Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, március 31. Dr. Varga Győző ügyvezető igazgató... Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezető igazgató

2 2 Általános rész Dorog Város Képviselő-testülete november 9-én a 107/2007.(XI. 9.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a tulajdonát képező Dorogi Szent Borbála Szakkórház és a Dorogi Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaság egyesüléséről. Az egyesülés következtében a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. beolvadt a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht.-ba a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény VI. fejezet 3. és 4. címében foglaltak szerint. A beolvadás után a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht megszűnt, általános jogutódja a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Rendelő Kht lett. Az egyesülés i nappal könyv szerinti értéken, a számviteli törvény szerinti kedvezményezett formában történt. Alapító Okirat A társaság cégneve: A társaság rövid cégneve: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaság Dorogi Szent Borbála Kht. A társaság székhelye: 2510 Dorog, Kossuth Lajos utca 6. A társaság telephelyei: 2510 Dorog, Mária u Dorog, Rákóczi u Dorog, Hősök tere 11. Alapítója: Dorog Város Önkormányzata Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Tevékenységének kezdési időpontja: Szakorvosi Rendelő: november 1. Szakkórház október 3. A társaság tevékenységének minősítése: kiemelten közhasznú Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés időpontja: (Beolvadás után: február 29.) Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke összege: Ft, azaz: Hatmillió forint

3 3 Az ügyvezetés módja: és A társaságnak két ügyvezetője van, Dr. Varga Győző a társaság szakirányú ügyvezetője (Lakcíme: 2500 Esztergom, Hild József u. 22.), Eck Ferenc Zsolt a társaság pénzügyi- gazdasági ügyvezetője (Lakcíme: 2852 Kecskéd, Sport u. 20). Az ügyvezetőket az alapító határozatlan időre választotta. Tevékenységüket munkaviszony keretében végzik. A könyvelés módja: Kettős könyvvitel A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. könyvvizsgálója: H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság tagszám: képviseletében: Hegedűs Miklós A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A társaság tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfőbb feladata a települési közös szükségletek kielégítése. A társaság tevékenysége engedélyköteles, amihez a működési engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete az 523/6/2008. számú határozatával megadta. A járó- és fekvőbeteg ellátás feladatainak finanszírozására a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződést saját nevében megújította. Vezető tisztségviselők és díjazásuk A társaság felügyelő bizottságának tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. A társaság szakirányú ügyvezetője Dr. Varga Győző, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító.

4 évben összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Munkabér: Megbízási díj (Urológiai szakr.): Megbízási díj (kórházi ügyvezetői fel. 3 hó): Költségtérítés 13. havi munkabér ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft A társaság pénzügyi- gazdasági ügyvezető igazgatója Eck Ferenc Zsolt, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító április 1-jétől összesen ,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: Munkabér: Megbízási díj: Költségtérítés 13. havi bér ,-Ft 0,-Ft ,-Ft ,-Ft

5 5 A társaság évi beszámolója A társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A társaság éves beszámoló jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában készíti el. Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet A társaság az éves beszámoló A változatát készítette el (1. sz. melléklet). Az éves beszámoló kiegészítő mellékletét a Közhasznúsági jelentéssel együtt készítették el, amelyben soronként elemezte a mérleget, az eredménykimutatást és a közhasznú eredménykimutatást. A évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31. A számviteli politikát úgy szabályozták, hogy a tárgyévet követő év március 23.-áig vették figyelembe a beszámoló időszakára érkező bevételeket és költségeket, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az intézmény tárgyév december havi teljesítményét ekkor igazolja vissza. A társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját a társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A társaság évi Egyszerűsített éves beszámolóját készítette: Györkösné Andreikovits Erzsébet közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése: A társaság egyszerűsített éves beszámolóját a évi C. törvény a Számvitelről és módosításai, a 224/2000.(XII.19.), valamint az azt módosító 289/2002.(XII.23.) számú Kormány rendelet előírásai alapján készítette el.

6 6 Eszközök A társaság számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát. Befektetett eszközök Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok szerepelnek az alábbi összetételben: MEGNEVEZÉS 2007.XII XII /07 (%) Vagyoni értékű jogok bruttó ,85 értéke Elszámolt ért. csökkenése ,46 Immateriális javak nettó értéke: ,50 Fenti táblázat összevontan tartalmazza a szakkórház és szakorvosi rendelő adatait, melyet az összeolvadási vagyonmérleg tartalmaz tételesen. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok) évi bruttó záró állománya csökkent, tekintettel, hogy a szakorvosi rendelő beolvadása miatt eszközeinek i nettó értéke lett a március 1.-jei bruttó érték. A szakorvosi rendelőnek a Vagyoni értékű jogok esetében a korábbi bruttó ,-Ft értékével szemben az induló bruttó érték ,- Ft lett, a csökkenés ,- Ft. A vagyoni értékű jogok állományát márciusában egy munkaügyibérelszámolási program vásárlása gyarapította, amelynek a beszerzésére azért került sor, mert a korábban használt program a társadalombiztosítási kifizetőhellyel kapcsolatos feladatok ellátására nem volt alkalmas. A beszerzés ,- Ft értéke a kórház és a szakorvosi rendelő között az önköltségszámítási szabályzatban foglaltak alapján % arányban lett nyilvántartásba véve. Vásároltak még a szakorvosi rendelő szerver gépéhez egy operációs rendszert ,-Ft-ért, ezen kívül a munkaügyi nyilvántartórendszer ,- Ft-os értékét aktiválták. A szakorvosi rendelő évi bruttó záró értéke: ,- Ft. A kórház immateriális javak (vagyoni értékű jogok) induló bruttó állománya: ,- Ft volt, (egészségügyi program), melyhez 2008-ban a szakorvosi

7 7 rendelőnél említett munkaügyi nyilvántartó program ,- Ft-os értékét aktíválták. A kórház évi záró bruttó értéke ,- Ft. Az összevont intézmények évi záró bruttó értéke: ,- Ft. Tárgyi eszközök: A társaságnak ingatlan vagyona nincs. Dorog Város Önkormányzata tartós, ingyenes használatra adta a társaságnak a tulajdonában lévő szakorvosi rendelő és a kórház épületeit. A tárgyi eszközök között elkülönítetten kerültek kimutatásra: Az egyéb gépek, berendezések között az irodai berendezések, számítógépek, felszerelések. a működési célú berendezések (orvos szakmai berendezések) között a betegellátást segítő gépek, műszerek, berendezések. A Számviteli törvény 92. -a szerint a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Egyéb gépek, berendezések ,16 Működési célú berendezések, ,73 felszerelések (orvos szakmai) Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: ,27 Fenti táblázat adatai összevontan tartalmazzák a szakkórház és a szakorvosi rendelő adatait. A szakorvosi rendelő záró bruttó értéke: ,- Ft. ( , ). A kórház január 1-jei bruttó értéke ,- Ft volt évben informatikai gépek (számítógépek, nyomtatók) vásárlására került sor, ami az informatikai rendszer működtetéséhez és a kórházi osztályok munkájához volt szükséges. A beszerzés értéke: ,- Ft. Az összevont intézmények egyéb gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft.

8 évben orvos szakmai berendezést sem a szakorvosi rendelőnek, sem a kórháznak nem vásárolt a Társaság. A szakorvosi rendelő műszaki (orvos-szakmai) berendezések felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft. A kórház műszaki (orvos-szakmai) berendezések évi záró bruttó értéke: ,- Ft, mely a nővérhívó berendezést tartalmazza. Az összevont intézmények egyéb gépek, berendezések, felszerelések évi záró bruttó értéke: ,- Ft. A halmozott értékcsökkenés alakulása: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Immateriális javak ,45 Egyéb gépek, berendezések ,00 Működési célú berendezések ,69 ÖSSZESEN: ,11 KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ ÉCS. Halmozott összes: értékcsökkenés ,38 Az értékcsökkenést lineáris leírási kulcs alkalmazásával (14,5 %, 33 %) mértékkel számolták el. Az E Ft beszerzési érték alatti eszközöket azonnal értékcsökkenési leírásként számolták el. Az értékcsökkenés leírás abszolút értékben is csökkent, ennek magyarázata, hogy a szakorvosi rendelő bruttó értéke jelentősen csökkent. A tárgyi eszközök nettó értékének összetétele az alábbi: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Egyéb gépek, berendezések ,43 Működési célú ,67 berendezések Tárgyi eszközök összesen: ,90

9 9 Befektetett pénzügyi eszközök A társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (mérleg sorai) MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Immateriális javak ,50 Tárgyi eszközök ,00 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök ,00 összesen: Befektetett eszközök állományának egy részét a viszonylag gyorsan amortizálódó informatikai eszközök és hálózat, nagyobb részét a vizsgáló eszközök alkotják, amelyek fejlesztésére évben forráshiány miatt nem került sor. Fenti tételek a mérleg befektetett eszköz soraival megegyezőek. Készletek MEGNEVEZÉS 2007.XII XII /07 (%) Szakmai anyagok ,57 Árukészlet ,26 Egyéb anyagok ,98 Összesen: ,93 Az egyszer használatos eszközöket a folyamatos működéshez szükséges minimális mennyiségben raktározzák. A szakmai anyagok közül a gyógyszerek raktárra vétele 2008-ban megtörtént, az év végi készlet E Ft volt. Az árukészlet az előző évi zárókészlethez képest E Ft-tal csökkent. Az elfekvő készletek mobilizálásával és a megrendelések mennyiségének csökkentésével optimalizálták az árukészlet nagyságát. A fordulónapi készletek teljességét tényleges mennyiségi leltárral ellenőrizték. A készletek után 911 E Ft értékvesztést számoltak el. Fenti sorok a mérleg készletek sorával megegyezőek.

10 10 Követelések A követelések csoportjába a vevőkkel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szemben fennálló, valamint az egyéb követelések tartoznak. Követelések részletezése MEGNEVEZÉS 2007.XII XII /07 (%) Belföldi vevők ,26 Munkabér előleg ,00 Elszámolási előleg OEP ,01 Követelések összesen: ,06 A követelések állománya 14,06 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A határidőn túli vevőkövetelések után 25 %-os értékvesztést számolt el a társaság összesen ,- Ft összegben, ebből ,- Ft a szakorvosi rendelő, ,- Ft a kórház követelése. Az OEP felé fennálló követelésük 25,01 %-kal nőtt. A ,- Ft követelés- állomány október, november, december havi teljesítménydíjat, gondozói díjat és a decemberi gyógyászati segédeszköz bolti vénybeváltás meg nem térített összegét tartalmazza. (Szakkórház: ,- Ft, Szakorvosi rendelő: ,- Ft). Értékpapírok A társaság értékpapír állománnyal nem rendelkezik. Pénzeszközök MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Házipénztár ,00 Bolti pénztár ,00 Bankkártya Bankbetét Pénzeszközök összesen: ,80

11 11 A házi pénztár napi záró állománya a pénzkezelési szabályzat alapján maximum 500 E Ft lehet, ezért csökkent a házipénztár záró állománya. A bevételeket a pénztáros naponta befizeti az OTP számlára. A Gyógyászati Segédeszköz Boltban telepítésre került egy OTP kártyaleolvasó berendezés a forgalom növekedését elősegítve, így 888 E Ft követelésük van a pénzintézetek felé. A bankbetételek év végi záró állománya összevontan E Ft, ebből a folyószámlahitel E Ft, amit év végén a rövid lejáratú kötelezettségek számlára átvezették évben ez a hitelállomány E Ft, amely a kórház által felvett korábbi hitel állományát tartalmazta. A hitelállomány évben ( )= EFt-tal csökkent. MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Készletek ,92 Követelések ,00 Értékpapír Pénzeszközök ,80 Összesen: ,57 A készletek értéke 68 %-kal nőtt, ennek magyarázata, hogy a gyógyszereket évtől raktári nyilvántartásba vették, ugyancsak a laboratóriumban található anyagokat is, amelyek a korábbi években költségként lettek a beérkezést követően elszámolva december 31-ével nemcsak a raktárban levő gyógyszereket leltározták fel, hanem az osztályokon a szekrényben levőket is, amelyek a betegek részére nem kerültek még kiadásra. Aktív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Költségek aktív időbeli ,01 elhatárolásra Bevételek aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások ,01 összesen: A költségek aktív időbeli elhatárolásaként mindkét évben a következő évet terhelő biztosítási és előfizetési díjakat könyvelték.

12 12 Eszközök összesen: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Befektetett eszközök ,87 Forgóeszközök ,57 Aktív időbeli elhatárolások ,01 Összesen: ,43 A Szakorvosi Rendelőben a február 29-i nettó eszközérték lett a beolvadó intézmény induló bruttó értéke, amiből évben számolódott az értékcsökkenési leírás, ez okozta, hogy a nettó érték évre E Ft-tal csökkent. Forgóeszköz csökkenést a pénzkészlet csökkenése okozza, hiszen december 31-én a Szakorvosi Rendelő pénzkészlete E Ft volt, igaz a szakkórháznak 0 Ft-ja volt, miután év végén a hitelállomány a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepelt. Nőtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szembeni követelés E Ft-ról E Ft-ra, ami 25,01 %-os emelkedést jelent. Források Saját tőke Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéje E Ft, ebből 3.000,- E Ft a Szakorvosi Rendelő, 3.000,- E Ft a kórház jegyzett tőkéje Tőketartalék A társaság tőketartalékkal nem rendelkezik. Eredménytartalék A társaság eredménytartaléka december 31-én Szakorvosi Rendelő ,-E Ft, ami a évi mérleg szerinti eredmény összege. A Szakkórházban az összevont eredménytartalék ,- E Ft volt, amely a évi mérleg szerinti eredmény összege. A évi eredménytartalék E Ft. Lekötött tartalék A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni.

13 13 Mérleg szerinti eredmény A Szakorvosi Rendelőnek évben nem volt mérleg szerinti eredménye, a Szakkórháznak pedig E Ft volt. A társaság évi összevont mérleg szerinti eredménye ,- E Ft, mely Szakorvosi Rendelő esetében E Ft veszteséget, a Szakkórháznál pedig E Ft nyereséget jelent. A saját tőke részletezése MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,12 Összesen: ,08 Az összevont társaság saját tőkéje évben E Ft, mely szakkórház esetén E Ft, Szakorvosi Rendelőnél pedig E Ft, ami az alapító tőkéből, az eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből tevődik össze évben a jegyzett tőke E Ft, az eredménytartalék E Ft, és a mérleg szerinti eredmény E Ft, a saját tőke értéke 30,8 %-kal nőtt. Céltartalék A társaság évben nem képzett céltartalékot. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni. Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak évben nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége.

14 14 Rövid lejáratú kötelezettségek MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Szállítói tartozások ,91 Adók és járulékok ,99 Munkabér ,56 Rövid lejáratú hitel ,87 Összesen: ,50 A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége az előző évi 88,5 %-a. A szállítói tartozások az előző évi 87,02 %-a. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségük az előző időszak 95 %-a, munkabér 9,55 %-kal magasabb, mint a évi. Rövid lejáratú hitel állományuk abszolút értékben E Ft-tal csökkent, ami az előző időszak 56,87 %-a. A szállítói tartozás a laboratóriumi és egyéb anyagbeszerzések, a december havi energia, szolgáltatások számláinak összegéből áll. A szállítói kötelezettségek között határidőn túli, lejárt tartozás nincs. Passzív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Költségek, ráfordítások passzív ,38 időbeli elhatárolása Működési célú támogatás ,51 elhatárolása Felhalmozási célú támogatás elhatárolása Összesen: ,52 A társaság mérlegében a passzív időbeli elhatárolások összege 2,5 %-kal nőtt. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása december 31-én E Ft, december 31-én E Ft volt. Ennek oka: Egyrészt az, hogy a vállalkozó orvosok a december havi teljesítménydíjat a következő év januárjában számlázzák, de a költségek az előző évet terhelik,

15 15 továbbá a működési célú támogatások fel nem használt részét felhasználásukig passzív időbeli elhatárolásként kell nyilvántartani. FORRÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Jegyzett tőke ,00 Eredménytartalék Kötelezettségek ,98 Passzív időbeli elhatárolások ,52 Mérleg szerinti eredmény ,22 Források összesen: ,38 A társaság forrásai 6,62 %-kal csökkentek. Az elhatárolt E Ft fel nem használt működési célú támogatást növelte az előző évek mérleg szerinti eredményéből képzett eredménytartalék. Likviditás A társaság működése hitel felvételével volt biztosítható. Likviditási mutató: Forgóeszköz x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek = :89.831=1,71 A társaság forgóeszközei fedezik a kötelezettségeit. A forgóeszközök nem egész 1 %-át (0,83) a pénzeszközök, a 78.0%-át az OEP felé fennálló követelés jelenti. Létszám és bérköltség A társaság december 31-én 145 főt foglalkoztatott. Ebből főállású dolgozó 125 fő évben az összes foglalkoztatott létszám 131,55 fő, mely a fő- és részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma év év 2008/07 (%) Kifizetett bér összesen: ,91 Eü. dolgozók bér ,64 Ebből: Egyéb alk. bére ,90 Megbízási díjak ,20 A kifizetett munkabérek összességében az előző évhez viszonyítva 13,91 %-kal emelkedtek évben a társaságnál átlag 5 %-os bérfejlesztés volt.

16 16 A vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak összege évben E Ft, évben E Ft, 7,75 %-kal több, mint az előző évben. A vállalkozó orvosok díjazása nagyrészt teljesítménydíj, ami az OEP által finanszírozott teljesítménydíjjal arányosan változik. Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege E Ft volt, az évi összegnél E Ft-tal magasabb, 2,5-szerese az előző évinek, amelyet az indokol, hogy a évi jövedelem kiegészítéseképpen ajándékutalvány és üdülési csekk került a dolgozóknak átadásra évben is vásároltak a dolgozók részére étkezési utalványt a munkaidővel arányosan, max ,- Ft/fő/hó értékben. Fenti összegek tartalmazzák továbbá a betegszabadságra kifizetett összeget és a táppénz-hozzájárulást, a munkába járás költségtérítését, a kiküldetések költségét. A dolgozókat az adómentes értékhatárig iskolakezdési támogatásban részesítették, 2007-ben minden szakorvosi rendelőben dolgozónak egészségpénztári tagdíjat fizettek, ami éves szinten E Ft volt évben összesen E Ft kifizetésére került sor, mert a kórházban dolgozók a beolvadást követően kapnak ilyen juttatást. Munkaadókat terhelő járulék évben E Ft, szemben a évi E Ft-tal, amit a bérnövekmény indokol. Veszélyes hulladék kezelése A szakrendelőben és a kórházban keletkezett veszélyes hulladék kezelésére és az adminisztrációs feladatok elvégzésre a RELABOR Rehabilitációs Célszervezet Kft-vel kötöttek szerződést 2007., évben is. A veszélyes hulladék szállítását ellenérték nélkül az ONYX Magyarország Kft végezte. A veszélyes hulladék kezeléséért évben E Ft-ot fizetett a társaság.

17 17 Eredménykimutatás A társaság A típusú összköltséges eljárással készíti eredmény-kimutatását. Az értékesítés nettó árbevétele A társaság évben az alábbi közvetlen bevételt realizálta: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ,02 teljesítménye Járóbeteg gondozói díjak ,92 Kórházi betegek térítési díja ,20 Egyéb OEP kiutalás ,82 Fizető ellátás bevétele ,40 Gyógyászati segédeszköz ,21 bolt bevétel Értékesítés nettó árbevétel összesen: ,77 Bevételeiket növelte a decemberben kiutalt E Ft egyéb OEP bevétel, amely az egészségügyi alap maradványaként került felosztásra az intézmények között. A betegellátás teljesítménydíjának csökkenését korrigálta a munkaegészségügyi ellátások térítési díja, valamint a Dorogi Szent Borbála Szakkórház betegeinek járóbeteg ellátásáért kiszámított térítési díj, - mely a kórházban költség, a járóbeteg ellátásban bevétel így csak a pontos teljesítményszámításhoz szükséges az ellátás térítési díjának átterhelése. A szakkórházban fekvő betegek napi térítési díja jelentősen növelte a bevételeket. A teljes munkaidős főállású létszám átlagteljesítménye: Árbevétel 1 főre jutó változás: Teljesítménydíj/létszám= évben 140 fő teljesítménye ,- E Ft E Ft/év évben 152 fő teljesítménye ,- E Ft E Ft/év 9,1 %-kal magasabb, mint az előző év egy főre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátásban résztvevők létszáma: Teljesítménydíj/létszám= évben 91 fő ,- E Ft E Ft

18 évben 99 fő ,- E Ft E Ft A közvetlen betegellátásban a teljesítménynövekedést a fizetős betegellátás bevétele, a kórházi ágyak 98 %-os kihasználtsága eredményezte. A gondozási díjak évben 40%-kal csökkentek, a fix gondozási díj 50 %-os csökkentése miatt, amit részben korrigált a TBC szűréséért kapott teljesítménydíj Értékesítés közvetlen költségei A járó beteg ellátás és a gyógyászati segédeszköz bolt bevételével szemben évben E Ft, 2008-ban E Ft közvetlen költség merült fel az alábbiak szerint: MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Járóbeteg, fekvőbeteg ellátás ,62 Gyógyászati segédeszköz bolt ,87 Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke ,88 és egyéb Összesen: ,80 A betegellátás közvetlen költsége 33,62 %-kal volt magasabb az előző évinél. Amit indokol a gyógyszer-, az élelmezés-, a bér-, járulék-, a közüzemi díjak jelentős emelkedése. A tevékenységek bruttó eredménye E Ft, ami nem nyújtott fedezetet a E Ft közvetett költségekre. Értékesítés közvetett költségei MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Működés általános költségei ,67 Igazgatás általános költségei ,62 Egyéb általános költségek ,54 Összesen: hó összesen: Mindösszesen: ,76 Tárgyévben a közvetett költségek 78,76 %-ra csökkentek, tekintettel arra, hogy amit a közvetlen költségek között ki lehetett mutatni, az ott került számbavételre.

19 19 Egyéb bevételek MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Közv. szolg. bevétele Bérleti díjak ,52 Egyéb bevételek, tám ,00 Könyvelési díj Vizitdíj, jogv. ell. díja ,23 Étkezés térítési díja ,00 Egyéb térítés ,66 OEP kiutalás Összesen: , ben az egyéb bevételeket növelte E Ft vizitdíj, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht-nak a szakrendelő által kiszámlázott bérszámfejtési és könyvelési díj, valamint a tartósan munkanélküliek foglalkoztatása miatt kapott 502 E Ft támogatás. A szakrendelő évi bevétele részben a vizitdíj eltörlése miatt jelentősen csökkent. Egyéb ráfordítások A határidőn túli követelésekre elszámolt értékvesztés összegét, a fizetett késedelmi kamatokat, a rehabilitációs hozzájárulást, az alapító okirat módosításának közzétételi díját, valamint a kiselejtezett számítógépek nyilvántartási értékét tartalmazza. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye E Ft. Pénzügyi műveletek eredménye E Ft A kapott bankkamat és a fizetett bankköltség különbözete. Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény E Ft -90 E Ft E Ft Adófizetési kötelezettség 0

20 20 A társasági adó törvény 20.. (1) bekezdésének 6. pontja szerint nem kell az adót megfizetni a közhasznú társaságnak a közcélú tevékenységből származó bevétele után, ha helyi önkormányzattal, önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel folyamatos szolgáltatásra szerződést kötött. A társaság bevétele az OEP által - szerződés alapján - finanszírozott járó- és fekvőbeteg ellátásért folyósított teljesítménydíj, ezért adófizetési kötelezettség ezen bevétele után nem terheli. Mérleg szerinti eredmény E Ft Eredménykimutatás összköltséges eljárással A változat adatok E Ft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02. III Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 04. IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII. sorból: értékvesztés 09. A. ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet 12. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értkelési különbözet 14. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI ERDMÉNY (± C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZÓTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINIT EREDMÉNY

21 21 MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Eladott áruk beszerz.érték , Közvetített szolgáltatások Összes anyag és anyagjell. Ktsg , évben az összes anyagjellegű ráfordítás E Ft volt Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Közvetlen bérköltség ,63 Közvetett bérköltség ,12 Bérköltség összesen ,01 A évi bérköltség a bérfejlesztés és egyéb személyi jellegű kifizetések növekedéseképpen 14,01 %-kal nőtt. Bérjárulékok MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Nyugdíjjárulék ,28 Egészségügyi járulék ,62 Tételes egészségügyi h. jár ,31 Százalékos eü. hozzájár ,30 Munkaadói járulék ,95 Rehabilitációs hozzájár ,52 Bérjárulék összesen: ,56 A bérjárulékok a bérköltség arányában nőttek, összességében 11,56 %-kal. A nyugdíjjárulék és az egészségügyi járulék aránya törvényi szabályozás következtében tolódik el a nyugdíjjárulék felé. Összes személyi jellegű ráfordítás MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Bérköltség ,01 Bérjárulékok ,84 Személyi jellegű kifizetések ,04 Személyi jellegű kifiz ,90 összesen:

22 22 A táblázat évi adataiban a rehabilitációs hozzájárulás E Ft-os tétele is szerepel, ezért az összköltség változatú eredménykimutatás táblájával nem egyezik, a helyes összeg: E Ft évben a személyi jellegű ráfordítás összesen: E Ft. Értékcsökkenési leírás MEGNEVEZÉS XII XII /07 (%) Értékcsökkenési leírás ,94 Az értékcsökkenés leírás összegének növekedése a számítógépek lecserélése miatt következett be. A 0 -ra leírtak helyett újakat vettek, ami után magasabb értékcsökkenési leírást kell számolni. Közhasznú eredménykimutatás Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e A. összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítói b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

23 23 Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveleteke ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (B-E)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(g-h) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíj Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebből: A Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F) évben a járó-és fekvőbeteg ellátás bevétele E Ft volt, 15,77 %-kal több, mint a évi. Tagdíjakból származó bevétel nem volt. Egyéb bevételek összege E Ft volt. A társaság összes közhasznú bevétele évben E Ft volt. IV/4.2. Ezen bevétel nyújtott fedezetet az alábbiakban részletezett, közhasznú tevékenység ráfordításaira 0

24 24 Megnevezés 2007.XII XII /07 (%) Anyagjellegű ráfordítás ,36 Személyi jellegű ráford ,29 Értékcsökkenés ,94 Bankköltség ,77 Egyéb ráfordítások ,11 Összes közhasznú ráfordítás ,60 Közvetlen anyagköltségként számolják el a betegellátáshoz szükséges gyógyszereket, egyszer használatos eszközöket, valamint a lm 3 arányában felosztott fűtésdíjat, víz- és csatornadíjat, villamos energia díjat, amit közvetlenül a tevékenységre lehet terhelni. A közvetett anyagköltség a fel nem osztott: villamos energia víz- és csatornadíj távfűtés díj irodaszer és nyomtatvány tisztítószerek karbantartási anyagok értékét tartalmazza. Az anyagjellegű költségek között az igénybevett szolgáltatások értékét számolják el. Közvetlen szolgáltatások: vállalkozó orvosok díjazása oktatás, továbbképzés bérleti és karbantartási díjak Közvetett költségként elszámolt szolgáltatások: a posta, telefonköltség az ügyviteli szolgáltatások a veszélyes hulladékkezelés a foglalkozás eü. ellátás a minőség ellenőrzési vizsgálat a biztonságtechnikai szolgáltatás a szállítási költségek nem eü. berendezések karbantartása A bérköltség és a bérjárulékok a munkaviszonyban dolgozók bérét és annak járulékait tartalmazza.

25 25 Egyéb ráfordításként könyvelték a határidőn túli vevőtartozások után elszámolt értékvesztést, a rehabilitációs hozzájárulást, a kerekítési különbözeteket, és az előző évi beszámoló közzétételi díját. A közhasznú tevékenység eredménye Megnevezés 2007.XII XII /07 (%) Közhasznú tevékenység bevétele ,07 Közhasznú tevékenység ,25 ráfordítása Közhasznú tevékenység ,13 eredménye A társaság közhasznú tevékenységéből származó eredménye évben E Ft volt, mely a kórház eredménye, a szakrendelő eredménye 0 Ft volt évben a társaság közhasznú tevékenységéből származó eredménye E Ft, melyből E Ft vesztesége volt a szakrendelőnek, a kórház eredménye E Ft volt. A társaság évi közhasznú tevékenységéből származó eredményét fejlesztésre fordította. A társaság előző években keletkezett nyereségéből a tárgyévben E Ft-ot fordított beruházásra az alábbiak szerint: Adatok Ft-ban Beszerzés Beruházás megnevezése Értéke Költségviselő kelte Munkaügyi program Kórház és ,- Szakrendelő ,- Kórház, Számítógépek, nyomtatók informatika Számítógép ,- Gazd. ig. Összesen: ,- Pénzügyi (üzleti) terv elemzése

26 26 Bevételek MEGNEVEZÉS TERVEZETT TÉNYLEGES OEP térítés Kórház Betegek által fizetett költségtérítés Napidíj, hosszabbítás térítési díja Étkezés térítési díj kieg OEP teljesítménydíjak, rendelő bev Gondozói díj Vizitdíj, jogvisz.ellenőrzési díj Egyéb eü. szolg. Fizetett díjak Bérleti díj Bevételek összesen: Kiadások Tervezett Tényleges I. Személyi juttatások: /1. Rendszeres személyi juttatások -alapbér eü. pótlék műszaki pótlék havi munkabér Eü. dolgozók összesen: Rendszeres személyi juttatások igazgatás alapbér havi bér I/1. Rendszeres személyi juttatás összesen: I./2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások -Semmelweis napi jutalom jubileumi jutalom I/2. Munkavégzéshez kapcs. juttat. összesen I/3. Személyhez kapcsolódó költségtérítések közlekedési költségtérítés -munkába járás ktsg saját gépkocsi használat Étkezési hj.,ajándékutalv., üdülési csekk Tervezett Tényleges -továbbképzés,konferencia

27 27 -betegszabadság táppénz hozzájárulás iskolakezdési támogatás eü. pénztár befizetés végkielégítés Eü. dolgozók összesen: Igazgatás munkába járás Saját gépkocsi használat Étk. Hozzájárulás Eü. pénztári befizetés Igazgatás összesen: I/3. Személyhez kapcsol. költségtér. össz: I/4. Nem rendszeres juttatások Főállású orvosok helyettesítési díja II. Külső személyi juttatások Megbízási szerz. foglalk. orvosok díja Megbízási díj igazgatás II. Külső személyi juttatások összesen I.-II. Személyi juttatások összesen: III. Munkaadókat terhelő járulékok III/1. társadalombiztosítási járulék Rendszeres személyi juttatások járuléka Jutalom járuléka Nem rendszeres juttatások járuléka 0 Megbízási díjak járuléka Eü. dolgozók összesen: Igazgatás rendszeres szem. juttat. jár Megbízási díjak járuléka III/1. TB járulékok összesen: III/2. Munkaadói járulékok Rendszeres személyi juttatás Jutalom járuléka 241 Eü. dolg. munkaadói. járulék összesen Igazgatás rend.szem. juttat. m.adó járulék Nem rendszeres juttatások 693 III/2. Munkaadói járulék összesenȥ III/3. Egészségügyi hozzájárulás: Tételes százalékos Tervezett Tényleges Egészségügyi hozzájárulás: igazg

28 28 III. Eü. hozzájárulás összesen: III. Járulék összesen: IV. Egészségügyi ellátás kiadásai IV/1. Készletbeszerzések kiadásai: -szakmai anyagok Labor Röntgen Tüdőgondozó Egyéb rendelők, tisztítószer munkaruha, mv. ital nyomtatvány, irodaszer karbantartási anyagok élelmezés gyógyszer Kórházi anyagok IV. Készletbeszerzések összesen: IV/2. Szolgáltatások kiadásai: IV/2.1. Kommunikációs szolgáltatások: Távközlési díjak, internet IV/2./. Különféle szolgáltatások kiadásai: Szállítási költségek Villamos energia Távhődíj, melegvíz Víz- és csatornadíj Javítás, karbantartás egyéb üzemeletetési költségek hőközpont üzemelt. díja bérleti díjak minőség-ellenőrzés labor Egyéb üzemeletetési költségek vállalkozó orvosok díja betegek eü. ellátása élelmezésvezetés díja, egyéb foglalkozás egészségügyi ellátás munka és tűzvédelem mosatás, sterilizálás takarítás Tervezett Tényleges veszélyes hulladék kezelés

29 29 kommunális hulladék szállítás előfizetések, szakkönyvek könyvvizsgálat informatikai rendsz. Felügy hirdetési költség postaköltség ügyvédi díjak biztosítási díjak bank költség hitelkamat utalványok kez. díja belföldi kiküld. 309 értékcsökkenés IV.2. Különféle szolgáltatások összesen: I.-IV. Kiadások összesen: Eredmény: Saját vagyon alakulása A társaság saját ingatlannal nem rendelkezik. Az épületet tartós, ingyenes használatra Dorog Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésére. A társaság vagyonának alakulását és összetételét a közhasznúsági jelentés befektetett eszközök része tartalmazza. Közgyűlési határozatok A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. egyszemélyes alapítású. Alapítója Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a társaságra vonatkozó határozatait képviselő testületi ülésein hozza a város más ügyeit érintő határozataival együtt. A képviselő-testületi határozatok társaságra vonatkozó pontjairól a Polgármesteri Hivatal kivonatot küld évben a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú társasággal kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta: 31/2008. (II. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:

30 30 A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht évi intézkedési tervét elfogadta. 36/2008. (II. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. gazdasági igazgatói állásának betöltésére nyílt pályázatot hirdet. 52/2008. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 1.) A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. vonatkozásában a kettős ügyvezetés bevezetése, ennek megfelelő alapító okirat módosítása. 2.) Eck Ferenc Zsolt kinevezése április 1. napjától gazdasági ügyvezetőnek bruttó ,-Ft/hó bérért. 56/2008. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat: 1.) A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 2.) A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht évi szakmai beszámolóját elfogadta. 57/2008. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat: 1.) A Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 2.) A Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht évi szakmai beszámolóját elfogadta. 58/2008. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat: 1.) A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht évi módosított intézkedési tervét és költségvetését elfogadta azzal, hogy a gazdálkodási tervet pozitív eredménnyel zárja a társaság. A 31/2008.(III.29.) sz Kt. határozat hatályon kívül helyezte. 86/2008 (IX. 17.) számú Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozata A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 92/2008. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat: 1) Az Önkormányzat támogatja a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. tervezett szakorvosi óraszámcseréit. Leadásra kerülne : nőgyógyászat 3 óra, fül-orr-gége: 8 óra, szemészet 10 óra és ideggyógyászat 7 óra összesen 28 óra. Bővítésre kerülne: Képalkotó Rtg és UH 3+3 összesen 6 óra, tüdőgyógyászat 6 óra, geriátria 8 óra, belgyógyászat 4 óra, urológia 4 óra összesen: 28 óra.

31 31 2.) Az Önkormányzat támogatta, hogy a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. további 10 krónikus belgyógyászati ágy finanszírozására benyújtsa igényét. 3.) Az Önkormányzat hozzájárult a fizikóterápiás kezelések áthelyezéséhez a kórházépületében, illetve hozzájárult ahhoz, hogy a súlyfürdő szolgáltatás, a vízhez kötött kezelések bizonytalan ideig szüneteljenek. 93/2008. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht február 29.-i vagyonmérlegét elfogadta. 105/2008. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. fűtésrendszerének a jelenlegi távfűtésről gázfűtésre történő átállásának előkészítése, a gázfűtés engedélyezési terveinek és az egységek átalakítási költségeinek előkészítése. 149/2008. (IX. 26.) számú Képviselő-testületi határozat: A 92/2008.(V.30.) sz. Kt. határozat 3. pontjának módosítása: A fizikóterápiás kezelés áthelyezése a járóbeteg szakrendelő központi épületében. 160/2008. (X. 31.) számú Képviselő-testületi határozat: Dorog Város Képviselő-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht Ft összegű folyószámlahitel tőke és járulékainak visszafizetésére készfizető kezességet vállalt a hitel futamideje alatt. 189/2008. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht évi intézkedési tervét és a évi üzleti terv ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 190/2008. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. kórházi ellátásáért fizetendő térítési díját január 1. napjától ,-Ft/hó, 2.925,- Ft/nap összegben határozta meg. Adományok: A társaság évben Ft értékben gyógyszereket kapott. Pályázatok: A társaság évben pályázaton nem vett részt.

32 32 A Dorogi Szt. Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. tevékenysége nem támogatások formájában nyilvánul meg. Betegellátásra a szakrendelőket, kórházi osztályokat minden rászoruló egyformán igénybe veheti. A társaság külső pályázaton nem vett részt. Értékelés A Dorogi Szt. Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht-t Dorog Város Önkormányzata alapította a város és vonzáskörzetében élő lakosság egészségügyi ellátására , illetve évtől fő tevékenysége a fekvő- és járó beteg ellátás. A szakrendelő és szakkórház szükségességét igazolja a nagyszámú betegforgalom évben beteget láttak el. A fenti betegszám nem tartalmazza a tüdőgondozóban végzett tüdőszűrést, a bőr- és nemi beteg gondozóba, a pszichiátriai gondozóba visszarendelt, gondozott betegek számát. A betegforgalom 8,13 %-kal növekedett. A járó beteg intézményben 22 szakrendelő működik. Egy-egy szakrendelőben, különböző időpontokban több szakorvos is dolgozik, így a betegeknek orvos választási lehetősége van. A szakkórházban két osztály működik összesen: 125 ággyal. Ápolási Osztály 75 ágy Krónikus Belgyógyászati Osztály 50 ágy 2007-ben 475 főt, 2008-ban 555 főt láttunk el, a növekedés 16,84 % -ra emelkedett, ami 80 főt jelent. A járó beteg ellátást szerződés alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, a beteg csak a nem finanszírozott ellátásokért, illetve a munkaegészségügyi, ellátásáért fizet. A fekvő betegek a kórházi ellátásért térítési díjat fizetnek, amit méltányossági kérelem alapján esetenként az intézmény ügyvezetői csökkenthetnek. Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, illetve közvetlen alaptevékenység ellenértéke évben összesen E Ft volt évben az összes közhasznú bevétel E Ft volt, amivel szemben a felosztott általános költségekkel együtt E Ft költséget számoltak el.

33 33 Az egészségügyi ellátás eredménye EFt összevont nyereség. A társaság saját tőkéje: Ebből jegyzett tőke Eredménytartalék a Mérleg szerinti eredmény E Ft EFt, EFt, EFt. Az évek során kapott alapítói támogatások fel nem használt összege a számviteli törvény előírásai alapján passzív időbeli elhatárolásként könyvelődött. Az előző években a támogatások nélkül a társaság működésképtelen lett volna az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere miatt, mivel az OEP három hónapos fizetési halasztással fizeti ki a teljesítménydíjakat XII. 31.-én az OEP felé fennálló követelés összege E Ft volt. A tárgyévi eredmény alapján várható, hogy a társaság csak takarékos költséggazdálkodással, hitel igénybevételével, valamint alapítói segítséggel lehet a továbbiakban is működőképes. Dorog, március 31.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2012. március 12. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Szöveges indoklás Készítette: Fotiadisz Szavvasz Budapest, 2016.01.25 elnök 1 Általános indoklás A 2016. évi költségvetés

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben