Címrend a Évi költségvetési beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz"

Átírás

1 Címrend a Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar Épület fenntartás és korszerűsítés Általános Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Országgyűlési képv.választás Önkormányzati képv.választás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai ellátás Általános Iskolai oktatás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Közösségi színterek tevékenysége Közműv.könyvtári feladatok Sportcélok és feladatok Intézményi étkeztetés kieg.tev

2 Az önkormányzat Évi tervezett bevételeinek teljesülése Előirányzat összege 2. Számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Hatósági jogkör.műk.bev.(911) ,0% Intézményi műk.bevétele (912) ,5% Intézm. egyéb sajátos bev.(913) ,4% Továbbszáml.szolg.bev. (914) Kamatbevételek (916) ,3% Realizált árfolyamnyereség (917) ÁFA bev.,visszatérülések (919) ,2% Intézményi műk.bev.összesen ,2% Illetékek (921) Helyi adók (922) ,1% Átengedett központi adók (923) ,4% Különféle bírságok(924) Egyéb sajátos bevételek (929) ,8% Önk.sajátos műk.bev.össz ,9% Tárgyi eszk.imm.javak értékes.(931) ,0% Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.(932) Pénzügyi befektetések bev.(933) Állami kész.tart.értékesítése(934) Üzem.,konc.szárm.bev.(935) ,1% Felhalm.és tőke jell.bev.össz ,0% Felügyeleti szervtől kapott tám.(941) Önk.normatív támog.(942) ,0% Norm.kötött.közp.támog.(943) ,2% Központosított támog.(944) Műk.képt.önkt.támog.(945) Kiegészítések visszatérülések( ) Müködési célú, támogatásért.bev. (464) Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (471) ,2% ,0% ,0% ,3% ,4% Felh.célrú támogatásért.bev.(465) ,0% Felh.célú pénzeszközök átvétele áht-én kívülről (472) ,0% Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen ,9% Támogatási kölcsönök visszatérülési áhtén kívülről (1945)(2735) ,7% Hitelfelvétel(45) ,0% Pénzforgalom nélküli bev. (98) ,0% Kiegyenlítő (függő,átfutó bev.) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen ,8% Bevételek összesen: ,5% Átfutó bevételek: ,0% -162 Bevétel összesen: ,0%

3 2/1. Számú melléklet Évi bevételek és kiadások mérlege én Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal ,9% Polgármesteri Hivatal ,7% Össesen: ,9% Össesen: ,7% Működési célú hitel ,0% Céltartalék ,0% Működési célú bevétel össz: ,3% Működési célú kiadás össz: ,7% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal ,7% Polgármesteri Hivatal ,3% 0,0% Felhalm.célú bevételek össz: ,7% Felhalm.célú kiadások össz: ,3% Értékpapír vásárlás ,0% Önkormányzat össz.bevétele ,5% Önkormányzat össz.kiadása ,3% Önkormányzatok összesen: ,5% Önkormányzatok összesen: ,3% Átfutó bevétel -162 Átfutó kiadás 2114 Mindösszesen Mindösszesen

4 3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben én E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: ,5% 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m ,2% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) ,9% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) ,0% 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) ,1% 1.Építmény adó ,8% 2.Kommunális adó ,4% 3.Iparüzési adó ,2% 4. Pótlékok, bírság ,0% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* ,4% 1.SZJA helyben maradó része ,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése ,9% 3.Gépjármű adó ,5% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 űrlap 11-es,19-23 sorok) ,8% 1. Labérek ,8% II Támogatások: ,7% Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós 1. sora) ,7% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m ,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) ,2% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély ,2% 2.Rendelkezésre állási támog ,9% 3.Közcélú fogl.támog ,8% 4.Rendszeres gyermekvédelmi támog ,3% 5.Időskorúak jöv.támog ,7% 6.Norm.Ápolási díj finansz ,8% 7. Norm.lakásfenntart.finansz ,2% 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 40-as sor) ,7% évi bérpolitikai támog ,7% 2. Lakossági közműfejl.támog ,0% 3. Nyári gyermekétkeztetés támog ,0% 4. Óvodáztatási támogatás ,0% 5. Közműv.érd.nőv. Támogatás ,0% 6. ÖNHIKI ,0% 7. Működésképtelen önk. Támogatása ,0% 1.4 Helyi önkormányzatok szinházi támogatása(16.űrlap 06-os sora) 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap as sor) ,0% ,0%

5 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os ,0% 2. Koncessziós díj bevétel ,1% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök ,4% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.űrlap 12,13-as sor) ,7% ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,1% 1.Mezőőri járulék ,1% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz ,0% 3. Mozgáskorl.közl.támog ,7% 4. EU. Parlamenti képv.választ.finansz ,0% 4. Mozgókönyvtári fa. Finansz ,0% évi Szja újraeloszt ,0% 6. Körny.és Víz.Min.pályázat (szemetes) ,8% 7. e-magyarország Pont pályázat ,6% 8. Lakossági befizetés utak.karb.tart ,0% 9. Szüreti Fesztivál" ,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* ,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás ,2% 2. e-magyarország Pont pályázat ,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) ,7% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése ,3% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése ,7% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) ,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás ,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) ,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) ,0% 2. Előző évi kp-i ktv-i kieg.visszatérülések 9 IX. Átfutó bevételek ,0% X. Önkormányzatok bevételei: ,4%

6 3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Hatósági jögkör.műk.bev.(911) ,0% Bérleti díj bev.(913) Kamat bevételek(916) ,3% Ingatlan értékesítés(931) ,0% Hitelfelvétel (45) ,0% Lakáshitel törlesztés(1945)(2735) ,7% Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) ,2% Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) 600 0,0% 600 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,1% Pénzmaradvány(98) ,0% Koncessziós díj bev.(935) ,1% Áfa (919) ,8% Város és község.gazd. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) ,1% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev.(92) ,9% Önk.költségvet.támog(94) ,7% Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) ,3% Intézményi saját bev. (913) ,0% Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) ,8% Temető fenntart. Sírhely ért.(913) ,7% Közösségi szint.tev. Bérleti díj bev.(913) ,0% Felh.pe.átv.ÁHT-belül (465) ,0% Műk.célú.pe.átv.ÁHT-belül (464) ,9% Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) ,3% Áfa (919) ,3% Ált.Isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) ,9% Áfa (919) ,0% Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) ,5% Áfa (919) ,0% Közm.könyvt.fea. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,0% Ált.Isk.oktatás Bérleti díj bev.(913) ,0% Település hulladékok kez. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ,8% Országgyűlési képv.választás EU.parlamenti választások (464) ,0% Összesen: Átfutó bevétel: Mindösszesen: ,5% 2E

7 Az önkormányzat Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése én 3/2. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % 1.Intézményi működési bevételek ,23% Polg.Hiv. hatósági jögkör bevételei (911) ,00% Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) ,53% Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.vendég) ,93% Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé ,57% Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) ,42% Szociális étkeztetés ,31% Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) ,88% Faluház bérleti díj bevétele ,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv ,00% Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev ,00% Sírhely értékesítés ,67% Egyéb bevételek ,00% Kamatbevételek (916) ,27% Működési célú ,00% Fejlesztési célú ,20% Előzetesen felszámított Áfa (919) ,22% Kiszámlázott term.és szolg. Áfa bev ,13% Kiszámlázott koncessziós díj áfa ,83%

8 4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata Évi kiadásainak teljesülése én Adatok ezer forintban E.ei. Mód.ei. Tény % A./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok ,1% Dologi kiadások ,6% Pénzeszközátadás ,4% Ö s s z e s e n: ,5% B./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása ,9% Saját ing. Hasznosítás ,2% Községgazdálkodás ,9% Települési vizelvez ,0% Temető fenntartás ,7% Közvilágítás ,8% Óvodai ellátás ,4% Általános Iskolai oktatás ,0% Általános iskolai étkeztetés ,1% Védőnői szolgálat ,2% Iskola egészségügyi ellátás ,8% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) ,3% Rendszeres pénzbeli ellátás ,3% Rendszeres gyermekvédelmi ell ,0% Munkanélküli ellátások ,2% Eseti pénzbeli ellátások ,1% Eseti gyermekvédelmi ellátások ,5% Települési hulladék kezelése ,1% Sport feladatok ,0% Közösségi színterek tev ,3% Szociális étk ,4% Munkahelyi vendéglátás ,6% Családsegítés ,5% Községi Könyvtár ,0% Országgyűlési képv.vál.eu.p ,0% Céltartalék ,0% Átmeneti segély kölcsön ,0% Ö s s z e s e n : ,4% C./ Felhalmozási kiadások ,6% Önkormányzat összesen: ,7% Értékpapír vásárlás Átfutó kiadások 510 0,0% Önkormányzat m i n d ö s s z e s e n : ,9%

9 Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése én alcímek szerinti bontásban 4/1.sz. Melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 5. Közutak fenntartása 6. Saját ing.haszn. 7. Önk.igazg.tev. 10. Községgazdálkodás 11. Települési vízelv. 12. Temető fenntartás 13. Közvilágítás 17. Óvodai ellátás 18. Ált.Isk.oktatás 3. Ált.Isk. étkeztetés 20. Védőnői szolgálat 21. Iskolaegészségügy 22. Egészs.ügyi egy.ell. 26. Rendsz.pénzb.ell. 27. Rendsz.gyvt. 28. Munkanélk.ell. 29. Eseti pénzb.ell. 30. Eseti gyvt.ell. 31. Telep.hull.kez ,9% ,5% ,5% ,2% ,2% ,5% ,5% % ,6% ,4% ,9% ,6% % ,5% ,0% ,0% ,7% ,7% ,8% ,8% ,4% ,3% ,0% ,0% ,2% ,0% ,1% ,4% % ,1% ,2% ,8% ,1% ,4% ,8% ,8% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% ,1% ,1% ,8% ,8% ,1% ,1%

10 Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 34. Sportfeladatok 32. Közösségi szint.tev. 25. Szociális étk. 4. Munkahelyi vendégl. 24. Családsegítés 33. Községi Könyvtár 8. Országgyűlési képv.vál.eu.p ,0% ,0% ,3% ,8% ,8% ,4% ,1% % % % ,6% % % % ,5% % % % ,0% ,0% % % % ,0% % % % Átmeneti segély kölcsön Ö s s z e s e n: ,2% ,2% % ,7% ,8% ,1% ,0% Céltartalék Mindösszesen ,3% ,2% % ,7% ,8% ,1% 46

11 4/2. számú melléklet Az Önkormányzat Évi pénzeszközátadásainak teljesülése én - címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása ,0% Polgárőrség támogatása ,0% Egyéb ,7% Várbarátok köre egyesület tám ,7% Ifjúsági egyesület támogatása ,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj ,0% Hévíz Kistérs.társ.tagdíj ,6% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht ,0% Óvodai ell. 13. Ált.Isk.okt. Intézményfenntart.társ.pe.átadás (Óvoda) ,0% Iskola fenntartás pe.átadás (86 fő x 245,7 eft.) ,0% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj ,5% 14. Sportcélok Sportkör támogatása ,0% 5. Családsegítés Gyerm.jól.szolg.tagdíj ,0% Összesen: ,1%

12 4/3. számú melléklet Az Önkormányzat Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka ,2% Ápolási díj ,6% Rendsz.lakásfenntartási támog ,0% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám ,1% Arany J.tehetségkut.pr.öszöndíj ,5% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog ,3% Nevelési segély ,0% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye ,3% Rendelkezésre állási támogatás ,8% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély ,8% Temetési segély ,7% Közgyógyellátás ,6% Köztemetés ,0% Mozgáskorl. közl.támog ,0% 19.Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog ,0% Gyermekvállalási támogatás ,0% Óvodáztatási támogatás ,0% Összesen: ,8%

13 5. Számú melléklet Az önkormányzt Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány ,0% Előző évi koncessziós díj maradványa ,0% Kommunális adó ,4% Ép.adó 20 %-a ,8% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel ,2% Kölcsöntörlesztések ,3% Községfejlesztési hj ,2% Ingatlan értékesítés ,0% Lakossági közműfejl.támog ,0% Koncessziós díj bevétel ,1% 32. Közösségi szint.tev. Közmüv.érd.növ.pályázata ,0% e-mo.pont pályázat ,0% Ö s s z e s e n : ,7% Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve kiadások 1. Polg.Hiv. 12. Védőnői Szolgálat Ingatlan felújítás pály.önerő ,0% 32. Közösségi szint.tev. Müv.Ház. Eszközfejlesztés ,3% 10. Községgazd. Tehergépjármű besz ,0% Fűnyíró traktor besz ,0% Hótolólap vásárlás ,6% Kistérség részére pe.átadás CÉDE pályázat önerejének bizt ,0% 7. Önk.igazg.tev. Koncessziós díj tartalék ,0% Terület vás.közpark létesítésére ,5% Fejlesztési feladatokra felosztható keret ,0% Polg.Hiv. eszköz. fejlesztés ,0% Polg.Hiv. mosdó felújítás ,0% Közműfejlesztési hozzájárulás ,0% Közműcsatlakozási díj (Vizitárs.felé) ,0% Várbarátok köre egyesület fejl.célú pe.átadás ,0% 25. Szoc.étk. Konyha eszközfejlesztés ,0% Konyha tetőfelújítás önerő ,0% 15. Önk.fa.nem terv. Lakáshoz jutás támogatás ,3% 18. Ált.Isk.okt. Épület felújítás ,4% 2. Saját ing.fenntart. Orvosi rendelő terv.dok.készítése ,0% Vár u. 13. ing.felújítás ,8% KMB-s iroda kialakítása ,8% 17. Óvodai ellátás Játszótér fejlesztés ,1% 1. Közutak létesítése. Közutak felújítása ,1% Ö s s z e s e n : Eredeti ei. Mód.ei. Tény % ,6%

14 Az Önkormányzat számviteli mérlege December 31-i állapot szerint 6. Számú melléklet Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak Induló tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz D/ Saját tőke összesen Járművek Költségvetési tartalék Beruházások Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk I. Hosszúlejáratú kötelezetts IV. Üzemeltetésre, kezelésre Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll A/ Befektetett eszközök össz és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen Müködési célú hitelek 1. Vevők Egyéb rövid lej.kötel Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek Röv.lej.kölcs III. Egyéb passzív pénzügyi Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15 7. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege / Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege / Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege / Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Finanszírozásból származó korrekciók (befiz,kiut.) / Évi költségvetési pénzmaradvány: Pénzmaradvány felhasználása a Évi költségvetés szerint: 1./ Működési célú pénzmaradvány 296 Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 296 Egbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa (védőnői szolg.finansz.maradványa) 2./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. számú melléklet szerint Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése Kistérségi CÉDE pályázat önrész 1762 Védőnői szolgálat tető felújítás 3500 Konyha tetőfelújítás 6000 Fecskeház pályázat önerő 1500 Közmunka pr.infrastruk.fejl.pály.önerő 1000 Polg.Hiv. vizesblokk felújítás 1000 Eszközfejlesztések 4000 Lakáshozjutás támogatása 3000 Szennyvíztisztítóhoz terület megosztási ktg Pályázatokhoz önerő alap / Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

16 Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról December 31-én 8.számú melléklet Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 110. Lakóház, Kossuth u Beépítetlen terület Vár u Beépítetlen terület Vár u Lakóház Vár u /1 Lakóház Petőfi u /2 Beép.terület Beép.terület /2. Szántó Beép.terültet Hunyadi u Lakóház Hunyadi u Gazd.ép.Hunyadi u Beép.terület Lakóház Rákóczi u /15. Beép.terület /18. Beép.terület /1. Gyep Gyep Erdő, szántó /19. Szántó /55. Mohosi erdő részterülete Gyep, szántó /7. Szántó (229/3649-ed része) Összesen:

17 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó /3. Idősek klubja Gyógyszertár,védőnői rend Művelődési Ház /1 Orvosi Rendelő /1 Sporttelep Általános Iskola, Óvoda Községháza Beép.terület (partfal lépcső) Összesen:

18 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út /4. Út /10. Út /10. Sz.víz.átemelő Út Út /2. Út /5. Út /5. Út Út /2. Út Út /1. Út Köztemető Út-Partfal Út Közterület (tűzoltószertár) /1. Út /2. Út Út Út, híd. Átemelő Út Út Út Út Út /6. Út /7. Út Út

19 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 685/3. Út /3 Út Út /5. Út Út /16. Út /26. Út Út Út /53. Út Út Út Út Út /1. Saját.haszn.út /1. Saját.haszn.út Út /1. Saját.haszn.út /2. Saját.haszn.út Út Út Út Út /1. Út /12. Út Út /2. Út /1. Út /3. Út /1. Út Út Út Út Út

20 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Út Út Út /3. Út /2. Út Út Út Út /4. Út Út Út Út Út Út /1. Út /6. Út Út Út /4. Út /1. Út /4. Út /5. Út /3. Út Út Út /5. Út Út /15. Út Út Út /3. Út /4. Út Út /15. Út 46 46

21 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 010/11. Út Út /16. Út /24. Út Út Út Út /29. Út /33. Út Út Út Út /13. Út Út Út Út /3. Út /4. Út /5. Út Út /2. Út /3. Út /14. Út /3. Út /4. Út /2. Út /2. Út /4. Út /20. Sz.víz.átemelő Út /48. Út Út /5. Út /21. Út 5 5

22 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 075/22. Út /27. Út /29. Út /30. Sz.víz.átemelő /1. Út Buszmegálló, Göngyösi Csárdánál /2. Árok /1. Út /2. Út /4. Árok /5. Árok /8. Árok /11. Árok /12. Árok /14. Árok /15. Árok /18. Árok /11. Árok /13. Árok /15. Árok /16. Árok Út /23. Út /15. Út /10. Árok /13. Árok /14. Árok /23. Árok /24. Árok /26. Árok /28. Árok /29. Árok /31. Árok /34. Árok 22 22

23 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 0102/36. Árok /38. Árok /39. Árok /2 0103/2. Hrsz-ú út Út Út /2. Út Út /2. Út /13. Út /8. Út Út,árok /1. Út Út Út Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték Mindösszesen:

24 Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték

25 Kimutatás az immateriális javak állományáról December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége Villanykorszerűsítés terv.dok Településfejlesztési koncepció Windows program Ingatlan nyilvántartás szoftver MS_DOS6.22 szoftver 7 db Windows for Workgroup db Works db Informatik fejl.polg.hiv Számítógépes programok Iskola Windows XP program (védőnő) Környezetvédelmi program "Aromo" Iskola admin.rendszer Községi rendezési terv ABACUS Szociális program Összesen Kimutatás a járművek állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Traktor (községgazdálkodás) MOPED motor FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk Vontató traktor, pótkocsi Renault Espress 1,6 D gépkocsi Összesen

26 Kimutatás a gépek, berendezések állományáról December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db Videó magnó 2 fejes MORA 1180 Gátűzhely Nyelvi labor Fénymásológép Kerámia égető kemence Optika kieg készlet Biológiai szekrény Ping-pong asztal Udvari faház "Csapatlak" Hangosító berendezés beépített "Elekta" színes televízió "Electa" színes televízió Toschiba videó magnó Biológia szekrény Pianinó Erősítő 1 db hangfallal Hangfal DS Elektrovaria készlet Színes televízió Tálaló konyha hűtő Kémiai tan.kisérleti készl Számítógép 2004 évi Számítógép hálózat 2004 évi Könytár számítógép Közösségi sátor 2 db Számítógép és monitor Évi Notebook számítógép ACER

27 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Óvoda 29. Philips Videómagnó Hajdu villanyboyler Samsung színes televízió Színtetizátor Fa játékhajó Matematika eszköz készlet Mosógép ELC EWT Digitális fényképező Videó kamera DVD lejátszó Öltöző szekrény Védőnői szolgálat 40. Hűtőszekrény Számítógép Évi Androméter Notebook számítógép Konyha 44. Zanussi 255 l Hűtő VESTA 4 égős gáztűzhely Celeron 333A Számítógép Burgony koptató gép Mélyhűtőláda 400 l-es Húsdaráló HS Szeletelő adapter Gázzsámoly Keverőgép MH30-A Főzőüst 100 l-es Hűtőgép ételminták tárolására Konyhai tálak 3 db Nagykonyhai mosogató 3 részes Konyhai robotgép tartozékokkal Vénusz Színes televízió

28 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 59. Szoc.étk.nagy edények Mosógép Kombinált hűtő Merülő mixer Saját ingatlan 63. Vár u. 9. Villany bojler Hullaház halotthűtő Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész Polgármesteri Hivatal 66. Toschiba fénymásológép Panasonic telefax Telefonközpont Polcos szekrény sor Ülőgarnítúra 3 db-os Villamos hálózat számítógépekhez Számítógép komplett (jegyző) Számítógép szoc.igazg Szám.gép.monitor sík szoc.ig Szünetmentes tápegység szoc.ig Számítógép pénzügy Számítógép pénzügy Lézer nyomtató Lexmark Számítógép éphat.iroda Számítógép szerver Számítógép asztali hordozható Számítógépes hálózat Szünetmentes tápegység Számítógép adó/pénztár Szám.gép.monitor sík adó/pénztár Tűzoltószertár 86. Targonca utánfutó Kisméretű targonca

29 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 88. Kismotorfecskendő 800-as Kismotorfecskendő 800-as Községgazdálkodás 90. Sarokköszörű Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Bozótvágógép FS Fűnyírógép Okay Fűnyírógép Yamaha EF 2300A generátor Fűnyíró traktor Zárt kontérner Nyitott konténer (temető) Tolótetős konténer Láncfűrész Zárt kontérner Közvilágítás lámpatestek Fűkasza évi.) Sörétes lőfegyver Fűnyírótraktor Husqvarna LT Hótolólap Hsz-1,7 m Művelődési Ház 110. Keverőpult Hangfalak Kétkazettás magnódeck Panasonik Hangtechnikai eszközök Sony videó kamera Kevevő Hangfal 2 db-os Notebook számítógép

30 Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 118. Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.) Üzemeltetésre átadott 120. Szennyvíz csat. Gépek berend Összesen Gépek,berend.mindösszesen Ebből Gépek,berend.mindösszesen Üzemeltetésre átadott

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én 10. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én 9. számú melléklet Kimutatás az immateriális javak állományáról 2012. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz

Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz 1. Számú melléklet Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben