a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához"

Átírás

1 Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa február 27-én, órakor a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Az ülésen készült határozatok száma és tárgya: 4/2014. (II. 27.) TH. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához 5/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 6/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzeteinek és az általános felvételi idıpontnak, a felvétel módjának meghatározása 7/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 8/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyitvatartási idejének megállapítása 9/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás évi költségvetésének módosítása 10/2014. (II. 27.) TH. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához 11/2014. (II. 27.) TH. A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke április 1-tıl 12/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Közbeszerzési Szabályzatának meghatározása

2 JEGYZİKÖNYV Készült: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa február 27-én órakor, a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Basky András elnök Juhász Gyula alelnök Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag Sebık Márta Tanács Tag Majoros István Tanács Tag Makainé Antal Anikó Tanács Tag Belusz László Tanács Tag Kollár László Tanács Tag Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Egyéb meghívottak: Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fı Tanács Tagból Lajosmizse részérıl 5 fı, Felsılajos részérıl 3 fı van jelen, összesen 8 fı. Czigány Lajos és Kun János Tanács Tagok bejelentéssel vannak távol az üléstıl. A jegyzıkönyv hitelesítı Sebık Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra került. A meghívó szerinti 6-os napirendi pontot nem kapta meg senki sem, mivel most készült el. Nyert az Egészségház kisbuszos pályázata 10 millió forintot. Miután a Társulás nyújtotta be a pályázatot, a Társulásnak kell lebonyolítani a közbeszerzési eljárást, ehhez azonban közbeszerzési tervet kell készíteni. Andi átdolgozta a Lajosmizsei közbeszerzési tervet, ezt vagy elfogadjuk azzal, hogy még lehet benne hiba, vagy levesszük napirendrıl az elıterjesztést, és késıbb tárgyaljuk. Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Szerintem most tárgyaljuk. Basky András elnök: Rendben, tehát akkor marad a napirendi pontok között azzal, hogy ha meglesz a végleges, mindenkinek kiküldjük a véglegeset. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 8 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend 1. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása Elıterjesztı Basky András elnök Basky András elnök 2

3 3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde I. Felvételi körzetek és az általános felvétel idıpontjának, módjának meghatározása II. 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása III. Napi, heti és éves nyitvatartási idejének megállapítása 4. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása 5. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához 6. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Közbeszerzési Szabályzatának meghatározása Basky András elnök Basky András elnök Basky András elnök Basky András elnök 1. Napirendi pont Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Basky András elnök: A Társulásnak véleményeznie kell a gyermekvédelmi támogatások összegét, az étkezési térítési díjakat kell meghatároznunk. Az árak a javaslat szerint nem változnának a tavalyihoz képest. Gondolom ezt mindenki szívesen fogadja. Tehát az iskolai napközi összesen 430 Ft/nap, a menza 270 Ft/nap, az óvodai ellátás intézményi térítési díja 335 Ft/nap, a bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 440 Ft/nap. Ezek Áfa nélküli árak. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 4/2014. (II. 27.) TH. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Határozat Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét elızetesen véleményezte és annak módosításával az elıterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint egyetért. Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 3

4 2. Napirendi pont Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása Társulás Basky András elnök: Jogszabályi változások teszik szükségessé a módosítást, hiszen új szakfeladat kódok és besorolások vannak. Mindössze ennyi a módosítás benne. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 5/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása Határozat 1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását, mely az elfogadása napján lép hatályba. 2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának aláírására valamint az egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzat elkészítésére és aláírására. Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elnök 3. Napirendi pont A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde I. Felvételi körzetek és az általános felvétel idıpontjának, módjának meghatározása II. 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása III. Napi, heti és éves nyitvatartási idejének megállapítása Basky András elnök: Az elıterjesztés 5. oldalán láthatjuk a felvételi körzethatárokat. A Lajosmizsei óvodához Lajosmizse közigazgatási területén élı gyermekek tartoznak, míg Felsılajoshoz Felsılajos közigazgatási területén élı kisgyermekek tartoznak. A beiratkozás idıpontja Lajosmizsén május 5-8-ig 7-16 óráig lesz, Felsılajoson május 5-7. között 7-13óráig lesz. A bölcsıdénél folyamatos beiratkozás van, de meg lehet határozni itt is egy idıpontot, így itt május 5-7. között lesz. A csoportlétszámok hasonlóan alakulnak az ideihez, a központi óvodában 11 csoport, a Szent Lajos utcában 3 csoport, a Rákóczi utcában 2 csoport, és Felsılajos is szintén 2 csoport fog indulni. A III. határozat-tervezetben pedig az intézmény nyári nyitva tartását kell meghatározni, a tagintézmények felváltva lennének nyitva. Az óvoda augusztus ig tartana zárva, a festési, karbantartási, nagytakarítási munkálatok miatt. Felsılajoson augusztus 15-ig tudják a gyermekeket fogadni. A bölcsıde idén július 21-tıl augusztus 8-ig lenne zárva, mert a normatíva csak úgy hívható le, ha a gyermekek legalább fél hónapot járnak, és ez így megoldható lenne. Kocsis Györgyné óvodavezetı: A kazáncsere és a festés miatt mindenképpen szükség van a két hét szünetre, de ha igény van rá, természetesen megoldjuk a gyermekek elhelyezését. A konyhák összedolgoznak majd a bölcsıdével és az iskolával, úgyhogy ez is meg lesz oldva. 4

5 Sebık Márta Tanács Tag: A 3. oldalon a 11 csoportra 441 fı szerepel, ez a számított létszám? Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Ez az intézmény alapító okiratában engedélyezett létszám, a székhely intézményben 275 fı a létszám. Sebık Márta Tanács Tag: Köszönöm. Még annyit szeretnék elmondani, hogy nekem nagyon tetszett a bölcsıde bemutatása, köszönjük Géczy Gabriellának a munkát. Basky András elnök: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, elıször az I. határozat-tervezetet szavaztatom, mely az óvodai beiratkozásról szól. Kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 6/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzeteinek és az általános felvételi idıpontnak, a felvétel módjának meghatározása Határozat 1.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodai felvételi körzeteit az alábbiak szerint határozza meg: a.) Székhely intézmény, Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai tagintézmény felvételi körzete Lajosmizse Város közigazgatási területe, b.) Felsılajosi tagintézmény felvételi körzete Felsılajos Község közigazgatási területe. 2.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodai általános felvételi idıpontját az alábbiak szerint állapítja meg: a.) A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézmény, a Rákóczi utca 26., és Szent Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények vonatkozásában: május május óráig Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. b.) A Felsılajosi Tagintézmény vonatkozásában: május május óráig Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 6055 Felsılajos, Óvoda u ) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó tudomásul veszi, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegységében a folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett csoportos beiratkozásra nyújt lehetıséget az alábbi idıpontban: május május óráig Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u ) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a felvétel módjáról a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelı tartalommal hirdetményt tesz közzé. A törvényes képviselı a gyermek óvodába történı 5

6 felvételét kizárólag személyesen a hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti. Felelıs:Társulási Tanács Basky András elnök: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az indítható csoportok számát határozza meg. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 7/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Határozat A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vonatkozásában az indítható óvodai csoportok számát a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan - a 128/2013.(VIII.23.) önkormányzati határozattal megállapított Alapító Okiratában foglalt maximálisan felvehetı gyermeklétszám figyelembevételével - 18 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: a.) Lajosmizse, Attila u. 6.: 11 csoport b.) Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: 3 csoport c.) Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 2 csoport d.) Felsılajos, Óvoda u. 2.: 2 csoport. Felelıs: Társulási Tanács Basky András elnök: Most pedig az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a nyitva tarásról szól. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 6

7 8/2014. (II. 27.) TH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyitvatartási idejének megállapítása 7 Határozat 1.) a.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvoda napi, heti nyitvatartási rendjét a 2014/2015. nevelési évre az alábbiak szerint állapítja meg: - Lajosmizse, Attila u. 6.: hétfı péntek: ; - Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: hétfı péntek: ; - Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: hétfı péntek: ; - Felsılajos,Óvoda u. 2.: hétfı péntek: óráig. b.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvoda éves nyitvatartási idejét a 2014/2015. nevelési év szeptember 1. napjától június 15. napjáig tartó idıszakban az a.) pontban meghatározottak szerint biztosítja. A június augusztus 31-ig vonatkozó idıszakra- a szülıi igények felmérését követıen - döntését február 15. napjáig meghozza. 2.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013/2014. nevelési év óvodai nyári nyitvatartási és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a.) Székhely intézmény (Lajosmizse, Attila u. 6.) június 16-tól augusztus 01-ig fogadja a székhelyintézménybe és a Szent Lajos utcai tagintézménybe, továbbá július 21-tıl augusztus 01-ig a Rákóczi utcai tagintézménybe járó gyermekeket. b.) A Rákóczi utcai tagintézmény június 16-tól július 18-ig fogadja a gyermekeket. c.) A Szent Lajos utcai tagintézmény június 16-tól augusztus 01-ig zárva tart, majd augusztus 4-tıl augusztus 15. napjáig valamennyi lajosmizsei óvodás gyermek ellátását biztosítja. c.) A Felsılajosi Tagintézményben június 16-tól augusztus 15- ig biztosítja a Felsılajosi tagintézménybe járó gyermekek óvodai ellátását. 3.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde augusztus 18-tól augusztus 31-ig tartó zárva tartását az óvoda vonatkozásában engedélyezi a szükséges festési, karbantartási, nagytakarítási munkálatok elvégzése céljából azzal, hogy felhatalmazza a társulási tanács elnökét arra, hogy amennyiben a szülık részérıl fenti idıszak tekintetében az óvodai ellátásra igény merül fel, a gyermekeket fogadó intézményt/intézményegységet jelölje ki. 4.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó felkéri Lajosmizse Város Önkormányzatát és Felsılajos Község Önkormányzatát, hogy az I. határozat 1. pontjában és a III. határozatban foglalt döntéseket tegye közzé. 5.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: A Bölcsıdei Intézményegység július augusztus 08-ig zárva tart, ezen idıszakon kívül a gyermekeket a napi nyitvatartási rend szerint fogadja.

8 Napi nyitvatartási rend: Hétfı-péntek: óráig 6.) a.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével április 22. napja nevelés - gondozás nélküli munkanap a Bölcsıdei Intézményegységben. b.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri az Óvodavezetıt, hogy a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsıdei ellátás keretében erre irányuló szülıi kérés esetén a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítsa, és az a.) pontban elfogadott döntésrıl a szülıket március 1. napjáig tájékoztassa. Felelıs:Társulási Tanács 4. Napirendi pont Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása Basky András elnök: A határozatban egyetlen tétel módosul, mégpedig a társulás mőködési kiadásaira elıirányzat képzés pl. banki ügyintézés költségei, Ft a növekedés, ez a Társulás mőködését hivatott szolgálni. A Társulásnak nem nagyon vannak költségei, hanem a két intézménynek vannak kiadásai, de azért vannak például utalási költségek, amiket fedezni kell. Az EGYSZI évi költségvetése Ft, az óvodáé pedig Ft, de ez a két szám még nem adja ki a társulás költségvetését, ehhez jön még a saját bevétel is. Ezt a változtatást kellene elfogadni. Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Szeretném megkérdezni, hogy ez az Ft most az intézmények között van felosztva, vagy a Társuláshoz van rendelve? Basky András elnök: Ez a Társulás dologi kiadása. Tehát ez nem az intézményektıl van elvéve, hanem ennyivel kevesebb lesz majd a Társulásnál az óvodának átadott pénzeszköz. A Társuláshoz kell hozzátenni, hogy mőködıképes legyen, még akkor is ha nincs külön apparátusa. Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A Társulás költségvetését nem látjuk egyben, csak a két intézményét külön-külön. Bizottsági ülésen is felvetettük már, de azt a választ kaptuk, hogy nincs értelme egybe rendezni. Számomra ez egy kicsit furcsa, hiszen a Társulás maga egy jogi személy, és lehetnek külön költségei. dr. Balogh László jegyzı: Egyet értünk, és meg fogjuk vizsgálni. Basky András elnök: Igen, a Társulás költségvetése a két intézmény költségvetése, és azok a költségek, amik a két intézménytıl függetlenül a Társuláson belül generálódnak. Tehát ha ezt a három tételt ha összeadjuk, akkor kapjuk meg a Társulás valós költségvetését. Ezt akkor körbejárjuk, és el fogjuk így készíteni. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 8

9 9/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás évi költségvetésének módosítása HATÁROZAT Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 9

10 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelez önként államigazgatási ı vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás évi kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Költségvetési szervek finanszírozása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám 101,75 EGYSZI 37,00 Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 64,75 Óvoda Lajosmizse 52,00 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7,00 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,

12 EGYSZI évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Intézményfinanszírozás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 12

13 Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Intézményfinanszírozás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 64,75 Óvoda Lajosmizse 52 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) Felelıs: Társulási Tanács 13

14 5. Napirendi pont Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához Basky András elnök: Ez az anyag a szociális térítési díjakról szól, felül kell vizsgálnunk. Egy-két esetben van változás a tavalyihoz képest. Például a nappali ellátás 1655 Ft-ra jönne ki, ezt egy kisnyugdíjas nehezen tudná kifizetni, ezért van az, ami a 7. oldalon a 2.5 pontban is látszik, hogy a nyugdíj 3 %-át nem haladhatja meg az összeg. Az ebéd 335 Ft marad, aki házhoz kéri, ott pedig még csökken is a díj. A Hsg-nél nem jelentıs a változás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtásnál pedig a a díj nem haladhatja meg a nyugdíj 1 %-át. Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: A II. határozat-tervezetnél Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 116. (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan nem rászorult személyek által a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 95,- Ft/fı/napban állapítja meg. Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt (3) bekezdés szerinti jövedelem 2 %- át. Basky András elnök: Köszönjük a kiegészítést. Elıször az elıterjesztés I. határozat-tervezetét szavaztatom. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 10/2014. (II. 27.) TH. Elızetes véleményezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához Határozat Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítását elızetesen véleményezte és annak módosításával az elıterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint egyetért. Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa Basky András elnök: Most pedig a II. határozat-tervezetet szavaztatom, ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 14

15 11/2014. (II. 27.) TH. A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke április 1-tıl 1) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 116. (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan nem rászorult személyek által a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 95,- Ft/fı/napban állapítja meg. 2) Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt (3) bekezdés szerinti jövedelem 2 %- át) Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 6. Napirendi pont Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Közbeszerzési Szabályzatának meghatározása Basky András elnök: Említettem, hogy nyert a kisbuszos pályázat, és mivel a Társulás nyújtotta be a pályázatot, így közbeszerzési tervet kell készíteni. 98 %-osan kész van, a Lajosmizseibıl lett átdolgozva, megkérem Andit, hogy ismertesse a változásokat. dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı: Polgármester úr említette, hogy ez a Lajosmizsei átdolgozott változata. Igyekeztünk az átdolgozás során arra figyelni, hogy olyan fogalmakat használjunk, ami minél idıt állóbb. Tehát például nem a hatályos SZMSZ-re hivatkozni, hanem a mindenkor hatályos SZMSZ-re hivatkozni. Illetve ahol szerv volt megnevezve, ott próbáltuk a hatáskörrel rendelkezı szervezetet beírni, így ha megváltozik az adott szervezet neve, nem kell azonnal módosítani. A bíráló bizottság feladatkörét módosítottuk, a döntést hozók személye nem változott. A közbeszerzési tervnél volt egy nagyobb módosítás. A gyakorlatban alkalmazott közbeszerzési terv tartalmi elemei jogszabályváltozások miatt változtak, ezért a mellékelt közbeszerzési terv tartalmával összhangba hoztuk. A Kbt. nagy hangsúlyt fektet a dokumentálásra, a nyilvánosságra, a tájékoztatási kötelezettségre, és ezt igyekeztünk a lehetı legpontosabban átvenni, illetve még pontosabb szabályokat meghatározni. Ami még fontos változás a bírálati lap. Két féle bírálati lapot mellékeltünk, a Kbt. kétféle értékelési szempontot tartalmaz, és mi mind a két féle szemponthoz külön bírálati lapot készítettünk, amit kiegészítettünk azzal is, hogy a bíráló bizottság az ajánlatok érvényességére vonatkozóan is tehessen javaslatot. Basky András elnök: Tehát a két bírálati lapnál az a lényeg, hogy az egyiknél a legolcsóbbat hirdetjük ki, a másiknál pedig a legelınyösebbet. Ha több szempontot veszünk figyelembe, nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlat nyer, hanem a legelınyösebb. A Lajosmizsei közbeszerzési szabályzatnál is úgy van, hogy az egyszerőbb közbeszerzések a polgármester hatáskörébe vannak utalva, hiszen nehézkessé tenné a közbeszerzéseket, ha bármi apró változás van, azonnal össze kellene hívni a testületet. Nyilván a nagyobb közbeszerzéseknél a Képviselı-testület dönt. A végeredményben úgysem változik semmi sem, hiszen ha azt mondjuk, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el, akkor én is csak azt tudom elfogadni, és a tanács is. Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Tehát akkor vagylagosan, vagy a legolcsóbb vagy a legkedvezıbb ajánlat nyer? Basky András elnök: Igen, a szabályzatban vagylagosan van, de amikor már kiírjuk, akkor eldöntöttük, hogy melyik legyen. Van olyan eset, amikor az olcsóság elég, de van amikor nem. Van-e 15

16 valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal Lajosmizse (5), Felsılajos (3) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 12/2014. (II. 27.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Közbeszerzési Szabályzatának meghatározása Határozat-tervezet 1.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elfogadja határozat 1. mellékletét képezı Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulásának Közbeszerzési Szabályzat -át azzal, hogy a Szabályzat február 28. napján lép hatályba. 2.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elfogadja határozat 2. mellékletét képezı Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás évi közbeszerzési tervét. Felelıs: Társulási Tanács Basky András elnök : Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét és munkáját, mai ülésünket ezennel berekesztem órakor. K.mf. Basky András sk. elnök Sebık Márta sk. Társulási Tanács Tag jkv.hit. 16

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/1/2012. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. 1/2012. (I. 19.) ÖH Döntés a Lajosmizse Viziközmő-társulat

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 5. Tárgy: Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/26/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 9-i ülésére Tárgy: Előzetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére. Felsılajosi kirendeltség - vezetı

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére. Felsılajosi kirendeltség - vezetı Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

24/2012. (III. 28.) PTK hat. Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására. 25/2012. (III. 28.) PTK hat. BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme

24/2012. (III. 28.) PTK hat. Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására. 25/2012. (III. 28.) PTK hat. BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/12/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésén készült jegyzıkönyv 2012. március

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Elıterjesztés 14. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Fenntartó támogató nyilatkozata A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben