2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: december 27.-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én"

Átírás

1 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bekezdése, és az Áht ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tervezeteit a) a költségvetési rendelettervezetek esetén, e rendelet számú mellékleteivel, b) a zárszámadási rendelettervezetek esetén, e rendelet számú mellékleteivel azonos tartalmú mérlegekkel és kimutatásokkal együtt kell benyújtani a képviselőtestületnek E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: december 27.-én

2 1. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez Címszám Alcímszám Előirány-emelt Ki- zat elő- csoirányportszám zat szám Címnév Alcímnév Előirány- zat csoport név B E V É T E L E K Kiemelt neve... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest... FEJEZET 1 <<INTÉZMÉNY>> 1 <<RÉSZBENÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY>> 1 Működési költségvetés 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi sajátos bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Támogatásértékű működési bevételek 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 6 Pénzmaradvány 7 Önkormányzati sajátos bevételek 8 Önkormányzati költségvetési tám. 9 Értékpapírok bevételei 10 Önkormányzat hitelbevételei 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 6 Pénzmaradvány 7 Önkormányzati sajátos bevételek 8 Önkormányzati költségvetési tám. 9 Értékpapírok bevételei 10 Önkormányzat hitelbevételei... cím bevételei összesen: A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

3 2. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez Címszám Alcímszám Előirány-emelt Ki- zat elő- csoirányportszám zat szám Címnév Alcímnév Előirány- zat csoport név K I A D Á S O K Kiemelt neve... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest... FEJEZET 1 <<INTÉZMÉNY>> 1 <<RÉSZBENÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY>> 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Támogatásértékű működési kiadások 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 7 Tartalékok 8 Értékpapírok kiadásai 9 Önkormányzat hitelkiadásai 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Központi kezelésű kiadások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 7 Tartalékok 8 Értékpapírok kiadásai 9 Önkormányzat hitelkiadásai.. cím kiadásai összesen: A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

4 3. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI M E G N E V E Z É S... évi <<INTÉZMÉNY>> Feladat megnevezése <<INTÉZMÉNY>> összesen: KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :... ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI M E G N E V E Z É S... évi <<INTÉZMÉNY>> Feladat megnevezése <<INTÉZMÉNY>> összesen: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN : FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 4. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT M E G N E V E Z É S Saját forrás Cél-, címzett támogatás Egyéb állami támogatás Átvett pénzeszközök egyéb forrásokból Összesen.. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN:... ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:

6 5. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA KÖZÖTT M E G N E V E Z É S I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. <<Hitel céljának megnevezése>>... évi... évi... évi előzetes Változás a...- ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II): III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: III/1. <<Kötelezettség megnevezése>> III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III):

7 6. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI M E G N E V E Z É S C É L T A R T A L É K O K : Sorszám ÖSSZESEN Feladat megnevezése 01 CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: 24 ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: 25 TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N : 26 a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész

8 7. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez T Á J É K O Z T A T Ó MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAIRÓL KÖZÖTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK... évi... évi... évi Változás a...- Változás a...- ös adatokban a os adatokban a...-es...-ös adatokhoz adatokhoz képest képest Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Kamatbevételek Helyi adókból származó bevételek Személyi jövedelemadó átengedett része Gépjárműadó Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó) Önkormányzat sajátos működési bevételei Állami támogatás (cél-és címzett nélkül) Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása Kórháznak Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa A) Működési célú bevételek összesen: Működési célú értékpapírműveletek bevételei Működési célú hitelfelvétel B) Finanszírozási bevételek összesen: C) Működési bevételek összesen (A+B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK... évi... évi... évi Változás a...- Változás a...- ös adatokban a os adatokban a...-es...-ös adatokhoz adatokhoz képest képest Intézmények felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak értékesítése Céltámogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Egyéb fejlesztési célú központi támogatás Fejlesztési célú ÁFA visszatérülése adóhatóságtól Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa D) Felhalmozási célú bevételek összesen: Fejlesztési célú értékpapírműveletek bevételei Fejlesztési célú hitelfelvétel E) Finanszírozási bevételek összesen: F) Felhalmozási bevételek összesen (D+E) G) Finanszírozási bevételek mindösszesen (B+E) BEVÉTELEK M I N D Ö S S Z E S E N (C+F)

9 T Á J É K O Z T A T Ó MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIRÓL, VALAMINT TARTALÉKAIRÓL KÖZÖTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK... évi... évi... évi Változás a...- Változás a...- ös adatokban a os adatokban a...-es...-ös adatokhoz adatokhoz képest képest Intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadások Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok H) Működési célú kiadások összesen: Működési célú hitel törlesztése I) Finanszírozási kiadások összesen: J) Működési kiadások összesen (H+I) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK... évi... évi... évi Változás a...- Változás a...- ös adatokban a os adatokban a...-es...-ös adatokhoz adatokhoz képest képest Központi kezelésű kiadások Felújítási kiadások Beruházási és fejlesztési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok K) Felhalmozási célú kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése L) Finanszírozási kiadások összesen: M) Felhalmozási kiadások összesen (K+L) N) Finanszírozási kiadások mindösszesen (I+L) KIADÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N (J+M)

10 8. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI I N T É Z M É N Y Engedélyezett létszám Saját bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Intézményfinanszírozás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb tám. Szociális ellátások, e. juttatások Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N : Tájékoztató adatok: köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók létszáma... fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszáma.. fő, Polgári Védelem létszáma.. fő, Tourinform Iroda létszáma.. fő. Tájékoztató adatok: Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal összlétszáma:. fő.

11 9. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ÉVE HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉNEK ÉVES ÜTEMEZÉSE HITELFELVÉTEL Hitel- HITELTÖRLESZTÉS C É L J A ÖSSZEGE ezer forintban kamat mértéke (%).. XII. 31-ig... évben... évben... évben... évben... évben években Ö S S Z E S E N : EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK Ö S S Z E S E N : M I N D Ö S S Z E S E N :

12 10. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT * forintban Sorszám INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME Támogatás összege T Á M O G A T Á S O K Ö S S Z E S E N :

13 11. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA, SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM, JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK ALAKULÁSA... ÉVBEN * INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Járulékok ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N : * a 6. számú melléklet 05. sora alapján

14 12. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez KIMUTATÁS ÁLTAL... ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL J O G C Í M ÖSSZEG Adóelengedések Adókedvezmények Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása Ö S S Z E S E N :

15 13. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÉVEKBEN Sorszám BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest 01 Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei 02 Normatív állami hozzájárulás 03 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 04 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 05 Támogatásértékű működési bevétel 06 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 07 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 08 Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 09 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel 11 Kölcsönök bevételei 12 Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 13 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 Költségvetési bevételek (12+13) 15 Hitelek és értékpapírok bevételei 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 17 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 18 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (18= )

16 A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÉVEKBEN Sorszám KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest 19 Rendszeres személyi juttatások 20 Nem rendszeres személyi juttatások 21 Külső személyi juttatások 22 Személyi juttatások (22= ) 23 Munkaadókat terhelő járulékok 24 Dologi kiadások 25 Egyéb folyó kiadások 26 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (24+25) 27 Támogatásértékű működési kiadás 28 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 29 Működési kiadás államháztartáson belül ( ) 30 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 31 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 32 Ellátottak juttatásai 33 Működési kiadás államháztartáson kívül ( ) 34 Működési költségvetés kiadásai (29+33) 35 Felújítás 36 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 37 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 38 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 39 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 40 Kölcsönök kiadásai 41 Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 42 Pénzforgalom nélküli kiadások 43 Költségvetési kiadások (41+42) 44 Hitelek és értékpapírok kiadásai 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 46 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 47 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (47= )

17 14. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÉVEKBEN Sorszám BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest 01 Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei 02 Normatív állami hozzájárulás 03 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 04 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 05 Támogatásértékű működési bevétel 06 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 07 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 08 Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 09 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel 11 Kölcsönök bevételei 12 Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 13 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 Költségvetési bevételek (12+13) 15 Hitelek és értékpapírok bevételei 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 17 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 18 Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (18= )

18 A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÉVEKBEN Sorszám KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE... évi... évi... évi Változás a...-ös adatokban a...-es adatokhoz képest Változás a...-os adatokban a...-ös adatokhoz képest 19 Rendszeres személyi juttatások 20 Nem rendszeres személyi juttatások 21 Külső személyi juttatások 22 Személyi juttatások (22= ) 23 Munkaadókat terhelő járulékok 24 Dologi kiadások 25 Egyéb folyó kiadások 26 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (24+25) 27 Támogatásértékű működési kiadás 28 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 29 Működési kiadás államháztartáson belül ( ) 30 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 31 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 32 Ellátottak juttatásai 33 Működési kiadás államháztartáson kívül ( ) 34 Működési költségvetés kiadásai (29+33) 35 Felújítás 36 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 37 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 38 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 39 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 40 Kölcsönök kiadásai 41 Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 42 Pénzforgalom nélküli kiadások 43 Költségvetési kiadások (41+42) 44 Hitelek és értékpapírok kiadásai 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 46 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 47 Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (47= )

19 15. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVRE JÓVÁHAGYOTT NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE jóváhagyott nyersanyag költségek A Képviselő-testület határozata szerint a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összege naponta és adagonként.. Ft-ra emelkedik. A feltüntetett nyersanyag költségek a 20 %-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

20 16. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG M E G N E V E Z É S sorszám... évre... évre... évre I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja) 01 Önkormányzat sajátos működési bevételei 02 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele 03 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 04 Támogatásértékű működési bevétel 05 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitelfelvétel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ): 11 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok 13 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) 14 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 Támogatásértékű működési kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Szociális ellátások, egyéb juttatások 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ): 24

21 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 Hosszú lejáratú hitelfelvétel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ): 37 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak után ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ): ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37): 50 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49): 51

22 17. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK... ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE Kiemelt neve I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Szociális ellátások, egyéb juttatások Intézményfinanszírozás (-)* Beruházási és felújítási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok Összesen: BEVÉTELEK Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás Intézményfinanszírozás (+)* Értékpapírműveletek bevételei Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám. Hitelfelvétel Összesen: Bevételek és Kiadások egyenlege Halmozott egyenleg

23 * Az intézményfinanszírozás összegének (. eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

24 18. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI... ÉVBEN... évi I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek II. Állami támogatások 1. Önkormányzat működési célú támogatása 1.1. Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 1.2. Központosított ok 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 2.1. Címzett támogatás 2.2. Céltámogatás 2.3. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz 1.3. Egyéb működési célokhoz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Szennyvízcsatorna beruházáshoz 2.2. Városi Kórház gép-, műszerbeszerzéshez 2.3. Petőfi Művelődési Központ rekonstrukciójához 2.4. "Dél-Keleti Kapu" II. ütemhez (ORPHEUS-projekt)

25 2.5. Zsinagóga felújításához 2.6. Gyopárosfürdő faház kemping fejlesztés 2.7. Tűzoltóság szerállományának cseréje 2.8. Gárdonyi-Dankó-Falus E. utcákban út felújítása 2.9. Szőlő krt.-raksányi-szarvasi út felújítása "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum) Gyökeresi állami utakat összekötő út felújítása Dankó utcai védőerdő telepítése Beruházás a XXI. századi iskolába hitel kamattámogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1. Szennyvízcsatorna beruházáshoz Víziközmű Társulástól 2.2. Kakasszék 2. bérlakások átépítése 2.3. Árpád kert felújítása VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása VII. Hitelekbevételek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ +VIII):

26 19. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer Ft-ban sorszám Projekt megnevezése Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója Tervévet megelőző bevételek Tervévi bevételek Bevétel További években várható bevételek Összesen Tervévet megelőző kiadások Tervévi kiadások Kiadás További években várható kiadások Összesen Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 01.

27 20. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez Címszám Alcímszám Előirányzat csoportszám Kiemel t szám Címnév Alcímnév Előirányzat csoport név B E V É T E L E K Kiemelt neve... évi évi módosított Teljesítés... december 31-én Bevételek Teljesítés megoszlás %-a a a címen módosított belül kiemelt hoz képest onként... FEJEZET 1 <<INTÉZMÉNY, FELADAT>> 1 <<RÉSZBENÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY>> 1 Működési költségvetés 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi sajátos bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Támogatásértékű működési bevételek 5 Pénzeszközátvétel áht-on kivülről 6 Pénzmaradvány 7 Értékpapírok bevételei 8 Önkormányzati sajátos bevételek 9 Önkormányzati költségvetési tám. 10 Önkormányzat hitelbevételei 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Támogatásértékű működési bevételek 5 Pénzeszközátvétel áht-on kivülről 6 Pénzmaradvány 7 Értékpapírok bevételei 8 Önkormányzati sajátos bevételek 9 Önkormányzati költségvetési tám. 10 Önkormányzat hitelbevételei... cím bevételei összesen:

28 21. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez Címszám Alcímszám Előirányzat csoportszám Kiemel t szám Címnév Alcímnév Előirányzat csoport név K I A D Á S O K Kiemelt neve... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Kiadások Teljesítés megoszlás %-a a a címen módosított belül kiemelt hoz képest onként... FEJEZET 1 <<INTÉZMÉNY, FELADAT>> 1 <<RÉSZBENÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY>> 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Támogatásértékű működési kiadások 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 7 Értékpapírok kiadásai 8 Önkormányzat hitelkiadásai 9 Tartalékok 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Központi kezelésű kiadások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 7 Értékpapírok kiadásai 8 Önkormányzat hitelkiadásai 9 Tartalékok... cím kiadásai összesen:

29 22. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI M E G N E V E Z É S... évi... évi módosított Teljesítés.. december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Kiadások megoszlása felújítási feladatonként <<INTÉZMÉNY>> Feladat megnevezése <<INTÉZMÉNY>> összesen: INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :... ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI M E G N E V E Z É S... évi.. évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Kiadások megoszlása felújítási feladatonként <<INTÉZMÉNY>> Feladat megnevezése <<INTÉZMÉNY>> összesen: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN : FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 23. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez.. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT M E G N E V E Z É S.. évi.. évi módosított Teljesítés.. december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Kiadások megoszlása beruházási feladatonként Feladat megnevezése... ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: ÖSSZESEN: Feladat megnevezése.. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: ÖSSZESEN:.. ÉVBEN INDULÓ (GYOPÁROSFÜRDŐVEL KAPCSOLATOS) BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:

31 24. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez.. ÉVI HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAI M E G N E V E Z É S... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés Kiadások %-a a megoszlása módosított hitelfajtánként hoz képest I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. <<Hitel céljának megnevezése>> II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II): III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: III/1. <<Kötelezettség megnevezése>> III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III):

32 25. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez.. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI M E G N E V E Z É S... évi... évi módosított Változás mértéke az hoz képest Tartalékok megoszlása feladatonként Feladat megnevezése CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész

33 26. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez T Á J É K O Z T A T Ó... ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sorszám... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Bevételek megoszlása forrásonként Intézmények működési bevételei 1 Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2 Kamatbevételek 3 Helyi adókból származó bevételek 4 Személyi jövedelemadó átengedett része 5 Gépjárműadó átengedett része 6 Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó) 7 Önkormányzat sajátos működési bevételei 8 Állami támogatás (cél-és címzett nélkül) 9 Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása Kórháznak 10 Működésre átvett pénzeszközök 11 Intézmények pénzmaradványa 12 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 13 Működési célú költségvetés összesen ( ): 14 Működési célú értékpapírműveletek bevételei 15 Működési célú hitelfelvétel 16 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sorszám... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Bevételek megoszlása forrásonként Intézmények felhalmozási és tőke jellegű bevételei 17 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 18 Fejlesztésre átvett pénzeszközök 19 Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak értékesítése 20 Céltámogatás 21 Címzett támogatás 22 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 23 Egyéb fejlesztési célú központi támogatás 24 Fejlesztési célú ÁFA visszatérülése adóhatóságtól 25 Intézmények pénzmaradványa 26

34 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 27 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ): 28 Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei 29 Felhalmozási célú hitelfelvétel 30 BEVÉTELEK M I N D Ö S S Z E S E N ( ): 31 T Á J É K O Z T A T Ó... ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL, VALAMINT TARTALÉKAIRÓL MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sorszám... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Kiadások megoszlása forrásonként Intézmények működési kiadásai 32 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 33 Működési célú hitel törlesztése 34 Tartalékok 35 Működési célú kiadások összesen ( ): 36 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Sorszám... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Kiadások megoszlása forrásonként Központi kezelésű kiadások 37 Beruházási és fejlesztési kiadások 38 Egyéb felhalmozási kiadások 39 Tartalékok 40 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ): 41 Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése 42 KIADÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N ( ): 43

35 27. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE... DECEMBER 31-ÉN I N T É Z M É N Y Engedélyezett létszám Saját bevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Saját bevételek Pénzmaradvány Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N : Tájékoztató adatok: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma... fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszáma.. fő, Polgári Védelem létszáma.. fő, Tourinform Iroda létszáma.. fő. Tájékoztató adatok: Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal összlétszáma:... fő.

36 28. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE... DECEMBER 31-ÉN I N T É Z M É N Y Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Értékpapírok kiadásai Tartalékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Központi kezelésű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N :

37 29. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ÉVE HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉNEK ÉVES ÜTEMEZÉSE HITELFELVÉTEL Hitel- HITELTÖRLESZTÉS C É L J A ÖSSZEGE ezer forintban kamat mértéke (%).. XII. 31-ig... évben.. évben... évben... évben... évben években Ö S S Z E S E N : EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK Ö S S Z E S E N : M I N D Ö S S Z E S E N :

38 30. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS... DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL Sorszám INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Záró pénzkészlet Mérleg szerinti korrekciós tételek Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3) Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6) Egyéb korrekciós tételek Jóváhagyott pénzmaradvány (9=7+8) Intézmények részére kiutalandó (10=5+6+8) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( ): ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (12+13):

39 31. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE E S Z K Ö Z Ö K Sorszám Előző évi záró Tárgyévi záró F O R R Á S O K Sorszám Előző évi záró Tárgyévi záró állományi érték állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Induló tőke (411.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Tőkeváltozások (412.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Értékesítési tartalék (417.) Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.) Költségvetési tartalék elszámolása (68+69) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211) 68 I. Immateriális javak összesen ( ) 07 előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214) Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.) Kiadási megtakarítás (425) Járművek (1321., 1322.) Bevételi lemaradás (426) Tenyészállatok (141., 142.) Előirányzat-maradvány (424) Beruházások, felújítások 12 I. Költségvetési tartalék összesen ( ) Beruházásra adott előlegek Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 14 ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224) 77 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Egyéb t. részesedés (171., 1751) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427) T. hit. értékpapír ( , 1752) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) Tartósan adott kölcsön (19.) 19 II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Egyéb hosszú lejáratú követelések Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361) Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.) Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411) 84 III. Befektetett pü-i eszközök összesen ( ) Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412) Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök ( ) Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.) Vagyonkezelésbe vett eszköüzök (165,166) 27 I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen ( ) Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.) 90 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Rövid lejáratú hitelek ( ) 91 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (93+94) Anyagok (21,241) 31 ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség Befejezetlen termék, félkész termék (253,263) 32 tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449) Késztermékek (251,261) 34 ebből: váltótartozások (444) 96 5/a. Áruk közv. szolgáltatások 35 munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445) 97 5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek 36 költségvetéssel szembeni köt.(446) 98 I. Készletek összesen ( ) 37 iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471) Követelés szolgáltatásból (vevők) ( ,288) 38 helyi adó túlfizetés (4472.) Adósok (281,2881) 39 támogatási program előlege miatti köt Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 40 szabálytalan kif.miatti köt.(448) Egyéb követelések ( , ) 41 garancia és kezességvállaláűsból szárm.köt kölcsönből köv.évbeni részlet 42 hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl. 104

40 - h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek 43 felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl támogatási program előlege (2871) 44 műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés 45 beruh. hitel köv. évi terhelő részletei garancia és kezességváll.szárm.követelések 46 műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl. 108 II. Követelések összesen ( ) 47 egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438) Egyéb részesedés (2951, 298-ból) 48 tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok 49 tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt. 111 III. Értékpapírok összesen (48+49) 50 egyéb különféle kötelezettségek (449) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen ( ) Költségvetési bankszámlák (34.) Költségvetési passzív függő elsz. (481.) Elszámolási számlák (35.) Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. ( ) 116 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz Költségvetési aktív függő elsz. (391.) 56 - Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból) Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.) 57 - Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.) 58 III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen ( ) Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.) 59 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 121 V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 62 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) 124

41 32. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA... ÉVBEN M E G N E V E Z É S Sorszám Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készlet, tartalék Átadott eszközök ÖSSZESEN Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány 01 + Beszerzés, létesítés 02 + Felújítás 03 + Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja 04 = Tárgyévi pénzforgalmi növekedés ( ) 05 + Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált 06 + Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 07 + Térítésmentes átvétel 08 + Egyéb növekedések 09 = Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés ( ) 10 Összes növekedés (05+10) 11 - Értékesítés és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA és 04-ből a beruházási előleg összege 14 - Selejtezés, megsemmisülés 15 - Térítésmentes átadás 16 - Egyéb csökkenés 17 Összes csökkenés ( ) 18 Bruttó érték összesen ( ) 19 Értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya 20 + Növekedés 21 - Csökkenés 22 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya ( ) 23 Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya 24 + Növekedés 25 - Csökkenés 26 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25. sorból) 27 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya ( ) 28 Értékcsökkenés összesen (23+28) 29 Eszközök nettó értéke (19-29) 30 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 31

42 33. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)... évi pénzügyi beszámolója... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok E Ft-ban E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Adatok E Ft-ban F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

43 ... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Sorszám M E G N E V E Z É S Eredeti 01. Személyi juttatások 02. Munkaadókat terhelő járulékok 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 05. Ellátottak juttatásai 06. Felújítás 07. Felhalmozási kiadások 08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Adatok E Ft-ban Módosított Teljesítés 09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 10. Értékpapírok kiadásai 11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 15. Kiadások összesen ( ) 16. Intézményi működési bevételek 17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 23. Hitelek és kölcsönök bevételei 24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 29. Bevételek összesen ( ) 30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) 31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)

44 M E G N E V E Z É S 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±) 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Adatok E Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

45 M E G N E V E Z É S 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználásra tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( ) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Adatok E Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

46 befizetés (-) 9. Tartalékba helyezhető összeg HITELESÍTŐ ZÁRADÉK Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.)... évi egyszerűsített beszámolójához A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata... évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A... évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. O r o s h á z a,... bejegyzett könyvvizsgáló MKK tagsági ig.sz:.

47 34. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL ADÓELENGEDÉS: A D Ó N E M Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Építményadó Gépjárműadó Mulasztási bírság Késedelmi pótlék TÉTEL (db) TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft).év..év..év..év..év..év. Ö S S Z E S E N: ADÓKEDVEZMÉNYEK: M E G N E V E Z É S Részletfizetés Fizetéshalasztás TÉTEL (db) ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft).év..év..év... évre.. évre.. évre Ö S S Z E S E N: EGYÉB TÁMOGATÁSOK: M E G N E V E Z É S Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata 70 éven felüliek szemétszállítása Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása ÖSSZEG (Ft).. Év

48 35. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez 36. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA... ÉVBEN KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA... ÉVBEN Sorszám KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Megoszlás feladatonként Sorszám KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Megoszlás feladatonként 01 Rendszeres személyi juttatások 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 03 Külső személyi juttatások 03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások (04= ) 04 Személyi juttatások (04= ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 05 Munkaadókat terhelő járulékok 06 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 06 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 07 Egyéb dologi kiadások 07 Egyéb dologi kiadások 08 Egyéb folyó kiadások 08 Egyéb folyó kiadások 09 Dologi kiadások (09= ) 09 Dologi kiadások (09= ) 10 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 10 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 14 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 14 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 15 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (15= ) 15 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (15= ) 16 Ellátottak juttatásai 16 Ellátottak juttatásai 17 Működési költségvetés kiadásai összesen (17= ) 17 Működési költségvetés kiadásai összesen (17= ) 18 Felújítás 18 Felújítás 19 Felhalmozási kiadások 19 Felhalmozási kiadások 20 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások 20 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások 21 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (21= ) 21 Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (21= ) Sorszám BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Megoszlás feladatonként Sorszám BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE... évi... évi módosított Teljesítés... december 31-én Teljesítés %-a a módosított hoz képest Megoszlás feladatonként 22 Helyi kisebbségi önkormányzat működési bevételei 22 Helyi kisebbségi önkormányzat működési bevételei 23 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 23 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 24 Helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási bevételei 24 Helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási bevételei 25 Normatív állami hozzájárulás 25 Normatív állami hozzájárulás 26 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 26 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 27 Helyi kisebbségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 27 Helyi kisebbségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 28 Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 28 Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 29 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek 29 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (30= ) 30 Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (30= )

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben