Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email."

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 19-én (kedden) a Balatonmáriafürdő Önkormányzatával együttes ülést követően kezdődő nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme 1. Közbiztonsági felkészülésről tájékoztató Előadó: Beck Péter rendőrőrs parancsnok 2. Az önkormányzat évi zárszámadása Előadó: Kovács József polgármester 3. Belső ellenőrzésről tájékoztató Előadó: Mestyán Valéria körjegyző Napirendi javaslat: 4. Szociális alapellátás dokumentumainak módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 5. Intézményi térítési díjak megállapítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 6. Vagyonrendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 7. Községszemle értékelése Előadó: Kovács József polgármester 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 9. Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, április 15. Kovács József sk. Polgármester

2

3

4

5

6 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 19-i ülésére TÁRGY: Az önkormányzat évi zárszámadása ELŐADÓ: Kovács József polgármester 1

7 Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is az alapfeladatok ellátását zökkenőmentesen, a kitűzött céloknak megfelelően végezte. A nehéz gazdasági helyzetet, az állandóan növekvő árakat jelentősen érzékelte az önkormányzat napi feladatainak megoldása során. Önkormányzatunk december 31-i hatállyal kilépett a Fonyód Kistérség Többcélú Társulásból, január 1-től a Marcali Kistérség Többcélú Társulásnak a tagja lettünk. Gesztorként működtetjük hét önkormányzat részvételével a szociális feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központot. Az Alapszolgáltatási Központ július 1-én alakult, jelenleg az alábbi önkormányzatok részvételével. Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonberény Balatonszentgyörgy Hollád Vörs Tikos Az Alapszolgáltatási Központ végzi a szociális törvényből eredő önkormányzati alapfeladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, nappali szociális intézményi ellátást. Szintén ezen intézmény keretein belül működik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. Átlagosan 4 fő házi gondozott, 82 fő szociális étkezetése a feladata, emellett az Idősek Klubja, mely 70 fő részére biztosít éven át rendszeres klubéletet. Mindez e Ft saját bevétel mellett e Ft kiadást jelent. Az intézmény működéséhez ben e Ft állami támogatást, e Ft kistérségi működési támogatást illetve a feladatra társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközként e Ft-ot kaptunk. A Festetics Kristóf Általános Iskola, mely önállóan működő és gazdálkodó intézmény, szintén a kistérségi társuláshoz tartozik, gesztorként három önkormányzat társulásával végzi az oktatási feladatokat. A társulásban résztvevő önkormányzatok a következők. Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonújlak Az Általános Iskola részére e Ft támogatást adtunk, melyből az állami támogatások összege e Ft, az önkormányzatoktól átvett pénzeszközök összege e Ft, a kistérségtől átvett működési támogatás e Ft. Így az önkormányzatnak ténylegesen e Ft-ba került az intézmény fenntartása. A támogatással és a e Ft saját bevétellel együtt az iskola e Fttal gazdálkodott a év során, melyből e Ft pénzmaradványa keletkezett. A Szolgáltató Szervezet, mint önállóan működő intézmény e Ft kiadással, e Ft saját bevétellel, tehát e Ft önkormányzati támogatással végezte el a község fenntartásával, sporttal kapcsolatos, az önkormányzat által meghatározott feladatokat. Az egészségügyi, háziorvosi feladatokat vállalkozó orvos látja el az önkormányzattal kötött megállapodás szerint. A védőnői tevékenységet önkormányzatunk Balatonmáriafürdő Önkormányzattal közösen oldja meg, a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. A községben működő könyvtár könyvállományának bővítésére 615 e Ft-ot fordítottunk, mely 297 db könyv beszerzését tette lehetővé. 2

8 Az igazgatási tevékenység, mely összefogja az előzőekben felsorolt valamennyi intézmény feladatainak szervezését, illetve az önkormányzati törvényből adódó feladatok megoldását, január 1-től Körjegyzőség formájában valósul meg. A Körjegyzőség gesztora Balatonkeresztúr Önkormányzat, tagja pedig Balatonmáriafürdő Önkormányzata. A Körjegyzőség részére e Ft támogatást adtunk, melyből az állami támogatások összege e Ft, a központosított állami támogatás keresetkiegészítésre e Ft, prémiuméves támogatásra e Ft, a Balatonmáriafürdő önkormányzattól átvett pénzeszköz összege e Ft. Így az önkormányzatnak ténylegesen e Ft-ba került az intézmény fenntartása. A támogatással és a e Ft saját bevétellel együtt a Körjegyzőség e Ft-tal gazdálkodott a év során, melyből e Ft pénzmaradványa keletkezett. Önkormányzatunk jelentős anyagi támogatást biztosít a rászorult személyek részére. Az összkiadások mintegy 3,6 %-a, vagyis e Ft került kifizetésre szociálpolitikai juttatásokra. Bevételeink a következő nagy csoportokra oszthatók 1./ Intézményi működési bevételek: e Ft 2./ Helyi adóbevételek: e Ft évi tényleges adó évi tényleges adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Helyi adó összesen: / Felhalmozási bevételünk: e Ft - földvásárlás részlet Molnár Dénesné 57 e Ft /14 hrsz.részlet Szalonnásné 37 e Ft - MÉV terület eladás e Ft - Laptop eladás képviselők 65 e Ft - Körjegyzőség monitor, számítógép 4 e Ft 4./ Átvett pénzeszköz működési célra: e Ft - társulásban résztvevő önkormányzatok pénz átadása e Ft - Körjegyzőség támogatása B.mária Önkormányzat e Ft - kistérségi támogatás e Ft - előző évi állami támogatás visszatérülés e Ft - iszapkárosultak támogatására átvett pénz lakosságtól 281 e Ft - Nyári fesztivál pályázati előleg 103 e Ft - Keresztúrok Találkozóra átvett pénz lakosságtól 640 e Ft - Marcali szeméttelep túlfizetés Szosz 373 e Ft - Étel szállítás óvodába B.mária hozzájárulás 60 e Ft - egyéb működésre átvett pénz Iskola e Ft - választásokra átvett pénz e Ft - egyéb pénz átvétel (közlekedési támogatás,központi 899 e Ft gyermekvédelmi tám.,mév áram h.jár.vissza stb.) 5./ Átvett pénzeszköz felhalmozási célra: 531 e Ft - szennyvíz számla hozzájárulás lakosságtól 531 e Ft 6./ Átengedett központi adók, költségvetési támogatás: e Ft 3

9 - SZJA helyben maradó része, átengedett SZJA e Ft - gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jöv e Ft - normatív állami hozzájárulás e Ft - központosított előirányzatok e Ft - szociális feladatok kiegészítő támogatása e Ft - üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása e Ft 7./ Kölcsön visszatérülés: e Ft Kiadásaink a következő nagy csoportokra oszthatók 1./ Működési kiadásaink összege: e Ft - személyi juttatások e Ft - munkaadót terhelő járulék e Ft - dologi kiadás e Ft - közös feladatokra pénz átadás önkormányzatnak e Ft - előző évi kistérségi elszámolás miatti visszafizetés 271 e Ft - közmunkaprogram támogatás 792 e Ft - Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog 788 e Ft - kulturális, sport, egyéb támogatás, tagdíj e Ft - szociálpolitikai juttatások e Ft - ellátottak pénzbeli juttatása e Ft 2./ Felhalmozási kiadásaink összege: e Ft Felújítási kiadások összesen e Ft - Iskola utca 3-11.sz.közti járda e Ft - Iskola kerékpárút e Ft - Temető út ív szélesítés 281 e Ft - Dózsa Gy. utca aszfaltozás e Ft - Petőfi utca járda szfaltozás e Ft - Kossuth utca K-i járda aszfaltozás e Ft - Arany János utca út aszfaltozás e Ft - Iskola fűtés felújítás e Ft - Bél Mátyás turistaház felújítás 669 e Ft - sportcsarnok gázkazán csere e Ft - fénymásoló felújítás Alapszolgált. Közp. 100 e Ft - számítógép felújítás Körjegyzőség 141 e Ft Felhalmozási kiadások e Ft - laptop beszerzés képviselők, polgármester 919 e Ft - Bél Mátyás turistaház vásárlás e Ft - stég készítés Vitorlás utca e Ft - 4 db hirdetőtábla készítés 560 e Ft - szivattyú beszerzés 382 e Ft - automata mosógép sport öltöző 285 e Ft - számítógépek beszerzése iskola (pályázat) 660 e Ft - laptop, számítógép beszerzés 602 e Ft - közműdíj visszatérítés 8 e Ft - sportcsarnok felújításra pénz átadás sportkör e Ft - kölcsön nyújtás sportkör, lakáshitel e Ft - ELMIB részvény, DRV részvény vásárlás e Ft 4

10 Pénzmaradványunk alakulását az alábbiakban ismertetem. Előző év Tárgy év Különbözet Záró pénzkészlet Egyéb passzív és aktív pü.elsz Ktgvetési befizetés többlet támogatás miatt 0 0 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány A pénzmaradvány növekedésének fő oka a MÉV terület eladás, melynek bevételi összege e Ft, illetve a betervezett feladataink között volt olyan, amelyet nem kellett végrehajtanunk, illetve állami támogatásokból keletkeztek többlet bevételeink. A költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatti összeg tartalma Üdülőhelyi feladat elszámolás Szociális feladatok elszámolás -443 Iskolai feladatok elszámolás +593 Iparűzési adóerőképesség miatti Szja elszámolás +377 Összesen december 31-én hitelállományunk nincs. Önkormányzatunk mérleg szerinti eszköz, forrás főösszege Előző év Tárgyév Változás e Ft e Ft e Ft Változások részletezése az előző évhez képest Beszerzések, felújítások Térítésmentes átvétel Selejtezés, értékesítés, térítésmentes átadás Értékcsökkenés Részvények Kölcsönök -196 Készletek (Iskola) +5 Vevő tartozás +189 Adó hátralék Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelés +56 Pénzeszközök Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen Önkormányzatunk a vagyonfelértékelést már 2002-ben elvégezte, megtörtént az ingatlanvagyon kataszter, a vagyonrendelet és a számviteli nyilvántartások egyezőségének vizsgálata. Önkormányzatunk vagyona az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Adatok: 1000 Ft-ban Törzsvagyon -Forgalomképtelen ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Forgalomképes ingatlanok Szellemi termékek 542 Gépek, berendezések, felszerelések Beruházás Zöldfok rt., KÖZVIL, DRV részvény

11 Tartósan adott kölcsön (lakáshitel) Készletek 383 Vevők tartozása 757 Helyi adó hátralék Rövid lejáratú kölcsön Egyéb követelések (lakáshitel évi törlesztő részlet lakáshitel hátralék) Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Ö s s z e s e n: e Ft Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő volt évben. Balatonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester 6

12 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének../ (IV.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2011.(II.17.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete, illetve jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg eft-ban, eft-ban, eft-ban 3. A költségvetési bevétel 5.. Az Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési kiadások 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: e Ft - Működési kiadások összesen: ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: működési célú pénzeszköz átadás speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

13 2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások: eft - felújítások: eft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 10. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési kiadások és bevételek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú melléklet adja meg Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 20. számú melléklet szerint 69 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 20. számú mellékletben feltüntetettek alapján 69 főben állapítja meg. 7. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 18. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat pénzmaradványa e Ft, mely beépül a évi költségvetésbe. A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselőtestület évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni. 8. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét e Ft-ban állapítja meg, a 13. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 17. számú melléklet mutatja.

14 3 9. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelembevételével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 10. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: április..-án Mestyán Valéria körjegyző

15 Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Balatonkeresztúr évi beszámoló szöveges értékelése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Különbség Ft Ft Ft Kiadások módosítása Személyi juttatások e Ft Munkaadókat ter.jár e Ft Dologi és egyéb f. kiadások + 24 e Ft Ellátottak pénzbeli jutt e Ft Intézményi beruh.kiad e Ft Felújítás e Ft Összesen: e Ft Bevételek módosítása Saját bevételek Ktgvetési támogatás e Ft e Ft e Ft Bevételek alakulás Eredeti Módosított Teljesítés / Ft / % Készlet ért Szolg.ellenért ,1 Egyéb sajátos bev. 389 Bérleti díj ,8 Int. ellátási díj ,8 Alkalmazottak térítése ,9 Kártérítés, egy.tér ,3 Saját bevétel ,3 Kiszáml.term.és szolg.áfája ,2 Műk.c.pe.átvet ,0 Intézményi működ. bev ,3 Felügy.szerv.től k. tám ,0 Tám.ért. műk.bev ,0 Előző évi pénzm , ,6 A szolgáltatások ellenértéke a vendégétkezők térítési díja. Az egyéb sajátos bevétel: 130 e Ft oktatásszervezés / Szegedi Tudomány Egyetem kutatási munkáiban való részvétel/ 128 e Ft vashulladék értékesítése 124 e Ft áramdíj visszautalás, 7 e Ft az elszámolási betétszla éves kamata. Az intézményi ellátási díj a menza és a napközi bevételek. Kártérítés, egyéb térítés: 13 e Ft az ételhulladék értékesítése. Műk c. pénzeszk. átvétel: 662 e Ft az Iskoláért Közalapítvány támogatása, 15 e Ft Huszár Mihály átutalása a B.mária falubejáráson való részvételéért. Támogatás értékű működési bevételek az önkormányzatok tankönyv és kirándulás támogatásai.

16 Kiadások alakulásai Er.előirány. Mód. előir. Teljesítés % / Ft / Rendszeres szem.jutt ,1 Nem rendsz.sz. jutt ,6 Külső szem.jutt ,0 Szem jutt. össz.: ,5 Munkaadókat terh.jár ,3 Dologi és egy.folyó kiad ,2 Tám.ért.műk.kia.kist.t Műk.c.pe.átad ,0 Ellátottak pénzbeli jutt ,4 Műk. kiad.össz.: ,1 Felújítás Beruházás ,0 Kiad.összesen: ,1 Rendszeres személyi juttatások Er. előirány. Mód. előirány. Teljesítés % / Ft / Alapilletmények ,0 Illetménypótl ,7 Egy felt.f.pótlék ,0 Rész.mi-ben fogl.rendsz ,0 Rendsz. Összesen: ,1 Nem rendszeres személyi juttatások Helyettesítés, túlóra ,2 Egyéb mv.kapcs.jutt ,5 Részmi.mv.kapcs.jutt. 96 Jubileumi jutalom Napidíj ,0 Egyéb saj.jutt ,3 Üdülési hozzájár ,5 Közlekedési ktg.tér ,1 Étkezési hozzájár ,1 Egyéb ktg.tér ,3 Részmid.ktgtér Nem rendsz.összesen: ,6 Külső szem. jutt ,0 Szem.jutt.összesen: ,5 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombizt. jár ,1 Eü. hozzájár ,0 Táppénz hozzájár Összesen: ,3 A kötelező pótlékok: a vezetői, osztályfőnöki és a munkaközösség vezetői. Az egyéb feltételtől függő pótlék: a fűtési, az ifjúságvédelmi és az élelmezésvezető helyettesítéséért járó pótlék. Az egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés és a kereset kiegészítés összege. Az egyéb sajátos juttatás előirányzata a továbbképzések költségeit, teljesítése a betegszabadságokat tartalmazza.

17 Az egyéb ktg.térítés a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása / 56 eft/ és a telefondíj átvezetett 20%-a / cégtel. magáncélú használata / 50 e Ft. Az állományba nem tartozók juttatásai a megbízási díjak összege. Dologi kiadások Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés % / Ft / Élelmiszer besz ,9 Gyógyszer ,0 Irodaszer,nyomt ,0 Könyv.beszerz ,6 Folyóirat ,5 Egy.inform.h ,0 Szakmai anyag ,0 Kisért.tárgyi eszk ,7 Munkaruha,tárgyi eszk ,9 Egyéb anyagbesz ,0 Készletbeszerzés ,9 Kommunik.szolg ,7 Vásárolt élelmezés ,3 Szállítási szolg ,9 Gázenergia ,9 Vill.energia ,0 Víz és csat.díj ,9 Karbantart.kisjav ,1 Egy. üzemelt ,1 Szolgáltatási kiad ,6 Vásárolt közszolg ,9 ÁFA ,5 Belföldi kiküld ,5 Reprezentáció ,5 Szell. tev. végz.kapcs.kif ,0 Egyéb dologi kiad ,7 Dologi kiadások ,2 Munkáltatói ált. fiz. szja ,0 Rehab.hozzájár ,7 Dologi és egy.f.kiad.össz.: ,1 Műk.c.pe.átad ,5 Ellátottak pénb.jutt ,4 Működési kiad.össze.: ,1 Felújítás Beruházás ,0 Kiad.össz.: ,1 Kis értékű tárgyi eszk.: - 1db komplett számítógép 57 e Ft - 3 db moptartó 19 e Ft - 1 db ágvágó 3 e Ft - 1 db kenyérvágókés 3 e Ft - 2 db gumipartvis 8 e Ft - 5 db kézilabda kapuháló 26 e Ft - 1 db hősugárzó 5 e Ft - 1 db porszívó 10 e Ft - 1 db CD-s rádió,2 Cd lejátszó 35 e Ft - 1 db asztali számológép 13 e Ft Összesen: 179 e Ft

18 Egyéb anyagbeszerzés - Tisztítószer Egyéb anyag Karbantart Egyéb készl. 231 Összesen: e Ft Kommunikációs szolgáltatások - Telefondíjak számítástechn. szolg. 89 Összesen: 240 Karbantartás, kisjavítás - Riasztórendszer felügyelete, karbant. 41 e Ft - Mérleg hitelesítés 22 e Ft - Szőnyegcsere 29 e Ft - Meszelés, festés 455 e Ft - Épület javítás 122 e Ft - Gázkész. átalánydíja 92 e Ft - Konyhai gépek javítása 187 e Ft - Kéménytisztítás 10 e Ft - Késélezés 4 e Ft - Tűzoltó készülékek jav.ellen. 35 e Ft - Linóleum lerakás 42 e Ft - Rovar és rágcsálóírt. 70 e Ft - Táblák festése 45 e Ft - Fűtés és vízszerelés 200 e Ft Összesen: e Ft Egyéb üzemeltetés, fenntartás - Hulladék szállítás 238 e Ft - Kiszállási díj 15 e Ft - Posta ktg, fiókbérlet 77 e Ft - Biztonságtechn.felülvizsg. 16 e Ft Összesen: 346 e Ft Vásárolt közszolgáltatás - Üzemorvosi szolg. 120 e Ft - Angol nyelvoktatás 75 e Ft Összesen: 195 e Ft Egyéb dologi kiadások - Bankktg 119 e Ft - Bűvész színház előad. 40 e Ft - Biztosítási díj / tábor / 21 e Ft - Nevezési díj 17 e Ft - Múzeumi belépő 51 e Ft - Koszorú 9 e Ft - Tagdíj 8 e Ft - Kezelési ktg/üd.csekk,étk.ut./ 46 e Ft - Közjegyzői hitelesítés 5 e Ft - Tulajdoni lap kiad. 6 e Ft - Édesség/ vetélkedő jut./ 1 e Ft - Tüdőszűrés 1 e Ft - Bérlettok 1 e Ft Összesen: 325 e Ft

19 Működési c. pénzeszköz átadás a tűzvédelmi társulás éves tagdíja. Az ellátottak pénzbeli juttatása a tanulmányi kirándulások, tankönyv, a táborozások támogatása és az év tanulóinak jutalmazása. Beruházások 4 db komplett számítógép vásárlása 660 e Ft. Balatonkeresztúr, Mérlegtételek változása Csizmadia Tiborné Gazd.vezető Változás / Ft / 3.sor vagyoni ért.jogok é.cs sor Ingatlanok térítésment.átvét é.cs sor Gépek,berend Selejtezés é.cs vásárlás sor Készletek élelmiszer rakt.készl sor Követelések AVE Zöldfok Zrt Z+D Tanulók Edenred Kft sor Pénztárak sor Ktgvet.fiz.szlák sor Egy akt.pü.elsz sor Eszk.össz sor Saját tők Befektetett eszk.nettó ért Készletek Követelések Kötelezettségek sor Ktgvet.tart Pénztár Bank szla Ktg vetési akt Ktvetési passzív

20 2009. Változás / Ft / 127.sor Rövid lej.köt Dráva Tej Kft Balaton Kenyér Kft Accor Szerviz Kft Trezor kiadó Bt Tankönyvvilág Kft sor Egyéb passz.pü.elszámolás: sor Források össz évi mérleg melléklet / Ft / 1. Befektetett eszközök nettó ért Élelmiszer raktárkészl Követelések 58 - AVE Zöldfok Zrt 33 - Tanulók 19 - EDENRED Kft 6 4. Pénzeszközök Pénztár 2 - Bankszla Aktív pénzügyi elszámolások Bérlettérit Munkába jár. s.gk. 9 - Belföldi kiküld Jubileumi jut Természetb.étk Étkezési út. 2 - Fizetési előleg 220 Eszközök összesen: Saját tőke Költségvetési tartalék pénzeszközök ktg.vet.átf.kiad Kötelezettségek 9 - Trezor Kiadó Bt 1 - Tankönyvvilág Kft 8 Források összesen:

21 1.sz.melléklet a../2011.iv rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje évi beszámoló A B C D E F G H I J K L Cím Alcím 2010.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat ,07% ,80% 4 Alapszolgáltatási Központ ,42% ,03% Szolgáltató Szervezet ,19% ,24% 8 Festetics Kristóf Általános Iskola ,10% ,54% 26 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő ,90% ,77% 17 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen ,72% ,80% 69

22 2. sz. melléklet a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló Sorszám A B C D E Megnevezés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1 Intézményi tevékenységek bevételei ,13% 2 Helyi adók ,96% 3 Kamatbevétel ,50% 4 Saját bevételek összesen: (1-3) ,99% 5 Működési célra átvett pénzeszközök ,92% 6 Átvett pénzeszközök összesen: (5) ,92% 7 Termőföld bérbeadásából származó szja Személyi jövedelemadó ,00% 9 Gépjárműadó ,89% 10 Átengedett bevételek összesen: (7-9) ,79% 11 Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás ,00% 13 Egyéb állami hozzájárulás ,00% 14 Egyéb központi támogatás ,00% 15 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami ,00% hozzájárulás, támogatás összesen: (12-14) 16 CÉDE, TEKI, céltámogatás Központosított előirányzatokból támogatás ,00% 18 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) ,00% 19 Hitel felvétel Működési célú pénzmaradvány ,00% 21 Kölcsön visszatérülés ,00% 22 Továbbszámlázott szolgáltatás ,17% 23 Önkormányzati hitel visszatérítése Működésképtelen önkormányzatok támogatása Működési bevételek mindösszesen: (1-24) ,67% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 26 Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai ,57% 27 Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások ,05% 28 Működési célú pénzeszköz átadás ,72% 29 Működési célú kiadások: (26-28) ,99% 30 Működési célú hitel törlesztése 31 Működési célú tartalék ,00% 32 Működési kiadások mindösszesen: (26-31) ,70%

23 a../2011 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló Sorszám Megnevezés A B C D 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges költségvetés költségvetés teljesítés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Hitelfelvétel Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú tartalék Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön folyósítás Felhalmozási kiadások összesen: (7-13)

24 3. sz. mellléklet 1.IV rendelethez ÉS KIADÁSAI ezer Ft-ban E Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 99,99% 97,82% 11,08% 0,00% 100,35% 57,04% 25,09%

25 Sorszám Bevételek a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló 4. sz. melléklet ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi Megnevezés eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési bevételei ,13% 2 Kamatbevétel ,50% 3 Helyi adók ,96% 4 Építményadó ,12% 5 Telekadó ,35% 6 Idegenforgalmi adó ,36% 7 Iparűzési adó ,19% 8 Bírság, pótlék ,67% 9 Működési bevételek összesen: (1-3) ,99% 10 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 Ingatlan értékesítés ,04% 12 Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev Privatizációs bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (11-13) ,04% 15 Átengedett megosztott bevételek 16 Személyi jövedelemadó ,00% 17 Gépjárműadó ,89% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott bevételek összesen: (16-18) ,79% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások ,00% 21 Normatív állami hozzájárulás ,00% 22 Működési célra átvett pénzeszköz ,92% 23 Működési kölcsön visszatérülés ,00% 24 Központosított támogatás ,00% 25 Egyéb központi támogatás ,00% 26 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,50% 27 - Viziközmű befizetés lakosság ,50% 28 Pályázati pénzeszköz ,00% 29 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat ,00% 30 - Iskola felújítás pályázat Előző évben megv. beruh. pályázati forrása Önk.hitel visszatérülés ,76% 34 Továbbszámlázott szolgáltatás ,17% 35 Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36) ,87% 36 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) ,72% Finanszírozási célú bevételek Működési célú hitel (folyószámlahitel) 40 Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 42 Működési célú pénzmaradvány ,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 44 BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-43) ,80% 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel összesen

26 46 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (44+45) ,93%

27 Sorszám Megnevezés Kiadások a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés 5. sz. melléklet Teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai ,10% 2 Személyi juttatás ,54% 3 Járulékok ,28% 4 Dologi kiadás ,14% 5 Pénzeszköz átadás ,50% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,38% 7 Felhalmozási kiadás ,00% 8 Felújítási kiadás Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai ,90% 10 Személyi juttatás ,59% 11 Járulékok ,93% 12 Dologi kiadás ,14% 13 Pénzeszköz átadás ,00% 14 Felhalmozási kiadás ,32% 15 Felújítási kiadás ,00% 16 Önkormányzat kiadásai ,68% 17 Személyi juttatás ,66% 18 Járulékok ,39% 19 Dologi kiadás ,23% 20 Pénzeszköz átadás ,17% 21 Szociális ellátások, segélyek ,59% 22 Felhalmozási kiadás ,79% 23 Felújítási kiadás ,78% 24 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai ,19% 25 Személyi juttatás ,74% 26 Járulékok ,99% 27 Dologi kiadás ,72% 28 Pénzeszköz átadás ,67% 29 Felhalmozási kiadás ,00% 30 Felújítási kiadás Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai ,42% 32 Személyi juttatás ,25% 33 Járulékok ,73% 34 Dologi kiadás ,97% 35 Pénzeszköz átadás ,04% 36 Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Pénzügyi befektetések ,35% 39 Általános tartalék ,00% 40 Céltartalék ,00% 41 Támogatási kölcsön folyósítás ,04% 42 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41) ,72% 43 Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Működési és célhitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN: (1-45) ,72% 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás összesen

28 48 KIADÁS MINDÖSSZESEN (45+46) ,08%

29 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a../2011.iv rendelethez A B C D E F G H Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Költségvetési támogatás, átengedett Szja Működési célú pénz átvétel Működési célú hitel felvétel Műk. célú kölcsön visszatér. Működési célú pénzmaradvány Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 100,00% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,48% 110,39% 100,00% 26 II. Önkormányzat működési bevételei 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,80% 114,96% 100,62% 104,57% 99,99% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,47% 114,96% 100,62% 104,89% 100,00%

30 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló A B C D E F G H Önkorm. felhalm. és tőke jellegű bevételei Felhalm. célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés Felhalm. célú hitel felvétel Felhalm. célú pénzmaradvány Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 41 Teljesítés %-a 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 4 46 Teljesítés %-a 47 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 51 Teljesítés %-a 52 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (37-56) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 62 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 63 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (37-67) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés

31 72 Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00%

32 ezer Ft-ban I Működési bevétel összesen ,54% ,70% ,24% ,03% ,73% ,49% ,67%

33 ezer Ft-ban I Felhalm. bevétel összesen ,16%

34 91,16%

35 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a../2011.iv rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Működési pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési kiadások összesen Megnevezés Dologi kiadás I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,54% 99,28% 96,14% 7,50% 87,38% 97,08% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,59% 97,93% 84,14% 100,00% 94,94% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94,74% 98,99% 92,72% 111,67% 94,14% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,25% 95,73% 97,97% 93,04% 98,23% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,29% 98,25% 93,67% 47,15% 87,38% 96,34% 26 II. Önkormányzat működési kiadásai 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96,66% 98,39% 93,23% 96,82% 101,59% 0,00% 94,42% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés

36 36 Teljesítés %-a 98,14% 98,27% 93,47% 93,72% 99,79% 0,00% 95,70% BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási kiadások összesen Sorszám Megnevezés Beruházás Felújítás Felhalm.célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96,32% 75,00% 91,39% 47 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 52 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (37-56) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,54% 128,19% 101,71% 62 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai 63 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,79% 99,78% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 24,71% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (37-67) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés

37 évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,82% 99,99% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 25,09%

38 Sorszám a../2011.iv rendelethez 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Intézm. működési bevételek Önk. sajátos működ. bevétel BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési bevétel összesen Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen 8. sz. melléklet Bevétel mindössz Önkormányzati jogalkotás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,93% 99,93% 99,93% Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,76% 396,40% 40,00% 99,99% 107,53% 100,01% 3,48% 0,00% 100,00% 91,08% 93,59% Önkormányzatok elszámolásai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 114,68% 100,80% 106,35% 106,35% Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés

39 25 Teljesítés %-a A B C D E F G H I J K L M N Önk. sajátos működ. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Intézm. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési Felh.célú Felhalm. Felhalm. Sorszám Megnevezés működési bevételek pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. bevétel összesen Felh. célú pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradvány bevétel összesen Bevétel mindössz Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,37% 100,37% 100,37% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,52% 100,52% 100,52% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,22% 99,22% 99,22% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

40 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési bevételek Önk. sajátos működ. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési bevétel összesen Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 113,68% 113,68% 113,68% Munkáltató által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 101,22% 101,22% 101,22% Civil szervezetek program- és egyéb támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 86,90% 86,90% 86,90% Könyvtári szolgáltatások évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 81 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-80) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 103,80% 114,68% 100,80% 106,71% 99,99% 105,49% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben