E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november hó 30.-án tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére"

Átírás

1 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: /2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november hó 30.-án tartandó ülésére Napirend: Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 79..(1)bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Önkormányzat költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről készített tájékoztató bemutatja az önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását. Lengyeltóti Város Önkormányzata 4/2011.(II.25.) sz. rendeletével állapította meg 2011.évi költségvetését, melyet szeptember hó 30.-ig kettő alkalommal módosított. A költségvetés eredeti előirányzata e Ft volt, mely a módosításokat követően e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat növelte, a 352/2010.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott közalkalmazottak-köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkorrekció, mely az SZJA változások miatt vált szükségessé. A bérkorrekció támogatására az előirányzat ezer Ft volt. A KEOP pályázat keretében kapott ezer Ft, mely a Fodor András Általános Iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítására forrás biztosítása októberi országos népszámlálási feladat ellátásával kapcsolatos költségek támogatására az önkormányzat előirányzatát ezer Ft-tal kellett növelni. A közműtámogatásra fejlesztési célú bevételként a központi költségvetésből 72 ezer Ft nyert engedélyezést. Csökkentő tényező volt, hogy a tervezett pénzmaradványhoz képest, a tényleges pénzmaradvány összege ezer Ft-tal lett kevesebb, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzat állami támogatását tervezetthez képest 360 ezer Ft-tal csökkentették. B e v é t e l e k: Az Önkormányzat I-III. negyedévi teljesített bevételi főösszeg előirányzatát 70 %- ban teljesítette. Az összes bevételi körön belül a működési bevételek ezer Ft összegben, 64 %- on, a felhalmozási bevételek ezer Ft összegben 84 %-on teljesültek. Működési bevételeink teljesítése az időarányos résztől elmarad, mivel a költségvetésben ezer Ft hitel került tervezésre. Év közben a gazdálkodás úgy alakult, hogy a hitel felvételére a III. negyedév végéig nem volt szükség.

2 2 A működési bevételen belül az állami hozzájárulások 66 %., támogatás értékű működési bevételek 88 %, saját bevételek 74 %-ban teljesültek. Működési célra átvett pénzeszköz 1.536/e Ft mely az egyéb szervezetektől valamint külföldről átvett összeg. Támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege ezer Ft, melyből feladatmutatóhoz kötött ezer Ft, lakosságszám arányos támogatás összege ezer Ft támogatást kaptunk. A központosított előirányzat összegéből a működési célú 474/e Ft. Egyéb központi támogatás címén ezer Ft teljesítés., A normatív kötött felhasználású támogatások összege ezer Ft (szociális segélyek) havonta a tényleges kiadások szerint kerülnek visszaigénylésre és megtérítésre. Önkormányzati működési jellegű költségvetési támogatásként összesen ezer Ft került kiutalásra. Támogatás értékű működési bevételként szerepel az Alapszolgáltatási Központ I. félévi a központi ügyelet, a belső ellenőrzés, a műszaki feladatok, valamint az igazgatási feladatok működtetéséhez fizetett önkormányzati hozzájárulások, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az önkormányzat számlára átutalt támogatások. Itt szerepel továbbá a Munkaügyi központtól kapott rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása, valamint a 2010.évi állami támogatások elszámolását követően Lengyeltótit megillető visszatérítés összege. Támogatás összegű működési bevételként az önkormányzat ezer forintot kapott, mely 79,5 %-os teljesítésnek felel meg. Saját bevételünk a tervezetthez képest 74 %-ban, teljesült, ezer Ft összegben valósultak meg, mely az időarányos résznek megfelel. A helyi adó bevételek e Ft összegben realizálódtak, mely 86 % teljesítés. Adónemenként: az építményadó 101 %, telekadó 100 %, a magánszemélyek kommunális adója 92 %, az iparűzési adó 80%, idegenforgalmi adó 11 %, vállalkozók kommunális adója 44 %. A legnagyobb bevételi kiesés időarányosan az idegenforgalmi adó bevételében keletkezett, és év végéig sem várható a bevétel növekedése. Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része ezer Ft és az SZJA kiegészítés ezer Ft, 76 %-ban realizálódott. A gépjármű adó összege előirányzata ezer Ft, teljesítése %. %. Kamatbevétel: tervezett ezer Ft, a tény 916 e Ft-ban. 37% Fejlesztési bevételeink a folyamatban lévő kivitelezéseknek megfelelően pályázati lehívások szerint realizálódnak, állami támogatást ezer Ft összegben kaptunk. Az iskola integrált oktatásához önerő támogatást ezer forintot támogatás értékű bevételként terveztük meg, mivel még a önerő biztosításához a pályázat elbírálásáig nem lehet állami támogatásként tervezni. Az engedélyezés után a kiutalással egy időben pedig állami támogatásként kell elszámolni. Ezen összeggel a költségvetési rendeletünket majd módosítani kell. Támogatás étékű felhalmozási bevételeink összege ezer forint 74 %. A vízi közmű koncessziós díj, valamint a szennyvíz hálózattal kapcsolatos eszközhasználati díjak összege szeptember hó 30.-ig csak 50 %. E bevételből nem várható, hogy az éves tervezett összeg számlánkra kerül, a rendeleten ezt a bevétel csökkenést is át kell vezetni, az előirányzatot módosítani kell.

3 3 A felhalmozási célú bevételt növelte - saját tulajdonú Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től - 5 millió Ft osztalék összege is. K i a d á s o k: A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %. A működési kiadások ezer Ft esetében a teljesítés 65 %, a felhalmozási kiadások ezer Ft, teljesítés 44 %. Ezen kívül a szennyvíz építéssel kapcsolatos működési hitelként tervezett összeget ezer forintot visszafizettük. Ebből eredően hiteltartozásunk megszűnt, és a következő évek költségvetését sem terheli hitel. A személyi juttatások teljesítése ezer Ft, 70 %, A munkáltatót terhelő járulék összege ezer Ft volt, teljesülés 74%. Dologi kiadások az elmúlt háromnegyed év során ezer Ft összegben teljesültek, mely 60 %. A év első kilenc hónapjában a takarékosságot szem előtt tartva gazdálkodtunk. Dologi kiadásokra csak a napi működéshez szükséges legkisebb összeget fordítottuk így az időarányos 75 % helyett csak 60 % a dologi kiadások összege. Az év hátralévő időszakában is törekedni fogunk a takarékosságra, de a téli időszak fűtés és áramköltsége némi emelkedést időarányosan biztos eredményez. Támogatás értékű működési kiadások között a legnagyobb volumeni kiadást a közoktatási intézmények, valamint az alapszolgáltatási központ működésével kapcsolatos kiadások jelentik, mely az szeptember hó 30.-ig ezer Ft (74 % ) átadott támogatást jelentett a kistérségi társulás részére. Támogatás értékű működési kiadások között szerepel továbbá a különféle tagsági díjak, társulási hozzájárulások, tűzvédelem, munkavédelem, kistérségi tagdíjak befizetése szerepel, valamint az alapszolgáltatási központ 2010.évi működésének elszámolásából keletkezett a társult önkormányzatok felé visszafizetett összegek. Szociális támogatásokra e Ft került kifizetésre, a terv ezer Ft volt ez a tervezett összeg 54 %-a. Felhalmozási kiadások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, ez 44 %. A beruházási kiadások előirányzata e Ft, melyből a e Ft fejlesztési kiadás valósult meg. Felújítási kiadások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a csatolt mellékletek tartalmazzák. A pénzkészlet alakulása : Nyitó egyenleg január hó 1.-én : ezer Ft Igénybe vett előző évi pénzmaradvány ( - ) ezer Ft 2011.évi teljesített bevétel: ezer Ft 2011.évi teljesített kiadás ezer Ft Pénzkészlet szeptember hó 30.-án ezer Ft

4 4 A fenti pénzkészletből pályázatokra biztosított előleg összege: ezer Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. III. teljesítéséről készült tájékoztatót fogadja el. Határozati javaslat: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetés I-III negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót ezer Ft teljesített bevétellel és ezer e Ft teljesített kiadással elfogadja. Lengyeltóti, november 22. Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Zsombok Lajos polgármester Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

5 2011. I-III. negyedév LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás 2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár 3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok 4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.melléklet I-III. negyedév ezer Ft A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. mód. ei teljesítés Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:

7 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3.sz.melléklet I.-III. negyedév A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek Bevételek Működési cél működési hitel eredeti előir. (ezer Ft) Felhalmozási cél Kiadások

8 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT I.-III. negyedév Az önkormányzat bevételei forrásonként 4.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK er.ei mód.ei teljesítés támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központos előirányzat( közcélú 12 hó ) egyéb központosított támogatás normatív, kötött felhasználású támogatások Szoc. továbbképzés szociális ellátások támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől közfoglalkoztatás Egyéb feladatok 1736 Kp.kv.szerv településőrök, KSH fejezettől átvett TIOP Iskolapadtól a tanulópadig TÁMOP képzés Müv.ház CKÖ TÁMOP komp.alapú oktatás TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól Iskolabusz Belső elllenőrzés Kistérségi iroda Családsegítő Házi segítségnyújtás Idősek Napközi Otthona Szociális étkeztetés helyi önkormányzatoktól Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök Ügyelethez hozzájárulás Belső ellenőrzéshez Igazgatáshoz Műszaki igazgatás Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás 349 Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés 238 Nappali szociális ellátás Művészeti oktatás 500 Pedagógiai szakszolgálat 251 országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek

9 okmányiroda bevétele átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó vállalkozók kommunális adója birság, pótlék talajterhelési díj birság 430 egyéb saját bevétel Helyiségbér, garázsbér, közterület haszn Lakbér Háziorvosok-mentők befizetései Sportcsarnok Polgármesteri hivatal 1211 Felszámított ÁFA Polg.hivatal saját bevétel összesen Művelődési ház Könyvtár TV szolgáltatás Művelődési ház saját bev. összes térítési díj Bölcsőde térítési díj Házi segítségnyújtás 2 térítési díj Szoc.étkeztetés térítési díj Idősek nappali ellátása munkahelyi vendéglátás 28 Felszámított ÁFA Alapszolg. Központ saját bev.össz Hozam és kamatbevételek Önk.kamatbevétele átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1536 háztartásoktól 34 egyházaktól 36 non-profit szervezetektől 425 egyéb vállalkozáoktól 30 külföldről 314 EU költségvetésből 697 pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) ebből pénzmaradvány önkormányzat ebből Müv.ház ebből Müv.ház TÁMOP képzés ebből Alapszolg.Központ ebből pénzmaradvány CKÖ Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés 92 működési bevételek összesen működési hitel felvétel működési bevételek finanszírozási művelettel összesen:

10 LENGYELTÓTI 2011.I.- III. negyedév FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti ei mód.ei teljesítés támogatás támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Iskola Integrált oktatás áfa kompenz Iskola Integrált oktatás önerő támogatás Szent János árok önerő támogatás II.ütem TIOP Iskolapadtól a tanulópadig Lengyeltóti Szent János árok II.ütem Otthonteremtési támogatás 4084 KEOP Iskola kerékpártároló DDOP helyi önkormányzatoktól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8469 felhalmozási célú egyéb bevételek 0 vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj Vizi közmű koncessziós díj Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti Szennyviz eszk.haszn. társult települések lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás privatizációból szármezó bevétel 130 felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig ebből Sz.János árok II.ütem ebből Környezetvédelmi alap szla ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla ebből integrált iskolai oktatás fejlesztési hitel felvétel 0 0 felhalmozási bevétel összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1113 működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

11 LENGYELTÓTI 5.sz.melléklet I-III. negyedév ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai eredeti ei működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel összesen /b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel állami támogatás átvett pénzeszköz előző évi költségvetési kiegészítés 92 előző évi pénzmaradvány működési hitel felvétel összesen /c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás támogatás értékű működési bevétel összesen Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen ) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás saját bevétel működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről 0 0 pénzmaradvány összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás saját bevétel támogatás értékű működési bevétel pénzmaradvány összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás állami támogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel pénzmaradvány összesen /b. Egyéb feladatok felhalmozás egyéb bevételek pénzmaradvány összesen ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés állami támogatás saját bevétel 4 működési pénzmaradvány felhalmozás támogatás összesen intézményeknek nyújtott támogatás: Önkormányzat bevételei összesen:

12 LENGYELTÓTI 2011.év I.- III. negyedév 6.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK 2011.év 2011.év 2011.év eredeti ei módosított teljesítés Működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre szociális ellátások juttatásai általános tartalék céltartalék Felhalmozási kiadások felújítás beruházás támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre egyéb felhalm. célú kiadás (részvény vásárlás) fejlesztési tartalék Finanszírozási művelet fejlesztési hitel törlesztés és kamata Önkormányzati kiadások összesen

13 LENGYELTÓTI 7.sz.melléklet 2011.I.- III. negyedév ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre általános tartalék céltartalék /b. Önkormányzati feladatok összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre /c. Közfoglalkoztatás összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás felújítás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre hitel visszafizetés és kamata felhalmozási tartalék /b. Egyéb feladatok összesen felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen működés munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás felhalmozás beruházás összesen Önkormányzati kiadások összesen:

14 LENGYELTÓTI 8.sz.melléklet III. negyedév Átadott pénzeszközök évben Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei. tény Lakáshozjutás támogatás Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás összesen Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti mód.ei tény Részvény vásárlás (ELMIB) Szennyvizhálózat hitel visszafizetés Szennyvízhálózat hitel kamat összesen Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti mód.ei tény Bm önerő továbbutalás Svár Bm önerő továbbutalás Öreglak Áfa kompenzáció továbbutalás Svár Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak Szennyvízhálózati díj társult települések összesen Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei tény Hulladékgazdálkodási konzorcium Társulási díjak, tagdíjak Civil szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA ösztöndíj Sportegyesület támogatása összesen Támogatás értékű működési kiadás: eredeti mód.ei eredeti Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja Helyi Cigány Kisebbségi Önk szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola óvoda pedag.szakszolgálat művészeti iskola összesen

15 LENGYELTÓTI I.-III. negyedév 9.sz.melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti ei. mód.ei teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei. mód.ei teljesítés támogatás személyi juttatás támogatás értékű működési bevétel munkaadókat terhelő járulékok saját bevétel dologi kiadás mük.átvett ÁHT-n kivülről szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás tárgyévi működési bevételek: működési célra ÁHT-n kívülre átadott előző évi kv. kieg, visszatérülés 92 általános tartalék működési célú pénzmaradvány céltartalék finanszirozási bevétel (működési hitel) működési bevétel összesen: működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK eredeti ei. mód.ei teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK eredeti ei. mód.ei teljesítés támogatás felújítás támogatás értékű felhalmozási bevétel beruházás felhalmozási célra átvett pénzeszköz egyéb felhalm. célú kiadás(részvény vásárlás) felhalmozási célú egyéb bevételek támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre felhalmozási tartalék tárgyévi felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások: felhalmozási célú pénzmaradvány felhalmozási bevételek összesen: felhalmozási kiadások össz finanszírozási kiadás ( hitel visszafizetés függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 2011.I-III. negyedév 10.sz.melléklet Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése Bevételek eredeti ei. módosított ei tény 2010.évi pénzmaradvány évi központi támogatás Saját bevétel 4 bevételek összesen Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás fejlesztési kiadások beruházás eszköz beszerzés kiadások összesen

17 LENGYELTÓTI I-III. negyedév EU támogatással megvalósuló programok, projektek megnevezés 11. számú melléklet (ezer Ft) bevétel kiadás eredeti ei mód.ei teljesítés eredeti ei mód.ei teljesítés TÁMOP Építő közösségek (Müv.Ház képzés) pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen DDOP Integrált oktatás ÁFA kompenzáció BM önerő támogatás évi pénzmaradvány Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás projekt összesen TIOP Iskolapadtól a tanulópadig pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen TÁMOP Kompetencia alapú oktatás (2010.évben megvalósult) 0 0 pályázati támogatás projekt összesen DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem pályázati támogatás BM önerő támogatás évi pénzmaradvány saját erő projekt összesen Összesen:

18 LENGYELTÓTI 2011.I.-III. negyedév 12.sz.melléklet LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti mód.ei okmányiroda gyámhivatal műszaki igazgatás Adók kiszabása, beszedése Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester igazgatás rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) kistérségi iroda belső ellenőr Hivatali igazgatás feladatai összesen /b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás ebből közfoglalkoztatás szervező Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) településőrök fő hó Iskolabusz fő hó Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Tanyagondnok pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap telj. Önkormányzati feladatok összesen /c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás összesen /a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idősek nappali ellátása rehab.foglalkoztatás (4 órás) Alapszolgáltatási Központ összesen I. félév 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége Városi TV Közművelődési könyvtári tevékenység pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP Építő közösségek 3 óra/nap Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

19 LENGYELTÓTI 13.sz.melléklet I-III. negyedév Tartalékok 2011.évben Tartalék megnevezése eredeti ei módosított Általános tartalék Céltartalék Képviselők tiszteletdíja Felhalmozási tartalék (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen Tartalékok összesen:

20 LENGYELTÓTI I- III. negyedév 14.sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti ei mód.ei teljesítés a) szennyvízhálózat felújítása b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása c.) TIOP pályázat múv. Ház felújítás összesen

21 LENGYELTÓTI I-III. negyedév Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként 15.sz.melléklet (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése eredeti ei módosított ei teljesítés a) Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya b) TIOP Iskolapadtól a tanulópadig villamosítás-lift-laptopok-fénymásoló c) Közösségi ház telefon és riasztó kiépítés d) Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem e) Körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés építés saját erő tervezés díj telek vásárlás f) Közvilágítás kiépítés Ltóti Keleti temető felé Telekhatár rendezés keleti temető 65 g) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó h) KEOP iskola kerékpártároló i) Központi 1-0 jelű árok vizjogi engedélyezési terv 100 j) Településrendezési terv összesen

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 3022-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben