TOP CSOMÓPONT BT Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010"

Átírás

1 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot Kocsi utca-május 1. út UT-006 Jelenlegi állapot Oroszlányi út UT-007 I. ütem Kossuth tér és környéke UT-008 I. ütem Várkanyar-A változat UT-009 I. ütem Várkanyar-B változat UT-010 I. ütem Ady Endre út és környéke UT-011 I. ütem Oroszlányi út UT-012 II. ütem Kossuth tér és környéke UT-013 II. ütem Várkanyar-A változat UT-014 II. ütem Várkanyar-B változat UT-015 II. ütem Várkanyar-C változat UT-016 II. ütem Várkanyar-D változat UT-017 II. ütem Egység utcai mélygarázs-a változat UT-018 II. ütem Egység utcai mélygarázs-b változat UT-019 II. ütem Kıkúti köz mélygarázs részletterve UT-020 II. ütem Hısük tere mélygarázs részletterve I. UT-021 II. ütem Hısük tere mélygarázs részletterve II. UT-022 II. ütem Várkanyari mélygarázs részletterve UT-023 II. ütem Egység utcai mélygarázs részletterve-a változat UT-024 II. ütem Egység utcai mélygarázs részletterve-b változat Tatabánya, május 1

2 Mőszaki leírás I. Elızmények, tervezési megbízás Tata Város Önkormányzata megbízta társaságunkat, hogy készítsük el, Tata történelmi városközpont és környezetének parkolási koncepcióját. A tervezési határokat az alábbiak szerint határozta meg megbízó: A./ Ady Endre út melletti városközpont : Sport utca- Hattyúliget utca- Erzsébet tér- Egység utca- Agostányi út által határolt terület. B./ Történelmi városközpont: Ady Endre út- Május 1 út- Keszthelyi út által határolt terület, amelyhez kapcsolódik az Oroszlányi út is. C./ Kossuth tér és környezete: Tanoda tér- Fazekas utca- Komáromi út- Kıkút köz a Május 1 útig. A tervezési feladat a tervezési terület felmérésével és a parkolók számszerősítésével kezdıdött. Felmértük a kialakított, szilárd burkolattal ellátott parkolókat, a járdán álló autókat, az út szélén várakozó gépjármőveket, valamint a közterület igénybevételével a zöldfelületen, padkán stb. várakozókat. A tervezési területen belül az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos építési engedélyek parkolásra vonatkozó elıírását tartalmazó útkezelıi elıírásokat. A tervezés során figyelembe vettük a város érvényben lévı szabályozási tervét. A tervezés során egyeztettünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselıjével, Tata Város Fıépítészével, Tata Város Útügyi Referensével. Tata Város Fıépítésze átadta a Mester Iskola által készített tanulmányokat, amivel összhangban van a tervezett fejlesztési javaslatunk. A tervezésnél figyelembe vettük az érvényben lévı szabályozási tervet is. A parkolási koncepció készítésének idıszaka alatt Tata Város Önkormányzata tervet készíttetett a Kossuth tér rehabilitációjára, ami a tér korlátozott forgalmának bevezetését jelenti. A tervezett Kossuth téri átalakítás jelentısen megváltoztatja a történelmi városrész forgalmi viszonyait, valamint parkolási szokásait, lehetıségét is. A vizsgálat alapján ki kellett dolgoznunk az alábbiakra kiterjedı javaslatot: I. A felszíni parkolás lehetıségeinek bıvítésére vonatkozóan a területre elhelyezhetı parkolók számát, kialakíthatóságát, egyéb, tömegközlekedés illetve kisvonat használatát, parkolási zónákat. II. A felszín alatt létesíthetı parkolók megvalósíthatóságát, a Váralja úton, a Kıkúti iskola melletti zárványterületen, az Iskola téren. III. A vizsgálati anyag és a fejlesztési javaslat alapján következtetéseket kell levonni arra vonatkozóan, hogy a város parkolási rendeletébe milyen kitételeket szükséges a vizsgált területekre megtenni. 2

3 II. Parkolásvizsgálat, tömeg és túristaközlekedés vizsgálata A tervezési területeket a Kossuth tér, mint történelmi városrész központból kiindulva vizsgáltuk, és a mellékelt tervlapokon az alábbiak szerint határoltuk le a területeket: I. Kossuth tér-várkanyar és környéke II. Ady Endre út és környéke III. Kocsi utca-május 1. út IV. Oroszlányi út I. Kossuth tér- Várkanyar és környéke A Kossuth teret szőkebb értelemben a Komáromi utca a Fürdı utca, és a Hısök tere határolja, a téren a kisposta elıtt 14 merıleges kiépített parkoló, a Polgármesteri Hivatal elıtt és annak oldalán 29 db út szélén kialakított parkoló, a Kossuth tér 12 elıtt 7 db merıleges kiépített parkoló és a járdán 10 db várakozási lehetıség van. A téren szőkebb értelemben 50 db legális parkolóhely mőködik. A térhez már nem szorosan kapcsolódó, de annak és a környezı utcák gazdasági kereskedelmi létesítményeinek kiszolgálását látja el a Kossuth térrıl kivezetı egyirányú utca két oldalán burkolati jellel felfestett kétoldali, 51 db parkoló, valamint a kórház épülete elıtti kiépített 27 db merıleges parkoló, a Bercsényi utcán nem kiépített, de parkolásra lehetıséget adó 20 db parkoló. A téren tágabb értelemben még 98 parkolási lehetıség van. Ehhez a parkolási számhoz számoltuk még a Fürdı utca felsı szakaszának 7 db kiépített parkolóját, mivel ezek is a Kossuth tér parkolási mérlegét javítják. A templom mögötti Iskola téren a meglévı zúzottköves területen 25 parkolási lehetıséget számoltunk. A Kossuth tértıl távolabb, már inkább a Kórház kiszolgálását teszi lehetıvé a Rákóczi utcán lévı 25 db burkolatra festett párhuzamos parkoló. A Hısök terén az elmúlt években felújított burkolat mellé kiépített parkolók kerületek, az iskola elé 14 db a Tó irányába 19 db merıleges szilárdburkolatú parkoló van kialakítva. A Fürdı utca alsó szakaszán 32 db párhuzamos és merıleges kiépített parkoló van, a Hajdú utcában a padkán és a zöld területen 40 db várakozási lehetıséget mértünk fel. A Váralja utcában az orvosi rendelı elıtt 19db merıleges kiépített parkoló van, és 22 db burkolaton kívül, padkán lévı parkolási lehetıséget mértünk fel. A Bartók Béla utcán 23 db kiépített parkoló van. A Május 1. út és Kossuth tér közötti területen lakótömbök, és nagy kereskedelmi létesítmények vannak. A Kıkút köz felıl haladva, a Kıkút közben 24 db parkoló, a Komáromi utcán 4 db kiépített parkoló található. A Május 1. úti lakótelepen, a Komáromi út- Katona utca- Fürdı utca Május 1 út által határolt terület- összesen 262 db parkolóhely van kiépítve, ahol a lakások alatt még garázsok is vannak. A Katona utca-keszthelyi utca közötti lakóterületen összesen 73 db kiépített parkoló van. A Május 1 úttal párhuzamosan a PENNY parkoló 120 db parkolóval ellátott, a Mővelıdési Ház elıtt 10 db parkoló van, a Profi parkolóban 85 db magánparkoló van közforgalom számára megnyitva, az üzletsor elıtt pedig 15 meglévı parkoló van. Meglévı parkoló összesen: 967 db 3

4 II. Ady Endre út és környéke A Várkanyart követıen vizsgáltuk a Bartók Béla út és arról nyíló utcák parkoló ellátottságát, magán a Bartók Béla úton 26 db kiépített parkoló van, a róla nyíló zsákutcákban összesen 153 db kiépített, és 42 db megállást biztosító zöldfelületi parkoló van. Az Alkotmány utcában 33 db kiépített parkoló található. Az Ady Endre utcán a körforgalmú csomópont és a Tópart utca között mindkét oldalt figyelembe véve 84 db kiépített parkoló van. A Tópart utcán 27 db parkoló van kialakítva, ebbıl 11 meglévı murvás területen. Az Agostyáni utca Ady és Egység utca közé esı szakaszán 20 db kiépített parkoló, az Egység utcán merıleges és párhuzamos parkolók vannak kialakítva összesen 106 db, az Erzsébet téren 16 db, a Szolgáltató háznál magán területen 20 db parkoló található. Az Egység utca belsı területen 76 db parkoló van, plusz 19 parkoló a bíróság területén. Az Agostyáni utca Egység utca- Petıfi utca közötti szakaszán kiépített és padkán lévı parkolók száma 92 db. A területen a továbbiakban az oda látogatók autói a burkolat szélén várakoznak, mivel az utcák egyirányúak, így a parkoló autók kikerülhetıek. Az Ady Endre utca további szakaszán, azaz a Tópart utca és Baji út között 66 db kiépített parkoló van kialakítva. Az Ady Endre úttal párhuzamos Malom utcában 36 db parkolóban lehet megállni. A terület Cseke-tó felıli oldalán a Hattyúliget utcában 3 db kiépített és a burkolat szélén megálló 18 db parkolási lehetıség van, a Sport utcában 47 db parkolóhely áll rendelkezésre, az Angolkert területén (Pálma rendezvényház mellett) 15 db kiépített parkoló van. Meglévı parkoló összesen: 899 db III. Kocsi utca-május 1. út közötti terület Ez a terület tágabb értelemben a Kossuth tér parkolási zónájához tartozik, hiszen az OTÉKban meghatározott 500 m sugarú körön belül található. Ugyanakkor a Kossuth térre irányuló hivatásforgalom, illetve látogatói forgalom csak a Kocsi utca Kossuth térhez közelebb esı szakaszát fogja igénybe venni parkolásra. A Kocsi utcán összesen 88 db kiépített parkoló van. A Fazekas utcában csak azok állnak meg, akik ott laknak, forgalomvonzó létesítmény nincs, aminek parkolási igénye lenne. Meglévı parkoló összesen: 88 db IV. Oroszlányi út Az Oroszlányi út mellett jelenleg nincs parkolási lehetıség, a parkolási vizsgálat területe csak vonalasan érinti az Oroszlányi utat, a piactérre már nem terjed ki. A vizsgálati területünk négy rész-területre bontása a területeken lévı funkciók változatosságából is adódott, hiszen a városfejlesztési koncepcióban elıirányozottak szerint egy-egy területnek meg lesz a sajátos funkciója, amit közlekedési szempontból is követni kell a parkolás-fejlesztés tekintetében. A vizsgálat alapján eldönthetı, hogy a parkolási lehetıségeket a tervezési területen belül bıvíteni kell. A parkolási lehetıségeket I. ütemben a felszínen volt szükséges bıvítenünk, ami azonban látszik a tervlapokon, hogy legtöbb esetben csak azoknak a helyeknek a szilárd burkolattal való ellátását jelenti, ahol már eddig is várakoztak a gépjármővek. A felszíni 4

5 parkolók I. ütemő kiépítését az alábbiakban részletezzük, megbontott területek szerint, figyelembe véve a város koncepcionális terveit egy-egy rész területre vonatkozóan. I. Ütem, a felszíni parkolók kialakításának lehetıségei I/I. Kossuth tér- Várkanyar és környéke A városi koncepció egyik legfontosabb eleme a Kossuth tér rehabilitációja, ami a tér felújítását jelenti tágabb értelemben a Hısök tere és Komáromi utca között, bevonva a Rákóczi utcát és Bercsényi utcát is a felújításba, szőkebb értelemben a tér felújítása a Komáromi és Bercsényi-Rákóczi utcák között. A tér felújítása rehabilitációja azt jelenti, hogy az átmenı gépjármőforgalom teljesen megszőnne, csak az itt lakók és áruszállítók, kommunális gépjármővek használhatnák a teret, illetve annak kijelölt útvonalát, és ık is csak korlátozottan, illetve korlátozott idıintervallumok között, tengelyterhelésük megadott lenne. Forgalmi rend kialakítása: A Kossuth tér és a Rákóczi utca lezárásával a téren megszőnik a gépjármő forgalom. A Kossuth tér Dél-nyugati oldalán a Kocsi út Komáromi út közötti szakasz korszerősítéseként a burkolatot 6,50m szélességőre kell átépíteni. Az útburkolat mindkét oldalán egy-egy autóbusz megállóhely kiépítése szükséges. A Bercsényi utca forgalmi rendje megváltozik és ezzel egyidıben az utca átépítésre kerül. Az utca az elsı szakaszon 3,50m burkolatszélességő, a burkolat két oldalán 32 darab 2,30m széles és 6,00m hosszú párhuzamos parkolóhely került kialakításra. A parkolók és a telekhatár között ~1,50m illetve ~1,75m széles járda került kialakításra. Az utca átépítéséhez szükséges a zárt csapadékvíz elvezetés megoldása, valamint a közvilágítási hálózat rekonstrukciója is. A Hısök terén- a Kórház elıtt - az útburkolat szélessége 5,50m. A burkolat mellett 31 darab merıleges parkolóhely került kialakításra, melyek hossza 5,00m, szélessége 2,50m. A kerítés mellett 2,00m széles járda került kialakításra. A járda és az út között 2,00m széles zöldsávot terveztünk. Az utca a Fürdı utca felıl a Hısök tere irányába egyirányúsításra kerül. A Polgármesteri Hivatal mögötti területen a lakóházakat kiszolgáló út folytatásában a zöldfelületen 54 darab parkolóhely kialakítására van lehetıség. A meglévı lakóút meghosszabbítása 6,00m széles, az errıl nyíló parkoló utak 5,50m szélesek. A kialakított merıleges parkolóhelyek 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek. A Polgármesteri Hivatal mögötti területen a telkek hátsó részének leválasztásával lehetıség nyílik egy 99 férıhelyes teremgarázs kialakítására. A teremgarázst a lakóházakat kiszolgáló útról lehet megközelíteni. A teremgarázsban a parkolók 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek, az utak 6,50m szélességőek. A Kıkút köz és a Május 1. út közötti területen lehetıség van egy 124 férıhelyes felszíni parkoló kialakítására. A parkolóhelyek 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek, az utak 6,00m szélességőek. A parkoló a Kıkút köz 6,00m szélességőre bıvítésével közelíthetı meg. Az útburkolat mellett 1,50m illetve 2,00m széles járda került kialakításra. A parkoló és a Kossuth tér között egy 4,00m széles sétányt terveztünk a tér megközelíthetıségének érdekében. 5

6 Az Iskola téren két Fazekas utcáról nyíló kiszolgálóút került kialakításra. Az útburkolat szélessége 5,50m illetve 3,50m. Az utak mindkét oldalán összesen 67 darab merıleges és párhuzamos parkoló került kialakításra. A merıleges parkolók 4,50m hosszúak és 2,50m szélesek, a párhuzamos parkolók 5,00m hosszúak és 2,00m szélesek közöttük 2,00m hosszú hellyel, mely a parkolást megkönnyíti. A burkolatok között 2,00m széles zöldsáv került kialakításra. Az iskola kerítése mellett 2,00m széles járdát terveztünk. A parkolók túloldalán 2,25m széles járda került kialakításra, mely 35. számú ház után 3,00m-re szélesedik ki. A templom mellett két kapukihajtó megközelíthetısége érdekében egy 3,50m széles vegyes forgalmú út került kialakításra, mely a kiszolgáló útról nyílik. Az Iskola térrıl a szabályozási tervnek megfelelıen egy zsákutcát alakítottunk ki, melynek mindkét oldalán összesen 69 darab parkolóhely került kialakításra. Az útburkolat szélessége 5,50m. A párhuzamos parkolók 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek, a merıleges parkolók 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek. Az út egyik oldalán 1,50m széles járda került kialakításra. Kialakítható felszíni parkoló: 476 db Várkanyar A változat: A Hajdú utcában 5,50m széles útburkolatot alakítottunk ki. Az út mindkét oldalán összesen 36 darab párhuzamos parkoló került kialakításra, melyek 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek. A burkolat mellett mindkét oldalon változó szélességő zöldsáv és 2,00m széles járda került kialakításra. A Hajdú utca továbbra is egyirányú a Váralja utca felé. A Kastély téren egy 5,50m széles zsákutcát alakítottunk ki, mely az utca végén leszőkül 3,50m szélességőre. Az útburkolat egyik oldalán párhuzamos illetve merıleges parkolók kerültek kialakításra. A párhuzamos parkolók 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek, a merıleges parkolók 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek. Az út egyik oldalán 2,00m széles járda került kialakításra. A Kastély téren összesen 14 db parkolót lehet kialakítani. A Váralja utca mellett a Mővelıdési ház melletti területen 28 darab merıleges parkoló került kialakításra. Az út szélessége 5,50m, a parkolók szélessége 2,50m, hosszuk 4,50m. Kialakítható felszíni parkolók: 78 db Várkanyar B változat: Az A változattól csupán a Hajdú utca Kastély tér felıli végén a parkolók kialakítása tér el. Ebben a változatban itt 4 darab párhuzamos parkoló helyén 8 darab merıleges parkoló került kialakításra, melyek 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek. Így az utcában összesen 40 darab parkolót alakítottunk ki, 32 darab párhuzamosat és 8 darab merılegeset. Mindösszesen kialakítható felszíni parkolók: 554 db parkoló I/II. Az Ady Endre utca és környéke: Ezen a vizsgált rész területen jellemzı, hogy a felszíni parkolási lehetıséget ott tudjuk biztosítani, ahol már állnak jelenleg is gépjármővek, csak nem szilárd burkolaton, és nem a mőszaki elıírásoknak megfelelı út és parkoló paraméterekkel. A Bartók Béla utca 7. és 9. számú házak közötti területen a jelenlegi zsákutca korszerősítésével egy 6,00m burkolatszélességő utat alakítottunk ki. Az út mellett mindkét 6

7 oldalon merıleges parkolók kaptak helyet, melyek 5,00 hosszúak és változó szélességőek. A lépcsıházak megközelíthetıségének érdekében 1,50m széles járdákat alakítottunk ki. Ezen a területen 31 db parkoló alakítható ki. Az Ady Endre utca 15. és 17. számú házak kapukihajtója mellett 4-4 darab merıleges parkoló került kialakításra, melyek 2,50m szélesek és 4,50m hosszúak. A parkolók mellett a kapukihajtót 6,00m szélesre bıvítettük.(8 db) Az Ady Endre utca 42., 52., illetve 54. számú házak elıtt darab parkolóhely alakítható ki a meglévı kapukihajtók két oldalán, melyek 2,50m szélesek és 5,00m hosszúak. A parkolók mellett a kapukihajtót 6,00m szélesre bıvítettük.(16 db) Az Ady Endre utca 51., 55., illetve 65. számú házak elıtt darab parkolóhely kialakítása lehetséges a kapukihajtók mellett, a már kiépített parkolókkal szemben. A parkolók 2,50m szélesek és 5,00m hosszúak. (9 db) Az Agostyáni út korszerősítésével összesen 104 darab parkolóhely kialakítása lehetséges. Az útburkolat 6,00m szélességő. Az út mindkét oldalán parkolók kerültek kialakításra. A párhuzamos parkolók 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek, a merıleges parkolók 4,50m hosszúak és 2,50m szélesek. A házak mellett mindkét oldalon 2,25m széles járda került kialakításra. A járda és a parkolók között zöldsávot alakítottunk ki. A Sport utca egyirányúsításával összesen 99 db parkolót tudunk kialakítani, ami a meglévı 68 db parkoló számhoz képest 31 db-os növekményt jelent. Ugyanakkor az egyirányúsítást közlekedési szempontból kedvezıtlennek tartjuk, mivel a forgalom kétszer terheli az Ady Endre utat, megnövelve ezzel a Sport és a Hattyúliget utcák forgalmát is, valamint a Baji úti csomópont és Hattyúliget utcai csomópont forgalmát. Mindösszesen kialakítható felszíni parkoló: 199 db I/III. Oroszlányi út: Az Oroszlányi úton a meglévı útburkolat mellett került tervezésre 28 darab párhuzamos parkoló, melyek 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek. A parkolók mellett 4,10m széles járda került kialakításra, ami burkolati jellel elválasztott kerékpár forgalomra is alkalmas. II. Ütem, a mélygarázsok, teremgarázsok kialakításának lehetıségei Az egyes ütemő felszíni parkolók tervezésénél jól látható, hogy azokat olyan területeken tudtuk elhelyezni zömében, ahol már eddig is folyt parkolás. A felszínen a zöldfelület teljes elépítése nem hoz végsı megoldást a parkolási problémák enyhítésére. Ahogy azt már más városokban is, Tatán is ki kell jelölni olyan területeket, ahol mély, illetve teremgarázs építésével kell megoldani a parkolási problémákat. Jelen tervdokumentáció a mőszaki megoldásokra keres és ad választ, a pénzügyi finanszírozás, a megtérülés kiszámolása külön szakterület bevonását igényeli. (gazdaságossági számítások) II/I. Kossuth tér és környéke A Kossuth tér és környékének lezárásával mintegy 68 db parkoló szőnik meg, amit elsı ütemben pótolni tudunk részben a Polgármesteri Hivatal mögötti területen az 54 parkoló 7

8 kialakításával, részben a Kıkút köz 124 db-os felszíni parkolójával. A további parkolási lehetıség bıvítéséhez szükséges a mélygarázs megépítése, ami a Polgármesteri Hivatal mögött teremgarázs födémmel 99 parkoló kialakítását tenné lehetıvé, a Kıkút közben pedig 252 férıhelyes mélygarázs építése hozna eredményt a parkoló szám növekedésben. A Kıkút köz és a Május 1. út közötti területen a felszíni parkoló helyén kétszintes mélygarázs került megtervezésre. A mélygarázs a Kıkút köz felıl az I. ütemben kiépített 6,00m széles úton közelíthetı meg. A mélygarázs a Május 1. út felıl rámpán keresztül közelíthetı meg, a be- és kikanyarodás csak jobbra kisívben megengedett. A mélygarázs tetején épület vagy park alakítható ki. A Kossuth tér továbbra is a sétányon keresztül közelíthetı meg. A második ütemő parkoló fejlesztésben javasoljuk a Bercsényi utca átépítését, a Bercsényi utca Hısök tere felıli végén a merıleges parkolók elbontásra kerülnek. A Bercsényi utcán a meglévı párhuzamos parkolók folytatásában újabb parkolók kerülnek kialakításra, így összesen 39 felszíni parkoló lesz az utcában. A Kossuth tér és környékének legmegfelelıbb mélygarázs kialakítása a Hısök tere alatt lenne, ahol a beavatkozás területnagyságának függvényében 185 illetve 335 parkoló elhelyezésére lenne mód. A Hısök tere alatt kétszintes mélygarázs kerülhet kialakításra, a mélygarázs rámpája a Rákóczi utca felıl közelíthetı meg. Ennek jelentısége a Kórház funkcióváltásával is összefügg, hiszen a mélygarázsból közvetlenül lehetne megközelíteni a Kórház épületét személy feljáróval. Várkanyar A változat: A Mővelıdési ház Rendelıintézet halastavak közötti területen a Váralja utca alatt kétszintes 487 férıhelyes mélygarázs került megtervezésre. A mélygarázs feletti területen a mélygarázs kialakítása után új közlekedési létesítmények kialakítása szükséges. A Hajdú utca folytatásaként 5,50m széles egyirányú utca került kialakításra. A Mővelıdési ház és a Rendelıintézet között egy 6,00m széles kétirányú út köti össze a Váralja utcát a Május 1. úttal. A Váralja utca és a mélygarázs között 5,00m széles egyirányú forgalmú rámpák biztosítják a kapcsolatot. A mélygarázs Május 1. út felıli megközelíthetıségére a Mővelıdési ház elıtt, az út két oldalán kialakított 4,00m széles egyirányú forgalmú rámpa szolgál. A Mővelıdési ház mögött kialakított parkolók utcája zsákutcává válik. A területen a jelenlegi járdák nyomvonalához nagyjából igazodva kerültek elhelyezésre az új 3,00m és 2,25m széles járdák. Várkanyar B változat: A Mővelıdési ház Rendelıintézet halastavak közötti területen a Váralja utca alatt kétszintes 487 férıhelyes mélygarázs került kialakításra. A mélygarázs feletti területen a mélygarázs kialakítása után új közlekedési létesítmények kialakítása szükséges. A Hajdú utca folytatásaként a Május 1. út irányába 5,50m széles egyirányú utca került kialakításra. A Váralja utca és a mélygarázs között 5,00m széles egyirányú forgalmú rámpák biztosítják a kapcsolatot. A mélygarázs Május 1. út felıli megközelíthetıségére a Mővelıdési ház elıtt, az út két oldalán kialakított 4,00m széles egyirányú forgalmú rámpa szolgál. A Mővelıdési ház mögött kialakított parkolók utcája zsákutcává válik. A területen a jelenlegi járdák nyomvonalához nagyjából igazodva kerültek elhelyezésre az új 3,00m és 2,25m széles járdák. 8

9 Várkanyar C változat: A Mővelıdési ház Rendelıintézet halastavak közötti területen a Váralja utca alatt kétszintes 487 férıhelyes mélygarázs került kialakításra. A mélygarázs feletti területen a mélygarázs kialakítása után közösségi tér vagy park kialakítása lehetséges. A Hajdú utca a Kastély tér és a Rákóczi utca között kétirányúvá válik. A Hajdú utca folytatásaként 5,50m széles egyirányú forgalmú út vezet a mélygarázs 5,00m széles lehajtó rámpájához. A Mővelıdési ház és a Rendelıintézet között egy 7,50m széles kétirányú rámpa biztosítja a kapcsolatot a mélygarázs és a Május 1. út között. A Bartók Béla út irányába egy 5,00m széles egyirányú forgalmú rámpán lehet felhajtani a mélygarázsból. A Mővelıdési ház mögött kialakított parkolók utcája zsákutcává válik. A területen a jelenlegi járdák nyomvonalához nagyjából igazodva kerültek elhelyezésre az új 3,00m és 2,25m széles járdák. Várkanyar D változat: A Mővelıdési ház Rendelıintézet halastavak közötti területen a Váralja utca alatt kétszintes 498 férıhelyes mélygarázs került kialakításra. A mélygarázs feletti területen a mélygarázs kialakítása után közösségi tér vagy park kialakítása lehetséges. A Hajdú utca a Kastély tér és a Rákóczi utca között kétirányú zsákutcává válik. A Mővelıdési ház és a Rendelıintézet között egy 7,50m széles kétirányú rámpa biztosítja a kapcsolatot a mélygarázs és a Május 1. út között. A Mővelıdési ház mögött kialakított parkolók utcája zsákutcává válik. A területen a jelenlegi járdák nyomvonalához nagyjából igazodva kerültek elhelyezésre az új 3,00m és 2,25m széles járdák. A három mélygarázsba közel 1074 db parkoló helyezhetı el. II/II. Ady Endre utca és környéke Egység utcai mélygarázs A változat: Az Ady Endre utca Egység utca közötti területen az épületek között egyszintes mélygarázs került kialakításra. A mélygarázs 213 férıhelyes. A mélygarázs építésével egy idıben az Agostyáni út Ady Endre utca Egység utca közötti szakaszának elsı fele kétirányúvá válik. A burkolatszélesség 6,00m. Az Ady Endre utcánál csak a jobbra kisíves kanyarodások a megengedettek. Ezen az útszakaszon keresztül lehet megközelíteni a mélygarázs kétirányú forgalomra alkalmas rámpáját. Az Agostyáni út a Dobroszláv utcától az Egység utca irányába egyirányú lesz. Az egység utcai keresztezıdésnél egy 3,50m széles lehajtó kerül kialakításra a mélygarázshoz. A 9 emeletes házak elıtti területen a meglévı út elbontása után az üzletek rakodásának biztosítása érdekében egy zsákutca kerül kialakításra, mely 5,50m szélességő. A mélygarázs feletti területen a jelenlegi járdák pótlásának érdekében 3,00m és 2,25m szélességő járdák kerültek kialakításra. Egység utcai mélygarázs B változat: Az Ady Endre utca Egység utca közötti területen az épületek között egyszintes mélygarázs került kialakításra, valamint a felszínen megmaradnak a parkolók. A mélygarázs 73 férıhelyes. Az Agostyáni út felıl egy 6,00m széles kétirányú forgalmú rámpa kerül kialakításra a mélygarázshoz. A 9 emeletes házak elıtti területen a meglévı út elbontása után új nyomvonalon kerül kialakításra az új kiszolgáló út, melynek szélessége 5,50m. Az út két 9

10 oldalán összesen 56 darab párhuzamos, illetve merıleges parkoló került kialakításra. A párhuzamos parkolók 5,50m hosszúak és 2,50m szélesek, a merıleges parkolók 5,00m hosszúak és 2,50m szélesek. A kiszolgálóút a mélygarázs rámpája mellett 4,00m szélességőre szőkül. A jelenlegi járdák pótlásának érdekében 3,00m és 2,25m szélességő járdák kerültek kialakításra. III. Levonható következtetések a parkoló-számok meghatározásából Parkoló-mérleg a meglévı és építhetı parkolók szerint I. Kossuth tér -Várkanyar és környéke Tágabb értelemben jelenleg a Kossuth tér és környékén- Bartók Béla út- Május 1. út által övezett szakaszon a meglévı parkolóhelyek száma 1070 db a Kocsi utcai parkolókkal együtt. Ezek közül mintegy 200 db nem kiépített zöldfelületen, padkán, járdán, de szabályosan parkol. Ezen a területen felszínen még 503 db parkoló építhetı, ez magába foglalja azokat a parkolókat is amelyeket ki tudunk építeni szilárd burkolattal, mint pl. Bercsényi utca, vagy a Hajdú utca, vagy az iskola tér. Második ütemben 1074 db parkoló alakítható ki a mélygarázsokban. II. Ady Endre út és környéke Az Ady Endre út és környékén 901 felszíni parkoló van. A parkolók számát a felszínen 198 parkolóval lehet növelni. Itt is az az észrevételünk, hogy nagy számban a meglévı és szabályosan parkoló, de nem szilárd burkolattal ellátott parkolókat lehet kialakítani, mint pl. Agostyáni utca. Második ütemben az Egység utcai mélygarázsban 213 db parkoló helyezhetı el a teljes tér alatti terület kihasználásával és a 10 emeletes lakóépület szoros megközelítésével, ha kisebb alapterülető, de takarékosabb költségvetéső a mélygarázs, úgy 73 parkoló fér el. III. Oroszlányi út Az Oroszlányi út mellett elhelyezhetı 28 db párhuzamos parkoló. Építendı parkolók A fentiekbıl megállapítható, hogy a Kossuth tér és Várkanyar környékén még az elsı ütemben is 503 felszíni parkoló építhetı ki, ez a szám azonban jelentısen csökken, ha a Kossuth tér lezárásra kerül. A szőkebb értelemben vett Kossuth tér lezárásával 57 db parkoló vész el, ha a Rákóczi utca is lezárásra kerül, ott 51 db parkolót veszítünk. Összesen:108 db az elépítésre kerülı parkolók száma, amennyiben a Kossuth tér véglegesen lezárásra kerül. A kiadott építési engedélyek szerint a szükséges, közeljövıben várható parkoló-szám igény: Esterházy Kastély: 66 db parkoló igény Kastély tér 9. kávéház: 19 db parkoló igény Czifra Malom étterem: 28 db parkoló igény Az Esterházy Kastélyon belül közel 30 db parkoló elhelyezhetı, a hozzá legközelebb fekvı és szintén kulturális igényeket kielégítı parkoló felület az Iskolatéren találunk. 10

11 A Hajdú utcáról nyíló Kastély téren mintegy 20 db parkolót tudunk kialakítani, ez fedezi a kávézó parkoló ellátottságát. Megállapítások: Kossuth tér és környéke: Megállapíthatjuk, hogy a Kossuth téren és környékén a jelenleg kiadott építési engedélyekben elıírt parkolóhelyeket még van hely a felszínen megépíteni. Ugyanakkor a város dinamikus fejlıdése, a Kossuth tér szerkezetének átalakítása, a vonzóbb idegenforgalom, az éttermekszolgáltató egységek megnyitása mind-mind parkolási igénnyel fog fellépni. Ezeket a parkolóhelyeket természetesen a beruházóknak kell megvalósítani, de hol? Hol lesz erre hely, amikor a felszínt vonzó étterem teraszokká, kávézókká, korzóvá szeretnénk átalakítani, ide szeretnénk csalogatni a turistákat szabadtéri hangversennyel, borkóstolóval, vásárlási lehetıséggel. A parkolási igények kielégítését a Kossuth tér és környékének vizsgálatakor közlekedési és mőemlék hasznosítási oldalról kell vizsgálnunk. Közlekedési szempontból ideális az lenne, ha a vázolt különszintő mély- illetve teremgarázsok megépülhetnének. Közlekedési szempontból ideális helyen a Hısök terén lévı mélygarázs lenne, hiszen ez a garázs bent van a központban, minden elérhetı 200 m-en belül, mégsem terheli a felszínt. Kialakítása azonban a személygépkocsi forgalom jelentıs növekedésével jár, leterheli ez a forgalom mind a Bercsényi, mind a Rákóczi utcákat. Mőemlék hasznosítás szempontjából az a célszerő, ha az autóból kiszállva a mőemlék látványa távolról történik, a hozzá vezetı úton lehetıség nyílik a többi látványosság megtekintésére, valamint fogyasztásra, vásárlásra, stb. A két cél, hogy közel parkolhassunk, de mégse legyen forgalom egyszerre nem oldható meg. Javasoljuk, hogy a mőemlék környezetben Tata, Kossuth tér és környezete a Dunántúl legszebb mőemlékekben gazdag területévé fejleszthetı az elsıdleges cél a gyalogosok rágyalogoltatása legyen erre a területre. Ennek megfelelıen javasoljuk, hogy az elsı ütemben épüljön meg: I. A Kıkúti iskola melletti felszíni parkoló, a Kossuth térrel ıt összekötı sétánnyal, II. Az Iskola téren a felszíni parkoló III. A Bláthy Ottó utca (Polgármesteri Hivatal mögötti terület) felszíni parkolói A parkolási lehetıség második ütemő, térszint alatti megoldása A végsı parkolási lehetıség megoldását a Kossuth tér és környékén a külön szintő parkolók megépítésében látjuk. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gépjármő elhelyezését segítené a Hivatal mögött lévı P99 parkoló kialakítása, amit javasolunk vállalkozóval továbbfejleszteni, pl. lakások építésének lehetıségével. A Kıkúti Iskola melletti terület továbbfejlesztését is kereskedelmi-üzleti lehetıségek kialakításával lehetne továbbgondolni. A Hısök tere alatt, a mai szakrendelı elıtti tér alá betervezett mélygarázs ideális megoldás a régi kórházépület hasznosítása esetén. A vizsgálatunk során, és annak eredményeként elıször csak közlekedési szempontból az alábbi következtetést vontuk le: Olyan súlyponti helyen található a Hısök tere, ami minden forgalomvonzó létesítménytıl szinte 200 m-re van, kedvezıek a terepviszonyok, mind a Rákóczi, mind a Fürdı utca felıl megközelíthetı. Befogadó képessége 335 parkolóra növelhetı. 11

12 A központi mélygarázs építését az a tény is alátámasztja, hogyha a Kossuth tér lezárásra kerül, és oda csak az ott lakókat, az áruszállító és kommunális jármőveket engedjük be, akkor a téren vállalkozást nyitók számára még az sem megoldás, hogy saját telken kell megoldani a parkolást, hiszen ha a parkoló forgalom is igénybe veszi a teret, az már az ellenırizhetetlen idegen jármővek behajtását is lehetıvé teszi, tehát a tér gyalogos sétány funkciója csorbát szenved. A Hısök terei mélygarázs egyben a Várkanyar parkolási gondját is oldaná, azt a parkoló forgalmat, ami turista forgalom, feltétlenül ki tudná szolgálni. Ezek a megállapítások igazak, de csak közlekedési szempontból. Az Esterházy kastély és mőemlék környezet szempontjából már nem ez az elsıdleges szempont. A legfontosabb cél a mőemlékekre történı felvezetés, a látogató kimozdítása a mindennapi gépjármő közlekedésbıl, a látnivalók elıtti elsétáltatás, más típusú közlekedés. A Hısök terei mélygarázs kiépítése csak a kisebb férıhellyel és a kórház épületéhez kötıdı hasznosításhoz kapcsolódó parkolási lehetıséggel javasolt megépíteni. Ady Endre út és környéke: Az Ady Endre úton és környékén már ma is parkoló hiány van, ennek fı okát abban látjuk, hogy az Ady Endre úton a belsı udvarokban megnyitott, parkoló közlekedést vonzó létesítmények jármőforgalma a meglévı és kényszerően átépített kapukihajtókon keresztül történik. Az udvarokba nem tudnak beállni, az országos közút és az épületek homlokzata elıtti járda közötti zöldfelület (közterület) került beépítésre. Mivel ez a beépítés már tendenciózussá vált, ezért a tanulmánytervünk elsı ütemében, - ahol felszíni parkolók elhelyezésének lehetıségét vizsgáltuk - a lehetséges helyeken mi is elhelyeztük a parkolókat. Javasoljuk, hogy az Ady Endre úton a továbbiakban csak úgy adjanak ki parkolási igényt vonzó vállalkozásra építési illetve mőködési engedélyt, hogy a befektetı csak saját területen belül oldja meg a parkoló létesítést, és annak igénye 25 parkoló alattinak kell lenni, hogy a kapukihajtó funkció megmaradjon, és annak paramétere ne merítse ki az útcsatlakozás fogalmát. Az Ady Endre utcával párhuzamos, az Ady Endre út- Erzsébet Királyné tér és Hattyúliget utca - Sport utca területén még nagyobb parkolási gondot tapasztaltunk. Az elsı terület az Ady Endre út- Egység utca- Belsı Egység utca- Agostyáni utca által közrefogott terület, ahol koncentrálódik a lakó, a kereskedelem gazdasági a gyermekintézmény általános iskola, a szállodai és a Cseke-tó mint szabadidı eltöltésére alkalmas terület látogató-turista forgalma is. Ezen a területen koncentrálódik a hat lépcsıházas kilenc emeletes épület lakóforgalma, itt a legnagyobb sőrőségő az üzletek száma, nincs a SPAR áruháznál a megfelelı tömb-parkoló. Ugyancsak hiányzik egy nagy felülető parkoló a Cseke-tó bejárata elıtt is. A másik terület, ami a meglévı terepszint különbség miatt elválik az Erzsébet Királyné tértıl, a Hattyúliget utca- Sport utca. A hattyúliget utcán az épületek utcafrontiak, a garázsok is, ahol van, ott az utcafrontra épült Elıkertek, ahova a vendégek vagy saját autók beállhatnak nincs. A Cseke-tóhoz, Pálma szállóhoz, cukrászdához érkezı vendégek, turisták a padkán állnak meg, illetve a Sport utca felıl az Ady Endre út felé haladva a jobb oldalon a kiemelt szegély mellett. Az utcára már készült engedélyezési terv, ami tartalmazta az Ady Endre út felıli oldalon a parkoló kialakítás lehetıségét, bár ezzel a parkoló szám nem emelkedett volna, csak kultúrált környezetben kiépített parkoló állásokba kerültek volna az autók, de ezt a megoldást az érintett ott lakók nem fogadták el. A Sport utcán a lakóknak már van lehetıségük az udvarukba-garázsukba beállni, kevesebben használják a külsı út melletti parkolókat parkolásra, ott általában az ide érkezık foglalják el a parkolóhelyeket. A Cseke-tó belsı területén a Pálma rendezvényházhoz 15 db parkoló van kialakítva. 12

13 Megvizsgáltuk a Sport utca egyirányúsításának lehetıségét, abban az esetben, ha egyirányú forgalmat vezetünk be a meglévı burkolatszélek között lehetıség van a ferde parkolók kialakítására, valamint a Sport utca Baji út felıli oldalán még 12 db párhuzamos parkoló létesítésére. A nyert parkoló darabszám 18 db+12 új párhuzamos parkoló. Az egyirányú forgalom kialakításának hátránya, hogy a Baji út- Ady Endre út csomópont ma is kedvezıtlen, és mőszaki elıírásoknak nem megfelelı csomópont (a csomóponti ágak száma a bejövı ágon nem egyezik a kimenı ágéval). Erre a csomópontra a mainál nagyobb forgalmat ráterhelni megítélésünk szerint ebben a formájában nem lenne célszerő. A Baji út- Sport utca csomópont mőszaki kialakítása lehetıvé teszi a nagyobb forgalom lebonyolítását, bár a rálátási távolságok hiánya kedvezıtlenül hat a forgalomnagyság növekedésének lehetıségére. A Sport utcán az a forgalom is végig fog menni ami ez idáig csak az Angolkertig illetve a Sport utca Hattyúliget utca felöli oldaláig közlekedett. A Hattyúliget utca forgalmát pedig az a Sport utcai forgalom is növelni fogja, ami ez idáig csak a Sport utca lakóforgalma volt és a Baji út felé távozott. Az egyirányúsítás másik szenvedı alanya a Hattyúliget utca lakói lesznek, akik a megnövekedett forgalmat két irányban kell, hogy elviseljék. Ezen a területen láthatjuk, hogy felszíni parkolókat kialakítani igen keveset lehet, a 198 db parkoló növekmény 90%-ban meglévı felület szilárd burkolattal való ellátásából származik. Ennek következményeként a városközpont fejlesztését csak a külön szintő parkoló kialakításában látjuk. Külön szintő parkolót az Egységutca belsı területén lehet kialakítani. A parkoló kialakítása lehet kisebb belsı alapterülető, megtartva a felszíni parkolókat, azaz 56 db parkolót, a mélygarázsban pedig 73 db parkoló fér el. A nagyobb belsı alapterülető mélygarázs esetén 213 parkolót tudtunk elhelyezni. Az egyik változat szerint a felszínt a gyalogosok közlekedésére alkalmas térré rendeznénk át, a másik változat szerint a felszínen 56 db parkolót ki tudunk alakítani. Alapvetı várospolitikai döntések meghozatalára van szükség az Egység utca belsı térrel kapcsolatban. Szükség van-e a város területén egymáshoz viszonylag közel két közösségi tér kialakítására, ahol teljesen megszüntetjük a gépjármőforgalmat illetve csak az elengedhetetlenül szükségeseket engedjük be. Abban az esetben ha a Kossuth tér átépítése megtörténik a gépjármőforgalom kitiltásával, úgy kérdéses az Egység utca belsı tér kialakításánál a gépjármőforgalom teljes kitiltása. A parkolók számát ebben az esetben is csak 269 db-bal tudjuk növelni. Ezen a területen a fizetı parkolás bevezetését javasoljuk, amit parkolóórák elhelyezésével javasolunk megoldani. Ennek a térségnek egyik parkolás fejlesztési lehetısége a Cseke-tó forgalmának másik bejáratához történı áthelyezése. Bár tervezési határainkon kívül esik, de megvizsgáltuk a Cseke-tó Baji út felöli bejáratának jobb hasznosítási lehetıségét. A Baji út mellett, az Edzıtábor személybejárójáig a Baji út mindkét oldalán merıleges, illetve ferde beállású parkolók vannak kiépítve. Ezeket a parkolókat az edzıtáborba irányuló gépjármő forgalom használja. A Szegfő utcai csatlakozást követıen az edzıtábor kerítése mellett már csak a tekepálya kiskapuja mellett lehet látni a parkolási igényt, ami a burkolat mellett, a kerítés és a burkolat széle között veszi igénybe az út területet. Az edzıtáborban megrendezésre kerülı kutyakiállítás idején a parkoló forgalom végig állja a Baji út mindkét oldalát, illetve ilyenkor kerül megnyitásra, illetve használatra a Deák Ferenc utcával szemben lévı Angolkerti bejárat. A régi pezsgıgyári épület és lakások mellett keskeny-elhanyagolt földút vezet - mintegy 5 perc séta - a Cseke-tó partjára. Az edzıtábor kerítésén belül a park elhanyagolt faállománya van. Amennyiben az edzıtábor átadná az általa nem használt területet, úgy a Cseke-tó megközelítése még egyszerőbbé válna, és a parkolási lehetıség is nagymértékben 13

14 megnövekedne. A bejárat felújítása, tájékoztató táblák elhelyezése elısegítené, hogy a turisták és látogatók, kerékpározók ezt a bejáratot vegyék igénybe, és ne az Erzsébet téri illetve Sport utcai bejáratot részesítsék elınybe. Ezen a területen lehetne elhelyezni az autóbuszokat, amik a Pálma rendezvényházhoz érkeznek, illetve szabadtéri elıadásra hozzák a látogatókat. Tata Város területére készült kerékpárhálózat tanulmányterv tartalmazza a Baj felıl érkezı kerékpárút folytatásának lehetıségét a Baji úton. A Baji úti kerékpárút megépítése és összekötése a Öreg-tó körüli kerékpárúttal a gépjármő forgalom csökkenésével járna, a parkolók kihasználtsága javulna. Turista autóbuszok fogadása A turista buszok alapvetıen a következı céllal érkeznek: 1./ 1-2 órás városnézés, a saját busz viszi körbe az utasokat 2./ Meglévı szálláshelyre érkezı turisták, ahol az autóbusz marad a szálláshelyen 3./ Meglévı szálláshelyre érkezı turisták, ahol az autóbusz nem maradhat a szálláshelyen. A Kossuth tér és környékének látogatására a Móricz Zsigmond térrel szemben a Geológiai Múzeum elıtt van lehetıség. A Várkanyarban a Cifra malom mellett van kialakítva autóbusz parkoló. Javasolunk kialakítani a Busz Pályaudvaron egy állást a turista autóbuszok számára le- illetve felszállás céljára. A le és felszállást követıen a turista autóbuszoknak a kijelölt városhatári autóbusz parkolókban kellene várakozniuk. A leszálló utasok célszerően itt szállhatnának a környezetkímélıbb DOTTO vonatokra. Ugyancsak autóbuszok számára jelölnénk ki parkolási lehetıséget a Környei úton autópályán érkezıknek a RING mellett, a TESCO környezetében, Tatabánya felıl érkezıknek a Fáklya utca környékén. Minden autóbusz várakozó helyen a városi kisvonatot menetrendszerinti közlekedéssel járatnánk, természetesen idény jellegő menterenddel. A városi kisvonat közlekedésére üzemeltetési szerzıdést lenne szükséges megkötni. Tatabánya, május Szabóné Csernai Éva tervezı 14

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések 1 Páty község Kerületi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2007.(X.29) rendelete a jármővek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségrıl

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS JEGYZİKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009.

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009. MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA 2009. szeptember tartalomjegyzék koncepció problématérkép mőemlékvédelmi kérdések

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati úton történı értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 2. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának idıpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 586 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/-8-324/2011 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Ingatlanvagyon értékelés Zártan kezelendı! Az ingatlan címe: 1081 Vajdahunyad utca 13. Az ingatlan helyrajzi száma: 35598 és 35617 Készítette: Név:. Cím:.. Telefonszám:.. Az értékelés kelte: 2009.09.15...

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1..

1. Általános rendelkezések 1.. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi védelmérıl és a módosításáról szóló 9/2011 (V.26) számú rendelettel egységes szerkezetben.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

Törökszentmiklós Petıfi úti tagóvodájának komplex akadálymentesítése

Törökszentmiklós Petıfi úti tagóvodájának komplex akadálymentesítése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2, Projekt neve: - Törökszentmiklós Petıfi úti tagóvodájának komplex akadálymentesítése

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVPÁLYÁZAT 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Címlap..

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

TATA VÁROS (KİKÚTI TÖMB) SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2009 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA VÁROS (KİKÚTI TÖMB) SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2009 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A 2804 Tatabánya, Pf. 406 Munkaszám: 11/2008 TATA VÁROS (KİKÚTI TÖMB) SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2009 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı WAREMA Területfejlesztési Koncepció 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı I. BEVEZETÉS 1. A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben 1.1. A térségi tervezés jogszabályi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben