz Zsigmond Közösségi Házban és a Kármán József Városi Könyvtárban dolgozó közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló kollektív 4

5 szerzıdésének / Közalkalmazotti Szabályzatának felülvizsgálatára, az átdolgozott munkaügyi dokumentum fenntartó részérıl történı jóváhagyására. 9./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. 10./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének kiadására. 11./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi, ún. teljesítmény értékelési rendszere, illetve a évi teljesítményértékelési feladatok meghatározására. 12./ Javaslat az Orvosi Rendelı Intézetben a várótermi információs rendszer kiépítésének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 13./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a NÁNA Építész Stúdió Bt. a Pilis, Gólyahír utca 6. sz. alatti új, két gondozási egységes bölcsöde építés Bútorozási tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezési szerzıdés megvitatására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. A Szociális és Egészségügyi Bizottság január 19-i nyilvános és rendes bizottsági ülése: Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont Tájékoztatás a Központi Orvosi Ügyelet évi tevékenységérıl. Közremőködı: Simó Gáborné, Központi Orvosi Ügyelet vezetıje. Bencze László bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolóban 5

6 rögzítésre került, hogy a központi orvosi ügyelet Pilis, Nyáregyháza, Káva, Monorierdı, Bénye települések közigazgatási területére terjed ki. A központi orvosi ügyelet a hatályos jogszabályok szerint munkanap 16 órás (péntek 18 órás), hétvégi-ünnep napokon 24 órás készenléti idıben érhetı el. Az Emergency Service Kft évben az Országos Mentıszolgálattól 91 feladatot vett át, és 17 feladatot adott át. A központi orvosi ügyelet évi tevékenységérıl szóló írásbeli beszámolójában rögzítésre került, hogy a központi orvosi ügyelet feladatait 7 fı állandó orvos, 3 fı beugró orvos, 6 fı nıvér, 5 fı gépkocsivezetı látja el. A gépkocsivezetık és a nıvérek közül 1-1 fı az Emergency Service Kft. fıállású dolgozója, míg a központi orvosi ügyelet feladatait ellátó további orvosok nıvérek megbízási szerzıdéssel, illetve vállalkozói szerzıdéssel kerülnek foglalkoztatásra. A központi orvosi ügyelet évi tevékenységérıl szóló írásbeli beszámolójában rögzítésre került, hogy évben Pilis településen 4106 fı betegellátás mellett, az ügyeleti ellátással kapcsolatosan 3 lakossági bejelentés érkezett. Az írásbeli beszámoló rögzíti, hogy az ügyeleti ellátással kapcsolatosan, a lakosság részérıl tett bejelentések valamennyi esetben kivizsgálásra kerültek. Ezen idıszak alatt 1 fı ápoló viselkedési és szakmai protokoll betartása miatt került elbocsátásra. A bejelentések kivizsgálását követıen megállapítást nyert, hogy a dolgozók részérıl szakmai hiba, illetve hiányosság a betegellátás tekintetében nem történt. A központi orvosi ügyeleti feladatokat ellátó Emergency Service Kft. a feladatellátás szakmai színvonalának fenntartása érdekében az általa foglalkoztatott alkalmazottak részére, minden évben, a szakmai továbbképzést szervez. Az Emergency Service Kft. írásbeli beszámolójában rögzítette, hogy a környékbeli, valamint az országos hivatalos szervekkel (OMSZ, rendırség, tőzoltóság) szorosan együttmőködve, szolgálják a lakosság érdekeit, továbbá a feladatellátás során az Önkormányzattal és az ÁNTSZ-el is együttmőködik. Az Emergency Service Kft. ügyvezetése, az írásbeli beszámolója részeként nem tett javaslatot a felek között fennálló szolgáltatási szerzıdés tartalmi felülvizsgálatára. E helyütt kívánja megjegyezni, hogy a szolgáltató beszerezte a bútorzatot amely 3 év után az önkormányzat tulajdonába kerül. Javasolja a Bizottság tagjai részére, hogy hallgassák meg a jelen lévı Rédei József ügyvezetıt valamint Simó Csilla a központi orvosi ügyelet vezetıjét. Simó Csilla a központi orvosi ügyelet vezetıje: a napirendi ponttal kapcsolatban közli, hogy az ügyelet átköltözött az új orvosi rendelıbe. Meg kívánja említeni, hogy a évben nem zajlott le különösebb jelentıségő esemény az ügyelet életében. Nagyon szép lett az új környezet amely lehetıvé teszi a még magasabb színvonalú beteg ellátását. Jelen pillanatban még egy ellenırzésre várnak az ANTSZ részérıl amely cím változás miatti új engedélykérést jelent. A beteg részérıl is nagyon pozitív volt a vissza jelzés az új környezettel kapcsolatban. A telefonvonal jelenleg átirányítással mőködik az internet azonban tökéletesen mőködik. A betegszámmal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy tételesen került kidolgozásra, hogy az ellátandó települések közül hány beteg került ellátásra. Itt kívánja elmondani, hogy változatlanul nagyon sok a beteg Monorierdırıl mint az elmúlt 5 évben már tapasztalat a tisztelt bizottság. Megállapították, hogy nagyon sok múlik a házi orvoson hiszen abban az 6

7 esetben ha a beteg el tudja érni a házi orvosát akkor nem fogja az ügyeletet hívni. Megállapították, hogy nagyon sok embernek nincs betegbiztosítása ami jelentıs problémát okozott. Sok esetben elıfordult, hogy akkor is az ügyeletet hívta a beteg ha a háziorvosnál éppen sokan voltak és nem volt kedve kivárni a sorát. A beteg ellátása minden esetben megtörténik azonban ha olyan eset fordul elı amikor a rendszeresen szedett gyógyszert kívánja valaki felíratni azt az ügyelet nem teheti meg mert nem jogosult rá. De ilyen esetekben a beteget is tájékoztatják errıl. Monorierdın eléggé úgymond döcög a beteg ellátás is és nem mőködik megfelelıen a háziorvosi ellátás. A betegek nagyon sok esetben a tanácsot nem fogadják el ahhoz ragaszkodnak, hogy az ügyelet orvosa menjen ki és lássa el ıket. Azonban egy járványos idıszakban megfelelı lázcsillapítással meg oldható az ellátás. Nevesítve elmondja, hogy bár nagyon jó a kapcsolat Páczi doktorral Monorierdın ennek ellenére elıfordult, hogy pénteki napon amikor neki nincs rendelési ideje akkor az ügyeletet kéri meg, hogy menjen ki a beteghez és lássa el. Mindezzel addig semmi probléma sincs amíg egy ilyen kiszálláskor elıfordulhat olyan szituáció, hogy baleset történik vagy egy súlyos beteget kellene ellátni akkor arra már nem jut idı. Ilyen jellegő feladat ellátásra a kapacitásuk kevés, hiszen nem arra esküdtek, hogy válogatnak a betegek között azonban ha beérkezik egy sürgısségi hívás akkor azt a beteget látják el elıbb akinek súlyosabb problémái vannak. Bencze László a bizottság elnöke: megjegyezni kívánja, hogy áttanulmányozva a beszámolót megállapította, hogy nagyon jól mőködik az ügyelet dolgozói között a belsı önkontroll és véleménye szerint nagyon pozitív dolog, hogy a rendkívül magas ellátotti szám mellett mindösszesen három panasz érkezett. Véleménye szerint ez az arány még akkor is nagyon pozitív ha elıfordult olyan eset amit nem jelentettek. Simó Csilla a központi orvosi ügyelet vezetıje: felvetésre reagálva közli, hogy csak írásos panaszt tudnak kivizsgálni hiszen csak abban esetben lehet kezdeményezni a vizsgálatot. Természetesen voltak olyan pletykák a Városban amelyek az orvosi ügyelettel kapcsolatosak voltak nevezetesen a nem megfelelı ellátásról de ezekrıl nem érkezett írásos bejelentés. Minden esetben hangsúlyozzák, hogy ha olyan mértékő a panasz amelyet sérelmez illetve nem volt megfelelı az ellátás minden esetben írásban nyújtsa be a panaszos. A maga részérıl annyit tud elmondani, hogy nagyon fontosnak tartják a megfelelı viselkedést amelyet megkövetelnek a kollegáktól az értekezleteken is valamennyi kollega figyelme felhívásra került ezzel kapcsolatban. Az ügyelet valamennyi dolgozója tisztában van azzal, hogy a betegek nagyon sokszor türelmetlenek azonban minden esetben el kell látni hiszen ı beteg és rá van szorulva az orvosra. Semmi esetben nem megengedett az orvos részérıl, hogy a beteggel szemben megemelje a hangját illetve káromkodjon. A minap fordult elı egy eset ami majdnem tetlegességgel zárult majdnem megverte a nıvért egy türelmetlen beteg. A telefonvonal természetesen rögzít minden beszélgetést ezáltal ellenırizni lehet minden bejelentést. A szakmai protokoll betartása minden esetben kötelezı amelyeket be kell tartani. A munka köri elıírásokat is nagyon komolyan kell venni és be is tartani hiszen abban az esetben ha bebizonyosodik a szakmai tévedés abban az esetben megtörténik a felelısségre vonás is. Amennyiben elıfordul írásos panasz az minden esetben kivizsgálásra kerül. Szabó Márton polgármester: az elhangzottak alapján azzal a kérdéssel fordul az ügyelet vezetıje felé, hogy található e kamera az ügyeleti ellátó helyiségben? 7

8 Simó Csilla a központi orvosi ügyelet vezetıje: kérdésre válaszolva elıadja, hogy nincs a kamera az ellátó helyiségben. Szabó Márton polgármester: el kívánja mondani, hogy a bejárati ajtón az üvegezés arra a célra szolgál, hogy az ügyeletben lévı nıvér ki tud nézni és meg tudja állapítani, hogy ki az aki az ellátást kéri illetve ki az aki ott áll az ajtóban. Érdekességképpen elmondja, hogy minap este meglátogatta az orvosi ügyeletet és a nıvér nem nézett ki az ajtón rögtön beengedte. Véleménye szerint erre figyelni kell és ezáltal el lehet kerülni nagyon sok problémát. Benzce László a bizottsági elnök Megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirend pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl elfogadja a beszámolóban foglaltakt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 78/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u. 22.) ügyvezetıje, Rédei József, valamint Simó Gáborné ügyeletvezetı által készített, a pilisi telephellyel mőködı, összevont Központi Orvosi Ügyelet évi tevékenységérıl szóló írásbeli beszámoló, tájékoztató anyagát. Felelıs: Bence László, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye jövıbeni mőködtetésének lehetséges alternatíváiról. (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményének a munkájáról és annak értékelésérıl kaphatnak információt a T. bizottsági tagok. Bemutatásra kerül a létszám és a hozzá kapcsolódó feladat ellátás illetve azon probléma körök amelyek feltétlenül megoldásra várnak. Ispány János úr vázolta azon lehetıségeket is amelyek lehetıvé teszik a késıbbiekben ezen probléma körök megoldását is. Az idısek nappali ellátása területén tapasztalható nagyobb probléma. Megállapítható, hogy az ellátotti létszám növelése 8

9 elengedhetetlen annak érdekében, hogy jobban finanszírozható legyen ezen ellátási forma. A házi segítségnyújtás terén is szükség lenne további létszám emelésére. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában annyit kíván elmondani, hogy a település lakossági számának függvénye a finanszírozás ennek értelmében a rendelkezésre álló szakemberek számát nem lehet növelni. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban közli, hogy úgymond a szociális háló rendszert aktívan kellene mőködtetni annak érdekében, hogy az idısek nappali ellátási rendszerét ki kellene terjeszteni és növelni kell az ellátottak számát. Itt kívánja megjegyezni, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a normatíva lemondásokra illetve igénybevételre. Az ellátotti létszám csökkenése miatt többet kell az önkormányzatnak finanszírozni. Mészáros Károlyné szakmai vezetı: az elhangzottakkal kapcsolatban közli, hogy jelenleg 14 fı a létszám az étkezık száma hozzávetılegesen 70 fı amelybıl a szociális étkezı. A házi gondozás jelenlegi létszáma 20 fı ebben a tekintetben megemelkedett a normatíva. Sajnos nagyon negatív tapasztalata van a fizetéssel kapcsolatban hiszen sokszor elıfordul, hogy nem fizetik ki az étkezési díjat. Elıfordult már most, hogy valakinek Ft-os tartozása van már felhalmozva. Ezekben az esetben szankciókat kell alkalmaznia hiszen akkor senki sem fizetne. Dr. Csiki Gábor jegyzı: az elhangzottakra figyelemmel közli, hogy az új ellátási szerzıdésben ki van dolgozva az azonnali hatályú felmondás annak érdekében, hogy az ilyen jellegő helyzetek ne forduljanak elı. Mészáros Károlyné szakmai vezetı: az elhangzottak alapján közli, hogy a házi gondozás terén vannak olyan emberek akikkel egyáltalán nem lehet kommunikálni. Van egy ellátott akit a jelen levı Szociális Iroda vezetıje is nagyon jól ismer, ezen ellátott dögnek nevezete a kollegáit. İ egyáltalán nem fizet semmi módon nem lehet rá hatni sajnos több esetben már öngyilkosságot is követett el. Szabó Márton polgármester: nyomatékosan felhívja a szakmai vezetı figyelmét arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ellátotti létszám növekedjen. Szekeres Szabolcs családsegítı szakmai részleg vezetı: a naprendi ponthoz kapcsolódóan el kívánja mondani, hogy áttanulmányozva a javaslatot látta, hogy a családsegítı részleg is segítsen be az idısek ellátásában. İ személyesen részt is vett ezen munkában és tapasztalta, hogy ezen idıs emberek nagyon szegény körülmények között élnek nekik még az 50 Ft többlet kiadás is nagyon soknak számít és nem tudják kifizetni. Az ı részükre megfelelı lenne az idısek nappali ellátásban részvétel hiszen nagyon sokszor fáznak otthon és nincs tüzelıjük sem és ami a legnagyobb probléma, hogy társaságuk sincsen teljesen egyedül vannak. İ maga is minden esetben ajánlja az idısek részére ezen lehetıségeket. Sajnos többen elmondták, hogy az ott jelen lévık személyével van problémájuk akik ott megfordulnak nem kívánják olyan emberekkel eltölteni az idejüket akik nem megfelelı társaság a részükre. Szabó Márton polgármester: megjegyzi, hogy személyes tapasztalat az ügyfélfogadási idejében mennyi sok idıs ember keresi fel ilyen jellegő problémával. Úgy gondolja, hogy kecsegtetı egy idıs egyedül álló ember részére napi 50 Ft értékben egy három fogásos ebéd. 9

10 Mészáros Károlyné szakmai vezetı: elmondja, hogy több esetben bement egy nyugdíjas korú aki tájékozódni akart de amikor meglátta az ott jelen lévı személyeket meg gondolta magát a sok dementált láttán. Nagyon sok a dementáltak létszáma itt jegyzi meg, hogy az ı személyükre nagyobb a normatíva. Több esetben egyre gyakrabban keresik meg hajléktalanok fürödni illetve étkezést is kérnek. A házi gondozás terén nagyon nehéz körülmények között dolgoznak a kolleganıi hiszen a külterületen nagyon sok az ellátott. Szabó Márton polgármester: természetesen minden embert segíteni kell aki ellátásért fordul és úgy gondolja, hogy ez a városban meg is történik ellentétben azzal, hogy a Családsegítı egy dolgozója azt írta a sajtóban, hogy a városban egyáltalán nincs szociális ellátás emberek fagynak halálra egyáltalán nincsenek ellátva azok a rászorulók akiknek szükségük lenne rá. A cikk nélkülöz minden valóságtartalmat. Mészáros Károlyné szakmai vezetı: az elhangzott véleményre reagálva közli, hogy a városban véleménye szerint nagyon jó szinten van a szociális ellátás. Az ember aki megfagyott az nem azért fagyott meg mert nem volt ellátva. Több esetben keresték meg ıt azonban vissza utasított minden fajta segítséget. Be sem engedett senkit a lakásába kommunikációra sem volt hajlandó. Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az adatok pontosságára figyelemmel az az illetı aki elhalálozott nem megfagyott hanem rosszul lett és nem volt egyedül hanem a fiával élt közös háztartásban továbbá nem volt rászoruló tekintettel arra, hogy a nyugellátása meghaladta a Ft-ot. Mészáros Károlyné szakmai vezetı: végezetül meg kívánja jegyezni, hogy a családsegítı szolgálat munkatársaival rendkívül jól együtt tudnak dolgozni. Dr. Csiki Gábor jegyzı: az elhangzottak alapján javasolja a Bizottság részére, hogy fogadja el az elıterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a május havi nyilvános és rendes ülésén térje vissza ismételten a létszám alakulásának vizsgálata végett. Bencze László bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, az elhangzott hozzászólásokat, és véleményeket. Egyúttal jelzi, hogy a maga részérıl elfogadja az összeállított írásbeli szakmai javaslat anyagát. Kéri a Bizottság tagjai, hogy aki a tárgyalandó napirendi pont kapcsán egyetért az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 79/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága elfogadja a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének a pilisi tagintézmény jövıbeni mőködtetése lehetséges alternatíváiról szóló indítványában, javaslatában foglalt rész célokat és eszközöket, - az alábbi kiegészítéssel: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága felkéri elnöke útján Pilis Város Jegyzıjét, hogy az intézmény pilisi tagintézménye év április havi ellátotti létszám(ok) alakulásának vizsgálatát (szakfeladatonként), a Szociális és 10

11 Egészségügyi Bizottság május havi ülése napirendjére vegye fel és vitassa meg, - érdemben további intézkedések meghozatala végett. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 25/2008. (X.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Bencze László bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a rendelkezésre állási támogatást január 01-tıl a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel, a bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival, az ellátásra való jogosultságot továbbra is a települési önkormányzat állapítja meg szociális rászorultság alapján. A bérpótló juttatásban részesülı személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles a munkaügyi központ kirendeltségével együttmőködni, az iskolai végzettségétıl és szakképzettségétıl függetlenül a Munkaügyi Kirendeltség által felajánlott munkát elfogadni. A bérpótló juttatást az Önkormányzat évente köteles felülvizsgálni, a jogosult a továbbfolyósítás feltételeként a felülvizsgálatot megelızı egy éven belül, legalább 30 munkavégzést köteles igazolni. Az Szt. módosítása a jogosultsági feltételek új elemeként építette be, hogy a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, az önkormányzati rendeletben megállapított feltételeket teljesítse. A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálati feltételei nem változtak, azonban megszőnik az a lehetıség, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a bérpótló juttatásra való jogosultságot és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való részvételt válassza. Az aktív korúak ellátására jogosultak körén belül a rendelkezésre állási támogatásban részesülı személyek közfoglalkozatása vonatkoztatásában problémaként jelentkezett, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet nem rögzítette azon esetet, amikor az aktív korúak ellátására jogosult személy egészségi vagy mentális állapotára tekintettel az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult lehet. A rendelet-tervezet lehetıséget ad az említett esetekben a rendszeres szociális segély megállapítására, anyagi és eljárási rendelkezések rögzítésére. A január 01. napjával hatályba lépı módosító rendelkezése értelmében az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, amely ápolási díj módosított összegét az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletében átvezetni szükséges. 11

12 2009. október havi ülésen lehetıségként felmerült az átmeneti (pénzbeli) segélyek természetbeni juttatása, pontosabban szociális utalvány formájában történı nyújtásának lehetısége. Ezen támogatási forma bevezetésével az ügyfél részére átmeneti segélyként kapott készpénz, az eredeti célhoz kapcsolható, célirányos felhasználásának utalvány formájában történı kifizetés lenne. Fentiek függvényében a támogatottak a megítélt támogatás összegét, készpénzt helyettesítı utalvány (szociális utalvány) formájában kapnák meg. Az utalvány fizetési eszközként, névértékben lenne felhasználható, azaz ugyanakkora összeg állna az ügyfél rendelkezésére, mintha készpénz formájában történne a folyósítás. Az utalvány külsı megjelenésében is egyértelmően mutatná, annak felhasználhatósági helyét, azaz irányított költési célját. Pilis Város Önkormányzata évben határozatlan idejő szolgáltatási szerzıdést kötött a Le Chéque Déjeuner Kft.-vel (1074 Budapest, Rákóczi u.70.) az általa forgalmazott un. készpénz-helyettesítı eszközök, utalványok vásárlására. A megvásárolt utalványok ezidáig kizárólag a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére kerültek kiosztásra és felhasználásra. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendeletet is érintı lényeges központi jogszabályváltozás az idei év folyamán nem történt, ugyanakkor az ellátások felülvizsgálatakor megállapításra került, hogy a jelenleg hatályban lévı szociális rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes anyagi jogszabályai pontatlanok voltak, - ezért a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendeleti szabályozás külön-külön került kialakításra. Az e tárgyú önkormányzati rendeleti szabályozás elızményének tekinthetı a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményénél a Társulás által felkért belsı ellenırzés által év nyarán lefolytatott belsı ellenırzés részeként eszközölt szakmai megállapítások, valamint az Intézmény vezetıje, illetve Idısgondozási Szakmai Csoport vezetıje által adott egyes tájékoztatások (amelyek a Polgármesteri Hivatalnál megtalálhatóak). A belsı ellenıri jelentés, valamint az adott válaszokra megállapítást nyert, hogy az Intézmény pilisi tagintézményén belül egyrészrıl nem teljeskörően megoldott (szakmailag nem tisztázott) az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások kérelmeinek átvételével, ezen ügyek kettıs kezelésével (POHI, CSSK INO), valamint a kérelemnek helyt adó döntés meghozatala estén az ügynek hatósági határozat formájában történı lezárásával, vagy Fontos elem, hogy a rendelet-tervezet tovább pontosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körét, pontosítja a különbözı alapszolgáltatás fogalom-használatát, illetve újra rögzíti valamennyi alapellátás benyújtásának helye, a feladat koordinálója a jövıre nézve a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye lenne. A temetési segély tekintetében annyit kíván elmondani, hogy jelenleg az elismert köztemetés 10 %-át viseli az Önkormányzat abban az esetben ha annak helyet adó döntés van. Javasolja, hogy minimálisan legalább 30 %-os emelés kerüljön megállapításra tekintettel arra, hogy a jelenlegi Ft-os összeg nagyon csekély. Továbbá az aktív korúak ellátása tekintetében bevezetésre kerül a Tiszta udvar rendes ház elem. Jenei Ivett Szociális Iroda vezetı: az elhangzottakat annyiban kívánja kiegészíteni, hogy kialakításra került egy olyan kategória akik mentesülnének a munkavégzés alól rendszeres szociális segélyre lennének jogosultak egységszámítás alapján. 12

13 Szabó Márton polgármester: az elhangzottak alapján úgy gondolja, hogy a minimum temetési költség 30 %-a megfelelı hiszen tapasztalja maga is ügyfélszolgálati napokon mennyire kevés ez az összeg. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a személyes gondoskodással kapcsolatban közli, hogy a rendelet alkotási javaslat részeként minden ellátási forma esetében a kérelem benyújtásának a helyszíne az intézmény legyen. Mészáros Károlyné szakmai vezetı: az elhangzottakkal kapcsolatban közli azon véleményét, hogy nagyon sok módszertani jogszabály változott meg. Úgy gondolja, hogy ha mindenkinél környezettanulmányt kell elvégeznie abban az esetben neki nem lesz semmi ideje és az így felgyülemlett irat mennyiséget sem tudja hová tenni ügyfelenként kartonozva. Sem helye sem kapacitása nincs. Bencze László bizottsági elnök: a magánvéleménye az, hogy a törvényeket be kell tartani és be kell tartatni. Mindenkire vonatkozik a maga részérıl nagyon jó ötletnek tartja a Tiszta udvar rendes ház funkciót. Dr. Tája Eleonóra bizottsági tag: fel kívánja vetni, hogy miért pont a Le Chéque Déjeuner Kft.-vel történt szerzıdés kötés, más cég nem tudta volna esetlegesen olcsóbban megoldani? Dr. Csiki Gábor jegyzı: kérdésre válaszolva közli, hogy más cég nem rendelkezik a szükséges engedéllyel. Dr. Tája Eleonóra bizottsági tag: véleménye szerint nagyon szimpatikus ezen kezdeményezés hiszen nyomon lehet követni mindes csekket a sorszám alapján. Nagy János bizottsági tag: közli azon véleményét mely szerint nem biztos, hogy a patikusnak is megéri ezen rendszert használni. Úgy gondolja, hogy az érintett mehetne a határozattal együtt és úgy kellene megkapnia a gyógyszert és nem kell csekket bevonni a rendszerbe. Bencze László bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, a napirendi pont keretein belül a Bizottság tagjai által tett kiegészítéseket, és hozzászólásokat. Jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl a Bizottság, és a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a rendelet tervezetét. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 80/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - megalkotásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló /2011. ( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. 13

14 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 81/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - megalkotásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló /2011. ( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 4.1/ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete valamint szervei évi munkatervének elfogadására, illetve jóváhagyására. 4.2./ Javaslat a évi Közmeghallgatások idıpontjainak meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont részeként közli a Bizottság tagjaival, hogy a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV. 14.) sz. önkormányzati rendelete 21. (1) bekezdése értelmében a képviselı-testület éves munkatervét a jegyzı állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a Képviselı-testület elé, ezt megelızıen gondoskodik arról, hogy a képviselı-testület és a bizottságok munkaterv tervezetei között összhang legyen. A munkatervtıl a Képviselıtestület eltérhet. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban közli, hogy a munkatervbe beépítésre kerültek az ágazati szabályozási mutatók amely alapján megállapításra kerülnek a napirendi pontok. Nagy János bizottsági tag: a munkatervvel kapcsolatban annyit kíván megjegyezni, hogy a szakbizottság minden ülés elıtt hatósági ügyeket tárgyal meg és azt követıen tarja a Bizottság a nyilvános és rendes ülését. Véleménye szerint ezt kettı bizottsági ülésnek kellene venni hiszen önkormányzati ügyeket tárgyal meg. Dr. Csiki Gábor jegyzı: felvetésre reagálva közli, hogy hivatalos formában egy ülésnek számít azonban kettı jelenléti ívet kellene vezetni. De amennyiben a bizottság tagjai kérik fel lesz tüntetve, hogy az Önkormányzati hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja. Bencze László bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért az elhangzottakkal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a 14

15 Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásbeli elıterjesztés határozati javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 82/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - saját hatáskörben - úgy dönt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság évi mőködésével összefüggésben a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészített - a határozat mellékletét képezı - munkatervet a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.) 12. -a valamint Pilis Város Önkormányzatának a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 83/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága a Képviselı-testület évi közmeghallgatása idıpontjaira vonatkozó javaslat vizsgálata kivételével külön kikötés megtétele nélkül a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a Képviselı-testülete évi munkatervének-tervezetét. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 84/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat évben, az alábbi idıpontokban tartsa meg közmeghallgatásait. 1./ Az elsı közmeghallgatás idıpontja: június 30. (csütörtök) óra. Az elsı közmeghallgatás helyszíne: Pilis Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem. 2./ A második közmeghallgatás idıpontja: november 24. (csütörtök) óra. A második közmeghallgatás helyszíne: Pilis Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának tárgyalására. 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatát érintı pályázat(ok) intézése eljárás rendjére vonatkozó szabályzat elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 15

16 Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a tervezett Szabályzat, illetve szabályozás, az alábbi fı elemekbıl áll: A Szabályzat célja, valamennyi területre kiterjedıen rögzíti a Szabályzat kiadásával elérendı szervezeti célokat, eredményeket. A Szabályzat hatálya teljeskörően lefedi valamennyi, Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett intézmények, továbbá a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtható pályázati formákat, ezen pályázati formák sajátosságait. A Szabályzat 3./ pontja folyamat menedzsment szemlélettel rögzíti általában egy-egy pályázat figyelésével, elıkészítésével, bonyolításával, a nyertes, megvalósított pályázat esetén, annak utó monitoringozásával összefüggı folyamat leírást, valamint pontosan meghatározza a pályázatok intézése, bonyolítása körében egy-egy közbensı résztevékenységi kör, részfeladat ellátójának megnevezését. A Szabályzat 4./ pontja a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéhez illesztetten rögzíti (az OTP HP. Kft., a közbeszerzési tanácsadó, a könyvvizsgáló, valamennyi intézmény vezetıje, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetése részére, tájékoztatási és informatív céllal) hogy az adott pályázati témakört a Polgármesteri Hivatal, mely szervezeti egysége intézi, I. ütemben vizsgálja meg, készíti elı elvi, ezt követıen végleges döntéshozatalra. A Szabályzat 4./ pontja szabályozza továbbá, a jövıre nézve egzakt jelleggel: a./ a Polgármesteri Hivatal jegyzıjének a pályázatokkal összefüggı feladat és hatáskörét, b./ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Irodájának különös feladat és határkörét, c./ a Polgármesteri Hivatal további szervezeti egységeinek feladat és hatáskörét, d./ a Projekt team feladat és hatáskörét, feladat ellátásának rendjét, e./ a projekt menedzser feladat és hatáskörét, - a pályázat elıkészítése, véglegesítése és benyújtásával, - a nyertes pályázat lebonyolításával, - a nyertes pályázat utógondozásával, utó monitoringozásával kapcsolatban. A Szabályzat 5./ pontja fogalmazza és határozza meg a Polgármesteri Hivatal jegyzıjének a pályázatok intézésével kapcsolatos egyéb feladat és határkörét, továbbá a Polgármesteri Iroda által a jelenlegi állapotra felveendı és a jövıre benyújtandó pályázati alapbázis vezetésére vonatkozó eljárási rendelkezéseket, továbbá a Polgármesteri Hivatal valamennyi irodavezetıjének a pályázatokkal összefüggı, munkafolyamatba épített ellenırzési, egyezetési, együttmőködési tevékenységeit. A Szabályzat 6./ pontja különös rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzati intézmények vezetıi, továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, illetve a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetése által saját költségvetésük terhére, az intézmény mőködtetése (cél) 16

17 veszélyeztetése nélkül, az intézmény dologi költségvetési kiadási költségvetési elıirányzat terhére összeállítandó, benyújtandó és megvalósítandó pályázatokkal kapcsolatban. Végezetül a Szabályzat utolsó pontja tudomásul vételi és egyetértési záradékot fogalmaz meg és tartalmaz a pályázatok jövıbeni intézése rendjével összefüggésben, az alábbi (jogi, természetes) személyek részérıl: a.) OTP Hungaro Projekt Korlátolt Felelısségő Társaság, b.) TOPIL Betési Társaság, c.) I.K.SZ. 98. Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetése irányából. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János bizottsági tag 18 óra 50 perckor ideiglenes jelleggel elhagyja a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos termet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 4 fıvel határozatképes tovább folytatja a munkát. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponthoz kapcsolódóan annyit kíván kiegészítésként tenni, hogy ig kell az Óvodai intézmény tekintetében az utógondozást elvégezni figyelemmel kell kísérni az adott vállalásokat. Bencze László bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont keretein belül tett részletes, teljeskörő tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl elfogadja és támogatja az írásbeli elıterjesztésben foglaltakat. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak érdemi kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi pont anyagával kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásbeli határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 85/2011. (I.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzatot érintı pályázat(ok) intézése eljárásrendjérıl szóló Szabályzat kiadását, és hatályba léptetését, február 15-i hatállyal. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának tárgyalására 6./ Napirendi pont: Állásfoglalás Pilis Város Önkormányzatának évi bevételeivel és egyes kiadásainak tervezésével kapcsolatos kérdésekrıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, szempontjait. 17

18 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János bizottsági tag 18 óra 55 perckor visszatért a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos terembe. A Bizottság 5 fıvel határozatképes tovább folytatja a munkát. Szabó Márton polgármester: Ismerteti a Bizottság tagjaival, hogy a mőködési bevétek tekintetében az alábbiak állapíthatóak meg. Az intézményi mőködési bevételek költségvetési fejezetéhez kapcsolódóan az elızetes számítások szerint az Önkormányzat évben várhatóan e Ft összegő bevétellel számolhat, kamat bevételként, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kötvény számláján december 31.-én már lekötött betét nincs, - így már csak a szennyvíz és vízberuházás érdekeltségi egység zárolt számláin elkülönített összegek után járó kamat bevételével számolhat a Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal részérıl indítványozza, hogy az Önkormányzat testületi szerve a közterület foglaláshoz kapcsolódó területhasználati díjak mértékét, - a évben ténylegesen realizált mértékhez illessze, mivel a Képviselı-testület a közterület-használati díjak mértékét, több mint 3 év óta nem emelte meg. A évben realizált közterülethasználatból befolyó díj mértéke cca. 250 e Ft összeget tett ki. Az étkezési térítési díjak összbevétele tekintetében a Polgármesteri Hivatal figyelembe vette a térítési díjak tervezésénél a január 01. napján érvényben lévı térítési díjakat, valamint annak tényét, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási-nevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatása alapján tovább emelkedik az étkezést igénybevevık, ellátást kérık száma. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bérleti díjak, az egészségügyi üzemeltetési hozzájárulás, valamint az egyéb intézményi bevételek mértéke tekintetében, a évi eredeti költségvetési tervhez közelítı terv adatokkal számolt, mivel annak területén évben az egészségügyi szolgáltatási díjak kis mértékő (20 %) emelése kivételével jelentıs mértékő változástatásra okot adó esemény és körülmény nem merült fel. Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei fejezet cím alatt a Polgármesteri Hivatal áttekintette az egyes adónemekbıl várhatóan befolyó adóbevételeket. Az írásbeli elıterjesztés mellékletében rögzítettek szerint is, a Polgármesteri Hivatal javasolja a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált, befolyó bevétel 95 %-ával egyenértékő e Ft elıirányzat tervezését, - figyelemmel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság évben is jelentıs számú ügyféltıl hajtott be eredményesen kommunális adóhátralékot évekre vetítetten. Az iparőzési adónem tekintetében, a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a múlt év eredeti elıirányzatával megegyezı mértékben e Ft összegő bevétellel számol, - figyelembe véve a év realizált bevételt, valamint a év ıszén, jogalap nélkül, az egyes vállalkozások részérıl túlzott mértékben eszközölt iparőzési adó feltöltések után, év tavaszán várható jelentıs mértékő kifizetésekre. A Polgármesteri Hivatal áttekintette Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a talajterhelési díjról szóló 24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló 46/2009. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelete elfogadásából és kihirdetésébıl adódó jogkövetkezményeket. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület a talajterhelési díj fizetése tekintetében a Ttd. 5. -a és 6. -a alatt szabályozott ún. díjmentességben és díjkedvezményben részesülık körét nem szőkítette, ennek következményeként a talajterhelési díj adónem tekintetében a múlt évben 18

19 ténylegesen realizált e Ft összegő bevételhez hasonlóan, a Polgármesteri Hivatal e Ft összegő bevétellel tervezett. A Polgármesteri Hivatal részérıl javasolja az idegenforgalmi adó tekintetében eredeti elıirányzat létesítését, - a múlt évi elfogadott, eredeti költségvetési rendelet szerinti 150 e Ft összegben. Az átengedett központi adók tekintetében, a központi költségvetésbıl biztosított személyi jövedelemadó mértéke évben (2010. évhez képest) e Ft-tal növekedett. A normatív alapon nyújtott Szja 8 %-a e Ft összeget tesz ki. Az Szja jövedelemkülönbség mérséklése jogcímén nyújtott Szja. mértéke e Ft összegő. Pilis Város Önkormányzata évben a helyi önkormányzatokat megilletı személyi jövedelemadóból várhatóan összesen: e Ft. összegben részesül. A Polgármesteri Hivatal a gépjármő adó tekintetében, - a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint: a évre elfogadott eredeti költségvetési bevételi elıirányzathoz ( e Ft) képest e Ft összeggel magasabb mértékben, e Ft bevétellel számol. A gépjármő adó viszonylatában a Gjt., illetve az Art évi módosításai szerint - az önkormányzati adóhatóságok részérıl a behajtás, végrehajtás területén megszerzett gyakorlati tapasztalatok, pontosabb tervezést tesznek lehetıvé. Az átengedett központi adók tekintetében még figyelembe vehetı, egyéb központi adóbevételek, pótlékok, bírságok tekintetében a Polgármesteri Hivatal nagyságrendileg évre vonatkozólag elfogadott költségvetési bevételhez közelítı értékkel számolt (a lakbér jogcímen realizálható bevételek jelentıs mértékő csökkenésére figyelemmel). (Az elıirányzat értéke együttesen, éves szinten: e Ft). A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, a költségvetési támogatások fejezethez kapcsolódóan jelentıs mértékben változik az Önkormányzat évre vonatkozó költségvetési támogatása. A település döntı részt állandó lakosság száma után számított normatív hozzájárulások, mintegy e Ft összeggel emelkednek. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre a központi számítás alapján kalkulált, az Önkormányzat tárgyévi szociális kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás pontos összege, - amely évben e Ft összeget tett ki. Mintegy e Ft összeggel mérséklıdik az óvodai neveléshez nyújtandó normatív támogatás (fajlagos normatív állami támogatás mértékének változatlanul hagyása mellett), - mivel a október 01-jén eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint az Óvodai Intézményben ellátott gyermekek létszáma 411 fırıl 402 fıre csökkent. Az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó normatíva (2010. évhez képest), évre vonatkozólag, több mint e Ft összeggel mérséklıdött, tekintettel arra, hogy a október 01-jén eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül oktatott gyermekek létszáma 923 fırıl 875 fıre csökkent. Az oktatási normatíva igénylésének alapja és eljárás rendje jelentısen tovább bonyolódott, - mivel immár hat évfolyamra vetítve van külön normatíva megállapítva, két költségvetési törvény (2010., 2011.) hatálya alá tartozóan. 19

20 Nem ugyanazon jogcímre vonatkoztatva, - de a közoktatási kiegészítı hozzájárulások mintegy e Ft összeggel emelkedtek, illetve ezen belül meghatározott új normatív hozzájárulás van az oktatás-informatikai fejlesztése támogatására (1.501 e Ft). Külön jogcímen önálló normatívaként jelentkezik a kedvezményes intézményi étkeztetés, amelynek nagyságrendje a évben e Ft. A költségvetési törvény végrehajtásaként, a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta az Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalát, hogy a kisebbségi önkormányzatok normatív alapú támogatása évtıl kezdıdıen megszőnt, - ezáltal a két települési kisebbségi önkormányzat feladat alapú támogatásban részesülhet, a már benyújtott két pályázat elbírálása alapján. Az ún. feladat alapú pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása a MÁK keretein belül folyamatban van. Ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében a közfoglalkoztatás állami támogatása, valamint az egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésére kapott hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal által készített és összeállított évi Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került betervezésre. Az Önkormányzat költségvetési bevételi oldalán, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal részérıl a telekértékesítés elıirányzatát e Ft összegben javasoljuk meghatározni (a évre vonatkozó költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint), figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által évben két alkalommal is realizált hirdetmény, közzététel, tájékoztatás (2010. május hónap, október hónap) ellenére, - magánszemély irányában, értékesítésre (egy jogügylet kivételével) nem került sor. Szintén, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek között került számbavételre a szennyvíz és viziközmő beruházások kapcsán befizetett és befizetendı lakástakarék pénztári megtakarítások évben lejáró összege e Ft. A mőködési célú, véglegesen átvett pénzeszközök között tervezett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az Önkormányzat által átvett egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan várható, véglegesen átveendı pénzeszközök nagyságrendje e Ft, míg a Munkaerıpiaci Alaptól (közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan) véglegesen átveendı pénzeszköz nagyságrendje várhatóan e Ft, - amely tervezett bevételi fıösszeg a Polgármesteri Hivatal által elıkészített évi Közfoglalkoztatási Terv szakmai anyaga alapján került tervezésre. Nagy János bizottsági tag: a napirendi ponthoz kapcsolódóan közli, hogy az iskolai normatív támogatás terén nagy hiányt okoz azon gyermekek hiánya akiket elvisznek a városból másik intézménybe. Úgy értesült róla, hogy közel 100 gyermeket visznek el a szülık más városokba. A lakosság részérıl többször jelezték neki személyesen, hogy az oktatás színvonalát kifogásolják. Szabó Márton polgármester: felvetésre reagálva közli, hogy sajnos kevés a gyerek létszám. Úgy véli, hogy az iskola színvonala nagyon jó hiszen számos újítás, felújítás történt kialakításra került az informatikai terem is valamint a Szabadság téren jelentıs átalakítások, 20

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr.

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr. Közgyőlési jegyzıkönyv amely készült az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 2010. május 20-án tartott éves rendes közgyőlésérıl, és megismételt közgyőlésérıl. Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. február 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Dr Almássy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 22-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2005. október 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Baukó József, Belleli

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben