OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 Éves jelentés OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1

2 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában, 3 milliárd forint alaptőkével, az OTP Bank Rt. 100 %-os tulajdonaként került megalapításra. A társaság az alapítási engedélyét szeptember 21-én kapta meg, míg a működési engedély január 10-én került kiadásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által. Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként február 1-én kezdte meg a tevékenységét. Az OTP Bank Rt. azzal a szándékkal alapította az OTP Jelzálogbank Rt-t, hogy az OTP Bankcsoport hatékonyan bekapcsolódhasson a Magyarországon újra fellendülő jelzáloghitelezésbe és aktív szereplője legyen az ennek kapcsán kialakuló jelzáloglevél-piacnak, és ezáltal a bankcsoport által kínált termékpaletta szélesedjen, biztosítva az ügyfelek számára magasabb színvonalú szolgáltatást. Az OTP Jelzálogbank Rt-nek mint az OTP Bankcsoport egyik legfiatalabb tagjának alapvető célja, hogy dinamikusan növekvő társasággá alakuljon a jelzáloghitelezés területén és eredményes gazdálkodása révén tovább gyarapítsa a bankcsoport erejét és értékét. Az OTP Jelzálogbank Rt. üzleti tevékenysége a lakáshitelek nyújtására és a finanszírozásához szükséges jelzáloglevelek forgalomba hozatalára korlátozódik. A lakáshitel-termékek közül azokat nyújtja, amelyek forrásául forgalomba hozott jelzáloglevél kamataihoz a jogszabály alapján az állam támogatást nyújt április 11-én elindult az OTP Bank Rt. és az OTP Jelzálogbank Rt. általi konzorciális hitelezés, így ettől az időponttól kezdve a bankcsoport konzorciális keretek között nyújtott hiteltermékeket kínál ügyfeleinek évben az OTP Jelzálogbank Rt. összesen 447,6 milliárd forint értékű hitelkövetelést vásárolt az OTP Bank Rt-től, és 421,9 milliárd forint névértékű jelzáloglevelet hozott forgalomba. A prudenciális előírásoknak való megfelelést a társaság tulajdonosa, az OTP Bank Rt. biztosítja számára. Az állományok növekedésének függvényében évben további tőkeemelésekre volt szükség. Az OTP Jelzálogbank Rt. jegyzett tőkéje év végére többszöri tőkeemelés következtében 17 Mrd Ft-ra emelkedett, további 3 Mrd Ft-os tőkeemelés cégbírósági bejegyzése a tárgyidőszak végéig nem történt meg. A társaság mérlegfőösszege én 674,221 milliárd forint volt, saját tőkéje 24,7 milliárd forint volt, adózás előtti eredménye pedig millió forintot tett ki. Jelen jelentésünket az OTP Jelzálogbank Rt december 31-re vonatkozó auditált, MSZSZ szerinti éves beszámolója ( 1.sz. melléklet) alapján készítettük el. 2

3 II. A TEVÉKENYSÉG ÉS A GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE II.1. A PIACI KÖRNYEZET ÉS A PIACI POZÍCIÓ BEMUTATÁSA Az állami támogatási rendszer kibővítésének köszönhetően a lakáshitelek iránti keresletben dinamikus fejlődés volt tapasztalható 2003-ban. Több évtizedes megszakítás után a lakáshitelezéssel kapcsolatos kormánypolitikának köszönhetően újra kezdett épülni a magyar jelzáloghitel piac. A jelzáloglevél támogatási rendszer kibővítésével arra is lehetőség nyílt, hogy új jelzálog-hitelintézetek lépjenek piacra, és kedvező kamatozású, támogatott jelzáloglevél forrásból nyújtott lakáshiteleket kínáljanak, versenyképes piaci helyzetet teremtve a hitelintézetek között. Jelenleg Magyarországon három jelzálog-hitelintézet működik. Elsőként a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. kezdte meg a működését. Az FHB-t követően a Hypovereinsbank Rt. tulajdonában lévő HVB Jelzálogbank Rt. került megalapításra, majd év februárjában az OTP Jelzálogbank Rt. is elindította az üzleti tevékenységét. Mindhárom jelzálogbank elsősorban magánszemélyek által felvehető, lakáscélú jelzáloghitelek nyújtásával és vásárlásával foglalkozik. Ennek legfőbb oka a lakáscélú állami támogatások rendszere, amely a lakáscélú jelzáloghitelek forrásául kibocsátott jelzáloglevelek kamatain keresztül támogatja a lakáshitelek kamatait. Az OTP Bankcsoport a lakáshitelezés területén hosszú ideje piacvezető pozíciót tölt be, a csoporton belül pedig a legnagyobb hangsúlyt a 2002-es évtől kezdve az OTP Jelzálogbank Rt. képviseli a jelzálogbanki hitelek kedvezőbb támogatása következtében. A bankcsoport stratégiai céljaként fogalmazódott meg, hogy az OTP Bank Rt. és az OTP Jelzálogbank Rt. együttes piaci részesedése az engedélyezett lakáshitelek területén tartósan meghaladja az 50 %-os részarányt. A szakosított jelzálog-hitelintézetek között folyó versenyben az OTP Jelzálogbank Rt. az anyabanki hátterének köszönhetően - rövid idő alatt komoly pozíciót ért el. A társaság által a tárgyévben kibocsátott jelzáloglevelek összege 421,9 milliárd forint, így az OTP Jelzálogbank Rt év végén 65,0 %-os piaci részesedéssel rendelkezett. A jelzáloglevél piac megoszlása 2003-ban: december december 31. Mrd Ft Részesedés Mrd Ft Részesedés OTP Jelzálogbank Rt. 177,1 61,4 % 599,0 65,0 % FHB Rt. 101,6 35,2 % 277,9 30,1 % HVB Jelzálogbank Rt. 9,8 3,4 % 45,1 4,9 % 3

4 II. 2. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG Az OTP Bank Rt. és az OTP Jelzálogbank Rt. konzorciális megállapodása alapján a hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatokat az OTP Bank Rt. végzi. A hitelbírálat és a hitelnyújtás az OTP Jelzálogbank Rt. szabályai szerint történik az OTP Bank Rt. lakáshitelezéssel foglalkozó hálózati egységeiben. A hitel engedélyezését az OTP Jelzálogbank Rt. végzi. A szerződéskötés során az OTP Jelzálogbank Rt. nevében és megbízásából az OTP Bank Rt. jár el. Az ingatlannyilvántartásba a hitelek biztosítékaként lekötött ingatlanokra vonatkozóan az OTP Jelzálogbank Rt. javára kerül felvezetésre a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom. A folyósított hitelköveteléseket a társaság könyvvizsgálójának hozzájárulásával a követelések teljes értékén (tőke + járulékok) az OTP Jelzálogbank Rt. rendszeresen, adásvételi szerződéssel vásárolja meg az OTP Bank Rt-től. Az OTP Jelzálogbank Rt-nek átadott portfolió ellenértékét a társaság halasztott fizetéssel egyenlíti ki. A Vagyonellenőr jóváhagyását, valamint a jelzáloghitel fedezet-nyilvántartásba vételét követően az OTP Jelzálogbank Rt. törvényi előírásoknak megfelelő összegű jelzáloglevelet hoz forgalomba. A társaság a jelzáloglevél jegyzéséből befolyó összegből egyenlíti ki a megvásárolt portfolió ellenértékét. Az OTP Bank Rt-től a hitelkövetelések átvétele folyamatosan történik, ezt követi az engedélyeztetési eljárás után a jelzáloglevél forgalomba hozatala. Ezért az OTP Jelzálogbank Rt. portfoliójában lévő hitelkövetelések finanszírozási forrása főként jelzáloglevelek értékesítéséből befolyó összeg, amely a saját tőkén felül igény szerinti bankközi kölcsönnel egészül ki. Az OTP Jelzálogbank Rt. az OTP Bank Rt-től csak olyan hitelszerződéseket vesz át, amelyek között nem szerepel minősített adós. Így a társaság ügyfelei között jelenleg nem szerepel minősített ügyfél és várhatóan a jövőben sem lesz huzamosabb ideig, mivel a minősítetté vált ügyfelek hitelszerződését a konzorciális szerződés értelmében az OTP Bank Rt. visszaveszi az OTP Jelzálogbank Rt-től. II.3. TERMÉKKÖR Az OTP Jelzálogbank Rt. által kínált hiteltermékek két fő csoportja: - OTP Lakáshitel új lakásra hitelcél: - OTP Lakáshitel használt lakásra hitelcél: építésre vásárlásra vásárlás korszerűsítés bővítés Az OTP Jelzálogbank által kínált lakáshitelek mindegyikének minimális összege 500 ezer forint, az új lakásra nyújtott hitelek esetében a folyósítható összeg maximum 15 millió forint, használt lakásra 4

5 nyújtott hitelek esetén pedig maximum 5 millió forint. Az OTP Jelzálogbank Rt. a hiteleinek futamidejét 25 évben maximalizálta. A társaság által használt lakásra nyújtott hiteleknél maximálisan a hitelbiztosítéki érték 60%-nak erejéig, az új lakásra nyújtott hiteleknél pedig a hitelbiztosítéki érték 70%-nak erejéig nyújt hitelt. Ezen arányszámok maximális értékétől eltérő nagyságú hiteleket csak köztisztviselők esetében engedélyez a bank, mivel esetükben az állam a hitel visszafizetésére az ingatlan teljes vételárának erejéig készfizető kezességet vállal. II.4. A JELZÁLOGLEVÉL FORGALOMBA HOZATAL CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA Az OTP Jelzálogbank Rt. egyik legfontosabb tevékenysége a jelzáloglevelek forgalomba hozatala, melynek célja kettős: - Megteremteni a heti rendszerességgel zajló követelés vásárlások forrását, és - A jelzáloglevelekhez kapcsolódó állami támogatásokon keresztül hozzájárul a Bank rentábilis működéséhez. A jelzáloglevelek forgalomba hozatalai a PSZÁF által ellenőrzött és engedélyezet formában valósultak meg. Az első Kibocsátási program lezárását követően 2003 áprilisában felállításra került a második jelzáloglevél Kibocsátási program 300 Mrd Ft-os keretösszeggel, amely az év végén 100 Mrd Ft-tal felemelésre került. A kibocsátási program lehetőséget ad a Banknak jelzálogleveleinek gyors, rugalmas forgalomba hozatalára, amellyel követni tudja a követelés vásárlások forrásigényét. Az OTP Jelzálogbank Rt év végéig 599 milliárd forint névértékű, dematerializált jelzáloglevelet bocsátott ki, ebből 266,3 milliárd forint értékű zártkörű, míg 332,7 milliárd forint értékű nyilvános kibocsátás volt. A jelzáloglevél forgalomba hozatalok engedélyezése, rendre Pótfedezet felhasználásával valósult meg, amelynek oka a követelésvásárlás, a megvásárolt követelések Rendes fedezetbe foglalása, és a jelzáloglevelek forgalomba hozatalának időigénye és időbeni eltolódásán túl egy szigorúbb, az európai szokványoknak megfelelő fedezeti rendszer bevezetése volt. Ez a rendszer lehetőséget ad nemzetközi pénz- és tőkepiacokon való hatékonyabb megjelenésre. A jelzáloglevél forgalomba hozatalainak szervezése során különös hangsúlyt kapott: - A forgalomban lévő és kerülő jelzáloglevelek együttes névértékének és a Bank hitelállományából fakadó tőkekövetelés állományának harmonizálása, - Hosszú távú lejárati összhang megteremtése, kamat kockázat kezelése, - A többször módosításra kerülő állami támogatások igénybevételéhez szükséges feltételeknek való folyamatos megfelelés, és - Az OTP Csoport szintű bevétel és jövedelem maximalizálás. Az OTP Jelzálogbank Rt. által év folyamán forgalomba hozott jelzáloglevelek jegyzői az OTP Bank Rt. és a Csoport tagjain kívül már kis mértékben (12 Mrd Ft) piaci szereplők is voltak. A forgalomba hozatalok során a vezető forgalmazói feladatokat az OTP Bank Rt. látta el, a forgalomba hozatalok fedezettségével kapcsolatos Vagyonellenőri vizsgálatokat a PriceWaterhouseCoopers folytatta le. 5

6 A év végéig kibocsátott jelzáloglevelek adatai Jelzáloglevél Sorozat neve Forgalom ba hozatal módja Forgalomban lévő össznévérték Forgalomba Lejárat napja hozatal napja Kamatozás, kamatfizetés, törlesztés OJB 2004/I nyilvános Ft diszkont típusú OJB 2004/II nyilvános Ft diszkont típusú OJB 2004/III nyilvános Ft diszkont típusú OJB 2004/IV nyilvános Ft diszkont típusú OJB 2008/A zártkörű Ft Változó, 6 hó dkj+110bp, félévente kamatfizető, végtörlesztéses. OJB 2008/B nyilvános Ft Változó, 6 hó dkj+110bp, félévente kamatfizető, végtörlesztéses. OJB 2008/C zártkörű Ft Változó, 6 hó dkj+90bp, félévente kamatfizető, végtörlesztéses. OJB 2009/I zártkörű Ft ,5% coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2009/II zártkörű Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2008/I zártkörű Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2008/II zártkörű Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2008/III nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2008/IV nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2010/I zártkörű Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2011/I nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2013/I nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2013/II nyilvános Ft ,25% coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2014/I nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2017/I nyilvános Ft % coupon, évente kamatfizatő, végtörlesztéses OJB 2012/A zártkörű Ft Változó, 6 hó dkj+100bp, félévente kamatfizető, végtörlesztéses Ft összesen 6

7 Pótfedezet biztosítása Az OTP Jelzálogbank Rt év elején eljutott arra szintre, hogy hitel- és jelzáloglevél állományai alapján a jelzáloglevelek fedezetét a törvényi előírásoknak megfelelően Pótfedezet rendelkezésre bocsátása nélkül is képes teljesíteni. A 2003-as év megfogalmazott feladataként elkezdődött a felkészülés a pénz-és tőkepiacokon való megjelenésre. Ennek érdekében megtörtént a Bank minősítése, amelynek keretében a minősítő cég által megfogalmazásra kerültek javaslatok a jelzáloglevelek fedezettségének erősítésével és az európai szokványokhoz való igazításával kapcsolatban. Ezen szigorúbb, és összetettebb elvárások teljesítése elengedhetetlen a jelzáloglevelek jó minősítésének érdekében. Ezért a Banknak a 2003-as év folyamán továbbra is szükséges volt Pótfedezetek biztosítása, igazolva képességét a szigorúbb feltételek kielégítésére. A Pótfedezetbe vont állampapírok értéke 2003 év végén mintegy 45 Mrd Ft volt. A forgalomban lévő jelzáloglevelek és a fedezetül szolgáló eszközök értékének alakulása december 31-én a forgalomban lévő jelzáloglevelek: még le nem törlesztett névértéke kamata összesen Ft Ft Ft a fedezetek vagyonellenőr által igazolt értéke: - rendes fedezet értéke összesen Ft ebből: tőkekövetelés Ft kamatkövetelés Ft - pótfedezetek értéke Ft ebből: állampapírok Ft hitelkövetelések Ft 7

8 II.5. MÉRLEG Az üzleti tevékenység gyors felfutása jellemezte az OTP Jelzálogbank Rt évi működését. A társaság mérlegfőösszege december 31-én 674,2 Mrd Ft volt, szemben az előző év azonos időszakának értékével, amely 213,4 Mrd Ft volt. A mérlegfőösszeg ugrásszerű gyarapodása szinte kizárólag az ügyfelekkel szembeni követelések növekedéséből fakad. Eszközök Az OTP Jelzálogbank Rt év során összesen db hitelszerződést vásárolt meg az OTP Bank Rt-től, amelynek összértéke 447,6 milliárd forint körül alakult. Az ügyfelekkel szembeni követelések állománya a tárgyidőszak végén elérte a 604,7 Mrd Ft-ot a hitelszerződések száma db volt. A hitelek összetételét illetően a kiegészítő kamattámogatásos hitelek aránya 19,4%- át tette ki, a nem támogatott hiteleké pedig 80,6% volt. A társaság portfoliójának 86,2%-a a június 16. előtti, 13,8%-a pedig az utáni keltezésű volt. Az OTP Jelzálogbank Rt. értékpapír-állományának értéke december 31-én 48,6 milliárd forint volt. A társaság értékpapír-portfoliójában kizárólag államkötvények valamint diszkont kincstárjegyek szerepelnek. Az állampapír állomány év során folyamatosan emelkedett, így a kamatbevételek révén az eredményre is pozitív hatással volt. Az OTP Jelzálogbank Rt. értékpapírállományát a sorozatos jelzáloglevél forgalomba hozatalhoz szükséges pótfedezetek képzésére használta. Bankközi betétállománnyal nem rendelkezett a társaság a mérlegkészítés időpontjában. A tárgyi eszközök állománya 150 millió Ft volt. OTP Jelzálogbank Rt. működéshez szükséges eszközeinek értéke 99,1 millió Ft-tal több az előző évinél. Az immateriális javak állománya 56,9 millió Ft-on alakult amelyek között banküzemi szoftverek és licence-díjak szerepelnek és tárgyidőszaki bővülése 43,5 millió forint volt. Az aktív időbeli elhatárolások (12,4 Mrd Ft) között szerepelnek a következő időszakot terhelő költségek, valamint az értékpapírokból származó és az ügyfelektől járó kamatok időbeli elhatárolása. Források A források az üzleti aktivitás igényei szerint alakultak. Az OTP Jelzálogbank Rt. a megvásárolt hitelköveteléseket alapvetően jelzáloglevelek kibocsátásával finanszírozta. Ennek megfelelően a hitelportfolió bővülésével együtt párhuzamosan emelkedett a jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevél állomány is december 31-ig összesen 599,0 Mrd Ft névértékű jelzáloglevél került kibocsátásra, amelyből 534,2 Mrd Ft-ot az OTP Bank Rt jegyzett le. 8

9 Az OTP Jelzálogbank Rt én 18,5 milliárd Ft bankközi forrásállománnyal rendelkezett, ez az OTP Bank Rt-vel szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettség, amely a megvásárolt jelzáloghitelek értékének kiegyenlítésére adott fizetési haladékkal függ össze. Ez a kötelezettség csak addig áll fenn, míg a jelzálogbank a megvásárolt jelzáloghitelek fedezete mellett újabb jelzálogleveleket hoz forgalomba és az értékesítéséből befolyt összeggel kiegyenlíti az OTP Bank Rt-vel szemben fennálló kötelezettségét. A passzív időbeli elhatárolások (19 Mrd Ft) között legnagyobb súllyal a jelzáloglevelek kamatainak passzív időbeli elhatárolása szerepel. Az OTP Jelzálogbank Rt. saját tőkéje - a jegyzett tőke emelése és az eredményes gazdálkodás révén - az előző év végi millió forintos szintről re millió forintra emelkedett. A társaság saját tőkéjének alakulása adatok : MFt-ban Megnevezés változás Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen II.6. EREDMÉNYKIMUTATÁS A hitelállomány ugrásszerű növekedése révén dinamikusan bővült a társaság által realizált eredmény. Az OTP Jelzálogbank Rt évi adózás előtti eredménye meghaladta a 8,5 Mrd Ft-ot, melyből a negyedik negyedév során 2,5 Mrd Ft realizálódott. Adófizetési kötelezettségünk 1,5 Mrd Ft és így az adózott eredményünk 7,1 Mrd Ft volt.. Mérleg szerinti eredményünk az általános tartalék megképzése után 6,4 Mrd Ft. A hitelintézet jövedelmi szerkezetét elsősorban a kamatkülönbözet határozza meg, amely 64,1 Mrd Ft kamatbevételből és 40,4 Mrd Ft kamatráfordítás különbözetéből áll össze. A kapott kamatbevételek három fő részből tevődtek össze: az ügyfelek által fizetett kamatbevételekből, az állam által fizetett eszköz és forrásoldali kamattámogatásokból, illetve az állampapír portfolión generált kamatokból. A kamatráfordításokat alapvetően a kibocsátott jelzáloglevelek után fizetett kamatkiadások és az OTP-nek fizetett hitelszámla kezelési díj határozza meg. A jelzáloglevelek kibocsátásával összefüggő ráfordítások a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek Az OTP Jelzálogbank Rt. működési költsége 2003-ban 13,7 Mrd Ft-ot tett ki (az előző évhez képest az OTP-nek fizetett hitelszámla kezelési díj átcsoportosításra került a kamat jellegű ráfordítások közé). A költségek döntő része közvetlenül kötődik az állományok nagyságához és időbeli ütemezéséhez, így a társaság költségeinek alakulását alapvetően ezek a fő tényezők határozzák meg. A közvetlen költségek között a legnagyobb kiadást az OTP Bank Rt. részére fizetett, az üzleti tevékenységgel összefüggő díjak jelentik, amelyek tárgyidőszaki értéke 12,4 Mrd Ft volt. 9

10 Az OTP Jelzálogbank Rt. az idei évben is nagy figyelmet fordított arra, hogy a működése folyamán felmerült költségeit minimális szinten tudja tartani. A takarékos költséggazdálkodás következtében évben a társaság dologi kiadásai az összes működési költségnek 5,5%-át tették ki. A dologi ráfordítások között legnagyobb súllyal az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek szerepelnek, amelyek az üzleti tevékenység bővülésével együtt arányosan nőnek. Ez utóbbi csoportot a vagyonellenőröknek, az auditoroknak és a Felügyeletnek fizetett díjak alkotják. II.7. CASH-FLOW Az OTP Jelzálogbank Rt. pénzeszközei év során összességében millió forinttal nőttek. A működési pénzáramlás összesen millió forint nettó pénzeszköz növekedést eredményezett, amelynek főbb tétele a kamatbevételek ( millió Ft), a kamatráfordítások ( millió Ft), a befektetési szolgáltatások (1.401 millió Ft), valamint az igazgatási költségek ( millió Ft) tették ki. Az OTP Jelzálogbank Rt. kötelezettségeinek és követeléseinek együttes állományváltozása összességében millió forint beáramló pénzt eredményezett. Ez az összeg az átvett hitelállomány és a forgalomba hozott jelzáloglevelek összesített állományváltozásának eredőjeként alakult ki. Az értékpapír-állomány millió forinttal növekedett a vizsgált időszakban, ami kizárólag a bank állampapír-állományának növekedésében jelentkezett. A nettó pénzáramlásra hatással volt továbbá az aktív és a passzív időbeli elhatárolások állományváltozása, melynek nettó értéke millió forint. Ugyanakkor, millió Ft-tal növelte a bank pénzállományát a évben végrehajtott tőkeemelés is. II.8. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK A 2003-as év folyamán a Jelzálogbank mindenkor rendelkezett a folyamatos üzletmenetét és az adatok biztonságát garantáló informatikai rendszerrel. Az engedélyezési és hitelezési tevékenység támogatására kész rendszer, az OTP PreLak rendszere már rendelkezésre állt. Kisebb fejlesztésekkel a PreLak rendszer alkalmassá vált egyrészt a - Jelzálogbank számára törvényi kötelezettségként előírt - hitelezési folyamatba épülő jelzálogbanki jóváhagyási tevékenység támogatására, másrészt a követelések vásárlásának és visszavásárlásának követésére. Az OTP Jelzálogbank Rt -nek saját nyilvántartó és feldolgozó rendszert kellett kialakítani a vásárolt és visszaadott követelések kezelésére, támogatva az iratanyag ellenőrzési és a PWC fedezet minősítési munkáját. Az egyedi és összesített fedezetek nyilvántartása e rendszer segítségével történik. Szintén a bank nyilvántartásainak volt a feladata a jelzáloglevél kibocsátáshoz szükséges átvett, illetve rendes fedezeti állományra vonatkozó törlesztés Cash-flow előállítása, valamint a kibocsátáshoz szükséges dokumentációk alátámasztása. 10

11 A kezdeti időszakban (2002-ben) a nyilvántartások és feldolgozások a változó, kialakuló gyakorlatot jól követő Excel segítségével történtek. Az állományok növekedése indokolttá tette a nyilvántartási és számítási funkciók korszerű kliens-szerver alapú átalakítását, amelyet 2002 októberétől 2003 januárjáig a fő funkciókra megvalósítottunk 2003 folyamán megvalósításra került a: GKI referenciahozamok állományban történő átvétele, GKI referenciahozamok változásának érvényesítése a számításokban Forrás oldali támogatás számítás átalakítása a törvényi változásoknak megfelelően Lejárati összhang táblák készítése Jelzáloglevél és állampapír törzsadat nyilvántartás Jelzáloglevél kibocsátás tervezés Ellenőrzéseket és a vezetők informálását szolgáló különböző statisztikai kimutatások / jelentések Interfészen keresztüli adatátadás a KVANT rendszer felé Összességében megállapítható, hogy a Jelzálogbank mindenkor rendelkezett a folyamatos üzletmenetét és az adatok biztonságát garantáló informatikai rendszerrel, az informatikai infrastruktúra pedig a - bankcsoport szinten is realizálódó - költségtakarékosság és működési hatékonyság elveit figyelembe véve került kialakításra. II.9. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, LÉTSZÁMALAKULÁS Az OTP Jelzálogbank Rt. szervezeti felépítése összhangban van a hitelezési tevékenység gyakorlati lebonyolítása érdekében a tulajdonos OTP Bank Rt-vel kialakított koncepcióval, amennyiben tevékenységét a lakásfinanszírozás területén több évtizedes tapasztalattal rendelkező bank fiókhálózatában gyakorlatot szerzett munkatársak közreműködésével és a gazdasági élet meghatározó területein kivált a pénzügyi, hitelezési, szakterületen belül nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező kis létszámú, de nagyon felkészült (iskolai végzettség, szakmai múlt, kreativitás stb.) irányító, szervező és végrehajtó központi szervezet vezetésével történik. A szervezeti felépítés alapvetően három fő területet határoz meg. A front office területet irányító vezérigazgató-helyettes felel az üzletpolitikai, hitelengedélyezési, fedezetértékelési és a jelzáloglevél kibocsátással kapcsolatos feladatokért. A back office területet irányító vezérigazgató-helyettes felel a fedezet-nyilvántartási, követelésminősítési és informatikai feladatok, valamint a számviteli, pénzügyi és controlling feladatok ellátásán túl a gazdálkodásért, a tervezésért, bér -és TB ügyintézésért, valamint az adatszolgáltatásokért. Az elnök-vezérigazgatóhoz közvetlenül olyan törzskari funkciók kapcsolódnak mint a jogi iroda, humánpolitikai tevékenység. A december 30-ig az OTP Jelzálogbank Rt. foglalkoztatásában átlagosan 59 fő munkavállaló segítette az OTP Bank Rt. hálózatának háttérmunkáját határozott idejű munkajogviszony keretében. 11

12 Az OTP Jelzálogbank Rt december 31-i zárólétszáma: 56 fő. Az átlagos statisztikai létszám ezzel szemben 89 fő volt a évben. II.10. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Magyarország viszonylag rövid ideje tért át a piacgazdaságra, gazdasága és kormánypolitikája olyan változásokon ment át és fog még átmenni, amelyek érintik a társaság működését. A gazdaságpolitika nem hagyhatja figyelmen kívül a nemzetközi versenynek kitett, közepesen fejlett magyar gazdaság adottságait. A magyar gazdaság számára is fontos lenne, hogy a világgazdaság új lendületet vegyen, hiszen kis, nyitott gazdaságként alapvetően ez határozza meg növekedésünket. A magyar gazdaság az elmúlt évek során kiegyensúlyozott, fenntartható növekedési pályára állt, azonban nyitottságánál fogva jelentős mértékben ki van téve a külgazdasági konjunktúrahelyzet befolyásának. A külföldi kereslet mérséklődése mind a növekedés, mind a külkereskedelmi egyensúly tekintetében ronthatja a magyar gazdaság pozícióit. A monetáris helyzet változása az egész bankrendszer működését, illetve a tőkepiacok alakulását nagymértékben meghatározhatja. Restriktív monetáris időszakokban a banki hitelezés terjedelme és jövedelmezősége csökken, az adósok fizetésképtelenségének kockázata növekedhet. A gyenge külső gazdasági konjunktúrával párosuló dinamikus belső kereslet a gazdaság egyensúlytalanságához vezetett, aminek eredményeképpen megnőtt a gazdaság sebezhetősége. A költségvetés keresletszűkítő lépéseinek hatására az egyensúlyi mutatók csak lassan javulhatnak. Az infláció előre nem látható alakulása a kamatfolyamatokat és a tőkepiaci hozamalakulásokat is kiszámíthatatlanná teheti, ami az egész bankrendszer, így azon belül az OTP Jelzálogbank Rt. működési kockázatát is befolyásolhatja A jelzáloghitelezési és a jelzáloglevelek piaca erősen befolyásolt a gazdaságpolitika által. A kamattámogatások mértékét, mind a jelzáloghitel oldalon, mind az azokat finanszírozó jelzáloglevelek vonatkozásában kormányrendeletek szabályozzák. Ebből adódóan gazdaságpolitikai prioritásváltások esetén a Kormány parlamenti jóváhagyás nélkül is megváltoztathatja a jelzáloghitelezés, illetve a jelzáloglevél forgalomba hozatal feltételrendszerét, ami az egész üzletág - így az OTP Jelzálogbank Rt. működése és eredményessége - tekintetében kockázati tényezőt jelent. A jelzáloghitelezési és a jelzáloglevelek piaca még kialakulási stádiumban van. Nem áll rendelkezésre olyan mennyiségű és minőségű információ, ami a piaci kockázatok megbízható felmérését lehetővé tenné. A jelzáloglevelek szűk nyilvános piaca komoly likviditási kockázatot hordoz magában a jelzáloglevelek másodlagos értékesítésében. A jelzáloghitelezésben verseny van a kereskedelmi bankok, a lakástakarékpénztárak, a takarékszövetkezetek és biztosító társaságok között. Magyarországon a legtöbb hitelintézet, illetve bizonyos korlátozásokkal a biztosító társaságok is nyújthatnak jelzálogjog kikötése mellett jelzálog típusú kölcsönt. A módosított hitelintézeti törvény az EU jogszabályokkal harmonizálva lehetővé teszi külföldi bankoknak a fióknyitást Magyarországon. A külföldi pénzügyi intézmények 12

13 szolgáltatásaikkal erős versenytársakká válhatnak a piacon. A konkurencia erősödése negatívan befolyásolhatja az ágazat jelenlegi szereplőinek működését. Az OTP Jelzálogbank Rt. forrásai (jelzáloglevelek) és eszközei (jelzáloghitelek) szerkezetének eltéréséből kamatkockázat adódik. Az ilyen típusú kockázatokat két tényező hozhatja létre: egyrészt az eltérő futamidő, másrészt a kamatozás módja (fix, változó) közötti eltérések. II.11. ÜZLETPOLITIKAI TERVEK Az OTP Jelzálogbank Rt. az OTP Bank Rt-vel együtt konzorciális formában hitelez. Tekintettel arra, hogy a Forráshitel közös termék, az OTP Bank Rt. és a bankcsoport stratégiai célkitűzései jelentős mértékben meghatározzák az OTP Jelzálogbank Rt. terveit is. Az OTP Jelzálogbank Rt. működésének alapvető célját szem előtt tartva az alábbi stratégiai célkitűzéseket fogalmazta meg: - a jelzáloghitelezés területén a 2003-ban megszerzett piacvezető szerep megőrzése a piaci részesedés folyamatos növelése mellett; - a legnagyobb jelzálogpiaci szolgáltatóként az ügyfelek számára magas színvonalú szolgáltatás nyújtása; - a társaság működésére vonatkozó prudenciális előírások maradéktalan betartása mellett a lehetséges legnagyobb volumenű lakáshitel állomány és jelzáloglevél kibocsátás elérése; - a társaság vagyonának folyamatos gyarapítása és likviditási egyensúlyának állandó biztosítása; - nyereséges gazdálkodás, amely biztosítja a jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók évről évre történő javulását. Az OTP Jelzálogbank Rt. fő tevékenysége az államilag támogatott lakáshitelek folyósítása. A bank a jövőben is erre a tevékenységre kíván koncentrálni, elsődleges célként a lakossági ingatlanok vásárlásának, korszerűsítésének és fejlesztéseinek finanszírozását fogalmazta meg. Jelenleg a kifolyósított hitelek célja szerint a bank hitelállományának túlnyomó részét a használt lakások vásárlására felvett hitelek teszik ki. A magyarországi lakásállomány gyenge minőségének következtében a lakásvásárlásra felvett hitelek túlsúlya várhatóan csökken, ezzel párhuzamosan növekedni fog a lakáskorszerűsítésekre felvett hitelek aránya. További stratégiai célja a banknak a lakossági jelzáloghitelezési piacon minél nagyobb piaci részesedés elérése. Ezt a társaság az OTP Bank Rt. kiterjedt fiókhálózatának értékesítési potenciálján túl további konzorciális partnerekkel való együttműködési megállapodások kötésével tervezi megvalósítani. Az OTP Jelzálogbank Rt nyílt kibocsátású jelzáloglevelek értékesítésének növelése. Ennek keretében a nyílt körben kibocsátandó jelzáloglevél-sorozatok tőzsdei bevezetése is meg fog történni. 13

14 A bank stratégiai tervei között szerepel továbbá a jelzáloglevelek magánszemélyek körében való értékesítésének növelése. Tekintettel arra, hogy a jelzáloghitelezés dinamikus fejlődése következtében mind nagyobb mennyiségű jelzáloglevél kibocsátása válik a jövőben szükségessé, várhatóan a jelzáloglevelek ilyen volumenű értékesítése a belföldi tőkepiac felvevőképességének korlátjába fog ütközni. Ezt figyelembe véve az OTP Jelzálogbank Rt. megkezdte a felkészülést a külföldi tőkepiacokon történő forrásszerzésre. Ennek keretében megbízást adott egy nemzetközi hitelminősítő szervezetnek a jelzáloglevelei minősítésének elvégzésére. (A társaság üzleti tervének számszaki adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.) Összességében megállapítható, hogy az OTP Jelzálogbank Rt. teljesíteni tudta 2003 évi üzleti és eredménytervét, gazdálkodási eredménye kiváló, ami az állományadatok kedvező alakulásán túlmenően a szigorú, költségtakarékos gazdálkodásnak is köszönhető. 14

15 III. TÁBLÁZATOK A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén (január 01-én) Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Időszak végén (január 01-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb ÖSSZESEN Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.

16 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól.

17 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva RS3/1. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés (db) - (%) 3 - jog (%) 3,4 - - A tulajdoni hányad megállapítása során a "Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tuladoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőnél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt - akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a z adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni. 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

18 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Ágazati besorolás: 6522 Beszámolási időszak: év Telefon: , Telefax: cím: Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név OTP Bank Rt. Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 5 (db) (%) 3 jog (%) 3,4 B T ,00 100,00 A tulajdoni hányad megállapítása során a "Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tuladoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőnél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt - akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni. 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

19 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Ágazati besorolás: 6522 Beszámolási időszak: év Telefon: , Telefax: cím: Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tőkéje Az értékpapír előállítási módja 1 Az értékpapír típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma , HUF dematerializált törzsrészvény névre szóló , HUF nem A sorozat Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) A fenti táblázatot a Kibocsátó minden értékpapír-sorozatára vonatkozóan ki kell kitölteni. 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló 1 Fizikai, dematerializált

20 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva TSZ.1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor A Kibocsátó működésének időtartama 1 A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) november 22. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság november 4. Cg / , HUF határozatlan üzleti év Deloitte&Touche Kft Budapest, Nádor u. 21. Napi Gazdaság, Magyar Tőkepiac 6522 egyéb hitelnyújtás 1 Megfelelő aláhúzandó 2 A Kibocsátó tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet kell szerepeltetni az első helyen.

21 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulás (fő) Társasági szinten Csoport szinten Bázis időszak vége 0 Tárgyév eleje 46 Tárgyidőszak vége 56 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva TSZ2/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulás (fő) Társasági szinten Csoport szinten Üzleti év eleje 46 I. negyedév vége II. negyedév vége III. negyedév vége Üzleti év vége 56

22 A társaság neve: OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Telefon: , A társaság címe: 1052.Budapest, Deák F. u Telefax: Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: év Befektetői kapcsolattartó: Kissné Ladányi Éva TSZ3. Vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Oszlányi Zsolt elnök-vezérigazgató 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - IT Lantos Csaba tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - SP Gyulainé Zsakó Zsófia vezérigazgató-helyettes 2003.szept. 01. Határozatlan - IT Nagy Csaba tag, vezérigazgató-helyettes 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - IT Jendrolovicsné Hegedűs Éva tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - IT Kovács Antal tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - IT Ljubicic Gábor tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - FB Senkár László elnök 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - FB Selymesi Ágota tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - FB Nádasné Gajzágó Cecília tag 2003.július Üzleti évet lezáró közgyűlés - Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

23 IV. AZ OTP JELZÁLOGBANK RT. NYILATKOZATA Az éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely az OTP Jelzálogbank Rt., mint a jelzáloglevelet kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az éves jelentés félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért az OTP Jelzálogbank Rt. felelősséggel tartozik. Budapest, április Oszlányi Zsolt Gyulainé Zsakó Zsófia elnök-vezérigazgató vezérigazgató h.

24 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2. sz. melléklet Üzleti terv

25 1. sz. melléklet OTP Jelzálogbank Rt. Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés december 31.

26 Deloitte. Deloitte Könywizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Nádor u. 21. levélcim: 1397 Budapest pf. 503 Tel: +36 (1) Fax: +36 (1) FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS A OTP Jelzálogbank Rt. tulajdonosa részére Elvégeztük az OTP Jelzálogbank Rt. (a "Bank") december 31-i mérlegénekmelyben az eszközök és források egyezõ végösszege ert, a mérleg szerinti eredmény ert nyereség - valamint a évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítõ mellékletének (továbbiakban a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítõ melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, amelyet a Bank évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámolónak, valamint az üzleti jelentésnek az elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. Hivatkozva a február 20-án kiadott, a évi éves beszámolóra vonatkozó jelentésünkre, közöljük, hogy az elõzõ évre vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adtunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti irányelvek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellõ bizonyosságot kell szereznünk arról, hogya pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentõs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a vállalkozás auditált számviteli nyilvántartásaibóllevezetett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy munkánk megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. Ez az éves beszámoló a tulajdonos részére, a tulajdonos általi elfogadás céljából készült és nem tartalmazza az éves beszámolóval kapcsolatos tulajdonosi határozatok esetleges hatásait. Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory A m~mber firm of Deloltte Touche Tohmatsu Bejegyezve: Fóvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.:

27 Záradék A könyvvizsgálat során az OTP Jelzálogbank Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolóval kapcsolatos tulajdonosi határozatok esetleges hatását kivéve, az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az OTP Jelzálogbank Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, február 13. ~..6.. L ~~~~:::-- Alastair Teare Köbli Gyula Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. bejegyzett könyvvizsgáló '-"

28 OTP Jelzálogbank Rt. MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) Eszközök(aktivák) Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás % a b c d 1. Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben bb) éven túli lejáratú ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben c) befektetési szolgáltatásból ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) befektetési szolgáltatásból 0 0 ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés bd) elszámolóházzal szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 a) helyi önkorm és egyéb államházt-i szervek által kibocs értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 0 aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 0 0 ba) forgatási célú ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott

29 Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás % a b c d 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 a) részvények, részesedések forgatási célra ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok 0 0 ba) forgatási célú bb) befektetési célú 7. Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra ebből:- hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése ebből:- hitelintézetekben lévő részesedés 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra ebből:- hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése ebből:- hitelintézetekben lévő részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 0 0 ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések ebből:- kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés 13. Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ebből:- FORGÓESZKÖZÖK (1.+2.a.+3.a.+3.ba.+3.c.+4.aa.+4.b.+5.aa.+5.ba.+6.a.+6.ba ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b.+3.bb.+4.ab.+5.ab.+5.bb.+6.bb ) Kelt.: Budapest, február 13. vállalkozás vezetője (képviselője)

30 OTP Jelzálogbank Rt. MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) Források(passzivák) Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás % a b c d 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látraszóló b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben - MNB-vel szemben bb) éven túli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben - MNB-vel szemben c) befektetési szolgáltatásból ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek 0 0 aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben bb) éven belüli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben bc) éven túli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben c) befektetési szolgáltatásból 0 0 ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben ca)tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények 0 0 aa) éven belüli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben ab) éven túli lejáratú ebből:- kapcsolt vállakozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

VIII. A kockázati tényezők évközi változása

VIII. A kockázati tényezők évközi változása VIII. A kockázati tényezők évközi változása A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők A magyar makrogazdaság helyzete: A 2002. évben a bizonytalanná vált a korábbi évek gyors gazdasági növekedésének

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezető Forgalmazó, Fizető

Részletesebben

Éves jelentés. 2009. december 31.

Éves jelentés. 2009. december 31. Éves jelentés 2009. december 31. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban OTP Jelzálogbank ) szakosított

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

9934 Jelentés a Postabank és Takarékpénztár Rt. gazdálkodása, működése és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1998. évi veszteségének ellenőrzéséről

9934 Jelentés a Postabank és Takarékpénztár Rt. gazdálkodása, működése és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1998. évi veszteségének ellenőrzéséről 9934 Jelentés a Postabank és Takarékpénztár Rt. gazdálkodása, működése és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1998. évi veszteségének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS A POSTABANK ÉS TAKARÉKPÉNZTÁR

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Nincs célár/ipo előtti

Nincs célár/ipo előtti Október 21, 2015 Ingatlanpiaci szektor/magyarország Nincs célár/ipo előtti IPO adatok Nyilvános értékesítési maximum ára HUF 4250 Zártkörű értékesítés maximum ára n.a. Nyilvános értékesítés nov. 9 20 Zártkörű

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015

Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015 Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015 Kifüggesztés: 2015. december 18. Érvényes: 2015. december

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben