2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke"

Átírás

1 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet Költségvetési szervek 29.évi bevételei 2 3.sz.melléklet Költségvetési szervek 29.évi kiadásai 2 4.sz.melléklet A Polgármesteri Hivatal 29.évi szakfeladatonkénti kiadásai 1 5.sz.melléklet 29.évi múködési célra átadott pénzeszközök,társadalom-és szoc.pol.juttatások 1 5/a. melléklet 29.évi átadott pénzeszközök,támogatások, nyújtott kölcsönök 1 6.sz.melléklet 29.évi főbb felhalmozási kiadások 1 7.sz.melléklet Intézmények finanszírozása 1 8.sz.melléklet A 29.évi pénzmaradvány intézményenkénti kimutatása 1 9.melléklet Működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2 1.melléklet 29.évi egyszerűsített mérleg 1 11.melléklet 29.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 1 12.melléklet 29.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 1 13.melléklet 29.évi egyszerűsített eredmény kimutatás 1 14.melléklet Immat.javak, tárgyi eszközök, átadott és átvett eszközök állományának alakulása 1 15.melléklet 29.évben biztosított közvetett támogatások 1 16.melléklet Több éves kihatással bíró feladatok 1 17.melléklet Létszámadatok alakulása 29-ben, intézményenként 1 18.melléklet CKÖ 29.évi zárszámadási határozata 2 19.melléklet Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása 3

2 1. SZ. MELLÉKLET Szeghalom Város Önkormányzat 29.évi bevételei BEVÉTELEK: adat: ezer Ft. Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek ,1 Sajátos működési bevétel ,4 Helyi adó -iparűzési adó ,9 -építményadó , -pótlékok, bírságok, talajterh.díj, egyéb , I. SAJÁT FOLYÓ BEV. ÖSSZESEN: ,9 SZJA + kieg , Gépjárműadó ,1 II. ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZESEN: ,4 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell. bevétele ,9 Földterület, gjmű, részvény, lakás értékesítés , III. FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZESEN: ,7 Normatív állami hj. (norm.szja., lakosság.,feladatmut.) , Normatív (kötött) állami hozzájárulás - szoc. és közokt.feladatok kieg.támogatása - önk.tűzoltóság támogatása , 1, Központosított támogatás ,5 Egyéb központi támogatás , Leghátrányosabb kistérségek támogatása Helyi önk.fejlesztési és TEKI támogatása IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,7 1, 97,9 Működési célú pénzeszköz átvétel: ~Társadalombiztosítási Alapoktól ,4 ~Elkülönített Állami Pénzalapoktól ,2 ~Közp.ktv.szervtől,fejezettől, Áht-n belülről ,9 ~Kiegészítések, visszatérülések ~Non profit szervezettől, Áht-n kívülről , 12,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ~Államháztartáson belülről, fejezetektől ,4 ~Államháztartáson kívülről (lakosságtól) ,5 V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,3 Helyi támogatás, visszatérülés háztartásoktól ,5 VI. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS ,5 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,5 ~Viziközmű hitel ~Előző éi pénzmaradvány igénybevétele , 1, ~Egyéb finansz. bev.(függő, átfutó,kiegy.bev.) , VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,1 2/24.oldal

3 1. SZ. MELLÉKLET Szeghalom Város Önkormányzat 29.évi kiadásai KIADÁSOK ~Személyi juttatások ,8 ~Munkaadót terhelő járulék ,3 ~Dologi és egyéb folyó kiadások ~Társad. és szociálpol. jutt. ~Támog. és átadott pénzeszköz ,5 1, 97, ~Ellátottak pénzbeni jutt , ~Általános céltartalék , I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: ,5 ~Beruházási kiadások eszköz beszerzéssel , ~Felújítási kiadások ,7 ~Felhalmozásra átadott pénzeszköz a./ áht-n kívülre (lakosságnak, Áht-n kívülre) b./ áht-n belülre (önk.-nak, többcélú társ.-nak) ,9 93,6 c./ vállalkozásoknak , ~ felhalmozási céltartalék ( pályázati sajáterő) , II. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK: ,9 ~Segélyek túlfizetése , ~Helyi támogatás,,műk.-i célú kölcsönnyújtás , ~Munkavállalói kölcsön 1 1 -, III. KÖLCSÖNNYÚJTÁS ,6 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 ~ Viziközmű hitel visszafizetése , ~Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,8 3/24.oldal

4 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 2. SZ. MELLÉKLET Cím INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: INTÉZM. MŰK-,EGYÉB SAJ. ÁTENGEDETT FELHALMOZÁSI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÉS HELYI ADÓ BEVÉTEL BEVÉTEL BEVÉTEL HOZZÁJÁRULÁS * EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % 1. Polgármesteri Hivatal , , ,1% ,9% Péter András Gimnázium 2. és Szigeti Endre ,4, - - Szakképző Iskola Tildy Z.Ált. Isk., Alapfokú ,4, - - Művészetokt.Int. és EPSz. 4. Városi Tűzoltóság ,9, Művelődési-, Sport és ,8, - - Szabadidő Központ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: 6. Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár ,2, Sárréti Múzeum ,9, - - ÖSSZESEN: , , , ,9 4/24.oldal

5 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 2. SZ. MELLÉKLET Cím INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM.-I CÉLÚ KÖLCSÖNVISSZATÉRÜLÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % 1. Polgármesteri Hivatal , , , , ,1 Péter András 2. Gimnázium és Szigeti ,5 5 45,, , ,2 Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált. Isk., 3. Alapfokú Művészetokt.Int. és ,,, , ,9 EPSZ. Városi 4.,,, , ,4 Tűzoltóparancsnokság 5. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ,,, , ,8 ÖNÁLLÓAN - - MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: 6. Napköziotthonos Óvoda,,,,, 7. Városi Könyvtár ,7,,, ,5 8. Sárréti Múzeum,,,, , Pénzforg.bev.össz.: , , , ,5 9. Előző évi pénzmar ,% , 1. Függő, átfutó, kiegy.b MINDÖSSZESEN: * ,1 * helyi kisebbségi önk. nélkül 5/24.oldal

6 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 3. SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁS * MŰK.C.PE. ÉS EI. MARADV.ÁTADÁS TÁRS.ÉS SZOC.POL. KIAD., ELL.PB.JUTT. ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: adat: ezer Ft. EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % Polgármesteri Hivatal , , , , , Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ , , ,7, , , , ,, , Városi Tűzoltóság , , , ,, Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTGV.SZERVEK: , , ,7,, Napköziotthonos Óvoda , , ,2,, Városi Könyvtár , , ,3,, Sárréti Múzeum , , ,,, ÖSSZESEN: , , , , , 6/24.oldal

7 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 3. SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNY FELHALM.KIAD. ÉS PE.ÁTADÁS KÖLCSÖNNYÚJTÁS MŰK. ÉS FELHALM. TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % ÖNÁLLÓ MŰK és GAZD.: Polgármesteri Hivatal , , , , , Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ ,,,, , ,,,, ,9 Városi Tűzoltóság ,5,,, ,4 Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ ,,,, , ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTGV.SZERVEK: Napköziotthonos Óvoda ,3,,, ,2 Városi Könyvtár,,,, ,8 Sárréti Múzeum ,3,,, ,1 Pénzforgalmi kiad. össz.: , , , ,8 Hitel visszafizetés , , Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. Finanszírozási kiadások össz.:,,,, -1 34,,,, , , MINDÖSSZESEN: , , , , ,8 * helyi kisebbségi önkormányzat nélkül 7/24.oldal

8 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGHALOM 29.ÉVI SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSAI 4.SZ. MELLÉKLET adat: ezer Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Összesen eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % Kisegitő mg. Szolgáltatás,, , ,72 Üdültetés,, , , Közutak, hidak üzemelt.,, , ,32 Saját v. bérelt ing. haszn.,, , ,6 Gyámügyi Hivatal , , , ,52 Építésügyi Hivatal , , , ,8 Önkormányzati ig. tev , , , ,56 Okmányiroda , , , ,34 Képviselő választás , , , ,63 Területi honv.igazgatás,, 38 38, 38 38, Polgári véd. tev., 3, , ,12 Önk.int.ell.kisegitő szolg , , , ,98 Lakásgazdálkodás,, , ,34 Iskolatej,, , ,6 Szakm. tev. kisegítő szolg , , , ,49 Vizkárelháritás,, , ,11 Városgazdálkodás , , , , Tel.üzem.és vizmin.véd.,, , ,23 Közvilágítási feladatok,, , ,69 Fogorvosi szolgálat , , , ,6 Védőnői szolgálat , , , ,42 Anya,gyerm.és csecsemő v.,, , ,45 Eü. ellátás egyéb felad.,, , ,42 Rendszeres pénzbeni ell., ,29 2, ,56 Szennyvízelv. Tev.,, , ,98 Köztisztasági tevékenység , , , ,37 Település tiszt. szolg.,, , ,33 Sportintézmények működt.,, 2, 2, Tömegsport,, 96, 96, Városi kulturális rendezv.,, , , Városi sportrendezvények,, , , Családi ünnepek szerv. 1 1, , , ,6 ÖSSZESEN: , , , ,37 8/24.oldal

9 5. SZ. MELLÉKLET SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29. ÉVI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK, TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA adat: ezer Ft. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS % EREDETI MÓD. Működési célú pézeszköz átadás államházt. kiv. Működési célú pézeszköz átadás államházt ,22 belül Támog., átadott pénzeszk.: ,84 97,1 TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK: 1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK ~időskorúak járadéka ,59 ~rendszeres szoc. segély ,61 ~rendelkezésre állási támogatás ,41 ~lakásfenntartási támogatás ,57 ~gyermekvédelmi támogatás ,42 ~ápolási díj ,34 ~Tb ,29 2., ESETI ELLÁTÁSOK ~fűtési támogatás ,22 ~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -pénzbeni átmemeti segély ,67 9,35 ~temetési segély ~főiskolások támog. (BURSA, Arany) ,25 72,29 ~köztemetés ,1 ~közgyógyellátás ~mozgárkorlátozottak támog ,66 8,79 ~nyugdíjas és diák bérlet ,11 ~nyugdíjas ktv.támogatása 3 3 -, ~óvodáztatási támogatás ,11 ~természetben nyújtott átmeneti segély , ~természetben nyújtott temetési segély ~egyéb normatív, rászorultsági tám , ~karácsonyi segély ,51 ÖSSZESEN: ,44 Le: munkaadót terhelő járulék ,29 ÖSSZESEN: , ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA ,49 MINDÖSSZESEN: ,69 9./24.oldal

10 5.A.SZ. MELLÉKLET SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIMUTATÁS A 29. ÉVI TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL adat: ezer Ft. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS % EREDETI MÓD. 1. Támogatások: Kult. és Sporttámogatás ,7 2. Önk.többségű váll.-nak, társulásnak átad.p.e ,8 3. Polgárőrség támogatása , 4. Saját hatáskörű polgárm.tám , 5. Nem önk.többségű váll.-nak átadott pe , 6. Újszülöttek támogatása ,5 7. Előirányzat maradvány átadása , I. Műk.célú pénzeszköz átadás és tám , 8. Lakossági közműf., belvíz, otthonter.tám ,9 9. Pénzeszközátadás más önk.ktgv.szervnek ,9 1. Pénzeszközátadás Társulásnak , 11. Diplomások letelepedési támogatása 4 4 -, 12. Pénzeszközátadás központi ktgv.szervnek ,5 13. Pénzeszközátadás vállalkozásoknak , II. Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám ,3 12. Helyi támogatás , 13. Segélyek (jogtalan) kifizetése Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne 1 1 -, III. Kölcsönnyújtás ,6 MINDÖSSZESEN: ,6 1./24.oldal

11 6.SZ.MELLÉKLET 29. ÉVI FŐBB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % I. BERUHÁZÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL Járdaépítés Vagy.értékű jog, szell.term.vásárlása (tervek,tanulmányok, softw.) ,3% 76,6% Eszközök, műalkotások vásárlása ,8% Útberuházások,útalapépítés ,1% Telekvásárlás Dózsa u. gyalogátkelő építés ,8% Óvoda, udvari játékok beszerzése Kisbusz beszerzés ,3% Egyéb beruházások (pályázati díjak, kerítésépítés, stb.) Figyelőkutak, dögkutak 1 85,% INTÉZMÉNYEK ~ PAG-SZESZI (gép,berendezés, szám.techn.eszk.) ,% ~ Tűzoltóság (gép, berendezés) ,5% ~ Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ ,% ~ Általános Iskola ,% ~ Óvoda eszközbeszerzés (szám.tech.eszk.,hűtőszekrény) ,9% ~ Múzeum eszközbeszerzés ,3% BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,% II. FELÚJÍTÁS ~ Útfelújítás, ehhez kapcsolódó tervdokumentációk ~ Bérlakások felújítása-lakásgazdálkodás ,9% ~ Városközpont rekonstrukció ,2% ~ Járdafelújítás ~ Óvoda- és bölcsődefelújítás ,9% ~ Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása ,% ~ Oktatási intézmények felújítása ~ Egészségügyi intézmények felújítása ,8% ~ Egyéb felújítások (erdőtel., szivattyúfelúj.) ~ Ált.iskola saját hatáskörben végzett felújításai ,8% 1,% ~ PAG-SZESZI saját hatáskörben végzett felújításai ,1% FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7% III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL ~ Lakásépítési támogatás (helyi támogatás) ,% ~ Munkáltatói kölcsön, segélyek jogtalan kifizetése ~ Közműfejlesztés állami támogatása, belvíz-, otthonteremtési tám ,1% 97,9% ~ Társulásnak ,% ~ Vállakozásoknak ~ Nem önkormányzati szervnek (ivóvíz min.jav.prg, DAREH) ,% 46,2% ~ Letelepedési támogatás 4,% Pályázatokhoz sajáterő ,% FELH.CÉLÚ PE.ÁTADÁS ÖSSZESEN: ,8% MINDÖSSZESEN: (I+II+III) ,2% 11./24.oldal

12 INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA SZ. MELLÉKLET adat: ezer Ft. Intézmény Előirányzat Telj./Mód. ei. Teljesítés Eredeti Módosított % ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Általános és Alapfokú Művészeti Isk , Városi Tűzoltóság , Művelődési-, Sport és Szabadidő Közp , 1, ÖSSZESEN: , 12./24.oldal

13 29.évi pénzmaradványkimutatás intézményenként 8. sz. melléklet adat: Ft MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY MEGOSZLÁSA CÍM INTÉZMÉNY Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt Szabad Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú 1. Polgármesteri Hivatal * Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Városi Tűzoltóparancsnokság Művelődési- Sport és Szabadidő Központ Összesen: * ebből a CKÖ pénzmaradványa 55 Ft 13./24.oldal

14 adatok: eft Kimutatás a több éves kihatással bíró feladatokról 16.sz.melléklet M e g n e v e z é s 29.év 29.év 29.év Eredeti Mód. ei. Tény év év év év Mindösszesen Pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadások összesen: Kezességvállalások Kezességvállalások összesen: Felhalmozási kiadások Tildy utcai bérlakás felúj Települési terv rendezés Szervezetfejlesztési pályázat-árop Eü.alapellátás felújítás - önerő bizt. Táncsics-Torda u. burkolatfelúj.-önerő bizt. Dózsa u.iskola felújítás-önerő bizosítás Turisztikai táblák kihelyezése Somogyi-Bacsó u.burkolatfelúj.-önerő bizt Kinizsi u. közvilágítás önerő biztosítás Temetői bekötőút burkolatfelúj.-önerő bizt Járdafelújítási pályázat-önerő biztosítás Bölcsődék és óvodák felújítása-önerő Felhalmozási kiadások összesen: Kötelezettségek mindösszesen:

15 Létszámadatok intézményenként, sz.melléklet Intézmény/feladat Engedélyezett létszám Tény Engedélyezett létszám Tény Engedélyezett létszám Tény Index Eredeti Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Tény össz./mód.ei Köztisztv./Hszt Köztisztv./Hszt Köztisztv./Hszt Közalk. Közalk. Közalk. Mt.sz.,Közf. Mt.sz.,Közf. Mt.sz.,Közf. (fő) (%) Polgármesteri Hiv.és intézményei * 189,9% PAG és SZESZI ,% Ált. Alapf. Műv.i Iskola és EPSZ ,2% Városi Tűzoltóparancsnokság ,9% Műv.- Sport és Szabadidő Központ ,% * Mt. szerint foglakoztatott 11 fő, közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatott: 98 fő 15./24.oldal

16 Szeghalom Város Önkormányzat által 29.évben biztosított közvetett támogatások 15.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg Összesen:

17 Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (29.) Beszámoló 38.űrlap 14.melléklet Adatok: eft Sorszám Megnevezés javak ért. jog Felszerelések Járművek állatok eszközök Összesen Immat Ingatlanok vagy. Gépek, berend. Tenyész- Átadott 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ. - Felújítás Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (2+3+4) Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke 7. Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 1. Bruttó növ. - Egyéb növekedés Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ. (6+1) Bruttó csök. - Összes növekedés (5+11) Bruttó csök. - Értékesítés Bruttó csök ből nem aktivált beruh.,felúj.+áfa Bruttó csök ből a beruházási előleg összege 16. Bruttó csők. - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök. - Térítésmentés átadás Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átadás 19. Bruttó csökk. Egyéb csökkenés Bruttó csökk. Összes csökkenés ( ) Bruttó érték ö s s z e s e n (1+12-2) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 27. sorból) 3. Terven felüli értékcsökk.záró állománya ( ) /24.oldal

18 Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (29.) 31. Értékcsökkenés összesen (25+3) Beszámoló 38.űrlap melléklet Adatok: eft 32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31) Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke /24.oldal

19 9.sz.melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Bevételek 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. 29. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. adat: ezer Ft. 29. évi teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi + egyéb folyó kiadások Állami hozzájárulás Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradv.ig.vétele Pénzeszköz átadás Egyéb finanszírozási bevételek Társadalom és szocpol. jutt Általános és céltartalék Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: /24.oldal

20 9.sz.melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei, átvett pe. Bevételek 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. 29. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. adat: ezer Ft. 29. évi teljesítés Beruházási kiadások Központosított tám., viziközmű hozzájárulásból Felhalmozási célú pe. átadás + felh.tartalék Egyéb (Kölcsön visszatérülés) Felújítások Finanszírozási bevételek Egyéb (Kölcsön) Előző évi pénzmaradv.ig.vétele Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: /24.oldal

21 9.sz.melléklet Hiány: Többlet: /24.oldal

22 adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL és ÖNÁLLÓAN MŰK. SZERVEI TŰZOLTÓSÁG TILDY Z. ISK.AMI és EPSZ MŰV.KÖZPONT PAG-SZESZI Fők.szla Megnevezés Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért Korl.forg.képes alap.vagy.aktivált értéke Korl.forg.képes vagyoni ért.jog ""-ig leírt korl.forg.vagyoni ért.jog ""-ig leírt korl.forg.szellemi termék Korl.fog.képes szell.term.foly.-ban lévő beruh I. Immateriális javak összesen: Forg.képt.földterület Korl.forg.képes földterület Forg.képes földterület Forg.képt.telkek Korl.forg.képes telkek Forg.képes telkek Forg.képt.épületek Korl.forg.képes épületek Forg.képes épületek Forg.képes ültetvények Forg.képt.erdő Forg.képes erdő Forg.képt.építmények Korl.forg.képes építmények Forg.képes építmények ""-ig leírt forg.képt.épület ""-ig leírt forg.képes épület ""-ig leírt forg.képt.építmény ""-ig leírt korl.forg.képes építmény ""-ig leírt forg.képes építmény Ingatlanok összesen: Forg.képes ügyv.és szám.techn.eszk Korl.forg.képes ügyv.és szám.techn.eszk Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés Forg.képes gép, berendezés Forg.képt.képzőműv.alkotás Forg.képes képzőműv.alkotás Korl.forg.képes képzőműv.alkotás ""-ig leírt forg.képes ügyv.,szám.tech.eszk ""-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép, berend ""-ig leírt korl.forg.képes ügyv.szám.tech.esz ""-ig leírt forg.képes gép, berendezés Kisértékű éven belüli amortizáció Gépek, berendezések, felszerelések össz.: Korl.forg.képes járművek Forg.képes járművek ""-ig leírt korl.forg.képes járművek ""-ig leírt forg.képes járművek Járművek összesen: Forg.képes építmények foly.beruházása Forg.képes telek foly.beruházása Korl.forg.képes épületek foly.beruházása Forg.képt.épületek foly.beruházása Forg.képt.egyéb építmények foly.beruházása Korl.forg.képes egyéb építm. foly.beruházása Forg.képt.egyéb gép, berend foly.beruházása Beruházások, felújítások összesen: II. Tárgyi eszközök összesen: Forg.képes részesedések nem pü.vállakozásokban Korl.forg.képes részesedések nem pü.vállakozásokban Forg.képes részesedések pü.vállakozásokban /24.oldal

23 adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet Tartós részesedések összesen Forg.képes munkáltatói kölcsön Forg.képes helyi támogatás Forg.képes önk.bérlakás Forg.képes belvizes kölcsön Forg.képes viziközmű kölcsön Tartós kölcsönök összesen III. Befektetett pénzügyieszközök összesen: Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott immat.javak Forg.képt.üzemeltetésre átadott építmények Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott épületek Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott építmények Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott telek Forg.képes üzemeltetésre átadott építmények Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend. Forg.képes üzemeltetésre átadott ügyviteli gépek Forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.immat.javak ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.épület ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.építmény ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.gép, berendezés ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.ügyviteli gépek ""-ig leírt, üzem.átad.forg.képes ügyviteli gépek ""-ig leírt, üzem.átad.forg.képes gép, berendezés IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések 1.Áruszállításból, szolg.-ból (vevők) Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések III. IV Értékpapírok Pénzeszközök Pénztárak, csekkek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök V. Aktív elszámolások Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív p.ügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK Saját tőke /24.oldal

24 adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet E.) 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások TARTALÉKOK 1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből - tárgyévi -előző évi 2.Költségvetési pénzmaradvány F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK szállítók egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ebből - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - egyéb különféle kötelezettségek III. PASSZÍV ELSZÁMOLÁSOK Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü.elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA MEGNEVEZÉS Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Korlátozottan forg.képes vagyon Forgalom képtelen vagyon Forgalom képes vagyon Folyamatban lévő beruházások Kisértékű éven belüli amortizáció Eszközállomány összesen: AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA Korlátozottan forg.képes vagyon Forgalom képtelen vagyon Forgalom képes vagyon Folyamatban lévő beruházások Kisértékű éven belüli amortizáció Eszközállomány összesen: /24.oldal

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben