BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata"

Átírás

1 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 894 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 85 ezer Ft. Ebből 61 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 24 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzott 150 ezer Ft-hoz képest 57 %-os a teljesítés. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 30 %. Az alacsony teljesítési arány oka egyrészt, hogy több nagy bevételünk pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik, másrészt, hogy a szennyvíz elhelyezési díj bevételi teljesítése a tervezetthez képest igen alacsony. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 37 %. A nyár folyamán, július-augusztus hónapban várható a bevételek nagyobb része, így a II. félévben a teljesítési arány emelkedése várható. - Fénymásolásból 12 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 34 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 428 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 11 % a teljesítés. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy jelenleg már csak egy aktív beszállítónk van, aki havi kb. 20 m 3 beszállítást teljesít. Az adatokból látható jelentős teljesítés-eltérés alapján előirányzat módosítást (bevétel csökkentést) javasolunk. - Szemétszállítási díjból 133 ezer Ft bevételt értünk. Előirányzatot nem terveztünk, (mivel saját szemétszállítási díjbevételünk évi szolgáltatásból nem származik) a bevétel korábbi éveket terhelő tartozások behajtása által keletkezett. A behajtási munkánk eredményeként ezen a címen még további bevételre is számíthatunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben bevételünk nem keletkezett. A jegyértékesítésből származó bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan teljes egészében júliusaugusztus hónapban jelentkezik majd. - Egyéb bevételünk összege 534 ezer Ft, mely a DMRV Zrt. által beszedett - részünkre járó közműfejlesztési hozzájárulás összege. 1

2 - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetése, az orvosi rendelő, valamint a Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 771 ezer Ft az első félévben. - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele ezer Ft, a féléves teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 36 %. I. félévi bevételként a strand június havi használati díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 725 ezer Ft, a teljesítés 40 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez indokolja a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból keletkezik. A bevételi teljesítés 49 ezer Ft, 16 %-os, mivel már csak egy dolgozónk él a kedvezményes étkezés lehetőségével. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 106 ezer Ft, ebből 40 ezer Ft végrehajtási költség térítése, 66 ezer Ft az Államkincstár forgótőke visszautalása. Kamatbevételünk 933 ezer Ft, a folyamatosan visszakötött betétből visszavezettünk a számlánkra kamatot. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 23 %-os. Az Áfa bevétel alacsony teljesítési aránya a működési bevételek szintjével párhuzamosan alakul. Sajátos működési bevételeink összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 58 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a féléves teljesítés 60 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 412 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 59 %-a. A túlteljesítés elsősorban abból adódik, hogy többen a teljes évi adót befizetik az első félévben. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 54 %. Ez a teljesítés igen kedvezőnek mondható, mivel a jelentősebb adóbevételt hozó nyári szezonhoz kapcsolódó bevételek csak a II. félévben folynak be. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 72 %. - Késedelmi pótlékból 174 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 87 %-a. Itt elsősorban a behajtott kintlévőségek kapcsán keletkezett a magas teljesítési arány. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 52 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 61 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 48 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 259 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 86 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért a II. félévben már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából számítunk további bevételre. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 12 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk ezer Ft, melynek teljesítési aránya 58 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Központosított támogatásként a közszférában dolgozók decemberi kereset kiegészítésének összegét kaptuk meg 16 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 70 %. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 483 ezer Ft összegben. 2

3 c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk a használaton kívüli vizibiciklik értékesítése által keletkezett 100 ezer Ft összegben. d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. A teljesítési arány 47 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 184 ezer Ft, - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 100 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségtől kapott támogatás összege 135 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. - Államháztartáson belülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Hősök tere kialakítására EMVA falumegújítás és fejlesztés forrásból ezer Ft támogatási bevételünk keletkezett, a teljesítési arány 96,2%. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 70 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés aránya 37%-os. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 41 %. A teljesítést befolyásolja, hogy a közcélú foglalkoztatás legnagyobb arányban a nyári időszakban valósul meg, ekkor jelentkezik nagyobb bérkiadás is. A támogatási szint alul marad a tervezetthez képest, ugyanakkor a szükséges feladatok ellátásához meghatározott létszámra szükségünk van. Ezért saját költségre, lehetőleg a START kártya előnyeit kihasználva foglalkoztatunk több dolgozót. A szükséges előirányzat módosításokra javaslatot készítünk. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 44 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 42 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévben való megjelenése okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg, pl. fellépti díjak, technikai költségek. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 44 %-a került felhasználásra. 3

4 - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 108 ezer Ft, a tervezett összeg 22 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 222 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 58 %-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 49 %-át, 401 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzésére 2 ezer Ft-ot költöttünk az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 236 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 350 ezer Ft, a felhasználás 68 %-os. Beszerzett eszközök: tóparti vendégházba műanyag bútorok 19 ezer Ft-ért, mobil telefon a hivatalba 15 ezer Ft-ért, függönykarnis 2 ezer Ft-ért, szivattyú 40 ezer Ft-ért, magasnyomású mosó 42 ezer Ft-ért, információs táblák 118 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 49 ezer Ft-ot, a tervezett összeg 33 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 555 ezer Ft, a teljesítés 46 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 291 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 751 ezer Ft-hoz képest 39 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés és honlap fenntartás költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 33 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %- os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 71 %-os a teljesítés. A magas teljesítési arány a gáz kiadások miatt jelentkezik, ahol az előirányozott összeg 95%-át felhasználtuk fel a télen. Az adatok alapján várhatóan előirányzat módosításra lesz szükség. - Karbantartási kiadásaink összege 720 ezer Ft, a teljesítés 28 %. Részleteiben nézve: szennyvíz hálózat karbantartása 83 ezer Ft; Tóparti vendégházban számítógép javítás és kisebb javítások 15 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 62 ezer Ft, hivatal épületének külső lábazat javítása 99 ezer Ft; Község kezdetét jelző Bánk tábla beszerzése, üdülőövezeti tábla és információs táblák festéséhez anyag 101 ezer Ft; traktor javítás 42 ezer Ft; fűnyírók és eszközök javítása 144 ezer Ft; hirdetőtábla kihelyezése Rétságon 99 ezer Ft; lelátó karbantartás és villanyszerelés 36 ezer Ft, temetőbe vizeskanna tartó 39 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 23 %. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévben történő jelentkezéséből adódik. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti vendégház) 257 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 162 ezer Ft; posta költség 287 ezer Ft; ügyvédi kiadások 234 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 779 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 180 ezer Ft a tó víz-gazdálkodási felelős megbízási díjára fizetett összeg, 131 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring kút vízvizsgálati díja); Földhivatali költségek 6 ezer Ft; műszaki tanácsadás a Hősök tere kialakítása kapcsán 400 ezer Ft; egyéb kisebb kiadások összege 442 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 579 ezer Ft kiadás jelentkezett. A mobil telefonok használati díja és az orvosi rendelő rezsi kiadása jelentkezik itt, ezek megtérülő kiadások. - Pénzügyi szolgáltatások, banki kiadások összege 249 ezer Ft, a teljesítés 45%. - Szakmai szolgáltatás kiadásaként jelentkezik az óvodai logopédia és közoktatási szakértő díja, együtt 58 ezer Ft összegben. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 33 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 2 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 5 %-os. Elsősorban a Bánki Nyár sorozat időszakában merülnek fel kiadásaink ezen a címen. - Reprezentációs kiadásaink összege 70 ezer Ft, a teljesítés 25 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkezik a második félévben. 4

5 - Reklám és propaganda kiadásaink összege ezer Ft, ebből a Bánki Nyár kapcsán 361 ezer Ft kiadásunk jelentkezett, tóparti ház megjelenésére 20 ezer Ft-ot költöttünk, a Jazzfesztiválról szóló könyvben hirdetési felületre 200 ezer Ft-ot, Térségi turisztikai kiadványra ezer Ft-ot fizettünk. Az eredeti előirányzathoz képest igen magas a teljesítési arány, mivel a Jazzfesztiválról szóló könyv és a turisztikai kiadvány kiadását eredetileg nem terveztük. (A Turisztikai kiadvány pályázati támogatással valósult meg (lásd: 6. napirend). Az előirányzatok módosítását javasoljuk.) d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 58 %. Előző évi központi forrásból igényelt szociális támogatást önrevízióztuk, ezáltal 112 ezer Ft-ot fizettünk vissza. (Ehhez kapcsolódóan a szociális ellátás összegét is visszafizettettük.) Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 75 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 726 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben. Ebből jelentős összeg a viziszínpad áramellátásának biztosításához fizetett hálózatfejlesztési hozzájárulás, 410 ezer Ft összegben. Kamatkiadásként 169 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 49 %-os, mely arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 394 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 250 ezer Ft, - Normatív ápolási díj 849 ezer Ft, - Méltányossági ápolási díj 443 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 235 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 46 ezer Ft, - Temetési segély 90 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 612 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 21 ezer Ft, szemétszállítási díj átvállalása 444 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 125 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 56 %. - Felújítási kiadásaink összege ezer Ft. Tóparti vendégház: nyílászáró csere kiadása ezer Ft kiadást jelentett. Községháza: beépített konyhabútor készítése 178 ezer Ft összegben. Nagyterem felújítására: ezer Ft-ot költöttünk az I. félévben. Viziszínpad lelátó melleti terület gyepráccsal történő lefedése: ezer Ft. - Beruházási kiadásaink összege 177 ezer Ft. Orgona utca és buszöböl építés: tervezési kiadásra 177 ezer Ft-ot fordítottunk. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Pályázat útján történő napkollektorok beszerzésére és pályázat benyújtására - nem került sor. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a tervezési díj kifizetése az év második felében jelentkezik. A szennyvíz-telep kazettáinak felújítására a II. félévben került sor. 5

6 h) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege ezer Ft, a teljesítés 52%, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 57 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 139 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 141 ezer Ft, Rétság Általános Iskola napközi ellátásának évi elszámolásából adódóan 217 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat záró pénzének átadása 721 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 51 %. Egyház támogatása 150 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 900 ezer Ft, Alapítványi támogatások 6 alkalommal, együtt 40 ezer Ft Bánki lovasnap támogatására 100 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. i) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 50 %-át teljesítettük, összege 660 ezer Ft. j) Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönt nem nyújtottunk az év során. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk eredetileg tervezett összege ezer Ft. l) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás féléves összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 51 %-a került elszámolásra az első félévben. 6

7 II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 51 % teljesült, egyrészt a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, másrészt járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 45 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett. (A tényadatok ismeretében előirányzat módosítás javasolt.) A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. (A szükséges előirányzat módosítást javasoljuk.) A költségtérítések terén 40 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások és a munkába járás kiadásai kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 276 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 34 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 139 ezer Ft összegben. 7

8 III. ÖSSZEGZÉS Összességében a I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kieséseink ellenére - folyamatosan biztosított volt. Jelentős felhalmozási bevételünk nem keletkezett az első félévben. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása folyamatos. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszünk. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, augusztus 17. Ivanics András polgármester../2012. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, felhalmozási bevétel 100 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 70 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 125 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 660 ezer Ft, jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 ../2012. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 276 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 139 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,67 Szolgáltatások ellenértéke ,23 ebből: Szállásdíj bevétel ,87 Fénymásolás bevétele ,29 Szennyvíz elhelyezési díj ,97 Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei ,00 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,16 Bérleti és lízingdíjbevételek ,98 Intézményi ellátási díjak ,86 Alkalmazottak térítése ,65 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 106 Saját bevétel ,45 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,30 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,68 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,81 Építményadó ,02 Magánsz. kommunális adója ,86 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,87 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,50 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,30 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,30 Gépjárműadó ,96 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 48 Talajterhelési díj bevétele ,33 Egyéb sajátos bevételek 12 Önk. sajátos működési bev ,09 Működési bevételek összesen: ,26 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,29 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,30 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,50 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,51 Támogatások összesen: ,51 1. oldal

11 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,45 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,45 Felhalmozási bevételek: ,45 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 2886 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,04 Működési célú pe. átvétel ,57 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,24 Felhalmozási célú pe. átvétel ,24 Átvett pénzeszközök összesen: ,91 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,23 Támogatási kölcsön bevételek ,23 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,78 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,40 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,70 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,38 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,05 Részm.időben fogl.költségtérítései ,18 Külső személyi juttatások ,60 Személyi juttatások ,42 Szociális hozzájárulási adó ,77 Egészségügyi hozzájárulás ,59 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,11 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,27 Könyv ,00 Folyóirat ,50 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,90 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,43 Munkaruha ,67 Egyéb készlet beszerzése ,44 Nem adatátviteli távközlési díjak ,97 Adatátviteli távközlési díjak ,85 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,88 Vásárolt élelmezés ,15 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,07 Áram szolgáltatás díja ,76 Víz- és csatorna díjak ,00 Karbantartási szolgáltatás ,24 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,16 Ebből: Mosodai kiadások ,83 Kulturális rendezvények ,00 Bánki Nyár ,00 Posta ktg ,27 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,91 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,00 Egyéb kisebb kiadások ,40 Közvetített szolgáltatások ,95 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,27 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,85 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,83 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,45 Reklám és propaganda kiadások ,86 Dologi kiadások ,66 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,05 Adók, díjak, egyéb befizetések ,08 Kamatkiadások ,25 Egyéb folyó kiadások ,05 Működési kiadások összesen: ,19 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,63 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,63 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,12 Felújítások ÁFA-ja ,17 Felújítások összesen ,92 Beruházások ,12 Beruházások ÁFA-ja ,76 Beruházások összesen ,04 Felhalmozási célú kiadás: ,83 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,57 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,99 Működési célú pe. Átadás ,06 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: ,06 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,03 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1073 Önkormányzati kiadás összesen: ,69 Körjegyzőség finanszírozása: ,22 Kiadások mindösszesen: ,36 4. oldal

14 2. melléklet Sor sz. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi mérlege Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: , ,22 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -207 Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés Ft-ban Telj. %-a 5. oldal

15 2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,57 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,63 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 11 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,45 Részm.időben fogl.költségtérítései ,53 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ,10 Szociális hozzájárulási adó ,36 Egészségügyi hozzájárulás ,03 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,40 Irodaszer, nyomtatvány ,83 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,47 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,20 Ebből: Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,67 Egyéb kisebb kiadás 13 Pénzügyi szolgáltatások kiadása ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,76 Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció Dologi kiadások ,66 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,40 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,40 Működési kiadások összesen: ,84 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,84 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 362 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés Telj. %-a 6. oldal

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 30 34 113,33 Szolgáltatások ellenértéke 14130

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 23 Szolgáltatások ellenértéke 14130 14130 4878

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 29 Szolgáltatások ellenértéke 23932 23932 8328

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 75 75 36 48,00 Szolgáltatások

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek 1/a. melléklet I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben