Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A évrõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl"

Átírás

1 Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A évrõl

2 Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság évi tõzsdei éves jelentése Társaság neve: Elsõ Hazai Energia-portfolió Telefon Részvénytársaság Társaság címe: 1052 Budapest, Váci u. 22. Telefax Ágazati besorolás 7415 Vagyonkezelõi tevékenys. cím Beszámolási idõszak Befektetõi kapcsolattartó Illés András vezérigazgató TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /33 A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor ,-Ft A Társaság mûködésének idõtartama Határozatlan A Társaság üzleti éve tõl ig tart A Társaság auditorának neve Gyimesi és Társa Kft. A Társaság auditorának címe 1037 Budapest, Máramaros út 64/B. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Napi Gazdaság, Magyar Tõkepiac A Társaság tevékenységi köre 7415 Vagyonkezelõi tevékenység 7414 Üzletviteli tanácsadás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 6523 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés A kibocsátó értékpapír struktúrája A Társaság értékpapír struktúrája az év folyamán nem változott, a Társaság db elsõbbségi részvénnyel és db törzsrészvénnyel rendelkezik, a részvények alapcímlete 1.000,-Ft. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptõke Bevezetett sorozat megnevezése Idõszak elején Idõszak végén Idõszak elején Idõszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db Belföldi 72,44 85, ,09 67, ,18 36, ,18 36, intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 0,47 0, ,82 18, ,47 0, ,47 0, Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét 24,37 12, ,37 12, ,60 12, ,60 12, képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 2,72 1, ,72 1, ,75 1, ,75 1, Ö S S Z E S E N ,46 519, ,46 519,512 1 : tulajdoni hányad 2 : szavazati hányad RS2.A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db

3 RS3.Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelõ Rt. Belföldi Intézményi ,83% 19,78 % Gordon Kft. Belföldi Intézményi ,40% 32,07 % Buda-Cash Brókerház Rt. Belföldi Intézményi ,58% 2,84 % Megjegyzés RS4. A Társaság értékpapír srtuktúrája A Társaság jegyzett tõkéje ,-Ft Elõállítás módja Fizikai Az értékpapír fajtája Törzsrészvény Az értékpapír típusa Névre szóló Névértéke 1.000,-Ft Tõzsdei értékpapír Igen A bevezetés éve Sorozat- és sorszáma A Értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása -osztalékra, likvidációs hányadra -kgy-n résztvenni, felvilágosítást kérni, indítványt tenni, szavazni Az értékpapír fajtája Szavazatelsõbbségi részvény Az értékpapír típusa Névre szóló Elõállítás módja Fizikai Névértéke 1.000,-Ft Tõzsdei értékpapír Nem A bevezetés éve -. Sorozat- és sorszáma B Értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása -osztalékra, likvidációs hányadra -kgy-n résztvenni, felvilágosítást kérni, indítványt tenni, szavazni 1 db 102 szavazatra jogosít Ellenõrzõ sor , ,-= ,- Vállalatvezetés, foglalkoztatás A kibocsátó vezetõ állású személyei nem rendelkeznek a Társaság részvényével. A társaságnál az idõszak folyamán szervezeti változás nem történt. Az éves közgyûlésen Dr. Rigó Katalint újból FB-tagnak választották. TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társaság? Csoport? Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése IT Illés András IT elnök, vezérigazgató IT Dr. Oláh István IT tag IT Méhes Sándor IT tag FB Dr. Takács Miklós FB elnök FB Dr. Rigó Katalin FB tag FB Balogh József Dénes FB tag FB Ágoston Péter FB tag Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A társaságnál az idõszak folyamán szervezeti változás nem történt. Saját részvény tulajdon (db)

4 A Társaság rövid története, a tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság átalakulással jött létre a jogelõd Elsõ Hazai Energia-portfólió Kft december 18-án megtartott, átalakulást elhatározó taggyûlés határozata alapján. A részvények nyilvános forgalombahozatalára 1998 tavaszán került sor, melyet követõen nyarán sor került a részvények tõzsdei bevezetésére. A társaság portfóliókezelési tevékenységet végez, illetve ingatlan hasznosítási tevékenységet végez (bérelt ingatlannal). Portfólióelemként mind a tõzsdén szereplõ társaságok, mind tõzsdén kívüli társaságok részvényeit portfólióban tartja a Társaság, és ezt kiegészíti fedezeti és spekulatív céllal különféle derivatívák beintegrálásával. A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a meghatározó, az elõzõ évhez hasonlóan a portfólió összetétele miatt - a társaság tevékenységében a tõzsdén kívüli ügyletek játszottak jelentõs szerepet. A gazdasági folyamatok egy része pozitívan hatott a társaság befektetéseire a Hungária Közraktár Rt. nyereségesen mûködik a közraktározási piacon -, más részre negatívan befolyásolta a társaság befektetéseit: a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének II. félév folyamán történt leszállítása veszteséget okozott a társaságnak. Piaci pozíció alakulása, változások értékelése A társaság a múlt év folyamán nyereségesen végezte tevékenységét, a korábbi tõzsdén kívüli befektetéseit nagyrészt nyereséggel értékesítette: a nyereséges értékesítést a Hungária Közraktár Rt. nyereséges mûködése, piaci részesedése tette lehetõvé. A társaság javuló eredményessége azonban a cég tõzsdei megítélésén nem javított, részvényei kis forgalom mellett, nagyrészt mélyen a részvények könyv szerinti értéke alatti áron forognak a Budapesti Értéktõzsdén.

5 Gazdálkodási adatok Eredménykimutatás A tétel megnevezése Vált. (%)-ban I. Értékesítés nettó árbevétele ,12% II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegû ráfordítások ,37% V. Személyi jellegû ráfordítások ,93% VI. Értékcsökkenési leírás ,70% VII. Egyéb ráfordítások ,24% A)Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,17% VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% B) Pénzügyi mûveletek eredménye ,19% C) Szokásos vállalkozási eredmény ,74% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény E) Adózás elõtti eredmény ,74% XII. Adófizetési kötelezettség F) Adózott eredmény ,74% G) Mérleg szerinti eredmény ,74% Mérleg MÉRLEG Eszközök ( aktívák) A tétel megnevezése Vált. (%)-ban A) Befektetett eszközök ,26% I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ,22% III. Befektetett pénzügyi eszközõk ,00% B) Forgóeszközök ,01% I. Készletek II. Követelések ,43% III. Értékpapírok ,63% IV. Pénzeszközök ,55% C) Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ,10% MÉRLEG Források ( passzívák ) A tétel megnevezése Vált. (%)-ban D) Saját tõke ,68% I. Jegyzett tõke ,00% II.Jegyzett, de még be nem fizetett tõke(-) III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék ,74% V. Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény ,74% E) Céltartalékok F) Kötelezettségek ,10% I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,10% G) Passzív idõbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen ,10%

6 Cash-flow kimutatás (adatok E Ft-ban) MEGNEVEZÉS TÁRGYÉV ELÕZÕ ÉV TERV TÉNY TERV TÉNY I. Szokásos tevékenységbõl származó 0-1, ,344 pénzeszköz-változás 1. Adózás elõtti eredmény 0 49, , Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 0-2, , Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0-8, ,169 változása 8. Passzív idõbeli elhatárolások változása , Vevõkövetelés változása 0-183, , Forgóeszközök* változása 0 142, , Aktív idõbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbõl származó ,000 pénzeszköz-változás 14. Befektetett eszközök beszerzése , Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszköz-változás 17. Részvénykibocsátás bevétele (tõkebevonás) 18. Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tõkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása 0-1, A társaság évi tevékenységének értékelése Pénzügyi adatok elemzése Bevételek A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Értékesítés nettó árbevétele ,12% Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% Összesen ,31% Az Értékesítés nettó árbevétele én némileg alatta maradt az elõzõ évi hasonló idõszakának adatainak. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységbõl származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységbõl többek közt irodaház-bérbeadásból származó bevételeit tartja nyilván.

7 Az év folyamán a társaság a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-benlévõ részesedését teljes egészében, a Buda-Cash Brókerház Rt-ben meglévõ részesedését részben nyereséggel értékesítette, és ezek a nyereséges értékesítések jelennek meg a Pénzügyi mûveletek bevételei soron. Ráfordítások A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Anyagjellegû ráfordítások ,37% Személyi jellegû ráfordítások ,93% Értékcsökkenési leírás ,70% Egyéb ráfordítások ,24% Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% Összesen ,84 % Az Anyagjellegû ráfordítások állománya mintegy 5,37 %-kal csökkent az elõzõ évhez képest, elsõsorban az Igénybevett szolgáltatások értékének csökkenése (a társaság egyes szükséges feladatait külsõ társaságok bevonásával végzi, pl. a könyvelést ill. jogi ügyek intézése) és az eladott szolgáltatások csökkenése miatt. Az eladott szolgáltatás soron a társaság által fizetett ingatlanbérleti díj kerül kimutatásra, mely a forint erõsödése miatt az elõzõ évhez képest csökkent. A személyi jellegû ráfordítások csaknem szinten maradtak, a csökkenésük minimális. Pénzügyi mûveletek eredménye A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% Pénzügyi mûveletek eredménye ,19% A Pénzügyi mûveletek eredményét sajnálatos módon befolyásolta a Buda-Cash Brókerház Rt. által végrehajtott alaptõke-leszállítás: a Pénzügyi mûveletek ráfordításai soron csaknem teljes egészében a bevont 31,3 M Ft névértékû részvény 94 %-os nyilvántartási értéke, illetve a nyilvántartási ár alatti áron történõ Buda-Cash Brókerház Rt. részvényeladás vesztesége szerepel. Az év folyamán a társaság a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-benlévõ részesedését teljes egészében, a Buda-Cash Brókerház Rt-ben meglévõ részesedését részben nyereséggel értékesítette, és ezek a nyereséges értékesítések jelennek meg a Pénzügyi mûveletek bevételei soron. Rendkívüli eredmény A Társaságnál 2002-ben nem keletkezett rendkívüli eredmény. Adózás elõtti eredmény, Adófizetési kötelezettség, Adózott eredmény, Mérleg szerinti eredmény A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Adózás elõtti eredmény ,74% Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ,74% Mérleg szerinti eredmény ,74% Az Adózás elõtti eredmény a Pénzügyi mûveletek eredményének - a portfóliókezelési tevékenység eredményének- hatására pozitív volt, ugyanakkor az elõzõ évrõl áthozott veszteség hatására a társaságot nem terhelte az elért eredmény után társasági adó fizetési kötelezettség, ezért az Adózott eredmény értéke megegyezik az Adózás elõtti eredmény értékével. Osztalékfizetésre mivel a jegyzett tõke értékét még nem éri el a társaság saját tõkéjének értéke - nem került sor, így a Mérleg szerinti eredmény megegyezik az Adózott eredmény értékével. Immateriális javak A Társaság nem rendelkezik immateriális javakkal. Tárgyi eszközök A Társaság 0,853 M Ft értékû tárgyi eszközzel rendelkezik ben a Tárgyi eszközök értéke 1,172 M Ft volt.

8 Befektetések Név Jegyzett tõke Részesedés mértéke/névérték/nyilv.ért. Buda-Cash Alapkezelõ Rt. 30 M Ft 33,33 % / 10 M Ft/10 M Ft Sajó Közmû Kft. 382,23 M Ft 34,97 %/133,68 M Ft/112,506 M Ft DÉDÁSZ* ,71 M Ft 0,0262 %/7,80 M Ft/6,111M Ft Egyesült Vegyimûvek Rt.* 836,16 M Ft 10,60 %/ 88,68 M Ft /142,248 M Ft Vértesi Erõmû Rt.* ,58 M Ft 0,18 % /50 M Ft/ 27,5 M Ft * a Mérlegben az értékpapírok között szerepel A befektetésekben bekövetkezett változások, konszolidációba bevont társaságok helyzetének bemutatása A társaság nem rendelkezik olyan részesedéssel más társaságban, mely szükségessé tenné konszolidált mérleg készítését. A Befektetett eszközök állománya jelentõsen nem változott az idõszak folyamán, a minimális csökkenést a Tárgyi eszközök értékcsökkenése okozta. A Befektetett pénzügyi eszközök a társaság 133,680 M Ft névértékû, 112,506 M Ft értékû Sajó-Közmû Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévõ részesedését, illetve 10 M Ft névértékû Buda-Cash Alapkezelõ Rt-ben meglévõ részesedését tartalmazza. A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések állományának növekedése és az Értékpapírok állományának csökkenése mellett következett be: a Buda-Cash Brókerház Rt. részvények halasztott fizetéssel történõ értékesítése (197,8 M Ft névérték) jelentõsen növelte a Követelések, ezen belül a Vevõk állományát. Itt kerül kimutatásra a Buda-Cash Brókerháznál vezetett ügyfélszámlán lévõ pénz is, mely ideiglenesen nem került újrabefektetésre. A fent említett részvényeladás és a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének leszállítása során ellenérték nélkül történõ részvénybevonás (31,3 M Ft névérték), továbbá a Hungária Közraktár Rt. még meglévõ részvényeinek értékesítése csökkentette az Értékpapírok állományát, ugyanakkor a társaság portfoliójába új értékpapírok Buda-Cash Növekedési Alap befektetési jegy, Egyesült Vegyimûvek Rt. részvény - is bekerültek, növelve az Értékpapírok állományát. Készletek A társaság nem rendelkezik készletekkel. Követelések, Vevõk A Buda-Cash Brókerház Rt. részvények halasztott fizetéssel történõ értékesítése (197,8 M Ft névérték) jelentõsen növelte a Követelések, ezen belül a Vevõk állományát. Itt kerül kimutatásra a Buda-Cash Brókerháznál vezetett ügyfélszámlán lévõ pénz is, mely ideiglenesen nem került újrabefektetésre. Jegyzett tõke, tõketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény és céltartalékok változása A tétel megnevezése Vált. (%)-ban D) Saját tõke * ,68% I. Jegyzett tõke ,00% II.Jegyzett, de még be nem fizetett tõke(-) III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék ,74% V. Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény* ,74% E) Céltartalékok A társaság jegyzett tõkéje nem változott, tõketartalékkal sem 2001., sem végén nem rendelkezett a társaság. Az eredménytartalék a végi negatív mérleg szerinti eredmény miatt tovább csökkent. A társaság sem 2001., sem végén nem rendelkezett céltartalékkal. A társaság mérleg szerinti eredménye az elõzõ évhez képest jelentõsen javult. A társaság pozitív Mérleg szerinti eredményét a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-ben meglévõ részesedés egy részének I. félévben, más részének II. félévben történt értékesítése során realizált eredmény biztosította, ugyanakkor a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének leszállítása (313 db részvény bevonása) mintegy 29,4 M Ft-tal csökkentette az eredményt, és a Buda-Cash Brókerház Rt. részvények egy részének nyilvántartási ár alatt történõ értékesítése is eredménycsökkentõ tényezõ volt.

9 Kötelezettségek A társaság minimális értékben (1,629 M Ft) rendelkezik kötelezettségekkel.ebbõl 0,61 M Ft szállítói, 1,019 M Ft egyéb kötelezettség. Idõbeli elhatárolások A társaság nem rendelkezett sem aktív, sem passzív idõbeli elhatárolással. A társaság mûködését bemutató pénzügyi mutatószámok Megnevezés Számítás módja Mutató értéke 2002-ben Mutató értéke 2001-ben Likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ( ,- eft / 1.629,- eft) Tõkeellátottság Saját tõke / Források összesen % % ( ,- eft / ,- eft) Eladósodottság Kötelezettségek / Források összesen 0.32 % 2.64 % 1.629,- eft / ,- eft Tiszta eredmény hányad Mérleg szerinti eredmény /Bevételek % - összesen) ,- eft / ,- eft Egy részvényre esõ nyereség Mérleg szerinti eredmény / 95,- Ft - Részvények dbszáma ,- Ft / db Részvények könyv szerinti értéke Saját tõke/ Részvények dbszáma 982,- Ft 888,- Ft ,-Ft/ db P / E mutató Részvények árfolyama / Egy rv-re esõ eredmény) 400,- Ft/db / 95,- Ft/db 4,21 - A Társaság december 31-én a következõ portfolióval rendelkezett: Tõzsdei A Kategóriájú részvények: - Tõzsdei B Kategóriájú részvények: 1,20 % Tõzsdére be nem vezetett nyilvános társaságok: - Nem nyilvános társaságban szerzett részesedések: 57,58% Rövid távú követelések-kötelezettségek 29,63%* Állampapírok, egyéb likvid eszközök: 11,59% ,00% * halasztott fizetéssel történt értékpapírügyletek miatt Üzletpolitikai tervek A Társaság vezetése továbbra is a portfóliókezelési tevékenységet kívánja folytatni, és a kínálkozó üzleti lehetõségek kihasználásával a társaság eredményét növelni, a 2002-es évhez hasonlóan nyereségessé tenni. A tõzsde állapotától és az egyéb lehetõségektõl függõen határozza meg a Társaság vezetése a befektetések körét, tehát adott esetben elmozdulás történhet a tõzsdei részvények arányának növelése felé a portfólió kialakításakor, de ennek ellenkezõje is lehetséges. A Társaság gazdálkodásának kiemelt kockázati tényezõi A Társaság portfóliójában meglévõ tõzsdén kívüli cégek értékpapírjainak értéke a cégek mûködésének hatására csökkenhet, illetve hektikusan mozoghat. A Tõzsdén kívüli cégek értékpapírjainak értékesítése a papírok tõzsdei papírokénál alacsonyabb likviditása miatt idõben elhúzódhat, illetve a kisebb likviditás miatt esetleg csak ár alatt lehetséges értékesítésük. A tõzsdei papírok esetén a tõzsdei áralakulás melynél az adott társaság saját teljesítményén kívül nemzetközi gazdasági hatások is hatnak az árak kialakulására az adott társaság értékpapírjának értékét jelentõsen leértéklelheti.

10 Az EHEP Rt. kijelenti, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Az éves jelentés tartalmáért a társaság felelõsséggel tartozik, az éves jelentés elmaradásával, illetve félrevezetõ tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel. Jelen tõzsdei éves jelentés a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Váci u. 22.) az ügyfelek rendelkezésére áll, illetve a Budapesti Értéktõzsde Információs központjában megtekinthetõ. Budapest, 2003.április 29. Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

421/2015. sz. határozata

421/2015. sz. határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 421/2015. sz. határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE

CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE BUDAPEST, 2005. ÁPRILIS aláírás - 2-1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A társaság neve: Csepel Holding Rt. (2001. július 10-e elõtt:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

2014 féléves jelentés

2014 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2014 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2014.01.01 2014.06.30 2014.08.22. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi első féléves gyorsjelentése TARTALOMJEGYZÉK I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi... 5 III. Vállalatvezetés,

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése Tartalomjegyzék I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi...

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr.

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr. Sztv átfogó módosítása 2016 Készítette: Dr. Kardos arbara főiskolai docens okleveles könyvvizsgáló Előadó: Dr. Sisa Krisztina Egyetemi adjunktus GF PSZK Számvitel Intézeti Tanszék okleveles könyvvizsgáló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Üzleti szakügyintézõk és államháztartási

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2011. I. félévéről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben